Sunteți pe pagina 1din 110

Data: 10.09.

2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare


Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Nr. Denumire centrale


Denumire investitor Judetul
crt electrice eoliene

1 SC MICRO WIND ENERGY SRL PLESI (comuna SASCIORI) ALBA

TOTAL ATR VALABILE


atele de la sfarsitul lunii anterioare

nel Dobrogea)

trica Transilvania Nord)


rica Transilvania Sud)

ca Muntenia Nord)
nel Muntenia)

Putere instalata
U(kV) Staia de racord
(MW)

stapul nr.97 din LEA


0.330 20 20kV Petresti fider din
statia 110/20 kV Sebes

0.33
In situatia existenta SC Micro Wind Energy SRL are montata o instalatie
eoliana de producere a energiei electrice in localitatea Plesi pe drumul DC
51 C Sasciori-Carari la km 15+300m, care este racordata la retelele electrice
de distributie aflate in gestiuneaComentariu
SDEE Alba Iulia. Emitent Nr. ATR
In prezent pentru racordarea consumatorului exista un post aerian de
transformare PTA 20/0,4 kV ; 250 kVA care debiteaza in LEA 20 kV
Petresti -Plesi, paralel cu DC 51. Acest post deserveste generatorul eolian
existent.Postul este echipat cu separator tripolar vertical de 24kV/400 A cu
CLP, doua transformatoare de tensiune de 20/0,1 kV , doua transformatoare
de 3x(2x5A)/5A ,dulap pentru montarea contorului electronic si contor
electronic dublu sens A1800 ,de 5 A montaj indirect. In prezent celula de
masura si contorul electronic este montat conform ATR valabil.
SDEE -
Producatorul vrea sa monteze inca o centrala eoliana in apropierea celei 70401644832
existente si solicita un spor de putere de la 90 kW la 330 kW . Pentru Transilvania Sud
racordarea la RED a producatorului de energie electrica, conform noilor
puteri si caracteristici, solutia de racordare este necesara amplificarea
postului de transformare de 250 kVA existent la un post de transformare
aerian de 400 kVA prin grija producatorului. Noul post de transformare va fi
compus din 2 stalpi de beton, de tip SC15014, in fundatie turnata, echipati
cu o consola de intindere pe 2 stalpi, cadru de sigurante cu descarcatori,
transformator de 400 kVA cu suport, cutie de distributie CD 1-2 cu
intrerupator de 630 A. Postul de transformare va fi racordat printr-un racord
scurt de la stalpul nr.97 existent in LEA 20 kV LEA 20kV Petresti - Plesi. In
regim de tarif de racordare se va inlocui separatorul vertical cu CLP existent
pe stalpul nr. 97 cu un separator telecomandat.
Data Emiterii/
Obs. Legislatia Data expirarii ATR Stare ATR
Prelungirii

30.05.2017 / Ord. 59/2013 30.05.2018 / VALABIL


Nominalizare lucrari de intarire pentru
Data estimata PIF
functionarea la N-1

2017
Nominalizare lucrari de intarire pentru
Lucrari de intarire in RET
functionarea la N
Nr. certificat racordare
Data certificat racordare
Putere PIF
Putere PIF din certificat racordare conform
obs. emitenti (MW)
Putere aprobata
posibil a mai fi pusa
in functiune (MW)

0.33

0.33
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de: * NOTA - contine si ATR cu P
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Nr.
Denumire investitor Denumire centrale electrice Judetul instalata
crt
(MW)

Actualizare aviz tehnic de


1 SC ROMELECTRO SA racordare pentru MHC Voineasa Valcea 0.450
I

Actualizare aviz tehnic de


2 SC ROMELECTRO SA racordare pentru MHC Voineasa Valcea 0.500
II

Actualizare aviz tehnic de


3 SC ROMELECTRO SA racordare pentru MHC Voineasa Valcea 0.500
III

SPEEH HIDROELECTRICA SA
BUCURESTI SUCURSALA Centrala hidroelectrica
4 Hunedoara 24.50
HIDROCENTRALE PORTILE DE DUMITRA
FIER

5 UZINSIDER GENERAL CONTRAC BAIA MARE Maramures 4.2

6 IDRORADEA SRL Oradea Bihor 0.215

7 SC VIROMET SA VICTORIA BRASOV 0.395

8 BETACONS COMPANY SRL MHC Azuga Prahova 0.459

Total 31.219
arsitul lunii anterioare
NOTA - contine si ATR cu PIF (pentru care nu a fost necesara incheierea unui contract de racordare)

U(kV) Staia de racord Comentariu Emitent

Statia 110/20 kV
Ciunget celula 20 kV ce se va monta in statia Distributie Energie
20
apartine SH 110/20 kV Harlesti Oltenia
Rm.Valcea
Statia 110/20 kV
Ciunget celulele de 20 kV nou montate in statia Distributie Energie
20
apartine SH 110/6 kV Bujoru Oltenia
Rm.Valcea
Statia 110/20 kV
Ciunget stp. Nr. 271 al LEA 20 KV Ciunget- Distributie Energie
20
apartine SH Voineasa Oltenia
Rm.Valcea
Lucrari pe tarif de racordare, conform
LEA110kV Vulcan- Ordinului ANRE nr.59/2013:
110 E-Distributie Banat
Livezeni - realizare LEA 110 kV LEA 110 kV dublu
circuit pentru incadrarea statiei de
conexiune intrare iesire in LEA 110 kV
SDEE Transilvania
20 Ferneziu UZINA HIDROELECTRICA
Vulcan Livezeni,UHE 1 STRAMTORI
echipata cu fibra FIRIZA
Nord
optica in lungime de maxim 0,1 km;
- realizare statie de SDEE Transilvania
20 CHEMP cetconexiune
restituire 110 kV
racordata in schema intrare iesire in Nord
conexiunea 6 kV din LEA 110 kV Vulcan
Racordarea MHC Viromet Livezeni, integrata
Victoria se va
20 Statia 6 kV CET in sistemul de telecontrol
realiza in Statia 6 kV CTE Viromet, existent al cu
E- SDEE - Transilvania Sud
Viromet Distributie Banat SA, prevazuta
realizarea urmatoarelor lucrari in instalatia cu:
doua celule de
de utilizare: SClinie
Virometde 110 SAkV vakV echipate
realiza
racord
complet subteran
(fiecare 20
cu kV,
cate PCun20 si PT
intrerupator
20/0,4urmatoarele
kV 630 lucrari
KVA, pe fonduri
racordate proprii,
din LES SDEE Muntenia
20 Azuga cu comanda
pentru uni-tripolara si RAR
20 kV PTUSracordarea
7014 MHCintre
Ritivoiu,
monofazat);
Viromet:PC Nord
instalarea
6032 Tunuri in zapada
substatia si 6PCkV6032
CET Sorica
Viromet
bara colectoare
Victoria a unei110 celule kV MOD
simpla6 rigida;
cu
urmatoarele
separator tripolar 110 kV plecare
caracteristici: Un=24 spre kV,
utilizator,
In=630montat
A, Ik=16 pe kA,
bara colectoare
barele in aer;110
kVseparator
aferenta statiei
bare cu decomutatie
conexiuneinintrare SF6;
iesire si celula 110 kV a
intrerupator cu mediul de stingere a Utilizatorului;
aceasta
arculuiasigura
electric atat separarea
in vid; protectii instalatiei
digitale
dePMCR racordare
(50),de PMCTinstalatia
(51), dePHCR utilizare,
(50N), cat
si punctul
PHCT(51N), Umin de (27),
delimitare;
Umax (59),
cupla fmax
fmin(81U), 110 kV cu separator;
(81O), PMCD (67),
PHCD
protectii si automatizari
(67N), control sincronism; adecvate3XTC liniilor
in75/5/5
celulele de linie plecare
A, cu clasa de precizie 5P10 spre statiile
pentru110 kV Vulcan
protectii si 0,2sipentru
Livezeni;masura;
3XTT
montare protectie diferentiala
6/3//0,1/3//0,1/3 aferenta
kV, clasa de
LEA
precizie 1100,5kV pentru
Vulcan masura
CHE Dumitra
si 3P pentru(8,6
km), respectiv
protectii; LEA 110kV
contacte de legare CHE la Dumitra
pamant;
Livezeni (4,2
indicator prezenta tensiune cu contacte km);
serviciile
auxiliare;interne ale statiei
climatizare de conexiune
termostatata; tor
pentru 110 kV se vor
protectia asigura astfel:
homopolara; indicator
- alimentarea
pentru de baza:
scurtcircuite mono prinsi intermediul
polifazate;
unui transformator
montarea contor de decontare, 20/0,4 kV, 250 kVA,in
instalat
racordat bloc cu o linie 20
peretele camerei Statiei 6 kV CET kV, conectata
Data Emiterii/ Data expirarii
Nr. ATR Obs. Legislatia Stare ATR
Prelungirii ATR

6117 01.03.2011 25 ani 90/2008 01.03.2036 VALABIL

6118 01.03.2011 25 ani 90/2008 01.03.2036 VALABIL

6119 01.03.2011 25 ani 90/2008 01.03.2036 VALABIL

83136 24.07.2017 757 ORD 59/2013 24.07.2018 Valabil

11/5/2012 ORD 59/2013 11/5/2037 VALABIL 25 ani


60301216772

3/10/2014 ORD 59/2013 6/10/2039 VALABIL 25ani


60201435815
Inlocuieste
70101348710 12/2/2013 HG 90/2008 22.08.2038 Valabil 25 de ani
ATR
70101336023 /
22.08.2013 Ordin ANRE nr.
30101692748 8/1/2016 12 luni 8/1/2017 VALABIL
59/2013
Nominalizare lucrari de Nominalizare lucrari de
Data estimata Lucrari de
intarire pentru functionarea intarire pentru
PIF intarire in RET
la N-1 functionarea la N

PIF 2014 nu este cazul

PIF 2014 nu este cazul

PIF 2014 nu este cazul

2018 NU NU NU

2012

2014

2015

nu este cazul
Putere PIF din Putere PIF
Nr. certificat Data certificat
certificat conform
racordare racordare
racordare emitenti (MW)
obs.

- - - Reactualizare 0.57

- - - Reactualizare 0.57

- - - Reactualizare 0.57

RO005E532310062 5/26/2015 1.087


1.087

- - - Are PIF - 0.215


destinata
70101348710 23.12.2014 0.395 consumului 0.395
propriu PIF 39 /
10.03.2014

1.482 3.407
Putere aprobata
posibil a mai fi
pusa in
functiune (MW)

24.5

0.459

24.959
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Nr. Denumire centrale Putere instalata


Denumire investitor Judetul U(kV)
crt electrice (MW)

SC ENERGY SERV
1 CEB BRAD Hunedoara 0.28 20
SRL

Total 0.280
Solutia de alimentare cu energie electrica a utilizatorului
consta din punct de conexiune de 20 kV racordat in
ii anterioare schema intrare - iesire in LEA 20 kV Brad 3 din statia
110/20 kV Brad Lucrari pe tarif de racordare, conform
Ordinul ANRE nr.59/2013:
realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si
punctul de conexiune:
- demontare stalp existent nr. 29 al LEA 20 kV Brad 3 si
montarea in locul acestuia a unui stalp special SC15014
echipat cu consola semiorizontala, lanturi duble de
intindere, descarcatori cu oxid de zinc 24 kV, separator
tripolar de exterior vertical 24 kV, cutii terminale de exterior
24 kV, priza de pamant 4 ohmi;
- plantare 1 buc stalp tip SC15014 in deschiderea dintre
stalpii nr. 29 i 30, la cca. 6 m de stalpul nr. 29, echipat cu
cu consola semiorizontala, lanturi duble de intindere,
Staia de descarcatori cu oxid de zinc 24 kV, separator tripolar de
Comentariu Emitent Nr. ATR
racord exterior vertical 24 kV, cutii terminale de exterior 24 kV,
priz de pamant 4 ohmi;
-LES 20 kV traseu in lungime totala de cca. 0,05 km cu
stalpii 29 si 30 cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE),
- LEA 20kv 3x185 mmp, montat in tub de polietilena; punct de E-Distributie
106315
Brad 3, 110/20 conexiune 20 kV amplasat in apropierea punctului de Banat
kv Brad racordare, va fi cu acces pentru E-Distributie Banat SA din
exterior, din domeniul public si va fi echipat cu:
-2 buc. celule modulare de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA
(1s), separator de sarcina n SF6 i CLP, motorizate,
integrate in sistemul de telecontrol ENEL;
- 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu
doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de
precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A,
clasa de precizie 0,5s, integrata in sistemul de telecontrol
ENEL;
montare in compartimentul E-Dictributie Banat SA
instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si
celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP
2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem
transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula;
montare grup de masurare de decontare in
compartimentul de racordare, in celula de masura
prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru
decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la
transformatoare de masura din celula de utilizator.
Data
Data Emiterii/ Data
Obs. Legislatia Stare ATR estimata
Prelungirii expirarii ATR
PIF

1/27/2017 ORD 59/2013 1/27/2018 VALABIL 2017


Nominalizare lucrari
Nominalizare lucrari de intarire pentru Lucrari de intarire in
de intarire pentru
functionarea la N-1 RET
functionarea la N

NU NU NU
Data Putere PIF din Putere PIF
Nr. certificat
certificat certificat conform
racordare
racordare racordare emitenti (MW)
obs.

0
Putere aprobata
posibil a mai fi
pusa in functiune
(MW)

0.28

0.28
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Nr. Denumire centrale
Denumire investitor Judetul instalata U(kV)
crt electrice
(MW)

1 GENESIS BIOTECH SRL Filipestii de Padure Prahova 0.499 0.4

Total 0.499
ul lunii anterioare

Staia de racord Comentariu Emitent

Statia de producere a ee din biogaz racordata in


SDEE Muntenia
Moreni instalatia de utilizare a SC RECUNOSTINTA
PRODCOM IMPEX SRL Nord
Data Emiterii/ Data expirarii
Nr. ATR Obs. Legislatia Stare ATR
Prelungirii ATR

Ordin ANRE
30101694687 12/8/2016 12 luni 12/8/2017 VALABIL
nr. 59/2013
Nominalizare
Data lucrari de
Nominalizare lucrari de intarire
estimata intarire pentru Lucrari de intarire in RET
pentru functionarea la N-1
PIF functionarea
la N
Putere PIF din certificat
Nr. certificat racordare Data certificat racordare
racordare

- - -
Putere aprobata
Putere PIF
posibil a mai fi
obs. conform
pusa in functiune
emitenti (MW)
(MW)

0.499

0 0.499
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Nr. crt Denumire investitor Denumire centrale electrice Judetul instalata
(MW)

1 SNGN Romgaz SA CCC Iernut Mures 430

2 SC URBANA SA SIBIU SIBIU 0.950

HOLZINDUSTRIE
3 SCHWEIGHOFER SRL
SEBES ALBA 2.500

4 GOSCOM SA MIERCUREA CIUC HARGHIITA 1.940

5 OMV PETROM Petrobrazi Prahova 55.513

6 VRANCART SA Adjud Vrancea 8.32

Total 499.223
e la sfarsitul lunii anterioare

U(kV) Staia de racord Comentariu Emitent

Racordarea generatoarelor unitatii de cogenerare,


cate unul pe fiecare sectie de bare ale PA 13
A. In Punctul de alimentare , PA 13, TG5,TG6
20 / 0,4 kV --
TG1,TG2 110 kV TG1,TG2,TG3,TG4 - 66MW
2Instalatii
x 400 kVA de -evacuare
bara I - distribuitorul 20 kV Morii
a puterii existente - PT , Transelectrica
TG3,TG4,TG5,TG6 - Iernut prin
140 83MW
PA 11,total
Sibiu. 430MW
spre Statia
Grup in etapa
110/20
de masurare kV
deOltul finala pe
decontare de
220kV SA
m.t., prevazut culacontor 01.07.2020 - extindere
electronic de bara I - 20
energie
kV, in PA (activ-reactiv)
electrica 13 - CT Inimii, cl. cu 0.5,
barecuALcurba
60x5 demm2
(identice cu celesens
sarcina, dublu existente), pe o lung.
al energiei, de cca
interfata de2,5
PT 140 Sibiu - trafo
comunicatie RS 232,cu posibilitate de integrare
m;
SDEE -
20
1600kVA Transilvania Sud
-inuna
sistemul
celula de telegestiune
masura cu rolaldeSDEEmodulSibiu,
de in
adaptate
montaj
LES 24 intre
kV, intre
indirect
20 kV grup celule existente
prinHidroconstructia
PC transformatoare desicurent
si PC
LES 20 kV intre PC
celula
150/5Atrafo
Grande proiectata,
cl.0.5
Arredo sialimentatechipata
transformatoare cu de
din statia :110/20
separator
kV de
tensiune
Hidroconstructia si
sarcina cudelimitare
20/3/0,1/3
Sebes, cu actionare
kV. motorizata/manuala
la clemele de legatura 24LES SDEE -
20 PC Grande Arredo
kV/630
20kV inAcelula
cu CLP, 3 transformatori
de racord PT grup, dinde PC,
tensiune
plecare Transilvania Sud
alimentat din statia
20/3/0,1/3/0,1
spre producator. kV, cls. 0.2 ; 3 transformatori de
110/20 kV Sebes
curent 40/5 A, cls. 0,2 S ; sigurante fuzibile ;
Punctul de alimentare - una celula modulara 24 kV, pentru racord
20 PA 13, 20 / 0,4 kV - 2 transformator de putere ridicator, 0,4 kV / 20 kVA SDEE TS
x 400 kVA, bara I si II - 1600 kVA.
B. In Punctul de alimentare , PA 13, 20 / 0,4 kV -
2 x 400 kVA - bara II - distribuitorul 20 kV Inimii,
prin PA 12,spre
racord 35 kVStatia 110/20 kV Tractorul
in instalatia de utilizare SDEE Muntenia
11 SRA 1 Petrobrazi -SRA
extindere bara II - 20 kV, in PA 13 - CT Inimii,
1 Petrobrazi Nord
cu bare AL 60x5 mm2 (identice cu cele existente),
pe o lung. de cca 2,5 m;
- una celula de masura cu rol de modul de
racord
adaptate 24LES kV, 6intre
kVgrup
la bara
celule6existente
kV a SRA si SDEE Muntenia
6 SRA Vrancart Vrancart, racordata
celula trafo proiectata, la bara
echipata cu : 110 kV ade
separator Nord
statiei
sarcina cu deactionare
transformare Adjud 24
motorizata/manuala
kV/630 A cu CLP, 3 transformatori de tensiune
20/3/0,1/3/0,1 kV, cls. 0.2 ; 3 transformatori de
curent 40/5 A, cls. 0,2 S ; sigurante fuzibile ;
- una celula modulara 24 kV, pentru racord
transformator de putere ridicator, 0,4 kV / 20 kVA
- 1600 kVA.
Data Data
Data Emiterii/
Nr. ATR Obs. Legislatia expirarii Stare ATR estimata
Prelungirii
ATR PIF

actualizeaza ATR
Ord
3 31.10.2016 36,37,38,39,40,41/ 31.10.2017 Valabil 2020
59/2012
22.04.2013
Inlocuieste
70201558569 06.11.2015 HG 90/2008 06.11.2016 VALABIL PIF 2015
ATR 70201115186 /
28.07.2011 /

70401108604 15.04.2011

Ord.
70501531281 12.01.2017
59/2013
12.01.2018 VALABIL 2017
Spor de
putere la
Ordin nr loc de
30101458656 4/2/2014 12 luni 3/4/2015 PIF
59/2013 consum si
producere
existent
Ordin
30401652557 7/5/2016 12 luni ANRE nr. 7/5/2017 VALABIL
59/2013
Putere PIF din
Intarire Nr. certificat Data certificat
certificat
retea racordare racordare
racordare

obs.

nu - - -

70201558569 23.11.2015 0.950

- - -

- - -

Nu sunt
- - -
necesare

- - -
Putere aprobata
Putere PIF conform posibil a mai fi
emitenti (MW) pusa in functiune
(MW)

430

0.95 0

2.5 0

1.94

55.513 0

8.32

58.963 440.26
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de: * NOTA - contine si ATR cu PIF (pentru care nu
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Denumire Denumire centrale
Nr. crt Judetul instalata U(kV)
investitor electrice
(MW)

1 SC Refraceram srl Baru Jud. Hunedoara 0.6 20

2 MEGA PRISMA SRL CEF Tuzla Constanta 0.100 20

AGROZOO Loc consum existent +


3 Constanta 0.092 20
COMPANY SRL CEFND

4 BITSOLAR SRL CEF Sarulesti Calarasi 0.083 20

5 SC LIDAS SRL PARC FOTOVOLTAIC 0.377 20


TULCEA

CEF Bucuresti, str.


SC ROMSTAL IMEX
6 Vitan-Barzesti, nr.11A, Bucuresti 0.4 10
SRL
sect.4

Magazin de
prezentare si Depozit
SC ROMSTAL IMEX
7 + CEFND Bucuresti, Bucuresti 0.45 10
SRL
str. 1 MAI 57-59,
sector 6

8 Petre Marin CEFND Ilfov 0.034 0.4


ROMSTAL IMEX
9 CEFND Bucuresti 0.08 0.4
SRL

Sector 6, Str. B-dul


VALROM
10 Preciziei nr. 28; loc Ilfov 0.48672 10
INDUSTRIE SRL
consum + CEFND

11 Vasiloglu Mircea CEF Ilfov 0.0125 0.4

FIBRO METALS HALA de productie +


12 Ilfov 0.2965 20
SRL CEFND

GLAS JAN ROGER


13 Loc de consum + CEF Bucuresti 0.005 0.4
LUCIEN

ROMPETROL
14 DOWNSTREAM CEF+statie carburanti Ilfov 0.01972 20
S.R.L.

GCIT-GESTIUNE SI
CEF 122 kW si Loc de
15 CONSULTANTA IT Ilfov 0.115942 0.4
Consum
SA

POL CONSTRUCT CEF 10 kW + Loc de


16 Bucuresti 0.009795 0.4
2000 SRL consum

casa si instalatie
17 MAROSAN ZOLTAN Timis 0.00520 0,4 kV
electrica fotovoltaica

COSERU centrala fotovoltaica si


18 Timis 0.00300 0,4 kV
ALEXANDRU locuinta

COSERU centrala fotovoltaica si


19 Timis 0.01750 0,4 kV
ALEXANDRU locuinta
GREEN GRID ONE
20 parc fotovoltaic Timis 43.670 110 kV
SRL

centrala fotovoltaica
21 TRUSCA FLORIN Hunedoara 0.00720 0,4 kV
loc. Mintia

DEZIM
CEF+Magazin de
22 DEVELOPMENT Timis 0.09800 0.4
prezentare
SRL

23 RAZVAN PETRU CEF + Locuinta Timis 0.01000 0.4

SEDIU FIRMA SI
GRIMMING PANOURI
24 Timis 0.00646 0.4
HOLDING SRL FOTOVOLTAICE PE
ACOPERIS

ENERGIE SOLARA
25 GURA OCNITEI Gura Ocnitei Dambovita 24 110
SRL

FOTOVOLTAIC
26 Baicoi Prahova 0.35 20
ENERGY SRL

CAISIN IOAN-
27 Locuinta si CEF Prahova 0.003 0.4
NICOLAIE

28 Comuna SAPOCA CEF Sapoca Buzau 0.075 0.4

29 COMUNA BLEJOI Gradinita Tantareni Prahova 0.0078 0.4

Piata Agroalimentara
30 COMUNA BLEJOI Prahova 0.045 0.4
Blejoi
31 COMUNA BLEJOI Gradinita Ploiestiori Prahova 0.024 0.4

Scoala Gimnaziala
32 CEF Prahova 0.008 0.4
Bratasanca

FERMELE
33 CEF Braila 0.226 20
ANDREEV SRL

34 STOICAN IONEL CEF Vrancea 0.004 0.4

SC ISOLDE FARMS Racordare la RED a


35 Dolj 0.226 20
SRL CEF Isolde Farms SRL

Racordare la RED
36 Comuna Fartatesti CEF Fartatesti, jud. Valcea 0.193 20
Valcea
Racordare la RED
Panouri solare
MOLEA MIHAELA fotovoltaice,
37 Valcea 0.001 0.4
IONELA Rm.Valcea, str.,
Poenari, nr.56C, jud
Racordare
Valcea la RED
Centrala fotovoltaica
MABU ENERGY
38 Nr. 2, cu Dolj 0.980 20
SRL
Pi=979,97kW, Com.
Bratovoiesti, jud. Dolj
Racordare la RED
Centrala fotovoltaica
MABU ENERGY Dolj 20
39 Nr. 1, cu 0.980
SRL
Pi=979,97kW, Com.
Bratovoiesti, jud. Dolj
Racordare la RED
40 Comuna Gusoeni CEF Gusoeni, jud. Valcea 0.08 20
Valcea

41 COSMA ROMANIA S Cosma Maramures 0.420 20

42 PETCAMAX SRL Sintion Bihor 0.144 0,4

43 RED BEARD SRL NOJORID Bihor 0.098 0,4

44 PORT ENERGY CONORADEA Bihor 0.045 0,4

45 ELECTROGRUP SA Cluj Napoca Cluj 0.010 0,4


46 MACH SOLAR SRL FLORESTI CLUJ 0.42 0,4

47 NICOARA MIRCEA ZALAU SALAJ 0.018 0,40

48 PALCE PETRU HALMASD SALAJ 0.006 0,23

49 BALAJ MIHAI CLUJ-NAPOCA CLUJ 0.006 0,4

50 PASZTOR IOSIF PALATCA CLUJ 0.025 0,4

MOLDOVAN PARK
51 PHOTOVOLTAIX PAULESTI SATU MARE 1.4 20
SRL

52 SZABO GYULA CHINTENI CLUJ 0.005 0,4

53 SABAU ANAMARIA CRISENI SALAJ 0.002 0,4

54 BANC OANA LIANA Cluj Napoca Cluj 0.005 0,4

55 PASZTOR IOSIF PALATCA CLUJ 0.050 0,4

S.C.BALINT TRANS
56 S.R.L.
TARGU MURES MURES 0.018 0.400

57 EURATO SA ODORHEIU SECUIESC HARGHITA 0.035 0.400

58 EMTECH S.R.L. CODLEA BRASOV 0.040 0.400

SZABO-BALOG
59 JANOS
LELICENI HARGHITA 0.0028 0.400

WORLD AMUSEMENT
60 SRL
DEALU HARGHITA 0.045 0.400

CFE RIFIL ENERGY,


SC RIFIL ENERGY
61 Str. Uzinei nr.2, loc. Neamt 2.98 6
SRL
Savinesti, jud. Neamt
CFE ONESTI, zona
SC SKYBASE
62 industriala mun Bacau 18.25 6
ENERGY SRL
Onesti, jud. Bacau
SC AQUA Ferma ingrasare
CONSTRUCT SRL suine si Centrala
Radauti, str. fotovoltaica 24kW
63 Suceava 0.024 20
Dimitrie Dan, nr. 22 Aqua Construct SRL,
F Cresa nr. 1 (si
loc. Slatina, jud.
ORASUL
Jud. Suceava centrala
Suceava fotovoltaica)
COMANESTI
(denumirea)
Comanesti, str.
64 amplasat Comanesti, Bacau 0.012 0.4
Ciobanus, nr. 2
str. Nufar, nr. 53, jud.
Jud. Bacau
Bacau, nr. cadastral
Tel: 0234 374 272
2529/2
Total 98.24
nii anterioare
ontine si ATR cu PIF (pentru care nu a fost necesara incheierea unui contract de racordare)

Comentariu
Staia de racord Emitent
- inlocuire stalp nr.3 (tip 15006) al derivatiei cu stalp nou 14/F
in fundatie turnata echipat cu console semiorizontale cu lanturi
duble de intindere cu izolatori
Statia de racord compozit
Baru si cu priza de Transelectrica ST
Baru impamantare cu R<10ohmi .
inlocuire contor electronic Timisoara
-Ininlocuire
compartimentulconductor OLAl existent
E-Distributie 3x50mmp cl. pe
Dobrogea 0,5ocu secontor
va inlocui
lungime electronic
de GDM
60m de
cl. 0,2,
existent 57,7/100
cu TC V,
50/5 (5-6)A,
A si dublu
contorul sens, montaj
electronic
la stalpul nr.2 (SC 15015) al derivatiei pana la stalpul inlocuit cu indirect,
dublu curba
sens.
Lucraridecesarcina, integrat
se vor realizeaza nr.3in sistem
prin grija telecitire;
utilizatorului:
PT931 se
-- dinvorstalpul
inlocuigeneral
Dispozitiv transformatoarele
inlocuit cu ntreruptor
nr.3 se va pleca de tensiune
automat
cu racord TT 20000/100V
debroabil
aerian TGsi
dinnOLAl E-Distributie Dobrogea
transformatoarele
3x50mmp utilizator cudeurmtoarele
cu lungimea curent
de 45m TC pana50/5 A,
la cl.
protecii: PTA 0,5noucu
- stalpul transformatoare
- protecie
nr.1 algeneral de
noului racord tensiune
maximal va fi de TTcurent
tip 20000/100V
12/F insifundatie
suprasarcina;
plantat
- transformatoare
protecie general de curent
maximal TC
de
turnata si va fi echipat cu separator vertical pentru plecare in 50/5
curent A,la cl. 0,2.
scurtcircuit;
-coloana
Dispozitivul trifazata
LEA de de ladebornele
interfa
si priza 0,4 kV ale
n compartimentul
impamantare transformatorului
utilizatorului, cu
cu R<4ohmi
- stalpul nr.2 ( stalpul pana
nouluila
urmtoarele BMPT
PTA) 160
protecii:
va fi A;
tip 10/G, se va planta
LEA 6100 E-Distributie Dobrogea
in fundatieBMPT 160 A (se
- protecie
turnata vavafi monta
simaximal dela
echipat limita
tensiune
cu detemporizat;
proprietate);
transformator 20/0,4kV
100kVA conform - protecie Grup
GST de masura
minimal
001, cude in BMPT.
tensiune
descarcatori temporizat;
cu oxid de zinc cu
- protecie maximal/minimal
disconectori si BMPT 160A echipat de frecven
conform netemporizat;
FT 124_ MAT
ed.3 - protecie
care sempotriva
va racorda deconectrilor
la bornele dede la reea
jt ale (stabilit de
transformatorului
LEA 20 kV Irigatii cucomun cablu acordjt 3*95+50Nntre E-Distributie
cu lungimeaDobrogea de 8m pozat i productor
prin tub rigid. n
funcie transformatorului
de caracteristicileva reelei de distribuie); E-Distributie Dobrogea
1 Tamadau Platforma fi dimensionata pentru
- Montareechiparii
posibilitatea analizor pe pentru
viitormonitorizarea
cu transformator calitatii energiei La
de 160kVA.
electrice
stalpul PTA se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi.
Realizarea lucrarilor pentru Lucrari instalatiile
conexe: din aval de punctul de
Pe delimitare
fundatie este de beton in responsabilitatea
, langa stalpul PTA utilizatorului
, se va montasi se
LEA MT tabloul electric efectueaza
general (TEG.CEF)pe cheltuiala din acestuia.
policarbonat armat cu E-Distributie Dobrogea
Se va inlocui
fibra trafo de
de sticla, putere
echipat cude 630 KVA cu
1 intreruptor 1000 KVA
automat care se
tripolar
va
secundar In=160A (motorizat, cu releu multifunctional,fi
amplasa in centrul de consum al utilizatorului si va
racordat maximala
protectie in PTAB 18deprintr-o tensiune coloana nou LES
si protectie 20 kV de
minimala in
tensiune, protectie lungime maximala/minimala
de aproximativ 345 de ml. frecventa).
PT3826 din LES Pentru a se asigura
In apropierea tensiunea
invertoarelor operativa
se va existente
montasi detabloul
iluminat la PTAB
electric E-Distributie
utilizarea instalatiilor
PA2770 18 in ambele
secundar incaperi,echipat
(TES.CEF), in compartimentul
cu intreruptor utilizatorului
automat tripolar se va Muntenia
instala o celula noua de servicii
general In=160A. TES.CEF va fi alimentat din invertoare auxiliare cu trafo de 4 KVA.cu
In vederea corectarii protectiilor LEC; aferente noilor puteri se vor
Se va proiecta
efectua reglajeleun BMPT nou,
protectiilor amplasat
la 0,4kV
celula trafo pe domeniul public,
langaDin TES.CEF
FDCP-ul va plecape
existent, LEC strada I.C.cu undincablu
Bratianu,
compartimentul
tipcare
in AC2XY se va
PA1400/LES utilizatorului
3*50+25mmp
Montare pe valori
punct aprobate10
de(Lcabluri=1*200m)
conexiune dekV operatorul
pana in TEG.CEF
amplasat deladistributie.
limita deIn E-Distributie
monta
Pentru coloana existenta
toate modificarile pentru consumator/producator.
instalatiilor utilizatorului se vor
PT1658 BMPT-ul La invertoare
proiectat sise
TES va dese va prevedea
proprietate
monta o priza
un un documentatiilor
contor dublu desens
pamant pentru Muntenia
prezenta la operatorul
artificiala comunadistributie
cu Rp<4 si ohmi. tehnice
masurarea energiei electrice, consumate
specifice in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. produse. Contorul
din FDCP-ulasigurarii
In vederea existent se va demonta.
operatorului Din CS-ul asupra
de distributie existent,calitatii
langa
PTA 3434, pe strada I.C.
si a circulatiilor de energie din sursele proprii (GE 250 KVA si Bratianu, se
vaparc
proiecta un bransament
forovoltaic 400 kW) se nouvorpentru
instala producator,
automatizarile pe un E-Distributie
PTA 3434
traseu de 25m cu cablu 3x50+25C tip
specifice, se vor prezenta documentatiile specifice, cu tupurile, DC4126 RO, protejat in Muntenia
tub tip DS 4247 pentru pozarea in
puterea, timpii de pornire, durata maxima de functionare, trotuare si DS4235 pentru
subtraversari,
schemele pana la automatizarile
de racordare, BMPT-ul proiectat. BMPT-ulaferente.
si protectiile se va
monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton si va fi legat
la priza de pamant a instalatiei de utilizare.
BMPT-ul se va echipa cu un intrerupator automat de j.t. trifazat
de 63A si contorul electric, dublu sens,
consumator/producator.
maxima si derivata frecventei, de tensiune minima si tensiune
maxima.
Protectiile mentionate sunt prevazute impotriva functionarii
CEFND in insula cu consumatorii proprii din reteaua JT .
- Montarea dispozitivului (intreruptorul) de generator cu
urmatoarele protectii:
- protectie generala maximala de curent in trei trepte (la
scurtcircuit si suprasarcina);
- protectie maximala de curent homopolar; E-Distributie
PTM 1744 Montare contor
- alte protectii specifice electronic
instalatiei trifazat;
de generare;
- Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Muntenia
Q, U si pozitie intreruptor la dispecerul Enel.
-Solutie
In compartimentul
existenta pt loc utilizatorului,
de consum, sesevorpastreaza,
instala traductoarele
necesar
de putere activa P,
montare contor dublu sens.putere reactiva Q i tensiune U. Acestea se
E-Distributie
110/10 kV Iremoas vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de
curent si de tensiune, aferente intreruptoarelor celor doua Muntenia
transformatoare T1, T2. Semnalele de iesire ale traductoarelor,
impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi
interceptare brasament
disponibile intr-un sir desubteran
cleme. De existent
la sirulsidesecleme
va monta
panaun la
BMPT
UP 2008 amplasat n compartimentul ENEL, semnalelese
nou proiectat, pe domeniul public. In BMPT nou vorvafi
PTA 7544 monta un intrerupator de 32A si se va monta unvacontor
E-Distributie
transmise printr-un cablu special ecranat, care face parte Muntenia
electronic trifazat de energie electrica activa
impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. si reactiva, in
Lungimea
montaj
cablului direct,
nu dublu
trebuie sasens.
depaseasc 20 m.
Se va proiecta un BMPT nou, amplasat pe domeniul public, pe
- Montare
strada analizorinpentru
Principala, care semonitorizarea
va monta coloana calitatiiexistenta
energiei
electrice.
pentru Echipamentul va trebui sa asigure in principal
consumator/producator. E-Distributie
PTAB 7809 cerintele
In BMPT-ul tehnice din FT
proiectat se 111_Mat
va montaAnalizor
un contorstationar de calitate
dublu sens pentru
a energiei electrice.
masurarea Fisa tehnica
energiei electrice, mentionata
consumate anterior poate fi
si produse. Muntenia
solicitata
Langa PTA
Racordarea la 7357
ENEL
la REDseDistributie
montaMuntenia
avainstalatiei
o de
cutie SA;
din
producere rasina sintetica
CEF 5,00 kW,
pentru PTA, tip DY 3018 RO, echipata cu
se va realiza in instalatia de utilizare a clientului un intrerupator
in tabloulde
joasa
generaltensiune tetrapolar
de distributie, de 250 A, in
iar debitarea tipRED
DY 3101/7, montata
a energiei produsela
baza stalpului de sustinere a PTA. E-Distributie
PTS 2847 se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu
Din CD-ul CE
inlocuirea nouexistent
proiectatcuseCE vabidirectional.
poza un bransament trifazat Muntenia
subteran cu cablu 3x150+95N, pe o distanta de aproximativ
290m, pana la BMPT-ul nou proiectat. Strada I. Lahovari se va
subtraversa prin foraj orizontal dirijat.
Se vor demonta
In PTZ 30336 sebransamentele
va reprograma si firida existenta.
contorul existent.SeContoarele
vor utiliza E-Distributie
PT30336 din FDCP-ul existent se vor desfiinta si FDCP-ul se va
instalatiile existente. Muntenia
demonta.
BMPT-ul se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de
beton si va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare.
BMPT-ul va fi echipata cu separator, ansamblu reductori de
E-DISTRIBUTIE
PTA7357 125/5, tip DMI 031055, adaptorul de contor si un intrerupator
MUNTENIA
JT automat de 250 A, cu reglaj la 0,8 si contorul electric, dublu
sens, consumator/producator.

Se va inlocui BMPT metalic existent cu un BMPT-16A 124MAT E-DISTRIBUTIE


PTZ867
ed.03 MUNTENIA

nlocuirea contorului electronic existent cu un contor electronic


PTAb 12244 E-Distributie Banat
cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri

Se va intercepta LES bransament si se va monta un BMPM-


32A din policarbonat cu picior, la limita de proprietate.
Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic
T51958 monofazat cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri. E-Distributie Banat
Alimentarea serviciilor proprii P.max.abs=0,01 kW se
realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea
produsa
Se va inlocui contorul existent cu un contor electronic trifazat
cu masurarea energiei electrice in ambele sensuri.
T51958 Alimentarea serviciilor proprii Pmax.abs = 0,05 kW se E-Distributie Banat
realizeaza pe aceeasi cale pe care se evacueaza puterea
produsa.
II. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului:
statie de transformare 110/MT aferenta CEF Gataia, inclusiv
celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general);
realizare LES 110 kV intre celula noua 110 kV din statia
110/20
Lucrari kV pe Gataia
tarif de panaracordare,in statia de transformare
conform Ordinului ANRE aferenta CEF
Gataia,
nr.59/2013: in lungime de cca. 2,02 km, prevazuta cu fibra optica;

- Semontare
va inlocui protectie
contorul diferentiala
existent, longitudinala in nouatrifazat
cu contor electronic statie cu
110/MT aferenta CEF Gataia,
masurarea energiei electrice in ambele sensuri. pe plecarea LES 110 kV Gataia;
grupul de masurare de decontare,
Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului : cu exceptia contorului
110 kV/20 kV
prevazut
- montarepe unui tarifcontor
de racordare;
trifazat cu telecitire intr-un BMPT E-Distributie Banat
Gataia
realizare cale de comunicatie de la
(sigilabil), pus la dispozitie de client, racordat la bornele instalatiile de
monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale
centralei fotovoltaice.
pana la interfata
Alimentarea serviciilor cu Transelectrica;
proprii (Pi=0,08 kW) se va face pe
montare analizor
aceeasi cale de alimentare pentru monitorizarea
cu energie electrica calitatiiaenergiei
PTA 1181- 20/0,4 electrice. Echipamentul va trebui sa asigure in principal
consumatorului existent, respectiv aceeasi cale de evacuare in E-Distributie Banat
kV Asfalt Mintia cerintele tehnice din FT 111_MAT ANALIZOR STATIONAR
RED a energiei electrice produse in instalatia fotovoltaica.
DE CALITATE
Materialele A ENERGIEI ELECTRICE.
si contorul
echipamentele care secontor Monitorizarea
utilizeaza la realizarea va fi
Se va inlocui
permanenta. Fisa tehnicaexistent cu un
menionata anteriorelectronic
poate fi trifazat
instalatiei
cu masurarea de racordare
energiei trebuie sa
electrice in fie noi, omologate
ambele sensuri, insau montaj
solicitata
certificate, ladupa
Enel Distribuie
caz, daca Banat
acest SA.
lucru este prevazut in
semidirect.
T31749-20/0,4 kV- Alimentarea
specificatiile serviciilor interne este in responsabilitatea
Alimentareatehnice
-utilizatorului. serviciilorunificate,
interneinPabs=
conformitate
0,005 kW cu seprocedurile
realizeaza E-Distributie Banat
630 kVA aplicabile in ENEL
pe aceeasi lucrarilor
Realizarea cale de alimentare
pentru cu energie
instalatiile din electrica
aval de a
punctul de
Romania.
consumatorului Celelalte materiale si echipamente, pentru care senu
delimitare
sunt elaborate inexistent,
este specificatii respectiv
responsabilitatea
tehnice
aceeasi cale
utilizatorului
unificate, trebuie
pe
si secare
sa fie noi,
evacueaza
efectueaza puterea
pe produsa detrifazat
instalatia fotovoltaica.
Realizare
compatibile cu cheltuiala
bransamentstarea tehnica acestuia.
electric aerian
a instalatiei, sainindeplineasca
lungime de
Materialele
20m
cerintele i echipamentele
cu conductor
specifice tip TYIR
de care
3x16+25
fiabilitate semmp,
utilizeaz
si siguranta. montarela realizarea
BMPT-32A
PTA 2548 conform
instalaiei
pe pereteleaviz tehnic la
decladirii,
racordare delimita
racordare
trebuie s 143508462/2015:
fie noi, omologate
de proprietate si montare -racord
sau
contor E-Distributie Banat
electric
electronic trifazat
certificate, dupcucaz,
trifazat cablu
cu dac Al 3x150+70mmp
masurarea acestenergiei
lucru este inprevzut
lungime
electrice de 10m,
n
in ambele
din TDRI al postului
specificaiile
sensuri. tehnice de transformare
unificate, PT 41722-
n conformitate cu20/0,4kV-400
procedurile
kVA; -BMPTi-400A
aplicabile echipat cu Banat.
n ENEL Distributie intrerupator automat
Celelalte tripolar
materiale i de
400 A, reglat lapentru
echipamente, 0,8xIn, carecu dispozitiv de protectie
nu sunt elaborate la
specificaii tehnice
supratensiuni;
unificate, trebuie in BMPTi-400A este montat
s fie noi, compatibile grupul tehnic
cu starea de masura a
T 41722 E-Distributie Banat
format din s
instalaiei, transformatoare
ndeplineascde curent de
cerinele 400/5Ade
specifice si fiabilitate
un contori
electronic
siguran. trifazat de energie electrica 5(20)A; -BMPTi-400A
este amplasat pe un soclu din poliester armat cu fibra de sticla
montat langa postul de transformare PT 41722 si este legat la
racord
o priza de intrare-iesire
pamant de potentialin LEA 110 maximkV Moreni
4 ohmi -realizata
Targoviste prin
Statie noua intre stalpii nr. 282 si 283, statie de transformare 110/20 kV SDEEMuntenia Nord
grija beneficiarului.
25 MVA

racord aerian 20 kV din stp. 11 bis al LEA 20 kV Floresti -


Floresti SDEEMuntenia Nord
deriv SD1B, PTA 20 / 0,4 - 400 kVA

coloana noua de bransament realizata cu conductor tip


Ploiesti Nord ACCBYY 2 x 25 mmp si montare BMPM 25 prevazut cu SDEEMuntenia Nord
intreruptor automat bipolar

montare firida electrica, racordata in CD PTA 0117 cu


Vernesti SDEEMuntenia Nord
cablu ACYABY 3x150+70 mmp

bransament trifazat alimentat din LEA 0,4 kV PTA 3211


Ploiesti Nord SDEEMuntenia Nord
Tantareni 20/0,4 kV 250 kVA

bransament trifazat alimentat din LES 0,4 kV PTA 1169


Scaieni SDEEMuntenia Nord
Blejoi 20/0,4 kV 250 kVA
bransament trifazat alimentat din LEA 0,4 kV PTA 3219
Ploiesti Nord SDEEMuntenia Nord
Ploiestiori 20/0,4 kV 250 kVA

montare coloana electrica trifazata realizata cu conductor


torsadat T2X 4x25 AL, pe un traseu in lungime de
aproximativ 10 m de la retea pana la BMPT nou si
Floresti SDEEMuntenia Nord
inlocuire BMPM existent cu un BMPT- 40 A nou, montat pe
cladire, echipat cu separator cu sigurante, avand In= 63 A
si intreruptor automat In= 40 A
montare recloser pe stalp nou plantat si celula de masura
aeriana 20 kV pe stalpul nr. 2 al Derivatiei PTA 2 Tudor
Romanu SDEEMuntenia Nord
Vladimirescu, racord existent LES 20 kV PTA 20 / 0,4 kV -
630 kVA

bransament realizat cu cablu ACYABY 2x16 mmp, L=15 m,


Gugesti SDEE MN
racordat in LEA 0,4 kV PTA 4059 Moara Dumbraveni

Distributie Energie
Statia 110/20kV LEA 20kV Nedeia-L3 Bailest Oltenia (fost CEZ
Nedeia DISTRIBUTIE)

Statia 110/20 kV Distributie Energie


LEA 20kV Balcesti - Valea Mare 1
Balcesti Oltenia

Statia 110/20 kV distributie Energie


LEA 20kV Valcea Sud - Olanesti
Valcea Sud Oltenia

Statia 110/20/6kV Distributie Energie


LEA 20KV PODARI - BRATOVOIESTI
Podari Oltenia

Statia 110/20/6kV distributie Energie


LEA 20KV PODARI - BRATOVOIESTI
Podari Oltenia

Statia 110/20 kV Distributie Energie


LEA 20kV Dragasani - Madulari 2
Dragasani Oltenia

LES 0.4 kV din PT340 20/0.4 kV Cosma Romania SDEE Transilvania


Baia Mare 4
Nord
PTz Avicola 3 SDEE Transilvania
Nord
MICROCENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SDEE Transilvania
Nord
MICROCENTRALA FOTOVOLTAICA SDEE Transilvania
Nord
SDEE Transilvania
Nord
SDEE Transilvania
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLATICA Nord
SDEE Transilvania
Panouri fotovoltaice - autoproducator
Nord
SDEE Transilvania
Panouri fotovoltaice - autoproducator
Nord
SDEE Transilvania
Locuinta - Autoproducator
Nord
SDEE Transilvania
Montare panouri fotovoltaice - Autoproducator
Nord

SDEE Transilvania
CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA
Nord

SDEE Transilvania
Locuinta - Montare panouri fotovoltaice - Autoproducator
Nord
Montarea unui grup de masura trifazat tip BMPT la limita de proprietate, in SDEE Transilvania
Locuinta
domeniu privat cu acces liber din strada, racordat prin LES 1kV in firida de
Nord
retea existenta pe str. Bega, alimentata din PT 37 - 20/0,4kV - 400kVA.
LES 1 kV proiectat se va realiza cu cablu ACYABY 3x35+16mmp in SDEE Transilvania
Locuinta
lungime de -cca. Montare
6m. Cablul panouri
se va pozafotovoltaice - Autoproducator
pe linga limite obligate si se va
proteja in tub in zone carosabile.
Nord
BMPT-ul ( in carcasa de poliester armat cu fibra de sticla ) se va echipa SDEE Transilvania
Montare
conform (conformpanouriST4/2014)
fotovoltaice - Autoproducator
cu separator cu sigurante pentru separare
vizibila, protejat la atingere directa, contor trifazat electronic in montaj direct Nord
si disjunctor automat cu protectie diferentiala 300mA si la supratensiune de
Racordarea la reteaua In
frecventa industriala, electrica
= 32 A.deSedistributie
va realizaalo producatorului
priza de pamintfotovoltaic
de 4 ohmi la
Firida de retea EURATO
A. se va SRL
careLucrari se
se va
care borna
lega vorrealiza
PE din prin
executa peinstalatia
BMPT. tarifBMPT-ulde utilizare
de racordare
va fi (in al utilizatorului
aval
prevazut decupunctul in
loc pentrude
existenta, alimentata cutia
racord) de :distributie
Demontarea al postului
contorului de transformare
electronic PTA 117
activ/reactiv
montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice si accesorii. (proprietatea
direct existent, tip SDEE - Transilvania Sud
din PT 37 utilizatorului)
TS A1800,necesare
Protectiile racordat
400V, 100A,
CEF dininLEA
cls. 0,5,20
punctul dinkV
deCDCRISTUR
existentase
delimitare de
SC pe
vor stalpul
EMTECH
monta in nr.SRL
78 cu
cutie
punct
(separatade amplasata
delimitare
compartiment SDEE la clemele
linga BMPTdeDemontare
Brasov); silegatura
vor fi aledin LEA 20
coloana kV.; se tip
existenta
utilizatorului FY un
va monta
LUCRARI
3x35+16 mmpPE TARIF
plecare DE
din RACORDARE:
CD existenta EMTECH;
releu de protectie multifunctional, cu protectie de minima si maxima Coloana noua tip FY
CUTIA DE -Masura
tensiune,energiei
3x35+16 mmp
minima dinelectrice
sicompartiment
maxima consumate/produse Brasovsesimonitorizarea
SDEErespectiv
frecventa, vamodulul
realiza dincu contor
poliester
curentilorC
DISTRIBUTIE AL electronic
compartiment pentru energie
abonat. activa-reactiva
Montare compartiment(inductiv-capacitiv),
reziduali. Masura energiei electrice se va realiza la joasa tensiuneabonat tip E1+1a bidirectional,
atasat CD C
cu contor
POSTULUI DE trifazat,
E1+2a in montajInlocuire
trifazat existenta.
electronic direct,
cu curba cucontor
curba
de de sarcina,
existent
sarcina, dublu modem
cu sens,
contor inclus,
electronic
integrat in interfata
trifazat de
sistemul A+R
de SDEE - Transilvania Sud
TRANSFORMARE comunicatie
inductiv
telegestiune RS 485,
capacitiv
existent, integrabil
5(120)A
in montajmontaj in sistemul
direct
direct, de telegestiune
cls.prevazut
0,5, cu modul
montat alpentru
in BMPT. SDEE Laanaliza
grupul
PTA 117 Harghita,
calitatii
de masura instalat
energiei
tip BMPT in CD
electrice, al dublu
PTAse117.
proiectat sens, curba de
va racorda prinsarcina,
LES 1kV interfarta
un TDde 0,4 kV, ca
LUCRARI
instalatie deDIN
comunicatie
RACORDAREA GRIJA
seriala
utilizare, BENEFICIARULUI:
LARS232.Racordarea
RETEAUA
prin producatorului
ELECTRICA
grija producatorului. DE ladeRED
DISTRIBUTIE
Functia 0,4 kV
control ALprin
-Racordarea
intermediul
PRODUCATORULUI
sincronism se centralei
CD vaconstituita
realiza fotovoltaice
din doua
FOTOVOLTAIC
in instalatiile secompartimente
va face
SE VA in cutia : de distributie
REALIZA
producatorului. PRIN al
postului de transformare
Compartimentul
INSTALATIA DE1 RACORDARE PTA 117 printr-o
- CD EXISTENTA LES COMPUS
in prezent
EXISTENT de- (gestiune
0,4 kV realizat
DINSDEE cuBrasov)
RACORD cablu
tip CYAbY
echipat
ELECTRIC cu : 5x25mmp
Separator pe
SUBTERAN, NH1 o RACORDAT
lungime
sosire din de PTa
30DEm.
84-
LA20/0,4
STALP kV-250
SE 10kVA NR.9 Codlea, SDEE - Transilvania Sud
In CD3;alSeparator
circ.
CIRCUIT postului
5 AL PTA de transformare
NH1 pentru separare
1 LELICENI, seFIRIDA
vavizibila
monta DE3intre
sigurante
RED 0,4
BRANSAMENT de 63kVA/25
siLA kA.
instalatie
SOL
producator
CU
BMPT 2 LOC
montat:CONTOARE
Contor electronic
pe stalpul trifazat
IN GARDUL
postului, langaA+R
DE inductiv
IMPREJMUIRE
cutia capacitiv
de distributie A5(120)A
echipat cu
montaj directdiferential
IMOBILULUI,
intrerupator prevazut
ECHIPATA cu
100Amodul
CU pentru
SIG.
/ 300mA cuanaliza
MPR. calitatii
MIGNO
bobina 50 energiei
A, CONTOR
de declansare electrice,
activata de
dublu minimal
TRIFAZAT
releul sens, curba de sarcina,
DEsiENERGIE
maximal interfarta
ELECTRICA
de tensiune (cu de TIP
comunicatie
rol ITRON Cseriala
de disjunctor 114de RS232
(SERIA.
separatie ; Priza
fata
STALPUL NR.9, legare laSIG.
9184283),
de sistem), pamant
DPST, siRp
AUTOMAT < 4 liber
spatiu ohmi; Coloana
32 Ain(DUPA electrica
instalarii plecare
vedereaCONTOR). CONTORUL
temporare sprede catre
CIRCUIT 5 DIN PTA SDEE compartimentul
TRIFAZAT Harghita aabonat
DE ENERGIE nouELECTRICA
unui analizator proiectat ; Inchirierea
de retea. EXISTENT unuiSE
Analizatorul analizor
de VA pentru
SCHIMBA
retea se va instala SDEE - Transilvania Sud
1 calitatea
PRIN
temporar energiei
TARIF DE electrice
pe perioadaRACORDARE clasa masurandu-se
de probe, ACU pe perioada
UN CONTOR probelor
si tehnologice
TRIFAZAT
inregistrandu-se DE de la
parametrii
SDEE
ENERGIE
de Brasov;
calitate, Priza decertificarii
ELECTRICA
in vederea pamant laindeplinirii
BIDIRECTIONAL, CD nou proiectata
CU CURBA
conditiilor( compartiment
DE SARCINA SI
tehnice
producator). DE
INTERFATA
reglementate. COMUNICATIE,
Masura energiei electrice IN MONTAJ DIRECT. se
consumate/produse LUCRARI
va realizaDIN cu
CUTIA DE Se vor electronic
GRIJA
contor monta indicatoare
BENEFICIARULUI:
pentru energiede avertizare pe CD existenta,
activa-reactiva PTa, CD proiectata
(inductiv-capacitiv),
DISTRIBUTIE AL cu inscriptia trifazat,
-REALIZAREA
bidirectional, CEF 40inkW,
INSTALATIEI PERICOL
montaj ELECTRICE
direct, DE ELECTROCUTARE,
cu curba INTRE PUNCTUL
de sarcina, modem ZONA
DE
inclus, CU
POSTULUI DE RISC RIDICAT
DELIMITARE
interfata SICENTRALA
SI
de comunicatie SPECIFIC.RS 485,FOTOVONTAICA.
integrabil in sistemul de telegestiune al SDEE - Transilvania Sud
TRANSFORMARE -INSCRIPTIONARE
SDEE Harghita, instalat STALPILOR
in carcasa BMPT. ELECTRICIBornaAL PE CIRCUITUL
a firidei BMPT NR.se 5va
PTA 31 DIN la
lega PT1 LELICENI
borna PE al cutiei PRECUM SI CUTIA
de distributie DE DISTRIBUTIE
al postului de transformare AL dupa
PTA CU
ZONA CUrezistentei
verificarea RISC RIDICAT SI SPECIFIC.
de dispersie al prizei de pamant.
FIBREXNYLON racord LUCRARI 6kVDINinGRIJA
statia OD FIBREXNYLON SA
BENEFICIARULUI: SC FIBREXNYLON SA
(proprietate Racordarea centralei fotovoltaice se va face la BMPT 63A (instalat la locul
FIBREXNYLON de producere si consum) printr-un cablu MYYM 4x25mmp. BMPT 63A va
SA) fi racordat la BMPT 100A (instalat langa CD al PTA 31) printr cablu
CYABY 3x 70+ 35 mmp, cu lungimea de aproximativ 200m.
-inscriptionare stalpilor electrici din zona pta 31 precum si cutia de
distributie al pta cu ZONA CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC.
BORZESTI racord 6kV in statia OD SC TERMOELECTRICA SA-SE SC
(proprietate BORZESTI TERMOELECTRICA
TERMOELECTRI SA-SE BORZESTI
CA SA-SE
BORZESTI) Racord LEA 20kV existent la LEA 20 KV FALTICENI - CAPU
CODRULUI DERIVATIE SLATINA GAINESTI - RACORD PTA 14
SLATINA - STALPUL 1, realizat cu conductoare OL-AL 50 mmp, n
Falticeni lungime de 210 m;
Delgaz Grid SA
Centrala fotovoltaica 24kV se racordeaza in instalatia 0,4kV a
utilizatorului.

Bransament trifazat nou cu BMPt 63A, racordat din E2-5 PT38


Comanesti Comanesti. Dezafectare bransament existent.
Delgaz Grid SA
Data Emiterii/ Data expirarii
Nr. ATR Obs. Legislatia
Prelungirii ATR

1 24.07.2013 ATR nou 90/2008 24.07.2038

100111 10/26/2016 Ord 59/2013 10/26/2017

111747 12/23/2016 Ord 59/2013 12/23/2017

309361 5/10/2017 Ord 59/2013 5/10/2018

353533 6/28/2017 Ord 59/2013 6/28/2018

132 2/5/2016 Ord 59/2013 2/5/2017

133 4/13/2016 Ord 59/2013 4/13/2016

00074803 5/6/2016 Ord 59/2013 5/6/2017


00076824 6/2/2016 Ord 59/2013 6/2/2017

00070285 8/25/2016 Ord ANRE 59/20 8/25/2017

00101617 9/26/2016 Ord 59/2013 9/26/2017

00090859 10/28/2016 Ord 59/2013 10/28/2017

00107556 1/20/2017 Ord 59/2013 1/20/2018

00251710 2/10/2017 Ord 59/2013 2/10/2018

00277564 3/7/2017 Ord 59/2013 3/7/2018

00329604 4/28/2017 Ord 59/2013 4/28/2018

81574 19.05.2016 ORD 59/2013 19.05.2017

78303 20.05.2016 ORD 59/2013 20.05.2017

78308 20.05.2016 ORD 59/2013 20.05.2017


29.09.2016
2025 29.06.2016 ORD 59/2013
( garantie)

96255 26.08.2016 ORD 59/2013 26.08.2017

113001 28.11.2016 ORD 59/2013 28.11.2017

117620 14.12.2016 ORD 59/2013 14.12.2017

617430 31.08.2017 ORD 59/2013 31.08.2018

Ordin ANRE
30601637652 7/18/2016 12 luni 7/18/2017
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30101693784 9/23/2016 12 luni 9/23/2017
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30101696708 12/10/2016 12 luni 12/10/2017
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30301630309 12/7/2016 12 luni 12/7/2017
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30101798331 3/7/2017 12 luni 3/7/2018
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30101798330 3/7/2017 12 luni 3/7/2018
nr. 59/2013
Ordin ANRE
30101798328 3/7/2017 12 luni 3/7/2018
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30101458168 6/6/2017 12 luni 6/6/2018
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30201732261 6/12/2017 12 luni 6/12/2018
nr. 59/2013

Ordin ANRE
30401761293 7/7/2017 12 luni 7/7/2018
nr. 59/2013

1500000642 30.09.2016 12 luni 59/2013 30.09.2017

12 luni 59/2014
1500000652 25.05.2017 25.05.2018

12 luni 59/2014
1500000653 26.05.2017 26.05.2018

12 luni 59/2014
1500000650 15.05.2017 15.05.2018

12 luni 59/2014
1500000651 15.05.2017 15.05.2018

12 luni 59/2014
1500000654 06.07.2017 06.07.2018

60301222252 1/30/2013 1/30/2038

25 de ani ATR actualizare


60201332272 1/24/2014 4/24/2038
60201781783/18.07.2017

60201325305 5/20/2013 5/20/2038

60201329999 9/24/2013 9/24/2038

60101221301 10/22/2012 10/22/2037


60101581577 04.01.2017 04.01.2018

60601624480 04.10.2016 04.10.2017

60601624547 07.10.2016 07.10.2017

60101699048 25.11.2016 25.11.2017

601017104678 16.03.2017 18.03.2018

60401742222 02.05.2017 02.05.2018

601017107587 31.05.2017 31.05.2018

60601727595 06.06.2017 06.06.2018

601017107586 15.06.2017 15.06.2018

601017112916 28.07.2017 28.07.2018

Inlocuieste
70301774127 22.06.2017 22.06.2018
ATR70301557405 / 28.04.2016

70501636752 14.07.2017 14.07.2018

70101795877 30.08.2017 30.08.2018

70501744526 14.08.2017 / 14.08.2018 /

70501529524 16.08.2017 / 16.08.2018 /


1001392647 09.02.2017 59/2013 09.02.2018

1001595912 04.09.2017 59/2013 9/4/2018


Nominalizare lucrari de intarire pentru
Stare ATR Data estimata PIF
functionarea la N-1

Valabil PIF 2013 0.499MW

VALABIL 2017 nu

VALABIL 2017 nu

VALABIL 2018 nu

VALABIL 2018 nu

VALABIL 2016 NU

VALABIL 2016 NU

VALABIL 2016 NU
VALABIL 2016 NU

VALABIL PIF 2016 nu

VALABIL 2016 nu

VALABIL 2017 nu

VALABIL 2017

VALABIL 2017 nu

VALABIL 2017 nu

VALABIL 2017 nu

VALABIL sem II 2016 NU

VALABIL sem II 2016 NU

VALABIL sem II 2016 NU


LEA noua 110 kV Caransebe Resita 26,42
km, 585 mmp, 850 A
VALABIL 2017 LEA noua 110 kV Iaz Reia 30,22 km, 585
mmp, 850 A

VALABIL 2017

VALABIL 2017 NU

VALABIL 2017 NU

VALABIL 2017 NU

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul


VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL nu este cazul

VALABIL PIF 2017 nu este cazul

VALABIL PIF 2017

VALABIL PIF 2017

VALABIL PIF 2017

VALABIL PIF 2017

VALABIL PIF 2017 nu este cazul

- -
VALABIL 25 de ani 2013
- -
VALABIL 2013
- -
VALABIL 25 ani 2014
- -
VALABIL 25 ani 2014
- -
Valabil 25 de ani 2013
VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL

VALABIL 2017

VALABIL 2017

VALABIL 2017

VALABIL 2017

VALABIL 2017
Lucrare terminata
2016

VALABIL 2017

VALABIL 2017
Nominalizare lucrari de intarire pentru
Lucrari de intarire in RET
functionarea la N

nu nu

nu nu

nu

NU NU

NU NU

NU NU
NU NU

nu nu

nu nu

nu nu

nu

nu nu

nu nu

NU NU

NU NU

NU NU
trecere la 400 kV LEA 220 kV Reia
Timioara

amplificare AT Reia A la 250MVA-220/110kV

aparate comutatie cupla Resita A, Resita B

NU NU

NU NU

NU NU
Nr. certificat racordare Data certificat racordare
RO005E541619816 3/12/2015
601017104678
Putere PIF
Putere PIF din certificat racordare conform
emitenti (MW)
obs.

0.499
0.08
0.42

0.144

0.098

0.045

0.01
Certificat de racordare
emis de
17.28
TERMOELECTRICA
SA-SE BORZESTI

18.496
Putere aprobata
posibil a mai fi
pusa in functiune
(MW)

0.1

0.092

0.083

0.377

0.4

0.45

0.034
0.08

0.487

0.0125

0.2965

0.005

0.01972

0.115942

0.009795

0.0052

0.003

0.0175
43.67

0.0072

0.098

0.01

0.006458

24

0.35

0.003

0.075

0.0078

0.045
0.024

0.008

0.226

0.004

0.226

0.193

0.001

0.97

0.97

0.08

0
0.42

0.018

0.006

0.006

0.025

1.4

0.005

0.002

0.005

0.050

2.98
0

0.024

0.012

78.515615
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Denumire centrale electrice


Nr. crt Denumire investitor Judetul
eoliene

1 UZINA ELECTRICA ZALAU S.A. ZALAU Salaj

2 OMV PETROM SA Schela Galati

TOTAL
e de la sfarsitul lunii anterioare

a Transilvania Nord)
Transilvania Sud)

Muntenia Nord)

Putere
Staia de
instalata U(kV) Comentariu Emitent
racord
(MW)

3 110 UZINA ELECTRICA ZALAU SDEE Transilvania Nord

realizare racord 20 kV din


Derivatia PT Independenta, din
1.86 20 Schela SDEE MN
LEA 20 kV Parc 6 si montare
PTAB 0,4 / 20 kV - 1250 kVA

4.86
Data Data
Data Emiterii/
Nr. ATR Obs. Legislatia expirarii Stare ATR estimata
Prelungirii
ATR PIF

Ordin ANRE
60601311004 6/10/2013 Autoproducator 6/10/2038 VALABIL 25 ani 2013
59/2014

Ordin ANRE
30501749720 7/7/2017 12 luni 7/7/2018 VALABIL
nr. 59/2013
Nominali Nominali
zare zare
Lucrari Putere PIF
lucrari de lucrari de
de Nr. certificat Data certificat din
intarire intarire
intarire in racordare racordare certificat
pentru pentru
RET racordare
functiona functiona
rea la N-1 rea la N
obs.

Nu sunt
necesare
Putere aprobata
Putere PIF
posibil a mai fi
conform
pusa in functiune
emitenti (MW)
(MW)

3 0

1.86

3 1.86
Data:
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)
Putere
Nr. crt Denumire investitorDenumire centrale electrice Judetul aprobata U(kV)
(MW)
1
Data Data
Staia de Comentari Stare
Emitent Nr. ATR Emiterii/ Obs. Legislatia expirarii
racord u ATR
Prelungirii ATR
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Nr.
Tip Denumire investitor Denumire centrale electrice Judetul
crt

1 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.1 Turceni Gorj

2 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.3 Turceni Gorj

3 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.4 Turceni Gorj

4 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.5 Turceni Gorj

5 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.6 Turceni Gorj

6 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.7Turceni Gorj

7 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup1 (existent) Mures

8 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup 2 (existent) Mures

9 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup3 (existent) Mures

10 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup 4 (existent) Mures

11 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup 5 (existent) Mures

12 termo SNGN Romgaz SA CTE Iernut-grup 6 (existent) Mures

13 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA SE Paroseni grupul nr.4 Hunedoara

14 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.3 Hunedoara

15 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.1 Hunedoara

16 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.2 Hunedoara


17 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.4 Hunedoara

18 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.5 Hunedoara

19 termo SC Complexul Energetic Hunedoara SA CTE Mintia -grupul nr.6 Hunedoara

20 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.8 Isalnita Dolj

21 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.7 Isalnita Dolj

22 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.3 Rovinari Dolj

23 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.4 Rovinari Dolj

24 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.5 Rovinari Dolj

25 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.6 Rovinari Dolj

26 termo SC Electrocentrale Grup SA Grupul nr.1 CTE Braila Braila

27 termo SC Electrocentrale Grup SA Grupul nr.2 CTE Braila Braila

28 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.1 CTE Braila-SE Chiscani Braila

29 termo SC Complexul Energetic Oltenia SA Grupul nr.2 CTE Braila-SE Chiscani Braila

30 nuclear SN Nuclearelectrica SA Unitatea nr.2 Cernavoda Constanta


arsitul lunii anterioare

Putere
aprobata U(kV) Staia de racord Comentariu Emitent
(MW)
este racordat la barele 400 kV din staia 400 kV
nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni G1+G2,
330 400 Tantareni
avand stalp comun cu LEA 400kV nreni Turceni Transelectrica
G3+G4, aparinnd CNTEE Transelectrica SA
este racordat la barele 400 kV din staia 400 kV
nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni G3+G4,
330 400 Tantareni
avand stalp comun cu LEA 400kV nreni Turceni Transelectrica
G1+G2, aparinnd CNTEE Transelectrica SA
este racordat la barele 400 kV din staia 400 kV
nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni G3+G4,
330 400 Tantareni
avand stalp comun cu LEA 400kV nreni Turceni Transelectrica
G1+G2, aparinnd CNTEE Transelectrica SA

Grupul generator nr.1, dispecerizabil, aferent centralei


electrice Turceni este racordat la barele 400 kV din staia
330 400 Tantareni 400 kV nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni Transelectrica
G5+G6, avand stalp comun cu LEA 400kV nreni
Turceni G7+G8, aparinnd CNTEE Transelectrica SA

este racordat la barele 400 kV din staia 400 kV


nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni G5+G6,
330 400 Tantareni
avand stalp comun cu LEA 400kV nreni Turceni Transelectrica
G7+G8, aparinnd CNTEE Transelectrica SA
este racordat la barele 400 kV din staia 400 kV
nreni prin LEA 400 kV nreni Turceni G7+G8,
330 400 Tantareni
avand stalp comun cu LEA 400kV nreni Turceni Transelectrica
G5+G6, aparinnd CNTEE Transelectrica SA
Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 220kV in statia
100 220 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica
Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 220kV in statia
100 220 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica
Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 110 kV in statia
100 110 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica
Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 110 kV in statia
100 110 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica
Se racordeaza la RET printr-o LEA 220kV in statia
210 220 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica
Se racordeaza la RET printr-o LEA 220kV in statia
210 220 Iernut
400/220/110kV Iernut Transelectrica

Se racordeaza laRET in statia 220kV Paroseni prin


150 220 Paroseni
intermediul AT 200MVA 110/220kV Transelectrica

235 220 Mintia se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia Transelectrica


se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia
210 220 Mintia
printr-o LEA 220kV Transelectrica
se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia
210 220 Mintia
printr-o LEA 220kV Transelectrica
se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia
210 220 Mintia
printr-o LEA 220kV Transelectrica
se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia
210 220 Mintia
printr-o LEA 220kV Transelectrica
se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia
210 220 Mintia
printr-o LEA 220kV Transelectrica

este racordat la barele 220 kV din staia 220/110kV


315 220 Isalnita
Isalnita Transelectrica

este racordat la barele 220 kV din staia 220/110kV


315 220 Isalnita
Isalnita Transelectrica
se racordeaz la reeaua electric de transport n staia
330 400 Urechesti
electric de 400/220/110kV Urechesti Transelectrica
se racordeaz la reeaua electric de transport n staia
330 400 Urechesti
electric de 400/220/110kV Urechesti Transelectrica
se racordeaz la reeaua electric de transport n staia
330 400 Urechesti
electric de 400/220/110kV Urechesti Transelectrica
se racordeaz la reeaua electric de transport n staia
330 400 Urechesti
electric de 400/220/110kV Urechesti Transelectrica

Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la


227 220 Lacu Sarat reeaua electric de transport n staia electric Transelectrica
400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV

Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la


210 220 Lacu Sarat reeaua electric de transport n staia electric Transelectrica
400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV

Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la


227 220 Lacu Sarat reeaua electric de transport n staia electric Transelectrica
400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV

Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la


210 220 Lacu Sarat reeaua electric de transport n staia electric Transelectrica
400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV

Grupul generator se racodeaza la barele de 400kV din


706.5 400 Cernavoda
statia 400 kV Transelectrica
Data
Data Emiterii/ Stare Data estimata
Nr. ATR Obs. Legislatia expirarii
Prelungirii ATR PIF
ATR
ACTUALIZARE A
17 12.03.2013 AVIZULUI NR. 6 / 25 ani Valabil grup existent
1977 din 08.04.2005

ACTUALIZARE A
18 12.03.2013 AVIZULUI NR. 6 / 25 ani Valabil grup existent
1977 din 08.04.2005

ACTUALIZARE A
19 12.03.2013 AVIZULUI NR. 6 / 25 ani Valabil grup existent
1977 din 08.04.2005

ACTUALIZARE A
AVIZULUI Nr.
20 12.03.2013 25 ani Valabil grup existent
1/16953 din
27.02.2006

ACTUALIZARE A
21 12.03.2013 AVIZULUI NR. 6 / 25 ani Valabil grup existent
1977 din 08.04.2005

ACTUALIZARE A
22 12.03.2013 AVIZULUI NR. 6 / 25 ani Valabil grup existent
1977 din 08.04.2005

36 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

37 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

38 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

39 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

40 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

41 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent

actualizare ATR
42 22.04.2013 _ Valabil existent
106/21687/2011

actualizare ATR
43 22.04.2013 _ Valabil existent
3/17175/2006
Anulat
44 22.04.2013 ATR NOU _
Grup Casat existent
45 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent
46 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent
47 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent
48 22.04.2013 ATR NOU _ Valabil existent
ACTUALIZARE A
53 09.05.2013 AVIZULUI NR. _ Valabil grup existent
11/20831/2005

54 09.05.2013 ATR NOU _ Valabil grup existent

65 29.05.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

66 29.05.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

67 29.05.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

68 29.05.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

69 12.06.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

70 12.06.2013 ATR NOU 25 ani Valabil grup existent

Actualizare ATR
118 17.12.2013 25 ani Valabil grup existent
69 / 12.06.2013

Actualizare ATR
119 17.12.2013 25 ani Valabil grup existent
70 / 12.06.2013

3 22.09.2005 ATR NOU Valabil grup existent


Putere PIF
Nr. certificat Data certificat Putere PIF din
conform
racordare racordare certificat racordare
obs. emitenti (MW)

contract racordare
C119/26.05.2006
Putere aprobata
posibil a mai fi pusa in
functiune (MW)
Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Nr. crt Denumire consumator Localitate Judet aprobata
(MW)

SC Complexul Energetic
1 Hunedoara SA
TSPG 1-CTE Mintia(consumator) Hunedoara 29.4

SC Complexul Energetic
2 Hunedoara SA
TSPG 2-CTE Mintia(consumator) Hunedoara 29.44

SC Complexul Energetic
3 Hunedoara SA
TSPG 3-CTE Mintia(consumator) Hunedoara 36.8

4 Alro (consumator) Slatina Slatina 460

Donasid (consumator-
5 racordare SIAD)
Calarasi Calarasi 148.47
Donasid (consumator-
6 racordare Donalam)
Calarasi Calarasi 112.562

Electrocentrale Bucuresti -
7 Sucursala Electrocentrale Bucuresti Bucuresti 10
Bucuresti

8 SC DEVA GOLD SA loc de consum Deva Gold Certej Hunedoara 52.07

loc de consum Otelaria electrica TMK


9 SC TMK Resita SA
Resita
Caras Severin 86.02

SC YILDIZ ENTEGRE loc de consum fabrica MDF localitate 18(2017)


10 ROMANIA SA Oarja jud.Arges
Arges
27(2019)

ALLIANSO PARK Loc de consum apartanand utilizatorului


11 MANAGEMENT SRL ALLIANSO PARK MANAGEMENT SRL Prahova 66
(investitor si consumator) in comuna Aricesti Rahtivani

Loc de consum/ producere SERV.INT.


12 Distributie Energie Oltenia st.400kV Gura Vaii LEA 110kV situat in Mehedinti 4.06
Drobeta Tr.Severin
U(kV) Staia de racord Comentariu Emitent

este racordat la reeaua electric de transport


110 Mintia n staia electric de 400/220/110 kV Mintia la Transelectrica
nivelul de tensiune 110 kV
este racordat la reeaua electric de transport
110 Mintia n staia electric de 400/220/110 kV Mintia la Transelectrica
nivelul de tensiune 110 kV
este racordat la reeaua electric de transport
110 Mintia n staia electric de 400/220/110 kV Mintia la Transelectrica
nivelul de tensiune 110 kV
Prin aviz se aproba racordarea a 290MW la
220,110 Slatina Transelectrica
220KV si170MW ka 110KV

110 Pelicanu alimentare consumator SIAD Transelectrica

110 Pelicanu alimentare consumator Donalam Transelectrica

220 Bucuresti Sud alimentare sevicii generale CET Bucuresti Sud Transelectrica

racordarea locului de consum Deva Gold Certej


110 Mintia n staia 400/220/110 kV Mintia, la barele de 110 Transelectrica
kV, printr-o LES 110 kV de cca. 23 km

Realizarea in etape a lucrarilor de racordare


urmand ca in final in 2017 puterea maxim
220 Resita Transelectrica
absorbita sa fie de 86.02MW de la 69 MW cat e
in prezent
Realizarea in etape a lucrarilor de racordare
110 Pitesti Sud urmand ca in final in 2019 puterea maxim Transelectrica
absorbita sa fie de 27MW de la 18 MW in 2017

statie de conexiuni 110 kV racordata in sistem


Ploiesti Crang / Movila
110 "intrare - iesire" in LEA 110 kV Brazi Vest - SDEE Muntenia Nord
Vulpii
Ploiesti Nord

st.400kV Gura Vaii LEA alimentare loc consum/ producere, punct de Distributie Energie
110
110kV racordare stabilit la nivel de tensiune 110/6/0kV Oltenia
Data Data
Stare
Nr. ATR Emiterii/ Obs. Legislatia expirarii Data PIF
ATR
Prelungirii ATR

71 17.06.2013 ATR NOU _ Valabil existent

72 17.06.2013 ATR NOU _ Valabil existent

73 17.06.2013 ATR NOU _ Valabil existent

9 04.08.2008 Valabil existent

3 30.07.2007 Valabil existent


7 17.09.2007 Valabil existent

2 9.07.2007 Valabil existent

1 12/01/16 ATR nou Valabil 2019

2 18/08/2016 ATR nou Valabil 2017

4 18.11.2016 ATR nou Valabil 2017/2019

Ordin ANRE
30101695063 18.01.2017 12 luni 1/18/2018 VALABIL
nr. 59/2013
Putere
aprobata
Data
Nr. certificat din
Observatii certificat
racordare certificat
racordare
racordar
e (MW) obs.

8600028108 05.05.2017 4.06


Data: 10.09.2017 - cu datele de la sfarsitul lunii anterioare
Codul culorilor ATR emise de:
Transelectrica
E-Distributie Dobrogea (fost Enel Dobrogea)
Delgaz Grid (fost E.ON Moldova)
SDEE Transilvania Nord (Electrica Transilvania Nord)
SDEE Transilvania Sud (Electrica Transilvania Sud)
Distributie Energie Oltenia (fost CEZ)
SDEE Muntenia Nord (Electrica Muntenia Nord)
E-Distributie Muntenia (fost Enel Muntenia)
E-Distributie Banat (fost Enel Banat)

Putere
Nr. crt Denumire consumator Localitate Judet aprobata
(MW)

Termoelectrica SA Sucursala Onesti nod de consum statia 110/35/6kV


1 Electrocentrale Borzesti Borzesti
Bacau 156.901

Enel Distributie Dobrogea -


2 nod de consum LEA Gura Ialomitei Ialomita 150
Baltagesti - Gura Ialomitei

FDEE Distributie
3 Transilvania Sud
Sanpaul Mures 53

Nod de consum statia


4 220/20kV Calea Aradului
Timisoara Timis 0.9797

Enel Distributie Muntenia -


5 nod de consum LEA 110 kV Bucuresti Bucuresti 1176.06
Fundeni Bucuresti Nord
Enel Distributie Dobrogea -
6 nod de consum LEA 110 kV Medgidia Constanta 76
Baneasa Medgidia Sud

realizare lucrari in statia 220/110 kV


7 SC Enel Distribuie Banat SA
Reia
Caras-Severin _

realizare lucrri in staia 220/110 kV


8 CEZ Distribuie SA Trgu Jiu Nord pentru racordare CHE Gorj _
40,5 MW Bumbesti

realizare lucrari in statia 220/110/20 kV


9 SDEE Transilvania Nord
Salaj
Salaj 18

realizare lucrari in statia 220/110 kV


10 SDEE Transilvania Nord
Tihau
Salaj 18

realizare lucrari in statia 220/110 kV Baia


11 SDEE Transilvania Nord
Mare 3
Maramures 5
realizare lucrari suplimentare in statia
12 Distributie Electrica Oltenia
220/110/20 kV Craiova Nord
Dolj 34.8

389.4
nod de consum si producere Platforma
13 ACELORMITTAL Galati
AcelorMittal Galati
Galati evacuata -
200 absorbita
U(kV) Staia de racord Comentariu Emitent

Puterea absorbita din RET atat din AT 220/110


110 Statia 110/35/6kV Borzesti kV 200MVA cat si din 110kV dc Gutinas Borzesti Transelectrica
apartinand EON Moldova
Lucrari suplimentare in statia Gura Ialomitei ca
110 Gura Ialomitei urmare a racordarii de noi utilizatori la Transelectrica
operatorul de distributie
Realizarea de lucrari in statia Iernut
400/220/110kV urmare a racordarii statiei
110 Iernut Transelectrica
Sanpaul 110/20 2x25MVA apartinand FDEED
Transilvania Nord

220 Calea Aradului 220/20kV Puterea maxim absorbita aprobata 979.7kW Transelectrica

110 Fundeni Puterea maxim absorbita aprobata 1176.06MW Transelectrica

110 Medgidia Sud Puterea maxim absorbita aprobata 76MW Transelectrica

realizarea lucrrilor din celula de linie aferent


110 Resita LEA 110 kV Reia CHE Grebla + ICMR 1 din Transelectrica
staia 220/110 kV Reia

realizarea lucrrilor din staia 220/110 kV Trgu


110 Trgu Jiu Nord Jiu Nord, in celula de linie 110kV Parngu 2 Transelectrica
pentru racordarea CHE 40,5 MW Bumbeti

realizare lucrari in statia 220/110/20 kV Salaj in


urma retehnologizarii statiei 110/20 kV Zalau
110 Salaj Transelectrica
apartinand SDEE Transilvania Nord. Realizare
lucrari aferente LEA 110KV Salaj Zalau

realizare lucrari in statia 220/110 kV Tihau in


urma retehnologizarii statiei 110/20 kV Jibau
110 Tihau Transelectrica
apartinand SDEE Transilvania Nord. Realizare
lucrari aferente LEA 110KV Tihau Jibou

realizare lucrari in statia 220/110 kV Baia Mare 3


in urma retehnologizarii statiei 110/20/6 kV
110 Baia Mare 3 Baia Sprie 1 apartinand SDEE Transilvania Transelectrica
Nord. Realizare lucrari aferente LEA 110KV Baia
Mare 3 - ( Baia Sprie 1) - Sighet
realizare lucrari in statia 220/110/20 kV Craiova
Nord in urma racordarii de utilizatori noi si a
realizarii unei satii noi 110/20 kV ZIEC aferenta
110 Craiova Nord Transelectrica
Distributie Electrica Oltenia. Realizare lucrari
aferente LEA 110KV Craiova Nord - ZIEC -
Ghercesti

alimentare din statiile Realizare lucrari in statiile Smardan si Barbosi


110 Transelectrica
Smardan si Barbosi si a statiilor apartinand AcelorMittal
Data Data
Stare
Nr. ATR Emiterii/ Obs. Legislatia expirarii Data PIF
ATR
Prelungirii ATR

19 06.10.2014 Valabil existent

24 14.01.2015 Valabil existent

2 06.02.2015 Valabil existent

4 20.03.2015 Valabil existent

8 01.07.2015 Valabil existent

9 08.09.2015 Valabil existent

11 10/12/2015 ATR Nou 10/12/2016 Valabil 2015

12 1/4/2016 ATR Nou 1/4/2017 Valabil 2015

1 09.06.2017 ATR Nou 09.06.2018 Valabil 2019

2 09.06.2017 ATR Nou 09.06.2018 Valabil 2019

3 09.06.2017 ATR Nou 09.06.2018 Valabil 2019


4 24.07.2017 ATR Nou 24.07.2018 Valabil 2018

5 31.07.2017 ATR Nou 31.07.2018 Valabil 31.12.2017


Putere
Nr. certificat Data certificat aprobata din
racordare racordare certificat
racordare (MW)
obs.

3 07.08.2015 0.9797