Sunteți pe pagina 1din 1

D - deplasamentul navei (t)

VCG - vertical center of gravity - cota centrului de greutate masurata de la planul de baza (m)

LCG - longitudinal center of gravity - abscisa centrului de greutate masurata de la perpendiculara pupa (m)

dm - pescajul mediu al navei (m)

LCB - longitudinal centre of buoyancy - abscisa centrului de carena masurata de la perpendiculara pupa (m)

LCF - longitudinal centre of flotation - abscisa centrului planului de plutire masurata de la perpendiculara pupa (m)

TKM - transverse metacentre height - cota metacentrului transversal masurata de la planul de baza (m)

MCT - moment to change trim one cm - momentul necesar schimbarii asietei navei cu un centimetru (txm)

t - asieta navei

FSM - free surface moment - momentul datorat suprafetelor libere de fluid

GM - inaltimea metacentrica definita ca distanta pe verticala intre centrul de greutate si metacentru (solid - calculata
fara a se tine cont de influenta FSM; fliud - calculata tinandu-se cont de influenta FSM)

KGcorr - cota centrului de greutate corectata cu influenta FSM