Sunteți pe pagina 1din 19

PARTIUURBANISTIC

proiect despecialitate urbanism


7 saptamani
7saptamani

4.10.2017UAUIM20172018 an4A lect.dr.arh.Simona Butnariu


SITULPROPUS_ceCONTEXTURBANEXIST???

oseaua P
Progresului,Calea
l i C l 13Septembrie,Strada
13 S t b i St d Sebastiani
S b ti i nodul
d l Rzoare
R
CARTIERPANDURI
NOD RAZOARE ACADEMIAMILITARA HOTELMARIOT
Ceresurseavei?
+ Pozitie strategica inoras Razoare
+ Accesibilitate foarte buna Nod intermodal urban propus
Nodintermodalurbanpropus

+CB3_PUGpol urbanmajor
Vedere aerian
Cecondiionriavei?

fragmentare
zona industriala dezafectata
GOLURBAN
INTERVENTIIPUNCTUALE
STRUCTURAFRAGILA/VULNERABILA
Ceurmrii?
INTERSECTIACALEA13SEPTEMBRIECUSOS.PROGRESULUI
EExistent
i lipsit
li i deidentitate/reprezentativitate/destructurat
d id i / i i /d
Propus reper secvential majorpe axa estvest/NODURBAN
(vocatia voi opropuneti!!!)
INTERFAACUORAUL
Existent limiteopace/inactive/amorfe
Propus RECONECTARE laurbanitate(CUM?Voipropunei!!!)
IMAGINEURBAN
Existent INCOEREN/DISCONTINUITATE/DEZORIENTARE
Propus IDENTITATE/LIZIBILITATE/REPERESPAIALEI
FUNCIONALE/REPREZENTATIVITATE/CARACTER
(CUM?Voipropunei!!!)
PARTIUL!!! Ceproducei?
ESTE UN PLAN GNDIT PELAYERE
ESTEUNPLANGNDIT PE LAYERE

1. COLOANAVERTEBRAL TRAMASTRADAL
2. MASA FUNCIUNI+CONFIGURAIE

VOLUMETRIC(accentede
nalime/dominante/ritm)
/ / ) NODURI,,
CENTRALITATE,POLI/LOCUIRE+DOTRI
3. LIANTUL SISTEMULDESPAIIPLANTATE,
SISTEMUL DE SPAII PLANTATE,
LINIARE,PUNCTUALEPUBLICE,nINCINTE,
PLMNII ORAULUI!!!
ORAULUI!!! gnditastfelnct
gndit astfel nct
aerulscirculentrunsistemcontinuu
Task1 conectare,integrare,potenareaoptima
contextuluiurban
contextului urban
SITULNUEXISTNAFARALEGTURIICUORAUL!!!
gndiinsistemiierarhizai!!!
Task2 articularea unei structuri morfologice i
funcionale adecvate pentru unpol
un pol funcional detip
de tip
mixt,n proximitatea zonei centrale!!!
SCARA1/2000
Task3 detaliereauneizonedecca5hacares
reprezintespaializareasugestivaconceptuluidin
reprezinte spaializarea sugestiv a conceptului din
partiu_IMAGINEA CHEIECARESPUNEPOVESTEA
PROIECTULUI!!!
SCARA1/1000
CONINUTPROIECT

activitatela parteaI parteaII parteaIII
atelier 15% analiz
atelier analiz 15% partiu
partiu 45% detaliu 15%
detaliu
TASK 1 TASK2 TASK3
1. formatA3 2. formatA3 4.formatA3
schem de ansamblu
schemdeansamblu plan configurativ
planconfigurativ analiz critic a
analizcritica
(conceptspaial) spaiallascaradat contextuluiconstnd
scarlaalegere (1:2000)peplanul nscheme,explicaii,
suport text
3.formatA3 5.formatA3
elementesuportale detaliereaunei
soluiei:scheme subzone(1:1000)la
structurale, diagrame,
structurale,diagrame, nivel de design urban
niveldedesignurban
planuri

ECHIPDE3 INDIVIDUAL
DETALII DE ORGANIZARE
DETALIIDEORGANIZARE

GRUPELE 40 44ATELIERLUNI ORA15.3019.30


GRUPELE 45
45 49 ATELIERMIERCURI
ATELIER MIERCURI ORA15.30
ORA 15.30 19.30
19.30
GRUPAENGLEZ ATELIERMIERCURI ORA15.3019.30
DETALIIDEORGANIZARE

INDRUMTORI

Repartizarea pe grupe este:

gr.41/45 ArpadZachi,Andreea Acasandre


gr.42/46 Florentin Gudila,Sorin Manea
gr.43/47 Dragos Buhociu,IrinaCioangher
gr.44/48 CristinaHurduc,Raluca
Cristina Hurduc, Raluca Duica
gr.40/49 SebastianGuta,Ioana Panzaru

gr engleza Simona Butnariu,Andrada


gr.engleza Butnariu Andrada Eftime

Responsabilproiect: lect.arh.SimonaButnariu
DESFAURAREPROIECT
Ziua 4oct 9/11oct 16/18oct 23/25oct 30oct/1nov 6/8nov 15
15nov

Saptamna 1 2 3 4 5 6 7
Lansare Corectur Corectur Corectur Corectur Corectur Predare
Tipulde temi analiz analizsi partiu/ partiu/ detaliu n
activitate
i i f
formarea propunere panou d li
detaliu i di id l atelier
individual li
echipelor partiu individual

ora 15.30 15.30 15.30 15.30 15.3019.30 15.30 17.00


19 30
19.30 19 30
19.30 19 30
19.30 19 30
19.30

17.30 18.00
Sporlatreabsimultsucces!!!

Vamulumesc!
4.10.2017UAUIM20172018 an4A lect.dr.arh.SimonaButnariu