Sunteți pe pagina 1din 8

Structura anului colar 2017-2018

Cursurile anului colar 2017-2018 ncep luni, 11 septembrie i nsumeaz 35 de sptmni.


Structura anului colar cuprinde:
semestrul I: 11 eptembrie 2017 - 2 februarie 2018 i
semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018.
Vacantele elevilor din toate ciclurile de nva tama nt unt programate atfel:
vacana de iarn: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018,
vacan intersemestrial: 3 - 11 februarie 2018,
vacana de primvar: 31 martie - 10 aprilie 2018 i
vacana de var: 16 iunie - 9 eptembrie 2018.
Suplimentar, claele din nva tama ntul primar i grupele din nva tama ntul pre colar beneficiaza de vacanta n a pta ma na 28 octombrie -
5 noiembrie 2017.
Pentru claele terminale din nva tama ntul liceal, anul colar e ncheie n data de 25 mai 2018, iar pentru claa a VIII-a, n data de 8 iunie
2018.
Programul national coala altfel are o durata de 5 zile conecutive lucra toare n timpul anului colar i poate fi derulat n perioada 2
octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planifica ri ce ra ma ne la decizia colilor.
Defa urarea programului S coala altfel nu coincide cu perioada alocata utinerii tezelor emetriale, care vor avea loc, de regula , la
finalul emetrelor, dupa parcurgerea programei colare cu cel putin trei a pta ma ni nainte de finalul emetrului.

1
DISCIPLINA: FILOSOFIE
ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE
PROFESOR: CIOBOTEA EDUARD VALENTIN
ANUL COLAR: 2017-2018
Nr. ore : 1h/sptmn

PLANIFICARE DIDACTIC ANUAL


CLASA a-XII -a
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Coninuturi- Competene Nr. Data Activiti de Resurse Evaluare Obs.
nvare detalieri specifice ore nvare
1. Omul Problema filoofica 2.1 1 S1 -prezentarea -dictionar orala
Problematica a omului 3.1 teoriilor -texte filoofice
naturii umane Eenta omului depre natura
umana i
depre eenta
omului
Omul:o peroana , nu un 2.1 1 S2 -prezentarea -lectura obervarea
lucru, fiinta ociala 3.1 teoriilor lui textelor itematica
Identitate i alteritate Kant, filoofice
Roueau, -compararea
Aritotel lor
-punctul de
vedere
peronal

2
Sensul vieii Senul vietii 2.1 1 S3 - prezentarea -dictionar orala
3.1 teoriilor lui -texte filoofice
Pacal, Camu
i Sartre
Recapitulare 2.1 1 S4 -pan de idei -Manualul de cria :
3.1 filoofie realizarea
unui eeu
depre
natura
umana
2 Morala Specificul filoofiei morale 1.1 1 S5 -omul, ingura -ce ete, de obervarea
Bine i ru 3.2 fiinta morala fapt, libertatea itematica
-teorii etice
Ce ete binele? 2.1 1 S6 -filoofia -lectura celor orala
Conceptii depre bine 3.2 cre tina trei puncte de
depre vedere
divinitate -compararea
-mportanta lor
introducerii
liberului
arbitru
-Spinoza,
Lebniz i
Decarte
Etica 2.1 1 S7 -ditinctia lui -ce ntelege orala
teleologica .Eudaimonimul, 4.1 Fr. Nietzche Nietzche prin
hedonimul i utilitarimul ntre vointe moartea lui
Teorii morale labe i vointe Dumnezeu?
puternice
Etica deontologica S8
Probleme de etic S9
aplicat
Recapitulare S10
Evaluare

3
3. Politica Conceptul de problema 1.1 1 S11 -explicarea mai -exemplificarea obervarea
Filosofia politic filoofica a liberta tii. 3.2 multor tipuri fieca rei teorii itematica
Libertate i Liberul arbitru 4.2 de etica care morale
responsabilitate au tratat diferit -ditinctia ntre
social-politic raportul dintre bine-ra u,
bine i ra u moral-imoral
Problema liberta tii ociale: 1.1 1 S12 -Aritotel: -ditinctia ntre orala
libertate i autoritate 3.2 fericirea ete mai multe
4.2 copul uprem tipuri de
al actiunilor pla ceri
noatre -la va rte
diferite actiuni
i copuri
diferite
Egalitate i Evolutia ideii de dreptate. 1.1 1 S13 -teoria -lectura orala
dreptate Ce ete dreptatea? 3.2 utilitarita i fragmentelor
4.2 Principiul Celei din manual
Mai Mari -compararea
Fericiri celor trei
-conceptul de puncte de
fericire ete vedere
nlocuit cu cel -prezentarea
de datorie unei opinii
peronale

4
Conceptul aritotelic al 1.1 1 S14 -avortul i -identificarea cria : un
drepta tii. Dreptate formala 3.2 dreptul la viata unor cazuri de eeu pe o
i uprematia dreptului 4.2 n conceptia lui etica aplicata n tema de
Tooley prea etica
-condamnarea -evaluarea aplicata
ata t a unor
eutanaiei particularita ti
paive ca t i a ale cazurilor
celei active decoperite
-evaluarea
moralita tii
faptelor dupa
criterii diferite
2. Dreptatea Dreptatea 2.2 1 S17 -originea -ca teva din obervarea
Egalitate i dreptate 5.2 drepta tii; enurile itematica
Roueau 3.3 -conceptia lui cuva ntului
J.-J. Roueau dreptate n
vorbirea
curenta

J. St. Mill 2.2 1 S18 -rolul ocieta tii -compararea orala


J. Rawl 3.3 la J. St. Mill; conceptelor
-neceitatea celor doi
inegalita tilor la filoofi
J. Rawl
Analize i comentarii 2.2 1 S19 -comentarea -Manualul de auto
5.2 unor texte din Filoofie, Ed. evaluare
manual Economica ,
2000, pg. 43-45

SEMESTRUL II

5
Nr. Unitatea de Continuturi- Competente Nr. Data Activita ti de Reure Evaluare Ob.
nvare detalieri pecifice ore nva tare
Teorii politice Teoriile 2.2 1 S1 -cele doua principii -repectarea orala
moderne i contractului 5.2 potulate de Nozick: proprieta tii n tara
contemporane ocial, al drepta tii n noatra
Liberalimul achizitie i al
individualit, drepta tii n tranfer
individualim i
colectivim
Idealul democratic Ce ete 2.2 1 S2 -caracterizarea -ce neamna cria :
democratia? 5.2 liberalimului; democratie? eeu pe
-rolul democratiei aceata
tema
Ce unt 2.2 1 S3 -programe care -repectarea i cria :
drepturile? 5.2 contin drepturile nca lcarea eeu pe
Aigurarea omului; drepturilor omului n aceata
Drepturile omului
drepturilor. -Declaratia tara noatra tema
Idealul Univerala a
democratic Drepturilor Omului
Recapitulare 2.2 1 S4 -comentarea unor -Manualul de autoeva-
5.2 texte din manual Filozofie, Ed. luare
Economica , 2002, pg.
64-69
Evaluare S5
IV. Cunoaterea Problema 1.2 1 S6 -cunoa terea a -exemple de orala
cunoa terii 1.3 priori i a poteriori; cuno tinte a priori i
-B. Ruel: a poteriori;
cunoa terea -deoebiri dintre
lucrurilor i a judeca tile analitice i
adeva rurilor; intetice
-Kant: judeca ti
analitice i intetice

6
Problema 4.3 1 S7 -Fr. Nietzche i -exemple de orala
ntemeierii 4.4 cunoa terea ditoriune a
Opinie i
cunoa terii i a dezintereata meajului
cunoatere
urelor
cunoa terii
Forme de Cunoa tere 4.3 1 S8 -teoria adeva rului -ce ete adeva rul? orala
cunoatere i nemijlocita i 4.4 corepondenta, a
tipuri de adevr mijlocita adeva rului coerenta
i pragmatica
Analitic i 1.2 1 S9 -cunoa terea -cauzele care orala
intetic. 4.4 imaginativa , prin genereaza
Cunoa tere a idei adecvate i cunoa terea fala au
priori i a intuitiva la Spinoza; eronata ;
poteriori -tetul de infirmare -rolul erorii n
formulat de Popper cunoa tere
Adevr i eroare Ce ete 4.3 1 S10 -comentarea unor -Manualul de autoeva-
adeva rul? 4.4 texte din manual Filozofie, pg. 83-84 luare
Teoria
corepondentei
i pragmatimul
Teoria S11
adeva rului
coerenta.
Eroarea
Recapitulare S12

Evaluare S13
V. Filosofia Iubirea de 1.5 1 S14 -etimologia -enuri vulgare ale orala
Ce este filosofia? ntelepciune 5.3 termenului cuva ntului filoofie
Genuri i stiluri Metafizica filoofie n vorbirea curenta
filosofice -Mitul pe terii -lega tura dintre
etapele parcure de
prizonier i etapele
dezvolta rii umane

7
Filozofie i 1.5 1 S15 -filoofia i -valoarea acetei obervarea
teologie. 5.3 explicitarea teorii pentru itematica
Filoofia critica divinita tii credincio i i pentru
-orizontul filoofic i atei
con tiinta filoofica -deoebiri ntre
filoofie i alte
domenii tiintifice
Filoofia ca 1.5 1 S16 -pentru Ruel, -importanta filoofiei cria :
viziune 5.3 filoofia neamna pentru viata eeu pe
ubiectiva i ca examinarea aceata
forma de limitelor cunoa terii tema
cunoa tere
Filozofie i via Rotul i 1.5 1 S17 -comentarea unor -Manualul de orala
valoarea 5.3 texte din manual Filoofie, pg. 14-15
filoofiei.
Apologia
filoofiei
Recapitulare Eeul filoofic 4.4 1 S18 -tructura unui eeu -Manualul de orala
5.2 filoofic Filozofie, pg. 90-91
Evaluare S19