Sunteți pe pagina 1din 12

Profesor , Responsabil comisie metodic, Director,

Meirou Mdlina prof . Badea Daniela prof. Oranu Daniela

PLANIFICARE ANUAL
CALENDARISTIC
Disciplina: LIMBA ENGLEZ
Clasa: a III-a (2 ore/sptmn)
Manual Fairyland, editura Express Publishing
Programa colar:Anexa 2 O.M.nr.5003/02.12.2014

Anul colar: 2017-2018/ sem. I+ sem al II-lea


Nr. Uniti de Coninuturi Competene specifice Nr. Spt. Observaii
crt. nvare ore

1. MODULE 1 1.1- oferirea unei reacii adecvate 4 S1


- the characters la o ntrebare/instruciune scurt i
1a Hello! - the numbers (1-10) simpl rostit clar i foarte rar, S2
- colours adresat cu atenie de ctre
1b The Magic
- the verb to be interlocutor
Forest! - write about yourself
1.3- manifestarea curiozitii fa de
1c Colours! sesizarea semnificaiei globale a
unor filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern respectiv
2.1 reproducerea unor
cntece/poezii scurte i simple;
2.2 formularea unor mesaje scurte
de prezentare personal cu sprijin
din partea interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje scurte

1.1. oferirea unei reacii adecvate la


2. Unit 2 salut i la o ntrebare/ instruciune 6 S3
scurt i simpl rostit clar i foarte
2a Time for -school items rar, care este nsoit de gesturi de S4
School! ctre interlocutor
- commands S5
2b Its a magic 1.2.recunoaterea denumirilor unor
pen! - a/an obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
2c Lets do it! - this/that
1.3- manifestarea curiozitii fa de
Troll Tales 1 - plurals (-s)
sesizarea semnificaiei globale a
Go Green! - possessive case unor filme i a unor cntece pentru
Our World - imperative copii n limba modern respectiv
Checkpoint 1 - write about your school 2.2- formularea unor mesaje scurte
de prezentare personal cu sprijin
Things din partea interlocutorului;
MODULE 2 3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
3.3 Asocierea informaiilor factuale
dintr-un text citit cu o imagine/set
de imagini

3. Unit 3 4 S6
1.1- oferirea unei reacii adecvate
3a My family! - family members la o ntrebare/instruciune scurt i S7 S8 vacan
simpl rostit clar i foarte rar,
3b Grandmas - numbers (11-20) adresat cu atenie de ctre
here! interlocutor
- jobs
3c Its my job! 1.3- manifestarea curiozitii fa de
- the verb to be
sesizarea semnificaiei globale a
- write about a member of your unor filme i a unor cntece pentru
family copii n limba modern respectiv
2.2 formularea unor mesaje scurte
de prezentare personal cu sprijin
din partea interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
3.3 Asocierea informaiilor factuale
dintr-un text citit cu o imagine/set
de imagini
4. Unit 4 1.1- oferirea unei reacii adecvate
la o ntrebare/instruciune scurt i
4a At the simpl rostit clar i foarte rar, 6 S9
adresat cu atenie de ctre
toyshop! S 10
interlocutor
4b Open it and toys S11
1.3- manifestarea curiozitii fa de
see! birthdays sesizarea semnificaiei globale a
unor filme i a unor cntece pentru
these/those copii n limba modern respectiv
4c Happy plurals (-es, -ies) 2.2 formularea unor mesaje scurte
de prezentare personal cu sprijin
Birthday! Write a birthday card din partea interlocutorului
Troll Tales 2 2.3- formularea unor mesaje scurte
Go Green! 3.2 recunoaterea informaiilor
Our World eseniale dintr-un text citit n gnd

Checkpoint 2 3.3 Asocierea informaiilor factuale


dintr-un text citit cu o imagine/set
de imagini
1.1- oferirea unei reacii adecvate
la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar,
adresat cu atenie de ctre
5. MODULE 3 6 S 12
interlocutor
Unit 5 things in a house S 13
2.1- reproducerea unor
5a Hide! possessive adjectives cntece/poezii scurte i simple;

5b Come out! prepositions of place 3.1- manifestarea curiozitii pentru


decodarea unor mesaje scrise
simple i scurte din universal
5c Wheres Write about your room 3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
Alvin?
1.1- oferirea unei reacii adecvate
la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar,
adresat cu atenie de ctre
interlocutor
1.3- manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a
Merry unor filme i a unor cntece pentru 2
copii n limba modern respectiv
6. Christmas! Carols, specific activities S 14
2.2 formularea unor mesaje scurte
Happy New de prezentare personal cu sprijin
Year! din partea interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
1.1- oferirea unei reacii adecvate
la o ntrebare/instruciune scurt i
simpl rostit clar i foarte rar,
adresat cu atenie de ctre
interlocutor
1.3- manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a
7. Unit 6 rooms unor filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern respectiv
6a In the old things in a house 5 S 15
2.2 formularea unor mesaje scurte
house! there is/ there are de prezentare personal cu sprijin S 16
din partea interlocutorului
6b Wheres Write about your house 2.3- formularea unor mesaje scurte S17
Missy? 3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
6c Welcome!
1.1. oferirea unei reacii adecvate la
Troll Tales 3 salut i la o ntrebare/ instruciune
scurt i simpl rostit clar i foarte
Go Green!
rar, care este nsoit de gesturi de
Our World ctre interlocutor

Checkpoint 3 1.2.recunoaterea denumirilor unor


obiecte din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
1.3- manifestarea curiozitii fa de
sesizarea semnificaiei globale a
8. Round-up unor filme i a unor cntece pentru
copii n limba modern respectiv 2 S18
2.1- reproducerea unor
cntece/poezii scurte i simple;
2.2 formularea unor mesaje scurte
de prezentare personal cu sprijin
din partea interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n gnd
3.3 asocierea informaiilor factuale
dintr-un text citit cu o imagine/set
de imagini

SEMESTRUL al II-lea

Nr. crt. Uniti de nvare Coninuturi Competene specifice Nr. ore Spt. Observaii
MODULE 4 parts of the body 1.1. oferirea unei reacii
the verbhave got adecvate la salut i la o
Unit 7 plurals(irregular) ntrebare/ instruciune scurt i
1 Write about your simpl rostit clar i foarte rar,
7a Its so cute!
favourite cartoon care este nsoit de gesturi de
7b Were all wet! character ctre interlocutor S19
7c Im so sweet! 1.3- manifestarea curiozitii 5 S20
fa de sesizarea semnificaiei
globale a unor filme i a unor S21
cntece pentru copii n limba
modern respectiv
2.2 formularea unor mesaje
scurte de prezentare personal
cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd

2 Unit 8 activities 1.1. oferirea unei reacii


the verb can adecvate la salut i la o
8a Talent Show! Write about what you ntrebare/ instruciune scurt i
can do simpl rostit clar i foarte rar,
8b Abracadabra! 5 S21
care este nsoit de gesturi de
8c Watch me go! ctre interlocutor S 22
Troll Tales 4 1.3- manifestarea curiozitii S 23
fa de sesizarea semnificaiei
Go Green! globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
Our World modern respectiv
Checkpoint 4 2.2 formularea unor mesaje
scurte de prezentare personal
cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
3.3 asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/set de imagini
1.3- manifestarea curiozitii
Mothers Day! fa de sesizarea semnificaiei
globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
modern respectiv
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
4.1 solicitarea i oferirea unor
informaii despre sine
4.2 redactarea unor paragrafe
despre evenimente i persoane
dup un plan dat

3. MODULE 5 clothes 1.1. oferirea unei reacii Saptamana


weather adecvate la salut i la o 25
Unit 9 present continuous ntrebare/ instruciune scurt i S24
9a My new Write about your simpl rostit clar i foarte rar, 5 S 26 coala altfel
Magic moments care este nsoit de gesturi de
clothes! ctre interlocutor S 27
9b A lovely day! 1.3- manifestarea curiozitii
fa de sesizarea semnificaiei
9c Whos wearing
globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
modern respectiv
2.2 formularea unor mesaje
scurte de prezentare personal
cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.1- manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple i scurte din
universal

Happy Easter! 2.1- reproducerea unor 1 S 27


cntece/poezii scurte i simple;
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
1.1. oferirea unei reacii
4. Unit 10 animals
adecvate la salut i la o
present continuous
10a At the animal ntrebare/ instruciune scurt i 4 S28
Write a letter
simpl rostit clar i foarte rar,
park! care este nsoit de gesturi de S29
ctre interlocutor
10b Wild things!
1.3- manifestarea curiozitii
10c Two funny fa de sesizarea semnificaiei
globale a unor filme i a unor
rabbits! cntece pentru copii n limba
modern respectiv
Troll Tales 5
2.2 formularea unor mesaje
Go Green!
scurte de prezentare personal
Our World cu sprijin din partea
interlocutorului
Checkpoint 5
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.1- manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple i scurte din
universul apropiat
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
3.3 Asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/set de imagini

MODULE 6 food 1.1oferirea unei reacii adecvate


time la salut i la o ntrebare/
5. Unit 11 present simple instruciune scurt i simpl
some/any rostit clar i foarte rar, care este
11a Lunchtime! S 30
Write about your nsoit de gesturi de ctre
11b Fairy cakes! favourite meal interlocutor 4 S 31
11c Listen to my 1.2.recunoaterea denumirilor S33* 1 Iun.
unor obiecte din universul Zi liber
tummy imediat, n mesaje articulate clar (Ziua
i rar Copilului)
1.3- manifestarea curiozitii
fa de sesizarea semnificaiei
globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
modern respectiv
2.1- reproducerea unor
cntece/poezii scurte i simple;
2.2 formularea unor mesaje
scurte de prezentare personal
cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
3.3 Asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/set de imagini

6. Unit 12 daily routine 1.1oferirea unei reacii adecvate


Environment Day la salut i la o ntrebare/
12a Alvins Day! days of the week instruciune scurt i simpl
present simple rostit clar i foarte rar, care este
12b Environment 4 S 32
prepositions of time nsoit de gesturi de ctre
Day! Write about your interlocutor S 33
favourite day
12c Another 1.3- manifestarea curiozitii
fa de sesizarea semnificaiei
lovely day! globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
Troll Tales 6 modern respectiv
Go Green! 2.1- reproducerea unor
cntece/poezii scurte i simple;
Our World
2.2 formularea unor mesaje
Checkpoint 6 scurte de prezentare personal
cu sprijin din partea
interlocutorului
2.3- formularea unor mesaje
scurte
3.2 recunoaterea informaiilor
eseniale dintr-un text citit n
gnd
3.3 asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit cu o
imagine/set de imagini
3.1- manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple i scurte din
universul apropiat

7. Final Round-up 2.1descrierea persoanelor i a 3 S 34


and evaluation unor evenimente
S35