Sunteți pe pagina 1din 82

S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A.

BUCURESTI, SECTORUL l, Str. NICOLAE


uCCERBAW G. CARAMFIL, Nr 72, Bloc XXII
A, QUALIT AS
Reg. Corn. J 40/2205/1991 PARTER, AP. I
C.I.F. RO 430008 ( CAMERELE 2 SI 4), AP.2
CERTIFICAT SMC NR. QC/ 1104
SR EN ISO 9001:2008
+4021/232.35.45 CERTIFICAT SMM NR. QM/ 1019
SR EN ISO 14001:2005/ed.2
+4021/232.35.05 CERTIFICAT SMSSO NR.QS/3
SR OHSAS 18001:2008
www.erbasu.ro secretariat@erbasu.ro CERTIFICAT SMSJ a. 01/3
SR ISO 27001:2006

PLANUL CALITATII
Cod : P.C. - 009
Extinderea infrastructurii de canalizare in
Bacau

CLIENT :
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.
Adresa postala: Bacau, Str. Narciselor, nr. 14, Cod postai : 600310, jud. Bacau, Romania,
Tel.: (+40) 234.550.023, Fax : (+40) 234.550.023, E-mail : achizitii@apabacau.ro

VERIFICAT/AVIZAT: Director Dep. Manageme


t Calitate, Mediu, SSO Ing. FLOREA
CONSTANTIN

APROBAT: Director General


Dr.ing.ERBASU ROMEO
CRISTIAN

Avizari si aprobari externe :


Exemplar nr. .... .... ...l ed.l, rev.l
SSCCERBA$U S.C. PLANUL CALITATIt Cod PC - 009
CONSTRUCTII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 1 of 76
DOCUMENT CONTROLAT

PAG. 1 DIN 1

PLANUL DE ASIGURARE A CALITATII PENTRU OBIECTIV:

Extinderea infrastructurii de canalizare in


Bacau

CLIENT :
S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAV S.A.
Adresa postala: Bacau, Str. Narciselor, nr. 14, Cod postat : 600310, jud. Bacau, Romania,
Tel.: (+40) 234.550.023, Fax : (+40) 234.550.023, E-mail : achizitii@apabacau.ro

EXECUTANT: SC CONSTRUCTII ERBASU SA


STR. NICOLAE G. CARAMFIL, Nr. 72, Bl. XXII A, Ap. 1-2 , parter, SECTOR 1, BUCURESTI; TEL.: 232.35.45;
232.55.OO, FAX: 232.35.05 ; E-mail: secretariat@erbasu.ro

LISTA DE CONTROL A
ACTUALIZARILOR / REVIZIILOR
Nr. Nr. Data Nr. Nr. Paragraf Coninutul actualizrii
Editia Rev. Pag.
1 o Iunie 2014 Toate Toate Elaborare initiala
1 1 Octombrie Toate Toate Cf. Adresa 21/A11-CL3/2390
2014 21.072014 Fichtner Enviroment
Dir. Dep.Management Octombrie 2014
ntocmit Ing.Florea Constantin
Sisteme ate
Octombrie 2014
Aprobat: Director General Ing. Erbasu Romeo Cristian
.SCCERBA".J PLANUL CALITATII Cod PC -
009
S.C. Ed.l Rev.
CONSTRUCT* Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 2 of 76
Bacau
I ERBASU S.A.
CUPRINS
1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

2. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR 13


2.1. ORGANIZARE 13
2.2. PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI
13
2.3. CONDITIILE DE CALITATE PENTRU FURNIZORI
18
3. INFORMAT" PRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU EXECUTIA
LUCRARILOR DE CONSTRUCT" AFERENTE OBIECTIVULUI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE
CANALIZARE IN BACALI "

3.1. DECLARAIA CONDUCERI' SOCIETATII PRIVIND PRINCIPALELE OBIECTIVE PROPUSE IN DOMENIUL CALITATII,
MEDIULUI, SECURITATII SI SANATATII MUNCII 18
3.2. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII 19
3.3. PREZENTAREA SOCIETATII 21
3.4. ORGANIZAREA 22
3.4.1. Responsabilitatile si autoritatea 22
3.4.2. Reprezentantul managementului pentru SMI
22
3.4.3. Analize efectuate de management
22
3.4. 4.Audit intern 23
3.4. LABORATOARELE UTILIZATE IN VEDEREA ATESTARII CALITATII CONSTRUCTIILOR
23
3.5. DESCRIEREA MODELULUI TIP DE MANAGEMENT AL CALITATII CONFORM HG 766/1997,
ANEXA NR.2, ART.20, APLICABIL LA EXECUIA OBIECTIVULUI
23
EXTINDEREA INFRASTRUCTURI/ DE CANALIZARE IN BACAU f' 23
3,7. PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU EXECUIA LUCRARILOR
26
3.8. DIRECII GENERALE IN VEDEREA OBINERII NIVELULUI DE CALITATE CONTRACTAT
27
3.8. SCHEMELE DE RELAII APLICABILE PENTRU EXECUIA OBIECTIVULUI SUPUS LICITAIEI
28
5. METODE PENTRU MANAGEMENTUL ACHIZITIEI MATERIALELOR - APROVIZIONAREA 33
5*1. EVALUAREA FURNIZOR)LOR
35 5.1.1. Evaluarea,
selectarea si acceptarea furnizorilor de produse / mijloace de masurare / EIP si EIL / servicii
35 5,12.
Evaluarea si acceptarea furnizorilor de servicii 36
5.13. Intocmirea Listei furnizorilor acceptati 36
5.1.4. Monitorizarea si reevaluarea furnizorilor
37
5.2. IDENTIFICAREA SI TRASABILITATEA PRODUSELOR 37
5.2. PASTRAREA PRODUSULUI 39
5.3. APROVIZIONAREA SI GESTIUNEA MATERIALELOR IN SANTIERE 40
5.1.1. Gestionarea in santiere
40
5.1.1. Gestionarea in depozite
41
6. PROCES FINAL (EXECUTIE LUCRARI C+M) 43

7. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR 44

8. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII 47

8.1. PLANIFICAREA PROCESELOR 47


5.2. PREGATIREA EXECUTIEI PROCESELOR 48
Procese speciale 50

9. CONTROLUL E.M.M 52

10. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI 53

11. ANALIZA DATELOR 54

12. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE 54


12.1. ACTIUNI CORECTIVE 55
12.2.ACTIUNI PREVENTIVE 59
13. SISTEM DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR PROIECTULUI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE
CANALIURE IN BACAU u 63

13.1. METODE DE CONTROL APLICATE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA IN SCOPUL EXECUTIEI LUCRARILOR EXCLUSIV A
DOCUMENTELOR VALIDATE SI APROBATE
63
13.2. METODE DE INREGISTRARE A MODIFICARILOR SI COMPLETARILOR IA DOCUMENTATIE 64
13.3. ARHIVAREA DOCUMENTELOR 66

14. DEPISTAREA SI TRATAREA NECONFORMITATILOR


14.1. PROCEDURA 67
15. INSTRUIRE PERSONAL 70

16. MODUL DE EFECTUARE A CONTROLUWI ASUPRA MATERIALELOR SI A FORTEI DE MUNCA SI DE


ASCCERBA$U S.C.
*Q.sccERBASU PLANUL CALITATII Cod PC - 009
CONSTRUCII
sec. Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev.
Ed.l Rev.
ERBASU S.A. Extinderea infrastructurii
Bacau de canalizare in Page 34 of
of 76
76
CONSTRUCTII Page
Bacau
ERBASU S.A.
ABORDARE A DEFECTIUNILOR SI REMEDIERILOR 71
16.1. CONTROLUL ASUPRA MATERIALELOR 71
16.2.CONTROLUL ASUPRA FORTEI DE MUNCA
71
16.3.MODUL DE ABORDARE A DEFECTIUNILOR SI REMEDIERILOR
71
17. ASIGURAREA TEHNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARII 72

18. USTA REGLEMENTARILOR TEHNICE APLICABILE 72

LEGISLATIE DE CALITATE IN CONSTRUCTII


72
STANDARDE SI NORMATIVE 73
Normative cu privire la proiectarea si executarea lucrrilor pentru talpa de fundatie 73
Normative cu privire la proiectarea si construirea fundatiilor 73
Normative cu privire la proiectarea si executia lucrdrilor din beton, beton armat si beton
comprimat 73
Normative cu privire la proiectarea si executia programului de realizare a lucrrilor de constructii
74 Normative
cu privire la verificarea caljttii si receptia instalatiilor si lucrrilor de constructie:. 74
Normative cu privire la verificarea calittii receptia executiei Drumurilor 74
19. INSPECTII SI INCERCARI 75

20. RECEPTIA LUCRARILOR 75

21. PERIOADA DE GARANTIE 76

22. USTA ANEXELOR 76


1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul Plan de Asigurare a Calitatii este aplicabil in cadrul lucrarilor de executie pentru
realizarea obiectivului Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau si este necesar a fi cunoscut
si aplicat de personalul angajat al societatii SC CONSTRUCTII ERBASU SA.

1.1. DESCRIEREA LUCRARILOR

Lungimea totala a retelei de canalizare gravitationala este de 37,939 km, iar lungimea totala a
conductelor de refulare este de 4,562 km.
Extinderea retelei de canalizare in aglomerarea Bacau se va realiza din conducte de ceramica vitrificata
pentru curgere gravitationala cu diametrul de 250 mm, iar pentru conductele de refulare se vor folosi
conducte din polietilena de inalta densitate PEID De 90, 140 mm, si sunt impartite pe lungimi dupa
cum urmeaza:

Tabelul 2 Tabel centralizator extindere retea de canalizare menajera Aglomerarea Bacau


Conducte ravitationale
Diametru mm Lun ime m
250 37.939
Conducte de refulare PLANUL CALITATII Cod PC - 009
90 4.131 Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCTII Extinderea infrastructurii de canalizare in
140 431 Page 5 of 76
ERBASU S.A. Bacau
Lista completa a strazilor este prezentata in tabelul urmator:
Tabelul 3 Lista strazilor cu extinderea retelei de canalizare menaera A lomerarea Bacau
Strada Retea de Conducte de
canalizare refulare
gravitationala (m)

Munici iul BACAU


Calea Barladului 2.106 246
Bdul Unirii 244

Ioan Roata 927


Siretului 374 22
C t. Ernest Tartescu 114 110
Salciei 127 171
C t. Vasile Merica 508

Gen. Gr. Cantili 359 149


Lt.col. Ion Zarnescu 249 33
C t. Ion Boros 90
Mr. Alex. Velican 118
C t. Victor Precu 79

Dimitrie Busila 199

Prunului 105 2
Muncii 11

Lt. Botocan 105


Cezar Uncescu 126

Gen.dr.Dra omir Badiu 191

Viselor 269

Pomilor 178
Frunzei 665 310
Poet Carlova 74
A.D.Xeno 01 109
Arcade S tilici 293
Arinilor 1281 354
Cerbului 62
Calea R ublicii 3745 1356
Ciresoaia 1060 354
Infratirii 104
Scanteii 131 132
Aero ortului 1017
Narciselor 1172
A dului 675
Calea Onesti 292
Dorului 1061
Constantin Musat 942
Constantin Platon 273
Stefan Luchian 143
Chimiei 327
TOTAL BACA U 20435 3250
LETEA VECHE
Ion Crean a 493 3
Trecatoarea Holtului 1246
Panselelor 741
Izvorului 526

Alex.l. Cuza 1631 44


Zorilor 770
Viilor 272
Aleea Transelectrica 197
TOTAL LETEA 5876 47
VECHE
HEMEIUS
Ion Simionescu 3274 394
Garii 1341
Sf. Gheor e 668
Rozelor 1443
Crinului 217 231
Calea Moldovei DN15) 353
Hotarului 1143
XSCCERBASUCalea Moldovei (intre PLANUL
si Calea Moldovei
CF 137
CALITATII 200 Cod PC - 009
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII TOTAL HEMEIUS Ed.i Rev. 1
8576 825
ERBASU S.A. Bacau Page 6 of 76
MARGINENI
Calea Moinesti (DN2G 2407 440
Cimitirului 645
TOTAL MARGINENI 3052 440
TOTAL 37939 4562
AGLOMERARE
BACAU 42.501
Pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 619 camine de vizitare, 278 camine de vizitare si
spalare, 1 0 camine de rupere de panta, respectiv racorduri individuale pentru 2289 proprietati.
Pentru realizarea racordurilor individuale la reteaua de canalizare s-au prevazut camine intermediare
de racord. Aceste camine de racord intermediare au fost prevazute la intersectia mai multor racorduri
individuale sau la schimbarea directiei racordului de canalizare.

Traversari cai de comunicatie si refacere sisteme rutiere


Traseele conductelor cuprind:
- 9 subtraversari ale drumurilor nationale DN 15, DN 2G si DN 2F;
- 1 subtraversare a drumului judetean DJ 207G;
3 subtraversari de cale ferata;
- I subtraversare drum asfaltat;
- 4 subtraversari de cursuri de apa; - 1 supratraversare de curs de apa; - 2 supratraversari de
canale.

Toate subtraversarile au fost considerate a fi realizate prin tehnologii de executie fara sapatura
deschisa, prin foraj orizontal.
Pe tot traseul subtraversarilor se vor prevedea tuburi de protectie din otel protejat anticoroziv.
Amplasamentul subtraversarilor, lungimea acestora precum si detaliile de executie sunt indicate in
desenele din Capitolul 3.
Subtraversarile de drum vor fi amplasate la o adancime minima de 1 ,5 m fata de cota drumului in ax,
iar in cazul celei de cursuri de rauri si canale la minim adancimea de inghet fata de talveg.
Centralizarea subtraversarilor drumului national DN 2G (care intra sub incidenta Directiei Regionale
Drumuri si Poduri lasi) cu conductele proiectate este prezentata in tabelul urmator:

Tabelul 4 Tabel centralizator de subtraversari drum national DN


Pozitia Diametru conducta/ Tip Lungime Cod
Km protector conducta traversare subtraversare

km mm m
Ceramica vitrificata
Canal,
Dn 250mm,
5+ 984 Ceramica 11.0 SDN Cl
Protectie otel Dn 400
vitrificata
4064x8.7
Ceramica vitrificata
Canal,
Dn 250mm,
5+628 Ceramica 9.0 SDN C2
Protectie otel Dn 400
406,4x8.7 vitificata
5+181 Ceramica vitrificata 11.0
Canal,CALITATII
PLANUL SDN C3Cod PC -
Dn 250mm, Ceramca
009
S.C. Protectie otel Dn 400 vitrificata
406,4x8.7
Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
CONSTRUCT"
5+616
ERBASU S.A. PEID, De 90/ Refulare,
Bacau 11.0 SDNR2Page 7 of 76
Protectie otel PED
219 x 6.0
Tabelul 5 Tabel centralizator de subtraversari drum udetean DJ 207G

Subtraversari drum udean DJ 207G
Lungimea Conducta
Ceramica vitrificata DN traversari protectie Cod
Nr crt (m)
(mm) i subtraversare
(m)
1 ceramica vitrificata 250 10 406x9 SDJ Cl
Tabelul 6 Tabel centralizator de subtraversari de rauri si viroa e
Conducta
Nr. Curs de Conduct canal protectie din Lungime Cod
Tronson identif otel
crt. ap (mm) subtraversare
DN (mm) (m)

1 Parau SPAUI - C59 PEID 140 216x7 11.0 SR RI


Cer.vitrif
2 Parau C45s-C58 Dn250 406 x 9 14.0 SR Cl
Parau Cer.vitrif
3 Bistricioara C75-C135 Dn250 406 x 9 20.0 SR C2
Cer.vitrif
4 Viroa a C502s C523a Dn250 406 x 9 9.0 SR C3
Tabelul 7 Tabel centralizator de su ratraversari de rauri si viroa e
Conduct Cond prot DN Lungime
Nr. Tronson refulare ip
Curs de ap Traversare
crt. identif
(mm) (mm) (m) constructie
supratravers
Calea are
Canal PEID 90 216 teava metalica 4 SPR RI
Barladuluii independent a

supratravers
2 Canal Siretului PEN) 90 216 teava metalica 8 spR R2 are
independent a

supratravers
Ravena Ion Ceram.vitrif 426 x 14 teava are
3 14 SPR Cl
betonata Simionescu Dn250 metalica independent
a
Tabelul 8 Tabel centralizator de subtraversari de cale ferata
Subtraversari CF

Lungimea Conducta
Ceramica vitrificata DN protectie
Cod
Nr crt traversarii
(mm) (m) traversare
(m)
1 Dn250 19.0 406x9 SCF Cl
2 Dn250 25.0 406x9 SCF C2
3 Dn250 10.0 406x9 SCF C3
Refacere sisteme rutiere carosabile i trotuare.
Traseele i traversrile utilitilor proiectate n municipiul Bacu, sunt n partea carosabil, acostamente,
trotuare strzi ct i n spaii verzi
Dup pozarea utilitilor n ampriza strzilor (carosabile i/sau trotuare), se vor executa lucrrile de
refacere a sistemelor rutiere existente de pe fiecare strad n parte.
Refacerea i repararea sistemelor rutiere existente de pe fiecare strad se va realiza conform:
s,ASCCERBA5U PLANUL CALITATII Cod PC -
S.C. 009
CONSTRUCII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev.
ERBASU S.A. Bacau Page 8 of 76
' 'Normativ pentru prevenirea i remedierea defeciunilor la mbrcmini rutiere moderne", ind. AND
547-98,
Normativ pentru ntreinerea i repararea strzilor", ind. NE 033 2004.
Soluiile de remediere propuse pentru fiecare strad sunt mncie de:
categoria i funcia strzii, traficul de perspectiv, natura
terenului de fundare, tipul de sistem rutier existent i starea tehnic a lui,
grosimile straturilor rutiere existente, determinate prin sondaje geotehnice,
Normativ privind alctuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru strzi", ind. NP 1162005.
Dimensionarea sistemelor rutiere propuse pentru remedierea strzilor s-a fcut separat pentru
sisteme rutiere suple, semirigide i rigide.
Sistemele rutiere suple s-au dimensionat conform ''Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere
suple i semirigide", ind. PD 177/2001.
Sistemele rutiere rigide s-au dimensionat conform ''Normativ de dimensionare a sistemelor rutiere
rigide", ind. NP 081 - 2002.
ntruct amplasamentele utilitilor propuse sunt n partea carosabil, acostamente, spaii verzi,
trotuare, s-au propus variante de refacere pentru fiecare n parte.

Pentru refacerea structurilor rutiere din partea carosabil i trotuare, s-au propus urmtoarele
variante, conform Normativ privind alctuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru strzi", ind.
NP 116-2005:

Sisteme rutiere definitive carosabil

Sisteme rutiere suple-elastice


Sistem rutier tip - A- Trafic de perspectiv Foarte Greu-Excepional Straturi
componente:
4 cm mixtur asfaltic BAI 6, SR 174-1/2009,
6 cm mixtur asfaltic BAD25, SR 174-1/2009,
10 cm mixtur asfaltic AB 2- SR 7970-2001 ,
15 cm macadam STAS 179-95,
25 cm balast 0...63 lm, SR 662-2002,
Sistem rutier tip - B- Trafic de perspectiv Mediu - Uor Straturi
componente:
4 cm mixtur asfaltic BAI 6, SR 174-1/2009, 6 cm
mixtur asfaltic BAD25, SR 174-1/2009,
15 cm macadam STAS 179-95,
25 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002,
Sistem rutier rigid tip - C - Trafic de perspectiv Mediu - Uor
Straturi componente:
21 cm beton rutier Bc R 4,0, SR 183-1/1995,
3 cm nisip 0...4 mm, SR 662-2002,
25 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002,

Sistem rutier provizoriu carosabil tip - D


Straturi componente:
10 cm macadam STAS 179-95,
20 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002.
Sisteme rutiere definitive trotuare
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
S.C. Ed.l Rev.
CONSTRUCT" Extinderea infrastructurii de canalizare in
Bacau Page 9 of 76
ERBASU S.A.
Sistem rutier elastic tip E Straturi
componente:
3 cm mixtur asfaltic BA8, SR 174-1/2009, 10
cm beton ciment C20/25, SR EN 206-1, 15 cm
balast 0...63 mm, SR 662-2002.
Sistem rutier semielastic tip F
Straturi componente:
5-6 cm pavele din beton ornamentale, vibropresate, colorate, SR EN 1338-2004, 5 cm nisip
0...4 mm, SR 662-2002.
15 cm balast 0...63 mm, SR 662-2002.
Pantele transversale i declivitile tronsoanelor de strzi remediate vor fi pstrate.
n principiu pantele transversale vor fi unntoarele:
2,5 % pentru carosabil strzi cu sistem rutier elastic mixturi asfaltice,
2,0 % pentru carosabil strzi cu sistem rutier rigid beton de ciment, 4,0 % la acostamente,
2,5 % la trotuare.
Acostamentele, se vor reface prin aducerea la cot cu nivelul prii carosabile existente cu aternerea
unui strat de 10 cm grosime de balast 0...63 mm, SR 662 - 2002.
Tipurile de sisteme rutiere pentru refacerea prii carosabile i a trotuarelor pentru fiecare strad sunt
prezentate n tabelul alturat.

Tabelul 9 Tabel centralizator refacere sisteme rutiere A lomerarea Bacau


Categoria Sistem rutier Sistem rutier Sistem rutier
Denumirea strzii existent carosabil
crt. strzii ro us carosabil ro us trotuar
Munici iul BACAU

1. Calea Brladului 11 asfalt

2. B dul Unirii 11 asfalt

3. Ioan Roat III-IV balast

4. Siretului IV balast

5. C t. Ernest Tartescu asfalt

6. Salciei balast

7. C t. Vasile Merica balast

8. Gen. Gr. Cantilli balast

9. Lt.col. Ion Zarnescu balast D

10. C t. Ion Boros balast

Mr. Alex. Velican balast


I
I.
12. C t. Victor Precu balast

13. Dimitrie Busil balast D


14. Prunului balast

15. Muncii 111 asfalt

16. Lt. Botocan balast

17. Cezar Uncescu balast

18. Gen.dr.Dra Omir Badiu balast D


19. Viselor balast

20. Pomilor III-IV asfalt B

21. Constantin Platon beton


c
22. Frunzei beton
c
23. Poet Crlova III-IV balast D

24. A.D.Xen 1 balast

25. Arcade e tilici 111 asfalt

26. Arinilor 111-v Balast, din calea


Moldovei -beton
27. Cerbului balast

28. Calea R ublicii 11 asfalt

Nr Categoria Sistem rutier Sistem rutier Sistem rutier


Denumirea strzii existent carosabil
crt. strzii ro us carosabil ro us trotuar
29. Cire oaia balast

30. Chimiei 111 asfalt B

31. Infr irii 111 asfalt

32. Scnteii IV balast


D
33. Pictor Stefan Luchian balast

34. Aero ortului 111 asfalt

35. Narciselor 111 asfalt

36. A udului balast

37, Calea Oneti 11 asfalt

38. Dorului balast

39. Constantin Muat IV-II balast+asfalt

LETEA VECHE

40. Ion Crean 111 balast D

41. Trecatoarea Holtului balast

42. Panselelor balast D


Izvorului
43. PLANUL balast
CALITATII D Cod PC 009
xSCCERBA$U
44. Alex.l. Cuza 111 asfalt Ed.i Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 10 of
45. Zorilor Bacau
balast
ERBASU S.A. 76
46. Viilor IV balast

47. Aleea Transelectrica 111 beton


c
HEMEIUS

48. Ion Simionescu 111 asfalt

49. Garii 111 asfalt

50. Sf. Gheor he asfalt

51. Rozelor balast

52. Crinului 111 balast D

53. Calea Moldovei (DN] 5 11 asfalt

54. Hotarului balast

55. Calea Moldovei (ntre CF si balast


Calea Moldovei
MARGINENI

56. Calea Moine ti DN 2G 11 - 111 asfalt

57. Cimitirului 111 balast+asfalt

Tehnologia de desfacere-refacere a sistemelor rutiere din partea carosabil i trotuare va respecta


urmtoarele faze:
1. Trasarea pe partea carosabil i trotuare a anurilor afectate de utiliti.
1. Desfacerea sistemelor rutiere i sparea traneii pentru pozare utiliti.
2. Pozare utiliti conform detaliilor de specialitate.
3. Executarea umpluturii de pmnt cu teren bun de fundare, (conform SR EN ISO 14688-
1/2004 ), n straturi succesive de maxim 20 cm grosime, cu asigurarea gadului de compactare de 96

4. Executarea straturilor rutiere de refacere n varianta indicat n tabel, cu pstrarea pantelor


transversale i declivitilor existente n partea carosabil i trotuare. Lucrrile vor ncepe
numai dup:
obinerea avizelor de la I.P.J. Bacu - Serviciul Poliiei Rutiere i administratorul drumurilor,
verificarea pe teren a semnalizrii de ctre delegaii administratorului drumurilor i ai I.P.J. Bacu -
Serviciul Poliiei Rutiere.
Actul normativ care reglementeaz condiiile de instituire a restriciilor de circulaie n zona drumului
este: ORDIN MI-MT- 1 112/411/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiiile de
nchidere a circulaiei i de instituire a restriciilor de circulaie n vederea executrii de lucrri n zona
drumului public i/sau pentru protejarea drumului.
Natura situaiei ce trebuie semnalizat antier fix cu lucrri n partea carosabil i/sau trotuare.
Implicaii asupra traficului - instituirea de restricii de circulaie.
Tip semnalizare rutier - temporar, reflectorizant, completat pe timpul nopii cu lmpi cu lumin
galben intermitent.
Vizibilitatea - la distane mai mari de 70 m pentru asigurarea vitezei de baz de 40 km/h.
Utilizare - semnalizare rutier temporar i protecia personalului din zona drumului
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
".sccERBA$U Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev.
S.C. CONSTRUCII Bacau Page 11 of
ERBASU S.A. 76
Desfurarea circulaiei rutiere n funcie de amenajarea drumului - n sens unic, sau n ambele sensuri de
circulaie.
Mod de desfurare a traficului - circulaie alternant,( n care sensul de circulaie se modific, alternativ,
pe aceeai band) sau circulaie continu pe fiecare sens de circulaie.
Sisteme de semnalizare rutier temporar - set de semafoare pentru lucrri n carosabil, fixe sau
mobile, completate cu indicatoare de reglementare a prioritii. In cazul nefuncionrii semafoarelor
din diverse cauze, circulaia va fi dirijat prin intermediul piloilor de circulaie, ce vor fi dotai cu
palete de semnalizare cu fee duble (verde - rou), staii de emisie recepie i echipament de protecie
de culoare portocalie.
Dimensiuni semnalizare rutier - indicatoarele, panourile de presemnalizare, balizele i barierele vor fi
de dimensiuni curente, conf. SR 1848/1-2012, Ord. Guv. 195/2002 i Hot. Guv. 85/2003, realizate cu
folie reflectorizant pe fond galben.
Marcajele temporare vor fi de culoare galben, cu limea de 10...12 cm pentru cele longitudinale iar
celelalte respectnd STAS 1848/7-2004
Echipamentele de protecie - avertizare folosite de personalul care lucreaz pe zona drumului vor fi de
culoare galben-portocaliu-fluorescente.
Schemele grafice de semnalizare a lucrrilor n partea carosabil, specificaiile tehnice care
consemneaz obligaiile i responsabilitile care revin antreprenorului general, subantreprenor,
consultan, pe ntreaga perioad de execuie a lucrrilor, condiiile de recepie, instalare i exploatare
a instalaiilor de semnalizare rutier, vor fi prezentate n partea de Management Trafic.

Statii de pompare apa uzata si conducte de refulare

Cerinte tehnologice

Statii de pompare apa uzata


Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere catre reteaua de canalizare existenta
si mai departe catre statia de epurare, din cauza pantelor terenului natural, este necesara executia a 18
statii intermediare de pompare a apelor uzate.
Caracteristicile statiilor de pompare propuse sunt prezentate in tabelul urmator:
Tabelul I O Tabel caracteristici statii de mpare

Cota Diam.
Nr. Q or radier in
camn interior
max conducta gime cond.
Localitate Strada SPAU pom refulare refulare
pe SPAU intrare refilare pomp
l/s m m m
m mm m m/s
Ion SPALI
1+1 4.00 176.50 174.64 179.73 81.4 394,4 0.77 12.14
Simionescu
Crinului SPAU 12.53
Hemeius 1+1 169.82 167.46 i 70.40 129.0 231,3 0.96 8.12
2
Calea SPAU
Moldovei 1+1 15.29 167.50 165.43 169.23 129.0 200,0 1.17 9.76
3
Margineni Calea SPAU
Moinesti 1+1 4.00 189.00 187.08 190.05 81.4 440,0 0.77 10.42
4
Arinilor SPAU 1+1
4,00 167.10 164.62 168.12 81.4 353,9 0.77
Frunzei SPAU 1+1
Bacau 4.00 163.22 161.76 165.20 81.4 310,1 o. 77 9.55
6
Republicii SPAU 0.84 28.54
1+1 4.38 176.30 172.05 180.93 81.4 1356,2
7
Letea Ion Creanga SPAU 4_00 154.68 151.48 154.48 81.4 2,7 0,77 5.83
Veche 8
Al. I. Cuza SPAU 1+1 4.39 152,00 147.64 151.96 81 43,8 0.84 7.99
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
9
Bacau Calea SPAU 4.90 160.50 156.87 160.83 81.4 245,9 Ed.l Rev. 110.48
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT"
Barladului 10 Page 12 of
Ciresoaiei SPAU 4.00 147.40Bacau
143.58 149.30 81.4 354,3 12.40
ERBASU S.A. II
760.77
SPAU 0.77
Siretului 1+1 4.00 160.72 158.71 161.00 81.4 22,0 5.50
12
Ion SPAU 159,90 181,8 0.77 8.12
1+1 4.00 157.13 160.22 81.4
Zamescu 13
SPAU
Muncii 1+1 4.00 158.50 155.51 158.33 81.4 11,2 0.77 5,94
14
SPAU o. 77 8.59
E. Tartescu 1+1 4.00 157.71 162.10 109,5
15
SPAU
Salciei 1+1 160.65 157.26 160.61 81.4 170,6 0-77 8.15
16
SPAU
Prunului 4.00 156.80 154.88 156,74 1,8 0.77 4.96
17
SPAU
Scanteii 1+1 4.00 155.81 153.19 156.88 81,4 131,8 0.77 7.88
18
Conducte de refulare

Conductele de refulare ale statiilor de pompare s-au prevazut din PEID, PE 80. SDR 17,6 Pn 6.
conform tabelului de mai ios:

Tabelul 1 1 Tabel conducte noi de refulare a a uzata menaera


Statie de Conducte refulare (PEID)
pompare De mm
Hemeius
SPAU 1 90 394
SPAU 2 140 231
SPAU 3 140 200
Mar ineni
SPAU 4 90 440
Letea Veche
SPAU 8 90 3
SPAU 9 90 44
Bacau
SPAU 5 90 354
SPAU 6 90 310
SPAU 7 90 1.356
SPAU 10 90 246
SPAU 1 1 90 354
SPAU 12 90 22
SPAU 13 90 182
SPAU 14 90 11
SPAU 15 90 110
SPAU 16 90 171
SPAU 17 90 2
SPAU 18 90 132
2. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII LUCRARILOR
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
CCERBAU Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev.
S.C. CONSTRUCII Bacau Page 13 of
ERBASU S.A. 76
2.1. ORGANIZARE

Pentru executia lucrarilor, conducerea societatii asigura masurile tehnice, organizatorice si


materiale, tinand cont de conditiile tehnice si de calitate ce se impun.
Directorul general al SCC ERBASU SA. dispune, in urma analizei capabilitatii tehnice si
organizatorice, personal tehnic de specialitate ce va participa la executia lucrarii si-l va nominaliza prin
Decizii interne.

2.2. PARTILE IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI

RESPONSABILITATI ECHIPA PROIECT

MANA GER PROIECT - REPREZENTANTUL ANTREPRENORULUI


Roluri;
Stabilirea obiectivelor proiectului, planuri, stabilirea de cerinte de performanta, precum si
selectarea participantilor la proiect.
Utilizarea optima a resurselor de munca, materiale si echipamente, precum si asigurarea lor de
achizitii publice, la cele mai eficiente costuri.
Punerea n aplicare a diverse operatii prin coordonare adecvata.
Dezvoltarea de comunicare eficienta si mecanisme pentru rezolvarea conflictelor aparute
ntre diferiti participanti.

Responsabilitati:
Supravegheaza proiectul de constructie de la nceput pna la smrsit.
Are un rol-cheie n planificarea proiectului, bugetului, precum si identificarea resurselor
necesare.
Crearea echipelor, dezvoltarea obiectivelor / scopurilor fiecare si atribuirea de
responsabilitati individuale.
Functii de contabilitate de proiect, inclusiv de gestionare a bugetului.
Asigurarea ca activitatile de constructie se desfasoara n conformitate cu programul
prestabilit.
Elaboreaza planurile de lucru pentru revizii, atunci cnd este necesar.
Comunica eficient cu contractantii responsabili pentru completarea diferitelor faze ale
proiectului.
Coordoneaza eforturile tuturor partilor implicate n proiect, care includ arhitecti,
consultanti, contractori, sub-contractori si muncitori. Monitorizarea progresului a
activitatilor de constructie, n mod regulat si organizarea de ntlniri periodice cu toate sub-
echipele,
Mentinerea si respectarea stricta a bugetului, a standardelor de calitate si siguranta.
Inspectarea periodica a santierului de constructii.
Asigurarea ca documentele proiectului sunt complete.
Identificarea elementelor de design si constructie din proiect care ar putea da nastere la
dispute.
Veriga de legatura cu clientii.

SEF DE SANTIER ( Coordonator executie lucrari )


Roluri:
Organizeaza si conduce nemijlocit intreaga activitate a santierului.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
*SCCERBA5U Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 14 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Dispune masuri de derulare si realizare a lucrarilor din aria de activitate a santierului
conform programelor si graficelor de executie aprobate.
Urmareste ca realizarile fizice si valorice ale productiei sa se desfasoare conform graficelor
de executie.
Analizeaza si propune drepturile salariale ale personalului santierului, corelarea acestora cu
normele de munca si realizarile cantitative si calitative ale productiei.
Fundamenteaza si solicita aprobarea fondurilor de investitii necesare pentru lucrari de
organizare de santier.
Face propuneri pentru pregatirea, perfectionarea pregatirii si promovarea personalului
santierului.
Propune masuri de stimulare si, dupa caz, de sanctionare a personalului din subordine.
Aproba, in caz de nevoie, invoirea de la serviciu a personalului santierului.
Propune programul plecarilor in concediu a personalului santierului si persoanele care
temporar tin locul sefilor punctelor de lucru.
Tine legatura cu sefii de santier ai subcontractantilor si verifica activitatea acestor din
santier.

Responsabilitati:
Raspunde de realizarea lucrarilor de constructii-montaj in conditiile prevazute de
documentatiile tico-economice si de progamele si graficele de executie.
Raspunde de receptionarea si predarea lucrarilor beneficiarului pe baza de procese verbale.
Raspunde de utilizarea rationala si in conditii de eficienta a resurselor umane, materiale si
financiare alocate santierului.
Raspunde de protectia, securitatea muncii si paza contra incendiilor de la locurile de munca.
Raspunde de incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli al santierului.
Raspunde de asigurarea integritatii, pastrarii si conservarii patrimoniului santierului.
Raspunde de incadrarea cantitativa si calitativa in necesarul de materiale, energe si
combustibil pentru fiecare lucrare.
Raspunde de efectuarea controlului preventiv pe documentele de evidenta primare ce
angajeaza mijloace materiale si financiare alocate santierului.
Raspunde de incadrarea in fondul de salarii alocat santierului.
Raporteaza periodic conducerii Societatii realizarile fizice si valorice ale productiei.

RESPONSABILI LUCRARI

Organizarea, coordonarea si controlul activitatilor desfasurate pentru executia proiectului


Repartizarea sarcinilor si responsabilitatilor pentru personalul muncitor
Intocmirea necesarului resurse financiare, resurse umane si de materiale
Asigurarea respectarii riguroase a tehnologiilor de executie si a instructiunilor de lucru
Intocmirea rapoartelor zilnice de lucru

ASIGURAREA CALITATII

Implementarea Sistemului de Management Al Calitatii (SMC), a controlului aplicarii, analizei


evaluarii eficacitatii si actualizarii acestuia.
Controleaza aplicarea in activitatea de aprovizionare produse, servicii si lucrari necesare
realizarii contractelor cu clientii, a prevederilor documentelor SMC adoptate de societate
Are responsabilitatea urmaririi aplicarii prevederilor documentelor SMC in activitatile de
executie si de control al calitatii lucrarilor/produselor contractate de societate
PLANUL CALITATII Cod PC -
s..SCCERBA$U 009
S.C. CONSTRUCT!I Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.i Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 15 of 76
Are responsabilitatea analizarii periodice a stadiului si a evaluarii implementarii si eficacitatii
SMC in cadrul societatii
Colaboreaza cu compartimentui Resurse umane in vederea asigurarii pregatirii si instruirii
personalului societatii implicat in realizarea lucrarilor/ serviciilor/ produselor contractate
Coordoneaza si asigura tinerea sub control la nivelul societatii a activitatii de control
documente si a inregistrarilor calitatii conform procedurilor de sistem aferente
Coordoneaza si controleaza activitatea de depistare, consemnare, raportare si de unnarire a
rezolvarii deficientelor care constituie abateri de la prevederile SMC
Tine evidenta reglementarilor aplicabile in activitatea de AQ desfasurata in cadrul
organizatiei si asigura insusirea si respectarea prevederilor acestora
Asigura, in colaborare cu celelalte compartimente implicate, actiuni pentru colectarea si
centralizarea datelor in vederea analizelor si a imbunatatirii continue, conforni procedurii
aferente
Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea
societatii in legatura cu activitatea de AQ
Indeplineste orice atributii in domeniul AQ stabilite in sarcina sa de catre Directorul general.

RESPONSABIL RTE

Verificarea si avizare Procedurilor Tehnice de Executie si a Planului Calitatii pe lucrare


Supravegherea atenta a proceselor de fabricatie n vederea realizarii produsului in
conformitate cu prescriptile tehnice aplicabile in vigoare
Analiza si verificarea calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor si
produselor,
Urmarirea modului de remediere a deficientelor
Insusirea, respectarea si participarea la implementarea sistemului de management de
calitate al societatii
Supervizeaza si controleaza desfasurarea lucrarilor din cadrul proiectului repartizat, n
conformitate cu obiectivele de proiect stabilite (calitate, timp, costuri)
ntocmeste si tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le
coordoneaza tehnic si de care raspunde
Verifica si sa avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a
lucrarilor, planurile de verificare a executiei, proiectele de organizare a executiei lucrarilor,
precum si progamele de realizare a constructiilor
Sesizeaza investitorul asupra eventualelor neconformitati si neconcordante constatate n
proiecte, in vederea solutionarii
Urmareste si asigura in executia lucrarilor, respectarea proiectelor si a detaliilor de executie
pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale
Asigura supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de
calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare ntocmirii cartii tehnice
a constructiei
Participarea la receptia tuturor fazelor de lucrari si intocmirea P.V. de receptie a calitatii
lucrarilor
Organizeaza, coordoneaza, supravegheaza si raspunde de executia lucrarilor de
constructiimontaj, conform contractului, proiectului de executie, detaliilor tehnice, caietului
de sarcini si programului de control al calitatii si reglementarilor specifice in vigoare Legat
de activitile specifice, rspunde de:
verificarea nivelurilor caracteristicilor de calitate i a corespondenei acestora cu
standardele stabilite;
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCII
Bacau Page 16 of 76
ERBASU S.A.
identificarea deficienelor de calitate i a msurilor de remediere a acestora;
corectitudinea datelor raportate.
RESPONSABIL RCTCC

Controlul calitatii procesului tehnologic:


-verificarea nivelului tehnic al utilajelor, modului de organizare, gradului de calificare si competenta
profesionala a personalului implicat;
supravegherea atenta a proceselor de fabricatie n vederea depistarii defectelor si tinerii sub
control a procentului de produse cu neconformitati
Controlul calitatii produselor / proceselor
analiza si verificarea calitatii materiilor prime, materiilor auxiliare, semifabricatelor si
produselor.
interpreteaza rezultatele de laborator si analizeaza valorile obtinute
ntocmirea rapoartelor de neconformitati si a rapoartelor de actiuni corective.
evidentiaza tipurile de defecte, cauzele acestora, remedierile si personalul responsabil
Coopereaza pentru mbunatatirea calitatii:
propunerea masurilor de remediere
alocarea de sarcini personalului responsabil; - urmarirea modului de remediere a
deficientelor.
Realizeaza controlul statistic al calitatii:
nregistrarea rezultatelor controlului de calitate
centralizarea valorilor determinate aplicarea diferitelor tehnici pentru identificarea fazelor
si locurilor de munca la care se realizeaza neconformitati si defecte( calcularea abaterilor cu
frecventa mare)
urmarirea defectelor pe tipuri de produs/proces si prezentarea acestora in rapoartele de
calitate trimestriale
Alte atributii si sarcini:
Intocmirea Planului Calitatii
Intocmirea Procedurilor Tehnice de Executie
Instruirea personalului pe probleme de calitate
Insusirea, respectarea si participarea Ia implementarea sistemului de management de calitate al
societatii
Participarea ta receptia tuturor fazelor de lucrari si intocmirea P.V. de receptie a calitatii
lucrarilor.
Legat de activitile specifice, rspunde de:
verificarea nivelurilor caracteristicilor de calitate i a corespondenei acestora cu
standardele stabilite;
identificarea deficienelor de calitate i a msurilor de remediere a acestora; -
corectitudinea datelor raportate.

RESPONSABIL PROTECTIA MEDIULUI

Implementarea legislatiei privitoare la protectia mediului


Monitorizarea factorilor de mediu
Managementul deseurilor
Managementul substantelor toxice si periculoase Intocmire documentatii tehnice
Reprezentarea beneficiarului in fata autoritatilor (Agentiile de Protectia Mediului, Apele
Romane, etc)
Mentinerea unei stranse colaborari cu toti factorii implicati in implementarea proiectelor
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
s.SCCERBA$U Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 17 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
(autoritati publice, arhitecti, proiectanti, beneficiari etc)
Asigurarea conditiilor de prelevare probe de aer, apa si sol
Asigurarea conditiilor de determinare a emisiilor de poluanti gazosi Asigurarea conditiilor
pentru masuratori ale nivelului de zgomot
Monitorizarea noutatilor legislative in domeniul protectiei mediului
Planificarea executarii masuratorilor;
Intocmire rapoarte de executie a masuratorilor

RESPONSABIL SECURITA TE SI SANA TA TE IN MUNCA si P.S.I.


Paarticipa la evaluarea riscurilor privind securitatea si sanatatea angajatilor si la elaborarea
unui plan de prevenire si protectie si a instructiunilor proprii de securitate si sanatate in
munca pentru toate activitatile n functie de particularitatile proceselor de munca, de
riscurile de mbolnavire si accidentare pentru fiecare obiectiv contractat
Verificarea modului n care se aplica reglementarile legislative n vigoare si normele
referitoare la prevenirea incendiilor si protectia angajatilor si intocmirea procesului verbal
de control conform graficului aprobat pe lucrare
Intocmirea si tinerea sub control a Planului de Securitate si Sanatate in Munca pe lucrare
Participa activ la stabilirea masurilor de prevenire si protectie colectiva in santier
Efectuarea instructajului la angajare si participarea la instruirile periodice al personalului din
santier
Participarea la luarea deciziilor privind actiunile corective si preventive ce se iau la nivelul
lucrarii privind securitatea si sanatatea in munca
Participarea la sedintele operative ale Comitetului SSM ca si secretar si urmarirea aplicarii
masurilor propuse pentru imbunatatirea nivelului de securitate in santier
Tine legatura cu Coordonatorul de SSM pe proiect si cu Responsabilii de SSM ai
colaboratorilor

INGINER TOPOMETRIST

Responsabilitati si sarcini:
Responsabilitatile postului
Efectuarea de trasari si verificari in constructii;

Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:


Efectuarea profilurilor transversale si longitudinale.
Masurarea terenurilor pentru realizarea planurilor cotate
Efectuarea de trasari si verificari in constructii
Executarea masuratorilor topografice pentru reabilitare drumuri
Masuratori topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele provenite din
masuratori si alte metode de achizitie de date
Dezvoltare de programe existente si adaptare la piata romaneasca.
Extragerea datelor din plansele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile
transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor
planse d.p.d,v. topografic
Materializarea (trasarea) in teren a datelor sus-mentionate
Ridicari topografice in vederea determinarii cantitatilor de lucrari executate si calculul
acestor cantitati pe baza profilelor transversale rezultate
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
s.SCCERBA$U Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 18 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
LABORANT IN CONSTR UCTII

Responsabilitati si sarcini:

Responsabilitatile postului:
Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment; agregate; adeziv etc);
Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:
Prelevari si incercari fizice pentru materiale de constructii ( ciment; agregate; adeziv etc);
Comunica informatiile ( buletine/ note tehnice) transmise de producator;
Deservirea aparaturii de laborator conform cu instructiunile;
Realizarea masuratorilor parametrilor pe parcursul procesului tehnologic;
Efectueaza corectii de retete in functie de umiditatea si granulometria agregatelor;
Conlucrarea cu angajatii departamentului de productie in domeniul mentinerii procesului de
productie la nivelul cerintelor tehnologice.

2.3. CONDITIILE DE CALITATE PENTRU FURNIZORI

Materialele se livreaza pe baza Declarartiilor de conformitate de la furnizor si


producator, prin care se atesta conformitatea produsului cu cerintele clientului si ale reglementarilor
de specialitate pentru produsul respectiv.
In cazul materialelor din import, acestea vor fi utilizate numai daca sunt insotite de
agremente tehnice conform legislatiei actuale, sau certificate de produs, sau declaratii de
conformitate tip CE.
Materialele principale de constnctii conform NE 012/2 2010, livrate din depozitele
societatii vor fi insotite pe langa documentele de calitate de la furnizor si de la producator, de
Declaratii de conformitate din partea societatii si buletine de incercari eliberate in urma verificarilor si
incercarilor aplicate pentru calitatea materialelor de catre un Laborator autorizat.

3. INFORMATII PRIVIND SISTEMUL PROPRIU DE MANAGEMENT AL CALITATII


PENTRU EXECUIA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII AFERENTE OBIECTIVULUI
Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau

3.1. Declaratia conducerii societatii privind principalele obiective propuse in domeniul


calitatii, mediului, securitatii si sanatatii muncii

Obiectivul principal pe care si l-a propus societatea noastra S.C. Constructii ERBASU S.A., ca
unul din liderii de pe piata constructiilor civile , edilitare si de drumuri, este acela de a obtine
satisfactia clientilor cu care colaboram, din punct de vedere al calitatii lucrarilor efectuate, al
preturilor atractive practicate si al respectarii termenelor de executie contractual stabilite.
Prin preocuparile si prin activitatile sale curente, conducerea S.C. Constructii ERBASU S.A.
urmareste crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic,
considerand satisfacerea deplina a cerintelor clientilor si salariatilor, profitabilitatea, protectia
mediului inconjurator si sanatatea si siguranta oamenilor ca baza pentru o dezvoltare durabila. In
acest sens, ne angajam sa transpunem in activitatea zilnica principiile de prevenire a poluarii si
sigurantei si sanatatii muncii si sa atingem conformarea cu cerintele legale si alte cerinte
reglementate.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 19 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Managementul la cel mai inalt nivel al S.C. Constructii ERBASU S.A. a implementat pentru
toate activitatile / procesele si serviciile societatii, a Sistemului de Management Integrat (SMI) de
calitate, mediu si sanatate si securitate ocupationala , in conformitate cu standardele de referinta SR
EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 si respectiv cu SR OHSAS 18001:2008.
In acest context, managementul societatii se angajeaza sa asigure dezvoltarea si continua
imbunatatire, a eficacitatii acestui sistem, ca mijloc de pastrare a reputatiei si a pozitiei S.C.
Constructii ERBASU S.A. pe piata.
Pentru atingerea unui nivel de competivitate si eficienta maxima a societatii noastre vom
enunta in cele ce urmeaza si restul obiectivelor pe care ni le-am propus a le realiza:
stabilirea metodelor de masurare a performantelor organizatiei in concordanta cu
obiectivele planificate;
imbunatatirea continua a performantelor globale ale societatii; utilizarea in procesele de
executie numai a personalului calificat corespunzator; instmirea sistematica a angajatilor societatii;
alocarea resurselor financiare necesare activitatilor de asigurarea calitatii, controlului calitatii,
verificari, inspectii si incercari de laborator, protectiei mediului, sanatatii si securitatii muncii;
imbunatatirea gestiunii deseurilor, prevenirea aparitiei poluarilor accidentale ale
mediului, reducerea poluarii apelor si atmosferei; evaluarea si tinerea sub control, prevenirea si
reducerea riscurilor de producere a accidentelor, bolilor profesionale si impactul asupra mediului
inconjurator; crearea unui mediu de munca adecvat pentru realizare procese / produse / servicii la
nivelul cerintelor;
realizarea cointeresarii si motivarii salariatilor;
cresterea rentabilitatii si a eficientei societatii; mentinerea certificarii in conformitate cu
cerintele SR EN ISO 9001 :2008, SR EN ISO 14001 :2005, SR OHSAS 18001 :2008.
Directorul General al S.C. Constructii ERBASU S.A. raspunde de implementarea,
imbunatatirea si cresterea eficientei si eficacitatii sistemului de management adoptat in vederea
satisfacerii exigentelor organelor legate de control si celor de certificare, aflate in relatii directe cu
societatea fiind si reprezentantul managementului in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si
securitatii muncii.
In lipsa Directorului General, responsabilitatea proiectarii, implementarii si supravegherii
functionarii sistemelor de management integrate, se deleaga Directorul General Adjunct, care este
numit, in aceasta perioada, Reprezentant al Managementului in domeniul calitatii, mediului si
sanatatii si securitatii muncii si care ii raporteaza direct asupra acestor probleme.
Conducerea societatii se angajeaza sa se implice total in realizarea acestor obiective si sa
determine personalul societatii, la toate nivele, sa actioneze eficient pentru imbunatatirea continua a
calitatii activitatilor prestate.
Pe aceste baze, calitatea, mediul si securitatea si sanatatea muncii devin o preocupare
continua, o problema a tuturor, Documentele Sistemului de Management Integrat (SMI), sistemele
integrate din societate: calitate, mediu si Sanatate si Securitate Ocupationala (SSO), ca si intreaga
activitate desfasurata de S.C. Constructii ERBASU S.A. vor fi continuu perfectionate, imbunatatite pe
masura necesitatilor impuse de practica si experienta acumulata. Politica in domeniul calitatii,
protectiei mediului si sanatatii si securitatii muncii este pusa la dispozitia tuturor celor interesati prin
diverse metode.
Directorul General al S.C. Constructii ERBASU S.A. asigura mentinerea gadului de
implementare si cresterea eficientei sistemelor de management integrate la nivelul exigentelor
exprimate de organele legale de control si cele de certificare aflate in relatie directa cu societatea.

32. Politica in domeniul calitatii


PLANUL CALITATII Cod PC - 009
s.SCCERBA5U Ed. I Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 20 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
In cadrul S.C. Constructii ERBASU S.A. politica in domeniul calitatii reprezinta o latura
importanta a activitatii manageriale, definita ca parte integranta a politicii generale desfasurata de
catre societate.
In acest sens, conducerea societatii a hotarat adoptarea, elaborarea si implementarea unui
sistem de management al calitatii utilizand ca ghid de referinta standardul SR EN ISO 9001/2008.
Sistemul de management a calitatii care a fost ales, este structurat, documentat, adecvat si
adaptat formei si specificului activitatilor societatii.
Calitatea se realizeaza prin antrenarea intregului personal din societate.
Aspectele legate de sistemul calitatii, controlul calitatii si de asigurarea calitatii sunt analizate
si tratate corespunzator in toate etapele de conceptie, planificare (programare).
Conducerea societatii, prin Directorul General, aproba documentele sistemului adoptat
manualul de management sisteme integrate, proceduri de sistem, proceduri operationale, planul
calitatii, etc (MMSI, PS, PO, PC, planuri de AUDIT), isi asuma responsabilitatea si impune respectarea
prevederilor acestor documente la toate nivelurile structurilor organizatorice din cadrul societatii.
Responsabilitatea stabilirii implementarii, mentinerii si imbunatatirii sistemului de
management al calitatii adoptat revine Directorului General.
Prin structura organizatorica realizata, conducerea societatii asigura ca in ansamblul
activitatilor, cerintele de asigurare a calitatii sunt primordiale. Responsabilii AC / AQ, CTC / CQ si RTE
fiind independenti fata de problemele de productie si cele financiare.
Implementarea, actualizarea si evaluarea permanenta a sistemului adoptat este asigurata de
catre Directorul General Adjunct in calitatea sa declarata de Reprezentant al Managementului pentru
Calitate.
Manualul de Management al Sistemelor Integrate defineste pentru Responsabilul AC/AQ pe
segmentul AC/AQ pozitia organizatorica, nivelul de inspectii si controale, raportarea, autoritatea si
independenta necesara pentru evaluarea implementarii si eficientei sistemului de management a
calitatii adoptat de societate.
Societatea se angajeaza sa atinga obiectivele stabilite de Declaratia conducerii, asigurand
permanent toate resursele necesare (financiare, tehnice, umane etc) pe o baza planificata, urmarind
optimizarea costurilor asociate fata de obiectivele calitatii.
Selectarea angajatilor nostri se face dupa criterii de competenta profesionala pe principiul
omul potrivit la locul potrivit. Stimulam activitatea angajatilor nostri prin oferirea posibilitatilor de
promovare, perfectionare, sprijin si facilitam asigurarea conditiilor de viata, culturale si sociale la care
acestia aspira.
Materiile prime, materialele si elementele de constructii si instalatii puse in opera de catre
S.C. Constructii ERBASU S.A. sunt achizitionate numai de la furnizori recunoscuti si care reprezinta
preocupari si garantii in mentinerea calitatii produselor lor, confonn standardelor si reglementarilor
specifice in vigoare.
Materialele principale mai cu seama cele ce intra in componenta structurilor de rezistenta,
sau sunt destinate unor exigente esentiale (izolatii termice, fonice, hidrofuge etc) sunt verificate in
laboratoare specializate autorizate pentru a conferi mai multa siguranta asupra caracteristicilor si
parametrilor tehnici de baza ale acestora.
Solutiile tehnice si tehnologice aplicate de S.C. Constructii ERBASU S.A. sunt intotdeauna
cele mai adecvate, asigurand nu numai calitatea ci si eficienta economica atat pentru noi, in calitate
de executanti, cat si pentru clientii nostri, in calitate de utilizatori.
In orice faza sau etapa a procesului de productie societatea noastra poate face dovada
lucrului bine realizat pe baza de verificari, controale si documente referitoare la calitate.
In cadrul sistemului de management al calitatii, o principala directie subliniata, urmarita
permanent, este depistarea cauzelor si prevenirea problemelor care conduc la deficiente si noncalitate
in toate activitatile din cadrul societatii, tinerea lor sub control si rezolvarea acestor deficiente.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S*.SCCERBAW S.C. Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
CONSTRUCTII Page 21 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Conducerea societatii efectueaza periodic analize de eficienta si eficacitate a sistemului
implementat si a tendintelor evolutiei calitatii in cadrul S.C. Constructii ERBASU S.A. cu emiterea
dispozitiilor adecvate privind cresterea eficientei si a eficacitatii sistemului, implicit actualizarea
documentelor sistemului la nivelul asteptarilor si exigentelor clientilor.
Conducerea societatii asigura ca cerintele beneficiarilor si ale sistemului AC, aplicabile, vor fi
solicitate in documentele contractuale incheiate cu furnizorii de produse / servicii ai S.C. Constructii
ERBASU S.A., in masura in care aceste cerinte sunt acceptate de toate partile implicate.
Promovam respectul fata de partenerii nostri de afaceri, respectam intelegerea si cuvantul
dat.
Orice beneficiar sau client al nostru trebuie sa ramana partenerul si prietenul nostru pentru
totdeauna.

3.3. Prezentarea societatii


S.C. Constructii ERBASU S.A. a fost infiintata in aprilie 1991, ca firma independenta cu capital
integral privat romanesc.
Societatea are sediul in Bucuresti, str.N.G.Caramfil nr. 72, Sector I .
Societatea asigura efectuarea de activitati in tara si strainatate dupa cum urmeaza:
Constructii, montaj si reparatii la cladiri civile si industriale / agrozootehnice;
Constructii metalice, vopsitorii, izolatii termice si hidrofuge;
Lucrari edilitare (drumuri, retele de canalizare, incalzire, alimentare cu apa statii de
pompare, epurare, centrale termice etc);
Lucrari de constructii si reparatii pentru asezaminte de cult;
Lucrari de constructii hidrotehnice (baraje, consolidari maluri etc);
Lucrari de constructii speciale, poduri, pasaje, foraje etc);
Productie secundara industriala pentru activitatea de constructii (confectii metalice,
prefabricate, tamplarie)
Pentru aceste activitati, societatea noastra dispune de personal de inalta calificare, specialisti
autorizati MLPTL, I.SC. si ISCIR, dotare tehnica adecvata (utilaje si mijloace de transport) si de o echipa
manageriala de un inalt profesionalism.
S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti urmareste realizarea unor constructii care sa
raspunda exigentelor de performanta esentiale prevazute in Legea nr. 10/1995 si anume: rezistenta
si stabilitate; siguranta in exploatare; siguranta la foc; protejarea sanatatii oamenilor; refacerea
si protectia mediului; izolatie termica, hidrofuga si economie de energie; protectia impotriva
zgomotului.
S.C. Constructii ERBASU S.A. a avut SAC certificat in baza SR EN ISO 9002/ 1995 de catre
organismul de certificare acreditat RENAR SC QUALITAS SA. In prezent societatea are SMC
recertificat de catre organismul sus mentionat, in conformitate cu prevederile noului standard SR EN
ISO 9001/2008, fiind posesoarea Certificarului nr.QC / 1104/16.11.2009.
In prezent S.C. Constructi ERBASU S.A. a avut SAC certificat in baza SR EN ISO 9002/
1995 de catre organismul de certificare acreditat RENAR SC QUALITAS SA. In prezent
societatea are SMC recertificat de catre organismul sus mentionat, in conformitate cu
prevederile noului standard SR EN ISO 9001/2008, fiind posesoarea Certificarului nr.QC 1
1104/16.11.2009.
In prezent S.C. Constructii ERBASU S.A are documentat, implementat si recertificat si
sistemele de management mediu, sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu
prevederile standardelor SR EN ISO 14001 :2005 si SR OHSAS 18001 :2008.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
.SCCERBAU S.C. Ed.l Rev. 1
, Extinderea infrastructurii de canalizare in
CONSTRUCTII Page 22 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Recertificarea s-a efectuat cu organismul de certificare SC QUALITAS SA, S.C.
Constructii ERBASU S.A. pentru SMM obtinand Cerificatul nr.QM / 1019 din 09.03.2012, iar
pentru SMSSO obtinand Certificatul nr.QS/3 din 09.03.2012.
Succesele noastre sunt recunoscute la nivel national, prin permanenta aparitie a
S.C. Constructii ERBASU S.A. in topul firmelor de specialitate si prin recomandarile clientilor
nostri.
3.4. Organizarea

3.4.1. Responsabilitatile si autoritatea


Organizarea generala a S.C. Constructii ERBASU S.A. este prezentata in Anexa III.
Responsabilitatile principalelor niveluri de autoritate si decizie si a compartimentelor functionale
la nivel de societate, pentru initierea, dezvoltarea, implementarea, actualizarea si urmarirea
Sistemului de Management al Calitatii, Mediului si Securitatii si Sanatatii in Munca destinat
activitatilor societatii sunt prezentate in toate procedurile de sistem si organizationale ale societatii in
capitolul Responsabilitate si autoritate".
Responsabilitatile si atributiile functionale ale personalului subunitatilor (santiere, puncte
de lucru, ateliere, compartimente) sunt prezentate in celelalte documente ale sistemului (Proceduri /
Instructiuni Tehnice de Executie) in Regulamentul Intern (RI) si Fisele Posturilor.
Personalul care conduce aceste servicii este numit de Directorul General al societatii prin
decizii interne, in baza cerintelor posturilor din RI, in vederea asigurarii lucrarilor la nivelul de calitate
solicitat de client si impus prin reglementarile aplicabile in vigoare.

3.4.2. Reprezentantul managementului pentru SMI


Directorul General este girantul Sistemului de Management Integrat adoptat de S.C.
Constructii ERBASU S.A. Bucuresti, asumandu-si responsabilitatea luarii tuturor masurilor
organizatorice, tehnice si materiale pentru implementarea, mentenanta si imbunatatirea lui.
Reprezentantul managementului pentru SMI in societate este numit de Directorul General.
Acesta coordoneaza si urmareste activitatea DCMSSO, CTC/CQ, Laborator, Mediu, colaborand cu
reprezentantii acestor compartimente pentru aplicarea SMI in societate.
Asigura stabilirea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de AC/AQ in
confonnitate cu standardul de referinta si politica conducerii societatii.
Efectueaza analize globale si raporteaza datele privind functionarea sistemului de AC / AQ in
conformitate cu standardul de referinta si politica conducerii societatii.
Reprezinta societatea in interfetele externe cu clientul, organele legale de control si de
certificare, legate de probleme privind functionarea sistemului de AC/AQ aprobat. Reprezentantul
managementului are responsabilitate si autoritate pentru:
a se asigura ca procesele necesare sistemului de management al calitatii sunt stabilite,
implementate si mentinute;
a raporta managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea sistemului de
management al calitatii si despre orice necesitate de imbunatatire si,
a se asigura ca este promovata in cadrul organizatiei constientizarea cerintelor clientului.

3.4.3. Analize efectuate de management


Analizele efectuate de management se aplica in cadrul activitatilor sistematice pe care
Managementul (Conducerea) le intreprinde pentru a analiza periodic gradul de adecvanta,
implementarea si functionarea SMI.
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
s..aSCCERBA$U Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 23 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Analizele si evaluarea evolutiei si eficientei implementarii SMI se realizeaza de catre
Conducerea societatii, prin coordonarea Reprezentantului Managementului si gestionarea Sefului
Comp.AC/AQ.
Documentatia de referinta pentru aceste analize cuprinde rapoartele periodice ale DCMSSO,
rapoartele Auditurilor interne si externe, rapoarte ale Comp.CTC/CQ, Comp. Management Mediu,
SIPP, rapoarte ale executantilor, evidentele neconformitatilor, informatii din relatiile cu clientii, cu
furnizorii, cu organele legale de control, de certificare etc.
Aceasta documentatie este analizata si prezentata de Reprezentantul Managementului
functiunilor participante care efectueaza o analiza globala a tuturor aspectelor implicate si care
stabilesc masurile si actiunile corective necesare pentru continua adecvare si cresterea eficacitatii SMI,
precum si realizarea Obiectivelor stabilite prin Politica Calitatii adoptata.
Analizele se finalizeaza adoptandu-se masuri si Actiuni Corective si Preventive, mentionate in
procesele verbale ale sedintelor de analiza, ce pot conduce la modificari organizatorice, modificari in
Politica manageriala, sau a calitatii in activitatea de executie lucrari / produse.
Aceste dispozitii sunt aduse la cunostinta factorilor responsabili si a celor implicati prin grija
Responsabililor de profil societate.
Urmarirea rezolvarii dispozitiilor emise, se realizeaza de catre Responsabilii de profil societate
si reprezentantul managementului.

3.4.4.Audit intern
In cadrul S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. se efectueaza audituri interne la intervale
planificate, In acest mod, societatea se asigura si determina daca sistemul de management integat:
Este in conformitate cu cerintele standardelor de referinta SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO
14001/2005 si SR OHSAS 18001/2008;
Este implementat si mentinut eficace.
Are nevoie de necesiti de mbuntire sau de aciuni corective i preventive
RMI-ul si DCMSSO intocmesc anual programul de audit care are in vedere importanta
proceselor si zonelor care trebuie auditate precum si rezultatele auditurilor precedente. La efectuarea
auditului intern se au in vedere:
Utilizarea de auditori competenti, capabili sa mentina impartialitatea si obiectivitatea;
Aplicarea criteriilor si metodelor de audit bine definite;
Analiza rezultatelor auditurilor si neconformitatilor anterioare;

Analiza factorilor de risc.


n afara auditurilor planificate, se pot efectua i audituri neplanificate, n anumite situaii ca:
pregtirea n vederea unui audit cerut de clieni sau de organismul de certificare, existena unor
deficiene ale sistemului de management integrat calitate mediu securitatea si sanatatea
muncii, necesitatea de a evalua eficiena sistemului de management integrat calitate mediu
securitatea si sanatatea muncii, existena modificrilor n documentele de referin ale sistemului.

Document asociat: procedura PS-SCCE S.A. 8.2.2. "Audit intern

3.5. LABORATOARELE UTILIZATE IN VEDEREA ATESTARII CALITATII


PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 24 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
CONSTRUCTIILOR

In scopul atestarii calitatii lucrarilor de constructii executate si a materialelor si elementelor


puse in opera, societatea noastra dispune de personal calificat pentru efectuarea operatiilor de
prelevare, pastrare si transmitere a probelor de beton, mortar, otel beton, imbinari sudate, etc,
conform procedurilor,instructiunilor de laborator aplicabile (vezi anexa VI).
S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti are incheiat Contract de colaborare cu un Laborator
autorizat pentru efectuarea verificarilor si incercarilor probelor prelevate in vederea atestarii calitatii
materialelor puse in opera si a lucrarilor executate (vezi Anexa VII).

3.6. DESCRIEREA MODELULUI TIP DE MANAGEMENT AL CALITATII CONFORM HG 766/1997,


ANEXA NR.2, ART.20, APLICABIL LA EXECUTIA OBIECTIVULUI
Extinderea infrastructurii de canalizare in Bacau

Modelul tip de Management al Calitatii corespunzator categoriei de importanta a


constructiilor este Modelul 3 de Asigurare a Calitatii, selectat conform HG 766/1997.
Acest model este un model corespunzator standardului SR EN ISO 9001/2008 care ne da
posibilitatea satisfacerii conditiilor de Asigurare a Calitatii pentru complexitatea obiectivului ce
unneaza a fi executat.
Sistemul de Management al Calitatii adoptat de S.C. Constructii ERBASU S.A. pe
langa structura organizatorica prezentata (Anexa III), contine o serie de documente de
coordonare a diferitelor activitati incepand cu principalul document Manualul de
Management Sisteme Integrate (MMSI) adoptat si continuand cu Procedurile Sistemului (PS),
Procedurile Operationale(PO), Instructiunile de Laborator, Procedurile Tehnice de Executie
( PTE ) si Planurile Calitatii solicitate in cadrul contractelor perfectate.
Manualul de Management Sisteme Integrate contine o descriere succinta si adecvata a
sistemului calitatii adoptat in societate (politica in domeniul calitatii, organizarea, analiza si functiunile
sistemului) si reprezinta documentul de referinta pentru implementarea si mentinerea acestui sistem
la nivelul tuturor functiunilor organizatorice ale societatii.
DCMSSO al societatii este singura autoritate investita de conducere pentru coordonarea
elaborarii, verificarii, actualizarii, obtinerea aprobarilor si gestionarea Manualului de Management
Sisteme Integrate si ale Procedurilor de Sistem ale societatii, in conformitate cu Procedura
Operationala Elaborarea documentelor SMI PO-SCCE 4.2.2.
Elaborarea Procedurilor Sistemului de Management Sisteme Integrate este gestionata de
DCMSSO, in conformitate cu criteriile din SR EN ISO 9001/2008. Procedurile descriu obiectivele,
performantele si modul de coordonare a activitatilor societatii ce au influenta asupra realizarii politicii
calitatii in societate si atingerea scopurilor propuse.
Procedurile Sistemului de Management Sisteme Integrate sunt elaborate corespunzator
modelului de asigurare a calitatii adoptat SR EN ISO 9001/2008 si in functie de specificul activitatii
societatii, indicand responsabilitatile, competentele, metodele, criteriile cat si modul de tinere sub
control si pastrare a inregistrarilor emise ca dovezi obiective ale aplicarii sistemului.
Pe langa documentele prezentate mai sus, sistemul mai contine si o serie de Proceduri
Operationale, care completeaza si descriu in detaliu modul de procesare in cadrul compartimentelor
societatii a unor parti din activitatile generale structurale in Procedurile de Sistem (ex: elaborarea si
actualizarea procedurilor si instructiunilor; analiza managementului; elaborarea si actualizarea
planului calitatii, evaluarea si selectarea furnizorilor etc).
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
S.C.
Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
CONSTRUCTII
Bacau Page 25 of 76
ERBASU S.A.
Procedurile Operationale sunt elaborate dupa necesitati de DCMSSO si compartimentele
societatii, pe activitati, fiind documente cu caracter intern.
Instructiunile de laborator sunt documente practice specifice activitatilor de prelevare,
pastrare si transmitere probe efectuate de laboratoarele de santier al S.C. Constructii ERBASU S.A.
Ele descriu modalitatile de prelevare, conditiile de pastrare, dotarile necesare pentru
activitatile de laborator prestate si inregistrarile ce se emit in vederea transmiterii probelor la
Laboratorul ce efectueaza incercarile cu care societatea are Contract de colaborare.
Instructiunile de laborator sunt elaborate in functie de necesitati de DCMSSO sau Laborator.
Procedurile Tehnice de Executie reprezinta documente practice ce descriu tehnologiile de
proces pentru executia lucrarilor / produselor specifice profilului societatii, ingloband competentele,
responsabilitatile, cerintele prealabile, metodele proceselor de executie si verificare a lucrarilor /
produselor, criteriile de acceptare / respingere si inregistrarile ce se emit ca dovezi obiective ale
realizarii conditiilor si caracteristicilor solicitate. Elaborarea procedurilor tehnice se face de catre
Comp.Tehnic sau DCMSSO al societatii.
Modalitatile de elaborare, aprobare, actualizare, circulatie a procedurilor elaborate in cadrul
activitatilor societatii sunt descrise in Procedura Operationala Elaborarea documentelor SMT Cod
PO-SCCE 4.2.2 (Anexa IV).
Cerintele referitoare la calitate, exprimate in Politica societatii si in documentele
contractuale perfecte cu clientii sunt definitivate si realizate prin aplicarea documentelor tehnice ale
SMI (proceduri tehnice, planurile calitatii, inregistrarile calitatii), prin resursele organizatorice si
tehnice alocate pentru proiectarea si executia lucrarilor / produselor.
In cadrul SMI, Planificarea Calitatii este structurata pe o serie de activitati, descrise in
Procedurile Tehnice si in Planurile Calitatii, in functie de cerintele organizatorice si de calitate cerute
prin documentele tehnice de referinta si cele contractuale. Acest ansamblu de activitati se refera la:
elaborarea si aplicarea Planurilor Calitatii (conform contract) pe lucrari sau produs si faze
de executie conform procedurii operationale Planificarea Calitatii cod PO-SCCE 7.I. (in Anexa

asigurarea de echipamente de masurare si monitorizare (EMM) pentru procese si control


conform cerintelor tehnologice si criteriilor de acceptare / respingere a proceselor; asigurarea cu
personal calificat si instruit pentru executie si control lucrari (muncitori calificati, CTC/CQ autorizati ISC,
Responsabili tehnici atestati MLPTL, Responsabili Tehnici Sudura etc); actualizarea permanenta a
tehnicilor de verificare si inspectii conform cerintelor noilor tehnologii asimilate, materiale,
echipamente si verificarea/confirmarea pe faze a proceselor de executie; o mentionarea in procedurile
tehnice, in documentatia tehnica de executie si de control, a criteriilor de acceptare pentru toate
conditiile specificate si situatiile diferite, cu indicarea clara a modalitatilor de confirmare a realizarii
fazelor, tratarea neconformitatilor (RNC, dispozitie de santier, cerere de derogare etc); mentionarea
in procedurile tehnice si PC aplicabile a inregistrarilor de calitate ce trebuie completate pe faze si la
final, modul de avizare, difuzare si arhivare, in conformitate cu procedura Controlul inregistrarilor
cod PS-SCCE 4.2.4.
Planul Calitatii (PC) este elaborat de Compartimentul Tehnic sau de DCMSSO societate
(pentru lucrarile mari) si contine o suma de documente, metode, responsabilitati si competente
pentru realizarea calitatii solicitate de client.
Structura Planului Calitatii contine:
date referitoare la lucrare: denumirea lucrarii, executant, beneficiar, proiectant,
subantreprenori (denumirea societatilor, adrese, numere tel/fax, persoane de contact).
lista cu personalul de executie calificat si cel de verificare si confirmare a calitatii;
controlul in proces de lucrare sau produs din cadrul contractului, ce contine o descriere secventiala a
fazelor de proces, verificare, control si confirmare a calitatii punctele de control obligatorii,
documentatia de referinta pentru control, nivelul de competente pentru verificare/confirmare calitate
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
s.SCCERBA5U Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTIi Page 26 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
si inregistrarile ce se emit ca dovezi obiective ale calitatii obtinute; referiri la Procedurile de Sistem si
Operationale aplicabile; Procedurile / Instructiunile Tehnice aplicabile;
Listele cu EMM, SDV-uri, mijloace de mecanizare, materiale alocate si principalii furnizori;
Planurile calitatii elaborate la nivel de societate sunt verificate de Directorul Calitate Mediu si
aprobate de Directorul General. Atunci cand PC este document contractual, acesta se aproba si de
client.
Modalitatile de elaborare, aprobare, actualizare si aplicare a Planurilor Calitatii sunt descrise
in Procedura Operationala Planificarea Calitatii cod PO-SCCE 7.1. (Anexa IV).
In afara de responsabilitatea elaborarii, actualizarii si gestionarii sistemului de AC/AQ al
societatii, DCMSSO raspunde prin activitatea lui si de prevenirea si corectarea deficientelor de sistem
aparute in activitatile societatii, gasind solutii imediate si eficiente, pe care apoi le urmareste, pentru a
fi aplicate in timp optim.
S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti dispune si de un Comp. CTC/CQ; personalul din cadrul
acestui Comp. avand ca atributiuni principale controlul permanent al procesului de executie cu
respectarea conditiilor de calitate impuse, intocmirea inregistrarilor de calitate aferente si luarea
masurilor concrete in cazul depistarii neconformitatilor, urmarind indeaproape solutionarea,
rezolvarea acestora si aplicarea masurilor corective pentru prevenirea reaparitiei lor.
Planul Calitatii determinat este elaborat astfel incat sa asigure exigentele specifice ale
constructiilor in conformitate cu Legea 10/1995 a calitatii in constructii, si anume
rezistenta si stabilitatea;
siguranta la foc;
-siguranta in exploatare;
-protectia impotriva zgomotului;
-protectia mediului;
-economie de energie.
Aceste exigent sunt asigurate inca din faza de proiectare cat si in faza de executie, utilizare si
postutilizare.
Controlul verificarilor si incercarilor materialelor puse in opera sunt efectuate de
Laboratoare ale punctelor de lucru infiintate la fiecare obiectiv in curs de executie, iar probele
prelevate si pastrate conform prescriptiilor tehnice sunt apoi transmise catre un Laborator
autorizat, care efectueaza verificarile si incercarile conform contractului incheiat cu firma noastra.
DCMSSO, CTC/CQ si Laboratoarele sunt coordonate de Directorul Calitate,Mediu, SSO
( Director dep. Management Sisteme Integrate ) care cunoaste continutul Documentelor Sistemului
de Management al Calitatii propriu adoptat de societate, cerintele tehnice legale, precum si conditiile
contractuale pentru realizarea fiecarui obiectiv.
Inregistrarile de calitate se intocmesc de catre factorii responsabili pe faze de lucrari, cu
respectarea programului de control al calitatii lucrarilor executate in faze determinante, elaborat de
proiectant si avizat, cand este cazul, de Inspectia de Stat in Constructii conform HG nr.3/2001 si OG
nr.63/2001.
In activitatile de executie pe care le desfasuram urmarim permanent utilizarea de
materiale / produse atestate, din punct de vedere calitativ de documente de calitate: certificate
(declaratii) de conformitate, certificate de calitate, certificate de garantie.

3.7. PROGRAMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII PENTRU EXECUIA LUCRARILOR

Programul de Management al Calitatii stabileste, conform art. 1 1 din HG 766/1997, Anexa 9


Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii dispozitiile specifice, directoare
pentru definirea si obtinerea calitatii, precizand obiectivele, regulile de operare, resursele si
secventele activitatilor legate de calitate.
PLANUL CALITATI( Cod PC - 009
SCCERBA5U Extinderea infrastructurii de canalizare in
Ed.l Rev.
S.C. CONSTRUCII Page 27 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Documentele reprezentative ale Programului de Management Sisteme Integrate al
S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti, pentru executia obiectivului sus mentionat, sunt
urmatoarele:
Manualul Management Sisteme Integrate: MMSI-SCCE Editia 9 / Revizi O / 2009,
(conf.Anexa IV);
Procedurile de sistem: PSSCCE-1-12, (conf.Anexa IV);
Procedurile Operationale PO-SCCE-I -28, (conf.Anexa IV);
Procedurile tehnice de executie PTE-SCCE aplicabile lucrarii, Instructiunile Tehnice de
executie, Instructiunile Proprii de Sanatate si Securitate in Munca (conf.Anexa V);
Instructiunile de laborator aplicabile lucrarii, specifice activitatilor de laborator din cadrul
societatii (conf.Anexa VI); de Control Calitate, Verificari si Incercari ( PCCVI) componenta
principala a Planului Calitatii, elaborat pentru lucrarea contractata, cu scopul atingerii nivelului de
calitate solicitat de client si impus de legislatia noastra. Acesta este intocmit conform prevederilor
Standardului SR EN ISO 10005/1995 Managementul Calitatii. Ghid pentru planurile calitatii; Lista
formularelor aplicabile lucrarii (conf.Anexa VIII).
Documentele mai sus mentionate sunt elaborate conform prevederilor Legii 10/1995, HG
766/1997, SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 10013/1995, SR EN ISO / C.E.I. 17025/2001.
Ca urmare a contractului ce se va incheia ulterior conform principiilor si prevederilor POSCCE
7.2. 0fertare / Contractare", se vor elabora si celelalte componente ale Planului Calitatii
reactualizandu-se capitolul de Control in Proces PCCVI in conformitate cu Programul de Control al
calitatii lucrarilor executate in faze determinante propus de proiectantul lucrarii si acceptat si insusit
de reprezentantii clientului, constructorului si organelor de control
I . S . c.
Se vor stabili relatiile de interfata ale societatii noastre cu reprezentantul clientului, furnizorii de
materiale (acceptati in prealabil de catre clienti), cu proiectantul si cu subcontractantii).

3.8. DIRECII GENERALE IN VEDEREA OBTINERII NIVELULUI DE CALITATE


CONTRACTAT

Evaluarea, selectarea si aceptarea subcontractantilor de lucrari si a unor furnizori de produse /


servicii necesari executiei obiectivului contractat;
Numirea, prin decizii scrise, a echipei tehnice care va participa la coordonarea, supravegherea si
controlul procesului de executie al obiectivului contractat.
Pregatirea documentelor aplicabile (PS, PO, PC, PTE/ITE) si a fonnularelor de control in
proces aplicabile vezi anexele IV, V, VI, VIII;
Multiplicarea si difuzarea documentelor SMI aferente executiei (anexele IV, V, VI) a formularelor
aplicabile (vezi anexa 6), catre tot personalul implicat in realizarea obiectivului contractat.
Instruirea personalului cu documentele difuzate (TESA + muncitori);
Pregatirea dotarii tehnico-materiale necesare realizarii obiectivului;
Asigurarea de EMM pentru procese si control conform cerintelor tehnologice si criteriilor de
acceptare / respingere a proceselor;
Preluarea amplasamentului si realizarea lucrarilor de organizare de santier;
Realizarea interferentelor societatii noastre cu investitorul, proiectantul, furnizorii de
produse/servicii si subcontractantii (vezi Anexa IX);
Inceperea lucrarilor procesului de executie aferent obiectivului contractat. Respectarea fazelor de
executie (conform proiectului de executie in faza de DDE) si intocmirea inregistrarilor de calitate
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
SCCERBAW Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 28 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
care atesta acceptarea in urma controlului fiecarei etape de executie si atestarea calitatii ei
de catre toti factorii responsabili;
Urmarirea si respectarea programului de control al calitatii lucrarilor executate in faze
determinante aferent obiectivului contractat (elaborat de proiectant si acceptat de investitor,
executant si I.C.S.) si intocmirea inregistrarilor de calitate corespunzatoare fiecarei faze
determinante de control;
Respectarea de catre Comp.CTC/CQ a programului de inspectie si control propus in formularele
Control in proces din Planul Calitatii aprobat pe lucrare si a celor suplimentare elaborate in cadrul
serviciului.
Verificarea permanenta a atestarii calitatii metarialelor si elementelor puse in opera prin
functionarea laboratorului punctului de lucru si colaborarea acestuia cu laboratorul autorizat, cu
care societatea noastra are incheiat contract de colaborare (conf,PC, PTE, ITE-L aplicabile); In
cazul depistarii de neconformitati, luarea masurilor urgente de izolare a portiunilor din lucrare
afectate si demararea procedurii de solutionare a acestora de catre personalul implicat, in
conformitate cu prevederile din PS-SCCE 8.3. Controlul produsului neconform",
Arhivarea inregistrarilor de calitate (PV de lucrari ascunse, PV executie lucrari in faze determinante,
PV de receptie, PV de control, PV efectuare probe, certificate de conformitate / calitate, buletine
de verificare si incercare a materialelor puse in opera etc) conform documentelor SMI aplicabile;
Intocmirea Capitolului B al Cartii tehnice a obiectivului executat;
Informarea in scris a investitorului cu finalizarea obiectivului, in vederea numirii de catre aceasta a
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, stabilirii datei receptiei si convocarea comisiei la data
fixata;
Predarea de catre executant, investitorului, la receptia efectuata la terminarea lucrarilor, a
Capitolului B al Cartii tehnice pentru obiectivul executat;
Insusirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de comisia de
receptie la terminarea lucrarilor si stingerea acestora la termenul impus;
Urmarirea comportarii in exploatare a obiectivului executat in perioada de garantie, confonn
conditiilor contractuale si aplicarea eventualelor remedieri cu intocmirea inregistarilor de calitate
aferente;
Insusirea de catre executant a eventualelor observatii sau neconformitati stabilite de comisia de
receptie finala si stingerea acestora la termenul stabilit.

3.9. SCHEMELE DE RELATII APLICABILE PENTRU EXECUTIA OBIECTIVULUI SUPUS LICITAIEI

Pentru realizarea obiectivului sus mentionat, societatea noastra, in calitate de Antreprenor


General, va urmari realizarea colaborarii permanente cu investitorul, proiectantul, subcontractantii si
furnizorii de produse/servicii conform principiilor politicii calitatii adoptata si declarata de firma
noastra.
La baza acestor relatii, se afla convingerea noastra ca documentele aplicabile pentru executia
lucrarilor si difuzate colaboratorilor, vor fi analizate si in urma acceptarii lor, vor fi respectate si aplicate
permanent.
In acest scop, in urma incheierii contractului, se va elabora planul de asigurare a calitatii
aplicabil pentru executia obiectivului si va fi transmis tuturor factorilor implicati.

1. Sistemul informational intre S.C. Constructii ERBASU S.A. si


Investitor sau consultantul acestuia.

1.1. Antreprenor General I Investitor (consultantul acestuia)


PLANUL CALITATII Cod PC - 009
CCERBASU Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCTII Bacau Page 29 of
ERBASU S.A. 76
In urma acceptarii de catre beneficiar a executiei lucrarii de catre firma noastra, colectivul de
conducere trece la activitatea de analiza a contractului in vederea stipularii tuturor conditiilor
contractuale spre avantajul ambelor parti.
Contractul, definitivat din partea noastra si acceptat de investitor, declanseaza activitatile de
pregatire si de executie a lucrarilor.
In urma contractului semnat se trece la analiza proiectului tehnic de executie de catre colectivul
din cadrul serviciului tehnic si eventualele observatii sunt transmise si rezolvate cu proiectantul
lucrarii informandu-se investitorul despre solutiile noi, modificate propuse de proiectant.
In urma avizarii proiectului de catre proiectant si investitor, documentatia de executie devine
aplicabila.
Proiectantul va elabora programul de control al calitatii lucrarilor executate in faze determinante
pentru executia obiectivului care, in urma analizei si insusirii de catre executant, va fi transmis
investitorului spre acceptare si apoi la I.S.C.. spre avizare.
Dupa acceptarea si avizarea programului de control de toti factorii implicati, acesta devine aplicabil
si obligatoriu pentru executant, investitor si proiectant.
Se intocmesc graficele de realizare a lucrarior, in functie de etapele de executie prevazute in proiect,
de posibilitatile organizatorice, tehnice si materiale ale antreprenorului general cu respectarea
incadrarii in termenul de predare contractual al lucrarii.
Se intocmesc graficele de realizare a lucrarior, in functie de etapele de executie prevazute in
proiect, de posibilitatile organizatorice, tehnice si materiale ale antreprenorului general cu
respectarea incadrarii in termenul de predare contractual al lucrarii.
In urma realizarii conditiilor de incepere a lucrarilor, investitorul, prin reprezentantii lui, este
convocat pentru a-si da acceptul privind indeplinirea conditiilor tehnice si de calitate pentru
inceperea executiei.
Seful de lucrare convoaca la fiecare etapa executata reprezentantul investitorului care, in urma
controlului, isi da acceptul privind conformitatea cu proiectul a lucrarii executate, intocmindu-se
inregistrarea de calitate aferenta. Cand programul de control prevede si participarea proiectantului
la analiza lucrarii efectuate, acesta isi da acordul alaturi de reprezentantul investitorului, pe
inregistrarea de calitate aferenta.
La cererea reprezentantului investitorului, ne obligam a prezenta pentru control toate
documentele aplicabile ale SMI S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti, precum si inregistrarile de
calitate intocmite pana la momentul respectiv, care atesta calitatea lucrarilor executate si a
materialelor si elementelor puse in opera.
Antreprenorul general se obliga, prin reprezentantii sai, sa respecte fazele determinante de control
continute in programul de control elaborat de proiectant, si sa convoace factorii responsabili,
pentru analiza si acceptarea fazelor determinante, conditie obligatorie de continuare a lucrarilor.
In cazul aparitiei de neconformitati in activitatile de executie a lucrarilor, antreprenorul general se
obliga sa anunte, in timp optim, reprezentantul investitorului si proiectantul si sa ia masurile
imediate pentru izolarea zonelor de lucrari afectate.
Orice neconformitate aparuta in executia lucrarilor va fi rezolvata pe baza de solutie elaborata de
proiectant, insusita de investitor si executant, iar dupa executia ei verificata si acceptata de
reprezentantul investitorului, precum si de responsabilul CTC/CQ al executantului. Aceasta
verificare va fi inregistrata la rubrica Confirmarea rezolvarii RNC din formularul Raport de
neconformitate fiind confirmata prin semnatura de executant si investitor.
Investitorul va fi informat cu privire la materialele si elementele utilizate in executie si in cazuri
speciale se vor difuza in copie agrementele elementelor de constructii / instalatii puse in opera.
La terminarea lucrarilor, AG va informa investitorul asupra datei de predare, in vederea efectuarii
de catre acesta a convocarii comisiei de receptie la tenninarea lucrarilor.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
*.SCCERBA5U Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 30 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Cu ocazia receptiei, la terminarea lucrarilor, AG se obliga sa predea ''Cartea tehnica capitolul B
a obiectivului executat catre investitor care, in urma verificarii, isi va da avizul pentru
corectitudinea si completitudinea ei.

1.2. Investitor sau consultant al acestuia Antreprenor General


Investitorul este obligat, in urma contractului semnat cu AG, sa prezinte acestuia in copie,
autorizatia de construire, certificatul de urbanism, toate avizele aferente executiei lucrarii, precum
si proiectul tehnic de executie intocmit la faza D.D.E, verificat de verificatorii de proiect atestati de
M.L.P.T.L.
Investitorul trebuie sa asigure verificarea executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginte
de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor.
Investitorul primeste observatiile privind proiectul tehnic de executie si modificarile aduse la
acesta, fiind informat si luand cunostinta prin semnatura de toate modificarile aduse in cursul
executiei lucrarilor, in functie de posibilitatile tehnice, materiale si climatice in care se executa
lucrarile.
Investitorul va actiona in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor de executie;
Investitorul primeste si verifica lunar situatia lucrarilor executate si in urma avizarii ei o transmite
responsabilului AG pentru decontare.
Investitorul va fi prezent la toate convocarile solicitate de executant si va convoca comisia de
receptie la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie receptia finala.
In cazurie speciale, cand apar situatii neprevazute, nestipulate in contract de comun acord cu
responsabilul AG, investitorul va incheia un act aditional la contract.
NOTA: Prin investitor se va considera reprezentantul direct al acestuia (angajat sau consultant),
conform clauzelor contractuale de imputernicire date de catre investitor, pentru obiectivul ce urmeaza
a fi realizat.

2.Sistemul informational intre S.C. Constructii ERBASU S.A Bucuresti in calitate de AG si


furnizori

2.1. A.G. - Furnizori


A.G. se obliga sa respecte conditiile de evaluare, selectare si acceptare a furnizorilor in functie de
capabilitatea lor tehnica si de calitate conform politicii calitatii adoptate si declarate de S.C.
Constructii ERBASU S.A.
A.G. aplica activitatea de analiza a contractului pentru colaborarea cu furnizorii selectati si
transmite acestora conditiile tehnice si de calitate ce se impun a fi respectate in vederea realizarii
obiectivului de constructii [instalatii la nivelul cerintelor clientului.
In urma incheierii contractului, furnizorul primeste din partea S.C. Constructii ERBASU SA
Bucuresti, in calitate de beneficiar, toate informatiile privind SMI implementat in cadrul S.C.
Constructii ERBASU SA Bucuresti, in vederea cunoasterii si respectarii lor.
A.G. se obliga a transmite informatii clare cu privire la tipul materialului / produsului, cantitatea si
termenul de livrare.
A.G. se obliga a transmite furnizorului informatii privind editia aplicabila a specificatiilor, desenelor
in materie de procedee, instructiunile de inspectie inclusive cerintele pentru aprobarea sau
calificarea produsului.
A.G. se obliga a transmite furnizorului titlul, numarul, editia standardului international, privind
sistemul calitatii aplicat la meterialul /produsul / elementul de constructii / instalatii.
A.G. asigura prezenta unui delegat la furnizor, la livrarea materialului produsului pentru
asigurarea verificarii conformitatii cu cerintele specifice .
In urma receptiei in depozit a materialului / produsului A.G. transmite furnizorului informatii
despre conformitatea sau neconformitatea produsului. In cazul produselor neconforme, acestea
sunt izolate si etichetate ca atare, situatia fiind analizata de catre cei doi parteneri in vederea
aplicarii de actiuni corective astfel incat sa se asigure indepartarea cauzelor determinate de
neconformitati. In situatia in care neconformitatile nu pot fi solutionate de catre furnizor,
produsele in cauza vor fi returnate acestuia.
In cazuri de repetare a situatiilor, A.G. anuleaza contractul cu furnizorul respectiv si aplica
respingerea de la plata a materialelor - produselor neconforme.
Orice reclamatie sau derogare din partea A.G. catre furnizor este transmisa furnizorului spre
rezolvare.
A.G. verifica la sosirea in depozit a materialului / produsului, existenta documentelor de calitate,
certificate de garantie aferente prin care furnizorului garanteaza conformitatea produsului cu
cerintele standardelor de fabricatie si calitatea executiei produsului la fabricant pentru sarja / lotul
respectiv.
A.G. verifica respectarea de catre furnizor a conditiilor de ambalare, manipulare, identificare,
conservare si transport ale materialelor / produselor conform conditiilor contractuale si
informeaza furnizorul despre situatiile neconforme sesizate.

2.2. Furnizor A.G.


Furnizorul respecta conditiile tehnice si de calitate stipulate in contractul incheiat cu A.G., precum
si cele impuse de norrnele, normativele si standardele aplicabile aferente produsului ce urmeaza a
fi livrat.
Furnizorul respecta termenul de livrare al marfii si cantitatea comandata de A.G.
Furnizorul se obliga a livra produse A.G. si raspunde de conformitatea lor, garantand
calitatea prin transmiterea, odata cu produsul, a documentelor de calitate.
Orice neconformitate, depistata de A.G., este rezolvata de furnizor care informeaza clientul cu
actiunea corectiva aplicata.
reclamatie sau derogare transmisa de A.G. este rezolvata de furnizor care informeaza clientul
despre modul de solutionare aplicat.

3. Sistemul informational intre S.C. Constructii ERBASU S.A.Bucuresti in calitate de A.G. si


Proiectant

3.1. A.G. si PROIECTANT


A.G. primeste proiectul tehnic de executie si face, cand este cazul, observatii privind
continutul acestuia, pe care apoi le transmite in vederea aplicarii de catre proiectant a
modificarilor sau completarilor la documentatia elaborata.
A.G. primeste de la proiectant programul de control al calitatii lucrarilor executate in faze
determinate, aplicabil in executia obiectivului pe care si-l insuseste si pe care il va respecta
dupa avizarea lui de catre toti factorii responsabili implicati.
A.G. convoaca proiectantul pentru controlul si acceptarea fazelor de executie, conform
programului de control existent.
A.G. se obliga sa isi insuseasca observatiile proiectantului si sa aplice intocmai solutiile
dispuse de acesta in vederea obtinerii rezultatelor conform prevederilor din proiectul
tehnic de executie.
A.G. se oblige sa informeze si sa convoace cand este cazul, proiectantul ori de cate ori
apare o neconformitate in executia lucrarilor, in vederea analizarii de cate ori apare o
neconformitate in executia lucrarilor, in vederea analizarii de catre acesta a efectelor
produse de neconformitate si a elaborarii de solutii de remediere a deficientei.
A.G. isi va insusi solutia elaborate de proiectant si o va aplica intocmai in timp optim.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S.aSCCERBAW Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 31 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
A.G. se obliga sa remedieze neconformitatile dupa solutiile propuse de proiectant prin
comunicarile de santier elaborate.

3.2. Proiectant Antreprenor General


Proiectantul analizeaza observatiile A.G. aduse proiectului tehnic de executie si face
modificari sau completari ale acestuia pe care le inainteaza spre avizare verificatorului de
proiect atestat M.L.P.T.L. si apoi investitorului si constructorului (executantului).
Proiectantul elaboreaza programul de control al calitatii lucrarilor executate in faze
determinate, pentru obiectivul ce urmeaza a fi executat si urmareste respectarea lui dupa
ce acesta este avizat de toti factorii responsabili implicati.
Proiectantul este obligat sa specifice in proiect categoria de importanta a constructiei si sa
urmareasca obtinerea exigentelor esentiale ale constructiei, conform Legii 10/1995.
Proiectantul asigura asistenta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor si elaboreaza
solutii pentru neconformitatile aparute, verificand respectarea lor.
Proiectantul raspunde prin prezenta sa la convocarile efectuate de A.G. sau investitor si
cand este cazul elaboreaza Comunicari de santier pe care le inainteaza spre avizare
verificatorului de proiect.
Proiectantul participa la rezolvarea solicitarilor facute de catre investitor sau de catre
executant, in vederea modificarii unor solutii tehnice.
Proiectantul participa la fazele de control conform programului de control elaborate isi da
acceptul prin semnatura pe inregistrarea de calitate care se intocmeste, pentru acceptul
de continuare a lucrarilor.
Proiectantul analizeaza rezultatele obtinute pe probele prelevate in vederea atestarii
calitatii materialelor / lucrarilor executate.
Proiectantul participa in comisiile de receptie la terminarea lucrarilor si finala si isi da
acceptul pentru lucrarea executata prin semnatura pe procesul-verbal de receptie.
NOTA: Prin A.G. se vor considera reprezentantii acestuia sau ai asociatiilor lui, conform clauzelor
contractuale incheiate pentru realizarea obiectivului de constructie,

In cazul in care firma noastra, in calitate de A.G., executa lucrarea cu subantreprenori, schema
de relatii aplicabile pentru executia obiectivului este aceeasi privind punctele I, II si III cu observatia ca
la toate sistemele informationale, este necesara prezenta factorilor responsabili ai S.A.G. alaturi de cei
ai A.G.

4. Sistemul informational intre A.G. si S.A.G.


4.1. A.G. -S.A.G..
A.G. analizeaza capabilitatea tehnica si organizatorica a S.A.G. si stipuleaza in contractul incheiat cu
acesta toate conditiile tehnice, organizatorice, de calitate si financiare spre avantajul ambelor parti.
Contractul contine obligatoriu conditii de verificare de catre A.G. prin reprezentantii sai, a
respectarii pe toata durata contractului a conditiilor stipulate.
A.G. transmite la timp catre S.A.G. spre analiza si aplicare orice modificare a proiectului
tehnic de executie si verifica permanent respectarea lui.
A.G. analizeaza graficele de executie elaborate de S.A.G. si verifica respectarea lor pentru
incadrarea in termenul de predare final, stabilit contractual cu beneficiarul.
A.G. verifica respectarea de catre S.A.G. a prevederilor Legii 10/1995 si HG 261/94 privind
obligativitatea asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor prin personal atestat,
precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat, compatibil cu S.A.G. S.C. Constructii
ERBASU S.A. Bucuresti.
SCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S.C. CONSTRUCII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 32 of 76
A.G. transmite spre aplicare catre S.A.G. programul de control pe faze determinate eleborat de
proiectant si acceptat de toti factorii responsabili.
In urma informarii de catre S.A.G., A.G. analizeaza conditiile prealabile de inceperea lucrarilor si isi
da acceptul privind indeplinirea conditiilor tehnice si de calitate alaturi de reprezentantul
investitorului.
In urma convocarii de catre S.A.G., A.G.. se obliga a fi prezent la fiecare faza determinanta de
control in vederea atestarii lucrarilor executate.
A.G. ia nota cu privire la orice observatie sau neconformitate depistata in executie de
reprezentantii investitorului sau proiectantului si urmareste stingerea lor, de catre S.A.G. in timp
optim.
A.G. organizeaza inspectii si controale la S.A.G. si verifica modul cum acesta respecta conditiile
tehnice dupa proiectul de executie si conditiile de asigurare a calitatii conform SMI propriu adoptat
de S.A.G. compatibil cu SMI S.C. Constructii ERBASU S.A. Bucuresti.
A.G. primeste si avizeaza situatiile de lucrari ale S.A.G. si deconteaza lucrarile in functie de
indeplinirea conditiilor tehnice si calitatile si in functie de termenul de predare al lucrarilor.
A.G. verifica intocmirea la timp de catre S.A.G. a inregistrarilor care atesta calitatea lucrarilor
executate, precum si finalizarea lucrarii intocmirea capitolului B al Cartii tehnice aferente
obiectivului executat.

4.2. Subantreprenor Antreprenor General


In urma semnarii confractului cu A.G., SA.G. elaboreaza planul calitatii aferent obiectivului
contractat si il transmite spre avizare catre A.G. S.A.G. elaboreaza graficul de executie aferent
obiectivului contractat si dupa avizarea lui de catre A.G. urmareste permanent respectarea lui.
Orice observatie la continutul "Proiectului tehnic de executie este intocmita de SAG si transmisa
A.G-ului care o sustine fata de proiectant. A.G. primeste modificarile la proiect pe care le transmite
SAG, acesta avand obligativitatea de a le respecta.
SAG cunoaste si respecta programul de control al lucrarilor executate in faze determinante
elaborat de proiectant, fiind obligat a comunica reprezentantii sai la fazele determinante de
control, A.G. convocand ceilalti factori responsabili (investitor, proiectant, I.S.C.).
SAG asigura nivelul calitativ corespunzator cerintelor prin existenta RTE atestat M.L.P.T.L. prin SMI
propiu adoptat, compatibil cu SMI - S.C. Constnctii ERBASU S.A. Bucuresti.
SAG asigura permanent controlul executiei lucrarilor prin personal calificat si personal de laborator
si informeaza in cel mai scurt timp A.G. despre orice neconformitate aparuta in executie.
SAG convoaca reprezentantii A.G., pe cei ai investitorului si proiectantului pentru analiza
deficientelor de executie aparute.
Dupa elaborarea de catre proiectant a solutiei de remediere si insusirea ei de catre investitor si
A.G., SAG aplica solutia elaborata si convoaca A.G. si ceilalti factori responsabili pentru acceptul in
scris a remedierii efectuate.
SAG asigura laboratoare la punctele de lucru si se supune permanent controlul reprezentantilor
A.G., privind asigurarea calitatii lucrarilor executate si a materialelor si elementelor puse in opera.
SAG intocmeste Cartea tehnica (capitolul B) pentru lucrarile in care a fost implicat, aferente
obiectivului executat pe care o inainteaza spreavizare catre A.G.
Orice neconfonnitate aparuta in executie din vina SAG este suportata de acesta pe cheltuiala
proprie, lucrarea putand fi reluata numai dupa ce s-au aplicat remedierile, conform solutiilor
elaborate de proiectant.
Orice intarziere fata de termenul de executie stipulat in contract, cauzate de SAG atrage dupa sine
cheltuielile suportate de acesta si penalizari.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
.SCCERBA$U 009
S.C. Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev.
S.C. CONSTRUCII Ed.l
ERBASU S.A. Bacau de canalizare in
Extinderea infrastructurii PageRev. 1
34 of
CONSTRUCTII Page 33 of 76
Bacau 76
ERBASU S.A.
Orice intarziere fata de tennenul contractual sau orice abatere de la conditiile tehnice sau
calitative aplicate in executia obiectivului, aduc dupa sine cheltuieli suplimentare suportate de SAG
si penalizari aplicate de A.G. catre SAG.

5. METODE PENTRU MANAGEMENTUL ACHIZITIEI MATERIALELOR APROVIZIONAREA

Procesul de aprovizionare implica mai multe probleme care pot influenta direct calitatea sau
compatibilitatea cu mediul a serviciilor fumizate:
procesarea datelor de aprovizionare (incluse in documentele de aprovizionare);
evaluarea furnizorilor;

verificarea si receptia produselor / serviciilor;


produs furnizat de client (proprietatea clientului);
probleme legate de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare (pastrarea produsului).
In societatea S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. se disting doua aspecte ale procesului de
aprovizionare:
aprovizionarea unui produs / serviciu pentru a fi utilizat de firma la furnizarea unui serviciu care
include produsul / serviciul aprovizionat; utilizarea unui produs livrat de client in serviciul furnizat
catre acesta.
In societate, activitatile de aprovizionare utilizeaza ca date de intrare urmatoarele:
Specificatii de aprovizionare (necesar de produse / servicii);
Specificatii de produs / serviciu;
Analiza datelor referitoare la produsele aprovizionate si furnizori;
Criterii de evaluare a furnizorilor;
Alte documente de aprovizionare; Planul calitatii (dupa caz); Cerinte de mediu.

Se disting trei categorii principale de activitati de aprovizionare:


a) activitati referitoare la evaluarea si selectarea furnizorilor

Societatea evalueaza si selecteaza furnizorii pe baza abilitatii si capabilitatii acestora de a


furniza un produs / serviciu in concordanta cu cerintele societatii.
Furnizorii sunt evaluai i selectai pe baza aptitudinii lor de a satisface condiiile calitative, de
mediu si cele referitoare la securitatea si sanatatea muncii impuse. Evaluarea si selectarea furnizorilor
are la baza:
analize ale performantelor furnizorilor;
analize sau audituri ale sistemelor de management ale furnizorilor;
alte strategii ale companiei;
La evaluarea si selectarea furnizorilor de produse ,ET, EIP, EIL/EIM si a materialelor relevante
pentru mediu si SSM (materiale toxice si periculoase) sunt avute in vedere cel putin urmatoarele
criterii:
furnizorii sunt atestati pentru produsele pe care le realizeaza sau comercializeaza de catre
organisme acreditate de MMSS/MMGA; produsele sunt certificate din punctul de vedere al
calitatii de productie; furnizorii pun la dispozitie la livrare toate documentele de atestare a
calitatii de productie, caracteristicilor referitoare la impactul asupra mediului si instructiunile de
exploatare, intretinere, reparatii, manipulare, transport, instructiuni SSM, carte tehnica,
instructiuni pentru acordare prim ajutor, fise temice de securitate (pentru substantele toxice si
periculoase); furnizorii livreaza produsele cu marcajul de confonnitate CE, pentru produse
provenind din import, prevazute de reglementarile in vigoare; pentru materialele care contin
substante toxice si / sau periculoase, furnizorii marcheaza pe ambalaje pericolele de accidentare /
imbolnavire profesionala si instructiuni de manipulare, depozitare, transport, anihilare a efectelor
nocive datorita accidentelor. S-au stabilit astfel criterii de selectie si evaluare, mentionate in
procedura PO-SCCE 7.4.1. Evaluarea fumizorilor.

b) Activitati referitoare la comunicarea cerintelor pentru produsul/serviciul care se


aprovizioneaza

Infomatiile referitoare la aprovizionare descriu produsul care se aprovizioneaza, fapt care


asigura ca cerintele de aprovizionare specificate sunt adecvate, inainte de comunicarea catre furnizor.

b) Activitati referitoare la monitorizarea si masurarea conformitatii produsului/serviciului


aprovizionat
Societatea a stabilit activitatile de verificare a produselor/serviciilor aprovizionate pentru a fi
sigura ca acestea satisfac cerintele specificate. Aceste activitati de monitorizare a produselor
aprovizionate pot fi conduse de:
furnizor, pe baza certificatelor/declaratiilor de conformitate, buletinelor de inspectii si incercari,
agrementelor tehnice, etc;
S.C. CONSTRUCII ERBASU S.A., prin reguli si proceduri proprii;
client, la cererea acestuia conform unei intelegeri prealabile.
Procesul de aprovizionare precum si inregistrarile aferente sunt stipulate in procedura POSCCE
7.4. Aprovizionare.
S-au stabilit astfel criterii de selectie si evaluare, mentionate in procedura PO SCCE. 7.4.1 .
5.1. Evaluarea furnizorilor

5.1.1. Evaluarea, selectarea si acceptarea furnizorilor de produse/ mijloace de masurare / EIP


si EIL / servicii.

Evaluarea in vederea selectarii si acceptarii furnizorilor se realizeaza urmarind indeplinirea


criteriilor stabilite:
a) existenta unor SMC/SMM/SSM sau SMI implementate, in curs de certificare sau
certificate de organisme acreditate, in conformitate cu standardele ISO seria 9000, respectiv
SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001;
b) existenta certificarii de conformitate de produs (eventual), autorizatii, avize sau
agremente impuse de legislatie functie de tipul produsului / mijlocului de masurare; c)
traditia ca furnizor si vechimea relatiilor contractuale intre parteneri;
c) capabilitatea de a respecta termenele de livrare pentru produsele / mijloacele de masurare
contractate/comandate;
d) disponibilitatea furnizarii documentelor de calitate/mediWSSM solicitate (dupa caz,
disponibilitatea pentru asistenta tehnica si service);
e) nivelul reclamatiilor.
Criteriile si informatiile privind existenta si date despre SMC/SMM sau SMI al furnizorilor de la
punctul (a), sunt gestionate de Departamentul Calitate, Mediu, SSO prin fise de autoevaluare SMI
furnizori si transmise fiecarui furnizor potential.
Acest document solicita o serie de date privind identificarea furnizorilor, a organizarii si
sfructurarii sistemelor proprii de calitate, mediu si SSM, certificari, autorizari, sau obtine infonnatii
direct, confirmate prin inregistrari (copii dupa certificate, autorizari, etc- dupa caz).
PLANUL
PLANULCALITATII
CALITATII Cod
CodPCPC-- 009
*ASCCERBAW Extinderea infrastructurii de canalizare in 009
Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCTII
S.C. Bacau Ed.l
PageRev. 1 76
36 of
ERBASU S.A. , Extinderea infrastructurii de canalizare in
CONSTRUCII Page 35 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Datele din fisele de autoevaluare completate de furnizor sunt analizate de Departamentul
Calitate, Mediu, SSO , iar concluziile sunt transmise Comp.Aprovizionare, odata cu fisa pentru dosarul
fiecarui furnizor in parte.
Toate celelalte criterii de la punctele (b-d) sunt analizate de Comp.Aprovizionare si conducerea
societatii, avand la baza date din relatiile anterioare, respectiv informatii privind situatia livrarilor,
starea calitatii materialelor, reclamatiile si modul de tratare a acestora, pret, facilitati, continutul
documentelor de calitate si referitoare la managementul calitatii puse la dispozitie.
Existenta unui SMC/SMM/SSM sau SMI implementat si/sau certificat la furnizor, conform
standardelor seria SR EN ISO 9000/14000/18000, se constituie intr-o garantie pentru livrarea unor
produse / mijloace de masurare corespunzatoare din punct de vedere calitativ si al protectie
mediului, dar nu constituie o conditie eliminatorie.
Lipsa unei certificari de sistem poate fi compensata prin existenta certificarii produsului /
mijlocului de masurare necesar a fi achizitionat.
Conditii eliminatorii avem in urmatoarele situatii:
mai mult de doua livrari de produse pe an, fara documente de calitate insotitoare (declaratii
de conformitate, certificat de calitate sau garantie, Fise tehnice de securitate); mai mult de doua
reclamatii (fondate) de la clienti, privind calitatea produsului pus in opera sau constatate la receptia la
primire in depozitele proprii, inregistrate in anul precedent.
Pe baza acestor analize, CompAprovizionare aprecieaza si introduce punctele (dupa grila
standard de punctare) in Fisa de evaluare furnizor de produse.
Dupa completarea Fisei, Seful Comp.Aprovizionare, in functie de punctajul obtinut, decide
care este concluzia analizei facute (ACCEPTAT sau NEACCEPTAT). Punctajul trebuie sa fie minim 50 pct.
Concluzia este transmisa cu adresa la furnizorul in cauza.
Toate documentele si datele suport ale acestor analize si evaluari sunt introduse in dosarele cu
istoria fiecarui furnizor.
5.1.2. Evaluarea si acceptarea furnizorilor de servicii

Aceste cerinte se refera la cei mai importanti prestatori de servicii pentru activitatea
desfasurata de SC CONSTRUCII ERBASU s.A, si anume:
laboratoare de incercari/probe pentru produsele achizitionate si/sau lucrarile executate;
laboratoare pentru realizarea monitorizarilor de mediu; firme de preluare a deseurilor; laboratoarele
de verificari metrologice a EMM din dotare au a mijloacelor de masurare ce urmeaza a fi vandute /
montate; firme de prestari servicii de inchiriere utilaje/echipamente; firme de prestari servicii de
reparatii mijloace de mecanizare.
Anual, evaluarea in vederea selectarii si acceptarii acestor furnizori de servicii se efectueaza
unnarind indeplinirea criteriilor stabilite:
existenta acreditarii/autorizarii de finctionare si valabilitatea acesteia; existenta
personalului calificat si autorizat:
personalul de conducere de catre organismul reglementat;
personalul tehnic de Comisia interna.
existenta unor SMC/SMM/SSM sau SMI evaluate si acceptate, implementate sau in curs de
implementare; capabilitatea realizarii prompte a serviciilor solicitate si furnizarea rapida a rezultatelor
acestora; performantele calitative ale prestatiilor efectuate, respectiv inregistrarea eventualelor
contestatii la adresa acestora.
Aceste criterii sunt analizate de Comp.Aprovizionare impreuna cu Seful Comp. Mecanizare
pentru furnizorii de mijloace de mecanizare / reparatii, Comp.CQ pentru laboratoarele de incercari,
resp. EMM pentru laboratoarele de si respectiv cu conducerea societatii, avand la baza datele din
relatiile anterioare (contractuale), informatii interne si de la clienti privind calitatea prestatiei, pret,
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
S.C. CONSTRUCT" Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
Bacau Page 37 of 76
ERBASU S.A.
facilitati, documentele puse la dispozitie (copiile acreditarilor / autorizarilor, listele de personal
autorizat, liste dotare, lista reviziilor tehnice a utilajelor inchiriate, etc) si Fisele de autoevaluare SMI
transmise.
Urmatoarele situatii se constituie in conditii eliminatorii:
lipsa autorizatiei de functionare valabila, emisa de organismul reglementar sau a certificarilor /
acreditarilor; mai mult de doua reclamatii intemeiate privind calitatea prestatiilor, inregistrate in anul
precedent;
Pe baza acestei analize, Comp.Aprovizionare apreciaza si puncteaza furnizorul de servicii (dupa
grila standard de punctare) in Fisa de evaluare furnizor de servicii.
In functie de punctajul obtinut (min.50 pcte) Seful Comp.Aprovizionare, decide concluzia
analizei facute (ACCEPTAT sau NEACCEPTAT), iar concluzia este transmisa in scris furnizorului in cauza.
Toate documentele care stau la baza analizei si evaluarii (Fisa de autoevaluare SMI furnizor, PV
de constatare a comisiei de receptie, reclamatii clienti, RNC, Fisa de evaluare furnizor) sunt cuprinse in
dosare pentill fiecare furnizor in parte, gestionate de Comp.Aprovizionare .

5.1.3. Intocmirea Listei furnizorilor acceptati

Pe baza concluziilor din Fisele de evaluare furnizori de produse / EIP si EIL / servicii, Comp,
Aprovizionare intocmeste Lista anuala a furnizorilor de produse / mijloace de masurare / servicii
acceptati, pe care o gestioneaza si difuzeaza controlat tuturor factorilor interesati (Director General,
Director Tehnic, Director Executiv, cp, CT, Comp.CQ, Resp.DMM, CM, CMCM, CSSM-SU, personal cu
responsabilitati importante in activitatea de vanzare comercializare si montare instalare mijloace de
masurare) inclusiv modificarile / completarile acesteia.
In cursul anului, in functie de aparitia unor noi furnizori acceptati sau la retragerea unor
furnizori din relatiile cu organizatia (societatea), lista se actualizeaza prin completari la documentul
initial si se difuzeaza tuturor detinatorilor listei.
Retragerea acceptului unor furnizori se face in cazul in care s-a constatat ori semnalat pe
parcursul anului o repetata calitate inacceptabila a produselor / EIP si EIL / mijloacelor de masurare /
serviciilor, frecvente omisiuni in documentele insotitoare privind calitatea, neconcordante, inconstanta
in livrari sau prestatie.
In aceste situatii, Comp.Aprovizionare anunta prin adrese scrise pe detinatorii Listei si
furnizorii in cauza, privind retragerea acceptului respectiv si actualizeaza Lista furnizorilor de produse
si / sau servicii.

5.1.4. Monitorizarea si reevaluarea furnizorilor

Trimestrial, CompAprovizionare si functiunile implicate in utilizarea produselor / EIP si EIL /


mijloacelor de masurare / serviciilor procurate, apreciaza colaborarea cu furnizorii de produse /
mijloace de masurare / servicii tinand cont de: respectarea termenilor contractuali, garantii acordate,
personal instruit, calificat si autorizat (dupa caz), calitatea produsului / prestatiei, facilitati de plata,
numarul de reclamatii, dotare tehnica, respectarea cerintelor de managementul calitatii/mediului,
timpul de raspuns la reclamatii si neconformitati.
Rezultatele aprecierii se cuantifica in punctaje acordate acestora, pentru fiecare criteriu separat,
intre 1 si 10 puncte pe formular Fisa de apreciere fumizor.
Furnizorii care nu intrunesc un minim de 60 de puncte sunt exclusi imediat din Lista
furnizorilor de produse / mijloace de masurare si / sau servicii, iar restul primesc un indice de
clasificare intre 1 si 5, functie de punctajul acordat: intre 100 ( inclusiv) si 120 puncte-indice I .
Intre 90( inclusiv ) si 100-indice 2;
Intre 80 ( inclusiv) si 90- indice 3;
Intre 70 ( inclusiv) si 80-indice 4;
Intre 60 ( inclusiv ) si 70-indice 5.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SASCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 38 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
In cazul furnizorilor cu care s-a colaborat anterior, Comp.Aprovizionare mentioneaza in Lista si
indicele de clasificare.
La fiecare actualizare a Listei se mentioneaza media indicilor de clasificare obtinuti de furnizori
pana la data respectiva.
Indicele de clasificare este luat in considerare in evaluarea ofertelor furnizorilor la solicitari
ulterioare.
In cazul in care se constata nerespectarea conditiilor eliminatorii pe parcursul monitorizarii,
furnizorul este exclus din Lista. Excluderea se comunica furnizorului si detinatorilor Listei furnizorilor
acceptati.
Comunicarile privind colaborarile cu furnizorii se fac in sedintele de analiza a managementului,
iar inregistrarile se transmit si Comp.Aprovizionare. In cadrul sedintelor de analiza a managementului
se pot dispune actiuni corective si preventive pentru eficientizarea activitatilor de evaluare si selectare
furnizori precum si excluderea furnizorului din Lista.

5.2. Identificarea si trasabilitatea produselor

Sistemul de identificare si trasabilitate a produselor / mijloacelor de masurare utilizate, respecta


cerintele documentatiilor de executie, specificatiilor tehnice de fabricatie, cerintele legale de mediu,
incepand de la contractare, receptie, pana la punerea in opera, executia si predarea lucrarilor catre
client.
In documentele contractuale perfectate cu furnizorii acceptati Comp. Aprovizionare va
introduce toate elementele si solicitarile legate de cerintele de identificare-trasabilitate si calitatea
produselor / mijloacelor de masurare necesare, precum si cerintele de protectia mediului, conform
infonnatiilor primite de la CT si de la Comp. Mecanizare.
Produsele aprovizionate pot sa contina ca date de identificare: nr. lot, sarja, calitate,
dimensiuni, coduri, clasa de calitate, cerinte de depozitare-transport si alte date solicitate prin norme,
standarde aplicabile, inclusiv de mediu.
La receptia in depozit, comisia interna de receptie verifica existenta si starea fizica a datelor de
identificare a produselor / mijloacelor de masurare sosite in vederea acceptarii, in functie de cerintele
documentelor contractuale si verifica datele fizice (etichete, poansoane) cat si cele din inregistrarile de
calitate/mediu transmise odata cu produsele / mijloacele de masurare (PV receptie, Certificat de calitate
si garantie, Certificat/Declaratie de conformitate, Aviz expeditie, Instructiuni ale furnizorilor, fise
tehnice de securitate etc.) in conformitate cu cerintele procedurii Aprovizionare.
In cazul in care la receptie se constata inadvertente in datele de identificare fata de cerintele
prevazute initial sau starea fizica a acestora nu mai permite vizualizarea corecta a datelor, produsele /
mijloacele de masurare sunt separate in zonele de carantina si se convoaca furnizorul si
Comp.CQ/DMCMSSO pentru rezolvarea neconfonnitatilor.
Seful de depozit / magazionerul / gestionarul asigura in cadrul activitatilor subordonate, in baza
unor instructiuni, masuri de conservare si intretinere a datelor de identificare atat cele fizice, cat si in
inregistrari pe toata perioada de depozitare, pana la predarea catre utilizatori.
La depozite, datele de identificare existente precum si cele din inregistrarile de calitate/mediu
aferente produselor / mijloacelor de masurare, sunt transcrise in vederea trasabilitatii de fiecare
gestionar intr-un Registru pentru evidenta produselor receptionate aferent procedurii "Aprovizionare",
astfel incat in situatia disparitiei marcajelor acestea sa poata fi refacute in totalitate.
In cazul in care produsele se separa in mai multe componente, gestionarii sau sefii punctelor de
lucru au obligatia transferarii corecte a datelor de identificare fiecarei parti componente.
Comp.CQ (in conf. cu cerintele din Planul calitatii si procedurile aplicabile), verifica in depozite,
la receptie, pe parcursul depozitarii si utilizarii existenta si corespondenta datelor de identificare a
produselor / mijloacelor de masurare acceptate, in conformitate cu inregistrarile insotitoare.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S...SCCERBASU Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCII Bacau Page 39 of
ERBASU S.A. 76
Pentru produsele / mijloacele de masurare identificate si acceptate la receptia in depozit,
comisia de receptie solicita gestionarului depozitarea acestora in zonele marcate cu eticheta "PRODUS
ACCEPTAT", cele in custodie in zonele marcate cu eticheta PRODUS IN ASTEPTARE , iar cele
neacceptate in zonele marcate cu eticheta PRODUS RESPINS".
Aceste etichete vor fi supravegheate de gestionar pentru a livra catre utilizatori numai produse /
mijloacelor de masurare identificate si acceptate din zone controlate, de o calitate cunoscuta si
conforma cu cerintele specificate.
Produsele primite de la client, vor purta, pe langa marcajele proprii, marcajele de la receptie si
eticheta Proprietatea clientului".
Datele de identificare a produselor / mijloacelor de masurare introduse in lucrari se transfera de
catre sefii de santier in inregistrarile emise pe parcursul executiei (PV receptie calitativa, PV probe,
Fise de control calitate etc.) astfel incat trasabilitatea sa poata fi realizata (daca este ceruta prin
contract).
Comp.CQ verifica permanent prin controale in depozit la produsele / mijloacele de masurare
existente, etichetele de identificare a receptiei si a marcajelor conforme. In cazul transferarii marcajelor
verifica datele transferate corelat cu inregistrarile de calitate aferente.
In cazul in care intr-o anumita etapa, in care se cere identificarea la produse / mijloace de
masurare, se constata disparitia datelor de identificare sau acestea sunt intr-o stare neidentificabila si
cerinta de trasabilitate nu se mai poate realiza, executantul anunta Comp.CQ care aplica prevederile
procedurii Controlul neconformitatilor cod PS-SCCE 8.3.

5.3. Pastrarea produsului


Produsele / mijloacele de masurare sunt depozitate prin grija gestionarilor, conform
concluziilor Comisiei de receptie, pe zone distincte, respectandu-se clasele de depozitare indicate de
furnizor in inregistrarile de calitate/mediu insotitoare si instructiunile furnizorului pentru categoriile de
produse / mijloace de masurare frecvent utilizate.
Produsele/ mijloacele de masurare admise la receptie sunt depozitate in zone distincte in care se
completeaza si se aplica de catre gestionar eticheta PRODUS ACCEPTAT .
Produsele / mijloacele de masurare neacceptabile din punct de vedere calitativ sau al protectie
mediului, sunt depozitate in zone separate in care gestionarul completeaza si aplica eticheta "PRODUS
RESPINS .
Produsele / mijloacele de masurare in asteptare sunt depozitate in spatii separate, in regim de
custodie pana la solutionarea deficientelor si litigiilor cu furnizorii, zone in care gestionarul
completeaza si aplica eticheta PRODUS IN ASTEPTARE
Spatiile de depozitare sunt organizate si amenajate corespunzator cerintelor gamei de produse /
mijloace de masurare utilizate de organizatie (societate), a cerintelor de protectie a mediului, protectie
a muncii si PSI, din punct de vedere microclimat, dimensiuni, greutati, calitate, cantitate,
compatibilitate la depozitare, instalatii de depoluare sau colectare scurgeri si emisii, evitand
degradarea si deteriorarea acestora si aparitia unor impacturi nedorite de mediu.
In functie de cerintele clientului, a documentatiilor tehnice, a garantiilor, a instructiunilor
furnizorilor si a duratei normate de depozitare, Seful de depozit asigura inspectii permanente si
realizarea unor masuri de conservare sau dupa caz, de recertificare a performantelor produselor iesite
din garantie.
Spatiile de depozitare sunt organizate astfel incat sa permita accesul rapid pentru manipulari,
intretinere, inspectii si controale autorizate. Seful de depozit si gestionarii vor asigura accesul controlat
in depozite al persoanelor.
In depozite activitatile de manipulare-depozitare sunt efectuate numai de personal calificat si
instruit pentru operatii de incarcare-descarcare pentru a evita avarierea sau deteriorarea produselor /
mijloacelor de masurare.
Mijloacele de manipulare-mecanizare sunt verificate de Seful de depozit si CMM, conform
instructiunilor pentru mijloacele care se supun prescriptiilor tehnice ISCIR.
In timpul activitatilor de manipulare, depozitare si conservare, sunt tinute permanent sub control
si conservate ambalajele si datele de identificare a produselor / mijloacelor de masurare pentru a
permite o usoara trasabilitate a acestora. Produsele / mijloacele de masurare primite de la client vor
avea atasate eticheta PROPRIETATEA CLIENTULUI
Livrarea produselor / mijloacelor de masurare achizitionate catre utilizatori, se face numai de
catre gestionari si Seful de depozit in baza bonurilor de consum, urmarind transmiterea produselor /
mijloacelor de masurare in acelasi ambalaj sau conform cu cel initial si in aceleasi conditii de transport
(pentru produse cu cerinte specifice) conform instructiunilor furnizorilor sau cerintelor suplimentare ale
utilizatorilor.
La livrarea produselor / mijloacelor de masurare, acestea vor fi insotite de .
aviz expeditie; certificat de calitate (copie); certificat / declaratie de
conformitate (copie).
La manipularea si depozitarea acestora la livrare si in santier, se vor respecta cerintele din PTE/I
si, dupa caz, din instructiunile specifice necesare (ex: pentru prefabricate din beton armat, confectii
metalice de mari dimensiuni, etc.).
Comp. CTC/CQ efectueaza planificat controale in depozite privind modul de manipulare,
depozitare, protejare, ambalare si expeditie a produselor / mijloacelor de masurare in conformitate cu
prevederile procedurii de sistem, a instructiunilor furnizorilor si cele proprii ale depozitelor (pentru
produsele ce nu au instructiuni de la furnizori).
In cazul constatarii unor deficiente cu prejudicii asupra calitatii produselor / mijloacelor de
masurare, personalul depozitului si CTC/CQ vor aplica prevederile procedurii "Controlul
neconformitatilor" cod PS-SCCE 8.3 privind separarea, tinerea sub control, rezolvarea si confirmarea
inchiderii RNC/RN-M aferent produselor / mijloacelor de masurare si activitatilor depozitului.

5.4. Aprovizionarea si gestiunea materialelor in santiere


Circuitul necesarului de materiale in procesul de aprovizionare la santiere
SEF PUNCT DE LUCRU /
SANTIER
elaborare

verificare aprobare

DIRECTOR EXECUTIV /
COMPARTIMENT
TEHNIC
APROVIZIONARE
aprovizionare

5.4.1. Gestionarea in santiere

SEFUL DE SANTIER impreuna cu COMPARTIMENTUL TEHNIC vor elabora dupa castigarea


licitatiei pentru achizitia de lucrari, dar nu mai tarziu de primirea ordinului de incepere a lucrarilor
Fisea limita". Aceasta va fi structurata pe obiecte, categorii de lucrari conform cu devizul oferta si
sectoare de lucru necesarul real de: Materiale si SDV-uri, ore de manopera, utilaj, transport.
Fisa limita nu va fi un simplu extras de resurse din devizul oferta, ci va reflecta consumurile
reale, constituind elementul findamental pe baza caruia se va face aprovizionarea santierelor. Va
contine separat materialele directe ce intra efectiv in opera si cele ce apartin organizarii de santier.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 41 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Pentru fiecare deviz vor fi stabilite materialele principale, ce vor fi urmarite cantitativ si valoric. Pe baza
fisei limita se va elabora de catre seful de santier si compartimentul tehnic graficul de executie de
detaliu, urmaridu-se respectarea tennenului de finalizare a lucrarilor contractat.
Dupa elaborare, fisa limita va fi transmisa sefului/ sefilor punctului/punctelor de lucru. Acestia
vor face saptamanal, in ziua de joi, propunerea de lucrari si comanda de materiale pentru saptamana
urmatoare tinand cont de fisa limita, de stocul de materiale existent si de situatia obiectiva din santier.
Propunerea de lucrari va respecta graficul de executie de detaliu.
Materialele sosite pe santier sunt receptionate de catre comisia de receptie formata din seful
punctului de lucru, magazioner si reprezentantul CTC, intocmindu-se procese verbale de receptie
calitativa. Apoi vor fi depozitate prin grija magazionerului in spatii corespunzatoare.
Evidenta intrarilor de materiale si utilaje in santier va fi tinuta separat de magazioner si va fi
documentata in registrul de intrari materiale/ SDV-uri/utilaje.
Odata cu realizarea lucrarilor si integrarea materialelor in opera magazionerul va evidentia
separat intr- un registru de iesiri, consumurile zilnice de materiale. Diferenta dintre materialele intrate
si cele consumate vor evidentia stocul. Saptamanal, la finalul zilei de joi, magazionerul din santier va
intocmi stocul de materiale si-1 va preda sefului de punct de lucru.
Materialele/ SDV-urile scoase din santier vor fi returnate la gestiune pe baza de bon de transfer
/ restituire.
Compartimentul tehnic impreuna cu seful de santier vor intocmi lunar, la finalul lucrarilor
aferente fiecarei categorii de lucrari pentru fiecare obiect de investitii, la finalizarea lucrarilor
contractate (nu mai tarziu de intocmirea PV de receptie la finalizarea lucrarilor) si dupa expirarea
perioadei de garantie dar inainte de intocmirea PV de receptie finala a urmatoarelor situatii:
o situatie comparativa intre materialele efectiv intrate in santier si materialele care ar
fi trebuit sa intre potrivit fisei limita; o situatie comparativa intre valoarea materialelor
decontate si cea a materialelor consumate pe santier. Vor fi evidentiate cantitativ materialele
principale; o situatie comparativa a valorii manoperei decontate si cea a manoperei platite;
o situatie comparativa a valorii utilajului decontat vs platit; o situatie comparativa privind
transportul decontat vs platit; o situatie agregata comparativa intre valorile decontate si
platite pentru materialele (directe, organizare de santier), manopera, utilaj, transport, total; o
situatie comparativa privind incadrarea in graficul de executie cu explicitarea motivelor care au
condus la eventuale intarzieri. Daca este necesar graficul de executie va fi refacut asa incat sa
fie respectat termenul de finalizare contractat.
Pentru a putea urmari trasabilitatea materialelor, pe comenzile de materiale, pe toate avizele
de insotire a marfurilor si pe facturi se vor mentiona obligatoriu: categoria de lucrari conform ofertei
unde va fi inglobat materialul in cauza. Pentru materialele principale, in plus, se vor mentiona si
sectorul (etajul) si elementul de constructie.
Compartimentul Aprovizionare se va asigura ca toate materialele ce sosesc pe santier sunt
insotite de documente de calitate si avize de insotire.

5.4.2. Gestionarea in depozite


Produsele / mijloacele de masurare sunt depozitate prin grija gestionarilor, conform concluziilor
Comisiei de receptie, pe zone distincte, respectandu-se clasele de depozitare indicate de furnizor in
inregistrarile de calitate/mediu insotitoare si instructiunile furnizorului pentru categoriile de produse / mijloace
de masurare frecvent utilizate.
Produsele/ mijloacele de masurare admise la receptie sunt depozitate in zone distincte in care se
completeaza si se aplica de catre gestionar eticheta " PRODUS ACCEPTAT
Produsele / mijloacele de masurare neacceptabile din punct de vedere calitativ sau al protectie
mediului, sunt depozitate in zone separate in care gestionarul completeaza si aplica eticheta ''PRODUS
RESPINS".
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 42 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Produsele / mijloacele de masurare in asteptare sunt depozitate in spatii separate, in regim de custodie
pana la solutionarea deficientelor si litigiilor cu furnizorii, zone in care gestionarul completeaza si aplica eticheta
PRODUS IN ASTEPTARE.
Spatiile de depozitare sunt organizate si amenajate corespunzator cerintelor gamei de produse /
mijloace de masurare utilizate de organizatie (societate), a cerintelor de protectie a mediului, securitate si
sanatate a muncii si PSI, din punct de vedere microclimat, dimensiuni, greutati, calitate, cantitate,
compatibilitate la depozitare, instalatii de depoluare sau colectare scurgeri si emisii, evitand degradarea si
deteriorarea acestora si aparitia unor impacturi nedorite de mediu.
Spatiile de depozitare sunt organizate astfel incat sa permita accesul rapid pentru manipulari,
intretinere, inspectii si controale autorizate. Seful de depozit si gestionarii vor asigura accesul controlat in
depozite al persoanelor.
In depozite activitatile de manipulare-depozitare sunt efectuate numai de personal calificat si instruit
pentru operatii de incarcare-descarcare pentru a evita avarierea sau deteriorarea produselor / mijloacelor de
masurare.
Mijloacele de manipulare-mecanizare sunt verificate de Seful de depozit si Compartimentul Mecanizare,
conform instructiunilor pentru mijloacele care se supun prescriptiilor tehnice ISCIR.
Comp. CTC/CQ efectueaza planificat controale in depozite privind modul de manipulare, depozitare,
protejare, ambalare si expeditie a produselor / mijloacelor de masurare in conformitate cu prevederile
procedurii de sistem, a instructiunilor furnizorilor si cele proprii ale depozitelor (pentru produsele ce nu au
instructiuni de la furnizori).
In cazul constatarii unor deficiente cu prejudicii asupra calitatii produselor / mijloacelor de masurare,
personalul depozitului si CTC/CQ vor aplica prevederile procedurii "Controlul neconformitatilor" cod PSSCCE 8.3
privind separarea, tinerea sub control, rezolvarea si confirmarea inchiderii RNC/RN-M aferent produselor /
mijloacelor de masurare si activitatilor depozitului.
Compartiment Aprovizionare / Compartiment Mecanizare / Compartiment CTC (dupa caz,
conform cerintelor contractuale, impreuna si cu reprezentantul clientului) realizeaza interfete cu
furnizorii conform clauzelor stabilite, pentru urmarirea stadiilor de derulare a comenzilor /
contractelor si realizarea receptiilor cu furnizorii.
Permanent, Compartimentele implicate (CA, CM ) realizeaza interfete cu furnizorii de produse /
mijloace de masurare pentru a urmari modul de derulare a comenzilor / contractelor perfectate,
stadiul receptiilor si livrarilor catre depozite.
Realizarea prestarilor de servicii conform cerintelor din comenzi/contracte, este unnarita si
confirmata pentru realizare, de beneficiarii acestor servicii, respectiv santiere, Compartiment CTC, CM,
DMSI, Serviciul Intem de Prevenire si Protectie prin inregistrari specifice (PV receptie/constatare,
facturi, etc).
CA / CM urmaresc ca livrarea si ambalarea produselor sa fie efectuate de furnizori conform
prevederilor contractuale, iar produsele sa fie in cantitatile cerute si insotite de toate documentele de
calitate si expeditie necesare.
Receptia interna a produselor / mijloacelor de masurare sosite in depozitele proprii de santier
sau intermediare (inchiriate), este efectuata de Comisia de receptie numita prin decizie de Directorul
General, din care fac parte :
Seful depozitului/magazioner(dupa caz);
Seful de santier/ API/ punct lucru care va utiliza produsele(dupa caz);
Sef Aprovizionare (dupa caz); Sef
Mecanizare (dupa caz);
Responsabilul CTC(dupa caz).
Lucratorul desemnat pe probleme de SSM (in cazul achizitionarii EIP si EIL) Comisia
analizeaza produsele sosite privind : integritatea fizica, cantitatea; existenta si corespondenta
datelor de identificare fata de cerintele documentelor contractuale; documentele de calitate/mediu
insotitoare; documentele de certificare a materialului / produsului / EIP si EIL comandat dpdv al
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SSCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 43 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
respectarii cerintelor esentiale de securitate; existenta marcajului de conformitate CE (cand este
posibil) avize de expeditie.
In functie de constatari, Comisia decide ca :
produsele / mijloacele de masurare sunt acceptate: comisia completeaza PV receptie
produse,
si apoi semneaza direct in formularul NIR (tipizat).
produsele/ mijloacele de masurare sunt in asteptare:comisia completeaza PV de receptie produse,
cu constatarile sau mentiunile de rigoare, Seful depozitului / magazionerul separa produsele
incomplete (fizic sau in documente), iar Comp.Aprovizionare (dupa caz Comp.Mecanizare ) anunta
furnizorul pentru a se prezenta la constatare si pt. a completa ulterior lipsurile. Tot in asteptare raman
si acele produse la care se efectueaza incercari de laborator in aceasta etapa (ex. Otelul beton,
cimentul, etc.).
produsele / mijloacele de masurare sunt respinse: comisia completeaza PV de receptie
produse cu deficientele constatate. Seful de depozit / magazionerul separa produsele neconforme
calitativ, in zona produselor neconforme iar Comp. Aprovizionare (dupa caz Comp.Mecanizare )
anunta furnizorul, pentru constatare, rezolvarea situatiei si acoperirea prejudiciilor. Dupa caz, Comp.
CTC asigura prin laboratoare autorizate, buletine de incercari ale produselor in litigiu, pentru a
justifica reclamatia. In situatia in care au fost efectuate plati in avans si sunt reclamatii la receptie
Comp. CTC anunta Comp. Economic in vederea realizarii actiunilor specifice (penalitati, returnare
avans, reglari situatii, etc.), conform prevederilor contractuale si a celor legale.
Evidenta PV de receptie produse si a inregistrarilor de calitate insotitoare ale produselor /
mijloacelor de masurare acceptate (Certificat de Calitate, Declaratie de Conformitate), este realizata de
catre Seful de depozit / magazioner prin Registrul pentru evidenta produselor receptionate In cazul
in care produsele aprovizionate sunt livrate de furnizor direct la santier si nu in depozit, comisia de
receptie va fi formata din gestionarul/ magazionerul de la santier, seful punctului de lucru si
responsabilul CTC.
Dupa receptia produselor in santier se unneaza procedura de gestionare asa cum este descrisa
mai sus.
Gestionarul de la santier intocmeste fisele de magazie / NIR / etc. si le transmite Sefului de
depozit. La livrarea spre consum intocmeste Bonul de Consum care este vizat de catre Seful de punct
de lucru, in care evidentiaza categoria de lucrari pentru care s-a consumat produsul. Pentru
materialele principale va inscrie si sectorul si elementul de constructie.
La livrarea catre alt santier, gestionarul va completa Bonul de transfer.
Materialele scoase in consum de la depozitul general si neconsumate efectiv in santier vor fi
returnate la gestiune pe baza de Bon de transfer / restituire.

6. PROCES FINAL (EXECUIE LUCRARI C+M)

Este procesul care are ca sop finalizarea contractelor prin care sunt satisfacute cerintele clientului
in conditiile cerintelor legale, reglementate aplicabile.
Activitatile sunt coordonate si controlate de Directorul General, Directorul Executiv, Inginerul Sef,
Comp.Contracte, Urmarirea Productiei, Comp. Tehnic, Comp. Proiectare, sefii de santiere / API,
Resp.Calitate pentru lucrari de C + M si Monitorizare activitati de contorizare, Resp. Metrologie ale
caror atributii sunt descrise in Fisa postului.
Procesul final este procesul de derulare a furnizarii unui serviciu de executie lucrari de C+M /
montaj mijloace de masurare / proiectare.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 44 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
a) Controlul produsului si al furnizarii serviciului Serviciile
principale realizate de societate sunt:
Fabricatie produse in API
Executie lucrari;
Proiectare.
Serviciile secundare (asistenta tehnica, service, inspectii, incercari) sunt definite in PO-SCCE 7.5.
Productie si furnizare de servicii si in PO-SCCE 8.2. Monitorizarea si masurarea proceselor".
Toate serviciile furnizate de societate sunt realizate in mod controlat, avandu-se in vedere:
disponibilitatea informatiilor referitoare la serviciul care se furnizeaza;
disponibilitatea procedurilor, instructiunilor tehnice de executie, acolo unde este cazul;
utilizarea unui echipament adecvat;
disponibilitatea si utilizarea echipamentelor / dispozitivelor de masurare si monitorizare.
b) Validarea proceselor de productie si de furnizare servicii
Validarea proceselor realizate (executie produse / lucrari) se face in cadrul receptiilor serviciilor
prestate, la punerea in functiune sau receptia finala.
Serviciile furnizate pot fi verificate prin masuratori si / sau monitorizari ulterioare, deci nu se
impune o validare speciala. Se utilizeaza validarea prin Proces verbal de punere in functiune si PV de
receptie finala (pentru execulie lucrari), situatii tratate in PO-SCCE 8.2.1. Masurarea satisfactiei
clientului

b) Identificare si trasabilitate
In cadrul societatii, identificarea si trasabilitatea sunt cerinte pentru procesele de executie lucrari,
subiect tratat in PO-SCCE 7.5.3. ldentificarea si trasabilitatea produselor".

c) Proprietatea clientului
Functie de serviciul furnizat, societatea identifica proprietatea clientului, pusa la dispozitie pentru
a fi utilizata la realizarea serviciilor de executie lucrari.
S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. trateaza cu mare atentie si grija proprietatea clientului pe
perioada in care aceasta se afla sub controlul sau sau este utilizata de santierele sale.
Pierderea, deteriorarea sau incapacitatea proprietatii clientului de a fi utilizata, se raporteaza
clientului.
Documentul asociat este procedura PO-SCCE 7.5.4. Proprietatea clientului

d) Pastrarea produsului
S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. a determinat cerintele pentru pastrarea calitatii produsului si a
documentat activitatea de identificare, manipulare, ambalare, depozitare si protejare a acestuia in
procedura PO-SCCE 7.5.5. Pastrarea produsului

e) Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare


Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare se aplica pentru dispozitivele proprii,
inchiriate sau folosite de subcontractanti in cadrul proceselor de productie, inspectii si incercari.

Pentru ca dispozitivele de masurare si monitorizare sa fie tinute sub control, acestea sunt:
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
sa.SCCERBAU Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCT" Bacau Page 45 of
ERBASU S.A. 76
Corect definite si utilizate ca atare;

Etalonate sau verificate la intervale specificate sau inainte de intrebuintare;

Protejate impotriva degradarilor si deteriorarilor in timpul manipularii, intretinerii si


depozitarii.
Modul in care se supravegheaza dispozitivele de masurare si monitorizare si actiunile care se
intreprind in conditiile in care acestea sunt gasite in afara limitelor stabilite la etalonare/verificare
este stabilit in procedura PO 7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

7. MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR

Societatea a stabilit metode pentru monitorizare si, acolo unde este cazul, masurarea
proceselor SMI. In acest mod compania asigura abilitatea proceselor de a obtine rezultatele
planificate.
Cand aceste rezultate nu sunt obtinute, se initiaza corectii si actiuni corective corespunzatoare
pentru asigurarea conformitatii.
Activitatile de monitorizare si masurare a proceselor, responsabilitatile, eventualele
inregistrari, sunt descrise in procedura PO-SCCE 8.2. Monitorizarea si masurarea proceselor
Monitorizarea si masurarea proceselor sunt elemente esentiale in conceperea si desfasurarea
proceselor organizatiei (societatii), avand rolul de a:

Verifica respectarea planurilor puse in aplicare si a contractelor / comenzilor lansate in


executie (dpdv timp, spatiu, resurse materiale, umane si tehnice, calitatea produselor utilizate
si a executiei proceselor, etc), in vederea evaluarii nivelului de realizare a obiectivelor privind
calitatea alocate fiecarui proces definit in organizatie ;
Masoara deficientele constatate in aplicare fata de planificarea calitatii si cerintele din
contract / comanda;

Identifica factorii / cauzele care au generat deficientele;


Decide asupra modului cum trebuie eliminate deficientele si corectate prevederile initiale
ale planificarilor si imbunatatite procesele declarate;
Ca orice activitate necesara, monitorizarea si masurarea proceselor trebuie pregatita in
vederea aplicarii, luand in considerare corelatia: produse procese metode tehnici
resurse umane resurse tehnice resurse financiare.
Programul de monitorizare si masurare a proceselor tehnice trebuie elaborat:
Pentru procesul principal (de productie C+M) si pentru toate celelalte procese ce definesc
activitatea organizatiei (societatii);

Cu luarea in considerare a criteriilor de continuitate, adaptibilitate, utilitate, in folosirea


resurselor si pentru obtinerea eficientei si eficacitatii dorite.
Informatiile necesare executarii monitorizarii si masurarii proceselor se sistematizeaza prin:
1. Documente referitoare la punctele / resursele supuse controlului (in timp si spatiu), ca de exemplu:
Controlul materiilor prime / produselor:
PLANUL CALITATII Cod PC -
009
".ASCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 46 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
la intrare (in depozite);
in procesul de executie;
Controlul serviciului (produsului):
pe parcursul executiei;
la final (receptie);
2. Validarea atributelor constructive, functionale solicitate serviciului (produsului), in toate cazurile
folosindu-se rezultatele aplicarii metodelor statistice si informatiile obtinute de la clienti.
34 Controlul si evaluarea aparaturii de masurare si monitorizare;
4. Controlul personalului implicat in activitatile organizatiei (societatii) d.p.d.v.:
Asigurare personal corespunzator:
Planificarea cantitativa;
Recrutare, selectie si incadrare;
Formare si perfectionare profesionala;
Motivare, promovare si retribuire; - Protectie.sociala;
Calitatii muncii depuse:
Autocontrolul (sef control);
Controlul ierarhic organizat (prin puncte specializate de control);
5. Controlul indeplinirii conditiilor determinate privind siguranta in exploatare, protectia mediului,
protectia muncii;
6. Controlul infonnatiei contabile privind nivelul cheltuielilor specifice respectarii / nerespectarii
obiectivelor proyamelor de monitorizare si masurare;
Informatiile rezultate din monitorizarea si masurarea proceselor trebuie sa circule si sa ajunga la
factorii decizionali din managementul organizatiei (societatii) in mod rapid, pe canale de comunicatie
sigure si cat mai scurte, fara a pierde / distorsiona continutul initial al informatiilor.
Caile de circulatie a informatiilor si deciziilor manageriale se fac utilizand reteaua informationala
electronica si / sau prin inregistrarile scrise specifice stabilite prin proceduri functionale, operationale,
de executie, etc, aplicabile in cadrul organizatiei (societatii).
Procese/ elemente Monitorizare Masurare
masurabile
Inre strari Res . Res .
Inre strari
Marketing: - planificare actiuni si -informari cu privire la nr. de contracte coc, Dex,
-dezvoltarea afacerii romovarea aliante, prezentari, fisa client CMO, DI? DG incheiate, nr. de clienti
afacerii -bilantul financiar contabil DE
Ofertare-Contractare: COC, Dex, DG elementul
-contracte incheiate in regisuu evidenta informare cu privire la contracte CMO, DTP,
raport cu nr. de ofte/contacte lucruri de masurabil (oferte castigate, DG
solicitari investitii incheiate, etc)
-profitul contractului
DE
- informare financiara
Proiectare: cp, Dex, DG
-obtinere avize si
informare cu privire la elementul
autorizatii
masurabil (oferte castigate, contracte CP, , DEX,
-obtinere de registru incheiate, etc)
interne evidenta CP,Dex, DG DE
-intocmire de proiecte prin oferte/contracte proiecte - - informare privind nr. De reclamatii
subcontractare -asistenta planificarea poiectarii
tehnica - infonnare financiara
-reclamatii -re istu reclamatii cp,
Aprovizionare: - CA -PV de custodie, reclamatii client,
Cod PCCA
evidenta oferte /
-termen de livrare comenzi / contracte de
PLANUL CALITATII
informari, rapoarte - 009
CA, CT,
S.SCCERBAU
-completitudinea
aprovizionare
CT, RCQ
-PV receptie, reclamatii client
-informare privind nr. de reclamatii Ed.l Rev.
CM
comenzilor - Extinderea infrastructurii de
documente -fisacanalizare in RNC
de apreciere fumiz.. CT,ofRCQ
S.C. CONSTRUCT" contractuale -CA, CM Page 47
-reclamatii Bacau CA, CM
ERBASU
-evaluare furnizoriS.A. - regisfru reclamatii 76
- lista furnizorilor
acceptati, fisa apreciere
furnizor
Furnizare servicii: - documente de
-termen de livrare planificare a catiattii (PC,
FCC); Dex, IS, SS,
- reclamatii - registru oferte CT,
-documente receptie
neconformitati contracte registru reclamatii DCMSSO
client, regisffu vanzari registru CT,RCQ, -infonn. nr. si natum reclamatii
RNC, PV control CT, RCQ
- incadrarebu et CTC/CQ -inform. nr. si natura neconformitati
RCQ,
- r -stn economic- -fisa de apreciere client RCQ
financiar DE Dex DG -BVC contract DE Dex
A brevieri:
DG Director General IS Inginer Sef
DCMSSO - Director Calitate Mediu,SSO SS Sef Santier
Dex Director Executiv DE Director Economic
RCQ Responsabil Control Calitate CA Comp. Aprovizionare
CM Comp. Mecanizare RCP Responsabil Calitate Proiect
CT Comp. Tehnic COC Compartiment ofertare
contractare
Monitorizarae proceselor de executie de catre Resp. CQ se realizeaza prin Inspectiile efectuate
conform punctelor de control din PC sau din programele de inspectie ale compartimentului.
Concluziile inspectiilor de monitorizare sunt consemnate in PV control CC / CQ
Monitorizarea proceselor de executie se realizeaza in santier / punct de lucru prin completarea
zilnica a Jurnalului de santier si a Raportului de santier, de catre Seful de santier /SPI / punct de lucru.
Aceste inregistrari reprezinta documentele primare in baza carora se realizeaza rapoartele
periodice ale Sefilor de santiere si a Inginerului Sefpentru analiza managementului.
Functiunile implicate in realizarea proceselor declarate in organizatie, isi planifica indicatorii de
performanta, datele de intrare iesire, punctele de masurare si modalitatile de monitorizare a
proceselor / subproceselor in care sunt implicate. Toate inregistrarile privind masurarea proceselor se
constituie in elemente de intrare pentru intocmirea raportului Reprezentantului managementului, in
vederea analizei efectuate de management.

8. PRODUCTIE SI FURNIZARE DE SERVICII

8.1. Planificarea proceselor


In cadrul SCCE SA se realizeaza doua tipuri de procese finale:
Executie lucrari C+M ( constructii montaj);
Vanzare / comercializare si instalare / montare mijloace de masurare ( contoare de apa si
de energie termica);
Activitatea de planificare a proceselor se efectueaza in mod controlat, odata cu contractarea executiei
lucrarilor.
Aceasta planificare se asigura de catre Directorul Executiv, Inginerul Sef si Comp.Tehnic prin elaborarea
unor grafice sau planuri de executie la contractele de lucrari (sau parti de lucrari), functie de o serie de
criterii si date ce se analizeaza preliminar: desfasurarea tehnologica a fazelor; volumul proceselor;
nivelul proceselor speciale necesare; cerintele de calitate solicitate; termenele de realizare;
graficul de predare a fronturilor de lucru pentru executia de lucrari; interfata cu ceilalti intervenienti
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SCCERBAW Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 48 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
in proces; cerinte de verificare si confirmare a calitatii; cerinte privind asigurarea securitatii si
sanatatii muncii; cerinte de mediu; volumul si calitatea produselor de introdus in lucrare;
O a doua etapa a planificarii activitatilor, ce poate fi mai mult sau mai putin detaliata (in functie de
marimea si importanta procesului, pe faze sau chiar operatii) se realizeaza de catre CT in colaborare cu
Comp.CC/CQ, CCUP, CA, CM, DMCMSSO, SIPP, DRU, RTE, Sefl santiere/puncte de lucru si personal cu
responsabilitati importante in activitatea de vanzare / comercializare si montare / instalare mijloace de
masurare, urmarind corelarea activitatilor de :
verificare sau elaborare proprie a documentatiei tehnice bune pentru executie (proiecte
tehnologice); asigurare a fortei de munca la calificarea necesara; aprovizionare
materiala, dotare tehnica si EMM; verificare a gradului de asigurare a tuturor conditiilor
necesare realizarii proceselor speciale (procedee, dotare, aprobare, personal calificat etc.);
subcontractare a unor servicii de inspectii / incercan asigurare a necesarului de PTE si a
planurilor calitatii pe lucrare; verificare a situatiei reale a fronturilor de lucru (pentru
executia de lucrari);
asigurare a relatiilor de interfata cu ceilalti executanti.

Aceste date operative sunt analizate de Directorul Executiv si aprobate de Directorul General.
In functie de complexitatea lucrarii, graficele pot fi detaliate pe faze si termene sau se stabileste direct
pe intreaga lucrare un termen de realizare, documentele respective fiind transmise de CT sefului de
santier/punct lucru.

8.2. Pregatirea executiei proceselor

Prepatirea documentatiei
Pregatirea documentatiei tehnice de executie se efectueaza in conformitate cu prevederile
procedurilor de lucru proprii, asigurandu-se :
analiza si obiectarea documentatiei de executie (pusa la dispozitie de client) prin CT; elaborarea
propriei documentatii tehnice si a proiectelor tehnologice (dupa caz) prin CT conform procedurilor
operationale aplicabile.
Pregatirea documentatiei de asigurarea calitatii necesare executiei proceselor (proceduri
tehnice de executie, planurile calitatii pe lucrare) este realizata de CT, sub girul DMCMSSO, conform
prevederilor procedurilor operationale aplicabile acestor activitati; Persoana desemnata cu SSM
intocmeste Planul SSM pentru asigurarea si respectarea conditiilor privitoare la securitatea si
sanatatea muncii.
Documentatia tehnica de executie a lucrarilor, disponibila la punctele de lucru va contine
pentru lucrarile specifice, conform cerintelor legale, avizul specialistului verificator de proiecte atestat
sau date legate de acest aviz conform prevederilor regulamentelor ce caracterizeaza activitatile in
constructii.
Documentatia tehnica de executie si cea de AC/AQ este tinuta sub control de CT si difuzata
tuturor structurilor executive implicate in realizarea lucrarii, urmarita permanent penm anularea
celor depasite si facand disponibile executantilor documentele la ultima actualizare in vigoare.

Pregatirea proceselor
Inainte de inceperea proceselor la punctele de lucru vor fi disponibile urmatoarele documente .
documente transmise de CT documentatia tehnica de executie la ultima revizie
in vigoare; procedurile / instructiunile de executie aprobate pentru lucrare; planul
calitatii aprobat pentru lucrare si pentru produsele necesare ce se executa in atelier;
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SCCERBAU SC. Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
CONSTRUCII Page 49 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
FCC pentru executia lucrarilor;

documente transmise de SIPP evaluarile de riscuri de la locurile de munca si punctele de


lucru unde se vor desfasura procesele; instructiunile proprii de securitate a muncii aprobate pentru
lucrare si normele specifice de securitate a muncii aferente activitatilor ce se vor desfasura;

documente gestionate de seful de santier procesele verbale de instruire ale sefilor


punctelor de lucru/echipe si ale personalului executant; PV predare primire front de lucru (formular
propriu al societatii, cod PO-SCCE 7.5-01 sau alta inregistrare tip a clientului ceruta contractual),
pentru executia lucrarilor; lista produselor / mijloacelor de masurare, inregistrarile de
calitate/mediu (lista aspectelor de mediu asociate lucrarii) aferente si instructiunile de manipulare,
depozitare proprii sau ale furnizorului;
dovezi ca neconformitatile depistate asupra produselor / mijloacelor de masurare sunt
tinute sub control si rezolvate; instructiunile de securitatea si sanatatea muncii si PSI
specifice.
Seful de santier, prin coordonarea Inginerului Sef, in finctie de specificul, datele si cerintele
documentatiei de executie a lucrarii / serviciului, asigura prin colaborare cu toate compartimentele
implicate (CT, CP, CA, CM, etc) necesarul de documente, forta de munca calificata, mijloace de
mecanizare, EMM, SDV, etc.
Pe linia pregatirii proceselor din punct de vedere al datelor si cerintelor din documentatia
tehnica, seful de santier impreuna cu DMCMSSO, respectiv cu SIPP efectueaza cu personalul
executant si sefii punctelor de lucru o instruire, privind pregatirea si insusirea documentatiei tehnice,
a PTE / ITE, FCC, a planului calitatii aprobat, a Planului SSM, a evaluarilor de riscuri.
Responsabilul cu securitatea si sanatatea muncii si PSI va efectua pentru tot personalul
implicat in activitatea de executie, instruirea privind cerintele de securitate a muncii si PSI specifice,
activitate finalizata cu PV instruire si consemanrea instructajului in fisele individuale de instructaj
privind protectia muncii.

Executia proceselor de productie si furnizare de servicii


Dupa indeplinirea conditiilor de pregatire a proceselor, se incepe executia lucrarilor /
serviciilor, urmarind permanent respectarea documentatiei tehnice, a procedurilor si instructiunilor
de executie aplicabile, a planului calitatii aprobat, a Planului SSM cu incadrarea in volumele si
termenele mentionate in graficele de productie.
Pe parcursul procesului, seful de santier si Comp.CC/CQ urmaresc ca produsele / mijloacele
de masurare achizitionate de la furnizori, sa fie depozitate si manipulate corect, cu documentele de
calitate insotitoare completate si datele de identificare conservate conform procedurii "ldentificarea
si trasabilitatea produselor si instructiunile proprii sau ale furnizorilor.
Pentru verificarea capabilitatii procesului, seful punctului de lucru, Resp. CC/CQ si CM
controleaza periodic starea de verificare a EMM utilizate, pentru orice neconcordanta fiind sesizat
DCMSSO si aplicandu-se prevederile procedurii "Controlul dispozitovelor de masurare si
monitorizare".
Comp.Mecanizare, are responsabilitatea asigurarii mentenantei mijloacelor de mecanizare /
transport astfel incat sa nu fie perturbat procesul de executie;
CM tine evidenta utilajelor / echipamentelor existente, intr-un Registru de evidenta si, anual,
intocmeste Progamul de reparatii/verificari utilaje/echipamente, , program verificat de Directorul
Productie si aprobat de Directorul General.
PLANUL CALITATII Cod PC -
S.ASCCERBAU 009
S.C. CONSTRUCTII , Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 50 of 76
Evidenta utilajelor cu datele tehnice, reviziile, reparatiile efectuate, este gestionata de CM
prin Fisa individuala a utilajului.
Pentru activitatile de productie CM si Inginerul Sef solicita sefilor de santiere/puncte de
lucru, programe zilnice sau saptamanale pe obiective, in care se mentioneaza necesarul de
mecanizare pe tipuri si numar de utilaje.
Activitatile CM pentru reparatii, miscare mijloace, mentenanta sunt descrise in precedurile /
instructiunile specifice de lucru ale compartimentului.
Verificarea executiei proceselor este consemnata de seful punctului de lucru/echipa, faza cu
faza in FCC, odata cu intocmirea inregistrarilor de calitate necesare ca dovezi obiective ale calitatii
realizate (PV de lucrari ascunse, PV faze determinante, PV de receptie calitativa, PV de probe, etc.).
Aceste documente sunt confirmate pentru lucrari si de catre reprezentantul clientului,
Comp.CC/CQ, la inspectiile efectuate la punctele de control stabilite odata cu avizarea si aprobarea
planului calitatii. Convocarea pentru confirmarea executiei este efectuata de seful de santier / punct
de lucru la finalizarea fazelor urmarite conform punctelor stabilite in Planul calitatii.
Activitatile de confirmare a calitatii lucrarilor / serviciilor executate, se desfasoara de
Comp.CC/CQ in baza planului calitatii si a FCC pe lucrare conform PO-SCCE 8.2 Monitorizarea si
masurarea proceselor.
Conform prevederilor din PTE si planul calitatii aprobat, Comp.CC/CQ asigura prin
Laboratoare sau alt personal autorizat efectuarea de incercari, testari, probe si analize necesare
verificarii calitatii lucrarilor/produselor pe faze sau la final.
In cazul depistarii de neconformitati, seful punctului de lucru izoleaza sau separa (dupa caz)
neconformitatile (produse / mijloace de masurare / zone de lucrare) anunta Comp.CC/CQ si
proceseaza RNC emise conform solutiei aprobate, cu respectarea PS-SCCE 8.3 Controlul
neconformitatilor.
Sculele si dispozitivele care nu intra intr-un regim de verificare reglementat sunt verificate
intern, periodic (lunar) de catre o Comisie din care fac parte: seful de santier, Sef Comp.Mecanizare si
Resp.CC/CQ, dupa care se completeaza un PV de verificare cu concluziile evaluarii.
Sculele/dispozitivele care nu pot fi utilizate sunt retrase si transmise la reparat sau casate.
Pe tot parcursul executiei, seful punctului de lucru asigura toate conditiile necesare
accesului la lucrare si la inregistrarile emise, pentru Comp.CC/CQ, AC/AQ, proiectant, client si
organele de control abilitate, asigurand eliminarea deficientelor semnalate.
In cazul lucrarilor specifice, cu Responsabil telmic atestat MLPTL nominalizat, activitatile de
verificare se desfasoara conform regulamentului aferent, iar seful de santier si seful punctului de
lucru asigura conditiile necesare si rezolvarea conforma a observatiilor tehnice emse cu ocazia
verificarilor efectuate de responsabil.
Orice modificare solicitata de proiectant sau client este procesata prin comunicare/dispozitie
de santier (CS/DS), rezolvata de seful de santier/punct de lucru si urmarita de Inginerul Sef si CT
pentru introducere in documentatia tehnica a lucrarii.
Problemele legate de executia si verificarea lucrarilor / serviciilor sunt analizate pennanent
de seful de santier, care realizeaza apoi interfete cu CC/CQ si celelalte compartimente implicate in
rezolvare, sub coordonarea Inginerului Sef.
Actiunile corective/preventive emise urmare a AUDIT-urilor efectuate de DMCMSSO, clienti,
organele de control abilitate, asupra activitatilor de executie a lucrarilor, sunt rezolvate corect si
complet de seful de santier/punct de lucru.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
SASCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 51 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Procese speciale
In cazul in care o lucrare necesita un proces special pentru executie (ex: sudare, betonare, vopsire),
respectiv atunci cand rezultatele proceselor nu pot fi verificate in intregime prin inspectii si incercari
ulterioare ale produsului, sau atunci cand deficientele datorate procesarii pot sa apara numai dupa ce
produsul este in utilizare, sau in cazul unor lucrari ascunse, procesele sunt efectuate de personal
calificat sau/si autorizat in mod specific pentru aceste activitati ;
La pregatirea lucrarii, CT, Inginerul Sef si Seful de santier urmaresc:
daca exista posibilitatea executarii operatiilor cu personal propriu; daca trebuie luate
masuri speciale pentru calificarea / aprobarea acestuia; daca exista procedee omologate/
echipamente aprobate; daca exista posibilitatea efectuarii inspectiei/incercarilor conform
specificatiilor tehnice ale produsului;
Procesele speciale se desfasoara si monitorizeaza pe baza de instructiuni si proceduri specifice
aprobate intern sau extern, cu personal corespunzator instruit si, dupa caz, autorizat (intern sau
extern).
Inregistrarile privind executia, verificarea si confirmarea calitatii proceselor speciale, sunt realizate
prin formulare specifice aferente PTE pentru procese speciale.
Aceste instruiri se realizeaza prin cursuri interne sau externe (la autorizare);
Inspectiile si incercarile proceselor speciale sunt realizate de Comp.CC/CQ si laboratoare autorizate
acceptate, rezultatele activitatilor fiind inregistrari specifice ce intra in dosarul lucrarii.

Eliberare (receptie), livrare si post-livrare servicii (lucrari)


La terminarea unei parti din lucrare care poate fi preluata de client (conform contract) sau a intregii
lucrari, executantul atentioneaza clientul pentru efectuarea receptiei in conformitate cu
reglementarile in vigoare.
Receptia pentru lucrari de constructii se realizeaza in 2 faze, confonn Regulamentului de receptie
aferent Legii 10/95 : - la terrninarea lucrarii;
- la finalul perioadei de garantie.
Dosarul lucrarii este completat de seful de santier si contine cel putin:
documentatia tehnico-economica a lucrarii si modificarile acesteia;
contract (dupa caz) si modificarile acestuia; Fisele de Control Calitate;
- PV predare-primire front lucru (si/sau amplasament);
- PV de receptie calitativa (lucrari ascunse, faze);
- Agremente tehnice;
- Certificate de calitate pt. produse si mijloace de masurare / Declaratii de conformitate
produse si mijloace de masurare/ Buletine de verificare metrologica (pt. mijloace de
masurare) / Certificate de garantie (pt. mijloace de masurare), etc.;
Comunicari/Dispozitii de santier;
PV de probe/ buletine incercari (dupa caz); Rapoarte
de neconformitate;
- Avize metrologice pt. instalare / punere in functiune a anumitor mijloace de masurare
supuse obligatoriu controlului metrologic al sstatului; Dovezi ale instruirii personalului
muncitor;
- PV de receptie preliminara, incheiat intre seful de santier si reprezentantul clientului;
Pentru receptia la terminarea lucrarii seful de santier transmite la CT toate documentele si
inregistrarile de calitate emise si confirmate pe parcursul executiei constituite in dosarul lucrarii.
Dosarul lucrarii terminate este verificat de Comp.CC/CQ, copiat si indosariat in cadrul CT si
inaintat originalul clientului pe baza de PV de predare-primire, conform conditiilor contractuale.
La datele stabilite pentru sedinta de receptie la terminarea lucrarii, seful de santier si seful
punctului de lucru asigura toate conditiile necesare pentru accesul la lucrare al comisiei de receptie.
Observatiile si deficientele semnalate vor fi insusite de executanti odata cu semnarea PV
de receptie la terminarea lucrarii, care vor dispune si urmari rezolvarea acestora la termenele
stabilite.
La finalizarea garantiei, clientul ce a constatat rezolvarea eventualelor restante semnalate
la terminarea lucrarii, convoaca comisia si reprezentantii societatii executante pentru semnarea PV
de receptie finala, formular tip, conform Regulamentului de receptie lucrari de constructii.
Aceste PV de receptie complete si semnate, difuzate de client, sunt pastrate prin grija CT in
arhiva compartimentului si apoi a societatii pe toata perioada de utilizare normata a lucrarii
executate.
Pentru lucrarile ce nu intra sub incidenta Legii nr.10/1995, fiind cerinte ale altor
reglementari specifice sau cerinte speciale de receptie ale clientilor (metode, formulare) se aplica
acele prevederi acceptate de comun acord prin contract..
Reclamatiile clientului in perioada de garantie sunt tratate conform cerintelor PS-SCCE
8.5.2 Actiune corectiva .

9. CONTROLUL E.M.M.
Pentru ca activitatea de monitorizare sa fie eficienta si ca rezultatele masurarilor sa fie
demne de incredere sau suficient de precise, EMM sunt verificate metrologic periodic.
Executantii / Comp.CQ pot solicita necesare de EMM utilizate pentru verificari executie,
inspectii, masuratori si autoinspectii prin referate de necesitate avizate de Resp.EMM in vederea
procurarii.
Resp.EMM intocmeste un necesar general de EMM pentru efectuarea inspectiilor,
verificarilor si incercarilor produselor/serviciilor primite/realizate in cadrul societatii, pe formularul
Referat de necesitate.
Pe baza referatelor de necesitate aprobate, Resp.EMM lanseaza cereri de oferta/comenzi
catre furnizorii agreati, conform PO-SCCE 7.4 Aprovizionare.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 52 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Inainte de a fi date in folosinta DMM-urile achizitionate sunt supuse unei inspectii la
intrare facuta de Resp. EMM. In cadrul acestei receptii, se identifica EMM achizitionat si se verifica
conformitatea datelor de verificare si calitate.
Daca rezultatul inspectiei la primire este pozitiv, Comisia de receptie intocmeste PV de
receptie iar Resp EMM inscrie EMM in ' 'Registrul de evidenta a EMM cod PO-SCCE 7.6-01, aplica
eticheta Admis cod PO-SCCE 7.6-02, iar EMM este predat personalului care il utilizeaza. In caz
contrar, se aplica eticheta Respins cod PO-SCCE 7.6-03 si EMM este tratat in conformitate cu PS-
SCCE 8.3 L Controlul neconformitaitatilor. Pana la returnarea la furnizor, Comisia de receptie
intocmeste un PV de custodie.
Resp. EMM gestioneaza si tine sub control echipamentele de inspectie, masurare si
incercare.
Resp.EMM completeaza pentru fiecare EMM Fisa insotitoare cod PO-SCCE 7.6-04, cu
numar in registrul de evidenta. Aceasta Fisa contine date de identificare a DMM, intervalul reviziilor
periodice, rezultatele verificarilor, numarul buletinului de verificare metrologica sau a PV de
verificare interna,
EMM sunt depozitate si pastrate corespunzator in depozit prin grija gestionarului si a Resp.
DMM, iar la punctele de lucru prin grija conducatorului de lucrare/sefului de santier.
Resp.EMM verifica periodic data expirarii verificarii metrologice si daca sunt vizibile si
intacte marcajele metrologice. EMM utilizate sunt verificate de resp.EMM inainte de folosirea lor.
Resp.EMM, Comp.CQ si coordonatorul de lucrare sunt raspunzatori de manipularea si
utilizarea corecta a echipamentului,
EMM care prezinta erori ce depasesc valori admise in Nonnele Tehnice Metrologice, erori
ce nu mai pot fi corectate, sunt scoase din uz dupa intocmirea PV de casare cod PO-SCCE 7.6-05
(acest PV poate fi folosit si pentru utilaje). Daca erorile sunt corectate printr-o reparatie, se
efectueaza verificarea metrologica de catre un laborator de metrologie autorizat.
Resp.EMM intocmeste Planul anual de verificare EMM cod PO-SCCE 7.6-06, care este
analizat si verificat de Directorul Tehnic si aprobat de Directorul General.
Coordonatorul de lucrare asigura consemnarea in inregistrarile de calitate emise pe
parcursul executiei, datele de identificare a EMM folosite (daca se cere contractual).
Atunci cand disponibilitatea datelor tehnice referitoare la EMM este o conditie specificata,
aceste date se pun la dispozitia clientului, la cererea acestuia, pentru a verifica daca acestea sunt
adecvate din punct de vedere functional.
Daca se constata ca un EMM a fost decalibrat, fara a se stabili cu exactitate data respectiva,
acolo unde este posibil, resp.EMM reclama produsele sosite de la furnizori sau serviciile executate
si se reverifica produsul/serviciul masurat cu aparatura decalibrata. Astfel se izoleaza si se revizuiesc
toate produsele / serviciile neconforme ce au fost primite/executate, pana la depistarea datei
decalibrarii aparaturii.
Buletinele de verificare metrologica a EMM sunt gestionate de Resp.EMM.
EMM care se supun verificarii obligatorii a BRML sunt verificate in cadrul unor laboratoare
autorizate, pe baza de comanda/contract. Aceste laboratoare sunt mentionate in Lista furnizorilor
acceptati, prin grija resp.EMM.
EMM care nu se supun verificarii obligatorii a BRML, sunt verificate intem, prin proceduri
proprii, de Resp.EMM, Comp.CQ si utilizator sau seful de depozit (dupa caz). Dupa verificarea
interna se incheie PV de verificare interna.
Pentru aceste verificari sunt pastrate (dupa caz) in depozitul societatii, echipamente
specifice care nu se utilizeaza in procesul de Tehnic si sunt folosite ca etalon de verificari interne.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCII Bacau Page 53 of
ERBASU S.A. 76
In cazul inchirierii unor EMM, Resp.EMM stabileste cu furnizorul cerintele privind
verificarea metrologica a acestora si prezentarea inregistrarilor specifice.
Resp.EMM pastreaza evidenta etaloanelor folosite, pe acelasi formular cu EMM,
mentionand la rubrica de observatii faptul ca acestea sunt etalon si le cuprinde in Programul anual
de verificare etaloane cod PO- SCCE 7.6-08.
10. MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Managementul de cel mai inalt nivel a stabilit si implementat un sistem de masurare si


monitorizare necesar la primirea si receptia produselor, la executia si pregatirea pentru livrare a
serviciilor, in scopul de a verifica daca sunt satisfacute cerintele referitoare la serviciu, in
conformitate cu urmatoarele documente:
Documentatia tehnica a produselor/serviciilor;

Norme si standarde specifice de executie lucrari;

Clauze contractuale.
La pregatirea activitatilor de monitorizare si masurare s-au avut in vedere urmatoarele date de
intrare:
Planul calitatii;

Resurse (personal competent-RTE, RTS, CC, Laborator autorizat, echipamente de


monitorizare si masurare);
Monitonizarea si masurarea servciului este materializata prin:
Inregistrari ale monitorizarii si masurarii serviciului;

Rapoarte de neconformitate si de actiuni corective;

Date de analize secventiale pentru a identifica oportunitati de imbunatatire;

Identificarea inspectiilor/ incercarilor care sunt efectuate in timpul secventei procesului de


realizare a serviciilor.
Document asociat: procedura PO 8.2. Monitorizarea si masurarea proceselor".

11. ANALIZA DATELOR

Deciziile luate de managementul la cel mai inalt nivel se bazeaza si pe analiza datelor obtinute
din activitatile de monitorizare si masurare sau din alte surse relevante. Prin analiza datelor este
demonstrata adecvarea si eficacitatea SMI si se evalueaza oportunitatea imbunatatirii continue a
eficacitatii acestuia.
Ca date de intrare se mai au in vedere obiectivele calitatii, mediului si SSM precum si
feedbackul de la analiza managementului. Analiza datelor furnizeaza in final informatii referitoare la:
Satisfactia clientului si a altor parti interesate;

Conformitatea cu cerintele exprimate;

Caracteristicile si tendintele proceselor si serviciilor / produselor, inclusiv oportunitatile


pentru actiuni preventive;
Furnizori.
Document asociat: procedura PO-SCCE 5.6. Analiza efectuata de management"; PO-SCCE 8.2.1
Masurarea satisfactiei clientului"; PO-SCCE Monitorizarea si masurarea proceselor"; PO-SCCE
,Evaluarea furnizorilor
s.SCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S.C. CONSTRUCII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 54 of 76
12. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE
Societatea actioneaza fenn pentru a elimina cauzele neconformitatilor precum si a
neconformitatilor potentiale, in scopul de a preveni reaparitia / aparitia acestora.
Actiunile corective sunt adecvate consecintelor neconformitatilor aparute iar cele preventive
sunt adecvate neconformitatilor potentiale.
Aciunile preventive sunt stabilite lund n considerare importana i amploarea posibilelor
neconformiti, costurile, satisfacia clienilor, precum i dimensiunile impactului generat asupra
mediului si utilizarea surselor adecvate de informare (tendina in ceea ce privete incidente fr
pierderi", rapoarte, documente de inspecie a sistemului de organizare a proteciei muncii,
actualizarea analizelor de risc, informaii noi referitoare la materiale periculoase, inspecii
neoficiale pentru verificarea SSM la locurile de munca, recomandri primite din partea angajailor
cu experien n domeniul proteciei muncii, etc.); i pot consta n modificri n producie,
depozitare, transport, revizuirea sistemului de management integrat calitate mediu
securitatea si sanatatea muncii sau orice alte aciuni menite s previn apariia unor neconfonniti.
Procedurile PS-SCCE S.A. 8.5.2. Actiune corectiva si PS-SCCE S.A. 8.53. Actiune preventiva",
stabilite in cadrul societatii, definesc cerinte pentru:
Analiza neconformitatilor;
Determinarea cauzelor neconformitatilor si a neconfonnitatilor potentiale;
Evaluarea necesitatii de actiuni pentru asigurarea ca neconformitatile nu reapar si pentru a
preveni aparitia acestora;
Determinarea si implementarea de actiuni necesare; Inregistrari ale rezultatelor actiunilor
intreprinse;
Analiza actiunii corective si preventive intreprinse.
12.1. ACTIUM CORECTIVE

Pentru eliminarea neconfomitatilor rezultate in aplicarea proceselor precum si a celor din


implementarea si finctionarea SMI, conducerea organizatiei ( societatii) asigura intreprinderea de
actiuni corective eficiente, penfru a asigura ca lucrarile / produsele / activitatile sunt conforme cu
specificatiile / cerintele impuse si se revine la nivelul calitativ stabilit initial.
Neconformitatile depistate in cadrul activitatilor organizatiei ( societatii), se clasifica in:
neconformitati de proces, depistate in cadrul proceselor de executie C + M si comercializare
si montare instalare mijloace de masurare, monitorizare, masurare, inspectii, la primirea si
receptionarea materialelor, in timpul executiei lucrarilor si in final la receptia acestora ,
precum si in urma reclamatiilor clientului; neconformitati de sistem: depistate in cadrul
activitatilor de AUDIT pt. urmarirea si supravegherea finctionarii SMI.
Actiunile corective se clasifica in functie de tipul neconformitatilor in :
actiuni corective de proces: initiate pentru inlaturarea deficientelor, neconformitatilor
identificate in cadrul proceselor de executie executie C + M si comercializare si montare
instalare mijloace de masurare si confirmare a proceselor, evidentiate de Comp.CQ,
DMCMSSO si SIPP in RNC; actiunile corective de proces se consemneaza in RAC, de catre
DMCMSSO, SIPP, actiuni corective de sistem: initiate pentru inlaturarea deficientelor,
neconformitatilor si cauzelor acestora, identificate in functionarea SMI implementat, in
cadrul proceselor organizatiei ( societatii), evidentiate de DMCMSSO, SIPP in RAC-uri anexate
rapoartelor de AUDIT intern.
Clasificarea cauzelor generatoare de neconformitati
sa.SCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009
S.C. CONSTRUCII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 55 of 76
a) dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate: sporadice;
cromce.
b) dupa locul in care se genereaza neconformitatile:
de proiectare produs;
de proiectare tehnologii;
datorate proceselor tehnologice;
datorate controlului; generate de SMI; generate de lansarea si urmarirea executiei
proceselor / produsului
c) dupa cauzele care genereaza neconformitatea:
cauze datorate neconcordantei intre cerinte si specificatii; cauze datorate
dotarilor necorespunzatoare cauze datorate instmirii necorespunzatoare a personalului,
oboselii, neatentiei. Conditiile care pot produce neconformitati pot include urmatoarele:
a) defectiuni, functionari necorespunzatoare, deficiente ale aparatelor, sculelor, DMM;
a) procese tehnologice necorespunzatoare;
b) proceduri, instructiuni necorespunzatoare;
c) necunoasterea activitatilor de catre personal (lipsa instruirii);
d) lipsa de dotari sau proceduri / insffuctiuni de lucru;
e) control necorespunzator al produselor / mijloacelor de masurare / serviciilor;
f) nerespectarea prevederilor procedurilor;
g) solutii de proiectare greoaie;
h) neconformitati ale produselor / mijloacelor de masurare / serviciilor achizitionate;
i) conditii de lucru necorespunzatoare.
j) resurse umane si materiale necorespunzatoare.

Deficientele pot fi depistate prin analiza urmatoarelor:


- inregistrarile monitorizarilor si masurarilor;
- inregistrarile referitoare la neconformitati; reclamatii din exploatare sau ale
clientului;
- observatii si rapoarte intocmite de personal; - rezultatele analizei
managementului.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor se efectueaza de catre .
- DMCMSSO, SIPP in timpul desfasurarii AUDITurilor interne;
- DMCMSSO, SIPP prin inspectii inopinate asupra aplicarii SMI adoptat;
- Compartimentele / santierele prin analizele interne asupra activitatilor
proprii;
- CT , CAN, Comp.CQ, DMCMSSO, SIPP prin gestiunea RNC, RAC si a
reclamatiilor;
- Client, organele de control si cele de certificare prin AUDIT-urile, inspectiile si
controalele externe asupra SMI organizatie ( societate) si asupra proceselor /
produselor realizate;

Analiza si procesarea actiunilor corective de proces


In urma aparitiei neconformitatilor, Comp.CQ, respectiv DMCMSSO si SIPP convoaca CAN,
consulta personalul implicat in activitatea de elaborare a documentatiei, de pregatire a executiei
proceselor si de executie a proceselor.
Presedintele CAN este Directorul Executiv.

SCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009

S.C. CONSTRUCT" Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1


ERBASU S.A. Bacau Page 56 of 76

Pentru depistarea si eliminarea cauzelor potentiale ale neconformitatilor, CAN analizeaza


proiectele, procesele, documentatia tehnica, derogarile, inregistrarile calitatii, mediului si securitatii
si sanatatii muncii, precum si reclamatiile. Semnificatia unei probleme care influenteaza calitatea,
mediul si securitatea si sanatatea muncii este evaluata in functie de impactul sau asupra costurilor
de productie, costurilor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, fiabilitatii si satisfacerii
cerintelor clientilor.
Pentru initierea actiunilor corective se depisteaza cauzele care stau la baza aparitiei
neconfonnitatilor existente.
Analiza cauzelor ce pot genera neconformitati, cuprinde urmatoarele elemente:
1. Denumirea produsului / serviciului supus analizei;
1. Cauzele ce au dus sau ar putea duce la defectare.
2. Modul de manifestare a defectului;
3. Mijloacele prin care se manifesta sau identifica defectiunea;
4. Probabilitatea aparitiei in timp;
5. Efectul imediat asupra functionarii;
6. Efectul asupra termenului de finalizare;
7. Timpul estimat pentru remediere;
8. Observatii si recomandari.
Poate fi necesara o analiza atenta a proiectului constructiv si tehnologic, a planului calitatii,
a planului SSM, a specificatiilor tehnice, precum si a tuturor inregistrarilor calitatii, rapoartelor,
produselor returnate, reclamatiilor clientilor care sunt asociate respectivei neconformitatie
Pe baza rapoartelor oficiale si analizei defectelor, diagnosticul furnizeaza o formulare
detaliata care parcurge urmatoarele faze:
prezentarea simptomelor defectelor; expunerea cauzelor aparitiei
neconformitatii; prezentarea istoricului neconformitatilor la produsul/ mijlocul de
masurare / serviciul analizat; rezolvarea problemei dispunerea actiunii corective si
factorii care raspund de aplicarea efectiva a acestora.
Determinarea cauzei care a generat neconformitatea poate, in urma analizei, sa conduca
nu numai la initierea unor actiuni corective care sa inlature neconformitatea ci si sa previna pe viitor
aparitia altora.
In unele cazuri, analiza neconformitatilor este un exercitiu complex ce implica atat analiza
inregistrarilor inspectiilor si a datelor de incercare cat si examinarea tehnicitatii si capabilitatii
utilajelor.
In functie de gravitatea si efectul neconformitatilor la lucrare ( afectarea lucrarii, graficelor,
costurilor), CAN stabileste Ia pct.7 din RNC initierea unui Raport de Actiuni Corective de proces cod
PS-SCCE 8.5.2-01 in care sunt stabilite actiuni corective, functiile responsabile pentru initierea
actiunilor si cele pentru confirmarea inchiderii acestora. RAC este completat de CT si procesat
confonn prevederilor prezentei proceduri.
Raportul de actiuni corective (RAC) este completat de Seful CT membru in CAN.
Evidenta RAC este tinuta sub control de CT (pentru CAN) intr-un registru de evidenta RAC
de proces cod PS 8.5.2-02.
RAC este completat la actiuni corective propuse de catre Seful CT in urma hotararilor
CAN, cu solutii si responsabili de rezolvare din zonele afectate.
RAC este apoi difuzat de CT prin lista de difuzare cod PS 4.2.3-02 la responsabilul de
rezolvare, Comp.CQ si DMCMSSO, sau dupa caz la SIPP.
Restrictia de izolare a neconformitatii se ridica si se implementeaza actiunea corectiva sub
coordonarea sefului finctiunii zonei afectate (sef compartiment, sef santier, etc).
Dupa implementarea actiunii corective mentionate in RAC, Comp.CQ si DMCMSSO, sau
dupa caz SIPP, reinspecteaza procesul / produsul confirmand prin aceasta inchiderea RAC
Dupa inchidere, RAC - ui , cod PS.SCCE 8.5.2-01, este difuzat de DMCMSSO la CT si
Comp.CQ, sau dupa caz la SIPP muncii pentru inchiderea RNC.

Analiza si procesarea actiunilor corective de sistem

PLANUL CALITATII cod PC -


a.SCCERBAU 009
S.C. CONSTRUCT" Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 57 of 76
Neconformitatile in functionarea, proiectarea si implementarea sistemelor integrate
depistate de DMCMSSO, SIPP sau de catre alti auditori interni / externi in cadrul auditurilor
efectuate sau / si in activitatea de supraveghere a functionarii si implementarii acestuia, sunt
mentionate in RAC Raport de actiuni corective de sistem, cod PS-SCCE 8.2.2-04.
RAC pot fi documente de sine statatoare sau / si anexe la rapoartele de audit .
Coordonarea, inregistrarea si monitorizarea actiunilor corective legate de implementarea
SMI este atribuita DMCMSSO, SIPP care efectueaza si coordoneaza activitatea de audit intern.
In cadrul unui audit efectuat de catre echipa de audit, neconformitatile sunt mentionate
fiecare intr-un RAC, anexa la acelasi raport de audit. Seful zonei auditate analizeaza cauza care a
generat neconformitatea, stabileste actiunea corectiva si termenul pentru implementarea acesteia.
RAC este difuzat impreuna cu raportul de audit la DMCMSSO, sau dupa caz la comp. de Mediu,
respectiv SIPP si coordonatorul zonei in care s-a produs neconformitatea.
RAC se inregistreaza la DMCMSSO in Registrul pentru evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05.
La termenul convenit, echipa de audit efectueaza audit de urmarire verificand
implementarea actiunilor corective si eficienta acestora.
In cazul acceptarii, seful echipei de audit inchide RAC.
In activitatea de supraveghere a implementarii si functionarii SMI, in cadrul analizelor
neconformitatilor de produs / mijloc de masurare / proces / serviciu, in cadrul participarii la
punctele de inspectie prevazute in PC, DMCMSSO poate deschide RAC pentru neconformitati
specifice SMT.
Seful de compartiment al zonei unde s-a depistat stabileste actiunea corectiva si termenul
de implementare.
La termenul convenit, DMCMSSO verifica implementarea actiunii corective.
Daca actiunile corective sunt incomplete sau daca termenele scadente nu sunt respectate,
DMCMSSO inchide RAC cu observatii, reprogrameaza termenul de rezolvare si informeaza verbal
conducerea firmei.
Modificarile permanente rezultate din actiunile corective sunt inregistrate in documentele
SMI (proceduri, PC).
In cazul neconformitatilor de mediu, se initiaza Raport de Neconformitate-Mediu (RN-M)
cod PS-SCCE-8.3.-03, in care sunt stabilite actiunile corective necesare, termenul de implementare,
responsabilitatile de realizare, verificarea eficacitatii AC si eventuala reprogamare a acestora. Ca
urmare, in cazul neconformitatilor de mediu nu este necesara deschiderea unui RAC. RN-M se
inregistreaza insa in Registrul de evidenta RAC cod PS-SCCE 8.5.2-02.
In cazul RAC externe cu privire la neconformitati in implementarea si functionarea SMI
deschise de organe de certificare, clienti, organe de control abilitate, actiunea corectiva este
stabilita de DCMSSO, sau SIPP dupa caz, care urmareste si implementarea acesteia. Inchiderea
RAC se realizeaza de auditorul sef.
RAC externe sunt inregistrate in registrul de evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05.
In cadrul sedintelor de analiza managementului se stabilesc actiuni corective care se
evidentiaza in PV, fara a se deschide RAC. Acestea sunt urmarite de DCM SSOsau SIPP, dupa caz.
Conducerea organizatiei ( societatii) efectueaza analizele planificate privind evolutia SMI,
in care analizeaza si aproba masuri pentru cresterea eficientei activitatilor si a actiunilor corective
intreprinse.
Semestrial DMCMSSO, SIPP introduc in raportul general stadiul de implementare a
actiunilor corective si tendintele evolutiei calitatii si a eficientei SMI in cadrul organizatiei
( societatii).
Acest raport rezulta in urma analizarii unor informatii si documente, respectiv :
rapoarte de audit interne / externe;
- situatia RAC interne / externe; programul de masuri RAC scadente
- situatia Rapoartelor de neconformitate si a Rapoartelor de actiuni corective de proces;

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


'usCCERBAU Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 58 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
- rapoartele interne ale nctiunilor organizatorice de la organizatie ( societate)
(compartimente / santierepersonal cu responsabilitati importante in activitatea de
vanzare si comercializare si montare instalare mijloace de masurare);
- informatiile de feed-back de la client legate de calitatea proceselor executate.
Raportul emis este supus analizei managementului impreuna cu alte documente si date ce
conduc la evaluarea tuturor aspectelor (productie, calitate, performante, fiabilitate, mediu,
securitate, cerinte client) dispunand masuri suficiente pentru corectarea sistemului (a
documentelor SMI, organizare, resurse etc.) si atingerea liniei calitatii, protectiei mediului si SSM
prevazute initial.
Analiza se desfasoara conform prevederilor procedurii administrative Analiza
managementului cod PS-SCCE 5.6.

Tratarea reclamatiilor clientilor


Aceasta activitate urmareste 2 situatii :
tratarea reclamatiilor in timpul executiei proceselor;
tratarea reclamatiilor la lucrarile predate;
Deficientele reclamate de clienti in timpul executiei proceselor sunt tinute sub control de
Comp.CQ, DMCMSSO si SIPP si sunt rezolvate prin initierea si procesarea RNC confonn procedurii
Controlul neconformitatilor" cod PS-SCCE 8.3.
Reclamatiile asupra proceselor (lucrarilor) predate / mijloacelor de masurare vandute sunt
tinute sub control si gestionate de catre Comp.CQ, DMCMSSO si SIPP prin Registrul reclamatiilor,
cod PS 8.5.2-03, coordonarea rezolvarii reclamatiilor fiind sarcina CT si a Directorului Executiv si a
personalului cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare comercializare si montare
instalare mijloace de masurare
Reclamatiile la lucrarile predate, aflate in garantie sau postgarantie se trateaza de catre
factorii implicati (sefi santiere / puncte de lucru / API) utilizand proceduri si personal calificat.
Reclamatiile pentru mijloacele da masurare vandute / montate aflate in garantie sau postgarantie se
trateaza de catre personalul cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare - comercializare
si montare instalare mijloace de masurare in colaborare cu producatorii / furnizorii autorizati cu
care SCCE SA colaboreaza.
Pentru probleme importante legate de calitatea unor lucrari, asigurarea protectiei
mediului si sanatatii si securitatii salariatilor, cu implicatii majore in costuri si prestigiul firmei,
Comp,CQ, DMCMSSO si SIPP si Directoml General se implica direct, la nivelul corespunzator de
autoritate prin adoptarea unor actiuni corective eficiente si urmarirea rezolvarii neconformitatilor si
confirmarea inchiderii litigiilor cu clientii.
La nivelul organizatiei ( societatii), reclamatiile la lucrarile aflate in executie sunt urmarite
de Directorul Executiv / Ing. Sef si sunt analizate periodic si anual la nivelul conducerii prin situatiile
prezentate in rapoartele DCMSSO, CTC/CQ, SIPP si rapoartele sefilor de santiere / API .
Daca este necesar, pot fi efectuate incercari nedistructive si remediate lucrarile in situatii in
care este afectata securitatea procesului sau satisfactia clientului.
Aceste analize se finalizeaza cu un program de masuri si actiuni corective si preventive,
conform metodologiei descrise in procedura, urmarind in permanenta prin mijloace adecvate de
informare, situatia calitatii lucrarilor predate si rezolvarea eficienta a reclamatiilor clientilor.

12.2. ACTIUM PREVENTIVE


Pentru eliminarea aparitiei neconformitatilor potentiale in aplicarea proceselor precum si a
celor din implementarea si functionarea SMI, conducerea organizatiei (societatii) asigura
intreprinderea de actiuni preventive eficiente, pentru a asigura ca lucrarile / produsele / activitatile
vor fi conforme cu specificatiile / cerintele impuse si se revine la nivelul calitatii stabilit initial.
Neconformitatile depistate in cadrul activitatilor organizatiei ( societatii), se clasifica in:

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 59 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
neconformitati de proces, depistate in cadrul, proceselor de executie C + M si
comercializare si montare instalare mijloace de masurare, monitorizare, masurare, inspectii, la
primirea si receptionarea materialelor, in timpul executiei lucrarilor si in final la receptia acestora ,
precum si in urma reclamatiilor clientului; neconformitati de sistem: depistate in cadrul activitatilor
de AUDIT pt. urmarirea si

supravegherea functionarii SMI.


Actiunile preventive se clasifica in finctie de tipul neconformitatilor potentiale in :
actiuni preventive de proces: initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale identificate in cadrul proceselor de executie C + M si comercializare si montare
instalare mijloace de masurare si confirmare a proceselor, evidentiate de CAN in RAP; actiuni
preventive de sistem : initiate pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor potentiale, identificate
asupra derularii functiilor SMI implementat in cadrul proceselor organizatiei ( societatii), evidentiate
de DMCMSSO, SIPP si auditati in RAP uri anexate rapoartelor de AUDIT.

Sursele de informatii pentru determinarea actiunilor preventive pot fi: inregistrarile


monitorizarilor si masurarilor proceselor/produsului; inregistrarile referitoare la neconformitati si
actiuni corective intreprinse; reclamatii din exploatare sau ale clientului; observatii si rapoarte
intocmite de personal; evenimentelor de S SM actualizari ale analizelor de risc, analizarea nivelului
de securitate, informatii noi referitoare la materialele periculoase rezultatele analizei
managementului.
Rezultatele auditurilor procesele verbale sau alte documente provenite de la organismele
publice cu atribuii n domeniul proteciei mediului si / sau protectiei muncii orice date sau
informaii referitoare la posibile neconformiti (nregistrrile calitii, mediului si securitatii si
sanatatii muncii, nevoile i ateptrile clienilor i prilor interesate, gradul de satisfacie al
acestora, etc.)
Etapele pentru implementarea aciunilor preventive sunt:
identificarea problemei potentiale
strngerea de date pentru soluionarea problemei
potentiale examinarea cauzelor problemei potentiale
stabilirea aciunilor preventive pentru eliminarea
cauzelor verificarea ndeplinirii i eficacitii aciunii
preventive.
Identificarea si consemnarea neconformitatilor potentiale se efectueaza de catre :
DMCMSSO, SIPP in timpul desfasurarii planului de AUDIT intern;
DMCMSSO, SIPP prin inspectii inopinante asupra aplicarii SMI adoptat;
Compartimentele/santierele prin analizele interne asupra activitatilor proprii;
CT,CAN si CC/CQ prin gestiunea RNC, RAC si a reclamatiilor,
Client, organele de control si cele de certificare prin AUDIT-urile, inspectiile si controalele
externe asupra SMI organizatie ( societate) si asupra proceselor realizate;

Analiza si procesarea actiunilor preventive de proces


In urma aparitiei neconfonnitatilor, Comp.CQ respectiv DMCMSSO, SIPP convoaca CAN,
consulta personalul implicat in activitatea de elaborare a documentatiei, de pregatire a executiei
proceselor si de executie a proceselor.
Presedintele CAN este Directonl Executiv.
Pentru depistarea si eliminarea cauzelor potentiale ale neconformitatilor, CAN analizeaza
proiectele, procesele, documentatia tehnica, derogarile, inregistrarile calitatii, mediului si securitatii
si sanatatii muncii, reclamatiile. Semnificatia unei probleme care influenteaza calitatea, mediul si
securitatea si sanatatea muncii este evaluata in functie de impactul sau asupra costurilor de
productie, costurilor calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii, fiabilitatii, securitatii si
satisfacerii cerintelor beneficiarilor.
Pentru initierea actiunilor preventive se depisteaza cauzele care stau la baza aparitiei
neconformitatilor potentiale.

SSCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009


S.C. CONSTRUCTII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 60 of 76
Analiza cauzelor ce pot genera neconformitati, cuprinde urmatoarele
elemente: Denumirea produsului/serviciului supus analizei; Cauzele ce au
dus sau ar putea duce la defectare.
Modul de manifestare a defectului;
Mijloacele prin care se manifesta sau identifica defectiunea;
Probabilitatea aparitiei in timp;
Efectul imediat asupra functionarii;
Efectul asupra termenului de
finalizare; Timpul estimat pentru
remediere; Observatii si
recomandari.
Poate fi necesara o analiza atenta a proiectului constructiv si tehnologic, a planului
calitatii, a specificatiilor tehnice precum si a tuturor inregistrarilor calitatii, mediului si securitatii si
sanatatii muncii, rapoartelor, produselor returnate, reclamatiilor clientilor care sunt asociate
respectivei neconformitati.
Pe baza rapoartelor oficiale si analizei defectelor, diagnosticul furnizeaza o formulare
detaliata care parcurge urmatoarele faze: prezentarea simptomelor defectelor; expunerea cauzelor
aparitiei neconformitatii; prezentarea istoricului neconformitatilor la produsul/serviciul analizat;
rezolvarea problemei dispunerea actiunii corective si/sau actiunii preventive si factorii care
raspund de aplicarea efectiva a acestora.
Determinarea cauzei care a generat neconformitatea poate, in unna analizei, sa conduca la
determinarea efectelor potentiale si la initierea unor actiuni preventive adecvate care sa previna pe
viitor aparitia altora.
In unele cazuri, analiza neconformitatilor este un exercitiu complex ce implica atat analiza
inregistrarilor inspectiilor si a datelor de incercare cat si examinarea tehnicitatii si capabilitatii
utilajelor.
In functie de gravitatea si efectul neconformitatilor la lucrare (afectarea lucrarii, graficelor,
costurilor, salariatilor) CAN stabileste la pct.7 din RNC initierea unui Raport de Actiuni Corective de
proces cod PS-SCCE 8.5.2-01 in care sunt stabilite actiuni corective, functiile responsabile pentru
initierea actiunilor si cele pentru confirmarea inchiderii acestora. RAC este completat de CT si
procesat conform PS-SCCE 8.5.2. Actiuni corective. Totodata, lund n considerare importana i
amploarea posibilelor neconformiti, costurile, satisfacia clienilor, precum i dimensiunile
impactului generat asupra mediului si securitatii si sanatatii muncii, CAN stabileste si initiaza actiuni
preventive. Sunt fixate i anunate persoanele responsabile i termenele de realizare a aciunilor
preventive.
Raportul de actiuni preventive (RAP) cod PS-SCCE 8.5.3-01 este completat de Seful CT
membru in CAN.
Evidenta RAP este tinuta sub control de CT (pentru CAN) intr-un registru de evidenta RAP
cod PSC-SCCE 8.5.3-02.
RAP este completat laactiuni preventive propuse de catre Seful CT in urma hotararilor
CAN, cu solutii si responsabili de rezolvare din zonele afectate.
RAP este apoi difuzat de CT prin lista de difuzare cod PS-SCCE 4.2.3-02 la responsabilul de
rezolvare, Comp.CQ, DMCMSSO, dupa caz.
Restrictia de izolare a neconformitatii se ridica si se implementeaza actiunea preventiva sub
coordonarea sefului nctiunii zonei afectate (sef compartiment, sef santier, etc).
Dupa implementarea actiunilor corective / preventive mentionate in RAC si RAP, Comp.CQ
si DMCMSSO, sau dupa caz SIPP reinspecteaza procesul / produsul confirmand prin aceasta
inchiderea RAC si RAP.
Dupa inchidere, RAP cod PS-SCCE 8.5.3-01 este difuzat de DMCMSSO la CT si Comp.CQ
pentru inchiderea RNC.

PLANUL CALITATII Cod PC -


009
S.C. CONSTRUCTII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 61 of 76
Analiza si procesarea actiunilor preventive de sistem
Neconformitatile depistate in functionarea, proiectarea si implementarea sistemelor de
management integrate de catre DMCMSSO, sau dupa caz de SIPP sau de alti auditori interni /
externi in cadrul auditurilor efectuate sau / si in activitatea de supraveghere a functionarii si
implementarii acestuia, sunt mentionate in RAC Raport de actiuni corective, cod PS-SCCE
8.2.204.
RAC pot fi documente de sine statatoare sau / si anexe la rapoartele de audit.
Coordonarea, inregisfrarea si monitorizarea actiunilor preventive legate de implementarea
si eficienta SMI este atribuita Comp AC/ DMCMSSO, SIPP care efectueaza si coordoneaza activitatea
de audit intern, precum si cea de analiza de management.
In cadrul unui audit efectuat de catre echipa de audit, neconformitatile sunt mentionate
fiecare intr-un RAC, anexa la acelasi raport de audit. Seful zonei auditate analizeaza cauza care a
generat neconformitatea, stabileste actiunea corectiva, dupa caz si actiunea preventiva si termenul
pentru implementarea acestora. RAC si RAP este difuzat impreuna cu raportul de audit la
DMCMSSO si coordonatorul zonei in care s-a produs neconformitatea.
RAP se inregisfreaza la DMCMSSO in Registrul pentru evidenta RAP, cod PS-SCCE 8.5.3-02.
La termenul convenit, echipa de audit efectueaza audit de urmarire verificand
implementarea actiunilor preventive si eficienta acestora.
In cazul acceptarii, seful echipei de audit inchide RAP.
In activitatea de supraveghere a implementarii si functionarii SMI, in cadrul analizelor
neconformitatilor existente sau potentiale de produs / mijloc de masurare / proces / serviciu, in
cadrul participarii la punctele de inspectie prevazute in PC, DMCMSSO poate deschide RAC si RAP
pentru neconformitati specifice SMI.
Seful de compartiment al zonei unde s-a depistat neconforrnitatea stabileste actiunea
preventiva si temenul de implementare.
La termenul convenit, DMCMSSO, SIPP verifica implementarea actiunii preventive si
inregistrarile specifice ale rezultatelor actiunii intreprinse.
Daca actiunile preventive sunt incomplete sau daca termenele scadente nu sunt
respectate, DMCMSSO, sau dupa caz SIPP inchide RAP cu observatii, reprogramand termenul de
rezolvare si informeaza verbal conducerea finnei.
Modificarile permanente rezultate din actiunile corective si preventive sunt inregistrate in
documentele SMI (proceduri, PC).
In cazul neconfonnitatilor de mediu, se initiaza Raport de Neconfonnitate-Mediu (RN-M)
cod PS-SCCE-8.3.-03, in care sunt stabilite actiunile preventive necesare, termenul de implementare,
responsabilitatile de realizare, verificarea eficacitatii AP si eventuala reprogramare a acestora. Ca
urmare, in cazul neconformitatilor de mediu nu este necesara deschiderea unui RAP. RN-M se
inregistreaza insa in Registrul de evidenta RAP cod PS-SCCE 8.5.3-02.
In cazul RAC externe cu privire la neconformitati in implementarea si functionarea SMI
deschise de organe de certificare, clienti, organe de control abilitate, actiunea corectiva este
stabilita de DCMSSO care urmareste si implementarea acesteia. Inchiderea RAC se realizeaza de
auditorul sef.
RAC externe sunt inregistrate in registrul de evidenta RAC, cod PS-SCCE 8.2.2-05.
In cadrul sedintelor de analiza managementului se stabilesc actiuni corective si preventive
care se evidentiaza in PV, fara a se deschide RAC. Acestea sunt urmarite de DCMSSO, sau dupa caz
de SefSIPP
Conducerea organizatiei ( societatii) efectueaza analizele planificate privind evolutia SMI, in
care analizeaza si aproba masuri pentru cresterea eficientei activitatilor si a actiunilor corective si
preventive intreprinse.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Extinderea infrastructurii de canalizare in
Ed.l Rev.
Bacau Page 62 of
S.C. CONSTRUCTII
76
ERBASU S.A.
Semestrial DMCMSSO, SIPP introduc in raportul general stadiul de implementare a
actiunilor corective/preventive si tendintele evolutiei calitatii si a eficientei SMI organizatie
( societate).
Acest raport rezulta in urma analizarii unor informatii si documente, respectiv : rapoarte de
audit interne / externe; situatia RAC interne / exteme; programul de masuri RAC scadente
situatia Rapoartelor de neconformitate si a Rapoartelor de actiuni corective si preventive
de
proces rapoartele interne ale functiunilor organizatorice de la organizatie ( societate)
(compartimente / santiere personal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare
comercializare si montare instalare mijloace de masurare) cod PS-SCCE 5.6-02; informatiile de
feed-back de la client legate de calitatea proceselor executate .
Raportul emis este supus analizei managementului impreuna cu alte documente si date ce
conduc la evaluarea tuturor aspectelor (productie, calitate, performante, fiabilitate, securitatea si
sanatatea muncii, cerinte client) dispunand masuri suficiente pentru corectarea sistemului (a
documentelor SMI, organizare, resurse etc.) si atingerea liniei calitatii prevazute initial.
Analiza se desfasoara conform prevederilor procedurii administrative Analiza efectuata de
management cod PS-SCCE 5.6.
Aceste analize se finalizeaza cu un PV de analiza a managementului cod PS-SCCE 5.6-01
care contine si un program de actiuni corective si preventive, conform metodologiei descrise in
procedura, urmarind in permanenta prin mijloace adecvate de informare, situatia calitatii si
performantelor proceselor / produselor / mijloacelor de masurare, rezolvarea reclamatiilor
clientilor, nivelul de eficienta al SMI si imbunatatirea continua a performantelor acestuia.
13. SISTEM DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR PROIECTULUI Extinderea
infrastructurii de canalizare in Bacau

13.1. Metode de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul executiei lucrarilor


exclusiv a documentelor validate si aprobate

Toate documentele care contin informatii ce afecteaza functionarea SMI sunt identificate,
disponibile si controlate.
Controlul documentelor incepe odata cu elaborarea lor si continua pana cand nu mai sunt necesare
si valabile.
Prin controlul documentelor, Managerul de Proiect se asigura ca:

Documentele sunt analizate si aprobate de personal autorizat inainte de emitere pentru a


confirma ca sunt adecvate;
Sunt identificate modificarile si stadiul reviziilor in vigoare si sunt disponibile la punctele de
utilizare;

Documentele sunt lizibile si identificabile cu usurinta;

Documentele care nu mai sunt valabile sunt retrase din toate punctele unde au fost difuzate;
Orice modificare a documentelor se analizeaza in acelasi mod ca si documentele initiale;

Documentele de provenienta externa sunt identificate si distributia lor este controlata.


Modul de control al documentelor interne si externe este prezentat in procedura PS-SCCE 4.2.3.
Controlul documentelor.
Sistemul de management pentru proiect este structurat astfel nct s se asigure un
management adecvat al documentelor si datelor legate de activitile contractuale. Acest control
asigur faptul c documentele sunt:

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


s.sccERBA5U Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 63 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
disponibile mpreun cu versiunea actualizat n toate amplasamentele unde se efectueaz
operaii eseniale pentru funcionarea eficient a Sistemului de mangement al proiectului;
nelese de ctre personalul implicat; aplicate si respectate strict si coerent; nregistrate n
incintele puse la dispoziie, astfel nct s se evite deteriorarea, daunele si pierderile;
nregistrate astfel nct s se asigure trasabilitatea si ntreinerea lor n conformitate cu ceintele
specificaiilor; clare, lizibile si identificabile n ceea ce privete modalitile descrise n aceast
procedur; actualizate n cazul n care este necesar; cnd sunt nlocuite, vor fi nlturate din
punctele de emitere sau utilizare si vor fi nlocuite prin versiunea actualizat (dac documentele
nlocuite sunt pstrate, ele vor fi identificate).
Activitatea de elaborare si de tinere sub control a documentelor SMI, decurge sub forma unui
proces documentat.
Documentele generate pe perioada Contractului (atat intrate cat si iesite) vor fi tratate ca
"Documente Controlate", pentru a fi siguri ca partile interesate primesc versiunea curenta sau
cunosc statutul actual.
Documente Controlate", se refera la documentatia pregatita si emisa oficial care poate fi supusa
revizuirii pe parcursul Lucrarilor. Documentele controlate pot include rapoarte, specificatii, estimari,
planuri, imprimari, programe, si sectiuni din Planul Calitatii al Constructiei .
Responsabilitatile principale in controlul documentelor revin Managerului de Proiect,
Responsabilului cu Asigurarea Calitatii, Sefului de Santier precum si intregului personal implicat in
realizarea proiectului.
Lista documentelor de Sistem Management Calitate/MediWSSO sunt prezentate in prezentul Plan
al
Calitatii
Compartimentul tehnic i compartimentul asigurare i controlul calitii (AQ+CQ) vor
elabora Lista documentelor aplicabile la execuia lucrrii: documente tehnice de referin,
proceduri sistem calitate, proceduri de execuie. Documentele vor fi codificate conform
prevederilor sistemului calitii. Lista va fi verificat de ctre Responsabilul cu Calitatea pentru
confirmarea valabilitii ediiilor prevzute.
Documentele vor fi accesibile persoanelor nominalizate de eful de antier.
Responsabilul cu controlul calitii pentru lucrare va elabora o Lista de difuzarea a documentelor
aplicabile. Confirmarea primirii se va face prin semntur.
Orice modificare a documentelor incluse in Lista se va face numai cu aprobarea Managerului de
Proiect, care dac consider c este cazul solicita aprobarea clientului.

13.2. Metode de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie

Inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt documente care


furnizeaza dovezi ale conformitatii serviciilor cu conditiile specificate si cu functionarea eficace a
sistemelelor de management integate.
Toate inregistrarile calitatii, mediului si securitatii si sanatatii muncii sunt lizibile, identificate
si pastrate in mod adecvat. Controlul pentru identificarea, depozitarea, protejarea, regasirea,
durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor este definit in procedura PS-SCCE 4.2.4. Controlul
inregistrarilor.
Toate datele care reprezinta Inregistrari ale lucrarilor ale unor evenimente sau fapte
produse in timpul lucrarilor vor fi tinute sub control, manevrate si arhivate corespunzator pentru a
satisface cerintele de calitate cerute de Contract.
Inregistrarile lucrarilor reprezinta date inregistrate ale evenimentelor ce au avut loc pe parcursul
lucrarilor cum ar fi cererile de inspectie, notificarile de faze determinate, rapoartele zilnice si
saptamanale, rapoarte de incercarea etc.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 64 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Este responsabilitatea Managerului de Proiect sa se asigure ca toate inregistrarile sunt controlate,
manevrate si arhivate conform acestei proceduri.

CONTROLUL INREGISTRARILOR

Inregistrrile calitii, mediului i securitatii si sanatatii muncii sunt stabilite i pstrate


pentru demonstrarea conformitii cu cerinele i pentru demonstrarea funcionrii
efective a sistemului adoptat si implementat. Toate nregistrrile calitatii, mediului i
securitatii si sanatatii muncii sunt lizibile, identificabile i permit regsirea informaiilor
privind activitatea, produsul sau serviciul implicat.
nregistrrile calitatii, mediului i securitatii si sanatatii muncii sunt arhivate i conservate astfel nct
s poat fi gsite cu uurin. Duratele de pstrare a nregistrrilor calitii, mediului i securitatii si
sanatatii muncii sunt stabilite n conformitate cu reglementrile n vigoare sau cu cerinele clientului
i a celorlalte pri interesate. n cazul n care nu exist astfel de cerine, arhivarea i conservarea se
vor realiza conform procedurii de arhivare.
Inregistrarile de calitate se clasifica in functie de datele si informatiile pe care le contin, astfel :

Inregistrari de gradul 1: sunt acele documente care .


contin date referitoare la siguranta in exploatare a lucrarilor / produselor; contin date
referitoare la intretinerea, repararea, inlocuirea sau modificarea unui produs sau a unei
lucrari; contin date de baza pentru controlul periodic; contin date pentru dezafectarea
unui produs sau a unei lucrari; contin date pentru determinarea cauzelor unui accident,
defectiune sau eveniment neprevazut in exploatare.
Inregistrari de gradul 2: sunt acele documente care demonstrarea ca o activitate a respectat
cerintele specificate.

Inregistrarile calitatii sunt pastrate si arhivate ca o dovada ca:


Sistemul de management al calitatii se aplica efectiv, functie de solicitarile beneficiarilor
si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Serviciul executat satisface cerintele contractuale;
Personalul este calificat si instruit corespunzator;
Atragerea furnizorilor se face in conformitate cu cerintele de calitate specificate; -
Actiunile corective au fost implementate.
Inregistrarile calitatii contin cel putin urmatoarele date referitoare la:
identificarea produsului / serviciului;
inspectii specifice efectuate si rezultatele obtinute;
data si identificarea persoanelor care au efectuat inspectiile;
DMM utilizate pentru inspectii, masurare si incercare sunt verificate si nu prezinta erori. -
Materialele si materiile utilizate au documente de calitate si sunt receptionate.

Inregistrarile activitatii de SSM sunt impartite in doua categorii dupa modul de pastrare si predare :
a) Inregistrari pen-nanente cele legate de evidenta accidentelor de munca si imbolnavirilor
profesionale.
b) Inregistrari nepermanente celelalte inregistrari pe care le pastreaza Societatea, in
conditii controlate, cel putin pe perioada specificata in norme, standarde, reglementari in
vigoare, dupa care se pot distruge Inregistrarile specifice activitatii de SSM sunt
urmatoarele:
Inregistrari referitoare la Politica de SSM

PLANUL CALITATII Cod PC -


009
CCERBA5U Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCTII Page 65 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Inregistrari referitoare la Planificarea identificarii riscurilor, evaluarea si controlul
riscurilor, Identificarea cerintelor legale si de alta natura, Obiective de SSM,
Programe de management de SSM
Inregistrari referitoare la Implementarea si realizarea sistemului: Structura
organizatorica, responsabilitati si resurse, Instruire, constientizare si competenta,
Comunicare interna si externa, Documentatia sistemului, Controlul documentelor
si datelor, Controlul proceselor, Actiuni pentru situatii de urgenta
Inregistrari referitoare la Masurare, monitorizare si evaluarea performantelor de
SSM. Actiuni corective si preventive: Masurarea performantei, control si
supraveghere, Neconformitati (accidente, incidente, abateri), Actiuni corective si
preventive, masuri de protectie, Controlul inregistrarilor, Auditul intern de SSM
Inregistrari referitoare la Analiza efectuata de conducere

Pastrarea inregistrarilor in cadrul compartimentelor se face pe durata unui an, dupa care
acestea sunt transferate in arhiva societatii.
Pastrarea in arhiva societatii a inregistrarilor de gradul 1 se face cel putin pe durata
garantiei acordate de organizatie ( societate) clientului.
Durata de arhivare a inregistrarilor de gradul 2 este de cel putin 2 ani daca nu se specifica
altfel in documentele contractuale cu clientul. Dupa expirarea perioadei de arhivare, inregistrarile
sunt distruse in baza unui proces verbal, semnat de comisia interna de distrugere a documentelor.
Verificarile efectuate de DMCMSSO si SIPP asupra inregistrarilor urmaresc :
completitudinea datelor tehnice (documentatia de referinta, modificari, identificarea
lucrarii / activitatii);
respectarea cerintelor minime de asigurarea calitatii, protectiei mediului si protectiei
muncii respectiv: existenta si identificarea controalelor cu referire la controlul
neconformitatilor sau actiuni corective, audituri, inspectii la furnizorii de produse /
servicii, evaluarea riscurilor de accidentare, programe de masuri de SSM, instructaje, etc.
13.3. Arhivarea documentelor
Fiecare compartiment face o analiza a actualizarilor si reviziilor in vigoare ale documentelor
elaborate, analize care se documenteaza cu Rapoarte de analiza documente pentru fiecare
document in parte;
Aceste rapoarte de analiza sunt verificate si aprobate de Reprezentantul managementului
pt. probleme de calitate, mediu si SSM si discutate in ultima analiza a managementului .
In cazul in care se impune modificarea documentelor, intre analizele planificate, DCM
efectueaza aceeasi analiza si convoaca, o sedinta neplanificata de analiza a a managementului.
In cazul in care, la analiza se constata necesitatea actualizarii documentelor, DCM stabileste
termenele propuse pentru actualizare sau revizie (dupa caz) in Graficul de elaborare/actualizare
documente, iar documentele inlocuite vor fi predate catre arhiva cu proces verbal de predare-
primire.
Documentele elaborate se depun la depozitul arhivei n al doilea an de la constituire, pe
baz de inventar i proces-verbal de predare-primire.
Evidena tuturor intrrilor i ieirilor de uniti arhivistice din depozit se ine pe baza unui
registru cu semnaturi de predare primire.
Documentele SMI perimate se pastreaza in arhiva timp de 5 ani, dupa care se caseaza.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 66 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Inregistrarile de calitate ale obiectivelor de constructii si instalatii se pastreaza in arhiva pe
toata durata de exploatare a constructiilor.

Documentele si inregistrarile aferente derularii contractului sunt:

- Documentatia contractuala;
- Documentatia sistemului calitatii;
- Documentatia aferenta Proiectului tehnic;
- Documentatia aferenta procesului de excutie:
- procese verbale de verificare a calitatii lucrarilor executate;
- rapoarte de incercari;
- procese verbale de probe;
- rapoarte de neconformitate; rapoarte privind actiunile corrective/preventive;
documente privind calitatea materialelor;
- documente privind aprovizionarea; dispozitii de santier; documente post executie
As's build; procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor; procese verbale de
control ale autoritatilor; alte documente si inregistrari specifice contractului care stau
la baza intocmirii Caftii tehnice a constructiei ( rapoarte de progress, jurnal de santier,
etc); corespondenta dintre A.G. si Inginer.
Documentele se vor indosaria si arhiva, pe specialitati si tematici, cu opis fonnular cod

AQ/SCCE/68 - BORDEROU INREGISTRARE DOCUMENTE DE CALITATE '


14. DEPISTAREA SI TRATAREA NECONFORMITATILOR

Societatea a stabilit metodologia de identificare, analiza, gestionare si rezolvare a tuturor serviciilor


neconforme rezultate in urma proceselor, precum si responsabilitatile si autoritatea persoanelor
care se ocupa de aceste activitati. Tratarea produsului neconform este realizata prin: * Initiere de
actiuni de eliminare a neconformitatilor detectate;
- Autorizarea utilizarii sau acceptarii cu derogare de catre autoritatea relevanta si, unde se
poate aplica, de catre client;
- Initierea de actiuni de oprire a utilizarii sau aplicarii intentionale a produselor / serviciilor
neconforme.
Sunt stabilite si mentinute metode de identificare a posibilelor situatii de urgenta si accidente
care ar putea afecta factorii de mediu precum si planuri de prevenire si interventie in astfel de cazuri
prin aplicarea procedurii PS-SCCE-4.4.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns.

Se mentin inregistrari despre natura neconformitatilor si a oricaror actiuni ulterioare intreprinse.


Document asociat: procedura PS-SCCE S.A. 8,3. Controlul neconformitatilor

Responsabilul CQ, inspectorul de santier sau proiectantul lucrarii vor anunta imediat
seful de santier despre deficienta constatata in executie sau la calitatea materialelor puse in opera.
Seful de santier este obligat a lua masuri immediate de indepartare a materialului
neconform sau de izolare a zonei care prezinta deficiente, pana la elaborarea solutiei de remediere
de catre proiectant.
Solutia de remediere va fi respectata intocmai de seful de santier si personalul
subordonat.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 67 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
Dupa aplicarea solutiei de remediere, seful de santier va convoca reprezentantul
beneficiarului si proiectantul care vor confirma acceptarea lucrarii de remediere, prin intocmirea
unui proces-verbal de lucrari ascunse.
In urma acceptarii remedierii, lucrarea poate continua cu observatia ca toate
inregistrarile referitoare la neconformitatile aparute si modul lor de remediere, vor fi arhivate si
predate beneficiarului la terminarea lucrarii, ele reprezentand parti ale Cartii Tehnice a Constructiei.

14.1. PROCEDURA
1. Neconformitatile depistate in procesul de executie a lucrarilor (neconformitati de proces) se
clasifica functie de cauze, astfel :
- interne - datorate activitatilor de executie ale organizatiei ( societatii);
exteme - datorate tertilor - proiectant, furnizori, alti executanti din santier.

2. Neconformitatile pot fi depistate de : executanti;


Comp. CQ si DMCMSSO, respectiv SIPP (dupa caz); - client, proiectant si organele de
control abilitate; cu obligatia aducerii informatiilor imediate (descriere, localizare) la
cunostinta Comp.CQ.

3. Procesarea RNC
Pentru neconformitatile localizate Comp. CQ deschide RNC formular cod PS-SCCE 8.3-01 si
completeaza partea I-a cu numar unic din Registrul de evidenta neconformitati cod PS-SCCE 8.302.
In functie de cauzele si efectele deficientelor, solicita executantilor documente anexe pentru
descrierea corecta a neconformitatilor.
Dupa localizare, Comp.CQ transmite executantilor o nota prin care solicita restrictionarea
zonei / lucrarii, iar executantul (dupa situatie) izoleaza sau separa neconformitatile.
Comp. CQ transmite RNC completat in 2 exemplare, semnat in partea I-a la CT pentru analiza
interna a neconformitatii.
Pentru completarea formularului RNC in partea a II-a CT convoaca Comisia interna de analiza
a neconformitatilor alcatuita din: Director Executiv (Presedinte CAN), DCMSSO, Resp. CQ, RTE, Sef
santier / API / personal cu responsabilitati importante in activitatea de vanzare comercializare si
montare instalare mijloace de masurare implicat, (dupa caz DMCMSSO sau CA pt. produse) si
Seful CT.
La analiza se stabilesc cauzele neconformitatii, tipul neconfonnitatii (interna sau externa),
solutii posibile de remediere, solutia finala propusa, CT completand punctul 5 din formular iar
pentru exemplificare putandu-se atasa dupa caz documente.
In functie de tipul RNC, procesarea formularului parcurge 2 circuite diferite, astfel :

Procesarea neconformitatilor interne:


In functie de gradul de influenta al neconformitatii asupra calitatii lucrarii, solutia propusa de
comisie, completata si descrisa in formular la punctele 6 si 7 poate fi :
continua executia (acceptat asa cum este ): se accepta situatia de fapt, calitatea poate fi
obtinuta, se continua executia fara nici o interventie; continuarea conditionata (acceptat cu
rechemare) : se continua executia urmand a efectua repararea, reincercarea intr-o faza ulterioara
executiei . Aceste activitati sunt descrise in PTE care au capitole cu faze / operatii de reparare /
reancercare.
rebut (neacceptat) : in aceasta situatie lucrarea se reface total, se reia fluxul operational de
la inceputul executiei.

Stabilirea acestor solutii poate fi justificata prin documente (probe, incercari) sau schite ce
se ataseaza formularului.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


.SCCERBAU Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 68 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
CAN evalueaza in mod special cauzele care au condus la aparitia neconformitatilor, pentru a
se evita repetarea acestora prin initierea unor actiuni corective si stabilirea de masuri pentru
eliminarea cauzelor neconfonnitatilor potentiale prin actiuni preventive.
In functie de gravitatea si efectul neconformitatilor la lucrare ( afectarea lucrarii, gaficelor,
costurilor) sau daca un produs neconform a fost livrat (cu afectarea imaginii firmei, costuri de
incercari, inlocuire sau daune produse clientilor daca acesta a fost deja utilizat), CAN stabileste la
pct.7 din RNC initierea unui Raport de Actiuni Corective sau Preventive de proces cod PS-SCCE
8.5.2-01 respectiv cod PS-SCCE 8.5.3-01 in care sunt stabilite actiuni corective si, dupa caz,
preventive, functiile responsabile pentru initierea actiunilor si cele pentru confirmarea inchiderii
acestora. RAC este completat de CT si procesat conform PS-SCCE 8.5.2. Actiune corectiva.

partea a II-a este inchisa dupa analiza prin avizul Directorului Executiv care semneaza la
punctul 8;
CT transmite dupa caz, in functie de contract si cerintele documentatiei de executie,
proiectantului, RNC completat in partea a II-a cu solutia propusa; proiectantul analizeaza solutia
propusa dupa care stabileste solutia finala (care poate fi cea propusa sau o alta solutie proprie), cu
sau fara comunicare/dispozitie de santier, dupa care aproba solutia in formular si completeaza
partea III-a. Pentru solutia finala proiectantul si CT obtin aprobarea clientului.
CT recupereaza RNC completat de proiectant, il multiplica si difuzeaza factorilor implicati.

In cazul in care documentatia tehnologica este elaborata de CT pentru proiectant semneaza


Directorul Executiv al organizatiei ( societatii).

RNC cu solutia aprobata este difuzat astfel;


- 1 exemplar original + I copie la CQ;
- 1 exemplar copie la seful de santier implicat;
dupa primirea RNC, Comp. CQ ridica restrictiile de zona, iar executantul poate aplica solutia
aprobata, inclusiv actiunile corective si preventive din RAC / RAP emis; la terminarea executiei,
Comp.CQ si, dupa caz, clientul verifica si confirma rezolvarea RNC conform solutiei aprobate.
Confirmarea se face in partea a IV-a a formularului.
Comp.CQ si DMCMSSO verifica si confirma aplicarea completa a actiunilor corective si
preventive initiate prin RAC si RAP.
Inspectiile si incercarile asupra lucrarii rezolvate sunt cele mentionate in PC aprobat si PTE
aplicabile.
dupa confirmare Comp.CQ difuzeaza RNC astfel ,
I exemplar original la arhiva CC/CQ;
1 exemplar copie la santier;
1 exemplar copie la client - daca este cazul, prin contract; daca nu, se completeaza
cu N/A.
Exemplarul sefului de santier, confirmat la inchidere, se ataseaza la dosarul cu documentele
lucrarii.

Procesarea neconformitatilor externe


Dupa stabilirea tipului, la analiza intema se stabileste factorul caruia i se datoreaza
neconformitatea (furnizor, proiectant, subcontractant) completandu-se cu concluzii de la punctele 6
si 7 din formular;
Directorul Executiv avizeaza constatarile prin semnatura la punctul 8 din fomular; pentru
RNC aferente proiectantului sau altui executant din santier, clientul primeste prin CT cele 2
exemplare din RNC in vederea procesarii partii a III-a;

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCT" Page 69 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
CT primeste de la client, I exemplar din RNC aprobat in partea a III-a impreuna cu
documentele care atesta rezolvarea solutiei (CS/DS sau documentatie tehnica refacuta, inregistrari
de calitate emise de subcontractantul implicat) ca dovezi ale rezolvarii neconformitatilor; dupa
aceasta etapa, procesarea se efectueaza ca in cazului neconformitatilor interne; daca CT este
proiectantul, seful compartimentului emite o solutie de rezolvare si completeaza partea a III-a cu
toate aprobarile interne, dupa caz, si cu acordul clientului; pentru neconformitati datorate
furnizorilor de produse, Comp.Aprovizionare / Mecanizare implicat, convoaca in santier/depozit
CAN si furnizorul in vederea constatarii si stabilirii de comun acord a solutiei de rezolvare
(completarea partii a II-a din RNC ); daca furnizorul propune utilizarea produselor in situatia
existenta are obligatia demonstrarii cu probe suficiente ca produsele corespund scopului si
exigentelor solicitate, sau are obligatia obtinerii aprobarii proiectantului si/sau clientului in partea a
III-a a formularului atunci cand exista clauze contractuale in acest sens;
In situatia de rebutare, furnizorul inlocuieste produsele rebutate, toate costurile legate de
aceasta actiune sau reluarea fluxului de fabricatie (ex. refacerea lucrarii) fiind acoperite de furnizor.
In aceasta situatie RNC partea a III-a se completeaza prin grija furnizorului numai la aprobare client
si este transmis prin Aprovizionare la CT;
Comp.CQ va urmari ca dupa solutionare produsele rebutate sa fie indepartate din zona,
dupa care RNC este procesat in partea a IV-a si difuzat ca un RNC intern.

Trimestrial, CT, DCMSSO si CA/CM efectueaza analiza evolutiei neconformitatilor, raportand


Directorului General concluziile si actiunile corective si preventive ce se impun.
In baza analizelor conducerea organizatiei ( societatii) aproba actiuni corective / preventive
pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor si potentialelor cauze ale aparitiei acestora,
respectand prevederile procedurii "Actiune corectiva" cod PS-SCCE 8.5.2 si "Actiune preventiva
cod PSSCCE 8.5.3.
4, Identificarea, analiza si rezolvarea neconformitatilor de mediu

Identificarea neconformitilor de mediu se poate face de ctre ntregului personal al


organizatiei, precum si de entitati exterioare organizatiei (parti interesate externe, precum
autoritatile competente in domeniul protectiei mediului, vecini, clienti).
n SCCE sunt considerate neconformitati de mediu urmtoarele tipuri de abateri:
nerespectarea condiiilor tehnice specificate (msuri, parametri, indicatori) pentru
desfurarea proceselor / activitilor derulate n scopul realizrii produselor dac aceast abatere
conduce la generarea unui impact negativ asupra mediului nconjurtor; nerespectarea unei cerine
a componentei de mediu din cadrul SMI; nerespectarea reglementrilor de mediu aplicabile n
organizatie; producerea unui incident sau a unui accident de mediu; reclamaiile de mediu
pertinente ale prilor interesate.

Neconformitatile de mediu identificate in cadrul auditurilor interne ale SMI sunt tratate
confonn procedurii PS-SCCE-8.2.2. Prezenta procedura se refera la tratarea neconformitatilor de
mediu identificate in activitatea curenta, pe baza informatiilor furnizate de procesul de
monitorizare de mediu sau a inspectiilor inopinate efectuate de coordonatorii SMI, in cadrul
procesului de evaluare a conformarii cu cerintele legale de mediu si alte cerinte.
n urma identificrii unei neconformitati de mediu se ntreprind urmtoarele aciuni:

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


auSCCERBAW Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 70 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
personalul constatator anun imediat seful de compartiment implicat, care anunta
DMCMSSO. Pentru neconformitile semnalate care pot produce sau au produs un impact nedorit
asupra mediului se anun, de ctre seful de compartiment implicat, zonele organizatiei sau chiar
din afara acesteia care pot fi afectate, precum i Directorul General. Acesta ntiineaz autoritile
publice n domeniu, atunci cnd depirea limitelor indic o poluare accidental. Se actioneaza
conform procedurii PS-SCCE-4.4.7.
n funcie de natura neconformitii, se iau msuri imediate pentru limitarea impactului
produs asupra mediului de catre personalul zonei, personalul intregii organizatii sau chiar de catre
unitati de sprijin ale autoritatilor locale, in functie de gravitatea impactului produs.
neconformitatea semnalat este analizat de DCMSSO/DMCMSSO penfru a stabili cauza
(cauzele) care au generat-o. Seful de compartiment/ DCMSSODMCMSSO iniiaz un Raport de
Neconformitate Mediu (RN-M) formular cod PS-SCCE-8.3.- 03 pentru produsul, procesul sau
activitatea generatoare, completnd rubricile 1-4 cu denumirea, descrierea, cauzele posibile care
au dus la apariia neconformitii si corectia propusa.
DCM inregistreaza RN-M in Registrul de eviden neconformiti cod PS-SCCE 8.3-02.
Seful de compartiment/ DCMSSO propun aciuni corective i preventive n vederea evitrii
repetrii producerii de neconformiti de mediu si completeaz cmpul 5 din formularul PS-
SCCE8.3.-03 (RN-M) unde se stabilesc i responsabilitile ce revin n vederea indeplinirii AC/AP i
termenul de realizare a acestora. DCMSSO completeaza campul 6 al RN-M. RN-M este difuzat in
doua exemplare la DCMSSO si seful compartimentului in care a fost identificata neconformitatea.
In cazul neconformitatilor de mediu nu mai este necesara completarea RAC/RAP, actiunile
corective/preventive fiind stabilite in cadrul formularului PS-SCCE-8.3.- 03.

15.INSTRUIRE PERSONAL

Personalul din cadrul SCC ERBASU SA, este instruit periodic si ori de cate ori este
necesar cu prevederile documentelor SMC propriu adaptat in functie de necesitati.
Pentru lucrarea prezentata, personalul implicat este instruit si calificat, si cunoaste
cerintele tehnice de calitate specificate in caietele de sarcini, fise tehnologice si norme tehnice
aplicabile, personalul implicat cunoaste si aplica lista formularelor intocmita pentru executia
prezentei lucrari.
Responsabilitatile personalului si subordonarile adecvate finctiilor de conducere sunt
prezentate in Organigrama societatii.

16.MODUL DE EFECTUARE A CONTROLULUI ASUPRA MATERIALELOR SI A


FORTEI DE MUNCA SI DE ABORDARE A DEFECIUNILOR SI REMEDIERILOR

16.1. CONTROLUL ASUPRA MATERIALELOR

Efectuarea controlului asupra materialelor se va realiza confonn precizarilor din prezentul


Plan al Calitatii de la capitolul 4.
Controlul asupra materialelor se va efectua in urmatoarele
faze : - la primirea in santier;
- pe parcursul manipularii si depozitarii;
- in depozit;
- la iesirea din depozit;
- la punerea in opera;
-dupa punerea in opera ( unde este cazul), astfel incat sa se asigure stabilitatea
performantelor produsului, tinand cont de instructiunile producatorului.

16.2. CONTROLUL ASUPRA FORTEI DE MUNCA

Controlul asupra fortei de munca se va desfasura in mai multe faze dupa cum urmeaza:
1. General in cadrul societatii - la angajare;
- periodic pe durata derularii contractului de munca;

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Ed.l Rev. 1
Extinderea infrastructurii de canalizare in
S.C. CONSTRUCII Page 71 of
Bacau
ERBASU S.A. 76
1. Particular in cadrul Organizarii de santier pentru executarea Obiectivului de investitie.
Pe durata desfasurarii lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitie controlul asupra
fortei de munca se va face in punctele de acces ale santierului pe baza actului de identitate, de catre
personalul de paza, confonn listelor de personal autorizat sa intre in santier atat cel al
antreprenorului cat si cel al subantreprenorilor.
Project managerul lucrarii poate desemna o persoana care sa efectueze un supracontrol
asupra fortei de munca a subantreprenorilor si altor participanti la executia lucrarilor.
Antreprenorii si subantreprenorii vor fi obligati sa prezinte, inainte de inceperea lucrarilor,
antreprenorului general si pazei santierului lista de personal care va lucra in santier cu datele de
identificare din actul de identitate si sa anunte orice modificare care apare pe parcursul derularii
lucrarilor.

16.3. MODUL DE ABORDARE A DEFECTIUNILOR SI REMEDIERILOR


Defectiunile aparute in perioada de executie a lucrarilor sau in perioada de garantie a acestora
vor fi inregistrate si analizate conform procedurii "Controlul Neconformitatilor descrise la Cap. 13
din prezentul Plan al Calitatii.
Dupa stabilirea cauzelor aparitiei defectiunilor se stabileste echipa de interventie, materialele,
echipamentele si utilajele necesare pentru executarea remedierilor.
Inainte de inceperea lucrarilor, se va elabora procedura de remediere specifica defectiunii
aparute si se va instrui echipa de interventie cu aceasta procedura.
Dupa aplicarea coretiei si indepartarii cauzei se stabilesc actiunile corective si
preventive necesare si se reinstruiesc muncitorii participanti la toate procesele de executie a
lucrarilor de drumuri.
Inchiderea neconfomitatii aparute se va efectua dupa receptia de remediere a lucrarilor si
numai cu acordul beneficiarului si al proiectantului.
Raportul de Neconformitate, Raportul de Actiuni Corective si Raportul de Actiuni Preventive
se va inregistra, inclusiv anexele aferente, in Jurnalul de Santier si in registrele interne conform
procedurii Controlul Inregistrarilor.

17. ASIGURAREA TEFNICA PROPUSA PENTRU EXECUTIA LUCRARII


Pentru realizarea lucrarilor si serviciilor contractate, echipa managerial asigura toate resursele
materiale, tehnice si umane necesare.
Pentru realizarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, societatea detine toate
echipamentele necesare care au fost allocate pentru acest proiect. Aceste echipamente sunt:
- unitati de calcul;
- softwear dedicate de proiectare;
- echipamente topometrice, inclusive soft-urile;
- echipamente de Plotare si copier;
- unitati de memorie hard fixe si mobile; - computer tip DESKTOP sau/si LAPTOP; -
echipamente si accesorii de birotica.
Pentru realizarea executiei lucrarilor sunt disponibile toate echipamentele si utilajele necesare
specificului lucrarilor ce vor fi executate cum ar fi:
- scule si echipamente de mana electrice sau mecanice;
- motocompresoare, generatoare electrice, aparate de sudura;
- utilaje de sapat si incarcat;
- autoutilitare si autobasculante;

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


.SCCERBAU Ed.l Rev.
Extinderea infrastructurii de canalizare in Page 72 of
S.C. CONSTRUCII Bacau 76
ERBASU S.A.
- masini pentru frezat asfalt;
- picoane si pikamere pentru spart;
- masini de taiat asfalt si beton;
- utilaje de stropit apa;
- masina de amorsare bitum;
- utilaje de asternere si finasare asfalt;
- cilindrii compactori si vibrocompactori;
- compactoare;
- echipamente de masura si monitorizare ( EMM-uri);
- alte scule si echipamente de mica si mare mecanizare.
Pentru realizarea organizarii de santier sunt disponibile urmatoarele echipamente:
- baraci birouri;
- baraci g-upuri sanitare;
- baraci depozit materiale; baraci grup social si de asistenta medicala;
- baraci vestiare si dormitoare; toate tipurile de baracamente sunt utilate si echipate cu
instalatii sanitare, termice, electrice si de ventilatie, dupa necesitati.

18. LISTA REGLEMENTARILOR TEHNICE APLICABILE

LEGISLATIE DE CALITATE IN CONSTRUCTII


- Legea 10 / 1995 Calitatea lucrarilor de constructii;
- H.G. 622/2004 Stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii;
- HG.nr. 273/144.06.1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii.
STANDARDE SI NORMATIVE

Normative cu privire la proiectarea i executarea lucrrilor pentru talpa de fundaie:


C29-95: Normativ cu privire la consolidarea zonelor cu sol slab prin lucrri mecanice (carile
1-4).

Normative cu privire la proiectarea i construirea fundaiilor:


NP 125-2010 Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile Ia umezire.

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


, Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed. 1 Rev. 1
S.C. CONSTRUCII
Bacau Page 73 of 76
ERBASU S.A.
C 29/Vlfl-1996: Normativ cu privire la consolidarea zonelor cu sol stabil prin lucrri mecanice
-Cartea VIII - Compactoare cu plci vibratoare de mare
tonaj (5 -20 tone).
P 7-2000: Normativ privind fundarea constructiitor pe pamanturi sensibile Ia umezire (proiectare,
executie, exploatare).
ST 010-1997 Specificaie tehnic privind calitatea de performan ale
echipamentelor pentru lucrri de fundaii, pentru
asigurarea calitii construciilor, a proteciei vieii i
sntii, asiguranei n exploatare i a proteciei mediului.

Normative cu privire la proiectarea i execuia lucrrilor din beton, beton armat i beton
comprimat:
NE 012-1-2007 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat. Partea 1: Producerea
Betonului.
NE 012-2-2010 Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton,
beton armat i beton precomprimat. Partea 2: Executarea
Lucrarilor
Din Beton
ST 009-2005 Specificatie tehnica privind produse de hotel utilizate ca
armaturi : cerinte si criterii de performanta.
NE 013-2002 Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate
din beton, beton armat si beton precomprimat.
GE 009-97: Ghid privind execuia lucrrilor de perforare i tiere a
elementelor de construcie din beton armat.
GE 022-97: Ghid privind execuia lucrrilor de demolare a elementelor
de construcie din beton armat.
c 156-89: Ghid de aplicare a stipulrilor din STAS 6657/371. Elemente de
beton prefabricat, beton armat i pre-comprimat. Proceduri i
echipamentul de verificare a caracteristicilor geometrice.
c 149-87: Instruciuni tehnice cu privire la procedurile de reparare a
elementelor de beton i beton armat.
1 1-78: Normativ cu privire ta proiectarea i execuia instalaiilor tehnico-
sanitare din PVC neplastifiat.
1 9-1994: Normativ cu privire la proiectarea i execuia instalaiilor
sanitare.
NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile
urbane
GP 043-1999 Ghid privind proiectarea , executia si exploatarea sistemelor
de apa si canalizare utilizind conducte din PVC si polietilena.
P 118 -1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor.

Normative cu privire la proiectarea i execuia programului de realizare a lucrrilor de


construcii:
c 16-84: Normativ cu privire la ndeplinirea lucrrilor de construcii i utilizarea
echipamentului aferent n timpul sezonului rece.
U 6-1978 Normativ privind lucrul utilajelor de construcii pe timp friguros.
PLANUL CALITATII Cod PC - 009
Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCII Page 74 of 76
ERBASU SA. Bacau
Normative cu privire la verificarea calitii i recepia instalaiilor i lucrrilor de
construcie:
c 167-77: Reglementari cu privire la coninutul i procedura de ntocmire, completare i
depozitare a crii as built a construciilor.
c 56-2002: Normativ cu privire la verificarea calitii i recepia instalaiilor i lucrrilor de
construcii.
1 12-78: Normativ cu privire la execuia sarcinilor de presiune pentru conductele de oel.

Normative cu privire la verificarea calitii i recepia executiei Drumurilor


c 182-87: Normativ cu privire la execuia mecanica a tlpii de fundaie
a drumurilor.
c 79-80: Normativ cu privire la proiectarea, execuia i recepia
drumurilor industriale.
c 22-92: Normativ cu privire la execuia nveliurilor din beton ciment
ale drumurilor.
c 82-86: Instruciuni tehnice pentru proiectarea, execuia i
intreinerea drumurilor din curile cldirilor.
SR 1120:1995 Lucrri la drumuri. Straturi de baza i imbracaminti
bituminoase de macadam semipenetrat i penetrate.
Condiii tehnice de calitate
SR 174-1:2009 Lucrri la drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate
la cald. Condiii tehnice de calitate.
STAS 8840-83 Lucrri de drumuri. Straturi de fundaie din pmnturi
stabilizate mecanic. Condiii tehnice generale de calitate.
STAS 2914-84 Lucrri de drumuri. Terasamente. Condiii tehnice generale
de calitate.
SR 179:1995 Lucrri de drumuri. Macadam. Condiii tehnice generale de
calitate.
STAS 6400-84: Lucrri de drumuri. Straturi de baza i de fundaie. Condiii
tehnice generale de calitate.
STAS 863-85. Lucrri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor.
Prescripii de proiectare.
STAS 175-87: Lucrri de drumuri. Imbracaminti bituminoase turnate,
executate la cald. Condiii tehnice generale de calitate.
SR 599-2004: Lucrri la drumuri. Tratamente bituminoase. Condiii de calitate.
STAS 10796/3-88: Lucrri de drumuri. Construcii pentru colectarea apelor.
Drenuri de asanare. Prescripii de proiectare i amplasare.
STAS 1598/1-89: Lucrri de drumuri. ncadrarea imbracamintilor la lucrri de
construcii noi i modernizri de drumuri. Prescripii generale de
proiectare i de execuie.
STAS 2900-89: Lucrri de drumuri. Limea drumurilor.
STAS 10144/2-91: Strzi. Trotuare, alei de pietoni i piste de cicliti. Prescripii
de proiectare.
Alte reglementari tehnice conform documentatiei proiectului.

19. INSPECTII SI INCERCARI

Inspectiile si incercarile se vor efectua in concordanta cu specificatiile Caietului de sarcini,


coroborate cu precizarile din reglementarile tehnice aplicabile, Totodata se urmareste ca Planul de
Control Calitate, Verificari si Incercari sa corespunda sis a fie actualizat in conformitate cu cerintele
specificate si reglementate.
Inspectiile si incercarile se vor efectua inca din faza de aprovizionare a materialelor ce vor
intra in lucrare, consemnandu-se rezultatul acestora in Proces verbal de receptie produse.
Verificarile vor urmarii respectarea cerintelor calitative si cantitative ale materialelor astfel incat sa
se asigure o trasabilitate a acestora.
Verificarile/inspectiile se vor efectua de catre personal propriu cu competente in acest sens
impreuna cu dirigintele de santier si eventual proiectantul lucrarilor daca este cazul
Incercarile vor fi efectuate la Laboratorul autorizat si declarat sau de personal propriu acolo
unde este cazul.

20. RECEPTIA LUCRARILOR

RECEPTIA LUCRARILOR

PLANUL CALITATII Cod PC - 009


Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
S.C. CONSTRUCT"
Bacau Page 75 of 76
ERBASU S.A.
- Receptii pe parcursul executiei (receptia pe faze de
executie).
- Receptie la terminarea lucrarilor. - Receptie finala.

RECEPIA PE FAZE DE EXECUIE


1. La o receptie pe faze se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza (o lucrare
ascunsa sau o parte intermediara a lucrarii) s-a executat conform proiectului si conform
prevederilor caietului de sarcini si eventual a caietului de sarcini speciale. Aceasta receptie se face
de lnginerul lucrarii, seful de santier, dirigintele de santie, proiectantul lucrarii daca este cazul si
personalul ethnic de specialitate (R.T.E. si C.T.C.) care semneaza impreuna procesul verbal de
receptie.
Receptiile pe faze de executie vor urmarii Planul de Control Calitate Verificari si Incercari al lucrarii.
Se incheie un proces verbal de receptie pe faze unde se confirma posibilitatea trecerii la faza
urmatoare a lucrarilor.
2. Registrul de santier cu procese verbale de receptii pe faze si dispozitiile de santier se vor
pune la dispozitia organelor de control si a comisiilor de receptie preliminara si finala.

RECEPTA PRELIMINARA
La terminarea lucrarilor sau a unor parti/tronsoane ale acestora se va proceda la efectuarea
receptiei in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare HGR 273/1994 cu completarile si
modificarile ulterioare.

RECEPTIA FINALA

Receptia finala va avea loc dupa expirarea perioadei de garantie si se va face cu respctarea
prevederilor legale in vigoare precum si a prevederilor din caietul de sarcini.
La receptia finala a lucrarilor se va consemna modul cum s-au comportat in perioada de garantie si
daca au fost intretinute corespunzator.

21. PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie a lucrarilor este cea stipulata in contractual de executie lucrari.

22. LISTA ANEXELOR

ANEXA I. Activitati de executie


ANEXA 11. - PCCVI aplicabile lucrarii

uSCCERBAU PLANUL CALITATII Cod PC - 009


S.C. CONSTRUCII Extinderea infrastructurii de canalizare in Ed.l Rev. 1
ERBASU S.A. Bacau Page 76 of 76
ANEXA 111: - STRUCTURA ORGANIZATORICA A S.C. CONSTRUCTII ERBASU SA
ANEXA IV: - Liste MMSI( Manualul de Management Sisteme Integate) , Proceduri de Sistem
(PS) , Proceduri Operationale (PO) aplicabile
ANEXA V: - Lista Procedurilor Tehnice de Executie (PTE) aplicabile lucrarii supuse licitatiei si
Procedurile Tehnice de Executie;
ANEXA VI : - Lista instructiuni Laborator
ANEXA VII : - Contract Laborator
ANEXA VIII: - Lista formularelor aplicabile lucrarii supuse licitatiei si formularele aplicabile
ANEXA IX : - Scheme de relatii
ANEXA X : - Schema calitatii in cadrul S.C.C.E. S.A.