Sunteți pe pagina 1din 9

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Uman
Nr. ore /sptmn: 5
Clasa: a X-A F1 L1
Manual: UPSTREAM Upper Intermediate (Bob Obee, Virginia Evans), ed. Express Publishing
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4598/31.08/2004

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2017/2018
Prof. Georgiana Pufulete

Coninuturi Nr. ore Sptm


Nr. Unitatea de Tema na Obs
Competene specifice
crt. competen Funcii communicative .
Elemente de construcie a
comunicrii
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Lecie Discutarea problemelor organizatorice 2 S1
introductiv legate de desfurarea orelor de limba
englez n noul an colar.
Prezentarea manualului.
2. Test predictiv Verificarea elementelor de construcie a 1 S1
comunicrii parcurse n anul colar
precedent precum i a identificrii
detalilor dintr-un textscris.
3. Initial Revision Vor fi recapitulate i evaluate 7 S1-S2
coninuturile parcurse n anii anteriori.
4. Unit 1: 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul personal: relaii 115 S3
Crossing text pe baza titlului / unui stimul vizual. interpersonale; viaa personal (stil de S4
Barriers 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj via, comportament social) S5
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / Domeniul public: mass-media
scrise autentice. A descoperi i exprima atitudini (a-i
2.3 Redactarea de paragrafe / exprima acordul/dezacordul; a compara
texte pe o tem de interes. aciunile prezente cu cele trecute)
2.5 Redactarea de texte funcionale simple. A descoperi i exprima emoii (a
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes exprima refuzul, a argumenta refuzul; a
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns folosi stilul formal/informal)
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de Articole i determinani
comunicare n funcie de stilul formal / informal partitive
folosit de interlocutor. Substantivul numarabil i nenumrabil
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care sunt Idiomuri corelate cu tema unitii
exprimate preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor
5. Unit 2: Moods 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul personal: relaii 15 S5
text pe baza titlului / unui stimul vizual. interpersonale; viaa personal (stil de S6
and
1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj via, comportament social) S7
Feelings 1.4. Identificarea de detalii din mesaje A descoperi i exprima emoii (a
orale/scrise (autentice) exprima surpriza, curiozitatea, teama,
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti ndoiala; a exprima compasiunea; a-si
cotidiene. cere scuze a folosi stilul formal i
2.3 Redactarea de paragrafe / informal)
texte pe o tem de interes. Present Simple and Continuous used
3.1 Formularea de idei/preri pe teme de interes to/be used to/ get used to
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns Substantivul: Idiomuri corelate cu tema
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care sunt unitii
exprimate preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor.

6. Self- 1.4. Identificarea de detalii din mesaje orale / Vor fi recapitulate i evaluate 5 S8
scrise (autentice) coninuturile parcurse n unitile de
Assessm
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti nvare 1-2.
ent cotidiene.
Module 2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
1
comunicare n funcie de stilul formal / informal
folosit de interlocutor.

7. Programul National "Scoala Altfel" S9

8. Unit 3: 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj. Domeniul personal: viaa personal (stil 15 S10
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / de via, comportament social) S11
Making a
scrise (autentice) Domeniul ocupaional: aspecte legate S12
Living 1.5 Selectarea de informaii din mai multe texte de profesiuni i de viitorul profesional;
n scopul ndeplinirii unei sarcini structurate de texte referitoare la aspectele teoretice ale
lucru. specialitii; texte referitoare la aspecte
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti practice ale specialitii.
cotidiene. A da i a solicita informaii (a raporta)
2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
A descoperi i exprima atitudini (a
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de
exprima acordul / dezacordul)
comunicare n funcie de stilul formal / informal
A convinge (a comenta preri)
folosit de interlocutor.
Infinitivul, participiul, gerunziul
4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire
Construcii infinitivale, participiale,
direct n vorbire indirect
gerundivale
4.3 Sintetizarea sub form de schem / notie a
Discurs direct, discurs indirect
coninutului unui text scris / mesaj oral.
9. Unit 4: 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul personal: viaa personal (stil 15 S12
text pe baza titlului / unui stimul vizual. de via) S13
MakeYo
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / Domeniul public: aspecte din viaa S14
urself at scrise (autentice). contemporan (sociale, economice,
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti ecologice, strategii de utilizare a
Home
cotidiene, obiceiuri. resurselor)
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de A convinge (a avertiza pe cineva; a
interes. comenta preri, a face sugestii)
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care sunt Timpurile verbale- aspectul perfect
exprimate preri despre subiecte legate de (recapitulare)
preocuprile tinerilor
10. Self- 1.4. Identificarea de detalii din mesaje orale / Vor fi recapitulate i evaluate 5 S15
scrise (autentice) coninuturile parcurse n unitile de
Assessm
2.1 Descrierea (oral / n scris) unor activiti nvare 3 - 4.
ent cotidiene.
2.5 Redactarea de texte funcionale simple.
Module
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes
2 n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns.
11. Unit 5: 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / Domeniul personal: viaa personal (stil 15 S16
scrise (autentice). de via) S17
Modern
1.6 Recunoaterea organizrii logice a unui Universul adolescenei: cultura, art, S18
Living paragraf / text literar sport
2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor activiti Domeniul public: aspecte din viaa
cotidiene, obiceiuri contemporan (sociale, culturale,
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de educaionale); mass-media
interes. A descoperi i exprima atitudini: a
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes exprima satisfacia / insatisfacia fa de
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns. un punct de vedere
A convinge: a comenta preri
Adjectivul (comparaia intensiv)
12. Semestrial Vor fi recapitulate i evaluate 10 S18
coninuturile parcurse n semestru I S19
Revisio
n
13. Unit 6: 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul ocupaional: activiti din S20
text pe baza titlului. viaa cotidian. S21
GoingPl
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj. Domeniulpersonal : viaapersonal (stil S22
aces 1.3 Identificarea de informaii cheie din texte de via) 15
autentice. Domeniul public : aspecte din viaa
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / contemporan (ecologice)
scrise (autentice). Domeniul educaional: texte din
1.5 Selectarea de informaii din mai multe texte literaturile britanic i american.
n scopul ndeplinirii unei sarcini structurate de A descoperi i exprima atitudini: a-i
lucru. exprima acordul/ dezacordul.
1.6 Recunoaterea organizrii logice a unui A exprima satisfacia/insatisfacia,
paragraf / text literar;
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, obiceiuri. A descoperii exprima emoii: a exprima
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes refuzul, a argumenta refuzul;
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns. afolosistilulformal/informal
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru A convinge: acomentapreri; a ncuraja,
traducerea unor texte funcionale scurte din limba a avertiza
englez n limba romn. Utilizarea verbelor modale.

Self-assessment 1.1Anticiparea elementelor de coninut ale unui Vor fi recapitulate i evaluate


text pe baz titlului / unui stimul vizual. coninuturile parcurse n unitile de
Module
1.3Identificarea de informaii cheie din texte nvare 5 - 6.
14. 3 autenttice.
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, obiceiuri.
4.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns S22
5 S23
15. Unit 7: History 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale Domeniul ocupaional: aspecte legate
unui text pe baza titlului / unui stimul vizual. de profesiuni i de viitorul profesional.
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Domeniul personal: viaa personal
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte (stil de via, comportament social)
autentice. Domeniul public: aspecte din viaa
1.5 Selectarea de informaii din mai multe texte contemporan (sociale, economice,
n scopul ndeplinirii unei sarcini de lucru politice, istorice, culturale, educaionale,
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, obiceiuri. ecologice, strategii de utilizare a
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de resurselor)
interes A descoperi i exprima atitudini: a-i
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes exprima acordul/ dezacordul.
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns. S23
A descoperi i a exprima emoii: a S24
3.2 Adaptarea formei mesajului la situaia de exprima compasiunea 12
comunicare n funcie de stilul formal/ informal S25
Utilizarea verbelor modale (timpul
folosit de interlocutor trecut).
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care
sunt exprimate preri despre subiecte legate de
preocuprile tinerilor
4.1 Transformarea unor mesaje din vorbire
direct n vorbire indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru
traducerea unor texte funcionale scurte din limba
englez n limba romn
16. Unit 8: 1.1Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul personal: relaii
15
text pe baza titlului / unui stimul vizual. interpersonale.
Learnin S26
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj. Universul
g 1.3 Identificarea de informaii cheie din texte adolescenei. S27
autentice. S28
Domeniul ocupaional: aspecte legate de
Lessons
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, obiceiuri. profesiuni i de viitorul profesional.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de A descoperi i exprima atitudini: a
interes n cadrul unei discuii / n mesaje de exprima satisfaia/ insatisfacia fa de un
rspuns. punct de vedere.
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv pentru Diateza pasiv.
traducerea unor texte funcionale scurte din Diateza activ.
limba englez n limba romn

17. Self-assessment 1.1Anticiparea elementelor de coninut ale unui Vor fi recapitulate i evaluate
text pe baz titlului / unui stimul vizual. coninuturile parcurse n unitile de
Module
1.3Identificarea de informaii cheie din texte nvare 7- 8
3 autenttice.
2.1 Descrierea unor activiti cotidiene, obiceiuri.
4.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes S28
7
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns S29

17. Unit 9: Planet 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale Domeniul public: aspecte din viaa S29
unui text pe baza titlului / unui stimul vizual. contemporan (ecologice, strategii de 12 S30
Issues
1.2 Identificarea sensului global al unui utilizare a resurselor). S31
mesaj. Domeniul educaional: descoperiri
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte tiinifice i tehnice.
autentice. A descoperi i exprima atitudini: a
2.2 Relatarea coninutului unui film / al unei exprima acordul/ dezacordul.
povestiri, pe baza unui plan de idei dat. A exprima satisfacia/ insatisfacia fa
2.3 Redactare de paragrafe / texte pe o tem de de un punct de vedere.
interes. A descoperi i exprima emoii: a
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes exprima surpriza, curiozitatea, teama,
n cadrul unei discuii / n mesaje de raspuns. ndoiala.
-exprimarea viitorului
Sintaxa (subordonata condiional ).
18. Unit 10: The 1.1 Anticiparea elementelor de coninut ale unui Domeniul personal: viaa personal (stil
text pe baza titlului / unui stimul vizual. de viat, strategii de studiu,
Cycle of
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj. comportament social).
Life 1.3 Identificarea de informaii cheie din texte A descoperi i exprima atitudini: a-i
autentice. exprima acordul/ dezacordul. S32
2.3 Redactare de paragrafe / texte pe o tem de A descoperi i exprima atitudini: a S33
interes. compara aciunile prezente cu cele 12 S34
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes trecute.
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns. Sintaxa (subordonata relativ, concesiv
3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n care i de scop)
sunt exprimate preri despre subiecte legate de Conjuncii.
preocuprile tinerilor.

19. Self-assessment 1.3 Identificarea de informaii cheie din texte Vor fi recapitulate i evaluate
autentice. coninuturile parcurse n unitile de
Module
2.2 Relatarea coninutului unui film / al unei nvare 9 10.
5 povestiri, pe baza unui plan de idei dat.
3.1 Formularea de idei / preri pe teme de interes
Final Revision
n cadrul unei discuii / n mesaje de rspuns. 8
4.4 Traducerea n i din limba romn a unor S34
texte scurte din domenii de interes utiliznd S35
dicionarul.