Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 177 (XXI) Nr. 677 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Vineri, 9 octombrie 2009

SUMAR

Nr. Pagina

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
337. Ordin al inspectorului de stat ef al Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat pentru aprobarea
constituirii comisiei de control ce va verifica
respectarea cerinelor tehnice privind utilizarea
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi,
precum i a cerinelor tehnice privind proiectarea,
construirea, montarea, instalarea, exploatarea,
verificarea tehnic i repararea cazanelor de ap
cald i a cazanelor de abur de joas presiune ........ 2
349. Ordin al inspectorului de stat ef al Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat pentru aprobarea
constituirii comisiei de control ce va verifica
respectarea cerinelor tehnice privind amplasarea-
instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea,
distribuia i verificarea instalaiilor de distribuie a
gazelor petroliere lichefiate la autovehicule .............. 3
382. Ordin al inspectorului de stat ef al Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune i Instalaiilor de Ridicat pentru aprobarea
Metodologiei privind autorizarea operatorului
responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic n
utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR operator RSVTI .......................................... 413
5.231. Ordin al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii
privind acordarea acreditrii pentru unitatea de
nvmnt preuniversitar particular Grdinia
Iolanda din Braov .................................................. 14


Rectificri .............................................................................. 1416
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

ORDIN
pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinelor tehnice
privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, precum i a cerinelor tehnice
privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnic
i repararea cazanelor de ap cald i a cazanelor de abur de joas presiune
n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor
de Ridicat emite urmtorul ordin:
Art. 1. Se constituie comisia de control la nivelul Inspeciei Art. 3. Aciunea de control a comisiei nominalizate mai sus
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune se va finaliza n data de 15 octombrie 2009.
i Instalaiilor de Ridicat (ISCIR) constituit din urmtorii salariai: Art. 4. Activitatea salariailor menionai la art. 2 este
inspector de specialitate ing. Marian Rducanu, ef de coordonat de ctre eful de comisie, care va centraliza toate
comisie; rezultatele verificrilor, dup care va ntocmi un raport de
ef de birou consilier juridic Theohari Cosmin Alexandru; activitate cuprinznd constatrile i msurile luate n urma
inspector de specialitate ing. Ciocoiu Gheorghe; controlului, document pe care l va nainta inspectorului de stat
inspector de specialitate ing. Diaconescu Drago;
ef; membrii comisiei se vor identifica la unitile verificate cu
inspector de specialitate ing. Nstsescu Doru
legitimaiile de serviciu eliberate de ctre ISCIR.
Alexandru;
inspector de specialitate ing. Dan Cezar Ionescu; Art. 5. (1) Membri comisiei de control vor informa n scris
inspector de specialitate ing. Roman Sorin Marian; toate unitile colare ce intr sub incidena prescripiilor tehnice
inspector de specialitate ing. Tomo Constantin; PT A1/2002 i PT C9/2003 despre necesitatea respectrii
inspector de specialitate ing. Munteanu Petre; dispoziiilor legale n domeniu i despre sanciunile prevzute
inspector de specialitate ing. State Horia; n Legea nr. 64/2009 privind funcionarea n condiii de siguran
inspector de specialitate ing. Puca Olimpiu; a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
inspector de specialitate ing. Ndrag Marcel; consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile
inspector de specialitate ing. Brligea Ctlin; ulterioare, verificndu-se n special respectarea cerinelor
inspector de specialitate ing. Merca Stelian; tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea,
inspector de specialitate ing. Plugar Florin; repararea, distribuia i verificarea echipamentelor/instalaiilor
inspector de specialitate ing. ig Gheorghe; ce intr sub incidena PT A1/2002 i PT C9/2003; se va controla
inspector de specialitate ing. Vitan Ion; existena personalului de specialitate autorizat (fochiti) i
inspector de specialitate ing. Moglan Sandu;
RSVTI (acolo unde este cazul).
inspector de specialitate ing. Alman Valentin;
(2) Comisia de control va lua msuri de prevenire a
inspector de specialitate ing. Bujor Victor.
Art. 2. Prin prezentul ordin se aprob deschiderea aciunii accidentelor i/sau de aplicare a sanciunilor contravenionale,
de control al respectrii cerinelor tehnice privind utilizarea n cazul identificrii nerespectrii condiiilor legale n domeniu.
aparatelor consumatoare de combustibili gazoi, precum i a Art. 6. Serviciul resurse umane din cadrul ISCIR va
cerinelor tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, comunica tuturor salariailor prevzui la art. 2 prevederile
instalarea, exploatarea, verificarea tehnic i repararea prezentului ordin.
cazanelor de ap cald i a cazanelor de abur de joas Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
presiune. Romniei, Partea I.
Inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean

Bucureti, 18 august 2009.


Nr. 337.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 3

MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

ORDIN
pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerinelor tehnice
privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuia i verificarea
instalaiilor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule
n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n baza Hotrrii Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea i funcionarea Ministerului Economiei, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor
de Ridicat emite urmtorul ordin:

Art. 1. Se constituie comisia de control la nivelul Inspeciei ef; membrii comisiei se vor identifica la unitile verificate cu
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune legitimaiile de serviciu eliberate de ctre ISCIR.
i Instalaiilor de Ridicat (ISCIR) constituit din urmtorii salariai: Art. 5. (1) Membrii comisiei de control vor informa n scris
inspector de specialitate ing. Gherghina Nicolae, ef toate unitile implicate n activitatea de distribuire a gazelor
de comisie; petroliere lichefiate la autovehicule despre necesitatea
ef de departament consilier juridic Alexandru Pcurar; respectrii dispoziiilor legale n domeniu i despre sanciunile
inspector de specialitate ing. lonescu Mihai; prevzute de Legea nr. 64/2009 privind funcionarea n condiii
inspector de specialitate ing. Roman Sorin Marian; de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i
inspector de specialitate ing. Tomo Constantin; a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i
inspector de specialitate ing. Munteanu Petre; completrile ulterioare, controlnd n special:
inspector de specialitate ing. State Horia; respectarea cerinelor tehnice privind amplasarea-
inspector de specialitate ing. Puca Olimpiu; instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuia i
inspector de specialitate ing. Ndrag Marcel; verificarea instalaiilor de distribuie a gazelor petroliere
inspector de specialitate ing. Brligea Ctlin;
lichefiate la autovehicule;
inspector de specialitate ing. Merca Stelian;
existena personalului de specialitate autorizat;
inspector de specialitate ing. Plugar Florin;
staiile de distribuie a gazelor petroliere lichefiate
inspector de specialitate ing. ig Gheorghe;
la autovehicule autorizate conform prescripiei tehnice
inspector de specialitate ing. Vitan Ion;
PT C8/2003, verificnd dac instalaia este utilizat n alte
inspector de specialitate ing. Moglan Sandu;
scopuri (ncrcare butelii tip aragaz) dect cel pentru care a fost
inspector de specialitate ing. Alman Valentin;
inspector de specialitate ing. Bujor Victor. construit;
Art. 2. Prin prezentul ordin se aprob deschiderea aciunii documentele/autorizaiile din care rezult ndeplinirea
de control al respectrii cerinelor tehnice privind amplasarea- cerinelor tehnice prevzute n dispoziiile legale n vigoare.
instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuia i (2) Comisia de control va lua msuri de prevenire a
verificarea instalaiilor de distribuie a gazelor petroliere lichefiate accidentelor i/sau de aplicare a sanciunilor contravenionale,
la autovehicule. n cazul identificrii nerespectrii condiiilor legale n domeniu.
Art. 3. Aciunea de control a comisiei nominalizate mai sus Art. 6. Orice dispoziie contrar prezentului ordin se
se va finaliza n data de 15 octombrie 2009. abrog la data intrrii n vigoare a prezentului act.
Art. 4. Activitatea salariailor menionai la art. 2 este Art. 7. Serviciul resurse umane din cadrul ISCIR va
coordonat de ctre eful de comisie, care va centraliza toate comunica tuturor salariailor prevzui la art. 2 prevederile
rezultatele verificrilor, dup care va ntocmi un raport de prezentului ordin.
activitate cuprinznd constatrile i msurile luate n urma Art. 8. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
controlului, document pe care l va nainta inspectorului de stat Romniei, Partea I.

Inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean

Bucureti, 26 august 2009.


Nr. 349.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009

MINISTERUL ECONOMIEI
INSPECIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE I INSTALAIILOR DE RIDICAT

ORDIN
pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea
i verificarea tehnic n utilizare a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR operator RSVTI
Avnd n vedere dispoziiile Legii nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune,
instalaiilor de ridicat i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare,
n aplicarea Hotrrii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor
de Ridicat emite urmtorul ordin:
Art. 1. ncepnd cu data emiterii prezentului ordin se Art. 4. La data expirrii perioadei de valabilitate a
aprob Metodologia privind autorizarea operatorului responsabil autorizaiilor emise n temeiul Ordinului inspectorului de stat ef
cu supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR operator sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 333/2006, cu
RSVTI, prevzut n anexa care face parte integrant din modificrile i completrile ulterioare, persoanele fizice i
prezentul ordin. juridice care doresc dobndirea unei noi autorizaii de operator
Art. 2. Persoanele fizice i juridice care doresc s presteze RSVTI vor ndeplini condiiile prevzute n metodologia
activiti de operator RSVTI trebuie s se autorizeze n condiiile menionat la art. 1.
prevzute n metodologia menionat la art. 1.
Art. 5. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se
Art. 3. Persoanele fizice atestate ca formatori, precum i
abrog Ordinul inspectorului de stat ef al Inspeciei de Stat
persoanele juridice i fizice care la data intrrii n vigoare a
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
prezentului ordin au autorizaii valabile, emise potrivit
Instalaiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii
dispoziiilor Ordinului inspectorului de stat ef al Inspeciei de
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea
Instalaiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea Procedurii tehnic a instalaiilor i a modelului Autorizaiei pentru
privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor, publicat n
tehnic a instalaiilor i a modelului Autorizaiei pentru Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie
supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor, cu 2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i orice
modificrile i completrile ulterioare, pot continua prestarea alte dispoziii contrare.
activitii n domeniul RSVTI pn la data expirrii valabilitii Art. 6. Prezentul ordin intr n vigoare n termen de 15 zile
acestora. de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Inspectorul de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
Mircea Vasile Zegrean

Bucureti, 10 septembrie 2009.


Nr. 382.

ANEX

METODOLOGIE
privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic n utilizare
a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR operator RSVTI

CAPITOLUL I instalaiilor/echipamentelor, pe domeniul instalaiilor sub


Dispoziii generale presiune, al instalaiilor de ridicat i al aparatelor consumatoare
de combustibil.
SECIUNEA 1 (2) Prezenta metodologie urmrete ca formarea operatorilor
RSVTI s se fac unitar, cu organizatori avizai de Inspecia de
Scopul metodologiei
Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i
Art. 1. (1) Prezenta metodologie are ca scop formarea Instalaiilor de Ridicat (ISCIR), pe baza unor programe care pun
operatorilor RSVTI n conformitate cu cerinele specifice ale la dispoziia participanilor informaiile necesare n vederea
prescripiilor tehnice privind sigurana n funcionare a desfurrii activitii.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 5

SECIUNEA a 2-a Art. 4. (1) Activitatea de operator RSVTI poate fi prestat


Termeni i definiii de persoane fizice sau juridice n baza autorizaiei emise de
ISCIR.
Art. 2. n sensul prezentei metodologii, termenii i (2) Persoana fizic poate fi autorizat de ISCIR ca operator
expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: RSVTI dac ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) autorizare activitatea de evaluare i atestare, efectuat a) are exerciiul drepturilor civile;
de ISCIR, a competenei i capabilitii unei persoane fizice sau b) este apt din punct de vedere medical pentru prestarea
juridice de a desfura activitile prevzute de prezenta activitii de operator RSVTI, aspect dovedit prin fia de
metodologie; aptitudini medicale eliberat de un medic de medicina muncii;
b) atestat document, eliberat de ISCIR, care atest c) are studii medii sau superioare tehnice, aspect dovedit prin
absolvirea unui program de instruire n domeniu, obinut pe baza documentele de studii;
unei evaluri scrise; d) are cunotinele necesare n vederea prestrii activitii
c) avizare procedur prin care ISCIR, n urma unor de operator RSVTI, aspect dovedit prin atestat eliberat de ISCIR
verificri, admite ca un organizator persoan juridic s deruleze n urma promovrii examenului de absolvire a unui program de
programe de instruire pentru dobndirea calitii de formator n instruire efectuat de un organizator avizat ISCIR.
domeniul RSVTI; (3) Persoana juridic poate fi autorizat de ISCIR ca operator
d) deintor persoana fizic sau juridic ce deine cu orice RSVTI dac ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
titlu o instalaie/un echipament n exploatare; a) are ca obiect de activitate principal sau secundar
e) formator persoana fizic atestat potrivit dispoziiilor desfurarea de activiti de testri i analize tehnice, aspect
legale; dovedit prin certificatul constatator eliberat de oficiul registrului
f) ntreprindere individual ntreprinderea economic, fr comerului;
personalitate juridic, organizat de un ntreprinztor persoan b) desfoar activitatea de operator RSVTI prin cel puin
fizic; dou persoane fizice autorizate ca operator RSVTI angajate,
g) ntreprindere familial ntreprinderea economic, fr aspect dovedit prin contractele individuale de munc ale
personalitate juridic, organizat de un ntreprinztor persoan acestora.
fizic mpreun cu familia sa; (4) Condiia prevzut la alin. (3) lit. b) se consider
h) operator RSVTI operator autorizat, responsabil cu ndeplinit i n cazul n care persoana juridic face dovada
supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a existenei unor raporturi contractuale cu persoane fizice
instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR; autorizate (PFA), n condiiile legii.
i) organizator al programului de instruire orice persoan (5) Persoanele fizice constituite potrivit art. 4 lit. a) din
juridic care organizeaz programe de instruire referitoare la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice
activitatea de operator RSVTI i ndeplinete condiiile prezentei
autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale,
metodologii;
cu modificrile ulterioare, vor putea s i desfoare activitatea
j) persoan juridic orice entitate constituit potrivit legii
de operator RSVTI.
naionale, precum i cele constituite n temeiul dreptului altui stat
Art. 5. Activitatea de operator RSVTI se poate presta n
membru sau reglementat de acesta, indiferent dac acestea
una dintre urmtoarele modaliti:
sunt considerate sau nu ca avnd personalitate juridic; a) n temeiul unor raporturi de munc;
k) persoan juridic de alt naionalitate entitate b) ca activitate independent, n condiiile legii;
constituit potrivit legii altui stat membru i care i are sediul c) ca activitate societar, prin intermediul persoanei juridice
social pe teritoriul acestuia; autorizate.
l) persoan fizic autorizat persoana fizic autorizat s
desfoare orice form de activitate economic permis de CAPITOLUL II
lege, folosind n principal fora sa de munc; Atestarea operatorului RSVTI
m) subdiviziuni ale persoanei juridice sedii secundare ale
persoanei juridice, respectiv filiale, sucursale, agenii, puncte de SECIUNEA 1
lucru, reprezentane sau alte asemenea sedii; Generaliti
n) supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor
totalitatea activitilor desfurate pentru respectarea Art. 6. (1) Persoanele fizice care doresc autorizarea ca
prevederilor Legii nr. 64/2008, cu modificrile i completrile operator RSVTI sunt examinate de ctre ISCIR dup
ulterioare, i a prescripiilor tehnice aplicabile, desfurate de participarea la un program de instruire.
ctre operatorul RSVTI n scopul funcionrii n condiii de (2) Programele de instruire se organizeaz de persoane
siguran a instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR; juridice avizate.
o) utilizator persoana fizic sau juridic ce are n folosin (3) Avizarea persoanelor juridice se face de ctre ISCIR. n
o instalaie/un echipament. acest scop persoana juridic depune la ISCIR urmtoarele:
a) adresa de solicitare a avizrii;
SECIUNEA a 3-a b) dovada c are ca obiect de activitate desfurarea
Sfera de aplicare activitilor de formare profesional, conform actelor constitutive;
c) programa analitic, conform modelului prevzut n
Art. 3. Deintorii/Utilizatorii de instalaii/echipamente din anexa nr. 1;
domeniul ISCIR, indiferent de forma de constituire i proprietate, d) suportul de curs.
au obligaia s numeasc un operator autorizat, responsabil cu (4) ISCIR analizeaz documentele prevzute la alin. (3) i, n
supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a cazul n care acestea corespund, elibereaz adresa de avizare
instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, denumit n conform modelului prevzut n anexa nr. 2. Avizarea este
continuare operator RSVTI. valabil pe o perioad de 4 ani.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009

(5) Persoana juridic avizat poate s organizeze programe (2) n vederea programrii susinerii examenului la o dat
de instruire cu respectarea urmtoarelor condiii: ulterioar, absolvenii programului de instruire depun la ISCIR
a) s deruleze programele de instruire cu formatori atestai urmtoarele documente:
conform prevederilor legale i acceptai de ctre ISCIR; a) cererea de programare la examen;
b) s asigure condiiile necesare pentru buna desfurare a b) copia actului de identitate;
programului de instruire. c) copii ale actelor doveditoare privind absolvirea
programului de instruire.
SECIUNEA a 2-a
(3) Nota minim de absolvire a examenului n vederea
Organizarea programelor de instruire n vederea atestrii obinerii atestatului este 6 (ase).
Art. 7. (1) Persoanele care ndeplinesc condiiile prevzute (4) n urma promovrii examenului, ISCIR elibereaz un
la art. 4 alin. (2) i doresc nscrierea la un program de instruire atestat conform modelului prevzut n anexa nr. 3.
n vederea obinerii atestatului de operator RSVTI depun la Art. 14. (1) Atestatul eliberat de ISCIR are o valabilitate
organizatorul programului de instruire urmtoarele documente: nelimitat.
a) copia diplomei de studii tehnice; (2) Pe baza atestatului eliberat, candidatul admis poate
b) curriculum vitae; solicita eliberarea autorizaiei de operator RSVTI.
c) copia actului de identitate; Art. 15. (1) Persoanele care nu promoveaz examenul n
d) fia de aptitudini medicale, eliberat de un medic de vederea obinerii atestatului pot participa la reexaminare n baza
medicina muncii. unei cereri scrise formulate ntr-un termen de cel mult un an de
(2) Pentru actele solicitate n copie, persoanele fizice i la data absolvirii programului.
juridice vor certifica conformitatea acestora cu originalul pe (2) n cazul depirii termenului prevzut la alin. (1) sau,
propria rspundere. dup caz, al nepromovrii reexaminrii, participantul trebuie s
Art. 8. (1) Pentru organizarea unui program de instruire, urmeze un nou program de instruire.
persoana juridic avizat depune la ISCIR, cu cel puin 15 zile Art. 16. Persoanele care au ocupat timp de 2 ani funcia
nainte de nceperea programului, urmtoarele: de inspector de specialitate n cadrul ISCIR sau care au
a) adresa de anunare a organizrii unui program de coordonat activitatea au dreptul de a participa la examinarea
instruire, n care trebuie s se precizeze perioada i locul de pentru dobndirea calitii de operator RSVTI, n urma achitrii
organizare a programului; tarifului de examinare i eliberare a atestatului, fr a mai fi
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice; necesar participarea la programul de instruire.
c) programa analitic, dezvoltat pe teme, zile, ore i Art. 17. Tarifarea activitilor prevzute n prezentul capitol
formatori; se face potrivit listei de tarife aprobate n vigoare.
d) tabelul cu numele i prenumele formatorilor atestai;
e) tabelul cu numele i prenumele cursanilor, precum i CAPITOLUL III
codul numeric personal. Autorizarea operatorului RSVTI
(2) Se admite modificarea listei cursanilor numai n intervalul
rmas pn la nceperea programului, cu obligaia informrii SECIUNEA 1
ISCIR n legtur cu modificrile intervenite. Eliberarea autorizaiei
(3) n cazul ndeplinirii condiiilor prevzute la alin. (1) i (2),
ISCIR transmite persoanei juridice avizate o adres prin care Art. 18. Persoanele fizice i juridice care ndeplinesc
comunic acceptul deschiderii programului de instruire. condiiile prevzute la art. 4 pot solicita eliberarea autorizaiei
Art. 9. La sfritul programului de instruire, organizatorul de operator RSVTI.
elibereaz participanilor documentul care s fac dovada de Art. 19. Cererea de eliberare a autorizaiei de operator
participare la programul de instruire. RSVTI pentru persoane fizice se adreseaz inspeciei teritoriale
Art. 10. Organizatorul programului de instruire care nu n raza creia solicitantul i are domiciliul, nsoit de
anun organizarea unui program de formare profesional cu urmtoarele acte:
respectarea condiiilor prevzute la art. 8 nu poate elibera a) adeverina eliberat de ISCIR, n copie;
participanilor documentul care s ateste participarea la b) actul de identitate, n copie.
programul de instruire. Art. 20. (1) Cererea de eliberare a autorizaiei de operator
Art. 11. Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR poate RSVTI pentru persoane juridice se adreseaz inspeciei
efectua verificri privind modul de desfurare a programului de teritoriale n raza creia solicitantul i are sediul principal sau,
instruire. dup caz, locul de stabilire declarat pe teritoriul naional, nsoit
de urmtoarele acte:
SECIUNEA a 3-a
a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerului,
Organizarea examenului n vederea atestrii din care s rezulte datele de identificare i obiectul de activitate
Art. 12. (1) ISCIR stabilete tematica pentru examen i ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile nainte;
verific dosarele candidailor n vederea examinrii. b) autorizaiile de operator RSVTI pentru personalul propriu,
(2) Responsabilitatea ndeplinirii condiiilor de admitere la valabile la data formulrii cererii, n copie;
examen a participanilor revine organizatorului programului de c) documente care atest existena la data formulrii cererii
instruire. a raporturilor contractuale ntre persoana juridic i cel puin
(3) La terminarea programului de instruire, organizatorul dou persoane fizice autorizate ca operator RSVTI, n copie.
solicit la ISCIR examinarea absolvenilor. (2) Persoanele care i desfoar activitatea potrivit art. 4
Art. 13. (1) Participanii care absolv programul de lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008, cu
instruire pot fi examinai dup terminarea acestuia, n baza modificrile i completrile ulterioare, depun certificate specifice
cererii formulate de organizatorul programului de instruire, sau pentru dovedirea datelor de identificare i a obiectului de
pot fi programai la o dat ulterioar. activitate.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 7

(3) Persoanele juridice de alt naionalitate depun c) autorizaiile de operatori RSVTI pentru personalul propriu,
documente echivalente emise de organismele omoloage valabile la data formulrii cererii, n copie;
competente din statele membre. d) dovada existenei la data formulrii cererii a raporturilor
Art. 21. n urma verificrii documentelor prevzute la contractuale dintre persoana juridic i operatorii RSVTI
art. 19 i 20, ISCIR elibereaz solicitantului, n termen de personal propriu, n copie.
maximum 30 de zile de la data depunerii documentaiei (3) Pentru persoanele juridice de alt naionalitate, precum i
complete, o autorizaie-tip, conform modelului din anexa nr. 4. pentru cele nfiinate potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului
Art. 22. Autorizaia are un termen de valabilitate de 4 ani nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, dispoziiile
ncepnd cu data eliberrii i se prelungete o dat la 4 ani. art. 20 alin. (2) i (3) se aplic n mod corespunztor.
Art. 23. (1) n cazul pierderii/deteriorrii autorizaiei, pentru Art. 27. n urma verificrii documentelor prevzute la
eliberarea unui duplicat, persoana fizic depune la inspecia art. 25 i 26, ISCIR elibereaz solicitantului, n termen de
teritorial emitent a autorizaiei urmtoarele documente: maximum 30 de zile de la data depunerii documentaiei
a) cererea pentru eliberarea duplicatului; complete, o nou autorizaie, avnd aceeai perioad de
b) actul de identitate, n copie; valabilitate cu cea iniial.
c) adeverina eliberat de ISCIR, n copie;
d) declaraia pe propria rspundere privind pierderea/ SECIUNEA a 3-a
deteriorarea autorizaiei. Organizarea programelor de instruire n vederea prelungirii
(2) n vederea eliberrii unui duplicat al autorizaiei, persoana valabilitii autorizaiei
juridic va depune urmtoarele acte: Art. 28. n perioada de valabilitate a autorizaiei, operatorul
a) cererea pentru eliberarea duplicatului, semnat de RSVTI trebuie s urmeze un program de instruire.
reprezentantul legal al acesteia; Art. 29. (1) Programul de instruire se organizeaz de
b) autorizaiile operatorilor RSVTI ai societii i dovada c persoane juridice avizate de ctre ISCIR n condiiile cap. II
acetia se afl n raporturi contractuale cu persoana juridic la seciunea a 2-a.
data formulrii cererii, n copie; (2) Programa analitic tip B pentru programele de instruire
c) declaraia pe propria rspundere privind este prevzut n anexa nr. 1.
pierderea/deteriorarea autorizaiei, semnat de reprezentantul Art. 30. Pentru participarea la programul de instruire,
legal al persoanei juridice. solicitantul depune la organizator urmtoarele documente:
(3) Duplicatul se emite n termen de maximum 30 de zile de a) cererea de participare la programul de instruire;
la depunerea documentaiei complete. b) copia autorizaiei care urmeaz a fi nlocuit.
SECIUNEA a 2-a Art. 31. (1) La sfritul programului de instruire,
organizatorul elibereaz participanilor documente care atest
Prelungirea valabilitii autorizaiei participarea la programul de instruire.
Art. 24. Persoana fizic autorizat ca operator RSVTI (2) n baza documentelor eliberate de organizator,
poate obine prelungirea valabilitii autorizaiei, cu respectarea participanii pot solicita eliberarea unei noi autorizaii de operator
urmtoarelor cerine: RSVTI.
a) ndeplinete condiiile prevzute la art. 4; Art. 32. ISCIR poate efectua verificri privind modul de
b) autorizaiei iniiale nu i-a ncetat valabilitatea de drept, nu desfurare a programului de instruire.
a fost retras de ISCIR sau anulat, n condiiile legii;
c) dovedete participarea, cu cel mult un an nainte de data CAPITOLUL IV
ncetrii valabilitii autorizaiei, la cel puin un program de Obligaiile i drepturile operatorului RSVTI
instruire n domeniu, efectuat de un organizator avizat ISCIR. Art. 33. (1) n exercitarea activitii, persoanele fizice i
Art. 25. n vederea prelungirii perioadei de valabilitate a juridice autorizate ca operator RSVTI au ndatorirea s
autorizaiei, persoana fizic va depune la inspecia teritorial supravegheze ca msurile impuse de legislaia n vigoare privind
emitent o cerere nsoit de urmtoarele documente: funcionarea, exploatarea, precum i ntreinerea i reparaiile
a) actul de identitate, n copie; instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR s fie efectuate
b) autorizaia iniial, n original; n conformitate cu cerinele prescripiilor tehnice aplicabile.
c) fia de aptitudini medicale, eliberat de un medic de (2) n acest sens, n afara obligaiilor prevzute n cap. III din
medicina muncii; Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a
d) dovada absolvirii unui program de instruire n domeniu, instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat i a aparatelor
urmat n perioada de valabilitate a autorizaiei i efectuat de un consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile
organizator avizat ISCIR, n copie. ulterioare, operatorul RSVTI mai are i urmtoarele obligaii
Art. 26. (1) Persoana juridic autorizat ca operator specifice:
RSVTI poate obine prelungirea valabilitii autorizaiei prin a) identificarea tuturor instalaiilor/echipamentelor din
dovedirea respectrii n continuare a condiiilor prevzute la domeniul ISCIR ale deintorului/utilizatorului;
art. 4 alin. (3) i (4), dac autorizaia iniial nu a ncetat de b) efectuarea demersurilor necesare n vederea autorizrii
drept, nu a fost retras de ISCIR sau anulat, n condiiile legii. funcionrii instalaiilor/echipamentelor pentru care autorizarea
(2) n vederea prelungirii perioadei de valabilitate a funcionrii se face de ctre ISCIR, potrivit prescripiilor tehnice
autorizaiei, persoana juridic depune la inspecia teritorial aplicabile;
emitent o cerere nsoit de urmtoarele documente: c) nregistrarea tuturor echipamentelor/instalaiilor
a) autorizaia iniial, n original; deintorului/utilizatorului, supuse autorizrii ISCIR, la inspecia
b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului teritorial de care aparin;
comerului, din care s rezulte datele de identificare i obiectul d) admiterea funcionrii instalaiilor/echipamentelor, care se
de activitate ale persoanei juridice, eliberat cu cel mult 30 de zile face de ctre operatorul RSVTI, conform prevederilor
nainte; prescripiilor tehnice aplicabile;
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009

e) efectuarea demersurilor necesare n vederea obinerii w) desfurarea activitii cu respectarea obligaiilor i


avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaiile rspunderilor prevzute n prescripiile tehnice ISCIR i n
pentru care prescripiile tehnice solicit acest lucru; celelalte dispoziii legale n domeniu.
f) verificarea existenei documentelor nsoitoare ale (3) n afara obligaiilor prevzute la alin. (2), persoana juridic
instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor autorizat ca operator RSVTI are i urmtoarele obligaii
normative aplicabile; specifice:
g) ntocmirea i actualizarea evidenei centralizate pentru a) transmiterea ctre inspecia teritorial a datelor de
toate instalaiile/echipamentele din domeniul ISCIR; identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/
h) instruirea i examinarea anual a personalului de desemnai pentru fiecare deintor/utilizator;
deservire, att cel autorizat de ctre ISCIR, ct i cel instruit b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizai s respecte
intern, n conformitate cu instruciunile de exploatare a obligaiile prevzute la alin. (2) i cele din prescripiile tehnice
instalaiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispoziie de ctre aplicabile;
productori, i cu instruciunile tehnologice ale liniei tehnologice c) informarea n scris a inspeciei teritoriale emitente a
n care este ncadrat/ncadrat instalaia/echipamentul, puse la autorizaiei, n termen de 15 zile, asupra oricror modificri ale
dispoziie de ctre proiectantul liniei tehnologice; condiiilor care au stat la baza eliberrii autorizaiei.
i) afiarea la loc vizibil a instruciunilor de exploatare a Art. 34. n exercitarea activitii sale, operatorul RSVTI are
instalaiilor/echipamentelor ISCIR, precum i a celor ale liniei urmtoarele drepturi:
tehnologice n care este ncadrat/ncadrat instalaia/ a) operatorul RSVTI are dreptul de a-i comanda i realiza o
echipamentul; tampil, ca mod suplimentar de identificare pe documentele pe
j) oprirea din funciune a instalaiilor/echipamentelor la care le ntocmete, conform modelului prevzut n anexa nr. 5;
expirarea scadenei de funcionare acordate cu ocazia ultimei b) operatorul RSVTI are dreptul de a pstra originalele
verificri tehnice oficiale; autorizaiei i atestatului eliberate de ISCIR, unitatea la care
k) informarea n scris a conducerii deintorului/utilizatorului acesta este angajat sau cu care are raporturi contractuale de
despre planul de verificri tehnice aferent anului urmtor, n alt natur neputnd s le rein;
vederea planificrii condiiilor de pregtire a instalaiilor/ c) operatorul RSVTI are dreptul s primeasc informaiile i
echipamentelor; documentele solicitate cu privire la echipamentele/instalaiile pe
l) urmrirea realizrii n termen a dispoziiilor date prin care le are n eviden de la reprezentanii unitilor
procese-verbale de verificare tehnic; deintoare/utilizatoare;
m) examinarea i vizarea registrelor de eviden a d) operatorul RSVTI care i desfoar activitatea n temeiul
funcionrii instalaiilor/echipamentelor, n termenele i cu unor raporturi de munc are drepturile prevzute de legislaia n
respectarea modalitilor stabilite n prescripiile tehnice vigoare aplicabil.
aplicabile;
n) pregtirea instalaiilor/echipamentelor pentru verificri CAPITOLUL V
tehnice oficiale i participarea activ la efectuarea acestora; Obligaiile unitilor deintoare/utilizatoare
o) verificarea ca instalaiile/echipamentele din domeniul de instalaii/echipamente din domeniul ISCIR
ISCIR s fie deservite de personal autorizat, conform cerinelor
prevzute n prescripiile tehnice aplicabile; SECIUNEA 1
p) anunarea de ndat a inspeciei teritoriale de care Obligaii specifice
aparine despre producerea unor avarii sau accidente la
echipamentele/instalaiile pe care le au n eviden; Art. 35. n afara obligaiilor prevzute la cap. IV din Legea
q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor nr. 64/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, unitile
produse la echipamentele/instalaiile ISCIR pe care le are n deintoare/utilizatoare de instalaii/echipamente din domeniul
eviden, n vederea furnizrii tuturor informaiilor organelor de ISCIR mai au i urmtoarele obligaii specifice:
cercetare a evenimentelor; a) s numeasc operatori RSVTI pentru toate
r) informarea n scris a inspeciei teritoriale unde este instalaiile/echipamentele din domeniul ISCIR pe care le
nregistrat/nregistrat instalaia/echipamentul, n termen de dein/utilizeaz;
15 zile, despre datele de identificare ale noului deintor de b) n cazul n care deintorul/utilizatorul are subdiviziuni/
echipamente/instalaii, n cazul unui transfer de proprietate sau puncte de lucru ale persoanei juridice care dein
de folosin asupra acestor bunuri; echipamente/instalaii din domeniul ISCIR, n raza de
s) anunarea inspeciei teritoriale unde este nregistrat/ competen teritorial a mai multor inspecii teritoriale, are
nregistrat instalaia/echipamentul, n vederea scoaterii din obligaia s numeasc cte un operator RSVTI pentru fiecare
eviden n cel mult 15 zile de la data casrii, precum i dintre acestea;
prezentarea documentelor de casare; c) s identifice i s nregistreze, mpreun cu operatorul
t) ntocmirea unui proces-verbal de oprire din funciune RSVTI, toate echipamentele/instalaiile supuse autorizrii ISCIR
pentru instalaiile care intr n conservare i transmiterea pe care le dein;
acestuia la ISCIR n termen de 15 zile; d) conducerea unitii este obligat ca la normarea timpului
u) anunarea n scris a conducerii deintorului/utilizatorului de lucru al RSVTI angajat propriu s in cont de numrul
despre necesitatea opririi unor instalaii sau echipamente ISCIR de echipamente/instalaii, complexitatea i vechimea acestora,
din cauza defeciunilor aprute ori ca urmare a necesitii precum i de amplasarea lor pe o anumit arie geografic;
efecturii unor lucrri de ntreinere, verificare, revizii, nlocuiri e) conducerea unitii este obligat s asigure RSVTI pentru
de piese sau reparaii capitale; fiecare punct de lucru unde se desfoar activiti cu
v) anunarea n scris a inspeciei teritoriale care a eliberat echipamente/instalaii din domeniul ISCIR;
autorizaia, n termen de cel mult 5 zile de la data ncetrii f) nlocuirea/suplinirea personalului care desfoar
raporturilor contractuale cu deintorul/utilizatorul instalaiei/ activitatea de operator RSVTI poate fi dispus de ctre
echipamentului; conducerea unitii, aceasta asigurnd derularea activitii tot
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 9

cu personal autorizat RSVTI, conform dispoziiilor legale n b) suspendarea, pe o perioad de pn la 6 luni,


vigoare; a autorizaiei eliberate de ISCIR;
g) supravegherea i verificarea tehnic n funcionare c) retragerea autorizaiei eliberate de ISCIR.
reprezint o activitate desfurat de ctre operatorul RSVTI, (2) Aplicarea n termen de 6 luni a dou avertismente atrage
continuu ori la intervale predeterminate (stabilite pe parcursul suspendarea, pe o perioad de pn la 6 luni, a autorizaiei
fiecrei zile de lucru), dispuse de ctre deintor/utilizator. eliberate de ISCIR.
(3) Aplicarea n termen de un an a dou sanciuni precizate
SECIUNEA a 2-a la alin. (1) lit. b) atrage retragerea autorizaiei eliberate de ISCIR.
nregistrarea echipamentelor/instalaiilor din domeniul ISCIR (4) Contestarea deciziei de sancionare se face conform
Art. 36. (1) Unitatea deintoare/utilizatoare de legislaiei privind contenciosul administrativ.
echipamente/instalaii din domeniul ISCIR are obligaia s le Art. 41. Persoana fizic sau juridic creia i s-a retras
nregistreze la inspecia teritorial ISCIR de care aparine. autorizaia de operator RSVTI are dreptul s solicite eliberarea
(2) n acest sens, unitatea deintoare va transmite la unei noi autorizaii dup cel puin un an de la data aplicrii
inspecia teritorial urmtoarele acte: msurii administrative de retragere a autorizaiei.
a) cererea scris prin care solicit luarea n eviden ca Art. 42. Regimul sancionator prevzut de prescripiile
unitate ce beneficiaz de serviciile unui operator RSVTI; tehnice ISCIR i de Legea nr. 64/2008, cu modificrile i
b) evidena centralizat, n original, semnat de conductorul completrile ulterioare, n raport cu obligaiile operatorilor
unitii, a echipamentelor/instalaiilor ISCIR pe care le deine RSVTI, precum i ale deintorilor/utilizatorilor de
unitatea, conform tabelului prevzut n anexa nr. 6; echipamente/instalaii din domeniul ISCIR, se aplic n
c) copia deciziei conducerii unitii deintoare de conformitate.
echipamente/instalaii prin care s-a numit operatorul RSVTI sau CAPITOLUL VII
copia documentelor care atest raporturile contractuale stabilite
Dispoziii tranzitorii i finale
ntre operatorul RSVTI i unitatea deintoare;
d) copia autorizaiei operatorului RSVTI. Art. 43. (1) Persoanele fizice i juridice care la data intrrii
Art. 37. Tarifarea nregistrrilor, modificarea sau n vigoare a prezentei metodologii dein autorizaii valabile,
completarea datelor de ctre deintorii/utilizatorii de emise potrivit dispoziiilor Ordinului inspectorului de stat ef al
echipamente/instalaii din domeniul ISCIR se face de ctre Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
inspecia teritorial ISCIR, potrivit tarifelor aprobate, n vigoare. Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 333/2006 pentru aprobarea
Procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu
CAPITOLUL VI supravegherea tehnic a instalaiilor i a modelului Autorizaiei
ncetarea de drept, suspendarea i retragerea autorizaiei pentru supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor, pot
de operator RSVTI continua prestarea activitii de operator RSVTI pn la data
Art. 38. Autorizaia de operator RSVTI i nceteaz expirrii valabilitii acestora, fr a mai fi necesar vizarea o
valabilitatea: dat la 2 ani.
a) ca urmare a decesului titularului autorizaiei; (2) tampilele operatorilor RSVTI i pstreaz valabilitatea
b) de la data radierii persoanei juridice autorizate, ca efect al pn la data expirrii autorizaiilor emise n temeiul Ordinului
lichidrii judiciare sau voluntare; inspectorului de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul
c) de la data retragerii de ctre autoritile sau organismele Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat
competente a avizelor, atestrilor ori diplomelor de studii nr. 333/2006.
necesare pentru exercitarea activitii de operator RSVTI; Art. 44. (1) La data expirrii perioadei de valabilitate a
d) de la data la care pierderea capacitii depline de exerciiu autorizaiilor emise n temeiul Ordinului inspectorului de stat ef
sau pierderea capacitii de folosin a fost constatat printr-o al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
decizie a autoritilor sau organismelor competente, potrivit legii; sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 333/2006, persoanele
e) ca urmare a anulrii acesteia, potrivit legii; fizice i juridice care doresc dobndirea unei noi autorizaii de
f) ca urmare a interzicerii exercitrii unei profesii sau a unei operator RSVTI vor ndeplini condiiile prevzute n prezenta
funcii, ca msur de siguran ori pedeaps complementar, metodologie pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de
de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care operator RSVTI.
s-a dispus interdicia. (2) Persoanele juridice care au dobndit dreptul de a
Art. 39. (1) n cazul n care persoana juridic autorizat organiza cursuri n domeniul RSVTI pn la data intrrii n
ca operator RSVTI nu mai are raporturi de munc cu cel puin vigoare a prezentului ordin pot continua prestarea acestei
2 operatori RSVTI persoane fizice, autorizaia acesteia se activiti pn la data expirrii valabilitii avizrii primite de la
suspend. ISCIR.
(2) Suspendarea opereaz de drept de la data la care Art. 45. Tarifarea activitilor ISCIR prevzute n prezenta
condiia nu mai este ndeplinit i dureaz pn la ndeplinirea metodologie se face potrivit listei de tarife CR 1-2009, prevzut
acesteia, fr a prelungi valabilitatea iniial a autorizaiei. n Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind
(3) n perioada suspendrii, persoana juridic nu are dreptul aprobarea Tarifelor pentru operaiunile de autorizare, avizare,
de a exercita activiti de operator RSVTI, sub sanciunea verificare tehnic i alte activiti la instalaii sub presiune,
retragerii autorizaiei. instalaii de ridicat, instalaii/echipamente pentru parcurile de
Art. 40. (1) Nerespectarea obligaiilor i responsabilitilor distracii i aparate consumatoare de combustibil, efectuate de
menionate la cap. IV de ctre persoanele fizice sau juridice Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
atestate/autorizate se sancioneaz administrativ, n funcie de Presiune i Instalaiilor de Ridicat ISCIR, indicativ CR 1-2009.
natura acestora, cu: Art. 46. Anexele nr. 16 fac parte integrant din prezenta
a) avertisment; metodologie.
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009
ANEXA Nr. 1
la metodologie
Programa analitic A a programului de instruire este urmtoarea:

Numr ore
Tema
de predare
Legislaia din Romnia referitoare la domeniul de activitate al ISCIR:
Legea nr. 64/2008 privind funcionarea n condiii de siguran a instalaiilor sub presiune, instalaiilor de ridicat
i a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea i funcionarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat, cu modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 182/2005 privind unele msuri pentru reorganizarea Inspeciei de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat i nfiinarea Societii Comerciale ISCIR
CERT S.A.
Hotrri ale Guvernului care transpun directive europene specifice (Hotrrea Guvernului nr. 439/2003 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia a ascensoarelor, cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrea
Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a aparatelor consumatoare de
combustibili gazoi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 454/2003
privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a recipientelor simple sub presiune, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia i utilizare repetat a echipamentelor sub presiune transportabile, cu modificrile i 6
completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe
pia a mainilor industriale*), Hotrrea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe
pia a echipamentelor sub presiune, cu modificrile i completrile ulterioare, Hotrrea Guvernului
nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiiilor de punere n funciune a instalaiilor de transport pe cablu pentru
persoane, cu modificrile i completrile ulterioare)
Prescripii tehnice
Responsabilitile operatorului RSVTI la instalaii sub presiune i instalaii de ridicat
Responsabilitile operatorului RSVTI persoan fizic
Responsabilitile operatorului RSVTI persoan juridic autorizat
Responsabilitile deintorilor/utilizatorilor instalaiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR (instalaii sub
presiune i instalaii de ridicat)
Cercetarea avariilor i accidentelor
Autorizarea funcionrii instalaiilor
Autorizarea funcionarii instalaiilor sub presiune:
Cazane de abur i ap fierbinte
Cazane de ap cald i abur de joas presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
Conducte de abur i ap fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Autorizarea funcionrii instalaiilor de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele i platforme autoridictoare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scen i trape de decoruri
8
Echipamente de agrement
Modul de ntocmire a proceselor-verbale de verificare tehnic
Verificarea instalaiilor n timpul exploatrii, periodic, la scaden sau dup reparaii
Instalaii sub presiune:
Cazane de abur i ap fierbinte
Cazane de ap cald i abur de joas presiune
Aparate consumatoare de combustibil
Recipiente sub presiune
Conducte de abur i ap fierbinte
Conducte pentru fluide sub presiune
Instalaii de ridicat:
Macarale
Mecanisme de ridicat
Stivuitoare
Nacele i platforme autoridictoare

*) La data intrrii n vigoare a Hotrrii Guvernului nr. 1.029/2008 privind condiiile introducerii pe pia a mainilor, Hotrrea Guvernului nr. 119/2004
se abrog.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 11

Numr ore
Tema
de predare
Elevatoare pentru vehicule
Trape de scen i trape de decoruri
Echipamente de agrement
Modul de ntocmire a proceselor-verbale de verificare tehnic
Autorizarea/prelungirea valabilitii autorizaiilor personalului de deservire la instalaii sub presiune:
Fochiti
Laborani operatori pentru tratarea apei
Automatiti pentru supraveghere i ntreinere
Operatori la instalaiile de alimentare cu GPL auto
Autorizarea/prelungirea valabilitii autorizaiilor personalului de deservire la instalaii de ridicat:
Macaragii 2
Legtori de sarcin
Manevrani
Stivuitoriti
Liftieri
Mecanici troliti
Modul de ntocmire a proceselor-verbale de examinare a personalului de deservire

Programa analitic B a programului de instruire n vederea prelungirii valabilitii autorizaiei este urmtoarea:

Numr ore
Tema
de predare
Modificri legislative i prescripii tehnice ISCIR 4
Efectuarea verificrilor tehnice periodice prin prisma modificrilor legislative la instalaii sub presiune i instalaii
4
de ridicat
Aspecte tehnice specifice legate de activitatea desfurat ca operator RSVTI 2
Aplicaii practice, studii de caz rezultate ca urmare a activitii de operator RSVTI 2

ANEXA Nr. 2
la metodologie

ADRES
de avizare a programei i suportului de curs
Antetul ISCIR ............................. Nr. nregistrare ............../..........

Ctre
........................................
Adres ............................
CUI .................................
Tel./Fax ...........................
n atenia ...........................................................

Avnd n vedere Cererea dumneavoastr nr. .........../.............., nregistrat la ISCIR cu nr. ................./............... privind
solicitarea de avizare a programei i suportului de curs pentru programul .................................., pentru ocupaia/calificarea
........................., cod COR/cod Nomenclator calificri ..............................., v comunicm avizul nostru favorabil/respingerea
solicitrii.
Programa de pregtire i suportul de curs respect prevederile ................................... i ale legislaiei n vigoare privind
formarea profesional a adulilor.
Avizul ISCIR are n vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului educaiei,
cercetrii i tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesional a
adulilor, cu modificrile i completrile ulterioare.
Pentru aceast verificare se va plti suma de .................. lei, reprezentnd contravaloarea facturii fiscale
nr. ................/....................., conform tarifelor stabilite n Ordinul ministrului economiei nr. 1.103/2009 privind aprobarea Tarifelor
pentru operaiunile de autorizare, avizare, verificare tehnic i alte activiti la instalaii sub presiune, instalaii de ridicat,
instalaii/echipamente pentru parcurile de distracii i aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecia de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat ICSIR, indicativ CR12009, n contul ISCIR
nr. RO08TREZ7005025XXX000281, deschis la Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti.
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaiei n vigoare.

Inspector de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
...............................................................................
(numele i prenumele, semntura i tampila)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009
ANEXA Nr. 3
la metodologie

Model de atestat eliberat de ISCIR

Antet ISCIR
AT E S TAT
nr. ...............
n conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat nr. 382/2009, se atest c:
Dl/Dna .........................., CNP ..............................................................., a fcut dovada cunotinelor necesare pentru
desfurarea activitii de operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiiloroperator RSVTI
Prezentul atestat confer titularului drepturile prevzute de reglementrile n vigoare.

Inspector de stat ef al Inspeciei de Stat pentru Controlul Cazanelor,


Recipientelor sub Presiune i Instalaiilor de Ridicat,
.......................................................................

Data eliberrii ............

ANEXA Nr. 4
la metodologie

Model de autorizaie a operatorului RSVTI persoan fizic*)

(fa)

(verso)

*) Modelul de autorizaie a operatorului RSVTI persoan fizic este reprodus n facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 13

Model de autorizaie a operatorului RSVTI persoan juridic

Antet ISCIR

Nr. ..............
AUTORIZAIE
pentru operatorul responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic n utilizare a instalaiilor/echipamentelor
din domeniul ISCIR operator RSVTI
(conform Procesului-verbal nr. ....)
1. Persoana juridic:

2. Domeniul autorizaiei:
activiti de supraveghere i verificare tehnic n utilizare a instalaiilor/echipamentelor ce intr sub incidena ISCIR,
aflate n dotarea sau folosina deintorilor/utilizatorilor, n conformitate cu prevederile prescripiilor tehnice Colecia ISCIR.

3. Personal autorizat:
operator responsabil cu supravegherea i verificarea tehnic a instalaiilor (RSVTI):

Meniuni:
Modificarea datelor din prezenta autorizaie este anunat de ctre titularul prezentului document la inspecia teritorial
ISCIR care a eliberat-o, n termen de maximum 15 zile lucrtoare.
Inspecia teritorial ISCIR care a eliberat autorizaia poate s o suspende sau s o retrag, n baza documentului de
constatare a nclcrii prevederilor prescripiilor tehnice ISCIR sau a celorlalte dispoziii legale n acest domeniu.
Nendeplinirea de ctre titularul autorizaiei a condiiilor iniiale minimale de autorizare poate duce la retragerea autorizaiei
de RSVTI.

Termenul de valabilitate a autorizaiei:


Inspector-ef,
...........................
ANEXA Nr. 5*)
la metodologie
Modelul tampilei RSVTI

Diametrul maxim al tampilei este de 2,5 cm.

*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.


ANEXA Nr. 6
la metodologie

E V I D E N A C E N T R A L I Z AT A I N S TA L A I I L O R

Nr. Denumirea Nr. de fabricaie/an Nr. autorizaiei n funciune/n


Parametrii Scaden Observaii
crt. instalaiei/echipamentului de fabricaie ISCIR conservare
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

ORDIN
privind acordarea acreditrii pentru unitatea de nvmnt preuniversitar particular
Grdinia Iolanda din Braov
Avnd n vedere prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 87/2006, cu modificrile ulterioare,
innd cont de dispoziiile Hotrrii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
funcionare a Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Preuniversitar (ARACIP), cu modificrile ulterioare,
lund n considerare dispoziiile Hotrrii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituional
n vederea autorizrii, acreditrii i evalurii periodice a organizaiilor furnizoare de educaie,
avnd n vedere prevederile Hotrrii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcionare
provizorie a unitilor de nvmnt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare i de evaluare periodic a unitilor de
nvmnt preuniversitar,
lund n considerare Hotrrea Consiliului ARACIP nr. 9 din 14 septembrie 2009 privind propunerea de acordare a
acreditrii pentru unitile de nvmnt preuniversitar particular evaluate n perioada ianuarieaugust 2009,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii i Inovrii,
ministrul educaiei, cercetrii i inovrii emite prezentul ordin.
Art. 1. Se acord acreditarea pentru unitatea de conform prevederilor legii, se preia la unitatea de nvmnt
nvmnt preuniversitar particular Grdinia Iolanda, cu preuniversitar particular acreditat Grdinia Iolanda din
sediul n municipiul Braov, str. Vasile Lupu nr. 1, judeul Braov, Braov.
pentru nivelul de nvmnt precolar, limba de predare Art. 5. Unitatea de nvmnt preuniversitar particular
romn, program prelungit. Grdinia Iolanda din Braov este monitorizat i controlat
Art. 2. Unitatea de nvmnt preuniversitar particular
Grdinia Iolanda din Braov, acreditat potrivit dispoziiilor periodic de ctre Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii,
art. 1, este persoan juridic de drept privat i de interes public, Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul
parte a sistemului naional de nvmnt i beneficiaz de toate Preuniversitar, n colaborare cu Inspectoratul colar al Judeului
drepturile i obligaiile prevzute de lege, ncepnd cu anul Braov, n vederea verificrii respectrii standardelor care au
colar 20092010. stat la baza acreditrii.
Art. 3. (1) Unitatea de nvmnt preuniversitar particular Art. 6. Asociaia Iolanda din Braov, unitatea de
Grdinia Iolanda din Braov dispune de patrimoniu propriu, nvmnt preuniversitar particular acreditat Grdinia
care nu poate fi nstrinat sau diminuat i va fi utilizat numai n Iolanda din Braov, Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii,
interesul nvmntului.
(2) n caz de desfiinare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul
unitii de nvmnt preuniversitar particular Grdinia Preuniversitar, respectiv Inspectoratul colar al Judeului Braov
Iolanda din Braov revine fondatorilor. vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. Personalul didactic, didactic auxiliar i personalul Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
nedidactic din unitatea de nvmnt autorizat, angajat Romniei, Partea I.
Ministrul educaiei, cercetrii i inovrii,
Ecaterina Andronescu
Bucureti, 23 septembrie 2009.
Nr. 5.231.

RECTIFICRI
La Decretul nr. 37/2000 privind conferirea titlului de Erou-Martir al Revoluiei Romne din Decembrie 1989 i
a titlului de Lupttor pentru Victoria Revoluiei Romne din Decembrie 1989, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 100 i 100 bis din 7 martie 2000, se face urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul
Oficial, Partea I):
n anexa nr. 2, titlul Lupttori pentru Victoria Revoluiei Romne din Decembrie 1989, la nr. crt. 12160, la
coloana Numele i prenumele, n loc de: CALOTA VASILE se va citi: CALOT VICTOR.

La Ordinul ministrului justiiei nr. 3.241/C/2008 privind redobndirea ceteniei romne de ctre unele persoane,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2009, se face urmtoarea rectificare (care
nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 2, la poziia 21, n loc de: 21. Morari Petru, fiul lui Ion (nscut la data de 20.09.1933 n localitatea
Ciufleti, judeul Tighina) i Nadejda, nscut la data de 24 aprilie 1962 n localitatea Ciufleti, judeul Tighina, Republica
Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Ciufleti, judeul Tighina.
(409/2003) se va citi: 21. Morari Petru, fiul lui Ion (nscut la data de 20.09.1933 n localitatea Ciufuleti, judeul
Tighina) i Nadejda, nscut la data de 24 aprilie 1962 n localitatea Ciufuleti, judeul Tighina, Republica Moldova,
cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Ciufuleti, judeul Tighina. (409/2003)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009 15

La Hotrrea preedintelui Autoritii Electorale Permanente nr. 11/2009 privind procedura de eliberare a
adeverinelor prin care se atest ndeplinirea de ctre organizaiile neguvernamentale i instituiile mass-media a
condiiilor prevzute de art. 198 alin. (3) i (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preedintelui Romniei, cu
modificrile i completrile ulterioare, i procedura de acreditare a observatorilor externi, precum i a reprezentanilor
externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preedintele Romniei din anul 2009, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 647 din 1 octombrie 2009, se fac urmtoarele rectificri (care nu aparin Redaciei Monitorul
Oficial, Partea I):
la anexa nr. 4, n loc de:  la alegerile pentru membri din Romnia n Parlamentul European din anul 2009.
se va citi:  la alegerile pentru Preedintele Romniei din anul 2009.;
la anexa nr. 5, n loc de:  a alegerilor pentru membri din Romnia n Parlamentul European din anul 2009 
se va citi:  a alegerilor pentru Preedintele Romniei din anul 2009 .

La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 648/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 136 din 5 martie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 201, n loc de: 201. Monastrchi Nicolae, fiul lui Cazimir i Carolina (nscut la
26.10.1919 n localitatea Bli), nscut la data de 26 octombrie 1951 n localitatea Bli, judeul Bli, Republica
Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Bli, str. Razin nr. 15.
(297/2003) se va citi: 201. Monastrschi Nicolae, fiul lui Cazimir i Carolina (nscut la 26.10.1919 n localitatea
Bli), nscut la data de 26 octombrie 1951 n localitatea Bli, judeul Bli, Republica Moldova, cetean moldovean,
cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Bli, str. Razin nr. 15. (297/2003)

La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 1.409/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 106, n loc de: 106. Eanu Elena, fiica lui Scripcari Iuri i Tamara (fiica lui Cojocari
Leonid, nscut la 6.03.1914 n localitatea Ungheni), nscut la data de 17 iulie 1975 n localitatea Ungheni, Republica
Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Grdeti nr. 10
(2.015/2007) se va citi: 106. Eanu Elena, fiica lui Scripcar Iuri i Cojocari Tamara (fiica lui Cojocari Leonid, nscut
la 6.03.1914 n localitatea Ungheni), nscut la data de 17 iulie 1975 n localitatea Ungheni, Republica Moldova,
cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Grdeti nr. 10 (2.015/2007)

La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 1.635/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 10, n loc de: 10. Arsene Anatolie, fiul lui Grigore i Elena (fiica lui Gurschi Ion,
nscut la 13.03.1914 n localitatea Dereneu, raionul Clrai, i Ecaterina), nscut la data de 17 septembrie 1973 n
localitatea Bravincea, judeul Clrai, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica
Moldova, localitatea Chiinu, str. Drumul Viilor nr. 42, bl. 3, ap. 74. (3.694/2004) se va citi: 10. Arsene Anatolie,
fiul lui Grigore i Elena (fiica lui Gurschi Ion, nscut la 13.03.1914 n localitatea Dereneu, raionul Clrai, i Ecaterina),
nscut la data de 17 septembrie 1973 n localitatea Bravicea, judeul Clrai, Republica Moldova, cetean
moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea Chiinu, str. Drumul Viilor nr. 42, bl. 3, ap. 74.
(3.694/2004).

La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 1.782/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505 din 22 iulie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 260, n loc de: 260. aregradschi Elena, fiica lui Petru (nscut la 27.06.1929 n
localitatea Horodite, judeul Edine) i Valentina, nscut la data de 26 septembrie 1962 n localitatea Dondueni,
judeul Edine, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea
Chiinu, str-la V. Crasescu nr. 16. (16.950/2003) se va citi: 260. aregradschi Elena, fiica lui Petru (nscut la
27.06.1929 n localitatea Horodite, judeul Edine) i Valentina, nscut la data de 26 septembrie 1962 n localitatea
Horodite, raionul Dondueni, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova,
localitatea Chiinu, str-la V. Crasescu nr. 16. (16.950/2003).


16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 677/9.X.2009
La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 1.786/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 497 din 17 iulie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 60, n loc de: 60. Kolber Lea, fiica lui Hecht Simion i Berta, nscut la data de
24 februarie 1945 n localitatea Maghilu Podolsk, Ucraina, cetean israelian, cu domiciliul actual n Israel, Natanya
42221, str. Holand nr. 47. (2.143/2004) se va citi: 60. Kolber Lea, fiica lui Hecht Simion i Berta, nscut la data de
24 februarie 1945 n localitatea Moghilev Podolsk, Ucraina, cetean israelian, cu domiciliul actual n Israel, Natanya
42221, str. Holand nr. 47. (2.143/2004).

La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 1.788/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face
urmtoarea rectificare (care nu aparine Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anex, la poziia 4, n loc de: 4. Chiriescu Nicolae, fiul lui Alexandru i Elena, nscut la data de
18 august 1948 n localitatea Iohanisfeld, judeul Timi, Romnia, cu domiciliul actual n Elveia, 8008 Zurich,
Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chiriescu Sanda Nora, nscut la data de 24.07.1991. se va citi:
4. Chiriescu Nicolae, fiul lui Alexandru i Elena, nscut la data de 18 august 1948 n localitatea Iohanisfeld, judeul
Timi, Romnia, cu domiciliul actual n Elveia, 8008 Zurich, Geranienstrasse 10. (777/2006) Copii minori: Chiriescu
Sandra Nora, nscut la data de 24.07.1991.


La Ordinul ministrului justiiei i libertilor ceteneti nr. 2.197/C/2009 privind redobndirea ceteniei romne
de ctre unele persoane, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 572 din 17 august 2009, se fac
urmtoarele rectificri (care nu aparin Redaciei Monitorul Oficial, Partea I):
n anexa nr. 1, la poziia 179, n loc de: 179. Leontiev Ludmila, fiica lui Valeriru i Elena (fiica lui Bejan
Dumitru, nscut la 8.11.1929 n municipiul Orhei, sectorul Orhei, judeul Orhei), nscut la data de 9 ianuarie 1982
n municipiul Orhei, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova, localitatea
Orhei, Str. 31 August nr. 7, ap. 19. (7.821/2003) se va citi: 179. Leontiev Ludmila, fiica lui Valeriu i Elena (fiica lui
Bejan Dumitru, nscut la 8.11.1929 n municipiul Orhei, sectorul Orhei, judeul Orhei), nscut la data de 9 ianuarie
1982 n municipiul Orhei, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova,
localitatea Orhei, Str. 31 August nr. 7, ap. 19. (7.821/2003);
n anexa nr. 1, la poziia 242, n loc de: 242. Prodan Liudmila, fiica lui Chenghelian Iuri i Liba (fiica lui
Neamu Nicolae, nscut la 23.02.1925 n localitatea Ciumai, raionul Taraclia), nscut la data de 15 octombrie 1978
n localitatea Vulcneti, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul actual n Republica Moldova,
localitatea Ciumai, Str. Chiinului nr. 80, raionul Taraclia. (357/2007) se va citi: 242. Prodan Liudmila, fiica lui
Chenghelian Iuri i Liuba (fiica lui Neamu Nicolae, nscut la 23.02.1925 n localitatea Ciumai, raionul Taraclia),
nscut la data de 15 octombrie 1978 n localitatea Vulcneti, Republica Moldova, cetean moldovean, cu domiciliul
actual n Republica Moldova, localitatea Ciumai, Str. Chiinului nr. 80, raionul Taraclia. (357/2007)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti

&JUYDGY|433991]
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.411.58.33 i 021.410.47.30, fax 021.410.77.36 i 021.410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 677/9.X.2009 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei ISSN 14534495