Sunteți pe pagina 1din 2

Legea 105/2006 - forma sintetica pentru data 2017-06-08

LEGE nr. 105 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu
(la data 08-mai-2006 actul a fost promulgata de Decretul 443/2006 )
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Articol unic
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, cu urmtoarele modificri i completri:
1. La articolul 5, alineatele (1), (2) i (4) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 5
(1) Comitetul de avizare are urmtoarea componen:
a) un reprezentant al autoritii publice centrale pentru protecia mediului, mputernicit prin ordin al ministrului;
b) un reprezentant al Ageniei Naionale pentru Protecia Mediului, mputernicit prin decizie a preedintelui;
c) un reprezentant al Grzii Naionale de Mediu, mputernicit prin decizie a comisarului general;
d) cte un reprezentant din cadrul autoritii publice centrale pentru economie i comer, al autoritii publice centrale
pentru sntate, al autoritii publice centrale pentru finane publice, al autoritii publice centrale pentru agricultur,
pduri i dezvoltare rural, al autoritii publice centrale pentru transporturi, construcii i turism i al autoritii publice
centrale pentru administraie i interne, mputernicii prin ordin al ministrului de resort;
e) un reprezentant al Consiliului Concurenei;
f) un reprezentant al confederaiei patronale din domeniul proiectului supus avizrii, desemnat de aceasta;
g) un reprezentant al organizaiilor neguvernamentale din domeniul proteciei mediului, desemnat de acestea;
h) preedintele Administraiei Fondului.
.....................................................
(2) Comitetul de avizare este condus de un preedinte, ajutat de un vicepreedinte. Preedintele i vicepreedintele
sunt numii de conductorul autoritii publice centrale pentru protecia mediului.
.....................................................
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv demnitarii, primesc o indemnizaie de participare pentru activitatea
desfurat n cadrul edinelor acestuia, n cuantumul i n condiiile stabilite prin Regulamentul de organizare i
funcionare a Administraiei Fondului."
2. La articolul 5, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
"(5) Componena nominal a Comitetului de avizare se aprob prin ordin al conductorului autoritii publice centrale
pentru protecia mediului."
3. La articolul 6, alineatul (2) se abrog.
4. La articolul 9, alineatul (1) literele b), d), e), f) i j) vor avea urmtorul cuprins:
"b) taxele pentru emisiile de poluani n atmosfer, provenite de la surse fixe i mobile, ncasate de la operatori
economici, n cuantumul prevzut n anexa nr. 1;
.....................................................
d) o tax de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaa naional de ctre productorii i importatorii
de bunuri ambalate i de ambalaje de desfacere;
e) o contribuie de 2% din valoarea substanelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu,
introduse pe pia de ctre productori i importatori, cu excepia celor utilizate la producerea medicamentelor;
f) n cazul vnzrii de ctre proprietarul sau administratorul pdurii, dup caz, a masei lemnoase pe picior sau a
sortimentelor de lemn brut obinute n urma exploatrii, contribuia la Fondul pentru mediu se stabilete prin aplicarea
unui procent de 1% la valoarea de vnzare i se achit de ctre cumprtorul operator economic, care introduce
masa lemnoas ntr-un proces de prelucrare;
.....................................................
j) o contribuie de 3% din suma care se ncaseaz anual pentru gestionarea fondurilor de vntoare, pltit de ctre
gestionarii fondurilor de vntoare;"
5. La articolul 9 alineatul (1), literele g) i h) se abrog.
6. La articolul 10, alineatele (5) i (6) vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Baza de calcul la care se aplic procentele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f) i j) reprezint valoarea de
vnzare, exclusiv taxa pe valoarea adugat aferent.
(6) Contribuia la Fondul pentru mediu, prevzut la art. 9 alin. (1) lit. f), nu se calculeaz i nu se pltete dac masa
lemnoas pe picior sau sortimentele de lemn brut obinute provin din pduri certificate."
7. La articolul 11, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 11
(1) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) i f) se declar i se pltesc lunar pn la data de 25 inclusiv a lunii
urmtoare celei n care s-a desfurat activitatea, cu excepia taxelor pentru emisiile de poluani n atmosfer,
provenite de la sursele mobile, prevzute la art. 9 alin. (1) lit. b), care se declar i se pltesc semestrial, pn la data
de 25 a primei luni din semestrul urmtor pentru semestrul precedent.
(2) Sumele prevzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i) i j) se declar i se pltesc anual de ctre persoanele juridice care
desfoar respectivele activiti, pn la data de 25 ianuarie a anului urmtor."
8. La articolul 13, alineatele (5) i (6) vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Analiza, selectarea, finanarea, urmrirea i controlul implementrii proiectelor se fac n conformitate cu
prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu i ale actelor normative date n aplicarea prezentei
ordonane de urgen, cu excepia lucrrilor prevzute la alin. (2) lit. o) i p).
(6) Categoriile de lucrri care se pot finana conform prevederilor alin. (2) lit. o) i p), precum i sumele destinate
finanrii acestora se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea autoritii publice centrale pentru protecia
mediului."
9. La articolul 13, dup alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (6 1 ), cu urmtorul cuprins:
"(6 1 ) Pentru achiziionarea lucrrilor prevzute la alin. (2) lit. p) i a serviciilor aferente acestora, se vor aplica
prevederile legislaiei n vigoare privind achiziiile publice referitoare la situaiile de for major."
10. Titlul anexei nr. 1 va avea urmtorul cuprins:
pag. 1 6/8/2017 : adrian.iliescu@gp-chsh.ro
Legea 105/2006 - forma sintetica pentru data 2017-06-08
"TAXELE pentru emisiile de poluani n atmosfer, provenite de la surse fixe i mobile, ncasate de la operatori
economici"
-****-
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE C AMEREI DEPUTAILOR
BOGDAN OLTEANU
PREEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VCROIU
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 393 din data de 8 mai 2006

pag. 2 6/8/2017 : adrian.iliescu@gp-chsh.ro