Sunteți pe pagina 1din 2

Asigurarea cu materiale didactice

a disciplinei ____Programarea Calculatoarelor______________


conf. univ., dr. M.Kulev

Bibliotec
a UTM,
Nr numrul
Autorii, editura, anul Format electronic, adresa web
. de
exempla
re
MANUALE
1. Buzurniuc, Stefan Biblioteca
Initiere in limbajul C. UTM
-Chisinau: Evrica, 2004. FCIM,
13 ex.
2. Swan, Tom Invatam Biblioteca
C... pas cu pas. - UTM
Bucuresti: Editura FCIM,
tehnica, 1996. 30 ex.
3. Constantinescu, Biblioteca
Nicolae Bazele UTM
programarii FCIM,
procedurale: Limbajul 2 ex.
C. - Craiova:
Universitaria, 2012.
4. Logofatu, Doina Biblioteca
Bazele programarii in C UTM
. - Iasi :Polirom, 2006. FCIM,
10 ex.
5. Ion Gh. Rosca, Bogdan Biblioteca
Ghilic-Micu, Catalina UTM
Cocianu Bazele FCIM,
programarii 2 ex.
calculatoarelor: Teorie
si aplicatii in C. -
Bucuresti: Editura ASE,
2006.
6. Buzurniuc, Stefan Biblioteca
Programarea in UTM
limbajul C. - Chisinau: FCIM,
ASEM, 2008. 7 ex.
7. Marinoiu, Cristian Biblioteca
Programarea in UTM
limbajul C. -Ploiesti : FCIM,
Editura Universitatii din 2 ex.
Ploiesti , 2000.
8. Istrati, Sergiu G. http://library.utm.md
Programare:Initializare
in limbaje C si C++.
Chisinau, 2003.
9. Programarea http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-
Calculatoarelor 1/semestrul-1/programarea-
andrei.clubcisco.ro/ calculatoarelor.html
Universitea Politehnica
din Bucureti, 2016.
NDRUMRI METODICE
1. Programarea Biblioteca
calculatoarelor. UTM
Limbajul C FCIM,
Implementarea Turbo 1 ex.
C++:Indrumar de
laborator/Universitate
a Tehnica "Gh. Asachi".
-Iasi, 1995.
2. , ; Biblioteca
, UTM
, FCIM,
100 ex.

:

. - :
, 2008.
3. Derevlenco, Vasile i Biblioteca http://library.utm.md
al. UTM,
Programare : Indicaii 49 ex.
de laborator. Partea 1.
Ch.: Tehnica UTM,
2014.
4. Programarea http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-
Calculatoarelor 1/semestrul-1/programarea-
andrei.clubcisco.ro/ calculatoarelor.html
Universitea Politehnica
din Bucureti, 2016.
5. indr_lab_PC_edituraU http://docslide.us/documents/indrlabp
TPres.doc/ cediturautpresdoc.html
Universitatea
Tehnica din Cluj-
Napoca, 2015.

26.12.2016 conf. univ., dr. M.Kulev

S-ar putea să vă placă și