Sunteți pe pagina 1din 14

2.

ACTIUNEA DATA DE VANT


Cod dese
Vantul proiectare:
manifesta NP-082-04
ca o forta exterioara, orientata normal pe suprafata expusa a constructiei, directia vantului
fiind data de orientarea curentului de aer.
Presiunea vantului pe suprafete:
we=gIw*qp(ze)*cpe
unde:
qp(ze) valoarea de varf a presiunii dinamice a vantului
ce(z)- factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
cpe - coeficientul aerodinamic

Presiunea de referinta a vantului q ref :


Uref = 60 viteza vantului (m/s) mediata pe 1 minut la 10 m deasupra solului
qref = 0.612*Uref =
2
550.8 kPa 0.551 kN/m2
Factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
ce(z) = 1.2
Coeficientul aerodinamic cp:
suctiune presiune
zone pentru directia F= -1.10 F= 0.77
vantului: G= -1.50 G= 0.77
H= -0.80 H= 0.44
I= -0.50 I= 0.44
Presiunea vantului pe suprafete:
wF = kN/m2 wF = kN/m2
-0.73 0.51
wG = -0.99 kN/m2 wG = 0.51 kN/m2
wH = -0.53 kN/m2 wH = 0.29 kN/m2
wI = -0.33 kN/m2 wI = 0.29 kN/m2

3. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII


COD DE PROIECTARE: CR 1-1-3/2005
Actiunea zapezii se manifesta prin sisteme de forte exterioare distribuite, statice, actionand asupra elementelor de
constructie expuse. Sk = mi*Ce*Ct*So,k
unde:
So,k valoarea caracteristica a stratului de zapada la sol, in amplasament [KN/m 2];
Ce coeficient de expunere al amplasamentului constructiei;
Ct coeficient termic;
mi coeficient de forma pentru aglomerarea de zapada pe suprafata constructiei expusa zapezii;

Coeficientul mi
Panta coperisului 00 < a < 300 300< a 600 a > 600
m1 0.8 0.8(60-a)/30 0.0
m2 0.8+0.8a/30 1.6 -
Varianta 2 se aplica pentru acoperisul cu a 150.
a a1 a2
20 40 43
m1= 0.800 0.533 0.453
m2= 1.333 1.600 1.600

Coeficientul Ce:
Ce= 0.8
Tipul expunerii Ce
Completa 0.8
Partiala 1.0
Redusa 1.2

Coeficientul Ct:
Ct= 1.0
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol:
So,k= 2.0 kN/m2 zona Brasov
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada: Sk = mi(a)*Ce*Ct*So,k
a a1 a2
Sk1= 1.28 kN/m2 Skm1= 0.853 kN/m2 Skm1= 0.725 kN/m2
Sk2= 1.28 kN/m2 Skm2= 2.560 kN/m2 Skm2= 2.560 kN/m2
Sk0.5= 1.28 kN/m2 Sk0.5m1= 0.427 kN/m2 Sk0.5m1= 0.363 kN/m2

B. GRUPAREA EFECTELOR STRUCTURALE ALE ACTIUNIILOR


Starii limita ultima (SLU):
Structura actionata prepoderent de actiunea vantului
1.35SGk + 1.5 Wk+1.05 Sk= #REF! kN/m2
Structura actionata prepoderent de actiunea zapezii
1.35SGk + 1.5 Sk+1.05 (Wk sau Uk)= #REF! kN/m2

2. IPOTEZE DE CALCUL.

Cazul I a < 400


Ip. I Incarcarea permanenta + zapada;
Ip. II Incarcarea permanenta + zapada + vint;
Ip. III Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Cazul II a > 400
Ip. I Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Ip. II + III Se combina cele doua ipoteze si devine:
Incarcarea permanenta + zapada + vint.

C. DESFASURARE CALCULE:
1. Calculul ipci.
pz (daN/mp)
sipcile sunt solicitate la incovoiere oblica
c= 0.25 m a= 30 gp (daN/mp)

d= 0.70 m
pv (daN/mp)
. Incarcari permanente:
ps = #REF! daN/m2
gps= ps*c = #REF! daN/m A
gpxs = gps*cosa= #REF! daN/m
gpys = gp*sina= #REF! A sipca
daN/m
caprior
.Incarcari din zapada y x
pz = 128 daN/m2
x
gzx = pz *c*cosa =
s c
27.71 daN/m y

g zy
s
= pz *c*sina =
c
16.00 daN/m
A -A
.Incarcari din vant
gvc=pvc*c = -0.272646 daN/m
d
.Incarcari totale
gxs = 1.35gpxs+1.5 gzxs = #REF! daN/m gv(daN/mp)
gys = 1.35gpys+ 1.5gzys = #REF! daN/m
Calculul momentelor de rezistenta gz(daN/mp)
Mx =1/8*gx*d2 = #REF! daNm
gp(daN/mp)
My =1/8*gy*d2 = #REF! daNm
Se aleg sipci (bxh): b= 5 cm Wx= 5.208 cm3 Ix= 6.510
h= 2.5 cm Wy= 10.417 cm3 Iy= 26.042
1. Verificarea la rezisten
Mefx/Mxr+Mefy/Myr < 1 #REF! < 1
in care: Mx = Ric*Wx*mTI*mL Ric=md*mUI*Ri/gi =
r
#REF! daN/cm2
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTI = 1.0
md = (m1*gp+m2*gz)/(gp+gz) = #REF! mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa II de exploatare ) g1 = 1.10
Ri = 240 daN/cm 2
lemn clasa a I de calitate
Mxr = #REF! daNcm = #REF! daNm
Myr = #REF! daNcm = #REF! daNm

2. Verificarea la rigiditate
fmax= fx2+fy2 = #REF! cm E= 110000 daN/cm2
fx = f1x+f2x = #REF! cm
fy = f1y+f2y = #REF! cm kdef1= 0.50
f1x = (1+kdef1)*f1xinst = #REF! cm kdef2= 0.25
f1y = (1+kdef1)*f1yinst = #REF! cm
f2x = (1+kdef2)*f2xinst = 0.151 cm
f2y = (1+kdef2)*f2yinst = 0.022 cm
f1xinst= 5/384*(gpxn*d4)/EIx = #REF! cm
f1yinst= 5/384*(gpyn*d4)/EIy = #REF! cm
f2xinst= 5/384*(g d )/EIx =
n 4
zx * 0.121 cm
f2yinst= 5/384*(gzyn*d4)/EIy = 0.017 cm
gpxn = ps*c*cosa = #REF! daN/m
gpyn = ps*c*sina = #REF! daN/m
g zx
n
= pz*c*cosa = 27.713 daN/m
g zy
n
= pz*c*sina = 16.000 daN/m
gv = pv*c =
n
-0.068 daN/m
fmax= #REF! cm < fa = d/150 = 0.467 cm
pana pana

d= 0.80 m a = 20 capriori

L= 3.60 m
. Incarcari permanente

d
gk = #REF! daN/m2
gg,k= gk*d*cos2a = #REF! daN/m
. Incarcari din zapada
sk = 128.00 daN/m2 gz(daN/mp)
gp(daN/mp)
gs,k = sk*d*cos2a = 90 daN/m
gv(daN/mp)
. Incarcari din vant (presiune)
wk = 50.89 daN/m2
gw,k=wk*d = 40.72 daN/m caprior
. Incarcari utile
U= 100 daN
pana
U*cosa = 93.97 daN
. Incarcari totale
ipoteza I gd1=1.35*gg,k+ 1.5*gs,k = #REF! daN/m
ipoteza II gd2=1.35*gg,k+ 1/2*1.5*gs,k+ gw,k= #REF! daN/m
ipoteza III gd3=1.35*gg,k+ 1.2*P #REF! daN/m + 113 daN
. Calculul eforturilor in capriori
MI = 1/8*gI*L2 = #REF! daNm
MII = 1/8*gII*L2 = #REF! daNm
MIII = 1/8*gd3*L2+1/4*P*L = #REF! daNm
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
se aleg capriori (bxh)
latimea (b) 10 cm Wx= 375 cm3 Ix= 2813 cm4
inaltimea (h) 15 cm Wy= 250 cm3 Iy= 1250 cm4
. Verificarea de rezistenta (SLU)
Mxr = Ric*Wx*mTI*mL= #REF! daNm > MI = #REF! daNm
unde: Ric=md*mUI*Ri/gi = #REF! daN/cm 2 > MII = #REF! daNm
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada+ vant) mTI = 0.9 coef de tratare
md = (m1*gp+m2*(gz+gv))/(gp+gz+gv) = #REF! mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare ) g1 = 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm2 (clasa II de calitate)
#REF!

. Verificarea de rigiditate (SLEN)

ipoteza I gk1=gg,k+gs,k = #REF! daN/m


ipoteza II gk1=gg,k+0.5*gs,k+ gw,k= #REF! daN/m
fg= 5/384*(gp,k*L4)/EIx = #REF! cm E= 113000 daN/cm2 modul de elasticitate
fs= 5/384*(gs.k*L )/EIx =
4
0.622 cm longitudinal
fw= 5/384*(gw.k*L4)/EIx = 0.280 cm kdef1= 0.50 permanente
f1 = (1+kdef1)*fg = #REF! cm kdef2= 0.25 lunga durata
f2 = (1+kdef2)*fs= 0.778 cm kdef2= 0.00 scurta durata
f3 =(1+kdef2)* fw = 0.280 cm
fmax= f1+ f2 = #REF! cm
fmax= f1+ 0.5*f2+f3 = #REF! cm

fmax= #REF! cm < fa = L/200 = 1.8 cm


#REF!
3.Calculul panelor.
1. Pana centrala (de coama)
a = 37 unghiul acoperisului
d= 3.50 m deschiderea de incarcare sectiune pana propusa
l= 3.00 m lungimea panei b= 10 cm
a= 0 m lungimea contrafisei h= 20 cm
Lc =l-a = 3.00 m
. Incarcari permanente
gk = #REF! daN/m2
gg,k= gk*d/cosa +gpana= #REF! daN/m
. Incarcari din zapada
sk = 176.00 daN/m2
gs,k = sk*d = 616 daN/m
. Incarcari din vant (presiune)
wk = 0.00 daN/m2
gw,k=wk*d = 0.00 daN/m
. Incarcari utile
U= 0 daN
. Incarcari totale
ipoteza I gd1=1.35*gg,k+ 1.5*gs,k = #REF! daN/m
ipoteza II gd2=1.35*gg,k+ 1/2*1.5*gs,k+ gw,k= #REF! daN/m
ipoteza III gd3=1.35*gg,k+ 1.2*P #REF! daN/m + 0 daN
. Calculul eforturilor in capriori
MI = 1/8*gI*L2 = #REF! daNm
MII = 1/8*gII*L2 = #REF! daNm
MIII = 1/8*gd3*L2+1/4*P*L = #REF! daNm
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
caracteristicile mecanice ale sctiunii
Wx= 667 cm3 Ix= 6667 cm4
Wy= 333 cm3 Iy= 6667 cm4

. Verificarea de rezistenta (SLU)


Mxr = Ric*Wx*mTI*mL= #REF! daNm > MI = #REF! daNm
unde: Ric=md*mUI*Ri/gi = #REF! daN/cm2 > MII = #REF! daNm
m1 = 0.55 (incarcari permanente) > MIII = #REF! daNm
m2 = 1.00 (incarcari din zapada+ vant) mTI = 0.9 coef de tratare
md = (m1*gp+m2*(gz+gv))/(gp+gz+gv) = #REF! mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare ) gi = 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm2 (clasa II de calitate)

Panele se vor ranforsifica cu sectiuni metalice.


. Verificarea de rigiditate (SLEN)
ipoteza I gk1=gg,k+gs,k = #REF! daN/m
ipoteza II g k1
=g g,k
+0.5*g s,k
+ g w,k
= #REF! daN/m
fg= 5/384*(gp,k*L4)/EIx = daN/cm2 modul de elasticitate
#REF! cm E= 113000
fs= 5/384*(gs.k*L4)/EIx = 0.862 cm longitudinal
fw= 5/384*(gw.k*L4)/EIx = 0.000 cm kdef1= 0.50 permanente
f1 = (1+kdef1)*fg = #REF! cm kdef2= 0.25 lunga durata
f2 = (1+kdef2)*fs= 1.078 cm kdef2= 0.00 scurta durata
f3 =(1+kdef2)* fw = 0.000 cm
fmax= f1+ f2 = #REF! cm
fmax= f1+ 0.5*f2+f3 = #REF! cm

fmax= #REF! cm < fa = L/200 = 1.5 cm


#REF!
coef de tratare

coef de siguranta

modul de elasticitate

longitudinal
permanente
lunga durata
scurta durata
4. Calculul popului
Popul este un element vertical al arpantei realizat din lemn.
Pop central
a = 15
d= 7.80 m (deschiderea de calcul)
t= 5.500 m (traveea)
Aef = 42.9 m2 ( aria aferenta popului)
pop cu seciunea patrat 18 cm
A pop= 324 cm 2

H= 1.80 m (inaltimea popului)


lf = 1.80 m (lungimea de flambaj)
Iy= 8748 cm4
iy = 5.196 cm
. Incarcari permanente
gp = #REF! daN/m2
gpana = 20 daN/m
gpop = 34.992 daN
Nppop = gp /cosa*d*t+ gpana*t+ gpop = #REF! daN
. Incarcari din zapada
gs,k = 128.00 daN/m2
Nzpop= gs,k*d*t = 5491 daN
. Incarcari totale
Npop= 1.35*Nppop+ 1.5*Nzpop= #REF! daN
. Verificarea de rezistenta
compresiune axiala paralela cu fibrele
Cr= RIIc*fc*mTc*Apop
RIIc=md*mUI*Rc /gc = #REF! daN/cm2
m1 = 0.8 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTc = 0.9
md = (m1*Np+m2*Nz)/(Np+Nz) = #REF! gc = 1.25
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare )
Rc= 120 daN/cm2
coeficineti de zveltete:
z= lf / iy = 34.64
coeficienti de flambaj:

fc=1-0.8*(z/100)2 = 0.904 (for z<75) fc=3100/z2 = 2.583 (for z>75)

Cr = #REF! daN > Npop = #REF! daN


#REF!
1. Calculul cosoroabei
cosoroaba este solicitata la incovoiere oblica
d= 3.20 m a= 30
l= 1.00 m
l= 1.00 m
. Incarcari permanente:

ps = 73 daN/m2
ps = n
64 daN/m2
gp = ps*d =
s
233.60 daN/m
g px
s
= g *cosa=
p
s
202.30 daN/m
g py
s
= gp*sina= 116.80 daN/m

.Incarcari din zapada


pz = 208 daN/m2
p = z
n
128 daN/m2
gzxs = pzc*d*cosa = 576.43 daN/m
gzys = pzc*d*sina = 332.80 daN/m

.Incarcari din vant


pv = 5 daN/m2
g vx
s
= pv *d*cosa =
c
13.86 daN/m
gvys = pvc*d*sina = 8.00 daN/m

.Incarcari totale
gx = gpx+ gzx+gvx= 792.59 daN/m2
gy = gpy+ gzy + gvy= 457.60 daN/m2

Calculul momentelor de rezistenta


Mx =1/8*gx*l2 = 792.59 daNm
My =1/8*gy*l2 = 457.60 daNm
Se aleg sipci (bxh):
b= 20 cm Wx= 750 cm3 Ix= 5625 cm4
h= 15 cm Wy= 1000 cm3 Iy= 10000 cm4

1. Verificarea la rezisten

Mefx/Mxr+Mefy/Myr<1 1.13 <1


in care: Mxr = Ric*Wx*mTI*mL Ric=md*mUI*Ri/gi = 134.0
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTI = 1.0
md = (m1*gp+m2*gz)/(gp+gz+gv) = 0.88 mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa II de exploatare ) g1 = 1.10
Ri = 168 daN/cm 2
lemn clasa a II de calitate

Mxr = 100488 daNcm = 1004.88 daNm


Myr = 133983 daNcm = 1339.83 daNm

2. Verificarea la rigiditate
fmax= fx2+fy2 = 0.018 cm E= 113000 daN/cm2
fx = f1x+f2x = 0.017 cm
fy = f1y+f2y = 0.006 cm kdef1= 0.80
f1x = (1+kdef1)*f1xinst = 0.007 cm
f1y = (1+kdef1)*f1yinst = 0.002 cm
f2x = (1+kdef1)*f2xinst = 0.011 cm
f2y = (1+kdef1)*f2yinst = 0.003 cm

f1xinst= 5/384*(gpxn*d4)/EIx = 0.004 cm


f1yinst= 5/384*(g d )/EIy =
n 4
py * 0.001 cm
f2xinst= 5/384*(g d )/EIx =
n 4
zx * 0.007 cm
f2yinst= 5/384*(g d )/EIy =
n 4
zy * 0.002 cm
g px
n
= ps*c*cosa = 177.362 daN/m
g py
n
= ps*c*sina = 102.400 daN/m
g zx
n
= pz*c*cosa = 354.724 daN/m
g zy
n
= pz*c*sina = 204.800 daN/m
g vx
n
= pv*c*cosa = #REF! daN/m
g vy
n
= pv*c*sina = #REF! daN/m

Rezulta
fmax= 0.018 cm < fa = d/200 = 0.500 cm
`

S-ar putea să vă placă și