Sunteți pe pagina 1din 54

PRIMRIA SECTORULUI 2

DIRECIA ECONOMIC APROBAT


SERVICIUL LICITAII, CONTRACTE PRIMAR,
Nr._________/___________ NECULAI ONANU

DOCUMENTAIE
DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
PRESTRI SERVICII
( N BAZA UNUI ACORD - CADRU )
PENTRU
EVALUARE, CADASTRU, INTABULARE SPAII
COMERCIALE / IMOBILE / TERENURI
- 2009 -

DIRECTOR EXECUTIV,
MARIN ION

EF SERVICIU LICITAII, CONTRACTE


Victoria Bocea

SLC-DA
Ediia 1/Revizia 0
SECIUNEA I
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

n vederea atribuirii contractelor de prestri servicii, n baza unui acord cadru, avnd
ca obiect Selectarea de evaluatori i experi cadastru, pentru evaluarea spaiilor
comerciale sau de prestri servicii,a imobilelor, a terenurilor aferente, precum i a
investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre chiriai ( dup caz ), de pe raza
Sectorului 2

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANT

Denumire: Primria Sectorului 2 .


Adresa:str. Chiristigiilor 11-13, Sectorul 2 .
Localitate: Bucureti Cod potal: Tara:Romnia
Persoana de contact: Telefon: 004021 252 44 46
n atenia Doamnei Victoria Bocea
E-mail:bocea_victorita @ps2.ro Fax: 004021 252 44 46
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ps2.ro
Adresa Autoritii : Str. Chiristigiilor, nr. 11-13 , Sector 2 , Bucureti.

I. b Principala activitate sau activiti ale Autoritii contractante

ministere ori alte autoriti publice centrale servicii publice centrale


inclusiv cele subordonate la nivel regional sau aprare
local ordine public/siguran naional
agenii naionale mediu
autoriti locale economico-financiare
alte instituii guvernate de legea public sntate
instituie european/organizaie internaional construcii i amenajarea
altele (specificai) teritoriului
protecie social
cultura, religie si activ. recreative
educaie
altele (specificai)
servicii generale ale administraiei
publice

Autoritatea contractanta achiziioneaz n numele altei autoriti contractante


DA NU

Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute:


la adresa mai sus menionat
- e-mail: bocea_victorita@ps2.ro
altele: (specificai / adresa/fax/interval orar)
Data limit de primire a solicitrilor de clarificri :
Data:18.06.2009
Ora limita : 12:00
Adresa :bocea_victorita@ps2.ro sau dorina.popa@ps2.ro
Data limita de transmitere a rspunsului la clarificri : Data : 22.06.2009.
Ora limita : 10:00

I. c. Ci de atac
Eventualele contestaii se pot depune :
- la Autoritatea Contractant.
- la Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
- la instana competent .

Instituia responsabil pentru soluionarea contestaiilor


Denumire: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor
Adresa:str. Stavropoleus nr.6 , Sector 3.
Localitatea: Bucureti, Sector 3 Cod potal: 030084 Tara: Romnia
E-mail:office@cnsc.ro Telefon:021-3104641
Adresa internet: www.cnsc.ro Fax:021-3104642

I. d . Sursa de finanare :

Se specifica sursele de finanare ale Dup caz, proiect/program finanat din fonduri
contractului ce urmeaz a fi atribuit comunitare
- din bugetul local al Primriei DA NU

II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumire i obiectul contractului / acordului-cadru :
Obiectul contractului / ACORDULUI CADRU :
- selectarea unor evaluatori i experi cadastru pentru
evaluarea / prestri servicii de cadastru , spaii comerciale de pe raza Sectorului 2
evaluarea / prestri servicii de cadastru imobile
evaluarea / prestri servicii de cadastru terenuri aferente de pe raza Sectorului 2
evaluarea / prestri servicii de cadastru investiii deductibile efectuate n spaiul de ctre
chiriai ( dup caz ) , de pe raza Sectorului 2 ,
n vederea atribuirii contractelor de prestri servicii, n baza acordului cadru, avnd ca obiect
Selectarea de evaluatori i experi cadastru, pentru evaluarea spaiilor comerciale sau de prestri servicii,
a terenurilor aferente a ,imobilelor , precum i a investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre chiriai
( dup caz ), de pe raza Sectorului 2
II. 1.2) Denumire contract i locaia lucrrii, locul de livrare sau prestare : CONTRACT
PRESTRI SERVICII Selectarea de evaluatori i experi cadastru, pentru evaluarea spaiilor comerciale
sau de prestri servicii, a terenurilor aferente,a imobilelor , precum i a investiiilor deductibile efectuate n
spaiu de ctre chiriai ( dup caz ), de pe raza Sectorului 2
Destinaia final a prestrii serviciului, destinaie fa de care se vor raporta preurile din
propunerea financiar a ofertanilor este :SEDIUL ADMINISTRATIV al PRIMRIEI
SECTORULUI 2
(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii

Execuie Cumprare Categoria serviciului 2A


Proiectare i execuie Leasing 2B
Realizare prin orice mijloace nchiriere Se specifica din care categorie
corespunztoare cerinelor Cumprare in rate de servicii aparine obiectul
specificate de autoritate contractului fie din Anexa 2A ,
contractant fie din Anexa 2B
Principala locaie a lucrrii Principalul loc de livrare Primria Sectorului 2
________________________ ____________________ Bucureti
Cod CPV : 71354300-7 /
_________________________ ____________________ Servicii de cadastru
Cod CPV :71324000-5 /
Cod CPV/ CPSA Cod CPV/CPSA Servicii de evaluare spaii/terenuri
/ /
ATENIE :

- Serviciile vor fi prestate de experi ANEVAR evaluatori imobiliari i experi


autorizai de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin :


Contract de achiziie public:
ncheierea unui acord cadru
II. 1.4. Durata contractului de achiziie public :
II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul)-
- Autoritatea contractant va ncheia un acord cadru pe o perioad de 12 luni , n urma
aplicrii procedurii , cu un singur operator economic, atribuind ulterior acestui
operator economic contracte subsecvente de servicii.
- Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza dup ncheierea acordului cadru , pe
baz de comand scris, comand care va sta la baza fiecrui contract subsecvent .
- Durata contractului cadru : 12 luni
- Calendarul estimativ al ncheierii acordului cadru:
- Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente : ori de cte ori apare
necesitatea evalurii unor noi spaii comerciale .
NOT
- Se va ncheia cte un contract subsecvent pentru fiecare evaluare ce se va realiza , ce
va avea ca obiect evaluarea unui singur spaiu comercial i/sau teren .
- Cantitatea maxim care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent este
un singur spaiu comercial / un singur teren / un singur imobil .
- Se va ncheia minim un contract subsecvent pentru evaluarea unui spaiu
comercial/imobil/teren i maxim 150 contracte subsecvente, pe an, pentru evaluarea a
150 de spaii comerciale/imobile/terenuri.
- Pe toat durata acordului cadru: 12 luni
1(un) spaiu comercial = 1(un) contract subsecvent
1(un) teren = 1(un) contract subsecvent
1(un) imobil = 1(un) contract subsecvent
150(una sut cinci zeci ) spaii comerciale/imobile /terenuri = 150.(una sut cinci zeci )
contracte subsecvente
Acordul cadru cu mai muli operatori Acordul cadru cu un singur operator
Nr. sau, dac este cazul nr.
maxim al participanilor al acordului
cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata n ani 1 (un) sau luni 12 (dousprezece)
Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru
DA NU
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi vedei ...anexa /caietul de sarcini)
da nu oferta se depune pentru toate serviciile solicitate n strict concordan
cu prevederile Caietului de Sarcini
Daca da:
Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA NU


Se amintete ofertanilor/candidailor c : nu se accept oferte alternative

II.2) Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantiti / prestaii servicii / lucrri (se vor include eventuale suplimentari si
opiunile, dac exist)
Conform contractelor subsecvente acordului cadru, care vor fi ncheiate pe durata valabilitii acestuia
i n limita valorii estimate .
(se specifica anexa care cuprinde informaiile privind cantitile min. max. /scopul
contractului )

II.2.2) Opiuni (daca exista) da nu


Daca exista, descrierea acestor opiuni:

III. Condiii specifice contractului

III.1 Alte condiii particulare referitoare la


contract (dup caz)
III.1.1. Contract rezervat DA NU
(daca DA scurta descriere )
III.1.2. Altele DA NU
(daca DA, descriei)

IV: PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata


Licitaie deschis Negociere cu anun de participare
Licitaie restrns Negociere fr anun de participare
Cerere de oferte
Licitaie restrns accelerat

Dialog competitiv

IV.2) Etapa finala de licitaie electronic DA NU


Daca DA, informaii adiionale despre licitaia electronica

IV.3 Legislaia aplicat

IV.3.1. Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor


de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare .
IV.3.2. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziiile publice, cu
modificrile i completrile ulterioare .
IV.3.3. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public
prin mijloace electronice din O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii;
IV.3.4. Legea nr. 550/2002 , privind vnzarea spaiilor comerciale proprietate
privat a statului i a celor de prestri servicii , aflate n administraia consiliilor
judeene sau a consiliilor locale, precum i a celor din patrimoniul regiilor
autonome de interes local , cu modificrile i completrile ulterioare .
IV.3.5. Legea nr.7/1996, privind legea cadastrului i a publicitii imobiliare , cu
modificrile i completrile ulterioare .
IV.3.6. Legea nr. 215 / 2001 , privind Administraia Public Local , cu
modificrile i completrile ulterioare .

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

IV.1) Situaia personal a candidatului / ofertantului


Declaraii privind Cerina minim obligatorie de calificare const n prezentarea
eligibilitatea documentelor menionate mai jos.
1. Declaraie de eligibilitate pe propria rspundere , completat
n conformitate cu Formularul B1 din Seciunea III
Solicitat Nesolicitat
Declaraie privind 2. Declaraie privind nencadrarea n prevederile art.181 din
nencadrarea n ordonan , pe propria rspundere , completat n conformitate
prevederile art.181 din cu Formularul B2 din Seciunea III
ordonan Solicitat Nesolicitat

Certificate constatatoare Cerina minim de calificare: prezentarea documentelor


privind ndeplinirea menionate mai jos: Certificate constatatoare privind
obligaiilor exigibile de ndeplinirea obligaiilor exigibile de plat a impozitelor i
plat a impozitelor i taxelor ctre stat, inclusiv cele locale, precum i a contribuiei
taxelor ctre stat , inclusiv pentru asigurrile sociale de stat ( formulare tip eliberate de
cele locale pentru sediul autoritile competente din ara n care ofertantul este rezident) ,
central la data de dup cum exemplificm pentru persoanele juridice din Romnia:
deschiderii ofertelor Solicitat Nesolicitat
3.a. Certificat de atestare 3.b. Certificat fiscal privind impozitele i taxele locale n
fiscal emis de Direcia cazul persoanelor juridice , valabil n ziua deschiderii
General a Finanelor Publice, ofertei original sau copie legalizat
valabil n ziua deschiderii Solicitat Nesolicitat
ofertei original sau copie
legalizat
Solicitat Nesolicitat
Observaie : Impozitele i taxele pentru care s-au acordat nlesniri la plat ( amnri , ealonri, etc. ) de ctre organele competente
nu se consider obligaii exigibile de plat, n msura n care s-au respectat condiiile impuse la acordarea nlesnirilor .
NOT : Candidatul este exclus din procedura pentru atribuirea contractului dac :
a.. este n stare de faliment ori lichidare , afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau
activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o
situaie similar cu cele anterioare , reglementat prin lege .
b. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la litera a)
c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit;
c1) n ultimii 2 ani nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile
contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natura
sa produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiva a unei instane
judectoreti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesionala;
e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractanta, n legtura cu situaia proprie aferenta cazurilor prevzute la lit. a)-d)

V.2) Capacitatea de exercitare a activiti profesionale (nregistrare)


Persoane juridice/fizice Cerina minim de calificare : prezentarea documentelor
romne menionate mai jos :
1. Copie tampilat i semnat conform cu
originalulde ctre reprezentantul legal al
ofertantului,sau copie legalizat dup Certificatul
de nregistrare emis de Oficiul Registrului
Comerului, care conine codul unic de
nregistrare .
Solicitat Nesolicitat
2. Certificat constatator obiect de activitate ( cod
CAEN ) - original sau copie legalizat , emis de
Oficiul Registrului Comerului sau alt document
echivalent , eliberat cu cel mult 30 de zile nainte
de data demarrii procedurii de achiziie .
Solicitat Nesolicitat
3. Documente edificatoare care s dovedeasc
nregistrarea/atestarea ori apartenena din
punct de vedere profesional, n conformitate cu
prevederile legale./ Certificatul de membru
asociat , eliberat de ANEVAR pentru societate ,
sau Legitimaie de membru ANEVAR , vizat pe
anul n curs , pentru membrii echipei .
Persoane juridice /fizice Cerina minim de calificare : prezentarea documentului
strine menionat mai jos :
Cerina obligatorie: Documente care dovedesc o form de
nregistrare / atestare ori apartenen din punct de vedere
profesional
(1) Autoritatea contractanta are obligaia de a accepta ca
fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca
ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre
situaiile prevzute la art. 180 si 181 orice document
considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de
origine sau n tara n care ofertantul / candidatul este
stabilit , cum ar fi certificate , caziere judiciare sau alte
documente echivalente emise de autoriti competente
din ara respectiv .
(2) n cazul n care exista incertitudini n ceea ce privete
situaia personala a respectivilor candidai/ofertani,
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita n mod
direct informaii de la autoritile competente care emit
documente de natura celor prevzute la alin. (1).
(3) n cazul n care In tara de origine sau n ara n care este
stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de
natura celor prevzute la alin. (1) sau respectivele
documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art.
180 i 181 din OUG34/2006, autoritatea contractanta are
obligaia de a accepta o declaraie pe propria rspundere
sau, dac n ara respectiva nu exista prevederi legale
referitoare la declaraia pe propria rspundere, o
declaraie autentica data n fata unui notar, a unei
autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii
profesionale care are competente in acest sens.

ATENIE!!!!
- Toate documentele care vor fi prezentate de persoane
fizice/ juridice strine vor fi nsoite de traduceri
autorizate n limba romn .
V. 3.) Situaia economico-financiara
Informaii privind situaia Cerina minim de calificare : prezentarea documentelor
economico-financiara menionate mai jos :
Declaraie Fi de informaii generale, cu cifra medie de
afaceri pe ultimii 3 ( trei ) ani, - Formularul B7.- Seciunea III
Solicitat Nesolicitat
1-Pentru demonstrarea situaiei economice i financiare se vor
prezenta , dup caz , urmtoarele :
a) Prezentarea copiei legalizate la notariat a poliei de
asigurare pentru rspundere profesionale cu
acoperirea n valoare de 250.000 EURO .
b) bilanul contabil la data de 31.12.2008
c) declaraii privind cifra de afaceri global , care
vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani ,
n msura n care informaiile respective sunt disponibile; n
acest ultim caz autoritatea contractanta are obligaia de a lua n
considerare i data la care operatorul economic a fost nfiinat sau
i-a nceput activitatea comerciala.
Autoritatea contractanta stabilete, drept cerina minima,
ncadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul
de100%.

Solvabilitate patrimoniala
(capital propriu/total pasiv x 100 ):
Solicitat Nesolicitat

Indicatorul de solvabilitate patrimonial trebuie s fie peste 30% ,


calculat n conformitate cu formula prezentat .

(2) n cazul n care, din motive obiective, justificate


corespunztor, operatorul economic nu are posibilitatea de a
prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta,
acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i
financiar i prin prezentarea altor documente pe care autoritatea
contractanta le poate considera edificatoare, n msura n care
acestea reflecta o imagine fidela a situaiei economice i
financiare a candidatului/ofertantului.

(1) Capacitatea economic i financiar a


ofertantului/candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea
unui contract i de o alta persoana, indiferent de natura relaiilor
juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv.

( 2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz


situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat,
n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alta persoan,
atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care
beneficiaz, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispoziie ofertantului/candidatului resursele financiare
invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s
se afle n situaia care determin excluderea din procedura de
atribuire , conform prevederilor art.180.

(3) Atunci cnd un grup de operatori economici depune


oferta/candidatura comun, situaia economic i financiar se
demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de
susinerea financiar a unei/unor tere persoane, situaia
economic i financiar se demonstreaz n condiiile prevzute
la alin.( 2)

V.4.) Capacitatea tehnic i sau profesional


Informaii privind Cerina minim de calificare: prezentarea documentelor menionate mai
capacitatea tehnic jos::
O list a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani,
Solicitat Nesolicitat coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari,
indiferent dac acetia din urm sunt autoriti
contractante sau clieni privai (formular 12E).
Solicitat Nesolicitat

o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale


personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3
ani; (formularul B6)

Solicitat Nesolicitat

FIA DE INFORMAII GENERALE

Solicitat Nesolicitat
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formular B7.

OBLIGA1I CONTRACTUALE N DESFAURARE

Solicitat Nesolicitat

Se vor prezenta informaiile solicitate privind obligaiile contractuale fa de


ali beneficiari / clieni , (formular 11B)

Informaii privind Cerina minim de calificare : prezentarea documentelor


personalul tehnic i de menionate:
specialitate angajat EXPERIEN SIMILAR
Solicitat Nesolicitat Solicitat Nesolicitat
Se solicita ndeplinirea i finalizarea cu succes n ultimii 3 ani, a 5 contracte de
servicii de natura similara ( evaluare spaii comerciale i de prestri servicii
inclusiv executarea de relevee i planuri cadastrale, evaluare spaii comerciale
i de prestri servicii sau contract de execuie de relevee i planuri cadastrale )
Se va completa formularul B3.
RECOMANDARE
Solicitat Nesolicitat
Se va prezenta cate o recomandare pentru fiecare contract de serviciu care va
fi prezentat la cerina minima referitoare la experiena similar.

Recomandrile din partea beneficiarilor trebuie s conin date despre:numele


beneficiarului, numele serviciului, modul de ndeplinire a obligaiilor
contractuale pe parcursul derulrii contractului respectiv, orice defecte ale
serviciilor sau alte probleme referitoare la calitatea serviciilor, orice amnri
n recepia serviciilor, valoarea contractului de servicii finalizat.

Recomandrile aferente serviciilor prestate pentru


beneficiarii /clienii din Romnia vor fi nsoite de copii ale
proceselor verbale de recepie final a serviciilor.

RESURSE UMANE

Informaii referitoare la studiile, pregtirea


profesional i calificarea personalului de conducere,
precum i ale persoanelor responsabile pentru
ndeplinirea contractului de servicii ;
O declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale
personalului angajat i ale cadrelor de conducere in
ultimii 3 ani ;

Se va completa Formularul B6 si D2
din Seciunea Formulare.

Aceste formulare vor fi nsoite de CV-uri ale


persoanelor responsabile direct de ndeplinirea contractului,
precum i ale oricrui alt specialist responsabil cu
ndeplinirea sarcinilor cheie, copii dup diplom i dup
legitimaiile vizate ,ale experilor ANEVAR i ale experilor
autorizai de ctre Agenia Naional de Cadastru i
Publicitate Imobiliar, cu meniunea CONFORM CU
ORIGINALUL i tampila .

Informaii privind n cazul n care pri din contractul de achiziie public urmeaz s se
subcontractanii ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani , cerina minim de
Solicitat Nesolicitat calificare - prezentarea documentelor mai jos menionate:
Lista cuprinznd subcontractanii , Formularul nr. 13- Seciunea III nsoit
de o declaraie scris, Formularul nr.15- Seciunea III , a candidatului
privind partea / prile din contract care sunt ndeplinite de subcontractani i
specializarea acestora ;
Solicitat Nesolicitat
n cazul n care pri din contractul de achiziie public urmeaz s se
ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani , autoritatea contractant
are obligaia de a solicita , la ncheierea contractului de achiziie public ,
prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i subcontractanii
nominalizai n ofert . Contractele prezentate trebuie s fie n concordan cu
oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie public. Pe
parcursul derulrii contractului , contractantul nu are dreptul de a nlocui
subcontractanii nominalizai n ofert , fr acceptul autoritii contractante,
iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea
propunerii tehnice sau financiare iniiale .

ISTORICUL Ofertantul va completa formularul 11D.


LITIGIILOR Prezentarea unui istoric consistent al hotrrilor mpotriva
Solicitat Nesolicitat ofertantului/candidatului sau a oricruia dintre partenerii asocierii
de societii poate duce la respingerea ofertei.
Va fi prezentat de ctre fiecare asociat n parte .
Cerin minim de calificare :
Informaii privind Certificarea n conformitate cu ISO 9001-2000
standardele de asigurare a
calitii.
Solicitat Nesolicitat

NOTA nr. 1: Ofertanii au obligaia de a numerota i semna fiecare pagin a


ofertei, precum i de a anexa un opis al documentelor prezentate.

ATENTIE !!!!
Persoanele fizice sau juridice care particip la procedur trebuie s fie membrii
ANEVAR i experi autorizai de Agenia Naional de Cadastru i Publicitate
Imobiliar.
Nu este permis completarea ulterioar a documentelor solicitate la capitolul V
:Criterii de calificate i selecie.
Lipsa unuia dintre documentele enunate anterior, atrage descalificarea
operatorului economic

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale, precum
de redactare a i documentelor care o nsoesc, iar autoritatea contractant nu va fi responsabil sau
rspunztoare pentru costurile respective dect n cazurile prevzute de lege.
ofertei Oferta , Formularul nr.3 Seciunea III , precum i documentele care o nsoesc
trebuie s fie n limba romn . Documentaia tehnic i documentele emise de instituii
/ organisme oficiale din ara n care ofertanii strini sunt rezideni vor fi prezentate n
limba n care acestea au fost emise , cu condiia ca acestea s fie nsoite de o traducere
autorizat n limba romn.
Scrisoarea de naintare , mputernicirea, scrisoarea de garanie bancar de participare,
oferta i documentele de atribuire care se solicit trebuie s fie redactate n limba
romn . Documentele emise de instituii / organisme oficiale din ara n care candidaii
strini sunt rezideni vor fi prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu condiia
ca acestea s fie nsoite de o traducere autorizat n limba romn.
VI.2) Perioada Ofertantul are obligaia de a menine oferta valabil 90 de zile de la data deschiderii
de valabilitate ofertelor . Orice ofert valabil pe o perioad mai mic dect perioada precizat anterior
va fi respins de comisia de evaluare ca fiind necorespunztoare .
a ofertei
VI.3) Garanie 1. Garania pentru participare este n sum de 2.000,00 Lei
de participare 2. Termen de valabilitate a garaniei pentru participare : 90 de zile de la data deschiderii
ofertelor .
Solicitat 3. Modul de constituire a garaniei pentru participare :
Nesolicitat Se accept constituirea garaniei pentru participare prin :
a) Scrisoare de garanie bancar n favoarea autoritii contractante.
Scrisorile de garanie bancar vor fi eliberate , de regul , de o banc din Romnia sau,
dup caz , de o banc din strintate , de preferin cu corespondent n Romnia (
Formular nr. 9bis Seciunea III ).
b) Depunerea de numerar la casieria Primriei Sectorului 2 , Str. Chiristigiilor , nr.11-
13, Sector 2, Bucureti .
c) Depunerea garaniei de participare prin O.P. n contul RO 37 TREZ 702 5006 XXX
000197 , deschis la Trezoreria Sector 2 , Bucureti, C.U.I. 4204038, cu condiia ca la
data deschiderii ofertelor s se pn face dovada de ctre firma ofertant c aceast
garanie a fost virat n contul Primriei Sectorului 2 ( de ex: extrasul bancar n copie i
original vizat de banc )
VI.4) Modul Propunerea tehnic
de prezentare a Ofertantul va elabora propunerea tehnic astfel nct aceasta s respecte n
propunerii totalitate cerinele prevzute n :
tehnice Caietul de Sarcini
Solicitat Nesolicitat
Criteriul aplicat pentru etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii
selectai este Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic
. Acest criteriu nu poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a
procedurii de atribuire a contractului respectiv.
Propunerea tehnica va fi semnata de persoane mputernicite ale
operatorului economic - va avea un caracter ferm i obligatoriu din punct
de vedere al coninutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de
autoritatea contractant.
VI.5) Modul Propunerea Financiar
de prezentare a Propunerea financiara se ntocmete conform formularului de oferta :
propunerii formularul nr.3 i formularului C2 - centralizatorul de preturi.
financiare
Formularele se elaboreaz n aa fel nct s permit
calcularea corespunztoare a punctajului aferent propunerii
financiare.

VI.6) Modul
de prezentare Documentele care trebuie s nsoeasc oferta sunt :
al 1. mputernicirea de participare la procedur :
documentelor a) semnatarului ofertei ( dac este cazul )
de atribuire ce b) reprezentantului prezent la edina de deschidere ( dac este cazul )
nsoesc oferta 2. Copie dup CI a persoanei mputernicite s participe la procedur .
3. dovada constituirii garaniei de participare ( scrisoare de garanie bancar n
original , Ordin de Plat , Chitan ) ( Formularul nr.9 bis Seciunea III )
4. Scrisoare de naintare a Ofertei .

Adresa autoritii contractante :


Primria Sectorului 2 , Bucureti , Str. Chiristigiilor , nr. 11-13 .
Serviciul care nregistreaz :
Registratura Primriei Sectorului 2 , Str. Chiristigiilor , nr. 11-13 , Bucureti.
Denumirea Serviciului :
Serviciul Licitaii, Contracte

Modul de prezentare / ambalare / sigilare / marcare a plicurilor cu documente


Ofertantul trebuie s prezinte scrisoarea de naintare i un exemplar al documentelor de
atribuire care se solicit , n original i ntr-un numr de una copie , introduse n plicuri
separate. n eventualitatea unei discrepane ntre original i copie , va prevala originalul.
Originalul i copiile trebuie s fie tiprite sau scrise cu cerneal neradiabil i vor fi
semnate i tampilate pe fiecare pagin de reprezentantul / reprezentanii
autorizat/autorizai corespunztor s angajeze ofertantul n procedura pentru atribuirea
contractului de achiziie public . n cazul documentelor emise de instituii/ organisme
oficiale abilitate n acest sens , documentele respective trebuie s fie semnate i parafate
conform prevederilor legale .

Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac
sunt vizate de persoana/persoanele autorizat/autorizate s semneze documentele .
Autorizarea reprezentantului/reprezentanilor trebuie s fie confirmat printr-o
mputernicire scris care va nsoi scrisoarea de naintare
n cazul n care , din motive obiective , ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta n
original anumite documente emise de instituii/ organisme oficiale , comisia de evaluare
are obligaia de a stabili o dat limit pentru demonstrarea conformitii copiilor
prezentate cu originalul.
Ofertantul trebuie s sigileze originalul i fiecare set de copii, n plicuri separate,
marcnd corespunztor plicurile cu ORIGINAL i respectiv COPIE . Plicurile se
vor introduce ntr-un plic exterior netransparent i nchis corespunztor .
Plicurile interioare trebuie s fie marcate cu denumirea ( numele ) i adresa ofertantului
, pentru a permite returnarea documentelor care se solicit n etapa de evaluare a
ofertelor , fr a fi deschise n cazul n care oferta este declarat ntrziat.
Plicul exterior trebuie marcat cu adresa autoritii contractante i cu inscripia A NU
SE DESCHIDE NAINTE DE DATA DE: 23.06.2009., ORA 12,00 . Dac plicul
exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus , autoritatea contractant nu i
asum nici o responsabilitate pentru rtcirea documentelor care se solicit n etapa de
evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai .
Oferta care este depus / transmis la o alt adres a autoritii contractante , dect cea
stabilit anunul de participare , sau care este primit de autoritatea contractant dup
expirarea datei limit de primire a ofertei , se returneaz nedeschis.
Se precizeaz c n interiorul fiecrui plic coninnd cte un exemplar al ofertei (
original sau copie ) este necesar prezentarea a trei plicuri separate , care conin
urmtoarele documente :
- un plic pentru documentele care nsoesc oferta. Se accept ca scrisoarea de
garanie bancar pentru participare la licitaie, scrisoarea de naintare ,
eventualele mputerniciri , s poat fi prezentate n afara plicului , la nceputul
edinei de deschidere a ofertelor
- un plic cu propunerea tehnic
- un plic cu propunerea financiar

PLIC EXTERIOR
ORIGINAL COPIE

Propunere financiar Propunere financiar


ORIGINAL COPIE

Propunere tehnic Propunere tehnic


ORIGINAL COPIE

Documente de calificare Documente de calificare


ORIGINAL COPIE

VI.7) Data
limit pentru
ziua/luna/anul ora limit : 23.06.2009 / ora 10
depunerea
ofertei
VI.8) Ofertantul trebuie s ia toate msurile astfel nct plicul coninnd documentele de
Posibilitatea atribuire s fie primit i nregistrat de autoritatea contractant , la adresa i pn la data
limit de primire , stabilite n anunul de participare.
retragerii sau a Documentele de atribuire pot fi depuse direct sau transmise prin pot. Indiferent de
modificrii modalitatea de depunere / transmitere , ofertantul i asum riscurile transmiterii, inclusiv
ofertei fora major .
Oferta care este depus/ transmis la o alt adres a autoritii contractante , dect cea
stabilit n anunul de participare sau care este primit de autoritatea contractant dup
expirarea datei limit de primire a ofertelor, se returneaz nedeschis.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborrii i prezentrii ofertei sale,
precum i documentelor care o nsoesc , iar autoritatea contractant nu va fi responsabil
sau rspunztoare pentru costurile respective dect n cazurile prevzute de lege .
Orice ofertant are dreptul de a-i modifica sau de a-i retrage oferta numai nainte de
data limit stabilit pentru depunerea ofertei i numai printr-o solicitare scris n acest
sens.
n cazul n care ofertantul dorete s opereze modificri n oferta deja depus, acesta
are obligaia de a asigura primirea i nregistrarea modificrilor respective de ctre
autoritatea contractant pn la data limit pentru depunerea ofertelor.
Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificrile trebuie prezentate n conformitate
cu cele 2 alineate de mai sus, cu amendamentul c pe plicul exterior se va marca, n mod
obligatoriu, inscripia MODIFICRI.
Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei
limit stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanciunea excluderii acestuia de la
procedura de atribuire a contractului de achiziie public i a pierderii garaniei pentru
participare.
VI.9 Data, ora i locul deschiderii ofertelor
Deschiderea Ora: 12,00 data 23.06.2009, Primria Sectorului 2 , cu sediul n Bucureti , Sector 2
Str. Chiristigiilor , nr. 11-13 , ( va fi precizat n invitaia de participare i n
ofertelor documentaia de atribuire )
Condiii pentru participanii la edina de deschidere
Vor participa la edina de deschidere , numai delegaii mputernicii de reprezentanii
legali ai ofertanilor .
Se amintete ofertanilor , c n anunul de participare publicat , se precizeaz c : nu se
accept oferte alternative .

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Preul cel mai sczut


VII.2) Cea mai avantajoasa ofert din punct d evedere tehnico- economic
A/ Criterii de evaluare tehnic 100 de puncte

- 40 de puncte pentru >30 servicii


1. Numr de servicii prestate i finalizate .. - 20 de puncte pentru 15 30servicii
- 10 puncte pentru 5 15 servicii
- 5 puncte pentru < 5 servicii
Pentru evaluare
2. Termenul de execuie a serviciului complet - 30 de puncte pentru o perioad 10
( evaluare + cadastru ) zile lucrtoare
- 15 puncte pentru o perioad cuprins
ntre 10 i 20 de zile lucrtoare
- 5 puncte pentru o perioad 20 de
zile lucrtoare
Pentru cadastru
30 de puncte pentru o perioad 30 de
zile lucrtoare
- 15 puncte pentru o perioad cuprins
ntre 30 i 45 de zile lucrtoare
- 5 puncte pentru o perioad 45 de
zile lucrtoare
- 30 de puncte pentru operatorul
3. Atestri ANEVAR + ANCPI economic care prezint cel mai mare
numr de experti membri ANEVAR +
ANCPI, pentru contractul ce urmeaz a
fi atribuit n baza prezentei proceduri .
- Punctajul va scdea corespunztor cu
scderea numrului de experi membri
ANEVAR + ANCPI, dup formula :
Nr.maxim experi/ Nr. experi ai
operatorului economic ofertant x 100.
Not : Pentru fiecare membru al echipei
propuse se va depune declaraia de
disponibilitate pe parcursul derulrii
contractului , din care s reias i
asumarea rspunderii c servciile vor fi
efectuate de ctre experii nominalizai .
Autoritatea Contractant i rezerv
derptul de a nu semna recepia final , n
cazul n care condiia asumat prin
aceast declaraie nu este respectat
TOTAL 100

B./ Evaluarea Financiar 100

Oferta care conine preul minim se puncteaz


cu 100 de puncte
Punctajul pentru celelalte oferte se calculeaz Pre minim / preul ofertei x 100
astfel :

Determinarea punctajului final


1. Ponderea punctajului ofertei tehnice n stabilirea punctajului final este de 60%
2. Ponderea punctajului ofertei financiare n stabilirea punctajului final este de 40 %
Factori de evaluare:
Oferta tehnic - 60 %
Oferta financiar - 40 %
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:
Preurile care se compar n vederea acordrii punctajului sunt preurile ofertate
pentru prestarea integral a serviciilor, exclusiv TVA.
Formula de calcul a punctajului final este:
P final= P financiar* 40% + P tehnic * 60%

Punctajul financiar se acord astfel:


- pentru cel mai sczut dintre preurile ofertelor, se acord 100 de puncte;
- pentru alt pre se acord punctajul astfel:
P financiar= (pre minim/ pre n) *100

Punctajul tehnic maxim ce poate fi obinut este de 100 de puncte. Punctajul se ofer
conform grilei de evaluare.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VIII.1 AJUSTAREA Daca DA, se va preciza modul de ajustare a preului
PREULUI contractului
CONTRACTULUI Preul contractului este ferm n lei i nu se modific pe
ntreaga perioad de derulare a contractului
DA NU
VIII.2. GARANIA DE Daca DA, se vor preciza:
BUNA EXECUIE A - cuantumul garaniei de bun execuie este de 5% din
CONTRACTULUI valoarea contractului fr TVA
garania de bun execuie se constituie prin scrisoare
DA NU bancar, anexat la contract sau prin deschiderea unui cont
de garanie de bun execuie, purttor de dobnd, la o
banc agreat de ambele pri, cont deschis pentru achizitor
i nchis pentru furnizor, cu condiia ca suma iniial care se
depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu
trebuie s fie mai mic de 0,5 % din preul contractului.
Contul de garanie de bun execuie se va deschide pn la
data semnrii contractului, iar banca va confirma existena
acestui cont, printr-o adresa ctre autoritatea contractant.
(Formularul 9)
Perioada de valabilitate a garaniei de bun execuie a
contractului este egal cu durata contractului .

VIII.3.Intrarea n vigoare a Acordul cadru intra n vigoare : - dup desemnarea ofertei ca


acordului cadru fiind acceptat de autoritatea contractanta i semnarea
acestuia de ambele pari .
Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are
dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n oferta
fr acceptul autoritii contractante. Eventuala nlocuire a
acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii
tehnice sau financiare. Dac pari din contractul de achiziie
public urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli
subcontractani, autoritatea contractanta solicita ca la
ncheierea contractului sa se prezinte contractele ncheiate
ntre viitorul contractant i subcontractanii nominalizata n
ofert.
Contractele de subcontractare trebuie s fie n concordan
cu oferta i se vor constitui n anexa la contractul de achiziie
public.

Dup ncheierea procesului verbal de recepie final se va returna garania de bun execuie.
SECIUNEA II
CAIET DE SARCINI

Selectarea unor evaluatori i experi cadastru pentru evaluarea terenuri/


imobile/ spaiilor comerciale sau de prestri de servicii i a terenurilor aferente,
precum i a investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre chiriai (dup
caz), de pe raza sectorului 2
- Suprafaa de evaluat (suprafa terenuri/ imobile/ spaii comerciale aflate
n imobile proprietate de stat + suprafa spaii comerciale aflate n imobile
naionalizate care au clarificat situaia juridic) - conform Hotrrii 109/2003
a Consiliului General a Municipiului Bucureti.

1. DATE GENERALE

n conformitate cu :
- Legea nr. 550/2002 privind vnzarea spaiilor comerciale proprietate
privat a statului i a celor de prestri de servicii, aflate n administrarea
consiliilor judeene sau a consiliilor locale, precum i a celor din patrimoniul
regiilor autonome de interes local, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Lege nr.7/1996 privind legea cadastrului i, a publicitii imobiliare , cu
modificrile i completrile ulterioare, Primria Sectorului 2 scoate la licitaie
selectarea de evaluatori i experi cadastru n vederea vnzrii acestor spaii.

Imobilele, proprietate a statului, aprobate prin H.C.G.M.B nr.


271/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, aflate pe raza sectorului 2,
care au situaia juridic clarificat, vor fi aprobate periodic spre evaluare n
vederea vnzrii de ctre Comisia pentru vnzarea spaiilor comerciale i de
prestri de servicii, constituit conform Legii nr. 550/2002, din cadrul
Primriei sectorului 2.
Evaluarea se va derula n etape, respectiv n trane ce vor fi puse la
dispoziia ofertantului ctigtor, dup aprobarea lor de ctre Comisie.
n vederea vnzrii imobilelor, Comisia va stabili un pre minim
care va fi avut n vedere ca baz de negociere, pe baza unui raport evaluare
elaborat de persoana fizic sau juridic autorizat, potrivit legii, care va ctiga
licitaia, conform art. 8, pct. 2 din legea 550/2002.
Ofertantul ctigtor va trebui s se ncadreze n termenele stabilite
la primirea comenzii ce cuprinde nominalizarea imobilului sau a pachetului de
imobile. Acest pachet se va nainta ofertantului ctigtor n urma hotrrii
Comisiei pentru vnzarea spaiilor comerciale i de prestri de servicii.

NOT: Un expert tehnic evaluator nu are dreptul s participe la


elaborarea rapoartelor de evaluare dect n cadrul unei singure firme, chiar
dac acesta este asociat sau angajat (pe perioad nedeterminat sau
determinat) la mai multe societi.

2. PRESTATORUL VA PRESTA URMTOARELE SERVICII :

A. SERVICII DE EVALUARE TERENURI


Evaluarea se va face pentru terenuri cuprinse ntre urmtoarele limite :
pn la 500 mp.
ntre 500 i 1000 mp.
Peste 1000 mp.
Termenul de prestare este de 10 zile de la semnarea contractului subsecvent .

B. SERVICII DE EVALUARE IMOBILE / PROPRIETATEA PRIMRIEI


SECTORULUI 2
Evaluarea se va face n funcie de suprafaa construit , iar termenul de
prestare va fi de 10 zile .
Se va specifica :
suprafaa aferent teren construit
suprafaa construit desfurat
suprafaa util

C. SERVICII DE EVALUARE SPAII COMERCIALE


D. SERVICII DE CADASTRU / obinere numere potale , cadastru i
intabulare

3. CONDIII PENTRU REALIZAREA RAPOARTELOR DE


EVALUARE

Evaluarea ( estimarea ) pentru vnzarea spaiilor comerciale i de


prestri de servicii trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s se conformeze standardelor profesionale de evaluare (IVSC - ediia a
VIII-a din 2007), adoptate de Asociaia Naional a Evaluatorilor din Romnia
(ANEVAR);
b) s prezinte toate elementele solicitate pentru determinarea competenei
evaluatorului;
c) s se bazeze pe definiia valorii, n conformitate cu standardele
internaionale ;
d) s fie prezentate n scris i s permit beneficiarului s urmreasc i s
neleag ntreaga fundamentare, judecata i concluziile evalurii;
e) evaluatorul s prezinte o declaraie de certificare i de responsabilitate a
evalurii, n conformitate cu standardele.
Calitatea unui raport de evaluare care ndeplinete condiiile de mai sus
se poate realiza n funcie de pregtirea profesional i calitatea personalului
implicat n realizarea raportului.
n situaia n care se constat c raportul de evaluare nu cuprinde
elementele obligatorii menionate la punctul 5.3 i nu prezint explicaiile de
specialitate la cererea beneficiarului , Primria sectorului 2 nu va deconta
evaluarea pn cnd prestatorul nu se conformeaz.

4. CONDIII TEHNICE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI


Se va prezenta un pre pentru:
- Cadastru
- Intabulare
- Obinere numere potale

CONDIII DE PRESTARE :
Predarea serviciilor de cadastru se va face la sediul beneficiarului,
respectiv:
- Primria Sectorului 2, Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, sector 2, dup 60 zile,
de la transmiterea ordinului de ncepere a prestrii serviciilor de cadastru.
- Dosarele cadastrale vor fi elaborate numai de ctre persoanele autorizate
profesional. Se vor prezenta documente care s ateste calificarea de
specialitate pentru persoanele fizice autorizate.

CONDIII TEHNICE PENTRU REALIZAREA CADASTRULUI

Dosarul pentru fiecare corp de proprietate ce va fi predat


beneficiarului va cuprinde urmtoarele documente tehnice :
- Extrasul cu intabularea corpului de proprietate la ANCPI Bucureti
- Planul de ncadrare zon al corpului de proprietate cu numrul cadastral i
tampila ANCPI Bucureti;
- Releveele corpului de proprietate cu numrul cadastral i tampila ANCPI
Bucureti;
- Tabele cu msurtorile la teren ale fiecrui corp de proprietate ;
- Tabel cu calculul punctelor de ndesire i de ridicare topo-geodezic ;
- Tabel cu vecinii corpului de proprietate.

5. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Oferta declarat ctigtoare constituie parte integrant a contractului
de achiziie public ce urmeaz s fie ncheiat.
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din
Caietul de sarcini.
Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile prevzute n
contract.

NOT: Toate taxele pentru avize/acorduri


necesare nu vor fi incluse n preul aferent p

5. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Oferta declarat ctigtoare constituie parte integrant a contractului


de achiziie public ce urmeaz s fie ncheiat.
Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor
pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din
Caietul de sarcini.
Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile prevzute n
contract.
6.VOLUMUL I STRUCTURA SERVICIILOR

5.1. Pe ntreaga perioad de derulare a contractului de evaluare, se vor


lansa comenzi n pachete de spaii comerciale i de prestri de servicii.
5.2. n elaborarea i prezentarea ofertei se vor lua n considerare
urmtoarele aspecte:
- specificul serviciilor de evaluare solicitate de Primria sectorului 3,
prin Comisia de vnzare a spaiilor comerciale i de prestri de servicii,
presupune deplasri la diferite obiective
-natura i complexitatea contractului de prestri servicii este
determinat de diversificarea spaiilor i a problemelor fiecrui spaiu
comercial sau de prestri de servicii.
5.3. Raportul de evaluare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
elemente:
- organul i data la care s-a dispus evaluarea ;
- nume, prenume expert, calitatea i specialitatea acestuia i
autorizaia de
exercitare profesional ;
- materialul i condiiile n baza crora a intervenit raportul de
evaluare ;
- s se specifice n raportul de evaluare dac participanii (
beneficiar, expert, deintor spaiu ) au fost prezeni ;
- s se specifice n raportul de evaluare, dac s-au cerut explicaii sau
dac s-au depus nscrisuri la momentul expertizei, evalurii.;
- descrierea operaiunilor, explicaiei prilor i concluziile acestora
- conformitatea cu standardele de evaluare (IVSC);
- sinteza evalurii;
- obiectivul, scopul i data evalurii (cu specificarea cursului de
schimb B.N..R. lei/euro, valabil la data evalurii);
- instruciunile evalurii;
- condiii limitative;
- baza de evaluare, incluznd tipul i definiia valorii;
- situaia juridic a activelor evaluate cu evidenierea sarcinilor care
le greveaz;

- identificarea activelor i localizarea lor, data i gradul de


extindere ale inspeciilor;
- descrierea amnunit a activelor evaluate, schie, planuri etc.;
- aplicarea metodelor de evaluare i justificarea alegerii acestora;
evaluarea spaiilor prin 2 metode (metoda comparaiei de pia i metoda de
randament)
- evaluarea terenului conform H.C.G.M.B. nr. 207/2005, modificat
prin H.C.G.M.B. nr. 286/2005, inclusiv cu stabilirea cotei indivize;
- fotografii reprezentative, din interior i exterior, ale activelor
evaluate;
- evidenierea i evaluarea eventualelor amenajri deductibile, n
conformitate cu prevederile Legii 550/2002;
- valoarea estimat propus (toate valorile determinate de ctre
evaluator vor trebui exprimate att n lei, ct i n euro);
- opinia i concluziile evaluatorului, incluznd i recomandarea
detailat a
unei valori minime de vnzare care s in cont de cele 2 metode de evaluare,
precum i de ali factori locali;
- declaraiile de certificare ale evaluatorului;
- semntura evaluatorului (tampile de evaluator sau evaluator
acreditat);
- rspuns la cererile i explicaiile prilor date de expert.
5.4. Pe perioada de derulare a contractului Primria sectorului 2,
prin Comisia de vnzarea a spaiilor comerciale i de prestri de servicii, are
dreptul s solicite o actualizare a raportului de evaluare n maximum 6 (ase)
luni de la data realizrii evalurii, fr plata unui tarif suplimentar ctre
prestatorul de servicii de evaluare.

7. FORMULA DE CALCUL PENTRU TARIFUL MEDIU

Formula de calcul pentru tariful mediu este urmtoarea:

T(lei/mp) = T(es fr invest) x 0,7 + T(es cu invest) x 0,1 + T(et) x 0,2

Tariful mediu este valabil numai pentru comparaie i adjudecare.


Pentru contract i situaiile de lucrri se va folosi urmtoarea formul:

T(lei/mp) = T(es fr invest) x S(s fr invest) + T(es cu invest) x S(s cu


invest) +
T(et) x S(t)
unde:
T(lei/mp) = Tarif mediu;
T(es fr invest) (lei/mp) = Tarif evaluare spaiu fr investiii;
T(es cu invest) (lei/mp) = Tarif evaluare spaiu cu investiii;
T(et) (lei/mp) = Tarif evaluare teren;
S(s fr invest) = Suprafa spaiu fr investiii;
S(s cu invest) = Suprafa spaiu cu investiii;
S(t) = Suprafa teren.
Tarifele mai sus menionate vor cuprinde i cheltuielile legate de
elaborarea
cadastrului a rapoartelor de evaluare.

8. TERMENUL DE EXECUIE DE l DE PREDARE A RAPORTULUI


DE EVALUARE

Termenul de execuie i de predare a raportului de evaluare se va stabili la


ncheierea contractului care se va semna ulterior cu ctigtorul sau ctigtorii
licitaiei, n funcie de pachetele primite i n funcie de termenele solicitate de
beneficiar.
SECIUNEA FORMULARE

pentru derularea procedurii de cerere de oferte, n vederea atribuirii n baza unui


acord - cadru a contractelor de prestri servicii avnd ca obiect:
Selectarea unor evaluatori i experi cadastru pentru evaluarea spaiilor comerciale
sau de prestri de servicii i a imobilelor i terenurilor aferente, precum i a investiiilor
deductibile
efectuate n spaiu de ctre chiriai (dup caz), de pe raza sectorului 2

Seciunea conine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea i prezentarea


ofertei i a documentelor care o nsoesc si, pe de alta parte, sa permit comisiei de evaluare
examinarea i evaluarea rapida i corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat/ofertant care participa, n mod individual sau ca asociat, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie publica are obligaia de a prezenta formularele prevzute
n cadrul acestei seciuni, completate n mod corespunztor, semnate de persoanele
autorizate.
Datele solicitate n documentaia pentru elaborarea i prezentarea ofertelor care nu au
formulare pentru explicitarea lor se vor prezenta conform solicitrilor din Fia de date a
achiziiei sau din Caietul de sarcini.
Formular nr. B2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE

privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se nsereaz numele


operatorului economic-persoan juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la
procedura de ......................... [ se menioneaz procedura] pentru achiziia de
........................................................................... [se insereaz, dup caz, denumirea
produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data],
organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un
administrator judiciar sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac
obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar
cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile
prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de
asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este
stabilit pn la data solicitat.................
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greeli n materie profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i
confirmrii declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,

(semnatura
autorizat )
24
Formular 11D

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

ISTORICUL LITIGIILOR

Operatorii economici, inclusiv fiecare din membrii asocierii de societi, trebuie s


furnizeze informaii referitoare la fiecare dintre litigiile i arbitrajele rezultate din contractele
deja finalizate sau in curs de derulare.
Se va folosi cate un formular pentru fiecare dintre partenerii asocierii de societi.

Anul Sentina n Favoarea Numele clientului Valoarea in litigiu


sau mpotriva cauza litigiului (Valuta
ofertantului problema in curenta,echivalentul
discuie in EURO )

Operator,

(semnatura autorizata )
FORM'ULAR 2A

OFERTANT nregistrat la sediul


............................................ autoritii contractante
(denumire/nume) Nr. ........... / ..................

Scrisoare de naintare

Ctre ...............(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului de participare aprut n Monitorul Oficial al Romniei


nr, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
servicii de audit energetic

Noi..............(denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat,


urmtoarele:
Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de .
copii:
a) oferta tehnic;
b) oferta financiar;
i documentele care nsoesc oferta;

Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele


dumneavoastr.

Data completrii
Cu stim,

Ofertant

(semntura autorizat)
FORMULAR 3
OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in
conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu
de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,
reprezentand
(suma in litere si in cifre)
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa
prestam serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
__________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________,
si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta,
impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este
stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau
orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____
_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa
semnez
(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

BANCA FORMULARUL NR 9
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica


________________________________,
(denumirea contractului)
incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________,
in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana
la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea
contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o
declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt
acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face
in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea
achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de
valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte
asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar
prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
BANCA FORMULARUL 9 bis
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANIE BANCAR


pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

Ctre ___________________________________________
(denumirea autoritaii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,


(denumirea contractului de achiziie public)
noi ____________________, avnd sediul nregistrat la ______________________,
(denumirea bncii) (adresa bncii)
ne obligm fa de _____________________________________ s pltim suma de
(denumirea autoritii contractante)
__________________________, la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib
(n litere i n cifre)
obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea
contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei
uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:

a) ofertantul _____________________ i-a retras oferta n perioada de valabilitate


(denumirea/numele)
a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________


(denumirea/numele)
nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul ___________________________


(denumirea/numele)
a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanie este valabil pn la data de ______________________.

Parafat de Banca _____________ n ziua ______ luna ________ anul _____

(semntura autorizat)
21
2l)
FORMULAR Bl

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al


_______________________________,
(denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice,
ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in
fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in
scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc
oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si
experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate
comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor
autorizati ai autoritatii contractante
__________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
_________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Candidat/ofertant,
_________________
(semnatura autorizata)
Formular nr. 12C

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND
CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..............................


(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub
sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru
atribuirea contractului de achiziie
public ............. (se menioneaz procedura), avnd ca obiect .........
(denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de
.................................................................................................... (zi/luna/an),
organizata de................................. (denumirea autorita^ii contractante),
particip si depun
oferta: [ ] n nume
propriu;
[ j ca asociat n cadrul asociaiei .......................................;
[] ca subcontractant al .................................................. ;
(Se bifeaz optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar c:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; [ ] sunt
membru n grupul sau reeaua a carei list cu date de recunoastere o prezint n
anexa. (Se bifeaza opiunea corespunzatoare)
3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta" daca
vor interveni modificri Tn prezenta declarable la orice punct pe parcursul
derulrii procedurii de atribuire a contractului de achizifie public sau, n cazul n
care vom fi desemnati castigtori, pe parcursul derularii contractului de
achiziie public.
4. De asemenea, declar c informatiile furnizate sunt complete si corecte Tn
fiecare detaliu i neleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n
scopul verificrii i confirmarii declaraiilor, situaiilor i documentelor care
Tnsoesc oferta, orice informal suplimentare Tn scopul verificarii datelor din
prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institute, societate comerciala,
banca, alte
persoane juridice s fumizeze informaii reprezentantilor autorizati ai
(denumirea si adresa autorittii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si
financiar n legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,

(semnatura autorizata)
FORMULAR 2 respectiv B7
CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
_________________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
______________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:
______________________
(adrese complete, telefon/fax,
certificate de
inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_______________________________________________________________________
__
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
_______________________________________________________________________
__
1.
_______________________________________________________________________
__
2.
_______________________________________________________________________
__
3.
_______________________________________________________________________
__
Media anuala:
_______________________________________________________________________
__

Candidat/ofertant,
_______________
FORMULAR B3

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA*)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: __________________________________2.
Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_
|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:
exprimata in exprimata
moneda in care in echivalent
s-a incheiat euro
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________
b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
___________________________.
6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care
ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:
_______________________________.
Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)
------------
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
OPERATOR ECONOMIC Formularul B6

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI


ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al.....................................................,


declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c
datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare
detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii
i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii
suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc,
alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic i
(denumirea i adresa autoritii contractante)
financiar n legatur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..
(se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Anul 1 Anul2 Anul 3


Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

(n cazul solicitrii)
Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completrii ......................


Operator economic,
.
(semnatura autorizat)
Operator economic FORM ULAR C2

(denumirea/numele)

CENTRAL1ZATOR DE PRETURI

Tarifele mai sus mentionate vor cuprinde cheltuielile legate de elaborarea cadastrului si a
rapoartelor de evaluare, astfel :

Nr. Crt. Activitate Tarif unitar Tarif unitar


Lei/ mp Euro/ mp
(fara TVA) (fara TVA))
1. Evaluare teren, inclusiv
cadastru /intabulare
2. Evaluare spaiu fr investitii
deductibile, inclusiv cadastru
/intabulare
3. Evaluare spaiu cu investitii
deductibile, inclusiv cadastru
/intabulare

Tariful mediu

Forma de calcul pentru tariful mediu ( T ) este urmatoarea:

T(lei/mp) = T(es fara invest) x 0,7 + T(es cu invest) x 0,1 + T(et) x 0,2

Tariful mediu este valabil numai pentru comparaie i adjudecare.

Pentru contract si situatiile de lucrari se va folosi urmatoarea formula:

T(lei/mp) = T(esfara invest) x S(s fara inv) +T(es cu invest) x S(s cu invest) + Tet x S(t)
unde: T (lei /mp)=
Tarif mediu
T (es fara invest)(lei/mp) =Tarif evaluare spatiu fara investitii T
(es cu invest)(lei/mp) = Tarif evaluare spatiu cu investitii T (et)
)(lei/mp) = Tarif evaluare teren
S (s fara invest) = Suprafata spatiu fara investitii
S (s cu invest) = Suprafata spatiu cu investitii
S (t) = suprafata teren

Data pentru care se va determina echivalenta lei/ euro este data de .................

Candidal/ ofertant
(semnatura autorizata)
Formular 11B

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

OBLIGAII CONTRACTUALE N DESFURARE

Nr. Denumire Nr. contract/data Valoare contract Executat %


Crt. beneficiar/client
1
2
iJ

4
N

Operator,

(semnatura autorizata)
F0RMULARD2

Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE

Informatii privind numarul mediu al personalului angajat sau asociat, in ultimele 12 luni;
Asigurarea cu personal de specialitate ;
Pregatirea cadrelor de conducere ;
Persoanele responsabile direct de indepiinirea contractului.

Explicatii specialitate Numar salariati Vechime medie


In specialitate
Numarul mediu de personal angajat Tn ultimele 12 luni
Personal de specialitate din care : Personal atestat*
Experti ANEVAR Experti cadastru

c) Personal de conducere :
d)Personal direct responsabil de indepiinirea
contractului** :

NOT A : IMPORTANT
*se vor anexa documentele care atesta calificarea, acreditarea, special izarea.
** se vor anexa memorii, asociere, precontracte, documente de sustinere a datelor prezentate, CV-
urile persoanelor responsabile, direct implicate la. indepiinirea contractului, precum sj ale
specialittiloe cu sarcini "cheie" in indepiinirea contractului.

Candid at/ ofertant


(semnatura autorizata)
FORMULARUL 4

OFERTANT nregistrat la sediul


............................................ autoritii contractante
(denumire/nume) Nr. ........... / ..................

Scrisoare de naintare

Ctre ...............(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului de participare aprut n Monitorul Oficial al Romniei


nr, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii
de audit energetic

Noi..............(denumirea/numele ofertantului) v transmitem alturat, urmtoarele:


Coletul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de . copii:
c) oferta tehnic;
d) oferta financiar;
i documentele care nsoesc oferta;

Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele


dumneavoastr.

Data completrii
Cu stim,

Ofertant

(semntura autorizat)
CANDIDATUL/OFERTANTUL FORMULARUL NR 12E
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al


_________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa
candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu


si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante _________________________________________________ cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de


___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

.
(semnatura autorizata )
Nr. Obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea Preul total Procent Cantitatea Perioada de
Crt. contractului CPV beneficiarului/clientului furnizorului al ndeplinit (U.M.) derulare a
Adresa *) contractului de contractului
furnizor **)
%
0 1 2 3 4 5 6 7

.....

Operator economic,

......................

(semnatura autorizat)

________

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de:


contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat;
subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.

44
Formular nr.13

CANDIDATUL/OFERTANTUL
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT


INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca
datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu


si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii
contractante _________________________________ (denumirea si adresa autoritatii
contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in

legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de


___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Ofertant,

(semnatura autorizata )

45
Formularul Nr. 15
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANII LA PROCEDUR

1. Subsemnatul,reprezentant,imputernicit
al______________________________________
(denumirea operatorului economic ) , declar pe propria raspundere , sub sanctiunile
aplicate faptei de fals in acte publice ca, la procedura pentru atribuirea contractului de
achizitie publica _________________( se mentioneaza procedura ), avand ca obiect
______________( denumirea produsului , serviciului sau lucrarii si codul CPV ) , la data
de ________( zi/luna/an ), organizata de __________________( denumirea autoritatii
contractante ) , particip si depun oferta :
in nume propriu
ca asociat in cadrul asociatiei _______________
ca subcontractant al ._____________________
( Se bifeaza optiunea corespunzatoare )

2. Subsemnatul declar ca:


nu sunt membrul al niciunui grup sau retele de operatori economici ;
sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint
in anexa .
( Se bifeaza optiunea corespunzatoare )

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor


interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii
de atribuire a contractului de achizitie publica sau , in cazul in care vom fi desemnati
castigatori , pe parcursul derularii contractului de achizitie publica .
4. De asemenea , declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita , in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor , situatiilor si documentelor care insotesc oferta , orice informatii
suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie .
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie , societate comerciala , banca ,
alta persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai
_________________________( denumirea si adresa autoritatii contractante ) cu privire la
orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra .

Operator economic,
.

(semnatura autorizat )

46
ACORD-CADRU DE SERVICII

nr..data .

1. n temeiul Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de


achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificrile i completrile ulterioare
ntre

A. PRIMRIA SECTORULUI 2 BUCURETI, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon/fax:


021.252.44.46, cod fiscal 4204038, cont trezorerie sector 2 RO28TREZ70224510220, reprezentat
prin NECULAI ONANU , avnd funcia de PRIMAR, n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
B. .................................... (denumirea operatorului economic), adres .............................. ,
telefon/fax ......................... , numr de nmatriculare........................ , cod fiscal ..................., cont
(trezorerie, banca) ....................................... , reprezentat prin ............................................
(denumirea conductorului), funcia .......................... n calitate de promitent-prestator, pe de alt
parte,
a intervenit prezentul acord-cadru n condiiile n care prile promitente rmn neschimbate pe toat
durata de desfurare.

2. Obligaiile promitentului-prestator
2.1. - Promitentul-prestator se oblig ca, n baza contractelor subsecvente ncheiate cu
promitentul-achizitor, s presteze serviciul de evaluare a spaiilor comerciale sau de prestri de
servicii si a terenurilor aferente, precum i a investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre
chiriai ( dup caz ), inclusiv cadastru , aferent imobilelor evaluate , situate pe raza sectorului 2, n
condiiile convenite n prezentul
acord-cadru.
Cod CPV - 71354300-7 - Servicii de cadastru
- 71324000-5 - Servicii de evaluare spaii
2.2. - Promitentul-prestator se oblig ca serviciile prestate s respecte cel puin calitatea
prevzut n propunerea tehnic, anexa la prezentul acord-cadru.
2.3. - Promitentul-prestator se oblig s nu transfere total sau parial obligaiile asumate prin prezentul
acord-cadru.

3. Obligaiile promitentului-achizitor
3.1. - Promitentul-achizitor se oblig ca, n baza contractelor subsecvente atribuite promitentului-
prestator, s achiziioneze serviciul de evaluare a spaiilor comerciale sau de prestri de
servicii i a terenurilor aferente, precum i a investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre
chiriai ( dup caz ), inclusiv cadastru de pe raza sectorului 2, n condiiile convenite n
prezentul acord-cadru.
3.2. - Promitentul-achizitor se oblig s nu iniieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nou
procedur de atribuire, atunci cnd intenioneaz s achiziioneze servicii care fac obiectul
prezentului acord-cadru, cu excepia cazului n care promitentul-prestator declar c nu mai are
capacitatea de a le presta.

4. Preul unitar al serviciilor


4.1. Tarifele convenite pentru ndeplinirea contractului care cuprind cheltuielile legate de
elaborarea cadastrului i a rapoartelor de evaluare, pltibile prestatorului de ctre achizitor, sunt :
- .. lei/mp fr TV.A., contravaloarea n lei a .. EURO la cursul stabilit de
B.N.R. la data finalizrii lucrrii, 1EURO = .. Lei - evaluare teren, inclusiv cadastru;
- lei/mp fr T.V.A., contravaloarea n lei a EURO la cursul stabilit de
B.N.R. la data finalizrii lucrrii, 1 EURO = lei - evaluare spaiu fr investiii
deductibile, inclusiv cadastru;
47
- . lei/mp fr T.V.A, contravaloarea n lei a EURO la cursul stabilit de
B.N.R. la data finalizrii lucrrii ........................ : 1 EURO = ..... lei - evaluare spaiu cu
investiii deductibile, inclusiv cadastru.

5. - Cantitatea previzionat
5.1. - Cantitatea previzionat de servicii ce vor fi prestate n baza contractelor subsecvente este
.
6. Durata acordului-cadru
6.1. - Durata prezentului acord-cadru este de . luni, ncepnd de la data de ..
...............................................................
6.2. - Prezentul acord-cadru nceteaz s produc efecte la data de .

7. Ajustarea preului
7.1. - Pentru serviciile prestate plile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
7.2. - Preul contractului nu se actualizeaz. Preurile sunt ferme pe toat durata de execuie a
contractului.

8. Comunicari
8.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.
8.2. - Comunicrile ntre prti se pot face i prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

Prile au neles s ncheie astzi, .......... , prezentul acord-cadru, n dou exemplare, cte
unul pentru fiecare parte.

Promitent-achizitor, Promitent-prestator,

(semnatur autorizat) (semnatur autorizat)

48
Contract de servicii
nr.______________data_______________

1. Preambul

n temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a


contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestri servicii ,
ntre:

A. PRIMRIA SECTORULUI 2 BUCURETI, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon/fax:


021.252.44.46, cod fiscal 4204038, cont trezorerie sector 2 RO28TREZ70224510220, reprezentat prin
Primar NECULAI ONANU , i Director Executiv Ion Marin , n calitate de achizitor, pe de o parte,
i
B ........................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................................
telefon/fax ........................... , numr de nmatriculare ............................ , cod fiscal ..................... , cont
(trezorerie, banca) ............................................, reprezentat prin....................................................
(denumirea conducatorului), funcia ................................n calitate de prestator, pe de alt parte.

2. Definiii

2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:


a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil
executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enunciativ. Nu este considerat for major
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
j. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific in mod diferit.

Clauze obligatorii
49
4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se oblig s presteze Servicii de evaluare a spaiilor comerciale sau de prestri
servicii i a terenurilor aferente , precum i a investiiilor deductibile efectuate n spaiu de ctre
chiria ( dup caz ) , inclusiv cadastru aferent imobilelor situate pe raza Sectorului 2 , n perioadele
convenite i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul contract , sau
4.2 - Achizitorul se oblig sa plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate, n cnformitate cu art.10.

5. Preul contractului

5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de catre achizitor, este de
lei, la care se adaug TVA, TOTAL = Lei

6. Durata contractului

6.1 Durata prezentului contract este un an calendaristic ( 12 luni ) , cu posibilitatea prelungirii cu


nc 4 (patru) luni, ncepnd de la data de semnrii contractului de ctre ambele pri.
6.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile prevzute la articolul 4.1 , conform termenelor
din caietul de sarcini, respectiv 40 zile de la primirea ordinului de ncepere a serviciului, dup caz.
6.3. Prezentul contract nceteaz s produc efecte la data ncheierii Procesului Verbal de recepie
final i returnarea garaniei de bun execuie.

7. Executarea contractului

7.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garaniei de bun execuie, la data semnrii
acestuia.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:


- caietul de sarcini
- propunerea tehnic i propunerea financiar
- scrisoarea de garanie de bun execuie
- acte adiionale
- alte documente anex la contract

9. Obligaiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i performanele prezentate n


propunerea tehnic, anex la contract.
9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu graficul de prestare prezentat n
propunerea tehnic.
9.3 - Prestatorul se oblig s despagubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din ncalcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legatur cu produsele
achiziionate, i
ii)daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei
n care o astfel de ncalcare rezult din respectarea caietului de sarcini ntocmit de
ctre achizitor.
50
10. Obligaiile principale ale achizitorului

10.1 Achizitorul se oblig s primeasc documentaia ce face obiectul serviciilor prestate


conform art. 4, numai dac aceasta este ntocmit n conformitate cu documentaia de atribuire
aferent prezentului contract i a propunerii tehnice .
10.2 Achizitorul va recepiona, conform art. 15, serviciile prestate, numai dup avizarea
serviciilor complete, prevzute la art. 10.1., de ctre specialitii desemnai n acest sens de ctre
autoritatea contractant .
10.3 Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit, n termen de 30 de zile lucrtoare de la
semnarea procesului verbal de recepie i primirea facturii emise pentru serviciile prestate, prin
Registratura Primriei Sectorului 2.
10.4 Achizitorul va plti preul convenit, numai n perioada 24-31 a lunii , n conformitate cu
prevederile art.36. alin (1) , coroborat cu art.36 alin.(5) , din Ordonana de Urgen Nr. 34/14.04,2009 ,cu
privire la rectificarea bugetar pe anul 2009 i reglementarea unor msuri financiar-fiscale .
( 2) n situaia n care termenul de plat stabilit prin contract se situeaz dup intervalul
stabilit prin lege pentru efectuarea plilor , plata facturii se va face n intervalul 24-31 a lunii
urmtoare .
Furnizorul va emite factura dup efectuarea recepiei , ntocmirea i semnarea Procesului
verbal de recepie cantitativ i calitativ i cu maxim 5 ( cinci ) zile naintea intervalului ,
reglementat prin lege , n care se poaste face plata .
10.5 Factura se va emite dup semnarea procesului verbal de recepie de ctre reprezentanii
mputernicii pentru acst scop de ctre autoritatea contractant .
comisia de recepie.
10.6 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 zile de la expirarea perioadei
prevzute la art.10.3, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor i de a beneficia de
reactualizarea sumei de plat la nivelul corespunztor zilei de efectuare a plaii. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp posibil.

11. Sanciuni pentru neindeplinirea culpabil a obligaiilor

11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penalitai, o sum echivalent cu 0,1%/zi de ntrziere, din preul contractului.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu
0,1%/zi de ntrziere, din plata neefectuat.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n mod
culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a considera contractul reziliat de drept i de a pretinde
plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat furnizorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca
aceast anulare s nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru
furnizor. n acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru
partea din contract ndeplinit pn la data denunrii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garania de bun execuie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se oblig s constituie garania de bun execuie a contractului n cuantum de
lei, prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale.
Prestatorul va deschide un cont la dispoziia Autoritii Contractante, n care se va depune

51
o sum minim de 0,5% din preul contractului (exclusiv TVA), respectiv lei. Autoritatea
Contractant va alimenta acest cont prin reineri succesive din sumele datorate, pn la concurena
sumei stabilit drept garanie de bun execuie.
12.2 - Achizitorul se oblig s elibereze garania pentru participare i s emit ordinul de ncepere a
contractului numai dup ce prestatorul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie.
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, n limita
prejudiciului creat, dac prestatorul nu i execut, execut cu ntarziere sau execut
necorespunzator obligaiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra
garaniei de bun execuie, achizitorul are obligaia de a notifica acest lucru prestatorului, preciznd
totodat obligaiile care nu au fost respectate.
12.4 Achizitorul se oblig s restituie garania de bun execuie n termen de 14 zile de la data
recepionrii documentaiei tehnico-economice stabilite.

13. Alte resposabiliti ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul
i promtitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiv
cerute de i pentru contract, n masura n care necesitatea asigurrii acestora este prevazut n
contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor n conformitate cu graficul
de prestare convenit. Totodat, este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor
de prestare utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.

14. Alte responsabiliti ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le-a cerut n propunerea tehnic i pe care le considera necesare ndeplinirii
contractului.

15. Recepie i verificri

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
15.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul
are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si mputernicii
pentru acest scop. Acetia vor fi reprezentani ai
- Direciei Urbanism Gestionare Teritoriu
- Comisiei Vnzri Spaii Comerciale sau de Prestri Servicii

16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor n ziua urmtoare datei de
primire a ordinului de ncepere a contractului, respectiv a etapelor de execuie.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri i/sau suport costuri suplimentare, datorate n
exclusivitate achizitorului, prile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, i
b) totalul cheltuielilor aferente, dac este cazul, care se vor adauga la preul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevazut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare, trebuie finalizate n
termenul convenit de pari, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motiv de ntrziere, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
52
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea
contractului de ctre prestator,
ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricrei
faze a acestora, atunci parile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare i vor semna un act
adiional.
16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect graficul de prestare,
acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n graficul de prestare se face cu acordul parilor, prin act
adiional.
16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie,
orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul achizitorului de a solicita penaliti
prestatorului.

17. Ajustarea preului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, plaile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate n
propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului nu se actualizeaz.

18. Amendamente

18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea


clauzelor contractului, prin act adiional, conform legii.

19. Subcontractani

19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care pari din contract le subcontracteaz, de a ncheia
contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu
achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate cu
acetia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i ndeplinete
partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu i-a ndeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i va fi notificat
achizitorului.

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte
obligaii asumate prin contract.

21. Fora major

21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.

53
21.2 - Fora major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.

22. Soluionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatur cu
ndeplinirea contractului.
22.2 - Dac dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare parte solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judecatoreti competente din Romnia.

23. Limba care guverneaz contractul

23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.

24. Comunicri

24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.

25. Legea aplicabil contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Parile au nteles s ncheie azi .............. prezentul contract n dou exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator.

54

S-ar putea să vă placă și