Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT .

PREDIMENSIONAREA FUNDATIEI PE BAZA


PRESIUNILOR CONVENTIONALE DE CALCUL
FUNDATIE F..
Incarcari
Gruparea fundamentala
c
P f= 940 KN
c
M f= 150 KNm
Gruparea speciala
c
Ps = 1222 kN
c
Ms = 225 kNm
Stabilirea dimensiunilor bazei fundatiei
med
p ef p conv
max a=
0.4 m
p ef 1.2 p conv b=
0.3 m
min hst,ancoraj=
1.3 m
p ef 0 Dimensiunile stalpului
Conform tabelului III.4, pentru pamant cu Ip>20% se det. Prin interpolare liniara
valoarea lui Pconv corespunzatoare carac. de calcul ale stratului de fundare
. Consistenta
Denumirea Indicele
terenului de porilor Ic=0,5 Ic=0,813 Ic=1
fundare "e"
. Pconv, kPa
Argila prafoasa 0.6 450 496.95 525
cafenie plastic 0.708 407.499
vartoasa cu Ip>20% 0.8 300 331.3 350

Interpolare pe orizontala

pentrue= 0.6
Ic= 0.5 . P_conv= 75 kPa
Ic= 0.313 . P_conv= x

x= 46.95
conv=
P_ 496.95 kPa

pentrue= 0.8

Ic= 0.5 .. P_conv= 50 kPa


Ic= 0.313 .. P_conv= x

x= 31.3
_conv=
P 331.3 kPa

Interpolare pe verticala (pentru Ic= 0.813 )

e= 0.2 .. P_conv= -165.65 kPa


e= 0.108 .. P_conv= x

x= -89.451
_conv=
P 407.5 kPa
Stabilirea adancimi de fundare, Df
ls
Df= 2.5 m
Corectia de adancime:(CD) lo l1 l2
Pentru Df<2,0m

Df 2
h

CD pconv , kPa D
f
1
4 H

Pentru Df>2,0m
H
2

C D K 2 ( D f 2), kPa L

Se va folosi in functie Df din studiul geotehnic


Pentru Df>2,0m
1
b
CD= 18.04 kPa b
s
b
c 2
+ B
c

Pentru K 2 si se vor alege din tabelul III.5 b

= 18.04 kN/m3
K2= 2
ls
lc
pDf conv pconv CD lc+2l1
L
pDfconv=
425.54 kPa-presiune corectata cu Df
se poate face un calcul preliminar pentru determinarea dimensiunilor bazei fundatiei Lsi B
Pc f
p Df conv med * D f
L*B
bs= 20 kN/m3
ba= 25 kN/m3

L/B= 1,2.1,5 sealegeL/B= 1.33


940/1,2xB2=425,54-20x2,5
Bnec= 1.444261 m Bef= 1.5 m
Lnec= 1.920868 m Lef= 2 m

Corectia de latime:(C B)

PentruB= 1.5m

C B p conv K1 ( B 1)
CB= 10.187 kPa
K1-coeficient care este :
0.1 pentru pamanturi necoezive(cu exceptia pamanturilor prafoase)
0.05 pentru nisipuri prafoase si pamanturi coezive

rezulta Pconv=P_conv+CD+CB Pconv= 435.7265 kPa

Se verifica conditiile pentru valoarea finala (corectata) a lui Pconv

1) p ef
med
p conv Pc f
p med ef med * D f
L*B
P(med)ef= 363.33k Pa < Pconv= 435.7265k Pa OK

max
2) pef 1.2 pconv

Mcf Pc f Mcf
p max ef p med ef med D f 2
W LB L B
6
max
P ef= 513.33 kPa

1,2Pconv= 522.87

Rezulta P(max)ef > 1,2Pconv OK

3) min
p ef 0

min P c f M c f
p ef med D f
LxB L2 B
6
min
P =
ef 213.33 kPa OK

Stabilirea dimensiunilor pe verticala ale fundatiei izolate

Se considera varianta fundatie cu cuzinet de beton armat si bloc de beton simplu


Raportul intre dimensiunile in plan ale cuzinetului si cele ale blocului trebuie sa se incadreze in intervalul:

lc bc lc bc
0.40...0.50 pentru bloc cu doua trepte 0 . 55 ... 0 . 65
L B L B
pentru bloc cu o treapta
Se alege: lc = 0.9 m
bc= 0.7 m
hc= 0.3 m

Daca tg>1 nu mai este necesara verificarea la forta taietoare a cuzinetului.


Pentru predimensionarea blocului de beton simplu se va tine seama de valoarea unghiului
tg=f(Bc5;Pmax)--din tabelul III6 tg= 1.6
Pc f Mcf
p max
LB W
pmax=
463.3333 kN/m2
Se alege un bloc de beton cu doua trepte Htreapta= 0.45 m
Verificarea terenului de fundare la starea limita de deformatie
1) p ef . med p pl
2) p ef . max 1.2 p pl
3) ef adm
adm= 8 cm pt cazul de fata

p pl m1 ( * B * N1 q * N 2 c * N 3 )
ppl= 732.04 kPa
unde: m1= 1.4 tab.III.8
= =
SLD 18.3 kN/m3
=q 45.75k N/m2

q hu u ( D f hu ) SLD
=c 66 kN/m2
SLD= 20 grade din tab. III 9 rezulta:
N 1= 0.51
N 2= 3.06
N 3= 5.66
hu= 1 m inaltimea totala a fundatiei

Pc f G f Pc f Btr2 1.4 m
p med ef exact med * D f Ltr2 1.1 m
L*B L*B Treapta 2 bloc fundare

Vb= 2.043 m volum beton simplu


Vba= 0.345 m volum beton armat
Vu= 5.112 m volum umplutura

bVb baVba uVu


exact med
Vb Vba Vu

medexact= 19.071 kN/m3

me
pef = 361.01 kPa

me
1) pef <ppl= 732.0432k Pa OK
max
2) pef <1,2ppl OK
c
med Mf
p max ef pef
W
max
pef = 511.01 kPa

1,2*ppl= 878.45 kPa

Calculul tasari probabile

Grosimea maxima a stratului elementar:

hi<0,4B h i< 0.6 m


B= 1.5 m
Presiunea neta sub talpa fundatiei:

pnet= 315.26 kPa p net p ef D f


Calculul tasari probabile este organizat in tabelul urmator:

z,imed
Nr strat hi Zi(m) L/B Zi/B i z,i=xPnet 3
(kPa) (kN/m )
1 0.6 0 1.333333 0 1 315.2615 286.888 18.3
0.6 0.4 0.82 258.5145

2 0.6 0.6
1.2 1.333333 0.4
0.8 0.82
0.48 258.5145
151.3255 204.92 18.3
3 0.6 1.2 1.333333 0.8 0.48 151.3255 122.952 18.3
1.8 1.2 0.3 94.57846
4 0.6 1.8 1.333333 1.2 0.3 94.57846 78.81538 18.3
2.4 1.6 0.2 63.05231
5 0.6 2.4 1.333333 1.6 0.2 63.05231 53.59446 18.3
3 2 0.14 44.13661
6 0.6 3 1.333333 2 0.14 44.13661 37.83138 18.3
3.6 2.4 0.1 31.52615
7 0.6 3.6 1.333333 2.4 0.1 31.52615 29.94985 18.3
4.2 2.8 0.09 28.37354
8 0.6 4.2 1.333333 2.8 0.09 28.37354 25.22092 18.3
4.8 3.2 0.07 22.06831
9 0.6 4.8 1.333333 3.2 0.07 22.06831 15.76308 18.3
5.4 3.6 0.03 9.457846

M2-3 E=M0M2-3
Mo i (cm)
(kPa) (kPa)
Pentru determinarea lui M2-3 se face media intre 1.5 93.83 140.745 1.223012
presiunilor din fisa de foraj pe nivelul respectiv.
1.5 93.83 140.745 0.87358
Mo se determina din tabelul III.10
1.5 93.83 140.745 0.524148
i se determina din tabelul III.11
1.5 93.83 140.745 0.335992

1.5 93.83 140.745 0.228475

1.5 93.83 140.745 0.161276

1.5 93.83 140.745 0.127677

1.5 115 172.5 0.087725


9
ef 0 .8 i adm 1.5 115 172.5 0.054828
1

ef= 2.89337c m OK
Verificarea terenului de fundare la stare limita de capacitate portanta

Conditia care trebuie indeplinita este:

p ' ef mc pcr
mc= 0.9
c
P s Gf
p' ef
L'*B'
'= 1.6318
L m

M cs
L' L 2e1 L 2
Psc
B'=B
Gf= 136.39 kN
p'ef= 554.98 kPa

Pcr * B' N r qN q q c * N c c

unde:
*= 18.25 kN/m3
B'=B
= 45.75
q
*= c 65 kPa
*= 19 din tabelul III.13 rez.
N = 0.92
Nq= 4.4
Nc= 11.76
Conform tabelului III.14 , q, c rezulta:

q=c= 1+0,3B'/L'= 1.275777


= 1-0,4B'/L'= 0.632297

pcr= 1247.9 kPa


p'efkPa<mc pcr= 1123.1k Pa OK

Armarea cuzinetului de beton armat


Valorile de maxim side minim ale presiunilor pe talpa cuzinetului sunt:

c p sc M sc
p max,min
l c bc Wc
pmax= 4320.6 kPa
pmin= -441.27 kPa 441.2698
pmed= 2381 kPa
Momentele de armare pe cele doua directi sunt:

3
c
( p max c
p min )2 Bl x2 l y3
Mx * c c
*( )
4 p max 2 p min 2 3

x= l 0.25
y= l 0.2
s= l 0.4
c
pmed l y2
My 6 (3l s 4l y )
x= M 144.5k Nm
y= M31.746 kNm
Pentru calculul ariei de
armatura necesara se utilizeaza relatia:

M
Aa
0.85 * h0 * Ra
in care:
ho= 0.265 m
= a 3.5 cm
Ra= 210 N/mm

Aa,x= 0.0031 m rez. 30.5474 cm


Aa,y= 0.0007 m rez. 6.71128 cm

Se considera armatura:
Pe directia x-x 725 rez Aa,ef= 34.36 cm OK

Pe directia y-y 712 rez Aa,ef= 7.92 cm OK

Procentele de armare pe cele doua directii sunt:


Aa , x Aa , y
px= 1.8523 % OK px 100 py 100
bc * ho bc * ho
pY=
0.3321 % OK
Armatura de ancoraj a cuzinetului in blocul de beton simplu
c
p min lc
l' c
p min p mc ax
'= 0.0834
l m
Forta totala de intindere

1 c
T p min l ' bc T
2 A
= 12.881
T kN
a
Ra Aa= 0.613365 cm

Aria de armatura necesara este: Se considera 28 Aa,ef= 1.01 cm


Ic= 0.5

Icc= 0.813
Ic= 1
Se completeaza si in tabel