Sunteți pe pagina 1din 1

[] 12.

500
lei,
prevazut
la art. 75
alin. (2)
lit. a) din
lege;
[] 15.500
lei,
prevazut
la art. 75
alin. (2)
lit. b) din
lege;
[] 12.500
se acorda a) formulare
lei persoanelor care se necesare
pentru ncadreaza din
un sot + somaj ntr-o alta b) Actul de
3.500 lei localitate la o identitate (original
pentru
celalalt
distanta>50 km si si copie);
Prime instalare
sot, ca urmare a
pentru somerii
prevazut angajarii si c) Actul in baza
indemnizati si la art. 75
La cerere, n schimba domiciliul caruia somerul a
neindemnizati alin. (3)
baza Art. 75; L. stabil; - daca fost incadrat in
ART care-si din lege;
angajamentului. [] 3.500
76/2002; cererea a fost munca-contract de
75 schimba
lei, modificata depusa n termen munca (original si
domiciliul
prevazut de 60 de zile de la copie);
intr-o alta la art. 75 angajare. Unitatea
localitate in alin. (4) angajatoare sau d) CONFIRMARE
urma angajarii lit. a) din
lege;
solicitantul trebuie Adeverinta art
[] 6.500 sa aibe domiciliul 75 (Se depune
lei, intr-o localitate trimestrial, pana la
prevazut conform planului data de 15 a lunii
la art. 75 national de pentru trimestrul
alin. (4)
lit. b) din
mobilitate anterior)
lege;
[] 3.500
pentru
fiecare
sol
(total:
7.000
lei),
prevazut
la art. 75
alin. (4)
lit. c) din
lege.

S-ar putea să vă placă și