Sunteți pe pagina 1din 2

COALA GIMNAZIAL SPECIAL

NR.1 PLOIETI

METODE I INSTRUMENTE UTILE N DEMERSUL CEAC

Etapa n spirala autoevalurii Metode Metode Instrumente


calitative cantitative
1.Selectarea domeniului i a Brainstorming Sondaje pentru *Instrumente pentru
temei/criteriului pentru Focus grupuri colectarea de date analiza datelor
autoevaluare Interviuri primare primare/secundare:
2.Diagnoza nivelului de Analiz de text Analiz statistic Chestionare (sondaje)
realizare Analiz de Cercetare reprezentativ date primare (obinute n
documente Analiza datelor urma unor anchete special
Analiza legislaiei secundare organizate)
Studii de caz Fie de apreciere,
concluziile unor proiecte
anterioare
Documente de politic
educaional
Rapoarte tehnice i
financiare ale unor instituii,
studii ale pieei muncii,
rapoarte socio-economice i
statistice, date demografice
etc. date secundare (pre-
existente iniierii planului de
mbuntire);
3.Judecarea nivelului de Analiza SWOT Analiza datelor *Instrumentele analizei
realizare Arborele problemei secundare SWOT :
4. Identificarea punctelor tari i Diagrama os de pete Panou alb/flipchart i
a celor slabe (fishbone) plane de hrtie n patru
culori;
Liste compilate pentru
toate seciunile, grupate n
funcie de obiectivele
analizei;
*Arborele problemei :
diagram configurat de
corespondena cauz-efect,
pentru cele mai importante
aspecte, plasnd ntre cele
dou linii problema focal;
*Diagrama os de pete :
-enunarea detaliat a
problemei
- punctarea factorilor
implicai
- stabilirea cauzelor
determinante pentru fiecare
factor

1
COALA GIMNAZIAL SPECIAL
NR.1 PLOIETI

5. Crearea grupului de lucru i Arborele obiectivelor *Arborele obiectivelor :


dezbaterea rezultatelor diagram configurat de
corespondena dintre tipuri de
obiective i tipuri de rezultate
6. Modificarea i optimizarea Brainstorming *Instrumentele analogiei:
proiectului de dezvoltare i a Analogie Identificarea i
planurilor operaionale Benchmarking interpretarea elementelor
cele mai bune practici repetitive dintr-un sector n
Investigare rapid altul (date furnizate de
benchmarking);
Contextualizarea :
adecvarea la specificul
situaiei (date furnizate de
analiza SWOT, studii de caz
etc.);
Ghiduri de bune practici
*Instrumentele investigrii
rapide :
Chestionare ad-hoc;
Schia planului de interviu
7. Desfurarea activitilor de Planificarea pe baz Planificarea pe baz de *Instrumentele metodei
dezvoltare/optimizare/ de scenarii scenarii Delphi:
remediere Analogia Simulare Grupe de experi;
Metoda Delphi Extrapolare, corelare, Chestionare succesive, tot
Analiza SWOT regresie mai precise;
Analiza Analiza resurse utilizate- Rezumatul statistic al
multicriterial beneficiu opiniilor experilor;
Sistematizare Analiza resurse
lexicografic utilizateeficacitate *Instrumentele analizei
Alternative Analiza riscurilor lexicografice vs metodei
nedominante Analiza rentabilitii matriceale, precum i ale
Metoda matriceal alternativei nedominante:
Metoda Delphi Lista alternativelor;
Pilotarea Lista criteriilor;

*Instrumentele analizei
riscurilor:
Formula
Variabilele

Risc = (probabilitatea ca un
eveniment s se produc) X
(consecinele n cazul n care
se produce)
8. Reaplicarea instrumentului Analiza statistic Rapoarte scrise;
de autoevaluare pentru Analiza datelor Fie de apreciere
evidenierea progresului secundare Fie de analiz a
documentelor colii
Standarde, metodologii,
ghiduri de bune practici