Sunteți pe pagina 1din 15

coala Gimnazial Special Nr.

1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
PLANUL OPERAIONAL 2014-2015
1. OBIECTIV STRATEGIC: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI I A UNEI MENTALITI A CALITII LA NIVELUL NTREGULUI PERSONAL AL
COLII (CADRE DIDACTICE, CADRE DIDACTICE AUXILIARE, PERSONAL NEDIDACTIC), AL ELEVILOR I AL PRINILOR

1.1. ntocmirea raportului anual de evaluare intern a calitii pentru anul colar 2013-2014

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
ntocmirea raportului Analizarea standardelor de Standardele de Comisia RAEI ntocmirea
anual de evaluare referin acreditare i de evaluare C.E.A.C. 30.09.2014 raportului anual de
intern a calitii Analizarea rapoartelor de periodic (HG.nr.21/ Directorul evaluare intern a
pentru anul colar activitate ale comisiilor si 2007) referin pentru calitii pentru anul
2013- 2014 compartimentelor nvmntul colar 2013-2014 n
Analizarea rezultatelor preuniversitar termen
chestionarelor aplicate de ctre Standardele de referin
C.E.A.C. si comisii HG.nr.1534/ 2008
Elaborarea coninutului RAEI i Rapoartele comisiilor si
al planului de mbuntire compartimentelor
naintarea RAEI ctre CA Analiza chestionarelor
Afiarea RAEI aplicate de comisii i
C.E.A.C.
Site-ul colii

1.2. Diseminarea informaiilor privind calitatea n educaie i a implicaiilor introducerii sistemului la nivelul unitii de nvmnt

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
1
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Reactualizarea la Panou din polistiren Existena,
nivelul unitii de Realizarea panoului de afiaj expandat Comisia Octombrie vizibilitatea,
nvmnt a unor Foli plastifiate C.E.AC. 2014 Pliante asigurarea
Puncte de informare/ Manualul calitii n Afie informrii factorilor
documentare n educaie interesai interni i
domeniul calitii n externi cu privire la
educaie. C.E.A.C. i
A.R.A.C.I.P.
1.3. Elaborarea planului operaional

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Elaborarea planului Analizarea raportului de Standardele RAEI 2013- Comisia 15.10.2014 Afiarea Cunoaterea de
operaional evaluare intern a calitii pe 2014 C.E.A.C. planului ctre colectivul
anul colar 2013-2014 Plan de mbuntire operaional colii al planul
Consultarea strategiei de Strategia de evaluare operaional
evaluare intern a calitii, a PDI intern a calitii
i a planului de mbuntire
Diseminarea planului
operaional prin afiarea
acestuia pe site-ul colii
1.4. Stabilirea managementului C.E.A.C.

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Stabilirea Elaborarea unui plan de Plan operaional Comisia Oct.2014 Procese- ndeplinirea
managementului aciune al C.E.A.C. Regulamentul C.E.A.C. C.E.A.C. verbale sarcinilor
C.E.A.C. pentru anul Stabilirea graficului edinelor Grafice individuale
colar 2014-2015 de lucru Plan de Desfurarea
2
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Stabilirea responsabilitilor aciune activitii
individuale i a termenelor de subcomisiilor
realizare
Stabilirea subcomisiilor de
lucru i a modului de lucru pe
subcomisii
1.5. Formarea profesionala a personalului didactic n scopul introducerii sistemelor de asigurare a calitii

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Facilitarea accesului Creterea gradului de implicare Planuri C.C.D. Crearea climatului
personalului didactic a personalului didactic n Rapoarte Responsabil Prahova necesar pentru
la informaii privind activiti Dosare de Comisie Comisia CEAC introducerea
introducerea asigurare a calitii personal formare sistemelor de
sistemelor de Portofolii profesional, asigurare a calitii
asigurare a caliti Responsabil i informarea
CEAC cadrelor didactice
Compartiment Eliminarea
Secretariat reticenei unor
cadre didactice
Participarea Existena
membrilor Comisiei progresului n
de evaluare i Responsabil dezvoltarea
asigurare a calitii la Comisie profesional a
stagii de formare Planuri formare corpului profesoral
Rapoarte profesional, An colar C.C.D. Cadrele didactice
Participarea la cursurile de Dosare de Responsabil 2014-2015 Prahova valorific
Formarea n cascad: iniiere i formare personal CEAC competenele
Responsabili comisii Portofolii Compartiment dobndite la
metodice/catedre Secretariat stagiile de formare
3
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Membrii comisii Fia de formare n activitatea
metodice/catedre continu I didactic(lecii
Fia de formare demonstrative,dise
continu II minri )
Rapoarte de Cadrele didactice
autoevaluare public articole n
reviste de
specialitate i pe
site-urile
comunitii
profesionale
1.6. mbuntirea procesului de autoevaluare intern prin aplicarea analizei SWOT

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
mbuntirea Elaborarea procedurilor de Baza de date Comisia Permanent Procedura Aplicarea analizei
procesului de aplicare a analizei SWOT n PDI C.E.A.C. de dezvoltare SWOT n 50% din
autoevaluare intern evaluarea activitii comisiilor Metodica analizei SWOT Comisii a punctelor analizele comisiilor
prin aplicarea analizei Elaborarea procedurii de Fie cu proceduri metodice tari i la autoevaluarea
SWOT dezvoltare a punctelor tari Fie de analiz Directorul Procedura a cte o
Elaborarea procedurii de de rezolvare a lecie/sem./clasa
rezolvare a punctelor slabe punctelor Eficiena
Elaborarea procedurii de slabe procedurilor
implementare a mbuntirilor Procedura Aplicarea analizei
Informarea factorilor de SWOT n aprecierea
interesai implementare claselor de ctre
a mbunirilor profesori i n
Fie cu aprecierea leciilor
analize
efectuate
4
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
1.7. Stabilirea programului de aplicare a chestionarelor elaborate de ctre C.E.A.C.

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Stabilirea programului Stabilirea chestionarelor ce se Chestionarele din n funcie de Conform Existena Aplicarea tuturor
de aplicare a aplic i mbuntirea portofoliul C.E.A.C. procedur: graficului procedurilor chestionarelor
chestionarelor coninutului acestora Calendar - profesorii de aplicare conform graficului
elaborate de ctre Stabilirea graficului de Plan de aciune - diriginii Existena Planuri de
C.E.A.C. aplicare Resurse umane -membrii chestionarelor mbuntire
Stabilirea metodologiei de (diriginii, membrii C.E.A.C. aplicate i a realizate pe baza
aplicare (procedura, numr de subcomisiilor C.E.A.C., -Elevii analizei analizei rezultatelor
intervieni, locaie) i de analiz profesorii, elevii) acestora chestionarelor
a chestionarelor Resurse materiale Rapoarte de
Stabilirea echipelor (copiator, hrtie, analiz
responsabile de aplicarea calculator)
chestionarelor Resurse financiare
Stabilirea echipelor Resursa timp
responsabile analiza rezultatelor
chestionarelor
Prezentarea rezultatelor ctre
CA i direciune
1.8. Creterea gradului de informare a personalului angajat al colii, a elevilor i prinilor cu privire la documentele colare i procedurile ce se aplic n
coal
Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de
evaluare a realizare
obiectivelor
Creterea gradului de Activitate de diseminare prin Site-ul colii Directorul semestrial Afiarea Informarea
informare a afiare avizier i introducerea Aviziere Coordonatorul tuturor cadrelor didactice
personalului angajat documentelor n site-ul colii Documente tematice C.E.A.C. procedurilor i Crearea
al colii, a elevilor i Realizarea unui punct de depuse la biblioteca colii Secretariatul a climatului necesar
5
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
prinilor cu privire la documentare la biblioteca colii chestionarelor pentru elaborarea
documentele colare edine tematice Procese- i aplicarea
i procedurile ce se verbale de la procedurilor
aplic n coal edinele Eliminarea
tematice reticenei unor
cadre didactice
1.9. Elaborarea unor noi de proceduri de ctre C.E.A.C.

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Elaborarea unor noi ntlniri ale membrilor Rapoarte de analiz a Membrii semestrial Realizarea mbuntirea
proceduri de ctre C.E.A.C. chestionarelor C.E.A.C. noilor activitii colii prin
C.E.A.C. Stabilirea de sarcini n vederea Analizarea la faa locului efii de proceduri aplicarea
elaborrii de proceduri de ctre a unor activiti catedre procedurilor
membrii C.E.A.C. Resurse umane
Analizarea activitilor din (diriginii, membrii
colegiul n vederea determinrii subcomisiilor C.E.A.C.,
necesitii elaborrii procedurii profesorii, elevii)
pentru aceasta Resurse materiale
edine de lucru ale (copiator, hrtie,
subcomisiilor calculator)
Avizarea procedurilor de ctre Resurse financiare
CA Resursa timp
2. OBIECTIV STRATEGIC: REALIZAREA UNEI DIAGNOZE COMPLETE DESPRE CUNOTINELE I INTERESELE ELEVILOR

2.1. Aplicarea testelor de evaluare iniiale pentru a realiza o diagnoz asupra cunotinelor elevilor

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
6
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Aplicarea testelor de Aplicarea testelor Seturi de teste Coordonatorul Prima Teste iniiale - Aplicarea
evaluare iniiale Prelucrarea testelor iniiale i Fie de nregistrare C.E.A.C. sptmn portofoliile testelor iniiale la
pentru a realiza o analizarea lor Fie individuale efii de comisii de coal elevilor toate clasele i la
diagnoz asupra Stabilirea msurilor Resurse umane Fi de toate disciplinele
cunotinelor elevilor plan de mbuntire (membrii subcomisiilor nregistrare Existena
individuale C.E.A.C., profesorii, Baz de date analizelor testelor
Completarea fielor individule elevii) Plan de msuri pe clase i
Resurse materiale portofolii discipline
(copiator, hrtie, catedr, Existena unor
calculator) portofolii cadre planuri remediale
Resurse financiare didactice
Resursa timp
2.2. Evaluarea, ameliorarea i optimizarea aspectelor motivaionale ale managementului nvrii

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Evaluarea, Identificarea aspectelor Fie individuale Secretarul Nov. 2014 Chestionarele Aplicarea
ameliorarea i pozitive i negative Resurse umane C.E.A.C. aplicate testelor iniiale la
optimizarea predominante la nivelul colii, (membrii subcomisiilor Diriginii Fie de toate clasele
aspectelor dar i a problemelor C.E.A.C., profesorii, nregistrare a Existena
motivaionale ale motivaionale individuale elevii) datelor analizelor
managementului Resurse materiale Baz de date chestionarelor
nvrii; (copiator, hrtie, Fie de analiz Existena unor
calculator) planuri remediale
Resurse financiare
Resursa timp

2.3.Desfurarea ntregii activiti predare-nvare cunoaterii i elevilor pe baza cunoaterii potenialului i nivelului de dezvoltare ale elevilor
7
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de
evaluare a realizare
obiectivelor
Desfurarea ntregii Fie individuale Secretarul Octombrie Fie de Folosirea
activiti de predare- Realizarea PIP-urilor fiecrui Resurse umane C.E.A.C. 2014 evaluare datelor n
nvare pe baza elev n funcie de (membrii subcomisiilor Diriginii PIP-uri proiectarea
potenialului, nivelului particularitile i nivelul de C.E.A.C., profesorii, leciilor i
de dezvoltare i dezvoltare elevii) activitilor cu
comunicare ale Resurse materiale elevii
elevilor (copiator, hrtie,
calculator)
Resurse financiare
Resursa timp

3. OBIECTIV STRATEGIC: EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE NVARE I TRANSFORMAREA ACESTUIA NTR-UN PROCES ACTIV-
PARTICIPATIV PRIN NCURAJAREA IMPLICRII ELEVILOR N PROPRIA LOR FORMARE

3.1. Formarea capacitii de autoevaluare a elevilor i implementarea strategiei de autoevaluare la ore (n funcie de nivelul de dezvoltare)

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Formarea capacitii efii comisiilor permanent Fie de Aplicarea unei
de autoevaluare a Aplicarea n cadrul leciilor a Fie de autoevaluare metodice autoevaluare metode de
elevilor i strategiilor de autoevaluare Cadrele (unde e posibil) autoevaluare cel
implementarea scris (unde nivelul de didactice Autoevaluare puin o dat pe
strategiei de dezvoltare permite) sau oral oral semestru/discipli
autoevaluare la ore n (unde nivelul
de dezvoltare a
elevului permite)
8
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com

3.2. mbuntirea proiectrii activitilor de predare-evaluare

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
mbuntirea Realizarea unitilor de Programe colare Membrii Sem. II Dosare cu Existena
proiectrii activitilor nvare la toate disciplinele i Tabele stiluri de C.E.A.C. unitile de unitilor de
de predare-evaluare la toi anii de studii nvare efii de comisie nvare nvare
Conceperea unor teste de Fie de Creterea
evaluare monitorizare eficienei
Monitorizarea realizrii procesului prin
unitilor de nvare realizarea unor
lecii apreciate de
elevi
3.3. Diversificarea i modernizarea strategiilor de predare-nvare centrate pe elevi

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Diversificarea i Monitorizarea gradului de Secretarul Permanent PIP-uri Existena
modernizarea folosire a metodelor moderne Fie individuale C.E.A.C. Fie de leciilor n format
strategiilor de de predare i evaluare Resurse umane efii de comisii nregistrare a electronic
predare-nvare Monitorizarea activitilor (membrii subcomisiilor metodice datelor Desfurarea
centrate pe elevi extracolare C.E.A.C., profesorii, Portofoliile activitilor
Realizarea portofoliilor de elevii) elevilor i extracolare de
ctre elevi Resurse materiale comisiilor nvare-evaluare
Popularizarea exemplelor de (copiator, hrtie, Cunoaterea de
bun practic calculator) ctre profesori
Implicarea elevilor n Resurse financiare metodelor
9
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
realizarea leciilor n format Site-ul colii moderne i
electronic aplicarea lor

3.4. Msurarea gradului de satisfacie a elevilor i a prinilor cu privire la procesul educativ

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Msurarea gradului Chestionare Secretarul Semestrial Chestionarele Gradul ridicat de
de satisfacie a Aplicarea unor chestionare Resurse umane C.E.A.C. aplicate satisfacie
elevilor i a prinilor edine cu prinii (membrii subcomisiilor Diriginii Procese Existena
cu privire la procesul Analiza rezultatelor C.E.A.C., profesorii, verbale de la analizelor
educativ chestionarelor elevii) edine chestionarelor
Resurse materiale Fie de Existena unor
(copiator, hrtie, nregistrare a planuri remediale
calculator) datelor
Resurse financiare Baz de date
Fie de analiz

4. OBIECTIV STRATEGIC: MONITORIZAREA I AUTOEVALUAREA CALITII PRIN URMRIREA REALIZRII STANDARDELOR

4.1. Monitorizarea activitii comisiilor

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Monitorizarea Observarea direct a activitii edine ale comisiilor Comisia Semestrial Rapoarte i Grad ridicat de
activitii comisiilor comisiilor metodice; C.E.A.C. analize satisfacie
Analizarea rapoartelor edine Consiliul Directorul Luarea deciziilor Formarea
10
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
comisiilor profesoral; efii de comisii n comisii deprinderilor
Aplicarea de chestionare de edine Consiliul Asistene la manageriale ale
evaluare a activitii comisiilor reprezentativ al ore efectuate de efilor de
Aplicarea de chestionare prinilor; efii de catedre compartimente i
pentru msurarea gradului de Rapoartele comisiilor Monitorizarea comisii
satisfacie a tuturor factorilor Dosarele comisiilor i realizarea
implicai (profesori, elevi, Chestionare planurilor de
personal nedidactic, prini ) mbuntiri
Realizarea analizelor i
propunerilor de remediere a
deficienelor
Delegarea gradual a
autoritii
4.2. Monitorizarea completrii documentelor colare i ritmicitii notrii

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Monitorizarea Consultarea documentelor Cataloage Comisia Lunar Fie de Completarea la
completrii colare Dosarele comisiilor C.E.A.C. monitorizare termene a fielor
documentelor colare Completarea fielor de Portofoliile Directorul completate Adoptarea
i ritmicitii notrii observarea i monitorizare profesorilor propunerilor de
Realizarea analizelor i remediere n
propunerilor de remediere a planurile
deficienelor remediale
4.3. Monitorizarea absenelor motivate i nemotivate

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
11
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Monitorizarea Consultarea documentelor Cataloage Directorul Lunar Fie de Completarea la
absenelor motivate i colare Scutirile medicale Comisia pentru monitorizare termene a fielor
nemotivate Completarea fielor de Cererile prinilor absene completate Adoptarea
observarea i monitorizare Documentele propunerilor de
Realizarea analizelor i dirigintelui remediere n
propunerilor de remediere a planurile
deficienelor remediale
Realizarea unei
corespondene cu prinii
4.4. Monitorizarea modului de aplicare i respectare a procedurilor specifice compartimentelor de specialitate

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Monitorizarea Observarea direct a activitii Rapoartele Comisia anual Rapoarte i Grad ridicat de
modului de aplicare i compartimentelor compartimentelor C.E.A.C. analize satisfacie
respectare a Analizarea rapoartelor Reclamaii Directorul Luarea Formarea
procedurilor specifice compartimentelor Chestionare efii de deciziilor n deprinderilor
compartimentelor de Aplicarea de chestionare de ntlniri personal compartimente compartimente manageriale ale
specialitate evaluare a activitii administrativ-auxiliar; Monitorizarea efilor de
compartimentelor i realizarea compartimente i
Aplicarea de chestionare planurilor de comisii
pentru msurarea gradului de mbuntiri
satisfacie al tuturor factorilor
implicai (profesori, elevi,
personal nedidactic, prini )
Realizarea analizelor i
propunerilor de remediere a
deficienelor
4.5. Monitorizarea rezolvrii strii de disciplin, a contestaiilor i reclamaiilor
12
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de
evaluare a realizare
obiectivelor
Monitorizarea Monitorizarea activitii Proceduri Directorul Semestrial Planuri i Numrul mic de
rezolvrii strii de diriginilor Proiecte Comisia proiecte de acte de
disciplin, a Monitorizarea activitii Rapoarte C.E.A.C. prevenire indisciplin
contestaiilor i comisiei de disciplin Reclamaii Diriginii Analize
reclamaiilor Realizarea unor proiecte de Declaraii eful comisiei Fie de
prevenire a abaterilor de disciplin monitorizare
disciplinare
Monitorizarea gradului de
implicare a elevilor i
profesorilor n dezvoltarea unor
proiecte de combaterea
discriminrii, violenei i
consumului de droguri
4.6. Prospectarea necesitilor i problemelor comisiilor i compartimentelor

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Prospectarea Aplicarea de chestionare de Chestionare de Comisia semestrial Planurile de Aprobarea
necesitilor i necesiti necesar de materiale i C.E.A.C. msuri planurilor de
problemelor Realizarea rapoartelor resurse financiare Director Planificarea msuri de ctre
comisiilor i Realizarea de planuri de efii de comisii resurselor CA
compartimentelor msuri i Cutarea Sponsorizri
compartimente sponsorilor
4.7. Aplicarea procedurilor de autoevaluare

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


13
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
evaluare a realizare
obiectivelor
Aplicarea procedurilor Aplicarea fielor de Fie de autoevaluare Comisia anual Fie Autoevaluarea
de autoevaluare autoevaluare Fiele postului C.E.A.C. completate corect
Analizarea fielor de Directorul
autoevaluare efii de
compartimente
4.8. Dezvoltarea bazei de date
Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de
evaluare a realizare
obiectivelor
Dezvoltarea bazei de Aplicarea chestionare pentru Chestionare Coordonatorul permanent Completarea Existena la
date cu privire la strngerea datelor Xerox C.E.A.C. continu a bazei sfritul anului a
personalul colii i Realizarea fielor din baza de efii de comisii de date bazei de date
activitile date i actualizate i
desfurate pe compartimente complete
catedre i comisii
4.9. Monitorizarea gradului de implicare a prinilor

Obiective specifice Aciuni Instrumente/ resurse Responsabil Termen Modaliti de Indicatori de


evaluare a realizare
obiectivelor
Monitorizarea Organizarea de activiti la Proceduri Coordonatorul Permanent Rapoarte i Participarea
gradului de implicare care s fie invitai prinii sau s Seturi de chestionare C.E.A.C. analize prinilor la
a prinilor n fac parte din organizatori Fie de nregistrare Directorul Monitorizarea edine
susinerea activitilor Monitorizarea activitilor n Resurse umane Diriginii i realizarea Gradul de
colii vederea implicarea prinilor n (membrii subcomisiilor planurilor de satisfacie cu
susinerea material a colii C.E.A.C., profesorii, mbuntiri privire la
Aplicarea de chestionare n elevii) coninutul i
vederea cunoaterii gradului de Resurse materiale modul de
14
coala Gimnazial Special Nr.1, Municipiul Ploieti
Str. Fgra, nr.1
Tel/fax:0244574563
e-mail: centrulscolarspecial@gmail.com
satisfacie al prinilor i a (copiator, hrtie, realizare a
cunoaterii propunerilor fcute calculator) cursurilor
de prini pentru mbuntirea Resurse financiare Introducerea
activitii colii Resursa timp propunerilor de
Realizarea raportului de mbuntire
analiz i a propunerilor fcute de prini
remediale n planurile de
aciune al colii i
comisiilor

ntocmit,
Coordonator C.E.A.C.
Prof. Iuliana Ioana Lixandru
15