Sunteți pe pagina 1din 18

Corpul Experilor Contabili i Contabililor

Autorizai din Romnia Filiala Timi

Elaborarea situaiilor financiare


Expertize contabile
Consultan fiscal acordat contribuabililor
inerea contabilitii unei entiti
Alte lucrri efectuate de experii contabili i de contabilii autorizai

Grosz Georgeta-Teodora
An I, Semestrul II, Grupa I

Timioara

2016

I. ELABORAREA SITUATIILOR FINANCIARE


1. La SC LIDO SRL cu ocazia inventarierii se constata:
- plus de materii prime 500 lei;
- plus obiecte de inventar 300 lei;
- lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei;
- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA
24%.

Rezolvare:
- plus de materii prime 500 lei:
301 = 758 500 lei
sau
601 = 301 500 lei

- plus obiecte de inventar 300 lei:


303 = 758 300 lei
sau
603 = 303 300 lei

- lipsuri de materiale auxiliare neimputabile 200 lei:


6021 = 3021 200 lei
635 = 4427 48 lei

- lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor, la 100 lei, TVA 24%:
6024 = 3024 80 lei
4282 = % 124 lei
7588 100 lei
4427 24 lei

2. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500lei,


in urmatoarele conditii:
a. neimputabile;
b. imputabile, pretul de imputare 600lei, TVA 24%.

Rezolvare:
a. neimputabile:
603 = 303 500 lei
635 = 4427 120 lei
b. imputabile, pretul de imputare 600lei, TVA 24%:
603 = 303 500 lei
4282 = % 744 lei
7588 600 lei
4427 144 lei

3. La SC GAMA SRL se constata pierderi de obiecte de inventar, datorate unei


calamitati naturale, in valoare de 180 lei.

Rezolvare:
671 = 303 180 lei
4. SC PLASTOR SA primeste documente de plata pentru materiile prime
receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200lei,
TVA 24%.

Inregistrati in inventarul permanent si intermitent.

Rezolvare:
a. Inventar permanent:
% = 401 248 lei
321 200 lei
4426 48 lei
401 = 542 248 lei
b. Inventar intermitent:
% = 401 248 lei
601 200 lei
4426 48 lei
401 = 542 248 lei

5. La SC MEDIA SRL se constata o lista de materii prime in gestiune, datorata unui


furt calificat, autorul fiind neidentificat, paguba fiind evaluata la 200lei. Sa se
efectueze inregistrarile in conditiile in care:
a. autorul este neidentificat;
b. autorul este identificat si i se imputa lipsa la valoarea de 220lei, TVA 24%.

Rezolvare:
a. autorul este neidentificat:
601 = 301 200 lei
635 = 4427 48 lei
b. autorul este identificat si i se imputa lipsa la valoarea de 220lei, TVA 24%.
601 = 301 200,00 lei
4282 = % 272,80 lei
7588 220,00 lei
4427 52,80 lei

6. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime din Republica Moldova


penru care se cunosc urmatoarele elemente:
a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro;
b) Cheltuielile de transport aprovizionare 2.000 euro;
c) Taxe vamale 15%;
d) TVA in vama 24%;
e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/, iar
la finele anului 3,97 lei/.

Rezolvare:
Materii prime = 20.000 * 3,96lei/ = 79.200 lei
Transport = 2.000 * 3,96lei/ = 7.920 lei
Taxe vamale = 15% * (79.200 lei + 7.920 lei) = 15% * 87.120 lei = 13.068 lei
TVA = 24% * (79.200 + 7.920 + 13.068) = 24% * 100.188 = 24.045,12 lei
301 = %
401.fz ext. 79.200 lei
401.transp 7.920 lei
446.t.v. 13.068 lei

4426 = 401.vama 24.045,12 lei


401.vama = 5121 24.045,12 lei
- la sfarsitul exercitiului, cursul de schimb valutar este de 3,97lei/, rezulta ca avem o diferenta
nefavorabila de schimb valutar de 0,01 lei/
665 = % 220 lei
401.vama 200 lei
401.transp 20 lei

7. SC ORINTEX SA primeste de la R.A CONEL, factura pentru consumul de


energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A APA CANAL, factura pentru apa
700 lei si de la R.A ROMGAZ, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 24%, care
se achita.

Rezolvare:
- facturi % = 401 2.480 lei
605.energie 800 lei
605.apa 700 lei
605.gaz 500 lei
4426 480 lei
-. plata 401 = 5311 2.480 lei

8. SC GAMA SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 24%, pe


care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la
reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta.

Rezolvare:
- primire obiecte de inventar:
% = 401 1.736 lei
303 1.400 lei
4426 336 lei
- trimitere la terti:
351 = 303 1.400 lei
- factura de la terti:
% = 401 248 lei
611 200 lei
4426 48 lei
- returnare obiecte de inventar de la terti:
303 = 351 1.400 lei
- dare in folosinta obiecte de inventar:
603 = 303 1.400 lei
9. SC GLOBUS SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care
sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand surubelnitele
unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 24% si se
descarca gestiunea.

Rezolvare:
- obtinere obiecte de inventar din productie proprie:
345 = 711 2.000 lei
303 = 345 2.000 lei
- transferul bunurior de la obiecte de inventar la marfuri pentru a putea si vandute:
371 = 303 2.000 lei
- vanzare marfuri:
411 = % 3.720 lei
707 3.000 lei
4427 720 lei
- descarcarea gestiunii:
607 = 371 2.000 lei

10. La SC LUSO SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie
prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei. La finele lunii
costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.960 lei.

Rezolvare:
- obtinere produse finite:
345 = 711 10.000 lei
- vanzare:
4111 = % 13.392 lei
701 10.800 lei
4427 2.592 lei
- descarcare gestiune:
711 = 345 10.000 lei
- diferenta cost productie:
348 = 711 40 lei
711 = 345 40 lei

11. La SC OVEX SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se
predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se
preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se
inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza din cantitatea de produse
finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 24%, care se incaseaza de la
beneficiar.
Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de
pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent.

Rezolvare:
- obtinere produse finite:
354 = 711 2.000 lei
348 = 711 200 lei
- transferul de produse finite la marfuri daca bunurile sunt predate la magazine si nu la
magazie:
371 = % 2.200 lei
345 2.000 lei
348 200 lei
- daca bunurile au fost transferate la magazine, trebuie sa fie calculata cota de adaos
comercial:

adaos comercial: 36,36% * 2.200 lei = 799,92 lei

371 = % 991,90 lei


378 799,92 lei
348 191,98 lei

- vanzarea produselor finite din magazie (in cazul in care produsele finite au fost trimise
la magazie):
411 = % 1.860 lei
701 1.500 lei
4427 360 lei
descarcarea gestiunii:
711 = 345 1.000 lei

Rc348 = Rc345 * k = 1.000 * 0,1 = 100 lei

711 = 348 100 lei


- vanzarea marfurilor (in cazul in care produsele finite au fost transferate la magazine):
411 = % 1.860 lei
701 1.500 lei
4427 360 lei

descarcarea gestiunii:
I.500 lei* 36,36/136,36 = 399,97 lei
marfuri: 1.500 lei 399,97 lei = 1.100,03 lei

% = 371 1.860 lei


607 1.100,03 lei
378 399,97 lei
4428 360,00 lei

12. SC ALFA SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri:


- produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei;
- diferenta de produse: 10 lei
- produse in curs de executie in valoare de 50 lei.
In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice:
- s-au obtinut produse finite 4.000 bucati;
- s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA
24%.
La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de
8 lei/bucata.

Rezolvare:
- obtinere produse finite:
345 = 711 40.000 lei (4.000 buc * 10 lei/buc)
- vanzare produse finite:
411 = % 61.256 lei
701 49.400 lei (3.800 buc * 13 lei/buc)
4427 11.856 lei
- descarcare gestiune:
711 = 345 38.000 lei (3.800 buc * 10 lei/buc)
- diferente pret:
348 = 711 8.000,00 lei (4.000 buc * (10 lei/buc 8 lei/buc))

Rc348 = - 0,19 * 38.000 = - 7.405,36 lei

711 = 348 7.405,36 lei

13. SC SINTEZA COLOR SA livreaza la SC OLIMPIA SA conform facturii nr.


1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 24%, care urmeza a fi folosita ca
materie prima in procesul de productie, diferente favorabile 10 %, in urmatoarele
conditii:
- remize acordate 10%;
- scont de decontare 4%;
Sa se efectueze inregistrarile la SC SINTEZA COLOR SA si SC OLIMPIA SA.

Rezolvare:
Valoare bruta = 10.000 lei
Remiza = 10% * 10.000 lei = 1.000 lei
Valoare neta = 10.000 lei 1.000 lei = 9.000 lei
Scont = 4% * 9.000 lei = 360 lei
Valoare neta 2 = 9.000 lei 360 lei = 8.640 lei
Sinteza color SA:
- diferenta favorabila:
348 = 711 1.000 lei
- se presupune costul standard:
345 = 711 10.000 lei
- vanzarea:
411 = % 11.160 lei
701 9.000 lei
4427 2.160 lei
- descarcare gestiune:
711 = 345 10.000 lei
711 = 348 1.000 lei
- inregistrare scont:
667 = 411 360 lei
411 = 4427 86,40 lei
- incasare:
5121 = 411 10.713,60 lei
Olimpia SA:
- achizitie:
% = 401 11.160 lei
301 9.000 lei
4426 2.160 lei
- scont:
401 = 767 360 lei
4426 = 401 86,40 lei
- plata:
401 = 5121 10.713.60 lei

14. SC ONIX SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor:
SPECIFICARE PRODUSE IN CURS (lei) PRODUSE FINITE (lei)
Stocuri initiale 400 2.000
- intrari ------ 10.000
- iesiri ------ 11.200
Stocuri finale 250 800
Stocuri la inventariere 250 880
Diferente ----- +80

Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 24%.


Inregistrari dupa metoda inventarului permanent.

Rezolvare:
- productie in curs:
711 = 331 400 lei
331 = 711 250 lei
- intrari produse finite:
345 = 711 10.000 lei
- vannzari produse finite:
411 = % 16.120 lei
701 13.000 lei
4427 3.120 lei
- descarcare gestiune:
711 = 345 11.200 lei
- diferenta plus de inventar:
345 = 711 80 lei
C.E.C.C.A.R.
Pasare Diana-Alexandra
Expertiza contabila
Stagiu, an 1, grupa 3

II. EXPERTIZE CONTABILE

1. Ce contine cap. II al Raportului de expertiza contabila (Desfasurarea expertizei


contabile)?
Capitolul II al Raportului contine cate un paragraph distinc pentru fiecare obiectiv (intrebare) a
expertizei contabile, care sa cuprinda o descriere amanuntita a operatiunilor effectuate de expertul
contabil cu privire la structura materialelului utilizat, obiectiile ridicate de parti sau explicatiile
luate in calcul de expertul contabil.
Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia expertului contabil care trebuie sa fie
precisa, concise si fara echivoc.
Acest capitol contine un argument legal la sursele de informatii, situatia de drept la fiecare
obiectiv.

2. Ce contine un Raport de expertiza calificat?


Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este
calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii.
Aceste observatii se fac la sfarsitul capitolului III Concluzii, dupa paragraful cuprinzand
raspunsul la obiectivele expertizei contabile sau se fac separat intr-un capitol distinct.
Acest raport este o completare personala a expertului. Expertul contabil, in lipsa unui document
sau in situatia in care exista o semnatura neclara sau daca subiectul este unul mai simplu, acesta
poate face o completare in acest raport.

3. Explicati cazurile de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza si ce contine


Raportul de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile.
Exista cazuri de imposibilitate a intocmirii unui raport de expertiza datorita inexistentei
documentelor justificative sau a evidentelor contabile care sa ateste evnimente sau tranzactii
supuse expertizarii.
In astfel de cazuri se va intocmi un Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile
care va avea aceeasi structura cu un raport obisnuit (necalificat) dar care in capitolele II si III va
prezenta justificat si fundamentat cazurile care condul la imposibilitatea efectuarii expertizei
contabile comandate de beneficiar.
Acest raport de imposibilitate este intocmit porneste de la procesul verbal al administratorului
care declara lipsa documentelor justificative, a evidentelor contabile.
In acest proces verbal este inscris un termen care ii este acordat administratorului pentru a-si
reconstitui documentele si a-si aduce situatia contabila la zi, daca acest lucru nu este indeplinit,
expertul contabil incepe intocmirea raportului.

4. Cum procedeaza expertul contabil verificator privind indeplinirea atributiilor sale?


Expertul contabil verificator va studia raportul de expertiza urmarind daca:
- in elaborarea lucrarii, expertii contabili autori au respectat in totalitate prevederile Normei
profesionale 35/2000 (Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile);
- obiectivele stabilite au fost tratate corespunzator, iar raspunsurile au fost sustinute prin acte
si documente care au legatura cu cauza;
- autorii lucrarii nu s-au indepartat de la stiinta contabiliatii, procedand la incadrari juridice
ale faptelor sau la efectuarea de lucrari si operatiuni care presupun alte cunostinte decat
cele contabile;
- autorii lucrarii au respectat prevederile Codului etic national al profesionistilor contabili;
- analizeaza opiniile separate sau rapoartele expertilor contabili-consilieri ai partilor,
urmarind aceleasi obiective ca in cazul raportului de expertiza.
Dupa verificare, se stampileaza, se declara de catre expert ca nu este in incompatibilitate cu
situatia in fapt.

C.E.C.C.A.R.
Pasare Diana-Alexandra
Consultanta fiscala acordata contribuabililor
Stagiu, an 1, grupa 3

III. CONSULTANTA CONTABILA ACORDATA CONTRIBUABILILOR

1. Precizati in ce conditii datoreaza organiorganizatiile non-profit impozit pe profit si


cum se determina acesta.
Orgnizatiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile enuntate la articolul
15(2) Cod fiscal, si pentru veniturile din activitati economice relizate pana la nivelul in lei a 15.000
euro pentru un an fiscal, dar nu mai mut de 10% din veniturile totale scutite.
art. 15(2) Cod fiscal: Organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale i organizaiile
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmtoarele tipuri de
venituri:
a) cotizaiile i taxele de nscriere ale membrilor;
b) contribuiile bneti sau n natur ale membrilor i simpatizanilor;
c) taxele de nregistrare stabilite potrivit legislaiei n vigoare;
d) veniturile obinute din vize, taxe i penaliti sportive sau din participarea la competiii i
demonstraii sportive;
e) donaiile i banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele i dobnzile obinute din plasarea disponibilitilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole;
h) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile;
i) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum: evenimente de strngere de fonduri cu
tax de participare, serbri, tombole, conferine, utilizate n scop social sau profesional, potrivit
statutului acestora;
j) veniturile excepionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea
organizaiilor nonprofit, altele dect cele care sunt sau au fost folosite ntr-o activitate economic;
k) veniturile obinute din reclam i publicitate, realizate de organizaiile nonprofit de utilitate
public, potrivit legilor de organizare i funcionare, din domeniul culturii, cercetrii tiinifice,
nvmntului, sportului, sntii, precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile
sindicale i organizaiile patronale
l) sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care s-a fcut donaia/sponsorizarea,
potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre organizaiile nonprofit, n
anul curent sau n anii urmtori, pentru realizarea scopului i obiectivelor acestora, potrivit
actului constitutiv sau statutului, dup caz;
m) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele produse
la activele corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate n activitatea economic;
n) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor
titlului III.

Modalitate de calcul a impozitulu pe profit:


a. se determina veniturile neimpozabile aferente art. 15(2)
b. se determina veniturile neimpozabile aferente art. 15(3):
- calcul echivalent in lei a 15.000euro (curs mediu B.N.R. an respectiv)
- calcul valoarea 10% din veniturile neimpozabile de la punctual a.
- se alege minimul dintre cele doua valori calculare.
c. stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea valoarilor de la punctele a si b
d. determinarea veniturilor impozabile: Vimpozabile=Vtotale-Vneimpozabile (pct. c)
e. calcul profit impozabil:
- se stabilesc cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile
- se determina cheltuielile nedeductibile
- profitul impozabil = Vimpozabile - Chdeductibile
f. impozitul afferent profitului este 16% conform art. 17 Cod fiscal.

2. Care este regimul fiscal din punctual de vedere al impozitului pe profit al


autoturismelor folosite de persoanele c functii de conducere sau administrare?
Conform art. 21(3)n Cod fiscal, cheltuielile de functionare, intretinere si reparatiile sunt
deductibile limitat potrivit art.21(4)t Cod fiscal, la cel mult un autoturism aferent unei astfel de
persoane.
In acelasi timp, la art.21(4)t este specificata deductibilitate de 50% aferente autoturismelor ce
nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, iar restul autoturismelor ce sunt utilizate
in scopuri economice sunt deductibile integraf astfel: 50% din cheltuielile aferente vehiculelor
rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv n scopul activitii economice, cu o mas total
maxim autorizat care s nu depeasc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosina contribuabilului.
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaiile n care vehiculele respective se nscriu
n oricare dintre urmtoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i protecie i servicii
de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nchirierea ctre
alte persoane sau pentru instruire de ctre colile de oferi;
5. vehiculele utilizate ca mrfuri n scop comercial.
Cheltuielile care intr sub incidena acestor prevederi nu includ cheltuielile privind
amortizarea.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilete prin norme

3. Un platitor de impozit pe profit si TVA inregistreaza in trimestrul I cheltuieli cu


protocolul in suma de 10.000 lei. Cheltuielile totale efectuate sunt de 130.000 lei, iar
veniturile realizate in suma de 300.000 lei. Sa se determine impozitul pe profit de
plata.
Cf. art.21(3)a Cod fiscal, cheltuielile cu protocolul sunt limitate la cota de 2% aplicata asupra
diferentei dintre veniturile impozabile si cheltuielile aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile de protocol si cele cu impozitul pe profit.
Chded = ChT (Chneded - Chprotocol) = 130.000lei + 10.000lei = 140.000lei

Vimp = VT Vneimp = 300.000lei

Chprotocol ded. = 2% * (300.000lei - 140.000lei) = 2% * 160.000lei = 3.200lei


Chprotocol neded. = 10.000lei 3.200lei = 6.800lei

- Incidenta T.V.A. (T.V.A. aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile trebuie scazuta din
baza de impozitare) = 24% * 6.800lei = 1.632lei

imp = VT Vneimp (ChT - Chneded) = 300.000lei (130.000lei 6.800lei 1.632lei) =


161.568lei
Imp/ = 16% * 161.568lei = 25.850,88lei

4. Prezentati modul de determinare al impozitului pe veniturile din tranzactionarea


actiunilor in anul 2009 si apoi in anul 2010.
In perioada 01 ianuarie 2009 31 decembrie 2009, nu se plateste impozit pe veniturile dn
tranzactionarea actiunilor.
Incepand cu 01 ianuarie 2010 se impoziteaza cu o cota de 16% castigurile din tranzactionarea
actiunilor, conform art. 67 din O.U.G. nr. 58/2010 ce a intrat in vigoare la 01 iulie 2010.
Se calculeaza cumulat castigul net aferent tranzactiilor actiunilor fiecarui trimestru.

C.E.C.C.A.R.
Pasare Diana-Alexandra
Tinerea contabilitatii unei entitati
Stagiu, an 1, grupa 3

IV. TINEREA CONTABILITATII UNEI ENTITATI

1. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA


24% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa
ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de
4000 lei, TVA 24%. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii
executante, aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Comisionul
bancar 7 lei.

Rezolvare:
411 = % 1.240 lei
419 1.000 lei
4427 240 lei
5121 = 411 1.240 lei

411 = % 4.960 lei


704 4.000 lei
4427 960 lei

419 = 411 1.000 lei


411 = 4427 240 lei

413 = 411 3.720 lei


` 5113 = 413 3.720 lei

% = 5113 3.720 lei


5121 3.713 lei
627 7 lei

2. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont,


un avans de 1000 lei, TVA 24%. Se primeste factura nr. 1600, cu contravaloarea
lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 24%.

Rezolvare:
- Avans si plata acestuia:
% = 401 1.240 lei
4092 1.000 lei
4426 240 lei
401 = 5121 1.240 lei
- Facturare lucrari executate:
% = 401 4.960 lei
611 4.000 lei
4426 960 lei
- Anulare avans:
401 = 4092 1.000 lei
4426 = 401 240 lei
- Plata factura:
401 = 403 3.720 lei
403 = 5121 3.720 lei
3. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de
5000 lei, TVA 24%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util.
Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei. Termenul de decontare a facturii
este de 2 luni de la livrarea marfurilor. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa
livrarea marfurilor se acorda un scont de 5%.
Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului.
Valoarea marfurilor:
TVA 5000 1.200
rabat 3% 150 36
______________________________________________
Net comercial 4850 1164
_________________________________________________
Total factura 6.014
Scont 5% 242.50 58.20

Rezolvare:
a. Inregistrari in contabilitatea vanzatorului:
- vanzare:
411 = % 6.014 lei
707 4.850 lei
4427 1.164 lei
- descarcare gestiune:
607 = 371 3.900 lei
- inregistrare scont:
% = 411 6.014 lei
5121 5.771,50 lei
667 242.50 lei
411 = 4427 58,20 lei

b. inregistrari in contabilitatea cumparatorului:


- achizitie:
% = 401 6.014 lei
371 4.850 lei
4426 1.164 lei
- inregistrare scont:
401 = % 6.014 lei
5121 5.771,50 lei
767 242,50 lei
4426 = 401 58,20 lei

4. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare de 2000 lei,
TVA 24%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni. Pretul de inregistrare
a produselor finite este de 1500 lei.
Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA
SA un scont de 3%.
Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le
receptioneaza ca materii prime.

Rezolvare:
a. FELIX SNC:
- vanzare:
4111 = % 2.480 lei
701 2.000 lei
4427 480 lei

- descarcare gestiune:
711 = 345 1.500 lei
- inregistrare scont:
% = 4111 2.480 lei
5121 2.420 lei
667 60 lei
4111 = 4427 1,80 lei
b. DACIA SA:
- achizitie:
% = 401 2.480 lei
301 2.000 lei
4426 480 lei
- inregistrare scont:
401 = % 2.480 lei
5121 2.420 lei
767 60 lei
4426 = 401 1,80 lei

5. S.C. MOBILA ALFA vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA
24%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei, TVA 24%. Se
incaseaza valoarea facturii, care cuprinde:
- pret de vanzare 2000 lei
- cheltuieli de transport 250 lei
Total 2250 lei
TVA 24% 540 lei
Suma de incasat 2790 lei

Rezolvare:
- vanzare produse reziduale:
4111 = % 2.790 lei
703 2.000 lei
704 250 lei
4427 540 lei
- descarcare gestiune:
603 = 346 2.000 lei
- incasare:
5121 = 4111 2.790 lei

C.E.C.C.A.R.
Pasare Diana-Alexandra
Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati
Stagiu, an 1, grupa 3

V. ALTE LUCRARI EFECTUATE DE EXPERTII CONTABILI SI DE CONTABILII


AUTORIZATI

1. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare pe


termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil ulterior.
Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei.
Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta
jumatate la pretul de vanzare de 190 lei

Rezolvare:
- achizitie actiuni:
501 = 5091 400 lei

5091 = 5121 400 lei

- comision:
622 = 462 6 lei

- vanzare actiuni:
461 = % 220 lei

501 200 lei

7642 20 lei

% = 501 200 lei

461 190 lei

6642 10 lei

2. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1,2


lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de actiuni din
cele cumparate la pretul zilei de 1,5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000
actiuni, la pretul zilei la bursa de 1,1 lei/bucata.

Rezolvare:
- achizitie:
501 = 5121 12.000 lei (10.000act * 1,2 lei/act)

- vanzare actiuni:
461 = % 9.000 lei

501 7.200 lei

7642 1.800 lei

% = 501 4.800 lei

461 4.400 lei

6642 400 lei

3. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din
cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc:
a. valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ;
b. decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei;
c. comisionul datorat pentru intermediere este de 1%
d. vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3,4 lei/actiune, cu incasare prin virament;
e. comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7,5 lei;
f. vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare in numerar.
Rezolvare:
- achizitie actiuni:
501 = 5121 3.000 lei (1.000 act * 3 lei/act)

- comision:
622 = 5121 30 lei (1% * 3.000 lei)

- vanzare actiuni:
5121 = % 2.720 lei

501 2.400 lei

7642 320 lei

- comision bancar:
627 = 5121 7,50 lei
- vanzare actiuni:
% = 501 600 lei

5311 200 lei

6642 400 lei