Sunteți pe pagina 1din 2
SRL PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE APROBAT DATA , nr Nr.Reg.Com. J Cod fiscal R
SRL
PROCES-VERBAL
DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE
APROBAT
DATA
,
nr
Nr.Reg.Com. J
Cod fiscal R
/
/
A MIJLOACELOR FIXE
DE DECLASARE A UNOR BUNURI
MATERIALE
Număr
Data
Cod
Document
Ziua
Luna
Anul
predător
I. CONSTATĂRI ŞI CONCLUZIILE COMISIEI
Subsemnaţii
în baza deciziei nr
,
întruniţi în comisia de inventariere
am constatat că următoarele bunuri materiale sunt uzate fizic şi
moral, defecte, dezasortate ca urmare a perioadei şi regimului intensiv de utilizare şi nu mai corespund
scopului în care au fost destinate pentru a putea fi valorificate prin vânzare. Situaţie faţă de care se aprobă
scoaterea din funcţiune şi declasarea acestora. Menţionăm că în urma operaţiunii de casare nu au rezultat
ansamble sau piese care să aibă o valoare de înregistrat în patrimoniu.
II. MIJLOCELE FIXE SCOASE DIN FUNCŢIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE
Amortizarea
Nr.
Denumire
Cod
U/M
Cantitate
Preţ unitar
Valoarea
până la
Crt.
scoaterea din
funcţiune
II.1
Mijloace fixe
1
2
TOTAL
II.2
Obiecte de inventar
1
2
TOTAL
II.3
Stocuri
1
2
3
4
5
6
7
TOTAL
14-2-3/Aa A4
t2

1

(verso)

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE ŞI MATERIALE REZULTATE

Număr Data Cod Cod Document predător primitor Ziua Luna Anul Nr. Crt. Denumire COD U/M
Număr
Data
Cod
Cod
Document
predător
primitor
Ziua
Luna
Anul
Nr. Crt.
Denumire
COD
U/M
Cantitate
Preţ unitar
Valoare
Delegaţi la
Primit în
COMISIA
dezmembrare
gestiune
sau declasare
Nume şi
Semnătura
Nume şi
Semnătura
Nume şi
Semnătura
Nume şi
Semnătura
prenume
prenume
prenume
prenume

2