Sunteți pe pagina 1din 10

Disciplina: Limba engleza

Profilul: Filologie
Manual: Upstream Upper Intermediate, Ed. Express Publishing
Clasa: a X-a F1, L1, filiera TEORETICA
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 4598/31.08/2004s
An scolar: 2017 / 2018
Prof: GEORGIANA PUFULETE

PLANIFICARE PE UNITATI DE INVATARE


DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ
CLASA A X-A (F1-25ore), L1

UNIT 1: CROSSING BARRIERS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
-Domeniul personal: 1.1 Anticiparea elementelor de - exercitii de verificare a sensului activitate individuala, observare sistematica
relaii interpersonale; coninut ale unui text pe baza global dintr un text scris/oral
manual, CD Evaluare formativa
viaa personal (stil de titlului / unui stimul vizual. -exercitii de identificare
via, comportament 1.2 1.2 Identificarea sensului global al unui -exercitii de selectare a ideilor activitate individuala,
social) mesaj principale din text Prezentare orala fisa
manual
Domeniul public: mass- 1.4 Identificarea de detalii din mesaje -exerciii de exersare a de evaluare individuala
media orale / scrise autentice. vocabularului nou(exerciii de -activitate pe perechi
A descoperi i exprima 2.3 Redactarea de paragrafe / asociere, exerciii de completare a Compunere scrisoare
si in grup, manual
atitudini (a-i exprima texte pe o tem de interes. unui text lacunar, exerciii cu formala/informala
acordul/dezacordul; a 2.5 Redactarea de texte funcionale alegere multipla,exerciii de Ilustratii, manual
compara aciunile simple. collocation, idoms, fixed phrases,
Fise de lucru,
prezente cu cele trecute) 3.1 Formularea de idei / preri pe teme phrasal verbs)
A descoperi i exprima de interes n cadrul unei discuii / n -dialoguri, discuii manual, caiet de
mesaje de rspuns -exerciii de operare cu fragmente de
emoii (a exprima refuzul, exercitii
3.2 Adaptarea formei mesajului la texte-completare de diagrame Evaluare sumativa test
a argumenta refuzul; a
folosi stilul situaia de comunicare n funcie de Manualul, modele de cu itemi obiectivi
-exerciii de lectura dirijata
formal/informal) scrisori
Articole i determinani
partitive stilul formal / informal folosit de -exerciii de reformulare, exerciii
Substantivul numarabil interlocutor. de completare a textului lacunar,
i nenumrabil exerciii de asociere, exerciii error
Idiomuri corelate cu 3.3 Redactarea de scrisori de rspuns correction, exerciii cu alegere
tema unitii n care sunt exprimate preri despre multipla
subiecte legate de preocuprile - exerciii de redactare de scrisori
tinerilor

UNIT 2: MOODS AND FEELINGS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: 1.1 Anticiparea elementelor de coninut -exercitii de identificare activitate individuala, observare sistematica
relaii interpersonale; ale unui text pe baza titlului / unui -exerciii de identificare a sensului
manual, CD Evaluare formativa
viaa personal (stil de stimul vizual. global dintr-un text scris/oral
via, comportament 1.2. Identificarea sensului global al unui -exercitii de desprindere/nelegere a activitate individuala,
social) mesaj ideilor dintr-un text Prezentare orala fisa
manual
A descoperi i exprima 1.4. Identificarea de detalii din mesaje - exerciii de operare cu fragmente de evaluare individuala
emoii (a exprima orale/scrise (autentice) de texte literare -activitate pe perechi
surpriza, curiozitatea, 2.1 Descrierea (oral / n scris) unor -exerciii de exersare a Compunere scrisoare
si in grup, manual
teama, ndoiala; a activiti cotidiene. vocabularului nou(exerciii de formala/informala
exprima compasiunea; a- 2.3 Redactarea de paragrafe / asociere, exerciii de completare a Ilustratii, manual
si cer scuze a folosi stilul texte pe o tem de interes. unui text lacunar, exerciii cu
Fise de lucru,
formal i informal) 3.1 Formularea de idei/preri pe teme alegere multipla,exerciii de
Present Simple and de interes n cadrul unei discuii / n collocation, idoms, fixed phrases, manual, caiet de
Continuous used to/be mesaje de rspuns phrasal verbs)
exercitii
used to/ get used to 3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n -dialoguri Evaluare sumativa test
Substantivul: Idiomuri care sunt exprimate preri despre -exerciii de receptare a mesajului Manualul, modele de cu itemi obiectivi
corelate cu tema unitii subiecte legate de preocuprile audiat
scrisori
tinerilor. -joc de rol
-conversaia dirijat
-exerciii de reformulare, exerciii
de completare a textului lacunar,
exerciii de asociere, exerciii error
correction, exerciii cu alegere
multipla
-Exerciii de redactare a unei
scrisori

UNIT 3: MAKING A LIVING

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: 1.2 1 Identificarea sensului global al -exercitii de identificare activitate individuala, Observare sistematica
viaa personal (stil de unui mesaj. -exerciii de identificare a sensului
manual, CD Evaluare formativa
via, comportament 1.4 Identificarea de detalii din mesaje global dintr-un text scris/oral
social) orale / scrise (autentice) -exercitii de desprindere/nelegere a activitate individuala,
Domeniul 1.5 Selectarea de informaii din mai ideilor dintr-un text Prezentare orala fisa
manual
ocupaional: aspecte multe texte n scopul ndeplinirii unei -joc de rol, conversaie de evaluare individuala
legate de profesiuni i de sarcini structurate de lucru. dirijat/liber -activitate pe perechi
viitorul profesional; 2.1 Descrierea (oral / n scris) unor -Exerciii de exersare a Compunere scrisoare
si in grup, manual
texte referitoare la activiti cotidiene. vocabularului nou(exerciii de formala
aspectele teoretice ale 2.5 Redactarea de texte funcionale asociere, exerciii de completare a Ilustratii, manual
specialitii; texte simple. unui text lacunar, exerciii cu
Fise de lucru, manual,
referitoare la aspecte 3.2 Adaptarea formei mesajului la alegere multipla, exercitii de
practice ale specialitii. situaia de comunicare n funcie de stilul corectare a greselilor, exerciii de caiet de exercitii
A da i a solicita formal / informal folosit de interlocutor. collocation, idoms, fixed phrases,
Manualul, modele de
4.1 Transformarea unor mesaje din phrasal verbs) Evaluare sumativa
informaii (a raporta)
vorbire direct n vorbire indirect -dialoguri scrisori test cu itemi obiectivi
A descoperi i exprima
4.3 Sintetizarea sub form de schem / -exerciii de receptare a mesajului
atitudini (a exprima
notie a coninutului unui text scris / audiat
acordul / dezacordul)
mesaj oral. -exerciii de transfer si transformare
A convinge (a comenta
exerciii de completare a textului
preri)
lacunar, exerciii de asociere,
Infinitivul, participiul,
exerciii de corecatre a greselilor,
gerunziul
exerciii cu alegere multipla
Construcii infinitivale, -exerciii de transformare a unui text
participiale, gerundivale narativ n dialog i invers
Discurs direct, discurs
indirect
-Exerciii de formulare de
corespondent oficial

UNIT 4: MAKE YOURSELF AT HOME

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: 1.1 Anticiparea elementelor de coninut - exerciii de selectare a ideilor activitate individuala, Observare sistematica
viaa personal (stil de ale unui text pe baza titlului / unui stimul principale dintr-un text nou
manual, CD Evaluare formativa
via) vizual. -exerciii de identificare a sensului
Domeniul public: 1.4 Identificarea de detalii din mesaje global dintr-un text scris/oral activitate individuala,
aspecte din viaa orale / scrise (autentice). -exercitii de desprindere/nelegere a Prezentare orala fisa
manual
contemporan (sociale, 2.1 Descrierea (oral / n scris) unor ideilor dintr-un text de evaluare individuala
economice, ecologice, activiti cotidiene, obiceiuri. -exercitii de operare cu fragmente de activitate pe perechi si
strategii de utilizare a 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o texte literare Compunere scrisoare
in grup, manual
resurselor) tem de interes. -exercitii de asociere formala
A convinge (a avertiza 3.3 Redactarea de scrisori de rspuns n -exercitii cu alegere multipla, Ilustratii, manual
pe cineva; a comenta care sunt exprimate preri despre exercitii de completare a
Fise de lucru, manual,
preri, a face sugestii ) subiecte legate de preocuprile tinerilor propozitiilor lacunare
Timpurile verbale multipla, caiet de exercitii
aspectul perfect -exercitii de conversaie dirijata
(recapitulare) -Exerciii de redactare dirijata a unor Evaluare sumativa
scrisori in stil formal/informal Manualul, modele de test cu itemi obiectivi
scrisori

UNIT 5: MODERN LIVING

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: viaa 1.4 Identificarea de detalii din -exerciii de identificare individual, manual, observare sistematica
personal (stil de via) mesaje orale / scrise (autentice). -exerciii de identificare a sensului
caseta Evaluare formativa
Universul 1.6 Recunoaterea organizrii logice a global dintr-un text scris/oral
adolescenei: cultura, unui paragraf / text literar -exercitii de desprindere/nelegere a - individual, manual
art, sport 2.1 Descrierea (oral / n scris) a unor ideilor dintr-un text Prezentare orala fisa
activiti cotidiene, obiceiuri -joc de rol, conversaie dirijat/liber de evaluare individuala
Domeniul public: 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o -Exerciii de exersare a - pe perechi, manual,
aspecte din viaa tem de interes. vocabularului nou(exerciii de Compunere eseu
fisede lucru,
contemporan (sociale, 3.1 Formularea de idei / preri pe teme asociere, exerciii de completare a argumentativ
culturale, educaionale); de interes n cadrul unei discuii / n unui text lacunar, exerciii cu alegere workbook
mass-media mesaje de rspuns multipla, exercitii de corectare a
- perechi, individual,
A descoperi i exprima greselilor, exerciii de collocation,
atitudini: a exprima idoms, fixed phrases, phrasal verbs) manual, workbook
satisfacia / insatisfacia -dialoguri
-caseta
fa de un punct de -exerciii de receptare a mesajului Evaluare sumativa test
vedere audiat-completare de diagrame - pe perechi, manual, cu itemi obiectivi
A convinge: a -discuii, descrieri, asocieri,
- individual, manual,
comenta preri comparaii
Adjectivul (comparaia -exerciii de transfer si transformare -perechi, fise de lucru
intensiv) - exerciii de completare a textului
lacunar, exerciii de asociere, exerciii
de corecatre a greselilor, exerciii cu -manual, workbook
alegere multipla
-exerciii de formulare/ construire a
unei argumentri
-exerciii redactare a unui eseu
structurat

UNIT6: GOING PLACES

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul ocupaional: 1.1 Anticiparea elementelor de -exerciii de identificare a sensului activitate individuala, observare sistematica
activiti din viaa coninut ale unui text pe baza global dintr-un text scris/oral
manual, CD Evaluare formativa
cotidian. titlului. -exercitii de desprindere/nelegere a
Domeniulpersonal : viaa 1.2 Identificarea sensului global al ideilor dintr-un text activitate individuala,
personal (stil de via) unui mesaj. -joc de rol, conversaie dirijat/liber Prezentare orala fisa
manual
Domeniul public : 1.3 Identificarea de informaii cheie -Exerciii de exersare a de evaluare individuala
aspecte din viaa din texte autentice. vocabularului nou(exerciii de
contemporan 1.4 Identificarea de detalii din asociere, exerciii de completare a Compunere eseu
(ecologice) mesaje orale / scrise (autentice). unui text lacunar, exerciii cu alegere narativ
Domeniul educaional: 1.5 Selectarea de informaii din mai multipla, , exerciii de collocation, activitate pe perechi si
texte din literaturile multe texte n scopul ndeplinirii idoms, fixed phrases, phrasal verbs)
in grup, manual
britanic i american. unei sarcini structurate de lucru. -dialoguri
A descoperi i exprima 1.6 Recunoaterea organizrii -exerciii de receptare a mesajului
atitudini: a-i exprima logice a unui paragraf / text literar; audiat-porpoziii de tip adevrat sau Evaluare sumativa test
acordul/ dezacordul. 2.1 Descrierea unor activiti fals cu itemi obiectivi
A exprima cotidiene, obiceiuri. -discuii, descrieri, asocieri, Ilustratii, manual
satisfacia/insatisfacia, 3.1 Formularea de idei / preri pe comparaii
teme de interes n cadrul unei -prezentare sub forma de monolog
A descoperi i exprima discuii / n mesaje de rspuns. -exerciii de transfer si transformare Fise de lucru, manual,
emoii: a exprima refuzul, a 4.2 Utilizarea dicionarului bilingv - exerciii de completare a textului
caiet de exercitii
argumenta refuzul; pentru traducerea unor texte lacunar, exerciii de asociere,
afolosistilulformal/informal funcionale scurte din limba englez exerciii de corecatre a greselilor,
A convinge: n limba romn. exerciii cu alegere multipla
acomentapreri; a ncuraja, -exerciii redactare a unui eseu
a avertiza narativ
Utilizarea verbelor modale -exerciii de traducere i
retroversiune

UNIT 7: HISTORY

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul ocupaional: 1.1 1 Anticiparea elementelor -exerciii de predicie pe baza - individual, manual, observare sistematica
aspecte legate de profesiuni de coninut ale unui text pe baza imaginilor - exerciii de identificare
CD Evaluare formativa
i de viitorul profesional. titlului / unui stimul vizual. -exerciii de identificare a sensului
Domeniul personal: viaa 1.2 Identificarea sensului global global dintr-un text scris/oral - individual, manual
personal (stil de via, al unui mesaj -exercitii de desprindere/nelegere a Prezentare orala fisa
- pe perechi, manual,
comportament social) 1.3 Identificarea de informaii cheie ideilor dintr-un text de evaluare individuala
Domeniul public: aspecte din texte autentice. -exerciii de completare de fise de lucru,
din viaa contemporan 1.5 Selectarea de informaii din formulare/ text lacunar Compunere eseu
workbook
(sociale, economice, mai multe texte n scopul -dialog, conversaie dirijat/liber narativ
politice, istorice, culturale, ndeplinirii unei sarcini de lucru -Exerciii de exersare a - perechi, individual,
educaionale, ecologice, 2.1 Descrierea unor activiti vocabularului nou(exerciii de
manual, workbook
strategii de utilizare a cotidiene, obiceiuri. asociere, exerciii de completare a
resurselor) unui text lacunar, exerciii cu alegere -CD
A descoperi i exprima 2.3 Redactarea de paragrafe / texte multipla, exercitii de corectare a - pe perechi, manual,
atitudini: a-i exprima pe o tem de interes greselilor, exerciii de collocation, Evaluare sumativa test
- individual, manual,
acordul/ dezacordul. 3.1 Formularea de idei / preri pe idoms, fixed phrases, phrasal verbs) cu itemi obiectivi
A descoperi i a exprima teme de interes n cadrul unei -dialoguri -perechi, fise de lucru
emoii: a exprima discuii / n mesaje de rspuns. -exerciii de receptare a mesajului
-manual, workbook
compasiunea 3.2 Adaptarea formei mesajului la audiat-completare de diagrame
Utilizarea verbelor modale situaia de comunicare n funcie de -discuii, descrieri, asocieri,
(timpul trecut). stilul formal/ informal folosit de comparaii
interlocutor -exerciii de transfer si transformare
3.3 Redactarea de scrisori de - exerciii de completare a textului
rspuns n care sunt exprimate lacunar, exerciii de asociere,
preri despre subiecte legate de exerciii de corecatre a greselilor,
preocuprile tinerilor exerciii cu alegere multipla
4.1 Transformarea unor mesaje -exerciii redactare a unui eseu
din vorbire direct n vorbire narativ
indirect (relatarea la prezent a
unor mesaje audiate)

UNIT 8: LEARNING LESSONS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: relaii 1.1Anticiparea elementelor de -exerciii de identificare a sensului activitate individuala, observare sistematica
interpersonale. coninut ale unui text pe baza global dintr-un text scris/oral
manual, CD Evaluare formativa
titlului / unui stimul vizual. -exercitii de desprindere/nelegere a
Universul adolescenei. 1.2 Identificarea sensului global al ideilor dintr-un text activitate individuala,
Domeniul ocupaional: unui mesaj. -Exerciii de formulare de ntrebri i Prezentare orala fisa
manual
aspecte legate de profesiuni 1.3 Identificarea de informaii cheie rspunsuri de evaluare individuala
i de viitorul profesional. din texte autentice. -exerciii de completare de
A descoperi i exprima 2.1 Descrierea unor activiti formulare/ text lacunar Compunere eseu de
atitudini: a exprima cotidiene, obiceiuri. -exercitii de operare cu fragmente de opinie
satisfaia/ insatisfacia fa 3.1 Formularea de idei / preri pe texte literare activitate pe perechi si
de un punct de vedere. teme de interes n cadrul unei -dialog, conversaie dirijat/liber
in grup, manual
Diateza pasiv. discuii / n mesaje de rspuns. -Exerciii de exersare a
Diateza activ. 4.2 Utilizarea dicionarului bilingv vocabularului nou(exerciii de
pentru traducerea unor texte asociere, exerciii cu alegere
funcionale scurte din limba multipla, exerciii de collocation, Evaluare sumativa test
englez n limba romn idoms, fixed phrases, phrasal verbs) cu itemi obiectivi
Ilustratii, manual
-dialoguri
-exerciii de receptare a mesajului
audiat- exercitii cu alegere multipl,
Fise de lucru, manual,
exerciii de asociere
-discuii, descrieri, caiet de exercitii
-exerciii de transfer si transformare
- exerciii de completare a textului
lacunar, exerciii de asociere,
exerciii cu alegere multipla
-Exerciii de formulare/ construire a
unei argumentri
-exerciii redactare a unui eseu de
opinie
-exerciii de traducere i
retroversiune

UNIT 9: PLANET ISSUES

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
- Domeniul public: aspecte 1.1 Anticiparea elementelor de -exerciii de identificare a sensului activitate individuala, observare sistematica
din viaa contemporan coninut ale unui text pe baza global dintr-un text scris/oral
manual, CD Evaluare formativa
(ecologice, strategii de titlului / unui stimul vizual. -exercitii de desprindere/nelegere a
utilizare a resurselor). 1.2 Identificarea sensului global al ideilor dintr-un text activitate individuala,
Domeniul educaional: unui mesaj. -exerciii de completare a unui text Prezentare orala fisa
manual
descoperiri tiinifice i 1.3 Identificarea de informaii cheie lacunar de evaluare individuala
tehnice. din texte autentice. -dialog, conversaie dirijat/liber
A descoperi i exprima 2.2 Relatarea coninutului unui -Exerciii de exersare a Compunere recenzie
atitudini: a exprima acordul/ film / al unei povestiri, pe baza unui vocabularului nou (exerciii de
dezacordul. plan de idei dat. asociere, exerciii cu alegere activitate pe perechi si
A exprima satisfacia/ 2.3 Redactare de paragrafe / texte multipla, exerciii de collocation,
in grup, manual
insatisfacia fa de un punct pe o tem de interes. idoms, fixed phrases, phrasal verbs)
de vedere. -dialoguri
A descoperi i exprima 3.1 Formularea de idei / preri pe -exerciii de receptare a mesajului Evaluare sumativa test
emoii: a exprima surpriza, teme de interes n cadrul unei audiat- exercitii cu alegere multipl, cu itemi obiectivi
Ilustratii, manual
curiozitatea, teama, ndoiala. discuii / n mesaje de raspuns exerciii de completare diagrama
Exprimarea viitorului - exerciii de completare a textului
lacunar, exerciii de asociere,
Fise de lucru, manual,
-Sintaxa (subordonata exerciii cu alegere multipla
condiional) -exerciii redactare a unui text caiet de exercitii
ghidat-recenzie

UNIT10: THE CYCLE OF LIFE

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Domeniul personal: viaa 1.1 Anticiparea elementelor de exerciii de identificare a sensului activitate individuala, Observare sistematica
personal (stil de viat, coninut ale unui text pe baza global dintr-un text scris/oral
manual, CD Evaluare formativa
strategii de studiu, titlului / unui stimul vizual. -exercitii de desprindere/nelegere a
comportament social). 1.1 Identificarea sensului global al ideilor dintr-un text activitate individuala,
A descoperi i exprima unui mesaj. -Exerciii de formulare de ntrebri i Prezentare orala fisa
manual
atitudini: a-i exprima 1.3 Identificarea de informaii cheie rspunsuri de evaluare individuala
acordul/ dezacordul. din texte autentice. -exerciii de completare de
A descoperi i exprima 2.3 Redactare de paragrafe / texte formulare/ text lacunar
atitudini: a compara pe o tem de interes. -exercitii de operare cu fragmente de
aciunile prezente cu cele 3.1 Formularea de idei / preri pe texte literare activitate pe perechi si
trecute. teme de interes n cadrul unei -dialog, conversaie dirijat/liber
in grup, manual
Sintaxa (subordonata discuii / n mesaje de rspuns. -Exerciii de exersare a Evaluare sumativa test
relativ, concesiv i de 3.3 Redactarea de scrisori de vocabularului nou(exerciii de cu itemi obiectivi
scop) rspuns n care sunt exprimate asociere, exerciii cu alegere
Conjuncii. preri despre subiecte legate de multipla, exerciii de collocation,
preocuprile tinerilor. idoms, fixed phrases, phrasal verbs) Ilustratii, manual
4.2 Utilizarea dicionarului bilingv -dialoguri
pentru traducerea unor texte -exerciii de receptare a mesajului
funcionale scurte din limba englez audiat- exercitii cu alegere multipl, Fise de lucru, manual,
n limba romn exerciii de asociere
caiet de exercitii
-discuii, descrieri,
-exerciii de transfer si transformare
- -Exerciii de formulare/ construire a
unei argumentri
-exerciii de recapitualare/ redactare :
paragraf, rezumat, eseu structurat
-exerciii de traducere i
retroversiune