Sunteți pe pagina 1din 2

Grupa mijlocie nr.

1
EVALUARE FINALA
Perioada 6-16.06.2017
Nume copil.......................................................................
Nr. crt Comportamente masurabile Itemi
I Domeniul Limba si comunicare
Educarea limbajului
-sa recunoasca o poveste cunoscuta,dupa un -recunoaste povestea si o
fragment audiat continua
-sa foloseasca corect formele de genitiv si -foloseste corect formele de
dativ in propozitii simple genitiv si dativ in propozitii
simple
II Domeniul stiinte
Cunosaterea mediului
-sa clasifice mijloacele de transport in functie -clasifica mijloacele de transport
de mediul in care circula in functie de mediul in care
-sa descrie un mijloc de transport circula
-descrie un mijloc de transport
Activitati matematice
-sa numare corect in limitele 1-5,asociind cifra -numara corect in limitele 1-5 si
la cantitate raporteaza cifra la cantitate
-sa recunoasca formele geometrice - recunoaste formele geometrice
(cerc,patrat,triunghi) si le descrie (cerc,patrat,triunghi) si le
descrie
III Domeniul Om si sociatate
Activitati practice
-sa plieze hartia,respectand indicatiile date -pliaza hartia,respectand
-sa lipeasca materiale sintetice pentru a indicatiile date
realiza tema data - lipeste materiale sintetice
pentru a
realiza tema data
Educatie pentru sociatate
-sa aplice norme de convietuire in grup intr-o -deosebesc faptele bune de cele
situatie data rele
IV Domeniul Estetic si creativ
Educatie plastica
-sa picteze intr-un spatiu dat,nedepasind -modeleaza flori,frunze,vaza
conturul folosind pata de culoare prin miscari circulare si de
-sa modeleze vaza cu flori aplatizare
Educatie muzicala
-sa continue un cantec dupa un fragment audiat -continua cantecul inceput
-sa interpreteze cantecul audiat folosind -interpreteaza cantecul folosind
miscari sugerate de melodie miscari adecvate
V Domeniul Psiho-motric
Educatie fizica
-sa raspunda motric la o comanda data -porneste si se opreste la
-sa execute miscari la o comanda data comanda
-merge,alearga ,ocoleste
obstacole la comanda