Sunteți pe pagina 1din 6

Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.

2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodic Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN
Clasa: a VI -a prof. CIOCAN OLGA
Nr. sptmni: 17 Total ore: 34 (2 ore/sptmn )
ALGEBR

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II - lea

Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi Nr. de Spt. Obs


. ore
CG2-3. Reprezentarea unor date sub form Procente. Probleme n care intervin procente 2 S19(1)
de tabele sau de diagrame statistice n Proporii ; proprietatea fundamental a
vederea nregistrrii, prelucrrii i proporiilor.Aflarea unui termen necunoscut 1 S20(2)
prezentrii acestora dintr-o proporie
CG3-3. Alegerea metodei adecvate de Proporii derivate 1 S20(2)
rezolvare a problemelor n care intervin Mrimi direct proporionale 1 S21(3)
RAPOARTE I rapoarte, proporii i mrimi direct sau Mrimi invers proporionale 1 S21(3)
PROPORII invers proporionale Regula de trei simpl 1 S22(4)
(11 ore) CG4-3. Caracterizarea i descrierea Elemente de organizare a datelor; reprezentarea
mrimilor care apar n rezolvarea unor datelor prin grafice; probabiliti 1 S22(4)
probleme prin regula de trei simpl Prob de evaluare 1 S23(5)
CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu La dispozitia profesorului 2 S23-S24
ajutorul rapoartelor, procentelor sau (5-6)
proporiilor
CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor
i proporiilor a unor situaii problem i
interpretarea rezultatelor
Page 1 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

-dezvoltarea abilitatilor de comunicare; Rebus matematic 1 S25(7)


-stimularea curioziii copiilor prin Sudoku
investigarea descoperirilor;
PROGRAMUL -elevii vor invata notiuni noi prin
intermediul jocurilor;
coala Altfel -elevii vor identificarea date si relaii Curioziti matematice 1 S25(7)
(2 ore) matematice i corelarea lor n funcie de
contextul n care au fost definite
NUMERE CG1-4. Identificarea caracteristicilor Mulimea numerelor ntregi Z; opusul unui 1 S24(6)
NTREGI numerelor ntregi n contexte variate numr ntreg; reprezentarea pe axa numerelor,
(11 ore) CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere valoarea absolut a unui numr ntreg;
ntregi i a proprietilor acestora compararea i ordonarea numerelor ntregi
CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i Adunarea numerelor ntregi; proprieti 1 S26(8)
folosirea parantezelor n efectuarea Scderea numerelor ntregi 1 S26(8)
operaiilor cu numere ntregi nmulirea numerelor ntregi; proprieti 1 S27(9)
CG1-4. Identificarea caracteristicilor mprirea numerelor ntregi 1 S27(9)
numerelor ntregi n contexte variate Prob de evaluare 1 S28(10)
CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere Puterea unui numr ntreg cu exponent numr 1 S28(10)
ntregi i a proprietilor acestora natural
CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i Reguli de calcul cu puteri 1 S29(11)
folosirea parantezelor n efectuarea Ordinea efecturii operaiilor 2 S29-S30 (11-12)
operaiilor cu numere ntregi La dispozitia profesorului 1 S30(12)
LUCRARE SCRIS Pregtirea lucrrii scrise 1 S31(13)
SEMESTRIAL Lucrare scris 1 S31(13)
(2 ore)
CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere Ecuaii n Z; Inecuaii n Z 2 S32(14)
ntregi i a proprietilor acestora n Mulimea divizorilor unui numr ntreg;
rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor mulimea multiplilor unui numr ntreg 1 S33(15)
Page 2 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor 2 S33-S34 (15-16)
ECUAII inecuaiilor studiate n mulimea numerelor Prob de evaluare 1 S34(16)
I ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei
INECUAII probleme
N Z CG5-4. Interpretarea unor date din
(6 ore) probleme care se rezolv utiliznd numere
ntregi
CG6-4. Transpunerea unei situaii problem
n limbaj algebric, rezolvarea problemei
obinute i interpretarea rezultatului
RECAPITULAREA I -Exercitii si probleme recapitulative conform 2 S35(17)
CONSOLIDAREA planului de recapitulare
CUNOTINELOR
(2 ore)

Page 3 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodic Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN
Clasa: a VI -a prof. CIOCAN OLGA
Nr. sptmni: 17 Total ore: 34 (2 ore/sptmn )
GEOMETRIE
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea

Nr.
Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi de Spt. Obs.
ore
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor Bisectoarea unui unghi; proprietatea
elemente de geometrie plan n bisectoarei; concurena bisectoarelor 1 S19(1)
configuraii geometrice date unghiurilor unui triunghi
PERPENDICULARITATE CG2-7. Utilizarea instrumentelor Mediana n triunghi; concurena medianelor 1 S19(1)
(6 ore) geometrice unui triunghi (fr demonstraie)
(rigl, echer, raportor, compas)pentru a Prob de evaluare 1 S20(2)
desena figuri geometrice plane descrise La dispozitia profesorului 3 S20-S21
n contexte matematice date (2-3)
CG6-7. Transpunerea unei situaii-
problem n limbaj geometric, rezolvarea
problemei obinute i interpretarea
rezultatului
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n Drepte paralele; construirea dreptelor 2 S22(4)
plan paralele; axioma paralelelor
PARALELISM (paralelism) prin definiii, notaii, desen Criterii de paralelism 2 S23(5)
(8 ore) CG5-7. Interpretarea perpendicularitii Probleme recapitulative 1 S24(6)
n relaie cu paralelismul Prob de evaluare 1 S24(6)
La dispozitia profesorului 2 S26(8)
Page 4 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

PROGRAMUL -elevii vor invata notiuni noi prin Matematic distractiv 1 S25(7)
intermediul jocurilor; Sudoku
coala Altfel -dezvoltarea abilitatilor de comunicare; Concursul de matematic
(2 ore) -s dobndeasc cunotine noi; Prietenii matematicii 1 S25(7)
-implicarea elevilor din scoala care au
inclinatii spre limba matematic i
limbile moderne ntr-o competiie plin
de farmec dar i de fair-play
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor Suma msurilor unghiurilor unui triunghi 2 S27(9)
proprieti ale triunghiurilor n Unghi exterior unui triunghi;
configuraii geometrice date teorema unghiului exterior 1 S28(10)
PROPRIETILE CG2-8. Calcularea unor lungimi de
TRIUNGHIURILOR segmente i a unor msuri de unghiuri Proprietile triunghiului isoscel 2 S28-S29
(14 ore) utiliznd metode adecvate (10-11)
CG3-8. Utilizarea unor concepte Proprietile triunghiului echilateral 2 S29-S30
matematice n triunghiul isoscel, n (11-12)
triunghiul echilateral sau n triunghiul Proprietile triunghiului dreptunghic 2 S30-S32
dreptunghic (12-14)
CG5-8. Deducerea unor proprieti ale Probleme recapitulative 1 S32(14)
triunghiurilor folosind noiunile studiate Prob de evaluare 1 S33(15)
CG6-8. Interpretarea informaiilor La dispozitia profesorului 3 S33-S34
coninute n probleme legate de (15-16)
proprieti ale triunghiurilor.
CG3-8. Utilizarea unor concepte
matematice n triunghiul isocel, n
triunghiul echilateral sau n triunghiul
dreptunghic
CG5-8. Deducerea unor proprieti ale
triunghiurilor folosind noiunile studiate

Page 5 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

CG6-8. Interpretarea informaiilor


coninute n probleme legate de
proprieti ale triunghiurilor

LUCRARE SCRIS Pregtirea lucrrii scrise 1 S31(13)


SEMESTRIAL Discutarea lucrri scrise 1 S31(13)
(2 ore)
RECAPITULAREA I Exercitii si probleme recapitulative conform 2 S35(17)
CONSOLIDAREA planului de recapitulare
CUNOTINELOR -Ore la dispozitia profesorului
(2 ore)

Page 6 of 6