Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE CALENDARISTIC

Clasa a XI-a F
ANUL COLAR 2017-2018
Semestrul I - 18 sptmni
Semestrul al II-lea - 17 sptmni(inclusiv sptmna S tii mai multe, s fii mai bun!)
Nivelurile int pentru finele clasei a XII-a, vor fi urmtoarele: LIMBA MODERN 2 :
Limba 2 - nivel B1 pentru competenele de receptare;
nivel A2 pentru competenele de producere
Unitatea de Competene specifice Coninuturi Nr. Sptmna Obs.
nvare ore
1.3 Identificarea de informaii cheie din texte autentice;
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise
autentice Introducing ourselves Initial
2.2 Relatarea continutului unui film/ al unei povestiri pe Tenses Test
baza unui plan de idei dat
Revision Fluent speaking Paper
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tem de interes
3.2 Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare n
situaii n care nu poate avea loc o interaciune verbal 2 S1
oral direct (11-15 sept)
4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esenial
4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei
replici n cadrul unei conversaii pe teme familiare
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Animal Magic
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Topic: pets
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Vocabulary: related to animals, pets,
UNIT 1 Part 1: 2.1 Descrierea (oral/ in scris) a unor activitati cotidiene, tratments, food, fashion, social events 2 S2
obiceiuri
Structure: Infinitive/ -ing form, useful (18-22 sept)
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tema de interes
expressions, adjectives
Function: talking about pet therapy;
discussing the advantages and the
disadvantages of having a pet
1.1 Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in Weather Forecasters
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Topic: jobs and lifestyles
Unit 1 Part 2: 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Vocabulary: related to weather reports, 1 S3
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt television, politics, jobs, (25-29 sept)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
Structure: Relatives, useful expressions,
tinerilor
2.5 Redactarea unor texte functionale simple collocations,
Function: talking about weather
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Audrey Hepburn 3 S3
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Topic: Fashion and clothes (25-29 sept)
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Vocabulary: related to different kinds of S4
Unit 1 Part 3: 2.2 Relatarea continutului unui film/ al unei povestiri pe clothes, films, fashion (02-06 oct)
baza unui plan de idei dat
Structure: comparisons, particles, useful
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tema de interes
expressions
Function: describing clothes, making notes
1.2 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Cars
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tema de interes Topic: vehicles
Unit 1 Part 4: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple Vocabulary: related to cars 2 S5
3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Structure: conditionals, useful expressions (09-13 oct)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
and phrases
Function: describing cars; giving
suggestions, recommendations, making
notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: clothes; theatre, cinema, lifestyles;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o tema de interes events, festivals, ceremonies
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Vocabulary: related to clothes, events,
Exam Focus 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in ceremonies, music, jobs, food, television,
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
entertainment, means of transport, pollution S6
3..3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile Structure: prepositions, adjectives, passive 4 (16-20 oct)
tinerilor voice, participles, idioms and idiomatic S7
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise expressions, short forms, sequence words, (23-27 oct)
autentice the imperative
Function: giving personal information,
describing people, places, objects, events;
writing instructions; describing events/
people/ places/ objects, festivals and
ceremonies
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Winter in Venice
2.1 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri pe Topic: places
baza unui plan de idei dat Vocabulary: related to travelling, cities, 2 S8
Unit 2 Part 1: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple carnivals (30 oct-03
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Structure: the passive, useful expressions nov)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
1.3 Identificarea sensului global al unui mesaj and phrases
Function: describing places, making notes
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Happiness
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: peoples feelings and emotions
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to emotions and
Unit 2 Part 2: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns feelings, lifestyles 1 S9
1.2 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: repetition of the subject/ object, (06-10 nov)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor useful expressions
1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: describing feelings, moods;
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru making notes
1.3 Identificarea deinformatii cheie din texte autentice Football Makes History
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, Topic: sports and games
pe baza unui plan de idei dat Vocabulary: related to sports, games, 2 S9
Unit 2 Part 3: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple competitions, violence (06-10 nov)
1.3 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Structure: definite article the, useful S10
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
expressions (13-17 nov)
Function: talking about violent incidents in
sports; making notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Crime Prevention
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: crime and prevention
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to crime, violence,
Unit 2 Part 4: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns television, terrorism, burglary, vandalism
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: should, useful expressions 1 S10
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor Function: writing an essay, talking about (13-17 nov)
1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in crime prevention
scopul indeplinirii unei sarcini de lucru
1.3 Identificarea de detalii din texte/ documente Topic: sports, holidays, disasters
autentice Vocabulary: related to sports, holidays,
2.6 relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei disasters
activitati de grup / proiect individual / activitati Structure: prepositions, past tenses, S11
cotidiene, etc.
Exam Focus sequence words, reported or direct speech, 4 (20-24 nov)
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in short forms, reporting verbs S12
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Function: problem solving, decision (27nov-01
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt making, planning, prioritising speculating dec)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile on given picture prompts; writing a
tinerilor narrative (stories factual reports)
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in
scopul indeplinirii unei sarcini de lucru
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Rats
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei Topic: pests
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to pests, rats, insects 2 S13
Unit 3 Part 1: cotidiene Structure: modals, useful expressions and (04-08 dec)
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
phrases
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Function: talking about animals and insects,
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj making notes
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj The Qualities We Prize in our Children
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: sociology
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to desired qualities in
Unit 3 Part 2: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns ones child, manners, values, qualities 2 S14
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: tenses, useful expressions and (11-15 dec)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor phrases
1.6 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: talking about the qualities of a
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru child
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice The Internet
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, Topic: technology
pe baza unui plan de idei dat Vocabulary: related to technologies,
Unit 3 Part 3: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple Internet, computers, schools, information 2 S15
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
systems (11-22 dec)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
Structure: clauses of concession/ addition,
useful expressions
Function: talking about computers, making
notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Funfair Attraction
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: entertainment
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to entertainment,
Unit 3 Part 4: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns funfairs, attractions, cars, social activities,
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
games 1 S16
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor Structure: useful words and phrases (15-19 ian)
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: describing different funfair
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru attractions, writing a letter, describing an
event
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: technology, appearances,
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei entertainment, animals
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to technology,
cotidiene appearances, entertainment, funfairs
Exam Focus 2.5 Redactarea unor texte functionale simple Structure: prepositions, passive voice, single 2 S16
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
word verbs, descriptive adjectives, idioms/ (15-19 ian)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt phrasal verbs, linking words Function: S17
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile giving personal information, writing formal/ (22-26 ian)
tinerilor informal/ transactional letters; letters of
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj complaint, of apology, of application;
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in narrative descriptive letters, describing
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru peoples appearance, asking/ giving
information, asking/ offering advice,
accepting/ refusing an invitation, giving/
asking for directions
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice The Egyptian Pyramids Topic: Ancient
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei civilisations
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to travelling, locations,
cotidiene pyramids, technology S17
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Unit 4 Part 1: Structure: misuse of prepositions, useful 2 (22-26 ian)
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
expressions and phrases S18
Function: talking about the pyramids, (29ian-02feb)
making notes, presenting a one-minute TV
talk
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Friendship
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: Human relations
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to relationships,
Unit 4 Part 2: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns hobbies, feelings, family 1 S18
1.3 redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: reported speech, idioms, (29ian-02feb)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor particles, word formation, synonyms
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: talking about friendship, making
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Leaving Workers in the Lurch
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, Topic: unemployment
pe baza unui plan de idei dat Vocabulary: related to unemployment, jobs,
Unit 4 Part 3: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple immigration, training programmes, wages,
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
social security 1 S19
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
Structure: clauses of purpose, useful (12-16 feb)
expressions, idioms, particles
Function: talking about the problem of
unemployment, writing a composition,
applying for a job, giving a one-minute talk
1.7 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Museums in Wales
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: Art
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to museums, galleries,
Unit 4 Part 4: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns history, exhibitions, paintings, sculptures
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: word formation, useful 1 S19
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor expressions (12-16 feb)
1.6 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: describing types of museums,
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru completing the table, asking for information
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: technology, competition, tourism,
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei press
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to technology,
cotidiene competition, tourism, free press, travelling,
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
history, social issues, sports, credit cards
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Exam Focus cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Structure: prepositions, linking words 2 S20
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt Function: problem solving, decision (19-23 feb)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile making, planning, prioritising, speculation
tinerilor on given picture prompts, writing
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj argumentative essays, expressing opinions,
1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in listing points, making contrasting points,
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru concluding, making notes, writing a
composition
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice When Shopping is a Problem
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei Topic: shopping
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to shopping,
Unit 5 Part 1: cotidiene, etc advertisments, supermarkets
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Structure: conditionals, useful expressions, 1 S21
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
collocations, synonyms (26feb-02mar)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
1.3 Identificarea sensului global al unui mesaj Function: giving advice; talking about
shopping, comparing and contrasting,
making suggestions
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Global Television
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: media Vocabulary: related to
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in television, channels, audiences, newspapers, S21
Unit 5 Part 2: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns radio 1 (26feb-02mar)
1.3 redactarea de scrisori de raspuns in care sunt Structure: useful expressions, collocations,
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
the subjonctive
tinerilor
1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: describing different types of TV
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru programmes, making a survey, comparing
and contrasting, writing a report
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Global Warming
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, Topic: weather
pe baza unui plan de idei dat Vocabulary: related to global warming,
Unit 5 Part 3: 2.5 Redactarea unor texte functionale simple weather, 1 S22
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Structure: useful words and phrases, (05-09 mar)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
synonyms, collocations, subjonctive,
conditionals
Function: talking about global warming,
comparing and contrasting, making notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Go Camping
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: holidays
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to travelling, camping, S22
Unit 5 Part 4: cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns hotels, holiday places 1 (05-09 mar)
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: adjectives; useful expressions,
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor collocations
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: describing a campsite; talking
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru about favourite holiday places, completing a
table, comparing and contrasting
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: camping, environment; school;
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei shopping; transport; books; crime, books,
activitati de grup / proiect individual / activitati travelling
cotidiene Vocabulary: related to camping,
2.5 Redactarea unor texte functionale functionale
environment; school; shopping; transport; S23
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Exam Focus cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns books; crime, pollution, magazines, music, 2 (12-16 mar)
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt fairs
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile Structure: prepositions, useful expressions
tinerilor and verbs, present tenses, reported speech,
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj linking words
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: giving personal information,
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru writing survey reports, witness statements,
news reports, introducing, generalizing,
introducing other peoples opinions,
concluding/ summarizing, writing
hypotheses
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice 2Super-Terrorism
Unit 6 - Part 1: 2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei Topic: terrorism
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to terrorism and crime, S24
cotidiene freedom of speech 1 (19-23 mar)
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Structure: tenses, useful expressions,
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns collocations Function: talking about
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj terrorism and how it can be prevented,
answering questions
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj Qigong S25*
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: medicine S24 (26-
Unit 6: Part 2 1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to different types of (19-23 mar) 30mar)
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns therapies, forms of alternative medicine, 1 Spt. S
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt tii mai
illnesses, treatments
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile multe, s
tinerilor Structure: comparative superlative
fii mai
1.6 Selectarea de informatii din mai multe texte in degrees, useful expressions bun!
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru Function: talking about alternative
medicine, treatments and procedures, giving
recommendations, expressing feelings
Going Underground
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: dwellings
Unit 6: Part 3 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri pe Vocabulary: related to types of buildings
baza unui plan de idei dat and architecture, homes, religion 1 S26
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Structure: countable uncountable nouns; (11-13 apr)
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns useful expressions
Function: describing types of dwellings;
talking about living underground, making
notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Sunken Vessels
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: disasters
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: related to vessels and sunken S26
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
Unit 6: Part 4 1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt ships, the crew, travelling 1 (11-13 apr)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile Structure: phrasal verbs, words often
tinerilor confused
1.4 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: talking about disasters, sunken
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru
ships, making notes
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: sunken ships, alternative therapies,
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei travelling by plane
Exam Focus activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to sunken ships,
cotidiene alternative therapies, travelling,
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
environment, nature
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Structure: prepositions, 2 S27
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt Function: problem solving, decision (16-20 apr)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile making, planning, prioritising, speculation
tinerilor on given picture prompts; writing articles,
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj newspaper headlines, news articles
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice High Tech Pollution
2.6 Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei Topic: pollution
activitati de grup / proiect individual / activitati Vocabulary: related to different kinds of
cotidiene pollution, factories, unemployment, waste
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Unit 7: Part 1 Structure: what that/ inversion; useful 1 S28
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns expressions, particles, concluding/ (23-27 apr)
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj summarizing
Function: discussing the major causes of
pollution in general and how it can be preve
nted
1.2 Identificarea sensului global al unui text We Bought an Island Topic: City life
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Country life
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in Vocabulary: words used to describe the city
Unit 7: Part 2 cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns and the country life 1 S28
1.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Structure: causative form, useful (23-27 apr)
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor expressions, past tense
1.6 Selectarea de informatii din mai multe texte in Function: discussing for and against points
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru for living in an island or in a city, writing a
composition
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Kew Gardens S29*
2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, Topic: Parks and gardens 1 mai Zi
Unit 7: Part 3 pe baza unui plan de idei dat Vocabulary: words used to describe plants liber
2.5 Redactarea unor texte functionale simple and flowers, gardens
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Structure: pronouns, collocations
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns
Function: describing types of flowers and
plants, making notes; talking about S29
gardening (30 apr-04mai)
Unit 7: Part 4 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Book Reviews 1
2.5 Redactarea unor texte functionale simple Topic: literature
3.4 Redactarea de scrisori personale de raspuns in care Vocabulary: related to books and different
sunt exprimate ganduri types of writing
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
Structure: words often confused
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns despre
subiecte legate de preocuparile tinerilor Function: describing books
1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice Topic: pollution, pros and cons for leaving Practic
2.6 relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei school, hospitals, sport, gardens, movies comasat
activitati de grup / proiect individual / activitati : S31(14-
Vocabulary: words used to describe 18 mai)-
cotidiene hospitals, gardens and movies S38(09-
2.5 Redactarea unor texte functionale simple
Exam Focus Structure: prepositions S30 13 iul)
1.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns Function: giving personal information on 2 (07-11 mai)
1.7 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt sports, problem solving, decision making,
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile planning, prioritising, speculating on given
tinerilor picture prompts, discussing the benefits of
1.7 Identificarea sensului global al unui mesaj gardening; writing reviews
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in
scopul indeplinirii unei sarcini structurate de lucru
Planificare Anual
Clasa a XI-a E, profil: electromecanic profesional
An colar 2017-2018
Manual: Mission 2, Editura Express Publishing

Nr. Succesiunea TIPOLOGIA DEMERSURILOR DIDACTICE Nr. total Obs.


crt.
unitilor didactice de ore

Lecii de Lecii de predare- Or la Lecii de evaluare


comunicare nvatare dispoziia - Bilans-
profesorului
1. Revision 1h 1h 2h Semestrul I

2. Unit 1 2h 2h 1h 2h 7h

3. Exam focus 1h 2h 1h 4h

4. Unit 2 2h 3h 2h 7h

5. Exam focus 1h 2h 1h 4h

6. Unit 3 2h 3h 2h 7h

7. Exam focus 1h 1h 2h

8. Unit 4-Part 1,2 1h 1h 1h 3h

7. Unit 4-Part 3,4 1h 1h 2h Semestrul

8. Exam focus 1h 1h 2h al II-lea


9. Unit 5 1h 2h 1h 4h

10. Exam focus 1h 1h 2h

11. Unit 6 1h 2h 1h 4h

12. Exam focus 1h 1h 2h

13. Unit 7 1h 1h 1h 3h

14. Exam focus 1h 1h 2h

Total numr de ore 18h 20h 1h 18h 55h