Sunteți pe pagina 1din 2
‘vedo darts dete pagine 3 ‘CONISIA ADMINISTRATIVA, PENTRU SECURITATEA SOCIALA A UUCRATORILOR MIGRANT o E402 || RO _TESTAT PRIVIND CONTINUAREA STUDIILOR IN VEDEREA ACORDARII PRESTATHLOR FAMILIALE Fogutamont 14087: a 73; a4; art 77: 7 Regulerent 574/72: at 6; a 8:2 0: 91: a 92 A. Corea do aestat ‘Ase comolet de cite inst competents penis ecordoeeprestaiorfamil. Dacd fermion! ecto destin une stl dn Belge sau ia se anon on fori 402 Arex ‘Sosa depreciate Dsataret (1 Tislr de pensia reg sala) +1 Cr eucrtringepensont [Titre pense rage rato ndepersen) Ate parscane cat cola monionae Doren cy 12 Prenume ume arto (*) Loci nate) 13° Date nestor sex tonalite Numée do denier’ asgurare 14 Adtesa 2] Sev su eudont 24 Name (4 To. Be toe Bs tame tor) ANDeADR.. TEODOCA pcs 23 pater 0) ee ‘ma eer aur SATU ARE “dn 0%. 4994 ‘ 24 nanan: LCE... ORTH HARE,.... ST BUCOVINA.,..MB.8, JS SATU, HARE Ror Ayia. 2s Clow acer vo tint eter (ines ama soimeutaa as 3 ]__tnsngia competent pont acordareaprtaiorfoile 31 Dannie 32° dasa () 8:3. Numar do ror l doco 34 Stanpla 35 Data 36 Semnsiura E402 A se complet deceit (scold sau insite de nvtmtint superior sau univers $1. se aces inte merfona fs ube 8. aa Porson deren anttia 2 Fosernea asta do tint overt nrc 7 telndoe te: nn. AR. O9, DONE: ‘Anu godara incoputiadatade nL... POLY. (data) sr tervinatla.ucd %.. OF. OR, (esta) a2 43 Tod de go00i 0)... PUBLIC. E Forma stud (4), Cuks.. SEH. 2 44 Studien acess ist 0 vor pling probatl pin la data de: imig.. $09. 455 Numa de ore de curs AD ve saptimany’) Aces fe se repaeazain = en de le) 4.9 Numi estimate ore consarae fn fecaresiptimntemelor penta 26888 nono dQ. cn Sititnd ‘roma oo tabi unzata nua pan inte in Repubies Cah Frans, Laon Leb OL 51 Pocanaceconnat inc 2 meas cree neti! de nn eeeonnat a iba 7, umitaraa ema ees Diwan general (Ctra eis su rotons inte super su vertor {aki toma de ttt (rosea) 52 Canepa (ae rca [eater pn coxeaponden Chew se ‘Deru co drat stimanal mai mic de 20d a {Dsctarizre api dun an ear, la pala Datete 53 Cutan target) $4 Persoana desemnati \a rubrica 2 primegie o bursa de studi (°) de One 541 Contam bul de sti : 155 Fomado pa socal") aia 50 Sure vs 71a ne pn rth ds Gren seo sara 10 pin 1 Corsude srt te eau resmande Seo pod pcb et De De 22 Corse ae atanend cin exe ecomandat sau general ecanoset Ces On 63 Ent test rege pods cursor Oe One 64 Lacon tpl crutr recent pegste vats cosas aestra Oe Om 165 _Suntcchindt atic sau cnostinesunlmentre cave suntrecesre sau fostoae per csi da Ow ‘Scoala Su insta de vam sped sau urea 73 Denne SLORLD,. POSIZICERER __ SHRITARA, paesa(): ..SATU...PRE.. ne ee we. 1 SATU HARE, HBA. 74 Ona YAO 201¥ 19 Semeura

S-ar putea să vă placă și