Sunteți pe pagina 1din 9

FORMULARE

Formularul nr. 1 Declaraie privind eligibilitatea;


Formularul nr. 2 Declaraie privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181;
Formularul nr. 3 - Declaraie privind nencadrea n situaiile prevzute la art. 69 1 din
OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
Formularul nr. 4 - Declaraie privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune sau al crui
angajament de participare a fost obinut de ctre ofertant, responsabil de ndeplinirea acordului cadru;
Formularul nr.5. - CV-uri din care s rezulte c ofertantul dispune de personal calificat n msur s
ndeplineasc activitile prevzute n caietul de sarcini;
Formularul nr. 6 - Formular de ofert;
Formularul nr. 7 Scrisoare de inaintare
Formular nr. 1
Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,
cont trezorerie)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................................


(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunea
excluderii din procedur i sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia
prevzut la art. 180 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii
criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completrii...................... Operator economic,


................................
(semntur autorizat i tampila)
Formular nr. 2

Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,
cont trezorerie)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181

Subsemnatul(a) _______________________________, reprezentant mputernicit al


_______________________________________________ [se insereaza numele operatorului economic-
peroana juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaz, dup caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data], organizat
de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judecrorul-sindic;
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele
componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia*;
c1) n ultimii 2 ani
[ ] mi-am ndeplinit obligaiile contractuale n totalitate;
[ ] nu mi-am ndeplinit obligaiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de
natur s produc grave prejudicii beneficiarilor contractelor;
(Se bifeaz situaia corespunztoare)

d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o
fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;
e) nu prezint informaii false i prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant n scopul
demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,
.

(semnatura autorizat )
A se completa de ctre fiecare membru al asocierii, n cazul n care oferta este depus de o asociere

* sau n ara n care este stabilit ..............


Formular nr.3

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare

1. Subsemnatul/a, n calitate de .(ofertant/candidat/ofertant


asociat/subcontractant/tert sustinator), la, n temeiul art.691 din OUG nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, declar pe proprie rspundere,
sub sanciunea falsului n declaraii, urmtoarele:
nu am drept membri n cadrul consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare
i/sau acionari ori asociai, persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea
incusiv, ce dein funcii de decizie n cadrul Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice;
nu sunt implicat n relaii comerciale, astfel cum sunt prevzute la art. 69 lit a) din OUG nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, cu persoane ce dein funcii de decizie n cadrul
Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice i anume Gyozo Istvan Barczi - Secretar General,
Cornelia Nagy - Secretar General Adjunct, Raluca Mihaela David - Director, Petruta Catangiu
Director, Adrian Dan Dugaiasu Director General, Florica Baitan sef serviciu, Mihaela Clapan -
sef serviciu, Simona Leche consilier, George Ionas manager public, Simona Rang consilier,
Victoria Popovici consilier.
2. Subsemnatul/a.. declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor
interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii
contractului de achiziie public.
3. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .............................................. cu privire la
orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
(denumirea i adresa autoritii contractante)
activitatea legtur noastr.

Operator economic
.
(nume i functie persoana autorizata )
.
(semnatura persoan autorizata i stampila )

A se completa de ctre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant si tertul sustinator , dac este


cazul.
Formular nr. 4

Operator economic
................................
(denumirea/numele, adresa, telefon. Fax,
cont trezorerie)

Declaraie
privind personalul tehnic de specialitate de care se dispune sau al crui angajament de participare a fost
obinut de ctre ofertant, responsabil pentru ndeplinirea contractului de servicii

1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al


_________________________________________________________,
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n
tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care insotesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa
furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai autoritatii contractante
______________________________________________
(denumirea i adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtura cu activitatea noastr.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de


___________________________________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Nume/Prenume Specializare Responsabiliti


Personal de
specialitate

Data completrii ......................


Ofertant,
(semntura autorizata )
Formular nr. 5

Curriculum vitae
Model de Curriculum Vitae | <numele aplicantului>

* Not | nlocuii rubrica (numele aplicantului cu propriul nume)


** Not | Toate textele scrise cu aceste caractere au rol informativ i nu apar n CV

INFORMAII PERSONALE |
Nume | (Nume, prenume)
|
Adres | (numrul, strada, cod potal, ora, ara)

Telefon |
Fax |
E-mail |
|
Naionalitate |
|
Data naterii | (ziua, luna, anul)

EXPERIEN PROFESIONAL | (Menionai pe rnd fiecare experien profesional pertinent,


| ncepnd cu cea mai recent dintre acestea
* Perioada (de la - pn la) |
* Numele i adresa angajatorului |
|
* Tipul activitii sau sectorul de |
activitate |
|
* Funcia sau postul ocupat |
|
* Principalele activiti i |
responsabiliti |

EDUCAIE I FORMARE |
* Perioada (de la - pn la) | (Descriei separat fiecare form de nvmnt i program de
| formare profesional urmate, ncepnd cu cea mai recent)
|
* Numele i tipul instituiei de |
nvmnt i al organizaiei |
profesionale prin care s-a |
realizat formarea profesional |
|
* Domeniul studiat/aptitudini |
ocupaionale |
* Tipul calificrii/diploma |
obinut |
* Nivelul de clasificare a formei |
de instruire/nvmnt |

APTITUDINI I COMPETENE
PERSONALE
dobndite n cursul vieii i |
carierei dar care nu sunt |
recunoscute neaprat printr-un |
certificat sau o diplom |
Limba matern |
Limbi strine cunoscute | (Enumerai limbile cunoscute i indicai nivelul: excelent, *
abilitatea de a citi | bine, satisfctor)
|
* abilitatea de a scrie |
* abilitatea de a vorbi |
Aptitudini i competene artistice | (Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n care le
Muzic, desen, pictur, literatur | ai dobndit)
etc. |
Aptitudini i competene sociale | (Descriei aceste aptitudini i indicai contextul n carele-ai
Locuii i muncii cu alte persoane, | dobndit)
ntr-un mediu multicultural, ocupai |
o poziie n care comunicarea este |
important sau desfurai o |
activitate n care munca de echip |
este esenial. (de exemplu cultur, |
sport etc.) |
|
Aptitudini i competene | (Descriei aceste aptitudini i indicai n ce context le-ai
organizatorice | dobndit) De exemplu coordonai sau conducei activitatea
| altor persoane, proiecte i gestionai bugete; la locul de
| munc, n aciuni voluntare(de exemplu n domenii culturale
| sau sportive)
|
Aptitudini i competene tehnice | (Descriei aceste aptitudini i
(utilizare calculator, anumite | indicai n ce context le-ai
tipuri de echipamente, maini etc.) | dobndit
|
Permis de conducere |
|
Alte aptitudini i competene | (Descriei aceste aptitudini i
Competene care nu au mai fost | indicai n ce context le-ai
menionate anterior | dobndit)
|
INFORMAII SUPLIMENTARE | (Indicai alte informaii utile i
| referinte care nu au fost mentionate de exemplu persoane
| de contact, etc)
Formula

Formularul nr.6

OFERTANTUL
_______________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Ctre:
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Domnilor,

1.Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai


ofertantului ... , ne oferim ca, n
(denumirea/numele ofertantului)
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat,
s prestm . pentru suma de.lei, reprezentand lei, la care se
(denumirea serviciilor)
adauga taxa pe valoarea adaugata de.lei.

2.Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s
prestm serviciile n graficul de timp anexat.
3.Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de 60 (saizeci) zile, respectiv pn la data de
, si ea va ramne obligatorie pentru noi i poate fi
(ziua/luna/anul)
acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast
ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta
noastr este stabilit ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi.
5. Alturi de oferta de baz:
|_| depunem oferta alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de
ofert separat, marcat n mod clar "alternativ";
|X| nu depunem oferta alternativ.
(se bifeaza opiunea corespunztoare)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca
fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu
prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau
orice alt ofert pe care o putei primi.

Data / /
_______________________, n calitate de_____________________________, legal autorizat s
(semntura)
semnez oferta pentru i n numele________________________________
Formular nr. 7

Ofertantul

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _____________________________________________________
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea


contractului
______________________________________
(denumirea contractului de achizitie publica)

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:


(denumirea/numele ofertantului)

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de __copii :
a). oferta;
b). documente care insotescoferta.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __ . __.2014

Cu stima,

Operator economic,
________________
(semnatura autorizata)

Ofertant,
________________________
(denumirea/numele)