Sunteți pe pagina 1din 1

Verbe

a)/gw- a duce, a purta, a aduce e)lpi/zw a spera paideu/w a educa


a(rpa/zw- a rpi e)sqi/w a mnca pai/w a lovi
bouleu/w- a sftui, a plnui eu)ri/skw- a gsi paraskeua/zw- a pregti
e)/xw- a avea qa/ptw a ngropa pei/qw a convinge a se
lu/w- a dezlega, a elibera h)/kw a veni, a merge supune
pe/mpw- a trimite quama/zw- a admira, a se mira pisteu/w- a crede
a)qroi/zw- a aduna qarru/nw a ncuraja plhsia/zw- a se apropia
diw/kw a urmri qhreu/w- a vna pra/ttw a face
keleu/w- a porunci qn$/skw a muri poreu/w a nainta, a se
a)kou/w- a auzi, a asculta qu/w- a sacrifica ndrepta spre
a)lla/ttw a schimba kataluw/- a face pace, a pune pori/zw a da, a oferi, a
a(marta/nw a grei capt procura
a)nabai/nw a urca kle/ptw- a fura shmai/nw - a semnaliza, a face
a)nagignw/skw a citi kinduneu/w- a fi n pericol semn
a)gora/zw- a cumpra klei/w a nchide r(i/ptw a arunca
a)/rxw- a ncepe, a conduce kle/ptw a fura spei/rw a semna
bai/nw a merge, a veni khru/ssw a anuna, a vesti strateu/w a face o expediie
ba/llw a arunca, a lovi kola/zw a pedepsi speu/dw a se grbi
bla/ptw a lovi, a rni ko/ptw - a tia s%/zw- a salva
ble/pw a vedea, a privy kri/nw a distinge, a separa, a tara/ttw- a tulbura, a deranja
bohqe/w -a ajuta judeca te/mnw- a tia
basileu/w- a conduce kru/ptw a ascunde titrw/skw a rni
bre/xw- a muia ktei/nw- a ucide tre/fw- a hrni
gra/fw- a scrie le/gw- a spune, a vorbi tre/xw- a alerga
geu/w a gusta lei/pw a prsi, a abadona feu/gw- a fugi, a se feri
gumna/zw- a exersa kwlu/w a mpiedica fai/nw- a aprea, a se ivi
dakru/w -a plnge lamba/nw a lua, a primi fe/rw- a duce, a purta
gignw/skw a cunoate, a ti, a me/llw- a inteniona, a fi pe fqei/rw- a distruge
nva punctul de a fra/zw- a spune
dei/dw- a se teme manqa/nw a nva, a afla
di/daskw a nva me/nw- a rmne, a sta, a
didra/skw a alerga- sat atepta
e)lau/nw- a conduce, a porni nomi/zw a socoti, a gndi,a
considera