Sunteți pe pagina 1din 12

Construire pod peste paraul

Terpezita, strada Primariei, sat


S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Construire pod peste paraul Terpezita, strada


Primariei, sat Carpen, comuna Carpen, judetul Dolj
Documentatie pentru obtinerea
Avizului de la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" -
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

Pagina 0 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

-2017-

Construire pod peste paraul Terpezita, strada Primariei, sat


Carpen, comuna Carpen, judetul Dolj

Proiect nr. P5/2017

Documentatie pentru obtinerea


Avizului de la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" -
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

BORDEROU

Piese scrise:
Borderou
Foaie de semnaturi
Memoriu tehnic
Calcul hidraulic
Chei limnimetrice
Copie studiu geotehnic

Piese desenate:
Plan de amplasare in zona (scara 1 : 10000)
Plan de situatie (scara 1: 500)
Dispozitie generala (scara 1:100; 1:50)
Profil longitudinal prin axul talvegului albiei 3-3
Sectiunea 1-1 (amonte pod)
Sectiunea 2-2 (aval pod)

Pagina 1 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Construire pod peste paraul Terpezita, strada Primariei, sat


Carpen, comuna Carpen, judetul Dolj

Proiect nr. P5/2017

Documentatie pentru obtinerea


Avizului de la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" -
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

INTOCMIT

Ing. Bonci Gelu Vali

Pagina 2 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Construire pod peste paraul Terpezita, strada Primariei, sat


Carpen, comuna Carpen, judetul Dolj

Proiect nr. P5/2017

Documentatie pentru obtinerea


Avizului de la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" -
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU

I. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectului de investitii


Documentatia ce se elaboreaza face referire la lucrarea Construire pod peste
paraul Terpezita, strada Primariei, sat Carpen, comuna Carpen, judetul Dolj .

1.2 Elaboratorul proiectului


S.C. SIA DYNAMIC SOLUTION S.R.L.
Str. Unirii, Nr. 164
Craiova, telefon: 0251/533 231

1.3 Beneficiarul lucrarilor/Autoritatea contractanta


Comuna Carpen, judetul Dolj.

1.4 Amplasamentul obiectivului


Podul ce face obiectul acestei documentatii se va amplasa pe strada Primariei
care supratraverseaza paraul Terpezita la km 0+065, in satul Carpen, intravilanul
comunei Carpen, judetul Dolj.
Comuna Carpen este situat n partea de vest a judeului Dolj, la limita
administrativ a acestuia cu judeul Mehedini, n lungul drumului judeean DJ 606
Craiova Seaca de Padure.
Oraul cel mai apropiat este municipiul Craiova (judeul Dolj), la cca. 45 km pe
direcia SE fa de comuna Carpen.

1.5 Scopul investitiei

Pagina 3 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Tinand seama de faptul ca podul existent nu mai prezinta siguranta in exploatare


(comform expertizei tehnice intocmite), se impune inlocuirea acestuia cu un pod nou
dimensionat corespunzator.
II. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1 Suprafata si situatia juridica a terenurilor:


Suprafata destinata construirii podului apartine domeniului public al comunei
Carpen, judetul Dolj.
Podul se va construi in locul podului existent care conform expertizei tehnice
necesita inlocuire.
Suprafata totala construita este de 2215mp dupa cum urmeaza:
- suprafata pod: 210mp,
- suprafata rampe (inclusiv santuri): 550mp;
- suprafata amenajare albie:1455mp.

2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament


2.2.1 Localizare si date geomorfologice
Din punct de vedere al reliefului, comuna Carpen este situat n Cmpia nalt
a Blciei n cadrul Cmpiei Colinare, n V Piemontului Getic, n extremitatea SE
a Platformei Strehaia. Aceasta reprezint zona de contact cu Cmpia Romn, zon de
trecere de la Dealurile Motrului (n N) la Cmpia Olteniei (n S), pe cursul superior al
rului Desnui.
Comuna este situat aproximativ la altitudinea de 218 m (pe teritoriul
administrativ al comunei altitudinea variaz ntre 174m n partea de S i 236m n partea
de N).
Relieful caracterisitic este relieful de platform nalt, strbtut de cursurile de
ap ale afluenilor direci i indireci ai Jiului, dintre care Deznuiul cu afluenii si:
prul Carpen, prul Boca, prul Porcreul, Valea Bltani n care se afl o balt,
prul Bltoaci, prul Grbovul, alte praie care se formeaz n sezonul ploios sau
din zpezi.

2.2.2 Clima
Din punct de vedere al condiiilor climatice, localitatea se situeaz ntr-o zon cu
climat temperat-continental, cu influen submediteraneean, cu ierni blnde i
veri clduroase, uneori secetoase cu o temperatur medie anual peste 10C (10-11C),
maxima absolut de 39,5C i o minim absolut de -22C.
Primvara ncepe mai devreme, iar numrul de zile de var este peste 70 zile/an,
iar numrul zilelor fr nghe este de 205 zile/an.
Precipitaiile nregistreaz o medie peste 500 mm/an.
Direcia vnturilor dominante este V-NVE-NE.
Pagina 4 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Climatul local este caracterizat de influena pozitiv a suprafeelor mari ocupate


cu pduri (cca. 381 ha) i a Desnuiului, cu vile i afluenii si.
Zona studiata se gsete n cadrul tipului climatic I, cu un indice de umiditate
Im = 20 0.
Adncimea de nghe a terenului natural din zona este conform STAS 6054 de
80cm;

2.2.3 Geologia si seismicitatea


Zona Carpen face parte din unitatea structural geologica Depresiunea Getica.
La alcatuirea ansamblului geologic al zonei iau parte formatiuni sedimentare de
natura aluvionara (terasa Paraului Desnatui) de varsta neogena si cuaternara, acoperite
de aluviuni grosiere recente.
Formatiunile neogene nu au fost interceptate cu lucrarile de cercetare efectuate
(forajul geotehnic).
Formatiunile interceptate de forajul geotehnic sunt de varsta pleistocen mediu
pleistocen superior si sunt alcatuite din materiale aluvionare fine argiloase, plastic
consistente la moi, in primii 1.8m si materiale argilo prafoase, cu elemente de pietris,
plastic consistente, cu compresibilitate medie, saturate, mai jos.
Din punct de vedere al seismicitii, suprafaa cercetata se afla n zona E de
seismicitate, are o acceleraie seismica pentru proiectare ag = 0. 15g (conf. P100-
1/2013), perioada de colt Tc = 1.0s, are gradul 7 1 de seismicitate (gradul 7 cu o
perioada de revenire de 50 ani);

2.3 Caracteristicile principale ale podului

2.3.1 Situatia existenta


In prezent pe strada Primariei la km 0+065 unde se doreste construirea unui pod
nou exista un pod cu suprastructura din grinzi metalice peste care sunt montate traverse
de lemn de cale ferata si care sustin calea rutiera alcatuita din material granular (balast
+ piatra sparta).
Podul are 3 deschideri aproximativ egale de 8m fiecare.
Infrastructura existenta consta din doua pile avand fundatii din beton de ciment
si elevatii alcatuite din 3 tevi metalice contravantuite cu profile metalice de tip cornier
si doua culee de beton de ciment in care sunt incastrate grinzile metalice ce intra in
alcatuirea suprastructurii.
Conform expertizei tehnice care s-a intocmit este necesar realizarea unui nou
pod.

Pagina 5 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

Foto:

Pagina 6 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

2.3.2 Situatia proiectata


Proiectul s-a intocmit in baza studiilor topografice si geotehnice precum si in
baza datelor culese de pe teren.
Lungimea podului s-a determinat in baza unui calcul hidraulic pentru un debit
Q1%=62mc/s, debit comunicat de "Administratia bazinala de apa Jiu".
Lucrarile se suprapun peste traseul drumului existent, nefiind necesare
exproprieri.
Podul propus este alcatuit din structura metalica sub forma de bolta, are o
lungime totala de 21,00 m si doua rampe avand lungimi de 25,00 m fiecare. Pe zona
rampelor se face racordarea la cota drumului existent. Podul se realizeaza dintr-o
structura metalica boltita, alcatuita din placi de otel ondulat cu deschiderea de 9,69m si
inaltimea (sageata) de 4,79m peste care se realizeaza o umplutura din pamant
granular/balast, impreuna cu care formeaza suprastructura podului.
Prin deschiderea de 9.69m podul cuprinde albia minora existenta cu latimea
medie de 9.50m la nivelul NAE 1%.
Latimea podului este de 10,00m, avand partea carosabila de 7,00m (doua benzi
de circulatie), doua trotuare de cate 1,00m si doua timpane de 50cm fiecare prevazute
cu parapete metalice pietonale.

Pagina 7 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

In sectiune transversala structura metalica este incadrata de doua timpane din


beton armat clasa 35/45 cu grosimea de 50cm ce sustin umplutura de peste structura
metalica.
Structura rutiera (calea de rulare) pe pod este alcatuita astfel:
- 2x4cm = 8cm beton asfaltic pentru poduri de tip BAP16;
- 15cm piatra sparta;
- 25cm balast.
Pe rampe partea carosabila se va racorda la drumul existent pornind de la parte
carosabila de 7,00m la parte carosabila de 5,50m.
Pe rampele podului, la marginea acostamentelor, se monteaza parapet directional
cu o lungime de 12 m de fiecare parte.
Structura rutiera pe rampe are aceeasi alcatuire ca cea de pe pod:
- 2x4cm = 8cm beton asfaltic pentru poduri de tip BAP16;
- 15cm piatra sparta;
- 25cm balast.
Podul metalic se monteaza pe doua fundatii continue din beton armat C35/45
(b=0.70 m, B=3.50 m, h=2.95 m) de tip radier, executate monolit pe un strat de
egalizare de beton C8/10 cu grosimea de 45cm.

Cote de nivel reprezentative:


Cota de fundare a radierelor este 200,27m (deasupra Marii Negre);
Inaltimea de libera trecere sub pod este de 3,26m pentru Q1%=62 mc/s;
N.A.E. pentru 1% in dreptul podului este 204,75m (deasupra Marii Negre);
Cota intrados pod este 208,01m (deasupra Marii Negre);
Cota talveg este 202,23m (deasupra Marii Negre);
Cota rosie pe pe pod este 208,95m (deasupra Marii Negre).

Lucrari de amenajare a albiei pe zona podului


Datorata faptului ca sectiunea de scurgere a albiei in zona podului prezinta multe
schimbari de directie (traseu curbiliniu), se va amenaja albia pe zona podului pe 86m
(43m amonte + 43m aval masurat din axul podului). Amenajarea se va face prin
calibrarea si protejarea albiei cu pereu din zidarie de piatra bruta de 50cm grosime si
pinteni din zidarie de piatra bruta la capete (amonte si aval) cu adancimea de 1.50m
(masurat de la fundul albiei amenajate) pe tot perimetrul sectiunii amenajate.
Albia amenajata va cuprinde in sectiunea (latimea) ei albia minora existenta, cu
latimea medie de 9,50m la nivelul NAE 1%.
Albia amenajata va avea sectiunea de scurgere de forma trapezoidala cu cate o
berna pe fiecare taluz cu latimea de 80cm pozitionate la inaltimea de 1m fata de fundul
albiei. Sectiunea prezinta urmatoarele dimensiuni:
- latime fund albie = 6,00m;
Pagina 8 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

- latimea la nivelul bernelor (la 1m inaltime de fundul albiei) = 8,00m;


- latimea la nivelul bernelor inclusiv cu latimea bernelor = 9,60m;
- inaltimea totala a sectiunii = variabil 4,00m la 6,45m;
- taluzuri cu panta de 1:1.
Panta longitudinala a albiei amenajate va fi de 0,69%.
Cota fundului albiei in axul podului va fi 202,23m (deasupra Marii Negre).
Conform STAS 4273/1983 (Constructii hidrotehnice-Incadrarea in clase de
importanta) lucrarile de albie propuse corespund lucrarilor de traversare albie pentru
drumuri comunale (strazi rurale), adica lucrari de categoria a 4-a (pct. 2.11).
Lucrarile prevazute fiind lucrari definitive si avand functie secundara (podul
fiind obiectivul principal) se incadreaza in clasa a IV-a de importanta (pct. 5.1.).

2.3.3. Incadrarea podului conform standardelor in vigoare


Podul s-a dimensionat conform EUROCOD (modelul 1 de incarcare LM1
modelul 2 de incarcare - LM2).
Categoria de importan a lucrrilor este C (normala).
Conform STAS 4273/83 lucrarea se incadreaza la clasa a IV-a de importanta.

III. PROTECTIA MEDIULUI


Din punct de vedere al mediului ambiant lucrarile proiectate nu introduc efecte
negative fata de situatia existenta ci dimpotriva au efecte benefice atat asupra factorilor
de mediu cat si din punct de vedere economic si social prin:
Supratraversarea paraului in conditii de siguranta si confort;
Imbunatatirea conditiilor de trai.
In procesul de executie nu rezulta deseuri nereciclabile, iar sursele de apa nu sunt
poluate.

IV. CONDITII IMPUSE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR


Lucrarile se vor executa conform proiectului tehnic intocmit conform
standardelor si normativelor in vigoare prin care se urmareste realizarea exigentelor de
calitate, rezistenta si stabilitate prevazute de Legea 10/1995 (Mon. Oficial 12/ 24 ian.
1995 cu completarile ulterioare).
Astfel se vor satisface urmatoarele cerinte: rezistenta si stabilitatea, izolatia
hidrofuga, siguranta in exploatare, protectia mediului.
Pe timpul executiei va exista personal tehnic de specialitate conform legislatiei in
vigoare care sa asigure executia de lucrari de buna calitate.
De asemenea produsele folosite la executia lucrarilor trebuie sa fie dupa caz
omologate, atestate, certificate sau agreate in mod corespunzator.

Pagina 9 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

V. ORGANIZAREA DE SANTIER
Necesarul de apa se va asigura din surse locale.
Alimentarea cu energie electrica se va face prin grupuri electrogene sau din
reteaua locala (dupa caz).

VI. CAI DE ACCES PROVIZORII


Nu sunt necesare executia de cai de acces provizorii. Accesul se va realiza pe
reteaua de drumuri si strazi existente.

VII. TRASAREA LUCRARILOR


Trasarea lucrrilor se va efectua respectnd prevederile STAS 9824/4-83
Msurtori terestre. Trasarea pe teren a lucrrilor de art supraterane.
Trasarea si predarea pichetilor se va executa de catre topometrist in prezenta
executantului si a dirigintelui de santier.
Se va incheia un proces verbal de trasare si predare picheti.

VIII. PROTECTIA MUNCII


La executia lucrarilor, in vederea evitarii accidentelor de munca, este necesar ca
personalul avizat pentru controlul si organizarea executiei lucrarilor, sa respecte
normativele in vigoare pentru asigurarea unor conditii optime de protectia muncii.
Se vor avea in vedere urmatoarele reglementari:
Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/ 15.05.1993 care cuprinde :
REGULAMENTUL PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII IN
CONSTRUCTII conform capitolelor de mai jos :
- Cap.2 - Responsabilitatile maistrilor si ale altor conducatori ai punctelor de
lucru;
- Cap.3 - Responsabilitatile sefilor formatiilor de lucru si ale personalului
muncitor;
- Cap.4 - Responsabilitatile proiectantilor;
- Cap. 5 - Responsabilitatile investitorului ;
- Cap. 7 - Organizarea activitatii de protectia muncii ;
- Cap. 8 - Controlul medical al personalului ;
- Cap. 9 - Instructajul de protectie si igiena a muncii ;
- Cap. 10- Repartizarea personalului pe locuri de munca ;
- Cap. 11- Propaganda de protectia muncii ;
- Cap. 12- Reguli de igiena a muncii. Acordarea primului ajutor;
- Cap. 14- Mijloace individuale de protectie ;
- Cap. 15- Dispozitive de securitate a muncii ;
- Cap. 17- Incarcarea ,descarcarea si depozitarea materialelor ;
- Cap. 18- Electrosecuritatea ;
Pagina 10 din 12
Construire pod peste paraul
Terpezita, strada Primariei, sat
S.C.SIADYNAMICSOLUTIONS.R.L.
Carpen, comuna Carpen,
Unirii 164, Craiova, Dolj
judetul Dolj CIF: 32596840
Proiect nr.: P5/2017 J16/1942/18.12.2013
Beneficiar: Comuna Carpen
Faza: S.F.

- Cap. 19- Terasamente ;


- Cap. 20- Consolidari de teren de suprafata si de adincime ;
- Cap. 21- Prepararea si transportul betoanelor si mortarelor ;
- Cap. 22- Turnarea betoanelor ;
- Cap. 23- Fasonarea si montarea armaturilor din otel beton ;
- Cap. 27- Schele, esafodaje si scari ;
- Cap.28- Cofraje ;
- Cap. 30- Demontari,demolari,reparatii si consolidari ;
- Cap. 31- Montarea prefabricatelor si a utilajelor tehnologice ;
- Cap. 32- Sudura ;
- Cap. 36- Lucrari de izolatii si protectii anticorozive ;
- Cap. 39- Utilaje,masini si instalatii pentru constructii ;
Constructorul va trebui sa aiba in vedere si respectarea Normelor de Prevenire si
Stingere a Incendiilor in conformitate cu legislatia in vigoare.
Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate
vizibil si iluminate noaptea.

Intocmit,
Ing. Bonci Gelu Vali

Pagina 11 din 12