Sunteți pe pagina 1din 11

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA

Avizat
Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Instituia de nvmnt.
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele i prenumele cadrului didactic
An colar 2011-2012
Conform programei colare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaiei, Cercetrii i Inovrii cu nr. 5097/09.09.2009
Clasa a VIII-a
1 or pe sptmn

PLANIFICARE CALENDARISTIC

SEMESTRUL I - 15 ore

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de Saptm Obser


U.. specifice ore na vaii
vizate alocate
1. LEGEA 1.1;2.1;2.2 Legea conservrii masei substanelor. Ecuaia stoechiometric
CONSERVRII 3.1;3.2;4.1 Probleme de calcul stoechiometric (masic i molar)
MASEI 5.1 Probleme cu soluii i impuriti 4 S14
SUBSTANELOR.
CALCULE
STOECHIOMETRICE
2. OXIGENUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice i chimice 3 S57
4.3;5.1 Utilizri.
3. CARBONUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice 4 S8-11
4.3;5.1 Proprieti chimice. Utilizri practice
4. FERUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti S1215

Page 1 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
2.4;3.3;4.2 Proprieti fizice i chimice 4
4.3;5.1 Utilizri practice

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 1
LEGEA CONSERVRII MASEI SUBSTANELOR. CALCULE STOECHIOMETRICE, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Legea conservrii 1.1 Verificarea legii conservrii masei i a atomilor; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
masei substanelor. 2.1 Efectuarea de experiene pentru verificarea legii Sod caustic, piatr vnt, Evaluare n perechi;
Ecuaia 2.2 conservrii masei ; pahare Berzelius, balan, Fi de lucru (1);
stoechiometric Exerciii de scriere a ecuaiilor chimice ; corpuri marcate;
Experimentul, modelarea;
Activitate individual i n
grup;
Probleme de calcul 3.2 Stabilirea etapelor n rezolvarea unei probleme de Sistem periodic, culegere; Observarea
stoechiometric 3.1 chimie; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
(masic i molar) Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Activitate individual i elevilor;
frontal; Fi de lucru (2);
Probleme cu soluii 3.2 Rezolvarea unor probleme n care apar calcule cu Culegere, sistem periodic; Observarea
i impuriti 4.1 concentraii procentuale i impuriti; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor Activitate frontal i n elevilor;
referitoare la aplicaiile practice ale calculelor chimice; grup; Fi de lucru (3);
Probleme 3.2 Rezolvarea unor probleme de diferite tipuri ntr-un test; Culegere, sistem periodic; Reea de discuii;
recapitulative 5.1 Organizarea unor ateliere de lucru pe tema Algoritmizarea; modelarea; Test final;
descompunerii calcarului, arderii combustibililor; Activitate individual i
frontal;

Page 2 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
UNITATEA DE NVARE 2
OXIGENUL, 3 ORE

Continuturi Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule care conin oxigen; Sistem periodic, manual; Chestionare oral;
4.2 Incadrarea oxigenului n clasa nemetalelor ; Surse bibliografice, internet, Fi de lucru (1) i
4.3 Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii referate ; (2);
oxigenului; Activitate individual; Portofoliul;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale oxigenului ; Substane chimice: Zn, HCl, Observarea
chimice 2.3 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz H2O2, C, S, Al, Fe, Cu; sistematic a
2.4 proprietile chimice ale oxigenului; ustensile de laborator; elevilor;
Completarea unor fie de observaii care s evidenieze Modelarea, experimentul; Fi de lucru (3) i
proprietile fizice i chimice ale oxigenului ; Activitate n grup; (4);
Efectuarea de experiene chimice: reacia de ardere a H2,
C, S, Al, Fe, Cu;
Utilizri. Exerciii i 1.1 Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii Soft educaional, reea Reea de discuii;
probleme 4.2 aciunii oxigenului asupra organismului uman; calculatoare; Test formativ AEL;
5.1 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Descoperirea prin aplicaie
3.3 educaional cu referire la caracterul nemetalic al AEL, modelarea,
oxigenului algoritmizarea;
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor Activitate n grup;
referitoare la aplicaiile practice ale oxigenului;
Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric;

UNITATEA DE NVARE 3
CARBONUL, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin carbon; Sistem periodic,manual; Chestionarea oral;

Page 3 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
1.1 Incadrarea carbonului n clasa nemetalelor; Surse bibliografice, internet; Portofoliul;
4.3 Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Algoritmizarea, modelarea;
carbonului; Activitate individual;
Proprieti fizice 2.1 Investigarea unor proprieti fizice ale diamantului i Pliante cu structura Evaluare n perechi;
4.2 grafitului; diamantului(1)i grafitului Fi de lucru (1);
3.3 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft (2) Test AEL;
educaional cu referire la caracterul nemetalic al Soft educaional, reea
carbonului; calculatoare, secvene AEL;
Corelarea aplicaiilor practice ale carbonului cu Diagrama Venn, modelarea;
proprietile fizice ale acestuia; Activitate individual;
Rezolvarea unor exerciii din testul AEL ;
Proprieti chimice. 2.1 Investigarea unor proprieti chimice ale carbonului Sistem periodic,manual, Proiectul,
Utilizri practice 2.4 (reacia cu H2, O2, H2O, CuO, Fe2O3); plane, afie, scheme de investigaia;
2.3 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz reacii; Fi de lucru cu o
5.1 proprietile chimice ale carbonului; Substane chimice: C, CuO, schem de reacie
4.2 Efectuarea de experimente chimice: reacia de ardere a ap de var, ustensile de (2);
carbonului, reacia cu CuO ; laborator; Fi de activitate
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Experimentul, modelarea, experimental (3);
chimic a carbonului n reacii; demonstraia;
Corelarea aplicaiilor practice ale carbonului cu Activitate n grup, ateliere
proprietile acestuia; de lucru;
Organizarea unor grupe de studiu pe tema aciunii
oxizilor carbonului asupra corpului uman i a mediului;

UNITATEA DE NVARE 4
FERUL, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin fer; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
4.3 Interpretarea informaiilor obinute din tabele i diagrame Surse bibliografice, internet, Portofoliul;
cu referire la caracterul metalic al ferului; referate;

Page 4 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Descoperirea, conversaia;
ferului; Activitate individual;
Proprieti fizice i 1.1 Incadrarea ferului n categoria metalelor pe baza Obiecte din fier, magnei, S, Investigaia;
chimice 2.4 proprietilor lui fizice; ap, HCl, CuSO4; Fi de activitate
2.1 Efectuarea de experimente chimice: reacia cu O2, S, Ustensile de laborator; experimental (1);
2.3 HCl, H2SO4, CuSO4, AgNO3; Experimentul, descoperirea,
Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz modelarea;
proprietile chimice ale ferului; Activitate frontal i n
Formularea de concluzii referitoare la comportarea grup;
chimic a ferului;
Utilizri practice 4.2 Interpretarea informaiilor legate de fer obinute dintr-un Soft educaional, reea Observarea
5.1 soft educaional; calculatoare; sistematic a
Organizarea unor grupe de studiu pe tema importanei Descoperirea prin platforma elevilor;
ferului i aliajelor lui n activitatea practic i n AEL, exerciiul; Test formativ
organismul uman; Activitate n grup; (AEL);
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Manual, culegere, test; Observarea
Verificarea legii conservrii masei; Algoritmizarea, modelarea; sistematic a
Rezolvarea unui test; Activitate frontal i elevilor;
individual; Evaluare sumativ;

PLANIFICARE CALENDARISTIC
SEMESTRUL II - 21 ore

Nr. Unitatea de nvaare Competene Coninuturi Nr. de Saptm Obser


U.. specifice ore na vaii
vizate alocate
5 CUPRUL 1.1;2.1;2.3 Generaliti
2.4,3.3;4.2 Proprieti fizice i chimice 4 S1619
4.3; 5.1 Utilizri practice
6. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
OXIZI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice 4 S2023
5.2 Utilizri practice

Page 5 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
7. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
ACIZI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice ale unor acizi: HCl, H2SO4, HNO3 3 S2426
5.2 Utilizri practice
8. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
BAZE 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice ale unor baze : NaOH, Ca(OH)2 Utilizri 4 S2831
5.2 practice
9. 1.2;2.1;2.5 Generaliti
SRURI 3.3;4.4;5.1 Proprieti fizice i chimice ale unor sruri 5 S3236
5.2 Utilizri practice

PLANIFICARE PE UNITI DE NVARE


UNITATEA DE NVARE 5
CUPRUL, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a unor formule ce conin cupru; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
4.3 Interpretarea informaiilor obinute n tabel cu referire la Surse bibliografice, internet, Portofoliul;
caracterul metalic al cuprului; referate;
Intocmirea unor referate viznd istoricul descoperirii Conversaia, descoperirea;
cuprului; Activitate individual;
Proprieti fizice i 2.1 Incadrarea cuprului n categoria metalelor pe baza Sistem periodic, manual; Evaluare n perechi;
chimice 2.4 proprietilor lui fizice i chimice; Substane chimice: Cu, O2, Observarea
2.3 Exerciii de scriere a unor ecuaii chimice ce ilustreaz S, acizi, AgNO3, ustensile de sistematic a
proprietile chimice ale cuprului (reacia cu substane laborator, tabel de date; elevilor ;
simple: O2, S, Cl2, compuse: acizi i sruri: AgNO3); Descoperirea, modelarea, Fi de activitate
Efectuarea de experimente chimice: reacia cu O2, S, experimentul; experimental(1);
acizi, AgNO3; Activitate n grup;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea
chimic a cuprului;
Utilizri practice 1.1 Organizarea unor grupe de studiu pe tema importanei Soft educaional, reea Test formativ

Page 6 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
4.2 cuprului n organismul uman; calculatoare; (AEL);
2.1 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Descoperirea prin aplicaie Chestionarea oral;
5.1 educaional; AEL, exerciiul; Fi de lucru (2);
3.3 Corelarea aplicaiilor practice ale cuprului i aliajelor Activitate n grup;
sale cu proprietile acestora;
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor
referitoare la aplicaiile practice ale cuprului;
Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric;
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare, schem de reacii; Algoritmizarea, modelarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 6
OXIZI, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 1.2 Incadrarea unor substane n clasa oxizilor; Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
2.1 Exercitii de scriere a formulelor unor oxizi; Algoritmizarea, modelarea; Fi de lucru (1);
Exerciii de clasificare a oxizilor n metalici i Activitate individual i
nemetalici; frontal;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual; Observarea
chimice 2.5 oxizi; Diagram (organizator sistematic a
Efectuarea de experimente utiliznd substane chimice grafic); elevilor;
(reacia CaO, CO2 cu apa, a CuO cu HCl, tulburarea apei Substane chimice: CaO, Fi de lucru (2);
de var); CuO, CO2, H2O, NaOH,
Exerciii de scriere a ecuaiilor reaciilor chimice care HCl; ustensile de laborator;
ilustreaz proprietile chimice ale oxizilor; Experimentul, modelarea;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Activitate individual i n
oxizilor n timpul unor reacii chimice; grup;
Utilizri practice 1.2 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft Soft educaional, reea Test AEL;
5.1 educaional legat de oxizi; calculatoare, referate; Reea de discuii;

Page 7 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
5.2 Comunicarea scris/oral a informaiilor, n grup, Descoperirea prin aplicaie Portofoliul;
4.4 referitoare la aplicaiile practice ale oxizilor; AEL; conversaia;
Elaborarea i prezentarea unor referate legate de tema Activitate n grup;
Poluarea aerului;
Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii
aciunii unor oxizi asupra mediului;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea unor probleme de calcul stoechiometric; Modelarea, algoritmizarea; Evaluare sumativ;
Activitate frontal i n
grup;

UNITATEA DE NVARE 7
ACIZI, 3 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exerciii de scriere a formulelor unor acizi; Sistem periodic, manual; Observarea
1.2 Exerciii de clasificare a acizilor; Modelarea, algoritmizarea; sistematic a
Incadrarea unor substane investigate n clasa acizilor; Activitate individual i elevilor;
frontal; Chestionarea oral;
Fi de lucru (1);
Proprieti fizice si 1.2 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual; Observarea
chimice ale unor 2.1 acizi; Scar de pH, substante sistematic a
acizi: 2.5 Interpretarea informatiilor obinute ntr-o diagrama/tabel chimice: indicatori, metale elevilor;
HCl, H2SO4, HNO3 cu referire la caracterul acid al soluiilor; (Al, Zn, Fe, Cu), oxizi Fi de activitate
Exercitii de scriere a ecuaiilor reaciilor chimice care (CaO, CuO) baze (NaOH, experimental (2);
evideniaz proprietile chimice ale acizilor; Cu (OH)2, sruri(CaCO3,
Formularea de concluzii referitoare la comportarea BaCO3, AgNO3, NaCl);
acizilor n timpul unor reacii chimice; Experimentul,
algoritmizarea;
Activitate individual i n
grup;
Utilizri practice 1.2 Corelarea aplicaiilor practice ale acizilor cu proprietile Soft educaional, reea Observarea

Page 8 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
4.4 lor; calculatoare, surse sistematic a
5.1 Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft bibliografice, internet; elevilor;
educaional legat de acizi; Descoperirea prin aplicaie Test AEL;
Comunicarea scris/oral a informaiilor referitoare la AEL, conversaia; Portofoliul;
aplicaiile practice ale acizilor; Activitate n grup;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul stoechiometric; Culegere, test; Evaluare final.
Rezolvarea unui test; algoritmizarea;
Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 8
BAZE, 4 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Exercitii de scriere a formulelor corespunztoare unor Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
1.2 baze; Modelarea, algoritmizarea; Fi de lucru (1);
Exerciii de clasificare a bazelor n solubile/insolubile; Activitate individual i
Incadrarea NaOH, Ca(OH)2 n clasa bazelor; frontal;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual; Observarea
chimice ale unor 2.5 baze : NaOH, Ca(OH)2; Substante chimice: NaOH, sistematic a
baze: NaOH, Efectuarea de experimente utiliznd diferite substane Ca(OH)2 , indicatori, acizi, elevilor;
Ca(OH)2 chimice: reacia cu indicatorii, cu CO2, acizi, sruri FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3; Fi de lucru cu o
solubile (FeCl3, FeSO4, CuSO4, AlCl3); Ustensile de laborator, fie schema de reacie
Exerciii de scriere ecuaiilor reaciilor chimice care de observaii; (2);
ilustreaz proprietile bazelor ; Descoperirea; modelarea, Fi de activitate
Elaborarea unor fie de observaii care s evidenieze experimentul; experimental (3);
proprietile fizice i chimice ale bazelor; Activitate n grup i
Formularea de concluzii referitoare la comportarea frontal;
bazelor n timpul unor reacii chimice; Activitate individual de
stabilire a concluziilor;
Utilizrile practice 1.2 Corelarea aplicaiilor practice ale bazelor cu proprietile Surse bibliografice, internet, Reea de discuii;
4.4 lor; plane, referate, platforma Portofoliul;

Page 9 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
5.1 Folosirea unor surse bibliografice pentru a arta AEL; Test AEL;
importana unor baze; Descoperire prin aplicaie
Interpretarea informaiilor obinute dintr-un soft AEL, asaltul de idei;
educaional cu referire la caracterul bazic; Activitate n grup i
Comunicarea n cadrul grupului a informaiilor frontal;
referitoare la aplicaiile practice ale bazelor;
Evaluare final 3.3 Rezolvarea unui test final ce cuprinde: gril, exerciii de Test final; Evaluare sumativ.
completare, cu alternative binare sau multiple, schem de Modelarea, algoritmizarea;
reacii; Activitate independent;

UNITATEA DE NVARE 9
SARURI, 5 ORE

Coninuturi Competene Activiti de nvare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Generaliti 2.1 Identificarea formulelor unor sruri dintr-un ir de Sistem periodic, manual; Chestionarea oral;
1.2 substane compuse; Modelarea, algoritmizarea; Fi de lucru (1);
Exerciii de clasificare a srurilor n funcie de Activitate individual i
compoziie; frontal;
Exerciii de scriere a formulelor chimice a unor sruri;
Incadrarea srurilor n clasa de apartenen;
Proprieti fizice i 2.1 Investigarea unor proprieti fizice i chimice ale unor Sistem periodic, manual; Observarea
chimice ale unor 2.5 sruri neutre (NaCl, CaCO3, CuSO4) i sruri acide Substane chimice: sruri sistematic a
sruri (NaHCO3, Ca(HCO3)2, NH4HCO3 ; neutre (NaCl, CaCO3, elevilor;
Exerciii de scriere a ecuatiilor reactiilor chimice care CuSO4) i sruri acide Fi de activitate
evidentiaz proprietile chimice ale srurilor; (NaHCO3, Ca(HCO3)2, experimental (2);
Efectuarea de experimente (reacia cu metale (Fe), cu NH4HCO3), Fe, NaOH, HCl,
baze, cu acizi, descompunerea termic); H2SO4;
Formularea de concluzii referitoare la comportarea Stiu/vreau s tiu/am
chimic a srurilor; nvat,
experimentul, modelarea;
Activitate individual i n

Page 10 of 11
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLASA VIII, 1 ORA
grup;
Utilizri practice 1.2 Corelarea aplicaiilor practice ale srurilor cu Soft educaional, reea Evaluare n perechi;
5.1 proprietile lor; calculatoare; Test AEL;
2.5 Comunicarea scris/oral a informaiilor referitoare la Descoperirea prin aplicaie
aplicaiile practice ale srurilor; AEL, exerciiul;
Interpretarea informaiilor obinute din softul Activitate n grup;
educaional;
Exerciii i probleme 3.3 Rezolvarea problemelor de calcul chimic; Culegere, test; Evaluare sumativ.
Rezolvarea unui test; Algoritmizarea, modelarea;
Activitate independent
Evaluare prin 4.4 Folosirea unor surse bibliografice pentru a arta Internet, surse bibliografice, Portofoliul;
proiecte 5.1 importana unor sruri; postere, platform AEL; Proiect;
5.2 Elaborarea i prezentarea unor referate cu caracter Brainstorming; studiu de Reea de discuii;
interdisciplinar: Duritatea apei. Sruri folosite ca caz;
ngrminte chimice. Materiale de construcii Activitate n grup;
Organizarea unor ateliere de lucru pe tema studierii
aciunii unor sruri ale unor metale grele asupra solului;

Page 11 of 11