Sunteți pe pagina 1din 8

COALA GIMNAZIAL NR.

13 BRAOV

COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV


PROFESOR: NICOLAESCU MARIA Aprobat,
CLASA a II-a C, D Director
NIVEL: BEGINNERS
MANUAL: Fairyland 2, Editura Express Publishing
NR. ORE/SPT.: 1 OR/SPT. Avizat,
Planificare realizat conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013 Responsabil catedr

PLANIFICARE CALENDARISTIC PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ

AN COLAR 2017-2018

SEMESTRUL I

Nr. UNITATEA DE NVARE CONINUTURI Nr. SPTMNA


COMPETENE VIZATE OBSERVAII
Crt. ASOCIATE ore
UNIT 1 2.3 Participarea la jocuri de
11.09-15.09.2017
comunicare n care reproduce
1. Lesson: My letters sau creeaz rime/ mesaje
* The English alphabet 1h
scurte
2.2 Prezentarea unei persoane /
Lesson: Hello,
unui personaj cunoscut 18.09-22.09.2017
2. folosind cteva detalii *Meeting the characters 1h
Magic Friends! familiare (nume, gen, vrst,
hobby)

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

1.2 Recunoaterea poziiilor de coala Altfel


baz (pe, sub, n fa, n 23.10.-27.10.2017
spatele, n) ale unor obiecte
din universul imediat, n
mesaje articulate clar i rar
Vocabulary
1.3 Manifestarea curiozitii *Mummy, daddy,
fa de sesizarea semnificaiei brother, sister
globale a unor filme i a unor
cntece pentru copii n limba
modern respectiv *Bedroom, bathroom,
living room, kitchen, 25.09.-29.09.2017
garden 02.10.-06.10.2017
2.2 Prezentarea unei persoane /
unui personaj cunoscut 09.10.-13.10.2017
Lesson: My family folosind cteva detalii Structures 4h
This is my mummy.
familiare (nume, gen, vrst, 16.10.-20.10.2017
3. Wheres Alvin?
hobby)
Is he in the kitchen?
3.1 Manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje
scrise simple i scurte din
universul imediat

4.1 Participarea la proiecte de


grup/ la nivelul clasei n care
elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

Unit 2 My birthday 1.1 Oferirea unei reacii Vocabulary


adecvate, n situaii de
comunicare uzuale, la o *Robot, clock, Vacanta invatamant
computer, bike, TV, prescolar si primar
ntrebare/ instruciune simpl
lamp 28.10.2017 -
rostit clar i foarte rar 5.11.2017
06.11.-10.11.2017
*Square, circle, triangle,
2.1 Reproducerea unor rectangle 13.11.-17.11.2017
cntece/poezii simple pentru 3h
Structures 20.11.-24.11.2017
copii
4. This is for you.
3.1 Manifestarea curiozitii A clock.
pentru decodarea unor mesaje Thank you.
scrise simple i scurte din Its a blue rectangle.
universul imediat
Project
A Birthday Card
Unit 3 My body 1.1 Oferirea unei reacii Vocabulary n sptmna 27-
adecvate, n situaii de *Head, arm, tummy, 29.11.2017 clasa II D
comunicare uzuale, la o leg, foot nu va avea ora de lb.
ntrebare/ instruciune simpl Engleza datorita zilei
*Clap your hands, nod
rostit clar i foarte rar your head, stamp your libere de 1 decembrie.
feet, wave your arms 27.11.-29.11.2017
2.2 Prezentarea unei persoane /
unui personaj cunoscut 04.12.-08.12.2017
Structures
3h
folosind cteva detalii Whats the matter? 11.12.-15.12.2017
familiare (nume, gen, vrst, My arm hurts!
5. hobby) Clap your hands!

3.1 Manifestarea curiozitii Project


pentru decodarea unor mesaje My Body
scrise simple i scurte din
universul imediat

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

I can sing! 1.2 Recunoaterea poziiilor de


Unit 4 baz (pe, sub, n fa, n
spatele, n) ale unor obiecte
din universul imediat, n Vocabulary
mesaje articulate clar i rar *Sing, dance, ride a
bike, play football, draw
3.1 Manifestarea curiozitii
*Piano, guitar, triangle, 15.01.-19.01.2018
pentru decodarea unor mesaje
6. scrise simple i scurte din
drum, tambourine, 1h
recorder
universul imediat
Structures
4.1 Participarea la proiecte de I can dance!
grup/ la nivelul clasei n care I can play the guitar!
elaboreaz cu sprijin scurte
mesaje scrise

Happy New Year! 2.1 Reproducerea unor Vacana de iarn


cntece/poezii simple pentru *Reproduce short and 23.12.2017-
copii simple songs/poems. 14.01.2018
18.12.-22.12.2017
3.1 Manifestarea curiozitii *Participate in 1h
pentru decodarea unor mesaje communication games
7. and reproduce or create
scrise simple i scurte din
universul imediat rhymes/short messages.

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

Fun Time 2.4 Cererea i oferirea unor


*Request and give short
informaii scurte i simple and simple information
referitoare la localizarea related to the location of
obiectelor din universul objects within the
imediat surrounding
environment.
22.01.-26.01.2018
2.1 Reproducerea unor 1h
cntece/poezii simple pentru *Reproduce short and
8. simple songs/poems.
copii
2.3 Participarea la jocuri de *Participate in
comunicare n care reproduce communication games
sau creeaz rime/ mesaje and reproduce or create
scurte rhymes/short messages
Revision Recapitularea 29.01.-02.02.2018
9. cunostintelor acumulate
1h

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

SEMESTRUL II

Nr. UNITATI DE INVATARE COMPETENE CONINUTURI Nr. SPTMNA OBSERVAII


Crt. SPECIFICE ASOCIATE ore
Unit 5 A butterfly! 1.1 Oferirea unei reacii Vocabulary *International
adecvate, n situaii de *Butterfly, elephant, Womens Day
comunicare uzuale, la o spider, bird, frog,
ntrebare/ instruciune simpl monkey 05.03.-09.03.2018
rostit clar i foarte rar 12.02.-16.02.2018
2.3 Participarea la jocuri de *Numbers 11-20 19.02.-23.02.2018
comunicare n care reproduce
10. sau creeaz rime/ mesaje Structures 4h 26.02.-02.03.2018
scurte A bird cant swim.
05.03.-09.03.2018
A bird has got two legs.
Three and seventeen is
twenty.

Project
My Favourite Animal
Unit 6 A sweet tooth 2.2 Prezentarea unei persoane / Vocabulary
unui personaj cunoscut *Chocolate, jam, cake,
folosind cteva detalii lollipops, juice, sweets,
familiare (nume, gen, vrst, carrots, potatoes, peas,
hobby) tomatoes, pears, oranges
12.03.-16.03.2018
3.1 Manifestarea curiozitii Structures 19.03.-23.03.2018
11. pentru decodarea unor mesaje Do you like cake? 4h
scrise simple i scurte din Yes, I do. 11.04.-13.04.2018
universul imediat Eat tomatoes.
They are good to you.
16.04.-20.04.2018
Project
My Favourite Fruit
and Vegetable

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

Unit 7 The weather 3.1 Manifestarea curiozitii Vocabulary


pentru decodarea unor mesaje *Its hot. Its cold. Its
scrise simple i scurte din sunny. Its raining. Its
universul imediat snowing.
4.1 Participarea la proiecte de Vacanta de
grup/ la nivelul clasei n care *Spring, summer, 23.04.-27.04.2018 primavara
elaboreaz cu sprijin scurte autumn, winter 31.03.2018 -
mesaje scrise 30.04.-04.05.2018 10.04.2018
12. Structures 4h
Whats the weather like 07.05.-11.05.2018
today?
Its sunny.
Erlinas favourite season 14.05.-18.05.2018
is spring.

Project
My Favourite Season
Happy Easter 2.1 Reproducerea unor *Reproduce short and
cntece/poezii simple pentru simple songs/poems.
copii 26.03.-30.03.2018
13. 2.3 Participarea la jocuri de *Participate in 1h
comunicare n care reproduce communication games
sau creeaz rime/ mesaje and reproduce or create
scurte rhymes/short messages.
Unit 8 Looking good! 2.3 Participarea la jocuri de Vocabulary n sptmna
comunicare n care reproduce 29.05.-31.05.2018
sau creeaz rime/ mesaje *Boots, jacket, jeans, 21.05.-25.05.2018 clasa II D nu va
scurte jumper, dress, hat, T-
29.05.-31.05.2018 avea ora de lb.
4.1 Participarea la proiecte de shirt, shorts, vest, socks,
grup/ la nivelul clasei n care cap, shoes Engleza datorita
14. elaboreaz cu sprijin scurte
2h zilei libere de
mesaje scrise Structures 01.06.2017
Im wearing my jumper
and jeans.
Daddy-Bears shorts are
big.
STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638
FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com
COALA GIMNAZIAL NR. 13 BRAOV

Take off your shoes.


Fun Time 2.4 Cererea i oferirea unor *Request and give
informaii scurte i simple short and simple
referitoare la localizarea information related to
obiectelor din universul the location of objects 04.06.-08.06.2018
imediat within the surrounding
15. environment. 1h
3.1 Manifestarea curiozitii
pentru decodarea unor mesaje *Understand short,
scrise simple i scurte din simple written texts
used in everyday
universul imediat
situations.
Final
Recapitularea 11.06.-15.06.2018
16. Revision cunostintelor acumulate
1h

STR .OLTE NR. 12 RO- 500152 BRAOV; TEL: 004-0268-563638


FAX: 004-0268-563638; E-MAIL: scoala13bv@yahoo.com