Sunteți pe pagina 1din 2

Tabel sintetic privind situatiile posibile sa apara la constructiile care necesita Autorizatie de securitate la incendiu

Certificat de urbanism Da Da Da Da Da Da Da -* -*
Proiect faza DTAC Da Da Da Da Da Da Da -* -*
Aviz de securitate la incendiu Da Da Da Da Da - - -* -*
Proiect faza DTh Da Da Da Da Da Da Da -* -*
Autorizatie de construire Da Da Da Da Da Da Da -* -*
Proiect faza DE similar cu proiectul autorizat spre neschimbare Da - - - - - - -* -*
verificat Cc si Ci
Proiect faza DE diferit de proiectul autorizat spre neschimbare verificat - Da Da - - - - -* -*
Cc si Ci
Documente de confirmare a calitatii materialelor puse in opera Da Da Da Da Da Da Da Da Da
(agremente, certificate de calitate, procese verbale de receptie
lucrari ascunse cu rol la incendiu etc)
Proces verbal de receptie a lucrarilor Da Da Da Da Da Da Da -* -*
Planuri releveu arhitectura si instalatii - Da Da Da Da Da Da Da Da
Scenariu de securitate la incendiu in cadrul expertizei - Da Da Da Da Da Da Da Da
Raport de expertiza fara masuri de conformare din punct de vedere al - Da - Da - Da - Da -
securitatii la incendiu
Raport de expertiza cu masuri de conformare din punct de vedere al - - Da - Da - Da - Da
securitatii la incendiu
Autorizatie de securitate la incendiu Da Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
Legea 50/1995 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Da Da Da Da
Proiect cu piese scrise si desenate intocmit in baza raportului de Da Da Da Da
expertiza, in care sunt incluse masurile de securitate la incendiu
Scenariu de securitate la incendiu Da Da Da Da
Verificare Cc si Ci Da Da Da Da
Insusire de catre expert Cc si Ci Da Da Da Da
Raport de expertiza fara masuri de conformare din punct de vedere al Da Da Da Da
securitatii la incendiu
Autorizatie de securitate la incendiu Da Da Da - Da

Nota: *) Cand solicitantii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul,
avizele de securitate la incendiu si documentatiile care au stat la baza emiterii acestora, se va intocmi o declaratie
pe propria raspundere.