Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

4 la Metodologie

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate n nvmntul


preuniversitar
Unitatea_______________________________________

Numele i prenumele candidatului _____________________________________________


Disciplina__________________________________________
Data______________

FIA DE EVALUARE A LECIEI


INSPECIA SPECIAL LA CLAS IN PROFILUL POSTULUI
Analiz Aspecte evaluare criterii Punctaj
Maxim Realizat
Aspecte formale 1
(documente, documentaie, materiale didactice disponibile)
Proiectare - motivare
(relaionarea intra-i interdisciplinar, intra i cross-curricular, 1,5
perspectiva n raport cu unitatea de nvare, relevana pentru
via a coninuturilor)
Lecie Coninut tiinifico-aplicativ 1,5
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coeren, consisten)
Metode i mijloace didactice 1,5
(varietate, oportunitate, originalitate, eficien)
Climat psihopedagogic 1
Ambient specific disciplinei, motivaie pentru lecie
Elevii Achiziii cognitive, verbalizate, non-verbalizate 0,5
(dominante (calitate, cantitate, relaionare, operaionalizare)
vizate) Deprinderi de activitate intelectual individual i n echip
(operaii logice, mecanisme de analiz i de sintez, tipuri de
inteligene, consecven, seriozitate, ambiia autodepirii, 0,5
colegialitate, responsabilitate i rspundere, flexibilitate n
asumarea rolurilor)
Atitudine fa de coal-statutul i rolul la or 0,5
(pozitiv-colaborator, indiferen-spectator)
Profesorul Competene profesionale i metodice
(dominante (de cunoatere-gradul de stpnire, organizare i prelucrare a
vizate) informaiei; de execuie-rapiditatea, precizia aciunilor i 1
distributivitatea ateniei; de comunicare-fluiditatea, concizia i
acurateea discursului, captarea i pstrarea interesului elevilor,
abilitatea pentru activitate difereniat)
Competene sociale i de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de
limbaj, echilibru emoional, rezisten la stres, ingeniozitate, 1
flexibilitate, fermitate, toleran, rigurozitate, obiectivitate,
disponibilitate pentru autoperfecionare)
TOTAL 10
EXAMINATOR____________________________
SEMNTURA_____________________________

Am luat la cunostinta,
Candidat:______________________________________
Semnatura ____________________

Nota: Cei doi examinatori care fac parte din comisie vor complete cte o fisa de evaluare a lectiei. Rezultatul inspectiei la clasa in
profilul postului se obtine ca medie a punctajelor acordate de fiecare examinator