Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de nvmnt: COLEGIUL Andronic Motrescu Rdui Avizat,

Profilul: Servicii Director; prof. Drmb Florin


Domeniul de pregtire profesionala: Comert
Calificarea profesionala: Tehnician in activitati de comert
Modulul: I Bazele contabilitatii
Nr de ore/an: 108
Nr. ore /sptmn: din care: 3 T: 2 LT:1 IP:
Clasa: a IX-a profesional
Profesor: Grijincu Brndua Avizat,
Plan de nvmnt aprobat prin OMENCS: Anexa nr 3 la OMENCS nr. 4457/5.07.2016 ef catedr: prof. Boic Simona
Programa aprobata prin OMENCS: nr. 4457/5.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2017-2018

UR 2. Aplicarea conceptelor de baz ale contabilitii


CUNOSTINTE:
o 2.1.1. Descrierea sistemului contabil, parte a sistemului informational economic.
o 2.1.2.Prezentarea conceptului si elemntelor definitorii ale evidentei economice
o 2.1.3.Prezentarea conceptului si elementelor definitorii ale obiectului si metodei contabilitatii
o 2.1.4. Prezentarea echipamentelor, softurilor si documentelor de evidenta contabila
ABILITATI:
o 2.2.1. Interpretarea conceptelor si caracteristicilor specifice sistemului contabil din Romania
o 2.2.2. Utilizarea corecta a vocabularului comun si a celui de specialitate. Folosirea vocabularului specific contabilitatii.
o 2.2.3. Utilizarea formelor evidentei economice pentru culegerea/prelucrarea/inregistrarea informatiilor economice
o 2.2.4. Aplicarea reglementarilor contabile de grupare si clasificare a activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a veniturilor si
cheltuielilor
o 2.2.5.Calcularea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a veniturilor si cheltuielilor.
o 2.2.6. Rezolvarea unui sir de probleme aparute in situatii cotidiene bazate pe rationamente, structuri logice- matematice si
abstractizare.
o 2.2.7. Identificarea diferitelor tipuri de echipamente,softuri si documente specifice activitatii contabile.

1
prof. Grijincu Brndua
o 2.2.8. Selectarea, colectarea si prelucrarea informatiilor din documente.
ATITUDINI:
o 2.3.1. Manifestarea receptivitatii in asimilarea conceptelor si trasaturilor specifice sistemului contabil din Romania
o 2.3.2. Argumentarea in mod concis si veridic a informatiilor cu privire la formele evidentei economice
o 2.3.3. Implicarea independenta si responsabila in delimitarea activelor, capitalurilor proprii, datoriilor, a veniturilor si
cheltuielilor
o 2.3.4. Asumarea responsabilitatii in gruparea si clasificarea cheltuielilor si veniturilor agentului economic.
o 2.3.5. asumarea responsabilitatii in utilizarea echipamentelor fiscale, softurilor si documentelor de evidenta contabila.

Unitatea de rezultate
ale
Nr. ore Sptmna
Nr. nvrii /Rezultate ale Ob
Coninuturile nvrii
crt. nvrii s.
Cuno Abilit Atitudi
T LT IP T LT IP
tine i ni
(7 (1 (11
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9)
) 0) )
Prezentare coninuturi 1 S4
Delimitri conceptuale n contabilitatea (27.09)
2.1.1 2.2.1 2.3.1 entitilor.
2 S4(27.09)
. 2.2.2. a) Incursiune n istoria contabilitii
b) Sistemul contabil parte a sistemului
informaional economic:
cadrul general de reglementare a
contabilitii n Romnia
contabilitatea verig de baz a entitilor 4 2 S4(27.09) S9
(organizarea i sfera de aciune a (8.11)
contabilitii, tipuri de entiti)
utilizatorii informaiei contabile
2.1.2 2.2.3 2.3.2 Evidena economic: 2 1 S9(8.11) S9(8.11)
2.3.3 a) definiie, importan

2
prof. Grijincu Brndua
2.3.4 b) formele evidenei economice
RECAPITULARE-EVALUARE 2 1 S9(8.11) S11(22.11)
2.1.3 2.2.4 2.3.5 Obiectul i metoda contabilitii - 28 14 S11(22.11)
2.2.5 comunicarea informaiilor contabile: S13(6.12)
2.2.6 a) definiia i trsturile obiectului contabilitii
S16(17.01)
b) categorii specifice obiectului de studiu al
contabilitii: active, capitaluri proprii, S18(31.01)
datorii
(situaia poziiei financiare), venituri i
cheltuieli
(situaia performanei financiare), ecuaia
fundamental a contabilitii
c) definiia, trsturile i procedeele metodei
contabilitii
d) principii contabile
RECAPITULARE EVALUARE 2 1
2.1.4 2.2.7 Echipamente, softuri i documente. 30 15
2.2.8 A. Echipamente specifice i programe
informatice utilizate n activitatea
financiar i contabil utilizate n
activitatea financiar i contabil
B. Aparate de marcat electronice fiscale
C. Documentele de eviden contabil:
a. noiunea i importana documentelor
b. structura documentelor
c. modelul, forma i formatul documentelor
d. clasificarea documentelor
e. ntocmirea, verificarea i corectarea
documentelor
f. circuitul, pstrarea, i arhivarea documentelor
g. completarea documentelor pentru
principalele tranzacii economice.
RECAPITULARE EVALUARE 2 1

3
prof. Grijincu Brndua
4
prof. Grijincu Brndua