Sunteți pe pagina 1din 14

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.

2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:1/14

PROCEDURA DE LUCRU
RECTIFICARE

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:2/14

Cuprins :
1. Scop 3
2. Domeniu de activitate 3
3. Documente de referinta.. 3
4. Definitii .... 4
5. Prescurtari 5
6. Procedura. 5
7. Responsabilitati 9
8. Anexe. 11

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:3/14

1. SCOP
Prezenta procedura a fost intocmita in vederea prezentarii modului in care se desfasoara
prelucrarea prin rectificare si modul in care sunt distribuite activitatile necesare realizarii acestui
proces personalului din cadrul companiei.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in Sectia Prelucrari prin Rectificare si va fi distribuita tuturor


operatorilor care executa operatia de rectificare.

3. DOCUMENTE NORMATIVE

SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calitatii. Cerinte


SR ISO/TR 10014 Linii directoare pentru managementul aspectelor economice ale calitatii
SR EN ISO 9004:2000- Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru
imbunatatirea Performantelor

Documente de referinta:
Manualul calitatii- cod MC;
Norma interna de lucru;
Planul de operatii;
Planul calitatii;
Audituri interne

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:4/14

4. DEFINITII

Rectificarea este procedeul de prelucrare prin aschiere ce rezula din combinarea unei miscari
principale de aschiere , totdeauna de rotatie si totdeauna executata de scula cu miscari de avans
rectiliniu , circular sau combinat executate de piesa si / sau scula .
Granulatia: reprezinta o masura pentru marimea granulelor deosebindu-se micropulberi(3..40
um) , pulberi (40160 um) si granule normale (1602500um) .
Duritatea sculei abrazive : este data de rezistenta opusa la smulgerea granulelor din reteaua
de liant .
Scule abrazive : scule folosite la rectificare .
Universalul : dispozitiv ce se foloseste pentru prinderea semifabricatelor scurte ;
Echerele de prindere : dispozitive folosite la prinderea pieselor de lungime mare
Varfurile de prindere : dispozitive folosite la prelucrarea pieselor de forma cea mai
Control - ansamblu de activitati cu character operational avand ca scop sa asigure si sa verifice
calitatea unui produs in conformitate cu cerintele exprimate.
Inspectie totalitatea activitatilor de examinare sau testare a caracteristicilor unui produs in
raport cu valorile prescrise pentru caracteristicile respective in norme sau caiete de sarcini
pentru stabilirea gradului de conformitate.
Costul conformitatii : costul indeplinirii tuturor necesitatilor exprimate si implicite ale
clientilor in care procesul existent nu functioneaza defectuos.
Costul neconformitatii : cost suportat datorita functionarii defectuoase a procesului existent .

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:5/14

5. PRESCURTARI

P.M. : Prelucrari Mecanice


RMC : Responsabil Managementului Pentru Calitate
RAC : Responsabil Asigurarea Calitati

6. REGULI DE PROCEDURA

6.1. Consideratii generale:

Se distribuie documentatia si se urmareste identificarea modului in carea aceasta


documentatie este corect inteleasa si insusita
Operatorul are obligatia de a verifica starea generala a utilajului ce urmeaza a fi utilizat
inainte de inceperea desfasurarii activitatii ;
Operatorul examineaza deci miscarile utilajului de rectificat : miscarea principala ,
miscarea de avans longitudinal , miscarea intermitenta de avans transversal si miscarea de
avans vertical utilizate la prelucrarea piesei din desenul de executie ;
In cazul in care sunt semnalate eventuale nereguli privind utilajul, operatorul are obligatia
de a consemna acest aspect urmand a cere o desfasurarea unei verificari specializate a
utililajului pentru a evita eventualele incidente care pot aparea ;
Operatorul citeste desenul de executie al piesei si intelege detalii prescrise pe desen;
Operatorul masoara semifabricatul primit pentru prelucrare si verifica daca este conform
cu prescriptiile din desenul de executie;
Daca piesa nu respecta prescriptiile inscrise pe desenul de executie, dupa caz piesa se
admite ca rebut recuperabil urmand a fi prelucrata suplimentar sau devine un rebut
irecuperabil urmand a fi eliminata din activitatile curente;

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:6/14

Operatorul introduce viteza miscarii principale pe baza turatiei si a diametrului discului


abraziv ;
Operatorul verifica daca are toate accesoriile necesare indeplinirii sarcinii propuse (varfuri
de centrare,echere de prindere ,comparator etc);
Operatorul fixeaza semifabricatul in suport in scopul prelucrarii la parametrii optimi;
Metoda de fixare a semifabricatului se realizeaza prin actionare magnetica si/sau
electromagnetica;
Urmeaza etapa de verificare a pozitiei semifabricatului utilizand un comparator ;
Operatorul alege scula folosita la prelucrare ;
Se fixeaza scula cu ajutorul varfurilor de prindere ale MU (Masina de rectificat );
Se porneste MU;

5.2. Reglarea parametrilor de lucru :

inaltimea virfurilor - 150mm;


distanta intre virfuri - 436mm;
lungime de rectificare - exterior- 100x2 mm;
interior 145x2 mm;
diametru rectificare
cursa maxima masa 450 mm;
viteza -30 m/s;
turatie : rectificare exterioara 1675 rot/min;

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:7/14

5.3.Echipamente folosite :

Scula pentru rectificarea utilizata pentru realizarea operatiei este : scula abrazica (pietre de
rectificat ).Masina unealta folosita pentru operatia de rectificare exterioara este masina de rectificat
universala M 1432A.

Consideratii privind initierea procedeului de rectificare :

1. Se verifica legatura de impamantare a masinii unelte


2. Operatorul nu are dreptul de a modifica aspectele ce tin de partea fizica a masinii unelte
3. A se asigura ca masina unealta nu reprezinta un pericol pentru personal si / sau mediul in care
se desfasoara activitatea ;
4. Operatorul este obligat sa utilizeze echipamentul adecvat procesului de rectificare precum si
halat de protectie , ochelari de protectie si alte elemente care protejeaza operatorul impotriva
factorilor nocivi care pot aparea ;
5. Se verifica daca masina unealta este blocata ;
6. Se va fixa bine scula si piesa ;
7. Se verifica de asemenea ca masina unealta are o structura robusta , bine realizata , neexistand
riscul defectarii in timpul functionarii ;
8. Se stabilesc si se verifica parametrii de lucru ai masinii unelte

Consideratii privind desfasurarea procedeului de rectificare :

1. Se adopta masura ca in cazul aparitiei unor zgomote ciudate ca operatorul sa opreasca


functionarea masinii unealta ;
2. Nu se efectueaza operatii de reparatie asupra masinii unealta in timpul functionarii sale;
3. Piesa nu va fi deplasata pe parcursul procesului de rectifcare ;
4. Montarea si demontarea piesei se face cu mainile protejate..
5. Este interzis sa se intervina in timpul functionarii masinii pentru masuratori, scoaterea
spanului, pentru sters masina etc.

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:8/14

6. In timpul functionarii masinii de rectificat nu se permite ca pe masa ei sa se gaseasca scule sau


alte piese nefixate.
7. Sa se execute numai operatiile pentru care a fost destinata masina.

8. Este interzis sa se paraseasca locul de munca in timp ce masina functioneaza sau sa se angajeze
in discutii in timpul lucrului la masina.
9. Obligatoriu operatorul sa utilizeze echipament de protectie
10. Este interzisa suprasolicitarea masinii sau utilizarea acesteia in conditii anormale.

Consideratii privind incheierea procedeului de rectificare :

1. Se opreste masina prin deconectare de la retea.


2. In cazul aparitiei unor defectiuni in timpul functionarii masinii acestea vor fi semnalate
corespunzator ;
3. Se curata utilajul la finalizarea activitatii.
4. Instiinteaza colegul din schimbul urmator de starea tehnica a utilajului.
5. Manetele vor fi lasate in pozitia decuplat.
6. Sculele si accesoriile se vor strange si se vor pastra in locurile corespunzatoare.

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:9/14

7. RESPONSABILITATI

Director general :

- aproba planul de aprovizionare cu utilaje , echipamente , scule , aparate de masura si control


si materiale necesare consumabile desfasurarii procesului de strunjire;
- aproba lista furnizorilor agreati ;
- aproba ofertele inainte de a fi transmise clientului ;

Directorul tehnic :

- asigura coordonarea activitatii departamentului de productie cu obiectivele organizationale ;


- coordoneaza activitatea sectiilor , de calitate de productie ;
- in urma aprobarii directorului general , negociaza contracte de aprovizionare .

Directorul de proiectare :

- coordoneaza si planifica activitatea de proiectare ;


- stabileste colectivul de proiectare si necesarul pentru colaborari externe ;
- repartizeaza sarcinile de proiectare , stabilind responsabilitatile si competentele pentru
realizarea fiecarui produs contractat.
- identifica conditiile referitoare la produs din datele de intrare ale proiectarii , asigura
documentarea acestor date si analizeaza datele respective pentru a stabili daca sunt complete ,clare
corecte si necesare .

Responsabilul RAC raspunde pentru :


- intocmirea procedurii ;
- implementarea prezentei procedurii in sistemul calitatii laboratorului de defectoscopie ;
- cunoasterea prezentei proceduri de catre personalul operator .

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:10/14

Responsabilul RMC :
- stabileste actiuni corective si / sau de prevenire ;
- elaboreaza si difuzeaza procesul verbal ;
- redacteaza si difuzeaza deciziile , dizpozitiile , planurile de actiuni stabilite ca urmare a
analizelor ;
- verifica si raporteaza finalizarea , rezultatele si eficienta dispozitiilor / actiunilor stabilite ;
colaboreaza la verificarea rezultatelor dispozitiilor / actiunilor stabilite .

Tehnologul de specialitate : este responsabil pentru operatia ce se realizeaza pentru


semifabricare si pentru proiectarea S.D.V.-urilor .

Inspectorii de calitate raspund de incercarile si verificarile mentionate in desfasurarea procesului


si sunt responsabili de toate verificarile finale , intocmind documentele necesare pentru montaj ,
conservare , depozitare si transport .

Operatorul : detine responsabilitatea de a respecta procedura de lucru cu mentiunea de a anunta


orice defectiune care intervine pe parcursul procesului de rectificare .

Maistru :are responsabilitatea de a supraveghea modul in care se desfasoara activitatea in sectie


raportand de asemnea aparitia incidentelor care pot aparea in desfasurarea procesului de rectificare ; de
asemenea verifica modul in care se respecta procedura de lucru impusa in vederea desfasurarii
procesului de rectificare .

REVIZII

Nr. Ed Data Revzie Data Pag. Descriere Semnatura


Crt. editiei reviziei modificare Conducator
departament

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:11/14

8.ANEXE :

ANEXA 1 : DESEN DE EXECUTIE

ANEXA 2 : FISA DE OPERATII

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:12/14

ANEXA 1
Desen de executie Corp Rola

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:13/14

ANEXA 2

Fisa de operatii

Nr. Nr.piesa Operatie Operator


Crt.

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data:
PROCEDURA DE LUCRU PENTRU Editia 1/11.04.2009
RECTIFICARE Revizia 0/11.04.2009
Data emiterii:11.04.2009
Exemplar nr.1/5
SC GREEN STAL TRADING Cod: PL-RE-01
Pagina:14/14

Intocmit Verificat Aprobat

Nume si prenume:

Semnatura:

Data: