Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETI

DIRECIA JURIDIC I DE ACHIZIII PUBLICE


Bd. Mihail Koglniceanu, Nr. 36-46, Sector 5,
Cod potal 050107, Bucureti, Romnia
Tel: +40(21)307 73 76; +40(21) 307 73 47; +40(21) 307 73 95
BIROUL ACHIZIII Fax: +40(21)313 95 75

APROBAT,
Nr.nreg. ___________ /_________________ RECTOR,
(Registratura Achiziii) Prof.dr. Mircea Dumitru

PROCES VERBAL DE EVALUARE A OFERTELOR

Denumire produse/servicii: __________________________

Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: (justificarea criteriilor)

Modalitatea de solicitare oferte financiare si tehnice:


Telefonic
Fax/adrese
E-mail
Studiu de piata/cataloage/internet

Modalitatea de primire oferte financiare si tehnice (se vor atasa ofertele):


E-mail
Fax/adrese
Studiu de piata/cataloage/internet

Analiza ofertelor:
Nr.crt Denumire firma Valoare totala Valoare totala
fara TVA cu TVA
1.
2.
3.

Drept urmare, comisia de evaluarea a decis ca achizitionarea produselor ______________ sa fie


facuta de la S.C. S.R.L.

Comisia de evaluare conform Art. 69 din OUG 34/2006*:


1. (nume, prenume) (semnatura)
2. (nume, prenume) (semnatura)
3. (nume, prenume) (semnatura)

*Articolul 69 din OUG 34/2006, cu toate modificrile i completrile ulterioare, respectiv: - nu au drept membrii n cadrul
consiliului de administraie/organ de conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai persoane care sunt
so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv, sau care se afl n relaii comerciale, astfel cum sunt ele prevzute la
art. 69, lit. a din OUG 34/2006, cu persoane care dein funcii de decizie n cadrul societatii comerciale.