Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrare scris la Geografia Romniei pe semestrul I

Clasa a VIII-a
Se acord 10 puncte din oficiu
Timp de lucru 2 ore

Subiectul I (32 punte)

Scriei, pe foaia de tez, litera corespunztoare rspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaiile de mai jos:
1. Suprafaa Romniei este de :
a. 238 391 m2 b. 238 391 km2
2
c. 283 391 km d. 293 381 km2 4 puncte
2. ara noastr este situat n partea central a Europei mai aproape de:
a. sud b. nord
c. est d. vest 4 puncte
3. Cel mai nalt vrf din cadrul Carpailor Meridionali se numete:
a. Omu b. Negoiu
c. Peleaga d. Moldoveanu 4 puncte
4. Relieful glaciar este prezent n munii:
a. Semenic b. Mcin
c. Fgra d. Locvei 4 puncte
5. Relieful carstic se dezvolt pe rocile numite:
a. granite b. calcare
c. nisipuri d. pietriuri 4 puncte
6. Limita de sud a Carpailor Orientali este valea:
a. Oltului b. Dmboviei
c. Ialomiei d. Prahovei 4 puncte
7. n urma orogenezei alpine a luat natere podiul:
a. Getic b. Moldovei
c. Mehedini d. Dobrogei 4 puncte
8. ntre Subcarpaii Getici i Cmpia Romn se afl unitatea de relief numit
a. Carpaii Orientali b. Podiul Getic
c. Podiul Mehedini d. Podiul Dobrogei 4 puncte

Subiectul II (12puncte)
n coloana A sunt numerotate denumiri de muni, iar n coloana B sunt enumerate denumirile grupelor
montane din care fac parte acetia. Scriei pe foaia de tez, perechile corecte dintre fiecare numr din
coloana A i litera corespunztoare din coloana B.
Not: Fiecrui element din coloana A i corespunde un singur element din coloana B

A B
1. Bihor a) Grupa Retezat-Godeanu
2. Rodnei b) Munii Apuseni
3. ureanu c) Grupa Nordic
4. arcu d) Grupa Fgra
e) Grupa Parng
Subiectul III (8 puncte)

Comparai relieful podiului Moldovei cu relieful podiului Dobrogei preciznd dou asemnri
i dou deosebiri ntre ele. Asemnrile i deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele
elemente de relief: modul de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientare.
Not: Asemnrile i deosebirile se trateaz comparativ i nu separat.

Subiectul IV (10 puncte)


Pentru Cmpia Romn precizai:
a. limitele sau unitile vecine;
b. patru caracteristici ale reliefului (altitudini, modul de formare, petrografie, orientare, fragmentare,
alte aspecte specifice ale reliefului);
c. patru diviziuni

Subiectul V (22 puncte)

Pe harta de mai jos sunt marcate, cu numere, uniti (sau subuniti ale acestora) .
Scriei pe foaia de tez:
1. numele unitilor sau subunitilor de relief marcate, pe hart, cu numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i
10
2. trei aspecte specifice ale reliefului unitii marcate, pe hart, cu numrul 9;
3. trei diviziuni ale unitii de relief marcate, pe hart, cu numrul 3;
4. trei aspecte specifice ale reliefului unitii marcate, pe hart, cu numrul 5;
5. trei diviziuni ale unitii de relief marcate, pe hart, cu numrul 7;

Subiectul VI (6 puncte
a. Explicai de ce ara noastr are un climat temperat. 3 puncte

b. Explicai proporionalitatea reliefului Romniei. 3 puncte