Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de activitate

al Consiliului de etic al IP Gimnaziul Vasile Alecsandri

pentru anul de studii 2017-2018

Obiectivul general.

Coordonarea i monitorizarea aplicrii principiilor i normelor de conduit moral i profesional de ctre cadrele didactice, de conducere, personalul didactic
i personalul didactic auxiliar din instituie.

Obiective specifice:

1. Asigurarea funcionalitii i consolidarea capacitilor Consiliului de etic.


2. Elaborarea i implementarea cadrului de referin necesar pentru implementarea Codului de etic al cadrului didactic.
3. Asigurarea transparenei decizionale.

Nr. Activitatea/aciuni Responsabil Termen Indicatori/rezultate


Obiectivul specific nr. 1: Asigurarea funcionalitii i consolidarea capacitilor Consiliului de etic
1.1 Studierea Codului de etic a cadrului didactic. Lucic Larisa, preedintele Septembrie 2017 Cod de etic studiat
Consiliului de etic
1.2 Organizarea instruirilor pentru cadrele didactice, Membrii Consiliului de etic Septembrie 2017 nr. procese -verbale
privind implementarea Codului de etic al cadrului
didactic.
1.3 Normele de conduit n relaii cu elevii, copiii, prinii, Membrii Consiliului de etic Octombrie 2017 Norme de conduit, studiere.
ali reprezentani legali ai copilului.
Norme de conduit n relaiile cu colegii.
1.4 Elaborarea Planului de activitate al Consiliului de etic Membrii Consiliului de etic August 2017 Plan elaborat, publicat pe
pentru anul de studii 2017-2018. pagina web oficial a
instituiei.
1.5 Elaborarea Raportului de activitate pentru semestrul Membrii Consiliului de etic Iunie 2018 Plan elaborat, publicat pe
I/II anul de studii 2017-2018. pagina web oficial a
instituiei.
1.6 Elaborarea Notei informative privind persoanele n Membrii Consiliului de etic Decembrie 2017 Not informativ elaborat,
privina crora au fost desfurate anchete de serviciu Iunie 2018 publicat pe pagina web
oficial a instituiei.
1.7 Organizarea i desfurarea edinelor ordinare ale Preedintele Consiliului Trimestrial ( o dat la trei 4 edine
Consiliului de etic luni)
1.8 Organizarea i desfurarea edinelor extraordinare ale Preedintele Consiliului La necesitate Nr. edinelor
Consiliului de etic
1.9 Examinarea petiiilor parvenite n adresa Consiliului de Membrii Consiliului de etic La necesitate Petiii examinate
etic al instituiei de nvmnt. Termeni respectai
1.10 Acordarea asistenei informaionale, metodologice i Membrii Consiliului de etic La necesitate Consultri, asisten
consultative cadrelor didactice, elevilor, prinilor etc. informaional
Pe domeniile de competen.

1.11 Organizarea instruirilor pentru elevi, prini, privind Membrii Consiliului de etic Februarie 2018 Nr. instruirilor pentru elevi
implementarea Codului de etic al cadrului didactic. pe clase/ trepte de colaritate.
Nr. instruirilor pentru prini.
Nr. proceselor verbale.
Obiectivul specific nr. 2: Elaborarea i implementarea cadrului de referin necesar pentru implementarea Codului de etic al cadrului didactic.
2.1 Cunoaterea angajailor cu Procedura de depunere i Membrii Consiliului de etic Procedura studiat
analiz a sesizrilor adresate Consiliului de etic a Septembrie 2017
gimnaziului.

Obiectiv specific nr. 3: Asigurarea transparenei decizionale n activitatea Consiliului de etic


3.1 Asigurarea transparenei decizionale cu privire la Preedintele Consiliului de n termenii indicai Acte publicate pe pagina web
proiectele de acte, note informative, decizii i la etic oficial a instituiei, afiate
materialele aferente acestora prin publicarea pe Panoul informativ al colii
obligatorie pe pagina web oficial a instituiei
3.2 Consultarea actanilor educaionali n privina Membrii Consiliului de etic n perioada publicrii Propuneri valorificate
proiectelor de acte normative, care pot avea impact
asupra activitii n domeniu.
3.3 Publicarea rapoartelor, notelor informative pe pagina Preedintele Consiliului de La finele activitii Note informative elaborate,
web oficial a instituiei. etic. prezentate organelor ierarhic
superioare, publicate pe
pagina web oficial a
instituiei.