Sunteți pe pagina 1din 17

LICEUL TEHNOLOGIC

PLOPENII MARI

UNGURENI BOTOANI

Nr. ......................./....................................................

Director, Responsabil comisia diriginilor,

Prof. DASCALIU Alexandru Prof. BATR Diana-Mihaela

Clasa a VI-a B

Planificarea orelor de consiliere i orientare

Anul colar: 2017-2018

Diriginte: prof. APOSTOL Alexandru


CONSILIERE I ORIENTARE
Planificare anual

Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Nr.crt MODULUL Numr de ore Numr de ore Numr de ore

1 Autocunoatere i dezvoltare personal 4 4 8

2 Comunicare i abiliti sociale 5 3 8

3 Managementul informaiilor i al 4 3 7
nvrii

4 Planificarea carierei 2 3 5

5 Calitatea stilului de via 3 3 6

TOTAL ORE 18 16 34

Menionm c n perioada 21-25 mai 2018 se desfoar sptmna dedicat activitilor extracurriculare i extracolare
coala altfel: S tii mai multe s fii mai bun avnd orar specific, ora de consiliere i orientare fiind inclus n acesta.
Planificare calendaristic - semestrul I

NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
5.1. Calitatea vie ii
personale Rezolvarea - Exersarea comportamentelor
5.1 s identifice rolul normelor problemelor 1 S1 de grup, n conformitate
- Situaii de decizie n viaa grupurilor de organizatorice ale cu anumite norme
apartenen; colectivului de elevi
- Rezolvarea unor probleme cu - Joc de rol pe tema cunoaterii
5. CALITATEA
STILULUI DE VIA potenial de risc (ex: relaii i respectrii diferitelor
abuzive, de exploatare ) i/ sau 5.2 s exerseze abiliti de norme
S2
de criz (accidente, catastrofe luare a deciziilor, n contexte Regulamentul colar 1
naturale etc.) variate. drepturi i ndatoriri - Exersarea comportamentelor
de grup, n conformitate
- Raportarea la norm cu anumite norme
1.1 autocunoatere
- Stima de sine
- Etichetrile
- Cum poate fi mbuntit 1.1 s exerseze prezentarea
stima de sine caracteristicilor pozitive despre
1. - Joc de rol pe teme ca Ce mi
sine;
AUTOCUNOATERE place (admir) n legtur cu
I DEZVOLTARE 1.2 Schimbare, cretere, Cine sunt eu? 1 S3
mine/ Ce nu mi place n legtur
PERSONAL dezvoltare Sunt unic?
cu mine
- Caracteristicile 1.2 s observe schimbri
preadolescenei: asociate diverselor vrste.
schimbrile fizice, dezvoltarea
personalitii, relaiile cu
colegii, ateptri
NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE

3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de - Activiti de selectare a
- Tehnici de selectare a selectare a informaiilor informaiilor n raport cu diferite
informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea sarcini de nvare
3. MANAGEMENTUL S4
INFORMA IILOR I AL
eficient Stilul personal de 1
3.2 nvare eficient nvare - Fie de autoevaluare i de
NV RII
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici autoobservare referitoare la
- Caracteristici ale nvrii ale nvrii proprii propria activitate de nvare
eficiente

2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de


- importana autocontrolului autocontrol - Discuii n grup, pe baza
- tehnici de autocontrol experienei personale, despre
2. COMUNICARE I Arta de a face fa 1 S5 dezavantajele/ avantajele
ABILIT I SOCIALE 2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje conflictelor comportamentului agresiv/
- comportamentul agresiv- ale manifestrii neagresiv
neagresiv comportamentului agresiv.

3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de - Activiti de selectare a
- Tehnici de selectare a selectare a informaiilor informaiilor n raport cu diferite
informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea sarcini de nvare
3. MANAGEMENTUL eficient tiu s-mi organizez 1 - Analiza unor materiale folosite
S6
INFORMA IILOR I AL
3.2 nvare eficient timpul liber? n nvare: pliante, brouri etc.
NV RII - Fie de autoevaluare i de
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici
- Caracteristici ale nvrii ale nvrii proprii autoobservare referitoare la
eficiente propria activitate de nvare
NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- Discuii cu privire la coinuturile
termenilor munc,
4.1 Explorarea carierei 4.1 s utilizeze n contexte ocupaie i carier
4. PLANIFICAREA - Munc, ocupaie, carier: adecvate termenii de munc, Curriculum Vitae 1 - Utilizarea dicionarelor
CARIEREI
S7
caracteristici ocupaie i carier. (bibliotec, Internet) pentru
gsirea explicaiilor cu privire la
definirea termenilor de munc,
ocupaie i carier
1.1 Autocunoatere S8
- Stima de sine. Etichetrile. - Exersarea comportamentelor
Cum poate fi mbuntit de grup, n conformitate
stima de sine. cu anumite norme
1.2 Schimbare, cre tere, Aventura cunoaterii 1
dezvoltare - Joc de rol pe tema cunoaterii
- copilrie, pubertate, 1.1 s exerseze prezentarea i respectrii diferitelor
adolescen, tineree, caracteristicilor pozitive despre norme
maturitate, btrnee- sine
carcteristici generale,
1. observabile.
AUTOCUNOA TERE 1.3 Autocunoatere - Joc de rol pe teme ca Ce mi
I DEZVOLTARE - Stima de sine. Etichetrile. place (admir) n legtur cu
PERSONAL Cum poate fi mbuntit mine/ Ce nu mi place n legtur
stima de sine. cu mine
1.4 Schimbare, cre tere, 1.2 s observe schimbri Prieteni, colegi, amici 1 S9
dezvoltare asociate diverselor vrste
- copilrie, pubertate, - Discuii n grup despre
adolescen, tineree, etichetri i despre consecinele
maturitate, btrnee- acestora
carcteristici generale,
observabile.
NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaiilor
informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea - Joc de rol pe tema cunoaterii
3. MANAGEMENTUL eficient Cartea, cel mai bun 1 S10 i respectrii diferitelor
INFORMA IILOR I AL
NV RII
3.2 nvare eficient: prieten al meu? norme
- activitatea de nvare; 3.2 s identifice caracteristici
Caracteristici ale nvrii ale nvrii proprii
eficiente
- Activiti de selectare a
2.1 Managementul emoiilor Violen a verbal, informaiilor n raport cu diferite
- importana autocontrolului. 2.1 s aplice tehnici de violen a fizic, 1 S11 sarcini de nvare
Tehnici de autocontrol autocontrol violen a nonverbal i - Analiza unor materiale folosite
2. COMUNICARE I autocontrolul n nvare: pliante, brouri etc.
ABILIT I SOCIALE 2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje
- comportamentul agresiv- ale manifestrii - Discutarea unor situaii care
neagresiv comportamentului agresiv tiu s comunic? 1 S12
necesit autocontrol
3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de
- Tehnici de selectare a selectare a informaiilor
informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea - Exersarea comportamentelor
3. MANAGEMENTUL eficient Dezvoltarea 1 S13 de grup, n conformitate
INFORMA IILOR I AL
NV RII
3.2 nvare eficient creativitii cu anumite norme
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici
- caracteristici ale nvrii ale nvrii proprii
eficiente

NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
5.1 Calitatea vie ii
- Activiti de selectare a
personale 5.1 s identifice rolul normelor
informaiilor n raport cu diferite
- situaii de decizie n viaa grupurilor de
sarcini de nvare
- rezolvarea unor probleme cu apartenen Tradiii de Crciun i
5. CALITATEA - Analiza unor materiale folosite
potenial de risc (ex: relaii semnificaia 1
STILULUI DE VIA S14 n nvare: pliante, brouri etc.
abuzive, de exploatare) i/ sau 5.2 s exerseze abiliti de srbtorilor de iarn
- Fie de autoevaluare i de
de criz (accidente, catastrofe luare a deciziilor, n contexte
autoobservare referitoare la
naturale etc.) variate
propria activitate de nvare
- raportarea la norm
2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de
- importana autocontrolului autocontrol
- Exerciii de luare de decizii n
- tehnici de autocontrol Drepturile i
2. COMUNICARE I S15 situaii variate, relevante pentru
2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje ndatoririle copiilor 1
ABILIT I SOCIALE activitatea proprie
- comportamentul agresiv- ale manifestrii
neagresiv comportamentului agresiv.
4.1 Explorarea carierei 4.1 s utilizeze n contexte - Discuii cu privire la coinuturile
4. PLANIFICAREA - munc, ocupaie, carier: adecvate termenii de munc, Labirintul devenirii 1 S16 termenilor munc,
CARIEREI caracteristici ocupaie i carier ocupaie i carier
2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de
- importana autocontrolului autocontrol
- tehnici de autocontrol Rolul i influena 1 - Discutarea unor situaii care
2. COMUNICARE I S17
2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje modelelor necesit autocontrol
ABILIT I SOCIALE - comportamentul agresiv- ale manifestrii
neagresiv comportamentului agresiv.
1.1 Autocunoatere
- Stima de sine. Etichetrile. 1.1 s exerseze prezentarea
Cum poate fi mbuntit caracteristicilor pozitive despre - Joc de rol pe teme ca Ce mi
1. stima de sine. sine place (admir) n legtur cu
AUTOCUNOA TERE 1.2 Schimbare, cre tere, Idealuri de via 1 S18 mine/ Ce nu mi place n legtur
I DEZVOLTARE
dezvoltare 1.2 s observe schimbri cu mine
PERSONAL
- carcteristici generale, asociate diverselor vrste
observabile
Planificare calendaristic - semestrul al II-lea
NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
1.1 Autocunoatere
- Stima de sine
- Etichetrile 1.1 s exerseze prezentarea
- Cum poate fi mbuntit caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine - Joc de rol pe teme ca Ce mi
1.
AUTOCUNOA TERE
1.2 Schimbare, cre tere, Eu copilul! ... S place (admir) n legtur cu
I DEZVOLTARE dezvoltare facem cunotin cu 1 S19 mine/ Ce nu mi place n legtur
PERSONAL - copilrie, pubertate, preadolescena cu mine
adolescen, tineree, 1.2 s observe schimbri
maturitate, btrnee- asociate diverselor vrste
carcteristici generale,
observabile.
3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaiilor
3. MANAGEMENTUL informaiilor-avantaje i limite - Activiti de selectare a
relevante pentru nvarea
INFORMA IILOR I AL 3.2 nvare eficient informaiilor n raport cu diferite
eficient Cum s caut eficient 1 S20
NV RII sarcini de nvare
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici informaii
- caracteristici ale nvarii ale nvrii proprii
eficiente
- Discuii cu privire la
coninuturile termenilor munc,
4.1 Explorarea carierei 4.1 s utilizeze n contexte ocupaie i carier
- munc, ocupaie, carier: adecvate termenii de munc, Munc ocupaie - Utilizarea dicionarelor
4. PLANIFICAREA caracteristici ocupaie i carier carier 1 S21 (bibliotec, Internet) pentru
CARIEREI
gsirea explicaiilor cu privire la
definirea termenilor de munc,
ocupaie i carier.

NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
1.1 Autocunoatere
- Stima de sine
- Etichetrile 1.1 s exerseze prezentarea
- Cum poate fi mbuntit caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine
1. - Exerciii de intercunoatere
1.2 Schimbare, cre tere, Respectul de sine i
AUTOCUNOA TERE Practicarea exprimrii opiniilor
I DEZVOLTARE dezvoltare respectul fa de 1 S22
pro/contra
PERSONAL - copilrie, pubertate, ceilal i
adolescen, tineree, 1.2 s observe schimbri
maturitate, btrnee- asociate diverselor vrste
carcteristici generale,
observabile.
5.1 Calitatea vie ii
personale 5.1 s identifice rolul normelor - Conceperea de catre grupe
- situaii de decizie n viaa grupurilor de Efectele alcoolului, elevi a diverse referate
5. CALITATEA - rezolvarea unor probleme cu apartenen tutunului i drogurilor - Prezentarea de desene,
STILULUI DE VIA potenial de risc (ex: relaii 5.2 s exerseze abiliti de asupra sntii 1 postere, scurte compoziii literare
S23
abuzive, de exploatare ) i/ sau luare a deciziilor, n contexte care s descurajeze consumul
de criz (accidente, catastrofe variate de alcool, tutun i droguri
naturale etc.)
- raportarea la norm
3.1 Managementul - Discuii cu privire la
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de coninuturile termenilor munc,
- tehnici de selectare a selectare a informaiilor ocupaie i carier
3. MANAGEMENTUL informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea Deprinderi eficinete - Utilizarea dicionarelor
INFORMA IILOR I AL 3.2 nvare eficient eficient de studiu 1 S24 (bibliotec, Internet) pentru
NV RII
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici gsirea explicaiilor cu privire la
- caracteristici ale nvarii ale nvrii proprii definirea termenilor de munc,
eficiente ocupaie i carier.

NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE

- Exerciii de intercunoatere
4.1 Explorarea carierei 4.1 s utilizeze n contexte Practicarea exprimrii opiniilor
4. PLANIFICAREA - munc, ocupaie, carier: adecvate termenii de munc, Micul reporter 1 S25
CARIEREI pro/contra
caracteristici ocupaie i carier
5.1 Calitatea vie ii - activitate frontal de prezentare
personale 5.1 s identifice rolul normelor S26 a unui colaj cu reguli de circulatie
- situaii de decizie n viaa grupurilor de - lucru pe grupe pentru
5. CALITATEA - rezolvarea unor probleme cu apartenen identificarea semnelor de
STILULUI DE VIA potenial de risc (ex: relaii 5.2 s exerseze abiliti de S circulm corect 1 circulatie care ne protejeaza
abuzive, de exploatare ) i/ sau luare a deciziilor, n contexte
de criz (accidente, catastrofe variate
naturale etc.)
- raportarea la norm

2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de


- importana autocontrolului autocontrol
- discutarea unor situaii care
- tehnici de autocontrol
2. COMUNICARE I necesit autocontrol
2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje Druind, vei dobndi 1 S27
ABILIT I SOCIALE - exerciii de autocontrol
- comportamentul agresiv- ale manifestrii
neagresiv comportamentului agresiv.
5.1 Calitatea vie ii 5.1 s identifice rolul normelor
- conceperea de catre grupe
personale n viaa grupurilor de
5. CALITATEA elevi a diverse referate
- rezolvarea unor probleme cu apartenen Micii voluntari S
STILULUI DE VIA - activitate pe grupe de elevi n
potenial de risc (ex: relaii 5.2 s exerseze abiliti de protejm natura 1
S28 scopul identificrii componente-
abuzive, de exploatare ) i/ sau luare a deciziilor, n contexte
lor unui comportament ecologic
de criz (accidente, catastrofe variate
n situaii concrete
naturale etc.)
2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de
- importana autocontrolului autocontrol
- aplicarea chestionarului
- tehnici de autocontrol
2. COMUNICARE I S29 sociometric n vederea depistrii
2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje Colegi i colegialitate 1
ABILIT I SOCIALE liderilor
- comportamentul agresiv- ale manifestrii
neagresiv comportamentului agresiv
NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
2.1 Managementul emoiilor 2.1 s aplice tehnici de
- importana autocontrolului autocontrol
- exerciii de intercunoatere
- tehnici de autocontrol Cum mi fac prieteni 1
2. COMUNICARE I S30
2.2 Comunicarea 2.2 s identifice dezavantaje noi?
ABILIT I SOCIALE - practicarea exprimrii opiniilor
- comportamentul agresiv- ale manifestrii
neagresiv comportamentului agresiv
1.1 Autocunoatere
- Stima de sine
- Etichetrile 1.1 s exerseze prezentarea
- Cum poate fi mbuntit caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine - joc de rol pe teme ca Ce mi
1.
AUTOCUNOA TERE
1.2 Schimbare, cre tere, ncercare de place (admir) n legtur cu
I DEZVOLTARE dezvoltare autoportret 1 S31 mine/ Ce nu mi place n legtur
PERSONAL - copilrie, pubertate, cu mine
adolescen, tineree, 1.2 s observe schimbri
maturitate, btrnee- asociate diverselor vrste
carcteristici generale,
observabile.
3.1 Managementul
informaiilor 3.1 s exerseze deprinderi de
- tehnici de selectare a selectare a informaiilor - Fie de autoelevaluare i de
3. MANAGEMENTUL informaiilor-avantaje i limite relevante pentru nvarea O zi la coal autoobservare referitoare la
INFORMA IILOR I AL 3.2 nvare eficient S33
eficient 1 propria activitate de nvare
NV RII
- activitatea de nvare 3.2 s identifice caracteristici
- caracteristici ale nvarii ale nvrii proprii

NR.
MODUL CONINUTURI OBIECTIVE DE REFERIN TEMA SPT. STRATEGII DE LUCRU
ORE
- discuii cu privire la coninuturile
S34 termenilor munc,
ocupaie i carier
4.1 Explorarea carierei 4.1 s utilizeze n contexte Ghici ce meserie - utilizarea dicionarelor
4. PLANIFICAREA - munc, ocupaie, carier: adecvate termenii de munc, mimez? 1 (bibliotec, Internet) pentru
CARIEREI caracteristici ocupaie i carier gsirea explicaiilor cu privire la
definirea termenilor de munc,
ocupaie i carier

1.1 Autocunoatere
- Stima de sine
- Etichetrile 1.1 s exerseze prezentarea
- Cum poate fi mbuntit caracteristicilor pozitive despre
stima de sine sine
1. - activitate frontal de dezbatere
1.2 Schimbare, cre tere,
AUTOCUNOA TERE a situaiei colare i
I DEZVOLTARE dezvoltare Bilan la sfrit de an 1 S35
comportamentale
PERSONAL - copilrie, pubertate,
adolescen, tineree, 1.2 s observe schimbri
maturitate, btrnee- asociate diverselor vrste
carcteristici generale,
observabile.

Planificare orelor la dirigenie

SEMESTRUL I
NR.
CRT. TEMA SPTMNA DATA

1. Rezolvarea problemelor organizatorice ale colectivului de elevi S1 11 - 15 IX

2. Regulamentul colar drepturi i ndatoriri S2 18 - 22 IX

3. Cine sunt eu? Sunt unic? S3 25 - 29 IX

4. Stilul personal de nvare S4 2-6X

5. Arta de a face fa conflictelor S5 9 - 13 X

6. tiu s-mi organizez timpul liber S6 16 - 20 X

7. Curriculum Vitae S7 23 - 27 X

8. Aventura cunoaterii S8 30 X - 3 XI

9. Prieteni, colegi, amici S9 6 - 10 XI

NR.
CRT. TEMA SPTMNA DATA

10. Cartea, cel mai bun prieten al meu? S10 13 - 17 XI


11. Violena verbal, violena fizic, violena nonverbal i autocontrolul S11 20 - 24 XI

12. tiu s comunic? S12 27 - 29 XI

13. Dezvoltarea creativitii S13 4 - 8 XII

14. Tradiii de Crciun i semnificaia srbtorilor de iarn S14 11 - 15 XII

15. Drepturile i ndatoririle copiilor S15 18 - 22 XII

16. Labirintul devenirii S16 15 - 19 I

17. Rolul i influena modelelor S17 22 - 26 I

18. Idealuri de via S18 29 I - 2 II

SEMESTRUL al II-lea
NR.
CRT. TEMA SPTMNA DATA
19. Eu copilul!... S facem cunotin cu preadolsecena S19 12 - 16 II

20. Cum s caut eficinet informaii? S20 19 - 23 II

21. Munc ocpaie carier S21 26 II - 2 III

22. Respectul de sine i respectul fa de ceilal i S22 5 - 9 III

23. Efectele alcoolului, tutunului i drogurilor asupra sntii S23 12 - 16 III

24. Deprinderi eficiente de studiu S24 19 - 23 III

25. Micul reporter S25 26 - 30 III

26. S circulm corect S26 11 - 13 IV

27. Druind, vei dobndi S27 16 - 20 IV

NR.
CRT. TEMA SPTMNA DATA

28. Micii voluntari S protejm natura S28 23 - 27 IV


29. Colegi i colegialitate S29 30 IV - 4 V

30. Cum mi fac prieteni noi? S30 7 - 11 V

31. ncercare de autoportret S31 14 - 18 V

32. tii mai multe, s fii mai bun! S32 21 - 25 V

33. O zi la coal S33 29 - 31 V

34. Ghici ce meserie mimez? S34 4 - 8 VI

35. Bilan la sfrit de an S35 11 - 15 VI