Sunteți pe pagina 1din 11

FISCALITATE

EXECUTORUL FISCAL
N NOUL COD DE PROCEDUR FISCAL.
ANALIZ COMPARATIV CU EXECUTORUL JUDECTORESC
Arina DRAGODAN Consilier juridic

Rezumat Abstract
Executarea silit a creanelor fiscale se reali- The forced execution of tax receivables is
zeaz de organele de executare competente prin made by the competent enforcement bodies
intermediul executorilor fiscali. Noiunea de exe- through tax executors. The notion of tax executor
cutor fiscal nu era definit n vechiul Cod de pro- was not defined in the old Code of Fiscal Proce-
cedur fiscal, aceast caren fiind acoperit de dure, this deficiency is covered by the new Fiscal
noul Cod de procedur fiscal care a definit noiu- Procedure Code which defined the concept in
nea la art. 1 pct. 22. article 1 pt. 22.
De asemenea, n materia executrii silite, noul Also, as regards compulsory execution, the
Cod de procedur fiscal aduce cteva nouti fa- new Code of Fiscal Procedure brings some news
de vechiul Cod. from the old Code.
Avnd n vedere particularitile titlului de Given the particularities of the receivable title
crean fiscal n raport cu alte titluri de crean, in relation to the other titles of debt, in case of
n cazul executrii silite a creanelor fiscale, spre forced execution of tax debts, unlike common law,
deosebire de dreptul comun, avem o procedur we have a special procedure governed by the Fis-
special reglementat de Codul de procedur fis- cal Procedure Code, completed where this act
cal, care se completeaz, acolo unde acest act lacks, with the Civil Code and the Code of Civil
normativ nu dispune, cu prevederile Codului civil Procedure relating to the extent that they may be
i ale Codului de procedur civil n materie, n applicable to relations between public authorities
msura n care acestea pot fi aplicabile raporturi- and taxpayers/payers.
lor dintre autoriti publice i contribuabili/pltitori. This study makes a comparative analysis of
Acest articol face o analiz comparativ privind the role of the tax executor under the special pro-
rolul executorului fiscal n cadrul procedurii speci- cedure for forced execution of tax claims with the
ale de executare silit a creanelor fiscale i al bailiff at common law.
executorului judectoresc de drept comun.
Cuvinte cheie: Keywords:
executor fiscal, executor judectoresc, cre- tax executor, bailiff, tax debts, forced exe-
ane fiscale, executare silit cution

I. Sediul materiei privind instituia executrii silite a creanelor fiscale


i a executorului fiscal

Noul Cod de procedur fiscal1, n vigoare de la 1 ianuarie 2016, prevede norme speciale
privind executarea silit, acest act normativ constituind procedura de drept comun pentru admi-
nistrarea creanelor fiscale datorate bugetului general consolidat, iar unde acesta nu dispune,
legiuitorul a stabilit c se aplic prevederile Codului civil i ale Codului de procedur civil, repu-
blicat, n msura n care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autoriti publice i contri-
buabili/pltitori.
Raiunea legiuitorului a fost c aceast completare este posibil doar n msura n care re-
gulile acestor Coduri, care au ca fundament convenia prilor, nu contravin principiilor dreptului
public, iar dreptul fiscal face parte din ramura dreptului public, care are ca fundament legea.

1
Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedur fiscal (M.O. nr. 547/23.07.2015), cu modificrile
i completrile ulterioare
RFPC nr. 7-8/2016 17
FISCALITATE
Astfel, dat fiind natura public (i nu privat) a creanei fiscale, al crei izvor este legea, nu toate
instituiile dreptului comun pot fi aplicabile n dreptul fiscal2.
Stingerea creanelor fiscale prin executare silit este reglementat n noul Cod de pro-
cedur fiscal la Capitolele VIII-XI (art. 220-262) ale Titlului VII privind colectarea creanelor fis-
cale, care a dat n competena organelor fiscale care administreaz creanele fiscale ndeplini-
rea msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit, prin intermediul executori-
lor fiscali (definii la Titlul I Dispoziii generale, art. 1 pct. 22, ca fiind persoana din cadrul or-
ganului de executare cu atribuii de efectuare a executrii silite), cu unele excepii prevzute la
art. 220 alin. (21) din Cod.
Creanele bugetare care, potrivit legii, se administreaz de autoritile sau instituiile publi-
ce, inclusiv cele reprezentnd venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizai n
compartimente de specialitate, acetia fiind abilitai s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i
s efectueze procedura de executare silit, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
n legislaia procesual civil actual, executarea silit este reglementat de Cartea a
V-a din Codul de procedur civil, art. 622-631.3

II. Aspecte generale privind instituia executrii silite a creanelor fiscale

Dispoziiile din Codul de procedur civil referitoare la executarea silit constituie dreptul
comun n materie de executare silit, indiferent de izvorul sau de natura obligaiilor cuprinse n
titlul executoriu ori de calitatea juridic a prilor. Prin urmare, ori de cte ori nu se prevd alte
dispoziii derogatorii, se aplic executarea silit din Codul de procedur civil. Ori de cte ori le-
giuitorul a prevzut norme speciale, prin alte acte normative, se vor aplica acelea potrivit ada-
giului c regula special derog de la cea general.4
Acesta este cazul procedurii fiscale, unde prin Codul de procedur fiscal au fost prevzu-
te norme speciale privind executarea silit, acest act normativ constituind procedura de drept
comun pentru administrarea creanelor fiscale prevzute la art. 2 din Cod, iar unde acest cod nu
dispune, legiuitorul a stabilit c se aplic prevederile Codului civil i ale Codului de procedur ci-
vil, republicat, n msura n care acestea pot fi aplicabile raporturilor dintre autoriti publice i
contribuabili/pltitori.
Astfel c dac procedura executrii silite prevzut n Codul de procedur civil constituie
procedura de drept comun n materia executrii silite, n ceea ce privete executarea silit a
creanelor fiscale, aceasta fiind o procedur special, beneficiaz de o reglementare distinct n
Codul de procedur fiscal, care se completeaz, acolo unde acest act normativ nu dispune, cu
prevederile Codului civil5 i ale Codului de procedur civil n materie, dar n msura n care
normele sunt compatibile cu aceast procedur sau nu contravin regulilor speciale din domeniul
dreptului fiscal.
n raportul juridic fiscal, la fel ca i n raportul de drept civil, n situaia n care debitorii obli-
gaiilor fiscale nu i execut obligaiile la scaden i n cuantumul stabilit prin titlul de crean
ia natere dreptul creditorului fiscal de a trece la executarea silit a creanelor fiscale. Ceea ce
face deosebirea ns, ntre cele dou proceduri de executare silit, este caracterul executoriu al
titlului de crean fiscal care face ca procedura de executare silit s poat fi declanat di-
rect, de ctre organele fiscale, nefiind necesar intervenia justiiei.
2
A se vedea Expunerea de motive la Proiectul de lege privind Codul de procedur fiscal, p. 12,
http://www.cdep.ro/proiecte/2015/300/80/5/em385.pdf
3
Legea nr. 134/01.07.2010 privind Codul de procedur civil, republicat (M.O. nr. 247/10.04.2015), cu
modificrile i completrile ulterioare
4
Rou, C. Drept procesual civil - partea special, ediia a 6-a, revizuit i adugit, Ed. C.H. Beck, Bu-
cureti, 2015, p. 246
5
Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicat (M.O. nr. 505/15.07.2011), cu modificrile i
completrile ulterioare
18 RFPC nr. 7-8/2016
FISCALITATE
La fel ca i n dreptul comun6, executarea silit n cadrul raporturilor juridice fiscale repre-
zint o cale excepional de recuperare a creanelor fiscale, ea pornindu-se numai n cazul
neachitrii benevole a impozitelor, taxelor, contribuiilor sau a altor contribuii datorate sistemu-
lui bugetului public naional.
Astfel c, obligaia fiscal reprezint un raport juridic n care creditorul are dreptul s i pre-
tind debitorului ndeplinirea unei anumite prestaii n legtur cu o crean fiscal, putnd re-
curge, la nevoie, la fora de constrngere a statului.7
Dispoziiile art. 220 din Codul de procedur fiscal prevd c n cazul n care debitorul nu
i pltete de bunvoie obligaiile fiscale datorate, organul fiscal competent, pentru stingerea
acestora, procedeaz la aciuni de executare silit, potrivit codului, cu excepia cazului n care
exist o cerere de restituire/rambursare n curs de soluionare, iar cuantumul sumei solicitate
este egal cu sau mai mare dect creana fiscal datorat de debitor.
Organul fiscal care administreaz creanele fiscale este abilitat s duc la ndeplinire m-
surile asigurtorii i s efectueze procedura de executare silit, cu excepia cazurilor speciale
de executare silit, pentru care Codul a dispus c structura abilitat cu ducerea la ndeplinire a
msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit se stabilesc prin ordin al pree-
dintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
Creanele bugetare care, potrivit legii, se administreaz de autoritile sau instituiile publi-
ce, inclusiv cele reprezentnd venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizai n
compartimente de specialitate, acetia fiind abilitai s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i
s efectueze procedura de executare silit, potrivit prevederilor prezentului cod.
n cazul creanelor fiscale administrate de organul fiscal central, pentru efectuarea proce-
durii de executare silit este competent organul de executare silit n a crui raz teritorial se
gsesc bunurile urmribile, coordonarea ntregii executri revenind organului de executare silit
competent potrivit art. 30 din Codul de procedur fiscal. n cazul n care executarea silit se fa-
ce prin poprire, aplicarea msurii de executare silit se face de ctre organul de executare silit
coordonator.
De asemenea, sunt reglementate mai multe reguli speciale n ceea ce privete organul
competent, cum ar fi cele privind executarea silit n cazul debitorilor solidari, unde, potrivit pre-
vederilor art. 222 alin. (1) din Codul de procedur fiscal, organul de executare silit coordona-
tor, n cazul debitorilor solidari, este cel n a crui raz teritorial i are domiciliul fiscal debitorul
despre care exist indicii c deine mai multe venituri sau bunuri urmribile.
Alegerea formei de executare silit fiscal rmne la latitudinea organului de executare,
care trebuie s aprecieze care este cea mai rapid i mai puin costisitoare modalitate de recu-
perare a creanelor fiscale, n cadrul procedurii de executare silit putndu-se folosi succesiv
sau concomitent modalitile de executare silit prevzute de Codul de procedur fiscal, ca de
altfel i n procedura civil.
Cu privire la titlul executoriu i condiiile pentru nceperea executrii silite, art. 226 din Co-
dul de procedur fiscal dispune c executarea silit a creanelor fiscale se efectueaz n teme-
iul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor codului de ctre organul de executare silit
competent.
n titlul executoriu emis, potrivit legii, de organul de executare silit se nscriu creanele fis-
cale, principale i accesorii, neachitate la scaden, stabilite i individualizate n titluri de crean
fiscal ntocmite i comunicate n condiiile legii, precum i creanele bugetare individualizate n
alte nscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate
emite n absena unui titlu de crean fiscal emis i comunicat n condiiile legii sau a unui n-
scris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

6
Zilberstein, S., Ciobanu, V., M. Tratat de executare silit, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2001, p. 117
7
Trilescu, A. Izvorul i individualizarea obligaiilor fiscale n lumina actualului Cod de procedur fisca-
l (Ordonana Guvernului nr. 92/2003), precum i a Noului Cod de procedur fiscal (Legea nr. 207/
2015), ce va intra n vigoare la 1 ianuarie 2016, Revista Dreptul nr. 10/2015, p. 46-64
RFPC nr. 7-8/2016 19
FISCALITATE
Executarea silit a creanelor bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale se efec-
tueaz n baza hotrrii judectoreti sau a altui nscris care, potrivit legii, constituie titlu execu-
toriu.
Titlul de crean devine titlu executoriu la data la care se mplinete scadena sau terme-
nul de plat prevzut de lege.
Ca regul privind executarea silit, Codul de procedur fiscal dispune la art. 227 c exe-
cutarea silit se poate ntinde asupra veniturilor i bunurilor proprietate a debitorului, urmribile
potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaz numai n msura necesar pentru realiza-
rea creanelor fiscale i a cheltuielilor de executare. Executarea silit a bunurilor proprietate a
debitorului, urmribile potrivit legii, se efectueaz, de regul, n limita a 150% din valoarea
creanelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepia cazului n care din motive
obiective n legtur cu situaia patrimonial a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.
Sunt supuse sechestrrii i valorificrii bunurile urmribile proprietate a debitorului, pre-
zentate de acesta i/sau identificate de ctre organul de executare silit, n urmtoarea ordine:
a) bunurile mobile i imobile care nu sunt direct folosite n activitatea ce constituie princi-
pala surs de venit;
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfurarea activitii care constituie
principala surs de venit;
c) bunurile mobile i imobile ce se afl temporar n deinerea altor persoane n baza con-
tractelor de arend, de mprumut, de nchiriere, de concesiune, de leasing i altele;
d) ansamblu de bunuri n condiiile prevederilor art. 246 din Codul de procedur fiscal;
e) maini-unelte, utilaje, materii prime i materiale i alte bunuri mobile, precum i bunuri
imobile ce servesc activitii care constituie principala surs de venit;
f) produse finite.
Executarea silit se desfoar pn la stingerea creanelor fiscale nscrise n titlul execu-
toriu, inclusiv a creanelor fiscale accesorii, ori a altor sume, datorate sau acordate potrivit legii
prin acesta, precum i a cheltuielilor de executare.
Foarte important de menionat este faptul c legiuitorul a reglementat c executarea silit
a creanelor fiscale nu se perimeaz.
n considerarea faptului c executarea silit se realizeaz prin luarea unor msuri de con-
strngere patrimonial mpotriva voinei debitorului, care uneori pot avea consecine i fa de
teri, declanarea ei trebuie s aib loc doar n cazul n care creana, ce urmeaz a fi executat,
cert, lichid i exigibil, este cuprins ntr-un titlu executoriu, act care ntrunete cerinele lega-
le i n baza cruia se poate trece la realizarea creanei.
n ceea ce privete nceperea executrii silite, aceasta ncepe, potrivit prevederilor art. 230
alin. (1) din Codul de procedur fiscal, prin comunicarea somaiei. Dac n termen de 15 zile
de la comunicarea somaiei nu se stinge debitul, se continu msurile de executare silit. So-
maia este nsoit de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silit.
Specific raporturilor juridice din domeniul fiscal este faptul c, executarea silit fiscal este
pornit i se desfoar de ctre organele administrative fiscale, respectiv executorii fiscali, fr
ncuviinarea altor organe de stat, n temeiul faptului c titlul de crean fiscal devine titlu exe-
cutoriu la data la care creana fiscal este scadent prin expirarea termenului de plat prevzut
de lege sau stabilit de organul competent.
Raporturile de fiscalitate, relaii cu caracter public, au pus fa n fa dou subiecte de
drept: statul, pe de o parte, ca subiect principal, care intr n raportul juridic fiscal ca purttor al
autoritii de stat, ceea ce i confer o poziie privilegiat, iar, pe de alt parte, persoanele fizice
sau juridice care au obligaia de a contribui la constituirea banului public, denumii contribuabili.8

8
Bene, F., Gh. Cod de bune practici n colectarea creanelor fiscale, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2011, p.
3
20 RFPC nr. 7-8/2016
FISCALITATE
Ca urmare, spre deosebire de executarea silit din dreptul comun, n cadrul procedurii de
executare silit a creanelor fiscale, instana judectoreasc nu are un rol preventiv, de control
permanent asupra activitii organelor de executare, ea intervine doar pentru a anula actele de
executare nelegale, la sesizarea fcut de cei prejudiciai.

III. Executorul fiscal n noul Cod de procedur fiscal:


definirea noiunii i completarea competenelor cu atribuii de executare silit special

1. Executorul fiscal: definiie i competene legale n colectarea creanelor fiscale


Executorul fiscal, ca instituie de drept, a fost introdus prin vechiul Cod de procedur fis-
cal aprobat prin Ordonana Guvernului nr. 92/20039, dar dei prevederile art. 138 din Codul de
procedur fiscal conineau dispoziii privind executorii fiscali, nu defineau aceast noiune, limi-
tndu-se la a meniona faptul c executarea silit se face de organul de executare competent
prin intermediul executorilor fiscali care sunt mputernicii n faa debitorului i a terilor prin legi-
timaia de serviciu i prin delegaia emis de organul de executare pe care trebuie s le prezinte
n exercitarea activitii.
O definiie a executorilor fiscali a fost dat mult mai trziu de art. 2 al Ordinului preedinte-
lui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.694/201410, potrivit cruia, acetia sunt per-
soane angajate n cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul unitilor fiscale teritori-
ale subordonate Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal, de-
semnate de conductorul organului de executare s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i
s efectueze procedura de executare silit a creanelor fiscale.
Noul Cod de procedur fiscal (Legea nr. 207/2015, n vigoare la 1 ianuarie 2016) a avut
n vedere aceast caren i a definit noiunea de executor fiscal, n cadrul Titlului I Dispoziii
generale, art. 1 Definiii, pct. 22, ca fiind persoana din cadrul organului de executare cu
atribuii de efectuare a executrii silite.
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/201611, n vigoa-
re n prezent, definete la art. 2 executorii fiscali ca fiind persoane angajate n cadrul orga-
nului de executare silit, din cadrul structurilor abilitate cu ducerea la ndeplinire a msu-
rilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit n cazurile speciale, precum
i n cadrul Direciei executri silite cazuri speciale, desemnate de conductorul acestora
s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i s efectueze procedura de executare silit.
Din analiza celor dou definiii date executorului fiscal de Codul de procedur fiscal i de
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/2016 se poate obser-
va c, dac n accepiunea ordinului, executorul fiscal are atribuii att n ceea ce privete pro-
cedura de executare silit a creanelor fiscale, inclusiv n efectuarea procedurii de executare si-
lit n cazurile speciale, ct i pentru ndeplinirea msurilor asigurtorii, definiia dat de noul
Cod de procedur fiscal atribuie executorului fiscal doar atribuii de efectuare a executrii silite,
dei la actualul art. 220 alin. (2) legiuitorul a dispus c organul fiscal care administreaz creane

9
Ordonana Guvernului nr. 92/24.12.2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat (M.O. nr. 513/
31.07.2007), cu modificrile i completrile ulterioare; act normativ abrogat de Legea nr. 207/2015
10
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.694/24.06.2014 privind legiti-
maiile eliberate executorilor fiscali care duc la ndeplinire msurile asigurtorii i efectueaz procedu-
ra de executare silit a creanelor fiscale (M.O. nr. 479/28.06.2014); act normativ abrogat la 31 martie
2016 prin Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/2016, n conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 207/2015
11
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/29.03.2016 privind legitima-
iile eliberate executorilor fiscali care duc la ndeplinire msurile asigurtorii i efectueaz procedura
de executare silit, n conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal (M.O. nr. 239/31.03.2016)
RFPC nr. 7-8/2016 21
FISCALITATE
fiscale este abilitat s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i s efectueze procedura de exe-
cutare silit. La art. 223 alin. (1) se prevede faptul c executarea silit se face de organul de
executare silit competent prin intermediul executorilor fiscali.
Ca urmare, n opinia noastr, definiia dat noiunii de executor fiscal de noul Cod de
procedur fiscal, la art. 1 pct. 22, ar trebui completat de legiuitor, n sensul includerii n
atribuiile executorului a efecturii executrii silite n cazurile speciale i a ducerii la nde-
plinire a msurilor asigurtorii.
Cu privire la organele de executare silit, art. 220 din noul Cod de procedur fiscal dis-
pune c n cazul n care debitorul nu i pltete de bunvoie obligaiile fiscale datorate, organul
fiscal competent, pentru stingerea acestora, procedeaz la aciuni de executare silit, potrivit
prezentului cod, cu excepia cazului n care exist o cerere de restituire/rambursare n curs de
soluionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dect creana fiscal da-
torat de debitor.
Organul fiscal care administreaz creane fiscale este abilitat s duc la ndeplinire msu-
rile asigurtorii i s efectueze procedura de executare silit, cu excepia cazurilor speciale de
executare silit, precum i structura abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i
efectuarea procedurii de executare silit se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei Naio-
nale de Administrare Fiscal.
Creanele bugetare care, potrivit legii, se administreaz de autoritile sau instituiile publi-
ce, inclusiv cele reprezentnd venituri proprii, se pot executa prin executori fiscali organizai n
compartimente de specialitate, acetia fiind abilitai s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i
s efectueze procedura de executare silit, potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
Potrivit prevederilor art. 223 alin. (1) din Codul de procedur fiscal, executarea silit se
face de organul de executare silit competent prin intermediul executorilor fiscali. Acetia trebu-
ie s dein o legitimaie de serviciu12 pe care trebuie s o prezinte n exercitarea activitii.
Executorul fiscal este mputernicit n faa debitorului i a terilor prin legitimaia de executor fis-
cal i delegaie emis de organul de executare silit.
Atribuiile executorului fiscal sunt prevzute la alin. (3)-(6) ale art. 223 Cod de procedur
fiscal. Astfel, n scopul efecturii executrii silite, executorii fiscali pot:
a) s intre n orice incint de afaceri a debitorului, persoan juridic, sau n alte incinte
unde acesta i pstreaz bunurile, n scopul identificrii bunurilor sau valorilor care pot fi exe-
cutate silit, precum i s analizeze evidena contabil a debitorului n scopul identificrii terilor
care datoreaz sau dein n pstrare venituri ori bunuri ale debitorului;
b) s intre n toate ncperile n care se gsesc bunuri sau valori ale debitorului, persoan
fizic, precum i s cerceteze toate locurile n care acesta i pstreaz bunurile;
c) s solicite i s cerceteze orice document sau element material care poate constitui o
prob n determinarea bunurilor proprietate a debitorului;
d) s aplice sigilii asupra bunurilor, ntocmind n acest sens proces-verbal;
e) s constate contravenii i s aplice sanciuni potrivit legii.
Executorul fiscal poate intra n ncperile ce reprezint domiciliul sau reedina unei persoane
fizice, cu consimmntul acesteia, iar n caz de refuz, organul de executare silit cere autorizarea
instanei judectoreti competente potrivit dispoziiilor Codului de procedur civil, republicat.
Accesul executorului fiscal n locuin, n incinta de afaceri sau n orice alt ncpere a de-
bitorului, persoan fizic sau juridic, se poate efectua ntre orele 6,00-20,00, n orice zi lucr-
toare. Executarea nceput poate continua n aceeai zi sau n zilele urmtoare. n cazuri te-
meinic justificate de pericolul nstrinrii unor bunuri, accesul n ncperile debitorului poate
avea loc i la alte ore dect cele menionate, precum i n zilele nelucrtoare.
n absena debitorului sau dac acesta refuz accesul n oricare dintre ncperile prevzu-
te la alin. (3), executorul fiscal poate s ptrund n acestea n prezena unui reprezentant al

12
A se vedea Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/2016
22 RFPC nr. 7-8/2016
FISCALITATE
poliiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forei publice i a doi martori majori, fiind aplicabile
prevederile alin. (4) i (5) ale art. 223 din Codul de procedur fiscal.
Dup cum se poate observa, noul Cod de procedur fiscal a crescut atribuiile executori-
lor fiscali, reglementnd la art. 223 alin. (3) lit. d) i e) faptul c n scopul efecturii executrii si-
lite, executorii fiscali pot s aplice sigilii asupra bunurilor, ntocmind n acest sens proces-verbal
i s constate contravenii i s aplice sanciuni potrivit legii.
Ca i executorul judectoresc, executorul fiscal poate apela la sprijinul agenilor de ordine
public pentru a-i exercita atribuiile conferite de lege, n sensul c, n absena debitorului sau
dac acesta refuz accesul n oricare dintre ncperile prevzute n Cod, executorul fiscal poate
s ptrund n acestea n prezena unui reprezentant al poliiei ori al jandarmeriei sau a altui
agent al forei publice i a doi martori majori.
ns, o deosebire important ntre executorul judectoresc i executorul fiscal este aceea
c spre deosebire de primul, care, n vederea executrii unei hotrri judectoreti sau a altui ti-
tlu executoriu, poate intra n ncperile ce reprezint domiciliul, reedina sau sediul unei per-
soane, precum i n orice alte locuri ale debitorului, cu ajutorul forei publice, executorul fiscal
poate intra n ncperile ce reprezint domiciliul sau reedina unei persoane fizice, doar cu con-
simmntul acesteia, iar n caz c i se refuz accesul, poate intra n ncperile debitorului per-
soan fizic n prezena unui reprezentant al poliiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al forei
publice, ntre orele 6,00-20,00, n orice zi lucrtoare, n baza autorizaiei instanei judectoreti
competente potrivit dispoziiilor Codului de procedur civil, republicat.

2. Organe de executare silit speciale


Aa cum am artat mai sus, Codul de procedur fiscal prevede la art. 220 c n cazul n
care debitorul nu i pltete de bunvoie obligaiile fiscale datorate, organul fiscal competent,
pentru stingerea acestora, procedeaz la aciuni de executare silit, potrivit Codului de procedur
fiscal, cu excepia cazului n care exist o cerere de restituire/rambursare n curs de soluionare,
iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare dect creana fiscal datorat de debitor.
Organul fiscal competent s duc la ndeplinire msurile asigurtorii i s efectueze proce-
dura de executare silit este organul fiscal care administreaz creane fiscale. Executarea silit
se face de organul de executare silit competent prin intermediul executorilor fiscali.
Noul Cod de procedur fiscal prevede o excepie de la regula general mai sus menio-
nat i anume, cazurile speciale de executare silit, precum i structura abilitat cu ducerea la
ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit care se stabilesc
prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
Aceast excepie s-a impus ca urmare a nfiinrii prin Hotrrea Guvernului nr. 816/201513
de structuri cu atribuii de executare silit cazuri speciale la nivelul aparatului propriu al Ageniei
Naionale de Administrare Fiscal, respectiv Direcia executri silite cazuri speciale, precum i
la nivelul direciilor generale regionale ale finanelor publice, direcie cu atribuii n coordonarea
i monitorizarea modalitilor de executare silit, inclusiv a valorificrii bunurilor sechestrate prin
modalitile prevzute de lege, precum i a aplicrii msurilor asigurtorii.
Prin Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 3.744/201514, in-
trat n vigoare la data de 1 ianuarie 2016, au fost stabilite cazurile speciale de executare silit,

13
Hotrrea Guvernului nr. 816/30.09.2015 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.
520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funciona-
rea Ministerului Finanelor Publice (M.O. nr. 780/20.10.2015)
14
Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 3.744/23.12.2015 privind stabilirea
cazurilor speciale de executare silit, precum i a structurilor abilitate cu ducerea la ndeplinire a m-
surilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit (M.O. nr. 981/30.12.2015), cu
modificrile i completrile ulterioare
RFPC nr. 7-8/2016 23
FISCALITATE
precum i structurile abilitate cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea pro-
cedurii de executare silit a sumelor cuvenite bugetului general consolidat al statului, precum i
a bunurilor sechestrate sau confiscate, dispuse prin:
1. hotrrile judectoreti definitive pronunate n materie penal, prin care s-a dispus re-
cuperarea unor creane bugetare de la debitori persoane fizice, juridice sau de la orice alte enti-
ti, cu excepia hotrrilor judectoreti definitive pronunate n materie penal prin care s-a
dispus doar recuperarea unor cheltuieli judiciare care se pun n executare de ctre organele fis-
cale centrale competente cu atribuii n administrarea creanelor bugetare;
2. nscrisurile emise n materie penal de ctre instanele de judecat, privind ducerea la
ndeplinire de ctre organele de executare silit din cadrul Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal a msurilor asigurtorii sau, dup caz, de ridicare a acestora;
3. ordinele ministrului finanelor publice prin care s-a dispus blocarea fondurilor sau a re-
surselor economice care se afl n proprietate, sunt deinute sau se afl sub controlul persoane-
lor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entiti desemnate, ce fac obi-
ectul sanciunilor internaionale, potrivit legii;
4. alte titluri executorii prin care se stabilesc dobnzi, penaliti de ntrziere, majorri de
ntrziere sau alte sume, dispuse, dar neindividualizate, prin hotrri judectoreti definitive, ce-
le prin care se stabilete cuantumul cheltuielilor de executare silit, precum i cele prin care se
stabilete suma reprezentnd diferena de pre i/sau cheltuielile prilejuite cu urmrirea bunului.
La nivelul direciilor generale regionale ale finanelor publice, Serviciul executri silite ca-
zuri speciale este structura abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectua-
rea procedurii de executare silit n cazurile speciale mai sus menionate, cu excepia
comunicrii somaiilor i nfiinrii popririlor bancare, care se realizeaz de ctre organele
fiscale centrale competente care administreaz creanele bugetare.
La nivelul Direciei generale de administrare a marilor contribuabili (D.G.A.M.C.), structura
abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare
silit n cazurile speciale este Serviciul de executare silit 1-2.
Direcia executri silite cazuri speciale din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
coordoneaz i monitorizeaz activitatea desfurat de structurile regionale i ale D.G.A.M.C.
n conformitate cu prevederile art. 3 din Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Admi-
nistrare Fiscal nr. 3.744/2015, personalul din cadrul Direciei executri silite cazuri speciale
poate participa direct la efectuarea aciunilor de executare silit cazuri speciale, potrivit Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n calitate
de executori fiscali coordonatori, de regul, n urmtoarele situaii:
1. n cazul n care cuantumul sumelor cuvenite bugetului de stat depete pragul de 10
milioane euro, echivalentul n lei;
2. n cazul n care debitorii fac parte din categoria marilor contribuabili;
3. n cazul blocrii fondurilor i resurselor economice ale persoanelor desemnate ce fac
obiectul sanciunilor internaionale, potrivit legii;
4. la solicitarea scris a vicepreedintelui coordonator al activitii de colectare a veniturilor
bugetare;
5. n cazurile identificate la nivelul Direciei executri silite cazuri speciale ca fiind de o
complexitate deosebit.
Organul fiscal central competent n administrarea contribuabililor trebuie s-i notifice pe
acetia ori de cte ori intervin modificri cu privire la cazurile speciale de executare silit, pre-
cum i structura abilitat cu ducerea la ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea proce-
durii de executare silit.

24 RFPC nr. 7-8/2016


FISCALITATE

IV. Executorul judectoresc versus executorul fiscal15

Prin reglementarea special dat executrii silite a creanelor fiscale de Codul de procedur
fiscal s-a avut n vedere de ctre legiuitor operativitatea, organulului de executare lsndu-i-se
astfel independena operativ. Aceast procedur stabilete ntietatea executrii silite fiscale
fa de executarea silit declanat potrivit procedurii de drept comun.
La fel ca i n dreptul comun, executarea silit fiscal se demareaz de ctre organul de
executare competent, numai n cazul neexecutrii de bunvoie a obligaiilor fiscale de ctre de-
bitor, principalul su scop fiind stingerea obligaiilor fiscale ale contribuabilului prin constrnge-
rea acestuia, n mod silit de ctre executorul fiscal.
Rolul executorului fiscal n cadrul procedurii de executare silit este unul destul de impor-
tant avnd n vedere faptul c executarea silit fiscal este pornit i se desfoar de ctre or-
ganele administrative fiscale, respectiv executorii fiscali, fr ncuviinarea altor organe de stat,
n temeiul faptului c titlul de crean fiscal devine titlu executoriu la data la care creana fisca-
l este scadent prin expirarea termenului de plat prevzut de lege sau stabilit de organul
competent.
n ceea ce privete executorul judectoresc, sediul materiei l constituie art. 623 din Codul
de procedur civil, potrivit cruia executarea silit a oricrui titlu executoriu, cu excepia celor
care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene
i bugetului Comunitii Europene a Energiei Atomice, se realizeaz numai de ctre executorul
judectoresc, chiar dac prin legi speciale se dispune altfel.
Executorul judectoresc a fost definit ca fiind organul de executare nvestit cu autoritatea
de stat pentru punerea n executare a dispoziiilor cu caracter civil din titlurile executorii, iar ac-
tele ndeplinite de acesta sunt acte de autoritate public i au for probant prevzut de lege.
Prin reglementarea actual, executorii judectoreti exercit o profesie autonom prestnd
un serviciu public, acionnd la solicitarea prilor, activitatea lor fiind coordonat i controlat
de Ministerul Justiiei.16
Rolul executorului judectoresc n cadrul procedurii de executare silit este dublat de auto-
ritatea acordat de stat n realizarea actelor de executare cu concursul organelor de poliie, art.
659 alin. (1) din Codul de procedur civil prevznd, n acest sens, c n cazurile prevzute de
lege, precum i cnd executorul judectoresc consider necesar, organele de poliie, jandarme-
rie sau ali ageni ai forei publice, dup caz, sunt obligai s sprijine ndeplinirea prompt i
efectiv a tuturor actelor de executare silit, fr a condiiona ndeplinirea acestei obligaii de
plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestaii.
De asemenea, la cererea executorului judectoresc, instituiile publice, instituiile de credit
i orice alte persoane fizice sau juridice sunt obligate s-i comunice, de ndat, n scris, datele
i informaiile apreciate de executorul judectoresc ca fiind necesare realizrii executrii silite,
chiar dac prin legi speciale se dispune altfel. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate s comu-
nice, n aceleai condiii, datele i informaiile pe care le administreaz potrivit legii.
Spre deosebire de executorul judectoresc care este angajat de clienii si, creditorii, exe-
cutorul fiscal este angajatul organului de executare, cu atribuii de efectuare a executrii silite,
fiind mputernicit n faa debitorului i a terilor prin legitimaia de executor fiscal i delegaia
semnat de ctre organul de executare silit, adic este un salariat care trebuie s-i respecte

15
Pentru mai multe detalii, a se vedea pe larg Dragodan, A. Executarea silit n materie fiscal versus
executarea silit n procedura civil. Rolul executorului fiscal n relaia cu contribuabilul, Revista rom-
n de executare silit nr. 2/2015, p. 41-64
16
Le, I., (coord.), Jugastru, C., Lozneanu, V., Circa, A., Hurub, E., Spinei, S. Tratat de drept proce-
sual civil, vol. II. Cile de atac; Procedurile speciale; Executarea silit; Procesul civil internaional, Ed.
Universul Juridic, Bucureti, 2015, p. 499
RFPC nr. 7-8/2016 25
FISCALITATE
atribuiile din fia postului, rspunznd de actele sale profesionale n faa angajatorului su n
cadrul unui raport de subordonare.
O alt deosebire este aceea c profesia de executor judectoresc este o profesie juridic
liberal i independent, pe cnd cea de executor fiscal nu este o profesie juridic n sine, exe-
cutorul fiscal nefiind dect o persoan angajat n cadrul organului de executare cu atribuii de
efectuare a executrii silite, adic un funcionar cu studii superioare economice sau juridice care
activeaz n cadrul administraiei fiscale, mputernicit de creditorul fiscal s efectueze actele de
executare silit. Ca urmare, pentru executorul fiscal, legiuitorul nu a prevzut ca i condiie s
aib studii superioare juridice, ca n cazul executorului judectoresc.
i n ceea ce privete angajarea rspunderii juridice pentru actele i faptele acestora s-
vrite prin nclcarea obligaiilor profesionale stabilite de lege exist deosebiri ntre cele dou
categorii de executori. Rspunderea juridic a executorului judectoresc reglementat de art.
45 i 47 din Legea nr. 188/200017 este civil i disciplinar. n plus, executorului judectoresc i
se poate atrage i rspunderea penal n cazul n care acesta comite o fapt penal.
Totodat, trebuie menionat i controlul judectoresc asupra actelor executorilor judecto-
reti realizat de ctre instanele judectoreti competente i cel profesional exercitat de Ministe-
rul Justiiei, prin inspectori generali de specialitate, i de Uniunea Naional a Executorilor Jude-
ctoreti, prin consiliul su de conducere.
Executorului fiscal, fiind funcionar public, i se aplic aceleai sanciuni disciplinare i rs-
pundere ca i n cazul celorlali funcionari publici, prevzute la Capitolul VIII din Legea nr. 188/
199918 privind Statutul funcionarilor publici.
Potrivit prevederilor acestui act normativ, nclcarea de ctre funcionarii publici, cu vino-
vie, a ndatoririlor de serviciu atrage rspunderea disciplinar, contravenional, civil sau pe-
nal, dup caz.

Concluzii i propuneri de lege ferenda

Elaborarea i publicarea noului Cod de procedur fiscal a fost ateptat cu mult interes
de contribuabili, persoane fizice i juridice, scopul principal urmrit fiind, printre altele, simplifica-
rea procedurilor de administrare fiscal i, nu n ultimul rnd, mbuntirea echilibrului drepturi-
lor i obligaiilor celor dou pri ale raportului juridic fiscal, respectiv, contribuabil i organe fis-
cale.
n domeniul executrii silite i a executorului fiscal, aa cum am prezentat mai sus exist
multe prevederi care aduc un plus de echilibru i predictibilitate att pentru contribuabil, ct i
pentru organul fiscal de executare, dorindu-se eficientizarea actelor de executare silit.
n ceea ce privete executarea silit a creanelor fiscale de ctre organele fiscale prin in-
termediul executorilor fiscali, n virtutea dreptului administraiei publice fiscale, n calitatea sa de
autoritate a statului, de a recupera creanele fiscale fr intervenia justiiei, noul Cod de proce-
dur fiscal a simplificat procedura pentru anumite aspecte care sub imperiul vechiului cod ridi-
caser probleme, urmrindu-se astfel creterea eficienei colectrii prin excutare silit.
n ceea ce privete noiunea de executor fiscal, aa cum am prezentat mai sus, noul Cod
de procedur fiscal i-a dat o definiie, lucru care lipsea n vechiul Cod. A fost modificat, toto-
dat, i legislaia secundar privind legitimaiile executorilor fiscali.
De asemenea, rolul executorului fiscal a fost mrit prin atribuirea de competene legale n
ceea ce privete executarea silit cazuri speciale.

17
Legea nr. 188/01.11.2000 privind executorii judectoreti, republicat (M.O. nr. 738/20.10.2011), cu
modificrile i completrile ulterioare
18
Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (M.O. nr. 365/29.05.2007),
cu modificrile i completrile ulterioare
26 RFPC nr. 7-8/2016
FISCALITATE
Ca urmare, de lege ferenda propunem completarea definiiei date de noul Cod de proce-
dur fiscal, n sensul completrii atribuiilor executorului fiscal cu atribuii de executare silit n
cazurile speciale i a ducerii la ndeplinire a msurilor asigurtorii, pentru ca aceast definiie s
fie n concordan cu definiia dat de Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal nr. 1.099/2016.
Avnd n vedere rolul important al excutorului fiscal n procedura de executare silit, n ca-
litate de mputernicit al statului n faa debitorului i a terilor, ceea ce implic exerciiul autoritii
de stat, propunem de lege ferenda conferirea prin lege a unui statut special al executorului fis-
cal n raport cu ceilali funcionari ai organului fiscal de executare.
De asemenea, propunem de lege ferenda elaborarea unui cod deontologic al executorului
fiscal, dup modelul Codului deontologic al executorului judectoresc, care s prevad standar-
dele de conduit ale executorului fiscal n relaia cu debitorul contribuabil, cu terii i cu organul
fiscal de executare.

Bibliografie:
1. Bene Florin Gheorghe Cod de bune practici n colectarea creanelor fiscale, Editura C.H.
Beck, Bucureti, 2011, p. 3
2. Dragodan Arina Executarea silit n materie fiscal versus executarea silit n procedura civil.
Rolul executorului fiscal n relaia cu contribuabilul, Revista romn de executare silit nr. 2/
2015, p. 41-64
3. Hurub Eugen Contestaia la executare n materie civil, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2011, p. 8
4. Le Ioan (coord.), Clina Jugastru, Verginel Lozneanu, Adrian Circa, Eugen Hurub, Sebastian
Spinei Tratat de drept procesual civil, vol. II. Cile de atac; Procedurile speciale; Executarea
silit; Procesul civil internaional, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2015, p. 499
5. Le Ioan Noul Cod de procedur civil. Comentariu pe articole, art. 1-1.133, Editura C.H.
Beck, Bucureti, 2013, p. 923
6. Rou Claudia Drept procesual civil - partea special, ediia a 6-a, revizuit i adugit, Editura
C.H. Beck, Bucureti, 2015, p. 246
7. Trilescu Alin Izvorul i individualizarea obligaiilor fiscale n lumina actualului Cod de procedur
fiscal (Ordonana Guvernului nr. 92/2003), precum i a Noului Cod de procedur fiscal (Legea
nr. 207/2015), ce va intra n vigoare la 1 ianuarie 2016, Revista Dreptul nr. 10/2015, p. 46-64
8. Zilberstein Savelly, Ciobanu Viorel Mihai Tratat de executare silit, Editura Lumina Lex, Bucu-
reti, 2001, p. 117
9. Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedur fiscal (M.O. nr. 547/23.07.2015), cu mo-
dificrile i completrile ulterioare
10. Expunerea de motive la Proiectul de lege privind Codul de procedur fiscal, p. 12,
http://www.cdep.ro/proiecte/2015/300/80/5/em385.pdf
11. Legea nr. 134/01.07.2010 privind Codul de procedur civil, republicat (M.O. nr. 247/10.04.2015),
cu modificrile i completrile ulterioare
12. Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicat (M.O. nr. 505/15.07.2011), cu modifi-
crile i completrile ulterioare
13. Hotrrea Guvernului nr. 816/30.09.2015 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernu-
lui nr. 520/2013 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
precum i pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organi-
zarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice (M.O. nr. 780/20.10.2015)
14. Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat (M.O. nr. 365/29.05.2007),
cu modificrile i completrile ulterioare
15. Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 1.099/29.03.2016 privind
legitimaiile eliberate executorilor fiscali care duc la ndeplinire msurile asigurtorii i efectu-
eaz procedura de executare silit, n conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedur fiscal (M.O. nr. 239/31.03.2016)
16. Ordinul preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal nr. 3.744/23.12.2015 privind
stabilirea cazurilor speciale de executare silit, precum i a structurilor abilitate cu ducerea la
ndeplinire a msurilor asigurtorii i efectuarea procedurii de executare silit (M.O. nr. 981/
30.12.2015), cu modificrile i completrile ulterioare

RFPC nr. 7-8/2016 27

S-ar putea să vă placă și