Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de nvmnt: Scoala gimnaziala Priseaca Avizat,

Anul colar: 2012-2013 Director


Disciplina: Limba francez
Clasa: a VI-a, L1
Nr. de ore pe sptmn: 2 ore
Profesor: Ciocian Corina-Florina
Manualul: Limba francez pentru clasa a VI-a L1, Micaela Slvescu, Angela Soare, Ed. Cavallioti

PLANIFICARE CALENDARISTIC
Semestrul I - 14 sptmni
Semestrul al II-lea - 21 sptmni (inclusiv sptmna coala altfel)
Total: 35 sptmni

Semestrul I

Unitatea de nvare Coninuturi detaliate Competene specifice vizate Numr Sptmna Obs.
ore
alocate

Recapitulare Vocabular tematic : Receptarea mesajelor transmise


copilul- despre oral : 4 S1
sine(prezentare) 1.1 Identificarea unor informaii
relaii de rudenie punctuale dintr-un mesaj clar
articulat
activiti de timp liber
1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-

1
Clasa a VI-a
un discurs pe subiecte familiare S2
Funcii comunicative ale limbii: 1.3 Executarea unor instruciuni de
a exprima preferine. orientare n spaiu
Producerea de mesaje orale:
a descrie persoane
2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
cadrul unor enunuri afirmative,
Elemente de construcie a negative, exclamative, interogative
comunicrii: 2.2 Participarea la interaciuni pe
a) Lexic si semantic: subiecte familiare
Prezentarea/descrierea proprie Receptarea mesajelor transmise n
sau a altei persoane scris:
b)Gramatic : 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
articolul dintr-un text citit n gnd
3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
grupele de verbe
citit ntr-un tabel /text lacunar
indicativul prezent (afirmativ, Producerea de mesaje scrise:
negativ, interogativ) al 4.1 Redactarea de relatri simple ale
verbelor: avoir, tre, aller, unor evenimente trecute i experiene
crire, faire, lire, partir, personale.
prendre, pouvoir, voir, vouloir 4.2 Descrierea de persoane dup un plan
viitorul apropiat dat

Unitatea 1: Tema: Copilul i mediul su 1. Receptarea mesajelor transmise 7 S3


Les vendages (oraul sau satul) oral
1.1 Identificarea unor informaii
punctuale dintr-un mesaj clar articulat
Elemente de construcie a
1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
comunicrii: un discurs pe subiecte familiare S4
a)Lexic i semantic: 2. Producerea de mesaje orale
Viaa la ora, la sat- avantaje 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
i dezavantaje cadrul unor enunuri afirmative,
instituii, servicii, oameni, negative, exclamative, interogative

2
Clasa a VI-a
ocupaii; 2.2 Participarea la interaciuni pe
sinonime, antonime, omonime subiecte familiare
b)Gramatic: 3. Receptarea mesajelor transmise n
Pronumele personale , forme scris S5
3.1 Reperarea informaiilor eseniale
atone si tonice(consolidare); dintr-un text citit n gnd
Pronumele personale 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
complemente directe i citit ntr-un tabel /text lacunar
indirecte (locul lor n fraza 3.3 Deducerea sensului cuvintelor
asertiv i imperativ) necunoscute din context
reluare ; 4. Producerea de mesaje scrise S6
4.2 Descrierea de persoane dup un plan
*Viitorul simplu: dat
Verbele auxiliare;
Verbele de grupa I fr
particulariti ortografice.
Prepoziii i conjuncii
frecvente.

Funcii comunicative ale limbii:


a multumi, a raspunde la
multumiri

1. Receptarea mesajelor transmise


Tema: Mediul familial locuinta. oral
Unitatea 2: 7 S6
1.1 Identificarea unor informaii
Chic! on punctuale dintr-un mesaj clar articulat
dmnage! Elemente de construcie a 1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
comunicrii: un discurs pe subiecte familiare
a)Lexic i semantic: 1.3 Executarea unor instruciuni de

3
Clasa a VI-a
Tipuri de locuine; orientare n spaiu
Amenajri interioare; 2. Producerea de mesaje orale
ncperile casei 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n S7
Mobile cadrul unor enunuri afirmative,
Sinonime, antonime, negative, exclamative, interogative
omonime 2.2 Participarea la interaciuni pe
subiecte familiare
b)Gramatic: 3. Receptarea mesajelor transmise n
verbele pronominale S8
scris
imperativul verbelor 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
pronominale dintr-un text citit n gnd
pronumele interogativ simplu 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
(QUI,QUE) citit ntr-un tabel /text lacunar
3.3 Deducerea sensului cuvintelor
necunoscute din context
Funcii comunicative ale limbii: 4. Producerea de mesaje scrise S9
a exprima acordul/ dezacordul 4.1 Redactarea de relatri simple ale
unor evenimente trecute i experiene
personale.
4.2 Descrierea camerei dup un plan
dat

1. Receptarea mesajelor transmise


Tema: coala ca instituie, oral
Unitatea 3: 6 S10
activitile colare, orar, discipline 1.1 Identificarea unor informaii
punctuale dintr-un mesaj clar articulat
(reluare i mbogire)
La physique, a 1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
un discurs pe subiecte familiare
cest srieux! Elemente de construcie a 1.3 Executarea unor instruciuni de
comunicrii: orientare n spaiu
a)Lexic i semantic: 2. Producerea de mesaje orale
Vocabular tematic - coala, 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
activiti curente cadrul unor enunuri afirmative,

4
Clasa a VI-a
Sinonime, antonime, negative, exclamative, interogative S11
omonime 2.2 Participarea la interaciuni pe
subiecte familiare
b)Gramatic: 3. Receptarea mesajelor transmise n
scris
*Viitorul simplu al verbelor 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
de grupa a II-a i a III-a de dintr-un text citit n gnd
mare frecven: partir, 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
prendre, lire, dire citit ntr-un tabel /text lacunar
gradele de comparaie ale 3.3 Deducerea sensului cuvintelor
adjectivelor necunoscute din context S12
4. Producerea de mesaje scrise
4.1 Redactarea de relatri simple ale
Funcii comunicative ale limbii:
unor evenimente trecute i experiene
a exprima sentimente: personale.
satisfactie, regret 4.2Descrierea de
persoane/obiecte/cldiri (coala) dup
un plan dat

Evaluare BILAN 1 4 S13


semestriala S14

Semestrul II

Unitatea 4: Tema: copilul n spaiul public: la 1. Receptarea mesajelor transmise 7 S15


cumprturi, relaia vnztor /client oral
1.1 Identificarea unor informaii
Emplettes et punctualedintr-un mesaj clar articulat
Fonetica-ortografie-ortoepie
lche-vitrines 1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
relaia fonem-grafem un discurs pe subiecte familiare

5
Clasa a VI-a
jocuri de ortofonie i 1.3 Executarea unor instruciuni de S16
ortografie orientare n spaiu
2. Producerea de mesaje orale
2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
cadrul unor enunuri afirmative,
Elemente de construcie a negative, exclamative, interogative
comunicrii: 2.2 Participarea la interaciuni pe
a)Lexic i semantic: subiecte familiare
S17
Vocabular tematic; 3. Receptarea mesajelor transmise n
mbrcminte, nclminte, scris
alimente, legume, fructe 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
Sinonime, antonime, dintr-un text citit n gnd
omonime 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
citit ntr-un tabel /text lacunar
b)Gramatic: 3.3 Deducerea sensului cuvintelor
adjectivul numeral cardinal necunoscute din context
(60-1000) 4. Producerea de mesaje scrise
Adjectivul numeral ordinal 4.1 Redactarea de relatri simple ale
S18
de la 1 la 10 unor evenimente trecute i experiene
personale folosind relatori simpli.
4.2 Descrierea de obiecte dup un plan
Funcii comunicative ale limbii: dat
a cere si a da informatii
practice

Unitatea 5: Tema: activitati scolare 1. Receptarea mesajelor transmise 7 S18


oral
1.1 Identificarea unor informaii
Le kangourou Elemente de construcie a punctuale dintr-un mesaj clar articulat
des lettres comunicrii: 1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
a)Lexic i semantic: un discurs pe subiecte familiare
Sinonime, antonime, 1.3 Executarea unor instruciuni de S19

6
Clasa a VI-a
omonime orientare n spaiu S20
2. Producerea de mesaje orale
b)Gramatic: 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
adverbele de timp, loc i cadrul unor enunuri afirmative,
mod(cele mai frecvente) negative, exclamative, interogative
Adjectivele demonstrative 2.2 Participarea la interaciuni pe
(consolidare) subiecte familiare
3. Receptarea mesajelor transmise n
scris
3.1 Reperarea informaiilor eseniale S21
Funcii comunicative ale limbii: dintr-un text citit n gnd
a exprima gusturi / preferinte 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
citit ntr-un tabel /text lacunar
3.3 Deducerea sensului cuvintelor
necunoscute din context

Unitatea 6: Tema: reprezentri culturale, interes 1. Receptarea mesajelor transmise 8 S22


pentru studiul limbii i al civilizaiei oral
franceze (concursul Cangurul 1.1 Identificarea unor informaii
Culori lingvist, Dis-moi dix motsetc.) punctuale
-cunoaterea unor locuri/ zone de dintr-un mesaj clar articulat
francofone importan turistic/ cultural din
1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
un discurs pe subiecte familiare
spaiul francofon european 1.3 Executarea unor instruciuni de
- formarea de atitudini i asimilarea orientare n spaiu
de valori interculturale(prietenie, 2. Producerea de mesaje orale
tolerana, cooperare), manifestri 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
S23
culturale interculturale dedicate cadrul unor enunuri afirmative,
francofoniei, schimburi colare negative, exclamative, interogative
2.2 Participarea la interaciuni pe

7
Clasa a VI-a
Elemente de construcie a subiecte familiare
comunicrii: 3. Receptarea mesajelor transmise n
scris S24
a)Lexic i semantic: 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
Diversitatea spaiului
francofon, ri francofone, dintr-un text citit n gnd
instituii ale Francofoniei 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
Relaii ntre tineri, citit ntr-un tabel /text lacunar
schimburi colare, 3.3 Deducerea sensului cuvintelor
coresponden, cltorii, necunoscute din context
vizite 4. Producerea de mesaje scrise
4.1 Redactarea de relatri simple ale
b)Gramatic: unor evenimente trecute i experiene
Femininul i pluralul personale.
substantivelor; 4.2 Descrierea de persoane dup un plan S25
dat
Femininul i pluralul
VALORI I ATITUDINI
adjectivelor, locul lor (reluare
Dez Dezvoltarea unor reprezentri
si sistematizare); culturale i a interesului pentru studiul
limbii i al civilizaiei franceze prin:
Funcii comunicative ale limbii: - manifestarea interesului pentru
a exprima si a cere o opinie cunoaterea unor locuri/ zone de
importan turistic/ cultural din
spaiul francofon european;
- interes pentru descoperirea unor
aspecte caracteristice ale vieii cotidiene
din spaiul francofon european

Unitatea 7: Tema: Srbtori religioase i laice. 1. Receptarea mesajelor transmise 7 S27 S26
Tradiii i obiceiuri. oral
interes pentru descoperirea 1.1 Identificarea unor informaii Scoala
Joyeux paques! unor aspecte caracteristice ale punctuale dintr-un mesaj clar articulat Altfel
vieii cotidiene din spaiul 1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-

8
Clasa a VI-a
francofon / european un discurs pe subiecte familiare
1.3 Executarea unor instruciuni de
orientare n spaiu S28
Fonetic-ortografie-ortoepie:
accentele 2. Producerea de mesaje orale
2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
grafice(sistematizare)
cadrul unor enunuri afirmative,
jocuri de ortofonie i negative, exclamative, interogative
ortografie 2.2 Participarea la interaciuni pe
S29
subiecte familiare
Elemente de construcie a 3. Receptarea mesajelor transmise n
comunicrii: scris
3.1 Reperarea informaiilor eseniale
a) Lexic i semantic: dintr-un text citit n gnd
Srbtorile i gastronomia 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
franceza citit ntr-un tabel /text lacunar
sinonime, antonime, 3.3 Deducerea sensului cuvintelor S30
omonime ; necunoscute din context
b)Gramatic: 4. Producerea de mesaje scrise
-Perfectul compus (formele 4.1 Redactarea de relatri simple ale
afirmativ, unor evenimente trecute i experiene
personale.
interogativ,negativ ale 4.2 Descrierea de
verbelor conjugate cu avoir i
persoane/obiecte/obiceiuri/tradiii dup
tre)
un plan dat
*imperfectul verbelor

Funcii comunicative ale limbii:


A exprima sentimente
(satisfactie, bucurie, teama)

Tema: Copilul i lumea 1. Receptarea mesajelor transmise 7 S30


Unitatea 8: nconjurtoare: activiti pentru oral
1.1 Identificarea unor informaii

9
Clasa a VI-a
timpul liber (reluare i mbogire punctuale dintr-un mesaj clar articulat
1.2 Reperarea elementelor cheie dintr-
a bouge! S31
Elemente de construcie a un discurs pe subiecte familiare
1.3 Executarea unor instruciuni de
comunicrii: orientare n spaiu
a)Lexic i semantic: 2. Producerea de mesaje orale
activiti pentru timpul liber 2.1 Utilizarea intonaiei corecte n
(sport, calculator, lectur, cadrul unor enunuri afirmative,
excursii, teatru, ah, limbi negative, exclamative, interogative
strine, organizarea de 2.2 Participarea la interaciuni pe
spectacole, etc)
subiecte familiare
b)Gramatic: 3. Receptarea mesajelor transmise n
scris S32
Articolele partitive 3.1 Reperarea informaiilor eseniale
( sistematizare) dintr-un text citit n gnd
cazuri de suprimare a 3.2 Utilizarea informaiilor dintr-un text
articolului partitiv (n citit ntr-un tabel /text lacunar
propoziia negativ, dup 3.3 Deducerea sensului cuvintelor
expresii de cantitate) necunoscute din context
4. Producerea de mesaje scrise
4.1 Redactarea de povestiri simple ale
unor evenimente trecute i experiene
personale folosind relatori simpli.
4.2 Descrierea de obiecte S33
Funcii comunicative ale limbii: /persoane/activiti n timpul liber dup
a face o urare/ a felicita un plan dat

Evaluare final 4 S34


S35

10
Clasa a VI-a