Sunteți pe pagina 1din 2

coala Gimnaziala George Tutoveanu _____________________________________________________

Ba rlad, jud. Vaslui Loc.


tr. Carpati, nr.5 tr.
Tel./fax: 0335 425980 Tel./fax:
E-mail: scoala11ro@yhaoo.com E-mail:
Nr. Inregistrare: ______/__________ Nr. inregistrare______/__________

PROTOCOL DE COLABORARE
ncheiat la data de:__________________________________
ntre partenerii :
coala Gimnazial George Tutoveanu, cu sediul n Ba rlad, str.Carpati, nr. 5, tel/fax 0335
425980, e-mail: scoala11ro@yahoo.com, web: www.scoalagtutoveanu.ro, instituie reprezentata de
Director, prof. Paula Dasclu
i
................................................................................................................ cu sediul in......................................................,
tr............................................................ nr........, tel./fax................................................., e-mail:............................................
reprezentata de............................................

Obiectul prezentului Protocol de colaborare l constituie stabilirea rolului i


responsabilita ilor partenerilor n cadrul Simpozionului Naional Abordarea integrat a
coninuturilor de la teorie, la practic

Articolul 1
A. Rolul si responsabilitile colii Gimnaziale George Tutoveanudin Brlad
1. sa distribuie regulamentul impozionului colilor partenere;
2. sa mediatizeze, promoveze, disemineze rezultatele impozionului;
3. sa colecteze lucra rile realizate de ca tre colile partenere;
4. sa asigure evaluarea lucra rilor din fiecare seciune, cu ajutorul comisiei de jurizare;
5. sa mediatizeze rezultatele evalua rilor, expoziiei organizate i dezbaterilor impozionului;
6. sa trimita tuturor participanilor adeverinele i diplomele obinute, n termenul stabilit;
7. sa distribuie cadrelor didactice participante DVD-ul cu IBN i diplomele de participare.

B. Rolul si responsabilitile Grdiniei/colii/Liceului/ ___________________________________________


1. sa participe prin reprezentani direct sau indirect, la desfa urarea lucra rilor simpozionului;
2. sa expedieze lucra rile selectate n propria coala , pe adresa colii coordonatoare;
3. sa distribuie participanilor diplomele/premiile cuvenite;
4. sa respecte condiiile de participare;

Articolul 2
Durata parteneriatului
Prezentul protocol de colaborare este valabil pa na la finalizarea proiectului (precizati data
de nceput - 15/10/2017 si de ncheiere 15/06/2018)

Articolul 3
Dispoziii finale
Prezentul protocol de colaborare intra n vigoare la data semna rii de ca tre cele doua pa ri.
Prezentul protocol de colaborare este semnat n 2 exemplare originale, ca te unul pentru fiecare
parte.

coala Gimnazial George Tutoveanu, coala _________________________________________


Director, Director,
Prof. Dasca lu Paula Prof. ___________________________________________
_________________________________________________ _________________________________________________