Sunteți pe pagina 1din 5

1

Prof. Todea Denisa Planificari calendaristice 2017-2018


Colegiul Economic George
Bariiu Sibiu
Sibiu, str. Oituz, nr. 31, tel.:
0269/42.42.38; fax: 0269/23.28.42
email:
liceuleconomic@yahoo.com
Unitatea de nvmnt: COLEGIUL
ECONOMIC G. BARITIUSIBIU

Domeniul de pregtire de
baz/Domeniul de pregtire
general/Calificarea profesional :
Tehnician in administratie
Modulul: Realizarea activitatii de Avizat,
birou
Director,
Daniela Rosca

Nr de ore/an: 66h ,din care:T:17h, Avizat,


L:33h, P,16h
Nr. ore /sptmn: T:1, L:2, P:1
CL . XI D ef catedr,
Iuliana Badila
Profesor: TODEA ELENA DENISA
Plan de nvmnt aprobat prin
Ordinul M.E.C.T.S ANEXA 4 la
Ordinul ministrului educaiei,
cercetrii i inovrii nr. _3423 din
18.III.2009.:
Programa: Anexa nr. 2 la OMEdC nr.
3172/30.01.2006
Sapt de practica S9, S24, S36, S37

PLANIFICARE
CALENDARISTIC
AN COLAR: 2017-2018
2
Prof. Todea Denisa Planificari calendaristice 2017-2018
Resurse Resurse EVALUARE
Nr. ore Sptmna
procedurale materiale
Nr. Unitatea de Competene
Coninuturi LT-
crt. competen specifice T- IP-
33 LT T IP
17h 16h
H
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. UC 21 C1 Folosete Echipamente de birotic Povestirea Individual Teste initiale
Realizarea echipamentele -identificarea Descrierea Pe grupe Teste de verificare a
activitii de de birotic echipamentelor de birotic - 1 1 S1 S1 Explicatia frontal cunostintelor
birou fax, telefon, copiator, Instructajul Fia de Fise de observatie
calculator, imprimant 1 1 S2 S2 Conversatia evaluare, Fise de lucru
-ntreinerea echipamentelor Discutia Portofolii Fise de monitorizare
de birotic curent, 1 1 S3 S3 colectiva fise de lucru a progresului
periodic, nlocuirea Problematizar fise de Lista de verificare a
consumabilelor (toner, 1 1 S4 S4 ea documentare proiectului
cartu, hrtie) (IP) Lectura proiecte Mozaic
-utilizarea echipamentelor de 1 1 S5 S5 explicativa - internetul Teme de lucru
Recapitulare birotic Lectura - fax Prezentare
2. - pentru transmiterea i independenta - telefon Portofoliu
recepionarea comunicrilor, 1 1 S6 S6 Observarea -calculator Teste de verificare a
executarea manual i sistematica -imprimanta cunostintelor
automat a copiilor, Lucrari -xerox Fise de observatie
procesare text, 1 1 S7 S7 experimentale - firma de Fise de lucru
3. tehnoredactare (LT) Demonstratia exercitiu Fise de monitorizare
C2 Utilizeaz Soft-ului informaional Modelarea - telegrame a progresului
soft-ul specific activitii de 1 1 S8 S8 Exercitiul -scrisori tip Lista de verificare a
informaional secretariat Algoritmizare Individual proiectului
specific -accesarea soft-ului pentru a Pe grupe Mozaic
activitii de realizarea lucrrilor specifice Activitati frontal Teme de lucru
secretariat activitii 1 1 S10 S10 practice Fia de Prezentare
Recapitulare - procesare text, creare Jocuri evaluare, portofoliu
fiiere, tabele, scrisori didactice Portofolii Teste de verificare a
4. economice, administrative, Invatarea prin fise de lucru cunostintelor
acte uzuale, situaii 1 1 S11 S11 dramatizare fise de Fise de observatie
statistice, scrisori de Descoperirea documentare Fise de lucru
mulumire, telegrame (LT) 1 1 S 12 S12 Algoritmizare proiecte Fise de monitorizare
a - calculator cu a progresului
Semestrul II Conversatia conexiune la Lista de verificare a
internet proiectului
C1 Planific o 1 1 S 13 S 13 Individual Mozaic
activitate i -folosirea Internetului pentru Pe grupe Teme de lucru

3
Prof. Todea Denisa Planificari calendaristice 2017-2018
Resurse Resurse EVALUARE
Nr. ore Sptmna
procedurale materiale
Nr. Unitatea de Competene
Coninuturi LT-
crt. competen specifice T- IP-
33 LT T IP
17h 16h
H
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
culege date documentare - motoare de frontal Prezentare
numerice n 1 1 S14 S14 Euristica Fia de portofoliu
cutare pe internet,
legtur cu (strategia evaluare, Teste de verificare a
aceasta accesarea site-urilor 1 1 S 15 S 15 intrebarilor) Portofolii cunostintelor
Metode fise de lucru Fise de observatie
specializate pe domenii
1 1 S 16 S16 active: fise de Fise de lucru
(legislaie, administraie studiul de caz documentare Fise de monitorizare
cubul proiecte a progresului
central i local,
C3 Presteaz 1 1 S 17 S 17 organizatorul - formulare Lista de verificare a
servicii de nvmnt, sntate, grafic tipizate proiectului
secretariat 1 1 S 18 S18 brainstorming - video Mozaic
cultur). (LT)
ul(stiu-vreau proiectorul Teme de lucru
sa stiu-am - calculatorul Prezentare
1 1 S 19 S 19 invatat) Individual
Servicii de secretariat
ciorchinele Pe grupe portofoliu
resurse frontal Teste de verificare a
1 1 S 20 S20 :Internet,telefo Fia de cunostintelor
-executarea serviciilor de
C2 n,markere evaluare, Fise de observatie
Prelucreaz birou - dactilografiere; ,planse,foi A3 Portofolii Fise de lucru
datele 1 1 S 21 S21 Demonstratia fise de lucru Fise de monitorizare
procesare text;
numerice Modelarea fise de a progresului
5. copiere; 1 1 S 22 S 22 Exercitiul documentare Lista de verificare a
Algoritmizare proiecte proiectului
tehnoredactare respectnd
Recapitulare 1 1 S 23 S 23 a Mozaic
calitatea scrierii, Activitati Teme de lucru
practice Prezentare
ortografia,
1 1 S 25 S 25 Jocuri Portofoliu
claritatea, didactice
C3 1 1 S 26 S 26 ciorchinele
coerena, ncadrarea n
Interpreteaz resurse
rezultatele pagin. 1 1 S 27 S27 :Internet,telefo
obinute i n,markere
-inerea evidenei stocurilor
prezint 1 1 S 28 S28 ,planse,foi A3
concluziile de consumabile hrtie, toner, 1 1 S 29 S 29
1 1 S 30 S30
consumabile, tipizate, intrate

4
Prof. Todea Denisa Planificari calendaristice 2017-2018
Resurse Resurse EVALUARE
Nr. ore Sptmna
procedurale materiale
Nr. Unitatea de Competene
Coninuturi LT-
crt. competen specifice T- IP-
33 LT T IP
17h 16h
H
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
i ieite

1 1 S 31 S 31

1 1 S 32 S32

-respectarea deontologiei 1 1 S 33 S 33
profesionale - amabilitatea
1 1 S34 S34
n relaiile cu publicul,
respectarea confidenialitii
informaiilor (IP)

6. Recapitulare 1 1 S35 S35


finala

ntocmit,
PROF. TODEA DENISA

5
Prof. Todea Denisa Planificari calendaristice 2017-2018