Sunteți pe pagina 1din 2

1

Aezarea n racl a brului / vemntului Maicii Domnului


31 august i 2 iulie

Tropar, glas 8 T Virgil Nanu


HrC D S
NU
N 00q!0!11`10!!O@a
s c toa re de Dum ne ze eu pu ru rea Fe cioa r mV 0
a

000Qz
co pe r m _
n tu `O'
ul oa !
me!1anC
ni lor 0
ve 1@1q!1
mn tul i br ul prea

11'
cu ra !
tu !
lui !1000Q_11O!A
tu trup l-ai d ru i it ce t ii ta lemV 0
a

000Qz
co pe r m _
nt pu `O'
u te !
e !+
er1nic anC0
prin3'
na !
a!!O'
te rea ta !
cea!!
f r

1O!A
s mn 0
ne 0Qz
stri ca _
a t `O\!!+
r m 1
nndanC0
c 00!os
n tru ti i

01qz
ne i !!q!0US
fi rea i vre mea se ! _`O'
no o ie !
e !1a
e te nC 00
Pen tru

01'
a ceas !
ta!11a
te ru gm q
pa !1q!10!!O@a
ce ce t ii ta le d ru ie te mV 1
i

1'
su !
fle!01'
te lor noas !
treUS
ma !
a _`O'
a re e mi !i !+
i1l knC

www.stavropoleos.ro