Sunteți pe pagina 1din 99

ISBN 978-606-706-627-2

Acest manual este proprietatea


Ministerului Educaiei Naionale.

Acest proiect de manual colar este realizat n conformitate cu


Programa colar aprobat prin OM nr. 3393/28.02.2017.

Manualul a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaiei naionale


nr. 5269/03.10.2017

Numrul de telefon european de


asisten pentru copii:

116.111
anualul este distri uit ele ilor n mod gratuit at t n ormat prit c t i n ormat digital
nspectoratul colar
coala olegiul iceul

e ereni Conf. univ. dr. Bogdan Popoveniuc


ro grad didactic inspector de specialitate aria ados

edactare orina diu drian reu


rina eam a u
orectur ugenia prea
lustraii u erstoc com

I N R

op rig t ramis rint s r l toate drepturile rezer ate


ramis rint s r l edacia i sediul social dul etalurgiei nr cod sector ucure ti
el a e mail o ice edituraaramis ro o ice megapress ro
epartamentul des acere tel a e mail des acere edituraaramis ro
li rariaaramis ro
iprit la press
Cuprins
uprins .............................................................................................................................. 3
o petene generale i co petene specifice ................................................................. 5
nstruciuni de utili are a anualului ................................................................................ 7
ntroducere ........................................................................................................................ 8

NI E
N ............................................................ 9
ecia rioritatea intereselor copilului ............................................................
ecia ondiscri inarea ..................................................................................
ecia articiparea copiilor la proble ele care i pri esc .................................
unt copil i a dreptul s particip ......................................................
R u eti iitorul .........................................................................................
Copilul locuit de nger de dina opescu ...
E e ti t ti u ti .........................................................................

NI E
R ................................................
ecia reptul la identitate or ularea ntrebrilor ......................................
ecia reptul la a ilie ..................................................................................
ecia reptul la educaie ...............................................................................
coala ca spaiu de expri are exercitare asu are
de ctre copii a drepturilor i responsabilitilor .............................................................
ecia reptul la oc i acti iti recreati e .....................................................
ecia reptul la protecie potri a iolenei abu ului i exploatrii ...........
ecia reptul la securitate i protecie social ..............................................
ecia rotecia ediului condiie a ieii
rgu entarea unui punct de edere personal ................................................... 38
laneta lbastr .........................................................................
R drepturi i responsabiliti ...............................................................
E e ti t ti u ti ........................................................................

NI E
M
asociate acestora (I) .........................................................................................................
opiii pro otori ai propriilor drepturi
tapa legerea te ei .................................................................................
tapa a a laborarea fiei de proiect .........................................................
tapa a a erularea proiectului ...............................................................
tapa a a aluarea
area proiectului ................................................................

3
NI E
R ........................................... 53
ecia opii din ediul rural opii din edii de a anta ate socioecono ic ....
ecia opii cu di abiliti ................................................................................
ecia inorit ........................................................ 58
opii care aparin unor inoriti
R i sunt aprate drepturile ....................................................................
E e ti t ti u ti ........................................................................

NI E
I
..............................
ecia nstituii gu erna entale rolul statului ...............................................
ecia ecuritate i protecie social ...............................................................
ecia rgani aii intergu erna entale i negu erna entale
rolul societii ci ile ............................................................................................
R preun sunte ai puternici .............................................................
E e ti t ti u ti .........................................................................

NI E
M
asociate acestora (II) ........................................................................................................ 73
ai ult erde n coala ea
tapa legerea te ei .................................................................................
tapa a a laborarea fiei de proiect .........................................................
tapa a a erularea proiectului ............................................................... 78
tapa a a aluarea proiectului ................................................................
emnul de iar de il ia eri ........... 8
R lu e inunat pentru copii ......................................................
oncurs argu entati pri ind respectarea
aprarea drepturilor copilului .......................................................................................
i
E e ti t ti u ti .............................................................. 88
................................................................................................................... 89

...........................................................................................................................
on enia cu pri ire la repturile opilului ...............................................

4
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor grupuri ecia rioritatea intereselor
i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social N copilului
ani estarea interesului pentru or ularea de ntrebri cu pri ire la propriile drepturi i ecia ondiscri inarea
responsabiliti aloarea ntrebrilor ecia articiparea copiilor la
or ularea unor opinii explicaii argu ente si ple pentru pro o area propriilor drepturi or ularea ntrebrilor proble ele care i pri esc
i responsabiliti oi ai ult unt copil i a
aportarea critic la opiniile explicaiile i argu entele or ulate de alte persoane n or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula rspunsuri dreptul s particip
contextul unor de bateri pri ind asigurarea i pro o area drepturilor copilului usinerea prerii opiniei proprii ecapitulare u eti iitorul
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice chi bul de opinii o pararea opiniilor ectur supli entar cu coninut
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice ondiii pentru acceptarea unui argu ent or ulat de o alt persoan oral ci ic Copilul locuit de nger
or ularea unor proble e care i ea drepturile copilului ca punct de plecare n tereotipii i pre udeci de dina opescu
re ol area lor aluare e ti t ti
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri rincipiile generale ale on eniei prioritatea intereselor copilului u ti
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora nondiscri inarea participarea copiilor la proble ele care i pri esc
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti
xercitarea drepturilor i a responsabilitilor n luarea unor deci ii personale i de grup n
condiiile respectrii drepturilor celuilalt
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor grupuri ecia reptul la identitate
i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social D R or ularea ntrebrilor
ani estarea interesului pentru or ularea de ntrebri cu pri ire la propriile drepturi i ecia reptul la a ilie
responsabiliti or ularea ntrebrilor cui pute adresa ntrebri i odaliti alternati e ecia reptul la educaie
or ularea unor opinii explicaii argu ente si ple pentru pro o area propriilor drepturi de a or ula ntrebri coala ca spaiu de expri are
i responsabiliti exercitare asu are de ctre copii
aportarea critic la opiniile explicaiile i argu entele or ulate de alte persoane n apte i opinii a drepturilor i responsabilitilor
contextul unor de bateri pri ind asigurarea i pro o area drepturilor copilului usinerea prerii opiniei proprii ecia reptul la oc i acti iti
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula recreati e
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice rspunsuri ecia reptul la protecie potri a
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri chi bul de opinii o pararea opiniilor iolenei abu ului i exploatrii
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora ecia reptul la securitate i
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i xe plificarea unor drepturi n contexte concrete de exe plu dreptul la protecie social
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti identitate dreptul la a ilie dreptul la educaie dreptul la oc i acti iti ecia rotecia ediului condiie
xercitarea drepturilor i a responsabilitilor n luarea unor deci ii personale i de grup n recreati e dreptul la protecie potri a iolenei abu ului i exploatrii a ieii rgu entarea unui punct de
condiiile respectrii drepturilor celuilalt dreptul la securitate i protecie social protecia ediului condiie a ieii edere personal
articiparea la deci ii de grup pri ind i plicarea n pro o area i aprarea propriilor orelarea drepturilor cu responsabilitile asociate oi ai ult coala ca spaiu
drepturi coala ca spaiu de expri are exercitare asu are de ctre copii a drepturilor i de expri are exercitare asu are
responsabilitilor de ctre copii a drepturilor i
responsabilitilor
ecapitulare drepturi i
responsabiliti
aluare e ti t ti
Cu ti
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor grupuri U roiect educa ional opiii
i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social M pro otori ai propriilor drepturi
aportarea critic la opiniile explicaiile i argu entele or ulate de alte persoane n asociate acestora (I) tapa legerea te ei
contextul unor de bateri pri ind asigurarea i pro o area drepturilor copilului tapa a a laborarea fi ei
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice or ularea ntrebrilor cui pute adresa ntrebri i odaliti alternati e de de proiect
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice a or ula ntrebri tapa a a erularea proiectului
or ularea unor proble e care i ea drepturile copilului ca punct de plecare n tapa a a aluarea proiectului
re ol area lor apte i opinii
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri usinerea prerii opiniei proprii
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula rspunsuri
eali area n echip a unui proiect de pro o are a drepturilor copiilor pentru in estigarea chi bul de opinii o pararea opiniilor
soluionarea unor proble e specifice e oia de argu ente
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti opiii pro otori ai propriilor drepturi
Competen]e generale [i competen]e specifice

xercitarea drepturilor i a responsabilitilor n luarea unor deci ii personale i de grup n


condiiile respectrii drepturilor celuilalt legerea te ei
articiparea la deci ii de grup pri ind i plicarea n pro o area i aprarea propriilor laborarea fiei de proiect

5
drepturi erularea proiectului propus
aluarea proiectului propus
6
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor ecia opii din ediul rural
grupuri i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social R opii din edii de a anta ate socio
or ularea unor opinii explicaii argu ente si ple pentru pro o area propriilor drepturi economic
i responsabiliti or ularea ntrebrilor cui pute adresa ntrebri i odaliti alternati e ecia opii cu di abiliti
aportarea critic la opiniile explicaiile i argu entele or ulate de alte persoane n de a or ula ntrebri ecia opii care aparin unor
contextul unor de bateri pri ind asigurarea i pro o area drepturilor copilului inoriti
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice apte i opinii ecapitulare i sunt aprate
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice usinerea prerii opiniei proprii drepturile
or ularea unor proble e care i ea drepturile copilului ca punct de plecare n or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula rspunsuri aluare e ti t ti
re ol area lor chi bul de opinii o pararea opiniilor u ti
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri e oia de argu ente
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora R
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i ategorii de copii n situaii de risc i sau cu cerine educati e speciale copii din
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti edii de a anta ate socioecono ic copii cu di abiliti copii care aparin unor
xercitarea drepturilor i a responsabilitilor n luarea unor deci ii personale i de grup n inoriti copii din ediul rural
condiiile respectrii drepturilor celuilalt
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor grupuri ecia nstitu ii gu erna entale
i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social I rolul statului
ani estarea interesului pentru or ularea de ntrebri cu pri ire la propriile drepturi i ecia ecuritate i protec ie
responsabiliti social
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice or ularea ntrebrilor cui pute adresa ntrebri i odaliti alternati e ecia rgani a ii
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice de a or ula ntrebri intergu erna entale i
or ularea unor proble e care i ea drepturile copilului ca punct de plecare n negu erna entale rolul societ ii
re ol area lor apte i opinii ci ile
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri usinerea prerii opiniei proprii ecapitulare preun sunte ai
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula rspunsuri puternici
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i chi bul de opinii o pararea opiniilor aluare e ti t ti
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti ersuasiunea u ti
articiparea la deci ii de grup pri ind i plicarea n pro o area i aprarea propriilor R
drepturi nstituii gu erna entale rolul statului securitate i protecie social
rgani aii negu erna entale rolul societii ci ile
aportarea critic la apte e eni ente idei procese din iaa personal i a di eritelor grupuri roiect educa ional ai ult
i co uniti prin utili area unor achi iii specifice do eniului social M erde n coala ea
or ularea unor opinii explicaii argu ente si ple pentru pro o area propriilor drepturi acestora (II) tapa legerea te ei
i responsabiliti tapa a a laborarea fi ei
aportarea critic la opiniile explicaiile i argu entele or ulate de alte persoane n or ularea ntrebrilor cui pute adresa ntrebri i odaliti alternati e de proiect
contextul unor de bateri pri ind asigurarea i pro o area drepturilor copilului de a or ula ntrebri tapa a a erularea proiectului
ooperarea pentru reali area unor acti iti i pentru in estigarea unor proble e specifice tapa a a aluarea proiectului
di eritelor grupuri i co uniti prin asu area unor alori i nor e sociale i ci ice apte i opinii ectur supli entar cu coninut
or ularea unor proble e care i ea drepturile copilului ca punct de plecare n usinerea prerii opiniei proprii oral ci ic emnul de iar
re ol area lor or ularea rspunsurilor odaliti alternati e de a or ula rspunsuri de il ia eri
dentificarea prin lucru n echip a unor suri de inter enie posibile pentru ca uri chi bul de opinii o pararea opiniilor ecapitulare final lu e
se nalate de nclcare a drepturilor copilului sau de pro o are a acestora e oia de argu ente inunat pentru copii
eali area n echip a unui proiect de pro o are a drepturilor copiilor pentru ersuasiunea urnirul opiniilor oncurs
in estigarea soluionarea unor proble e specifice argu entati pri ind respectarea
articiparea responsabil la luarea deci iilor prin exercitarea spiritului de iniiati i rotecia ediului condiie a ieii i aprarea drepturilor copilului
ntreprin tor respecti prin ani estarea unui co porta ent social ci ic i econo ic acti aluare final e ti t ti
xercitarea drepturilor i a responsabilitilor n luarea unor deci ii personale i de grup n legerea te ei u ti
condiiile respectrii drepturilor celuilalt laborarea fiei de proiect
articiparea la deci ii de grup pri ind i plicarea n pro o area i aprarea propriilor erularea proiectului propus
drepturi aluarea proiectului propus
ic ionar
nex on en ia cu pri ire la repturile opilului
Instruc]iuni de utilizare a manualului
itlu de lecie ideoclip n
arianta digital eine
reau s tiu

LEC IA . NONDISCRIMINAREA RE I
I IN ERN I N ER NEI Copilul capabil de
E I I ERII RE I
discernmnt are

onceptogra ME EMN NE
dreptul de a-i exprima
liber opinia asupra
oricrei probleme care
EN R II EN R II l privete.
C iara Ivan Alasdair (Articolul 29 din Legea

nitate de 1
nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea
drepturilor copilului)
n are
Unitatea

Indira Ibra im
Casim Sa ura aria E E E N
1 rgumenteaz-i
N M dreptul la participare
E R M E DESCOPERIM E pornind de la afirmaia:

xplor textul 1 Statele pri se angajeaz s respecte i s garanteze


nondiscriminarea;
principiul nediscriminrii xers
cti itate drepturile stabilite n prezenta Convenie tuturor copiilor ,
indiferent de ras, culoare, se , limb, religie, opinie politic
aspecte generale;
rolul principiului
I RIM R
Dac ai fi ales primar
plic
n grupuri ici e erific
sau alt opinie, de naionalitate, apartenen etnic sau nediscriminrii n
2 Scrie trei proverbe sugestive viznd responsabiliti asociate al copiilor
copiilor, ce ai face
origine social, de situaia material, incapacitatea fizic, de respectarea drepturilor
dreptului la participare. pentru copiii din
statutul la natere sau de statutul dobndit al copilului . copilului.
escoperi u ceteanul
comunitatea local?
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului)
E N I Comentai, lucrnd n perec i.
u tu noi I I E N R RI MI I Un elev formuleaz o
ntrebare referitoare la
un copil trebuie s fie pe deplin pregtit s triasc inde-
pendent n societate .
N R ENIEI
ac a fi pri ar
re ect n r ul peniei
Formai grupuri a cte trei-patru elevi.
coninutul rticolului (Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului, Preambul)
Desenai diagrame pe coli de rtie A .
Completai asemnri i deosebiri ntre persoanele din al Conveniei.
imaginile date, la alegere. Colegul de banc I M NE ERI I M
rspunde la ntrebarea
Elemente Elemente adresat. Formai trei grupuri.
specifice specifice Cei doi elevi reiau Propunei aciuni care s re ecte dreptul la participare Vezi c suntei
Elemente ntrebarea, gndind al copiilor: proaste
comune mpreun rspunsul. n la nivelul clasei n la nivelul colii n n comunitate.
amndou?
rgumentai utilitatea fiecrei aciuni propuse. ecunoatei
R ERIEI
tabilii un clasament al celor mai bune propuneri. personajele, lectura,
La un semnal, membrii grupurilor se deplaseaz. RE E M
Care sunt autorul.
Discut fiecare produs, noteaz observaiile. usinei/combatei S fie bine structurat,
Avem condiiile pentru s fie relevant, Comentai modul n
Revd, comparativ, propriile produse i citesc observaiile afirmaia: acceptarea unui
nevoie de s e plice toate care copilul i exprim
primite. iecare per oan e te unic . argumente! argument? datele. opinia n familie.

12 15

ecie de
recapitulare
RECAPITULARE M RE RI I RE N I I I EVALUARE E IM IM M IM est de
R RIM RE
I E E
RI E
EN R
I I
I
IN ERN I N
Am fost surprins
de faptul c
I M N I
ER NEI
1 Scrie patru drepturi din Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului. e aluare
RE RI R 2 Alege dreptul potrivit fiecrei situaii
situa prezentate n enunurile de mai jos.
Am nvat I I
c Vasile are o burs social. Emil a plecat n excursie.
a. dreptul la educa ie a. dreptul la identitate
b. dreptul la familie b. dreptul la via
te i de
nitate de 2 2
Am descoperit
c. dreptul la securitate i protec ie social. c. dreptul la joc i activit i recreative.

e aluare
c
enun A (adevrat) sau F (fals).
3 ncercuiete caseta corespunztoare valorii de adevr a fiecrui enun:
n are
Unitatea

Unitatea

I M N I
E IEI A F Familia constituie primul grup social cruia i aparinem.
A F Copilul nu poate fi desprit de prini mpotriva voinei sale.
A F Dreptul la educaie este un drept fundamental al copilului.
Realizai un calendar al evenimentelor de srbtorire a unor drepturi ale copilului. A F Copiii pot avea mai multe drepturi, dar nicio responsabilitate.
4 Indic, prin coresponden, responsabilitatea asociat fiecrui drept.
I I N R
icionar
R
dreptul la educaie n mi pregtesc zilnic leciile
Utilizai modaliti alternative de dreptul la familie n pstrez legtura cu rudele

er eni cheie a formula ntrebri i rspunsuri


referitoare la drepturile
dreptul la identitate
dreptul la securitate i protecie social
n sunt atent la pericole
n i respect pe prini

spunde
MI i responsabilitile
I I N R E copilului. 5 Identific drepturile nclcate n situaiile din imagini.
Un elev formuleaz
arunc ingea
E I o ntrebare i Eti
ti agresorul Eu nu am
Ajutai-ne cu ceva
Nu ai voie s de mncare!
E IE arunc mingea unui coleg. mergi la coal!
coal!
clasei! nume.

ntreab I cesta va formula rspunsul


corect, apoi va adresa o
nou ntrebare, aruncnd

rat c i pas
mingea altui coleg.
Elevii care nu vor formula
corect ntrebrile sau
rspunsurile vor iei din joc. 6 Propune patru soluii pentru respectarea drepturilor copilului n situaiile date.
Verificai, n micul dicionar de educaie social,
prezena termenilor dai. R I 7 Cum procedezi dac, Punctaj acordat:
participnd cu un prieten la 1. puncte situaii x , puncte
un concurs de not, observi
ERMENI EIE c, aproape de sfritul cursei, 2. punct situaii x , puncte
Exemplificai probleme de mediu
din comunitatea local. acesta este n pericol s se 3. punct situaii x , puncte
Alctuii un te t despre activitatea Comisiei pentru nece?
combaterea violenei n coal, utiliznd urmtorii ucrnd n ec ipe a cte apte 4. punct situaii x , puncte

utoe aluare
elevi, gsii cte apte soluii a. Continui s noi. De ce?
termeni-c eie: b. ntrerupi cursa. De ce? . punct situaii x , puncte
pentru o singur problem de
n violen n agresor n abuz n voluntariat. mediu. Utilizeaz cel puin patru 6. punct situaii x , puncte
Utilizai cel puin trei argumente mpotriva violenei electai cele mai bune propuneri argumente. 7. puncte situaii x punct
n coal. pe fie de portofoliu.

42 44

7
Dragi copii,
Printre cri-prietene, manualul de educaie social pentru clasa a V-a v invit n universul fascinant
al cunoaterii strjuit de informaie, emoie, inspiraie, dialog, motivaie i o captivant ntlnire cu un
aprtor al copiilor de pretutindeni: Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului.
E o ntlnire mult ateptat de copii, cci nu-i aa? nu poi s-i aperi drepturile dac nu le cunoti.
Vei cunoate principiile generale ale Conveniei, drepturi ale copilului i responsabiliti asociate
fiecrui drept, modaliti de exercitare a drepturilor i de asumare a responsabilitilor, instituii care
au rol n respectarea, aprarea i promovarea drepturilor copilului.
Vei formula ntrebri, opinii, explicaii, argumente simple cu privire la propriile drepturi i respon-
sabiliti, vei participa la dezbateri privind asigurarea i promovarea drepturilor copilului, vei formula
probleme care vizeaz drepturile copilului ca punct de plecare n rezolvarea lor, vei identifica posibile
msuri de intervenie pentru cazuri de nclcare/promovare a drepturilor copilului.
V vei exercita drepturile i responsabilitile, participnd la luarea unor decizii personale i de
grup, v vei implica activ n cadrul elaborrii i derulrii proiectelor educaionale.
Promovarea drepturilor copilului nseamn protecia i creterea copilului n spiritul pcii, demni-
tii, toleranei, libertii, egalitii, solidaritii.
Dorim ca prin modul de structurare i susinere a nvrii, manualul de educaie social pentru
clasa a V-a s constituie un real instrument de lucru pentru fiecare elev.
Drum bun i roade bogate!
Autorii

8
Unitatea
1
CONVEN}IA ONU
CU PRIVIRE LA
DREPTURILE COPILULUI
copilul are ne oie de protecie i ngri ire speciale
inclusi de o protecie uridic adec at
att nainte ct i dup naterea sa
A LA L L L
A L

Prioritatea intereselor copilului


Nondiscriminarea
Participarea copiilor
la problemele care i privesc
RECAPITULARE
EVALUARE

E EI RE I

9
RI RI E IN ERE E R I I
N ENI N RI IRE RE RI E I I
I E IN I RI N ENIEI
opiii sunt Ce este on enia
minunea cu pri ire la repturile Cine uncioneaz
lumii opilului a adoptat on enia cu pri ire
on enia la repturile
Ce este a ost opilului
copilul adoptat

1 on enia
Unitatea

I IM I E EM
noiem rie este o zi istoric pentru cele dou
miliarde de copii din ntreaga lume
n aceast zi a adoptat on enia cu pri ire la usinei co batei
repturile opilului care este acum o lege internaional afir aiile date
egea copiilor declar aloarea uman deplin pentru n ntrebrile constituie
toi copiii i adolescenii nucleul unui schi b
iecare copil are dreptul de a tri de a cre te n siguran eficient de in or aii
i de a respectat pentru g ndurile i ideile sale
n ntrebrile de olt
nteresul superior al copilului tre uie s e prima
prioritate rice ar care re uz s prote eze copiii sau negli abilitile de co unicare
eaz necesitile copiilor ncalc legea
R N R
(Sursa: www.salvaticopiii.ro)

I I E N R RI MI I
ser ai imaginile date mai sus
ezumai coninutul te tului ci t reau
tiu n at
iscutai in ormaiile neclare olosind on enia s tiu
cu pri ire la repturile opilului ane 3
ompletai ta elul alturat cu ... ... ...
... ... ...
1 in ormaii 2 ntre ri 3 rspunsurile ... ... ...
pe care le re eritoare gsite n te tul
... ... ...
considerai la tema on eniei
cunoscute a ordat ... ... ...

10
REINEM RE I
nteresul superior al
copilului se circu scrie
dreptului copilului la
o de oltare fi ic i
oral nor al la
echilibru socioa ecti i
la iaa de a ilie
(Articolul 2 din Legea
nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea
drepturilor copilului)

I I N R
laborai n scris
E ER M un ic dicionar
efinete copilul potri it rticolului al on eniei
1 cu ter eni specifici
edactea un text care s includ argu ente si ple pe
2
te a i portanei respectrii drepturilor copilului

xe plificai situaii de respectare a prioritii intereselor


copilului corespun toare fiecrei trepte din structura grafic dat

a ilia

coala

o unitatea local

I M NE ERI I M
I IN ER I
or ai a cte trei ele i NE MIN IM
iecare e bru a exersa alternati rolurile entru ca rspunsurile
n inter ie ator n inter ie at n obser ator
s ie adec ate
or ulai ntrebri re eritoare la proble e concrete pri ind ntrebrile trebuie s fie
or ulate concis clar i
prioritatea intereselor copilului
corect
rgu entai rspunsurile date n or ularea unei
bser atorul a conse na aspectele principale ale dialogului ntrebri pute utili a
re entai sintetic re ultatele fiecrui icrogrup unul dintre cu intele
olectai nregistrrile obser atorilor cine ce unde cnd
electai situaiile de co unicare ce necesit clarificri cum din ce cau etc

11
N N I RIMIN RE
I IN ERN I N ER NEI
E I I ERII RE I

ME EMN NE
EN R II EN R II
iara an lasdair

1
Unitatea

ndira ra im
asim a ura aria

E R M E E ERIM
nondiscri inarea
1 tatele pri se anga eaz s respecte i s garanteze principiul nediscri inrii
drepturile sta ilite n prezenta on enie tuturor copiilor aspecte generale
indi erent de ras culoare se lim religie opinie poli c rolul principiului
sau alt opinie de naionalitate apartenen etnic sau nediscri inrii n
origine social de situaia material incapacitatea zic de respectarea drepturilor
statutul la na tere sau de statutul do ndit al copilului copilului
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului)
E N I
I I E N R RI MI I n ele or ulea o
ormai grupuri a c te trei patru ele i ntrebare re eritoare la
esenai diagrame pe coli de r e coninutul rticolului
ompletai asemnri i deose iri ntre persoanele din al on eniei
imaginile date la alegere olegul de banc
rspunde la ntrebarea
lemente lemente adresat
speci ce speci ce ei doi ele i reiau
lemente ntrebarea gndind
comune preun rspunsul
R ERIEI
a un semnal mem rii grupurilor se deplaseaz RE E M
iscut ecare produs noteaz o ser aiile usinei co batei
e d compara propriile produse i citesc o ser aiile afir aia
primite iecare per oan e te unic .

12
REINEM IM I E
ropune acti iti
specifice de celebrare
a ilei nternaionale
a oleranei
noie brie
plic te n
des urarea
acti itilor

E ER M ER
1 a) den c n imaginile date situaii de respectare nclcare ii a ocatul unui cu nt
NE I RIMIN RE
a principiului nediscriminrii
E R ME are greesc
otdeauna trate
di erenele
dintre copii ca
se ne criterii de
separare a lor

u primim n car er oi copiii sunt a teptai cces interzis copiilor


copii re ugiai la spectacolul i itas de culoare IN
n or ea te cu
b) prim i acordul dezacordul n legtur cu situaiile
pri ire la e eni ente
date rgumenteaz se nificati e n
2 ser asemnri i deose iri ntre e plicaiile i argumen pro o area drepturilor
tele ormulate de ele ii din clas copilului
are sunt cele ece
i perati e ale
criei cu inte care au legtur cu te a dat campaniei
ER N
NEDISCRIMINARE I I N R
IN I NE titudine
negati ndreptat
potri a persoanelor
I M NE ERI I M pe care nu le cunoate
NE I RIMIN RE IE ERE pentru aptul c aparin
anu itor categorii sau
lin este ele n clasa a a un copil de etnie ro i place grupuri.
s n ee i s cnte la ioar dee con inge
e ultatele la ate atic sunt ngri ortoare re generali atoare si
olegul su iorel l a in itat acas s lucre e preun plificatoare cu pri ire la
a a l a certat spunndu i c nu pri ete n cas copii o situaie un grup de
de etnie ro oa eni etc
Exemplu: oi ro ii sunt ri
ucrnd n echipe anali ai ca ul dat

13
R I I RE II R R EME E RE I RI E
prea mic II R R I I RE E IER E M NI RE
u pot lua n seam reg m o campanie de promo are
propunerea ta ptm na aceasta a drepturilor copilului n comunitate
au loc alegeri pentru
P onsiliul ele ilor

1 unt mem ru n comisia ine acem


Unitatea

de mediere a con ictelor propuneri pentru em ne oie olegii de la clasa


ialog negociere o erta curricular la de oluntari a a
consens discipline opionale s au nscris toi

E R M E
E ERIM
1 tatele pri or garanta copilului capa il de discer dreptul la participare
nm nt dreptul de a i e prima li er opinia asupra oricrei
pro leme care l pri e te opiniile copilului urm nd s e condiii ale participrii
luate n considerare in ndu se seama de rsta sa i de do enii ale participrii
gradul de maturitate structuri participati e
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului)
I I E N R RI MI I
ormai grupuri mici a c te patru cinci ele i E RIM I
ar cipai la discuii de grup ormulai ntre ri re eritoare RERE
la pro leme concrete pri ind dreptul la par cipare
n n n n n

nalizai imaginile date mai sus R N R


rm nd paii participrii rspundei la urmtoarele
ntre ri
n e este par ciparea

n are sunt condiiile par ciprii copiilor

n are sunt structurile par cipa e la ni elul colii onsiderai c un copil are
dreptul la opinie chiar dac
este i atur fi ic i psihic
5 n pentru c
4 n N pentru c
R 3
rgu entai rspunsul
N 2 ostru
1

14
REINEM RE I
opilul capabil de
discern nt are
dreptul de a i expri a
liber opinia asupra
oricrei proble e care
l pri ete
(Articolul 29 din Legea
nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea
drepturilor copilului)

E ER M E E E N
1 i eaz imaginile ce ilustreaz orme ale par ciprii copiilor rgu entea i
N M dreptul la participare
E pornind de la afir aia

I RIM R
ac ai fi ales primar
2 crie trei pro er e suges e iz nd responsa iliti asociate al copiilor ce ai ace
dreptului la par cipare pentru copiii din
co unitatea local

o entai lucrnd n perechi


N R ENIEI
un copil trebuie s fie pe deplin pregtit s triasc inde
pendent n societate
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului, Preambul)

I M NE ERI I M

or ai trei grupuri
ropunei aciuni care s re ecte dreptul la participare ezi c suntei
al copiilor proaste
n la ni elul clasei n la ni elul colii n n co unitate
am ndou
rgu entai utilitatea fiecrei aciuni propuse ecunoatei
tabilii un clasa ent al celor ai bune propuneri persona ele lectura
are sunt e ine structurat
autorul
em condiiile pentru s e rele ant o entai odul n
ne oie de acceptarea unui s e plice toate care copilul i expri
argumente argument datele opinia n a ilie

15
I M I M N I I M RE R I I
prea u ai
mic e perien umai
adulii
decid

1 u pot lua
n seam
argumentele tale
m dreptul s
par cip dar
Unitatea

m dreptul m dreptul m dreptul


s par cip s par cip s par cip
pentru c prin n

E II R M
ser imaginile date mai sus resupunei c pregtii pentru
nc ipuie i c locuie pe o planet unde oli piadele co unicrii
nimeni nu i ascult pe copii rebuie s pre entai propria persoan
adar vocea copiilor este nensemnat. utili nd la alegere
escrie n imagini i culoare emoia care te n o caricatur n un poster

ncearc e culori ei olosi n o poe ie n un si bol

n o glu n o ghicitoare
R RE R I xersai acest od de pre entare
lctuie te un portret or it al viitorului planetei
unde vocea copiilor nu este ascultat R R I I RE
recei o de la un copil la altul n
E RIM I RERE care consemnai pe r nd un argument
pro par cipare
e ai con runtat reodat cu cel puin una elatai un aspect pozi al par ciprii
dintre situaiile ilustrate oastre n
o este te u liz nd pa ii sugerai de e pre n amilie n coal n comunitate
siile date lizai pa ii sugerai de ntre rile date

6
4 5
4
3 3
2
M 2 1
1

legei cele mai une argumente pro


olicit le colegilor s i e prime prerea par cipare

16
NI ER IN ER I R I I RE RE MEN
EI

1 prim i acordul dezacordul n legtur cu aciunile de pe


e c ete eali ai un
regula ent al
n coal ele ii mai m organizat o
rinii mi respect mari mi au interzis s campanie de clasei care s
opinia in ormare a populaiei cuprind drepturi
par cip la alegeri
i responsabiliti
2 den c domenii ale par ciprii copiilor pornind de la
ale ele ului
enunurile date mai sus

ompleteaz spaiile punctate denumind structuri par cipa e


ale copiilor
a) la ni elul clasei on iliul elevilor c) la ni el co unitar.....
onsultai
b) la ni elul colii ........ d) la ni el naional ....... egula entul
de organi are i
enionai trei proble e care pot fi nscrise n agenda onsi uncionare a colii
liului ele ilor la ni elul colii egula entul
stabilete drepturile
II R I I RII i responsabilitile
ele ilor
rebuie s ntlnii cu repre entanii onsiliului ele ilor
la ni elul colii pentru discutarea unei situaii de nclcare a dugai i alte
dreptului la educaie al ele ului reguli specifice
clasei oastre

5
4
o drui cte
un exe plar
R 3 colegilor cu un
N 2 co porta ent
1 iresponsabil

N R
tabilii aciuni specifice fiecrei trepte de parcurs ENIEI
re entai le n aa clasei orectai greelile
reionai o
E ER M caricatur a unui
persona cu un
1 ornind de la un ca concret din clasa oastr strbatei paii co porta ent
necesari lurii unei deci ii antisocial

17
E I II R

ue
iitorul

1
Unitatea

n copil este o minune


ste sperana ce n eci
nu apune

I I N R E
re entai le colegilor
textele reali ate
Drept ecapitulai coninuturile
parcurse pornind de la ntre
MIC N
brile adresate de colegi
I I N R ele ai bune lucrri
E pot constitui texte suport
E IE pentru recapitulare
I
R EE E I

rin copil se nelege


orice in uman su rsta
de ani e cept nd cazurile n
care legea sta ile te limita
ma oratului su aceast rst
ERMENI EIE (Convenia ONU cu privire
la Drepturile Copilului)
1 i i termenii importani din prima unitate de n are
pune ce este copilul
2 eri cai prezena termenilor dai n micul dicionar pe i aginndu i c eti
care l ei realiza n decursul anului colar n scriitor n ate atician
3 lctuii lucr nd n perec i un te t care s rezume n psiholog n medic
coninuturile parcurse
lizai termenii c eie dai mai sus n pro esor n printe
e obser i

18
E I II R 2 crie cu inte cu neles asemntor
ai c u e iitorul au ost cu in
tele anc tii ale apa oan aul al lea
adresate unui copil rom n
n anul primul rad al noului
mileniu a ost trimis pentru prima oar din
om nia radul a plecat din unii arpai
str t nd acela i traseu pe care l a parcurs 3 e nelegi prin principiul nediscri
odinioar adea ran pentru a a unge la minrii
olumna lui raian um e plici necesitatea acestui principiu
ot n anul radul de rciun de la
a can a ost aprins de anc tatea a apa 4
oan aul al lea nsoit de un copil rom n ropunei ac iti pentru iua nterna
eani usnea ional a oleranei noiem rie
ai c susin nd pacea i prietenia
ntre popoare apa oan aul al lea a a ...................................
str tut de trei ori ec i alentul distanei ...................................
de la m nt la un
...................................
...................................
1 ncercuie te caseta corespunztoare ...................................
alorii de ade r a ecrui enun
...................................
A F nteresele superioare ale copilului
...................................
tre uie s e tratate cu prioritate
...................................
A F opilul are dreptul la li ertatea de
e primare edacteaz un te t n care s u lizezi
5
A F tatele pri recunosc dreptul argumente re eritoare la necesitatea res
copilului la educaie pectrii prioritii intereselor copilului

R RE R I
ornind de la i aginea dat spune cu te i agine i n iitor
d c e o
de acord c acest persoan creia
e ort tre uie s l aci i pas de iitorul
unt con ins c i c iar de la nceputul su
dai seama c acest anului
lucru cere e ort

iitorul
red c i
c este oarte
important s ai
un iitor a a
cum i l dore

19
I I E N ER
(fragmente)

ost odat un copil al str ii u i cunoscuse niciodat


prinii nu a ea prieteni i locuia ntr o cutie de carton pe
1 aleea principal a parcului din ora u cerea niciodat
unicii care i pli bau nepoeii prin parc i ai ddeau cte
Unitatea

un co rig o at de ahr un r uneori cte o ucrie


stricat sau o carte de po eeti
ea ai are dorin a copilului care nu a ea un nu e
pentru c nu l strigase niciodat ni eni era s aib o cas etrecea ore n ir isnd
cu ochii deschii la o cas ade rat din cr id unde s nu i ai fie rig ca n cutia
sa de carton e i agina obilndu i casa cu scaune oi canapele odihnitoare i
ese cu ncruri gustoase
opilul i dorea cu atta ardoare o cas nct ntr o bun i i a crescut una chiar
pe cretetul capului a tre it di ineaa cu o csu pe cap urnd aprur i
pri ii locatari o a ilie de psri cnttoare or at din pasrea a cu o oce
de sopran care cnta i la pian psroiul tat cu glas de tenor i cu un saxo on
cu prat de oca ie de la un aga in de instru ente u icale i psrelele copii
care cntau n cor i la tro pete
ucuros de oaspei copilul le g dui cu ult drag n csua sa up ce se utar
i i aran ar lucrurile prin cas psrile organi ar un concert n toat regula
enit an ara se bucurau oa enii
poi descoperir c u ica enea dinspre ona unde se a a copilul
opilul i nchipuia c oa enii ncepuser s l ndrgeasc i c a ea i el un rost
pe lu e ntr o i nainte de concert ncepu s in o cu ntare
a tre it de di inea n cutia ea din carton i a ut pri ele ra e ale
soarelui bobiele de rou de pe firele de iarb orile i
aci din gur i a strigat unul dintre spectatori
a enit aici s au i po etile tale a adugat un altul as psrile s cnte
oia doar s spun c sunt o ente n care i ie un copil al str ii iaa
i se pare ai ru oas adug cu glas optit copilul
opilul u din nou nec it pn cnd sosi o e eri respectabil care ncepu s
adune n csu toate ghindele i alunele din parc
a ce i olosesc toate ghindele astea

20
rebuie s fiu pre toare i spuse ea ac ine iarna eu ce oi nca
u neleg prea bine dar presupun c ai dreptate ise copilul e a ruga totui
s nu ai aduci alte ghinde pentru c doare oarte tare capul
ac nu i dai oie s gospodresc cu a che atunci plec l a enin
e eria
leac dac rei ise copilul r prea ari regrete
e eria a u dreptate iarna sosi curnd ncepu o ninsoare cu ulgi ari i se cu
att de rig nct copilul aproape degerase n cutia sa de carton n plus dei e eria
plecase durerea de cap nu l slbise nicio clip i ea c i plesnete capul e ntreba
ce i a ai crete din el
ar ade ratul oti pentru care su erea copilul era singurtatea i eni nu ai
eni s locuiasc n csu aa c aceasta era acu n paragin opseaua oran se
scoro ise ntul tios de iarn ptrundea nuntru prin gea urile sparte iar de pe
horn nu ieea niciun firicel de u e bine era cnd stteau aici psrile albinele
sau e eria gndea el cu tristee ar a r as singur pe lu ea asta
ncepu s plng ncet neau it de ni eni oc ai atunci apru un nger
ic ca gribulit nu oarte artos ii cu aripile
ca s otocite e instal i ediat n csua
de pe capul copilului i se apuc de curenie
enie
ugr i pereii ii nlocui gea urile sparte
urnd un uior alb de u se ridic din
hornul casei
eii nu l ntrebase ct are de gnd s
stea acolo copilul a ea o presi ire ire c
ngerul nu l a prsi niciodat
pt chiar i un nu e oa enii i
spuneau acu opilul locuit de nger

or ulea ntrebri re eritoare la coninutul textului ine e nde nd u


e ce
dentific n text situaii de nclcare a principiilor on eniei cu pri ire la
repturile opilului
xplic se nificaia titlului textului opilul locuit de nger
ropune colegilor ti la ora de educaie social
a) un proiect de docu entare despre copiii str ii
b) aciuni care ar putea aduce bucurie copiiilor a ai n dificultate

21
E IM IM M IM
1 ompleteaz enunurile date
on enia cu pri ire la repturile opilului este
iecare stat semnatar al on eniei se o lig s
a adoptat on enia repturilor opilului n anul

1
om nia a semnat on enia cu pri ire la repturile opilului n

ormuleaz patru ntre ri re eritoare la preocupri actuale pri ind drepturile copilului
Unitatea

3 recizeaz principiile undamentale ale on eniei cu pri ire la repturile opilului

4 den c trei situaii de nclcare a principiilor care stau la aza on eniei


nsemneaz cu

u primim n clasa etele sunt prea mic


noastr copii mai puin pricepute s poi a ea dreptul la
de culoare ino
dec t ieii opinie la oac

5 edacteaz un te t care
s includ cel puin patru puncte situaii x puncte
argumente pe tema
puncte situaii x puncte
importanei respectrii
drepturilor copilului 3. puncte situaii x puncte
puncte situaii x puncte
5. puncte situaii x puncte

22
DREPTURILE COPILULUI.
Unitatea
2
RESPONSABILIT|}I
ASOCIATE ACESTORA
au a de a ace lu ea un loc ai bun
pentru copii ne unete pe toi
LA
Dreptul la identitate. Formularea `ntreb\rilor
Dreptul la familie
Dreptul la educa]ie
Dreptul la joc [i activit\]i recreative
Dreptul la protec]ie mpotriva violen]ei,
abuzului [i exploat\rii
Dreptul la securitate [i protec]ie social\
Protec]ia mediului condi]ie a vie]ii.
Argumentarea unui punct de vedere
personal
RECAPITULARE
E EI RE I EVALUARE

23
RE I EN I E RM RE N RE RI R

Cine se ucur Unde ne ucurm


ne putem Ce nseamn
de drepturi s ai drepturi de drepturi
promo a
drepturile

2 De ce
tre uie s ne
Unitatea

cunoa tem
drepturile

I I E N R RI MI I N
Apreciai
RM RE N RE RI R n arietatea i creati itatea
ormai cinci grupuri de ele i ntrebrilor
legei pul de ntre are al ecrui grup n respectarea regulilor de
ormulai c t mai multe ntre ri re eritoare la or ulare
drepturile copilului i responsa ilitile asociate
n odul de colaborare i
urttorul de cu nt al ecrui grup a prezenta
rezultatele pre entare
n ncadrarea n ti pul stabilit

cordai calificati e
FB B S I .
E R M E
E ERIM
1 opilul se nregistreaz imediat dup e nelegi prin identitate proprie
na terea sa i are prin na tere dreptul la e act pri esc prinii la naterea
un nume dreptul de a do ndi o cetenie copilului
i n msura posi ilului dreptul de a i are sunt datele nscrise n acest act
cunoa te prinii i de a ngri it de ace a
e ce este i portant certificatul de
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului) natere
e drepturi dobndete copilul
odat cu naterea sa
1 tatele pri se o lig s respecte e responsabiliti pute asocia
dreptul copilului de a i pstra iden dreptului la identitate
tatea inclusi cetenia numele i are sunt celelalte acte care
relaiile amiliale de onstrea identitatea unei
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului) persoane

24
REINEM RE I
opilul are dreptul la
stabilirea i pstrarea
identitii sale
rinii aleg nu ele i
prenu ele copilului n
condiiile legii
opilul are dreptul de
a i pstra cetenia
nu ele i relaiile de
a ilie n condiiile
pre ute de lege r
nicio ingerin
(Articolul 9 din Legea
E ER M nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea
1 arc eaz cu elementele care se regsesc n cer catul drepturilor copilului)
de na tere
numele prenumele data na terii culoarea pielii II R
2 ume te trei drepturi pe care un copil le do nde te la oi a eninri se
na terea sa de olt n rit alert la
ni el ondial
urtul de identitate din
usinei co batei aloarea de ade r a ur toarei afir aii ediile electronice
a ectea tot ai ulte
opilul se bucur de dreptul la identitate chiar dac nu este persoane
nregistrat dup naterea sa ocurile on line aparent
ne ino ate pun n
de rat sau als rgu entai pericol sau ucid copii
I M NE ERI I M n or ai olosii
di erite surse de
e oc minunat informare.
a ig ez n
rima cerin a ost siguran pe ropunei un egula
postarea datelor de iden internet u ment al comunic rii pe
care m postat i datele internet.
c u lizarea
colegului meu rauduloas a
datelor personale R I
e un real pericol
electai esa e
or ulai ntrebri pornind de la i aginile date cuprinse n presa
repturile i responsabilitile copiilor se schi b n ediul pentru copii progra e
on line de tele i iune pagini
e este urtul de identitate eb etc n care sunt
e ti despre c er ull ing aceast or de agresiune pre entate aspecte ale
on line pro o rii nclcrii
dreptului la identitate.
re entai sintetic re ultatele discuiilor

25
RE MI IE
u u alii cum sunt dar eu c nd m e poi ace tu ca s e pace peste tot
g ndesc la locul na terii mele la casa n lume ergi acas i ncon oar i
printeasc unde amilia cu dragoste aica ereza
on reang Amintiri din copilrie

ic dragul e nseamn

2
mamei amilia pentru
ne
Unitatea

MI I IERI MI I I
a ce se g nde te cu emoie autorul Amin e norme i alori morale sugereaz
tirilor din copilrie aciunile ilustrate
are sunt mem rii celor dou amilii din e p de relaii se a la aza amiliei
imagine Dac ai fi printe, ce alori morale ai rea
Dac ai fi Nic, ce le ai spune copiilor de astzi s transmii peste mp copiilor ti
despre amilia ta RINI I II
E IM E RE EM IM usinei com atei a rmaiile
ormulai ntre ri re eritoare la
n amilie

n drepturi i responsa iliti asociate mai ine


s i copil
E R M E
mai ine
1 opilul are dreptul s creasc alturi de s i printe
prinii si
2 rinii au o ligaia s asigure copilului E ERIM
de o manier corespunztoare capacitilor n
con nu dez oltare ale copilului orientarea i coninutul dreptului la a ilie al
s aturile necesare e ercitrii corespunztoare a copilului
drepturilor pre zute n prezenta lege obligaiile i drepturile prinilor
3rinii copilului au dreptul s primeasc drepturile i responsabilitile copilului
in ormaiile i asistena de specialitate necesare responsabilitile co une ale prinilor
n ederea ngri irii cre terii i educrii acestuia aspecte ale dreptului la a ilie n
(Articolul din Legea nr. 272/2004 privind on enia cu pri ire la repturile
protecia i promovarea drepturilor copilului) opilului

26
REINEM

re entai o i din a i
lia oastr fiind pe rnd
n a a
n tata
n bunica

ai exe ple de
responsabiliti asociate
dreptului la a ilie
e o scal de la la
acordai puncta ul
corespun tor ndeplinirii
sarcinilor ce re in

ER
E ER M
aci parte din grupul
1 empli c trsturi morale ale persoanei tale mani estate de ele i urnaliti i
n relaia cu prinii ntlneti un grup de
2 enioneaz situaii c nd prinii susintori ai drepturilor
n te au ncura at n te au criticat n te au ndru at
copilului
or ulea ntrebri pe
care ai dori s le adrese i

dentificai n on enia cu pri ire la repturile opilului


aspecte i nd RE E M
n drepturile copilului n ca ul separrii prinilor opiii sunt cinstea
n rentregirea a iliei prinilor iar prinii
n adopia
lauda copiilor

I M NE ERI I M
lin este colegul eu din clasa a a recunoscut pentru re ultatele
deosebite la n tur i co portare asiunea lui este lectura
eri l a ntlnit n holul colii ra de nerecunoscut rist neco unicati
de ordonat adarnic a ncercat s i orbesc
edu erit a ncercat s a u cau ele descoperit c a ilia lui s a
destr at i de dou spt ni l a abandonat r as singur
re ne oie de a utor e e de cut
N N E INE
xa inai consecinele nclcrii dreptului cauze cauze cauze
la a ilie condiii cau e e ect utili nd odelul E E .... ............. .............
structurii grafice date RE E E E M
dentificai posibile suri de inter enie cauze
............. cauze
............. cauze
.............

27
RE E IE
u acul ne a crescut
RE
biata a a n at E IE
singur s citeasc E UL MEN UL
RE N I I I EI

R
i s scrie ca s ne n ee I E
i pe noi carte
N. Grigorescu
o nul nostru
a ost un o
deosebit
. adoveanu

colarul trebuie s
stea n banc drept cu
nitatea

cciula pe spate
i cu ochii pe carte
. t. elavrancea

I IM I E EM E ERIM
a dragul meu ine zicea mama nu i xe plificai drepturi ale copilului i res
c t de ur t ar toat ziua dac n ai merge la ponsabiliti asociate sugerate de ilustraii
coal ac nu ai a ea nicio responsa ilitate dentificai situaii de nclcare a dreptului
ai mult nde te te la sumedenia de copii la educaie
care aproape la aceea i or merg la coal
s n ee n toate rile din lume ii i mili
oane oi merg s n ee nc ipuie te i re entai aspecte ale dreptului la educaie
acel urnicar a o sut de popoare acea ne n operele literare studiate
mrginit mi care din care aci i tu parte i
g nde te te c dac ar nceta acea mi care
omenirea ar recdea n ar arie cci aceast R NE E
mi care e nsu i progresul sperana i m n 1 o pletea cadranele date
dria lumii respectnd cerinele
nainte dar oldel al armatei celei extul i a intete
mari rile sunt armele tale ia seama copi responsabilitate o experien
lul meu s n a ungi un soldat netre nic nu er respon personal
atl tu sabiliti pre entate are ar fi aceasta
dmondo e micis coala, n text
din ol Cuore, inim de copil xpri i e n tur
senti entele a desprin i din text
de prini i dascli
magineaz i c e tatl din po es rea 2 tili nd on enia cu pri ire la
coala de dmondo e micis usine u repturile opilului anex citete i
liz nd argumentele din te t propria opinie co entea rticolul i nd dreptul
iz nd dreptul la educaie i responsa ilit la educaie i rticolul re eritor la
ile asociate finalitile educaiei

28
REINEM
N I RE
ii a ocatul aprrii
acu rii dreptului la
educaie
tili ea cel puin
trei argu ente pentru
fiecare situaie
n aprare

n acu are.

I I
E ER M n anul
1 den c scopuri ale educaiei de nite n r colul
alineatele a i c din on enia cu pri ire la repturile opilului re iul
2 oteaz trei ntre ri pentru pro esorul diriginte re eritoare obel
la dreptul la educaie pentru
3 arc eaz cu caseta corespunztoare Pace a
ost acordat unui copil
n clasa ta tre uie luat o decizie important um se a proceda cesta se nu ete
otr te pro esorul diriginte alala ousa ai i
otrsc cei mai uni ele i ai clasei continu s ilite e
pentru dreptul la
iscutai apoi otr i mpreun educaie al tuturor
otr te responsa ilul clasei copiilor

or ulai ntrebri i rspunsuri i nd aspecte nscrise n E E I


egula entul colar
itii rticolul din
I M NE ERI I M tatutul le ului
enionai aspecte
Pas 1 ndii la o proble legat de dreptul la educaie i nd dreptul la
al copiilor r ai singuri acas educaie al copiilor
Pas 2 are ar fi situaia ideal e persoane pot fi i plicate din o nia
Pas 3 e spune legea on enia cu pri ire la repturile
opilului RE E M
Pas 4 are ar fi soluiile posibile e putei ace oi
e s ar nt pla dac
Pas 5 are sunt organi aiile i persoanele i plicate de ine copiii nu ar
Pas 6 u putei colabora pentru a re ol a proble a ai a ea drepturi i
Pas 7 e reco andri ai putea or ula responsabiliti

29
I M I M
I EE RIM RE E ER I RE M RE
E RE II RE RI R I RE N I I I R
II RE I E N RI IN RE I E IE MINIRE EREN M

legem liderul clasei


oteaz
R

2
rerea ta conteaz N om organiza
un mini
re erendum
Unitatea

E II R
ragi colegi
unt ele n clasa a a a nceputul anului colar am ost ales cu numr ma oritar de oturi
mem ru al onsiliului ele ilor ai c n or egia c itatea onsiliului de ele i cons tuie
disciplin de studiu ai c n landa ele ii tre uie s nalizeze de ore de munc n olosul
comunitii n mpul educaiei secundare pentru a o ine cer catul de a sol ire a colii
mi place s pri esc coala ca pe o comunitate comunitate n care mprt im acelea i
alori respectm munca i opiniile tuturor r discriminare ne strduim s o inem per or
mane la ni el indi idual i colec coala spaiul unde orice copil i poate e prima opiniile
e ercita drepturile i desigur asuma responsa ilitile asociate acestora
este un drept al ecrui copil e ucurm de n m nt primar
o ligatoriu i gratuit de orme de n m nt secundar desc ise accesi ile n acord cu pre e
derile on eniei repturilor opilului i egii ducaiei aionale nr e strduim
ndea uns s n m zilnic leciile i a utm pe cei care nt mpin
di culti n n are otdeauna copiii tre uie s ai o a doua ans
e aciuni des urm pentru cei care nu u s citeasc rec entm
coala cu regularitate onitorizm a senele n ederea pre enirii i
com aterii a andonului colar i a utm pe copiii a ai n di cultate
s rec enteze coala n ce mod unt pro leme ce m preocup
oi cum procedai e aciuni ai des urat
rea s comunic msurile pri ind aplicarea disciplinei colare
cu respectarea demnitii copilului promo ate n coala mea
rea s propun un proiect de parteneriat neori creionez
imaginar un proiect de parteneriat cu toi copiii lumii r posi il
oi ce credei copii
ndrei un op mist
(Din creaiile copiilor coala ca o comunitate)

30
NI ER IN ER I M NI E IN
1 ite te te tul ompleteaz structura dat n rana ele ii
pri esc o note de
a) alege un ragment pre erat vie colaire inclusi
b) noteaz comentarii cone iuni cu e periena proprie nelmuriri pe certificatul de
absol ire ce re ect
contribuia ele ilor
rag ent presii personale o entarii la iaa colar
... ... i participarea la
acti itile organi ate
2 iscutai aspectele semnalate ormulai sau recunoscute de
ntre ri re eritoare la coninutul te tului coal
3 i ar plcea s i liderul clasei rgumenteaz i opiunea ( ducaia civic
4 ealizeaz un portret ro ot al unui lider n uropa tudiu
Eurydice)

xersai abilitile de co unicare a ai n ca panie ER


lanul eu de aciune este n ur a concursului
ontracandidatul eu are de soluii creati e
red despre el c trebuie s organi e i
un minireferendum
pentru alegerea
ropunerile ele sunt unei soluii la
red despre ine c ni elul clasei u
e ectele i calitile procede i
candidatului

patru oci ale alegtorilor R I


ersonal l aprecie ult pe candidatul de anul trecut lustrea situaii de
exercitare asu are a
E i plac ideile aparent i posibil de aplicat
dreptului la educaie
u a o prere bun despre i responsabilitilor
ropunerile sunt reale reali abile asociate din coal
are dintre candidai a con ins
n ti p ce anunai re ultatul alegerilor
apar ictor andu i ura u un co porta ent agresi ne ulu ii N R ENIEI
fiind de re ultat u le place n ingtorul i n au participat la ot o entea
e prere a ei u ei proceda caricatura u sunt
e ul
N R RE E IE

31
RE I I I I RE RE I E
P L UL C PIIL R R
F I I V LU N L EC U R

2
J C
I S
M D P
P
I
Unitatea

L
I N R
E
ICI R DI V C N REL RE
S N E R

E R M E E ERIM
are sunt pre ederile
on eniei re eritoare la
1 tatele pri recunosc copilului dreptul la odi n i
dreptul la oc i acti iti
la acan dreptul de a prac ca ac iti recrea e proprii
recreati e
rstei sale de a par cipa n mod li er la iaa cultural i
are este coninutul
ar s c
dreptului la oc i acti iti
2 tatele pri respect i a orizeaz dreptul copilului recreati e
de a par cipa n mod deplin la ac itatea cultural i ar s c
e ce este necesar
i ncura eaz organizarea n a oarea lui a unor mi loace
corespunztoare de acan i ac iti recrea e ar s ce i cunoaterea acestui drept
culturale n condiii de egalitate u pute olosi ceea ce
a n at
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului)

I I E N R RI MI I
ormai cinci grupuri a c te patru cinci ele i C
legei un cu nt sau o e presie dat oc vacan ormulai ntre ri pri ind
odi n re pon a ilit i activit i recreative consecinele nerespectrii dreptului
criei pe coli de r e cu inte idei n legtur cu la oc i ac iti recrea e u liz nd
tema propus e emple
rasai linii ce e ideniaz legtura ntre cu inte n din iaa real
idei n din literatur
rezentai colegilor structura gra c espectai n din desene animate
di ersitatea de opinii idei

32
REINEM RE I
utoritile publice
au obligaia s asigure
locuri de oac
suficiente i adec ate
pentru copii n od
special n situaia
onelor intens
populate
(Articolul din Legea
nr. 272/2004 privind
protecia i promovarea
drepturilor copilului)
E ER M
1 ealizeaz o a ocului pre erat care s conin
i iu petrece ore n ir n
n descrierea ocului
aa calculatorului
n regulile ocului
alculatorul prieten sau
2 ompleteaz structura gra c dat du man rgumentai
RE vi ite mu eul nu ating e ponatele R N R
I unt n ta r
... ...
I I I e responsa iliti
el
RE RE I E oc a presupune u lizarea
calculatorului
xe plificai situaii n care putei ani esta dreptul la
oc i acti iti recreati e corespun toare rstei ele ilor clasei ER
a a rgu entai alegerile cute i ai acti iti
recreati e des urate
re entai o acti itate pre erat din urnalul de acan n ti pul liber
olicitai colegii s le
I M NE ERI I M ghiceasc
M
e ai n or de cerc de la dreapta la stnga acei propuneri E N I
eali ai n grup un afi
pentru reali area unei acti iti de in or are a autoritilor locale cu cola care s ilustre e
pri ire la a ena area unor locuri publice de oac ur toarea idee
rgu entai olosii pre ederile rticolului din on enie repturile ele
i ale rticolului din egea nr pri ind dreptul la oc i nu trebuie s li ite e
acti iti recreati e drepturile tale
enionai aciuni de oluntariat pe care dorii s le acei Exemple:
pentru a contribui la a ena area locurilor de oac ecologi are e aci dac
plantarea orilor opsirea bncilor etc rebuie s exerse i la
r ai paii necesari lurii unei deci ii ioar iar ecinii au
ne oie de linite
5 n parcul copiilor se
I 4 a nla o construcie
3
2 gigant pentru spaii
1 co erciale

33
RE R E IE M RI I ENEI I IE RII

2
Unitatea

omentai te tul r colului din on enia cu pri ire la repturile opilului ane
I IM I E EM E I INII
nali ai i aginile ce
un numesc melia i triesc pe o insul din n le ilustrea respectarea
rinii mei care sunt sraci m au dat la o amilie din ora nclcarea drepturilor
a n ecare zi azi m am sculat la cinci dimineaa m adus copilului
ap ost oarte greu s in urciorul pe cap poi am preg t or ulai un punct
i am ser it micul de un ntregii amilii m ost puin nceat i
de edere personal
stp nul m a tut cu o curea de piele
up aceea l am dus la coal pe iatul stp nilor care are susinei prerea opinia
cinci ani proprie utili nd cel
tre uit s cumpr alimente din pia s pun cr uni pe puin trei argu ente
oc s mtur s spl m mai splat i picioarele stp nei a o parai opiniile
n uriat i mi a tras o palm oaptea trecut am dormit a ar explicaiile i
cat c nu am putut s scriu aceste r nduri cu m na mea u argu entele colegilor
mi s a dat oie s merg la coal dentificai posibile
doresc o zi un suri de inter enie
melia
n ca ul eliei
azul a ost prezentat n The State of the Worlds Children 1997

I I E N R RI MI I ME N RII RE I R E
RE M RII punei pe scurt coninutul te tului iecare grup i
e ercit rolul n aa
N RE RII ormulai ntre ri re eritoare la te t celorlali
RI I RII iscutai in ormaiile neclare
RE I RII primai ce credei c se a nt mpla
ropunem situaii
n con nuarea te tului dat de inter enie

34
REINEM RERE ME
N E
onsideri c scenele
de iolen pe care le
conin fil ele textele
literare desenele
ani ate pot deter ina
copiii s de in
ioleni
pentru c .
N pentru c .
E ER M
1 ne te ecare drept cu responsa ilitatea corespunztoare
I EN N
dreptul la educaie ncomportament prosocial E RE II R I I E
dreptul la a ilie n rec entarea colii
xplicai expresiile
dreptul la protecie n respectul pentru prini

potri a iolenei n taia e rupt


din rai
2 ucr nd n I LEN n a de
perec i completai NV btaie
.... ntul icolai i
N

n structura alturat n

cu inte ce au alul lan


legtur cu .... .... .... n pune loa
tema dat
3 plorai on enia den .... ....
cai ar cole re eritoare la dreptul la
protecie mpotri a e ploatrii copilului ....

I M NE ERI I M
N I ENEI N ste pau i ele ii
sunt n curtea colii
rgani ai un grup de iniiati care tabilii odul eodat un coleg este
s spri ine dreptul copiilor din coal la de organi are lo it r oti
E protecie potri a iolenei acti itile specifice
responsabilitile
iciun ele nu
inter ine
L Pas 1 efinii deci ia
e brilor grupului u ce atitudine ai
rgu entea
I Pas 2 xplorai alternati ele ro o ai aci
unile des urate
E Pas
Pas
3
4
dunai do e i
otri pe ba a probelor
utili nd pagina
BULLYING
ropune suri
I
eb a clasei
R adunate potri a hruirii

35
RE E RI E I R E IE I
m primit concediu ingur
i indemnizaie acas
pentru cre terea i
ngri irea copilului

de caie
t
sta
lo
de ensi so urs
l
2

urm e cia
a
Unitatea

e orme de protecie social cunoa tei

I IM I E EM E I INII
noiem rie nali ai n echip
de copii rom ni triesc r unul sau r am ii prini ca ul pre entat n
opiii pentru care prinii sunt doar o oce la tele on trec prin gra e ass edia
pro leme emoionale de la sen mentul de a andon la cel de ino xersai tipurile de
ie ino ai pentru plecarea prinilor care nu ezit s i ncarce cu ntrebri date
mpo rtoarea a rmaie m plecat ca tu s o duci mai ine anii n e s a nt plat

nu sunt niciodat su cieni ai mult de in un prete t n prete t n e ce s a


pentru o ia departe de cel care a dat ia nt plat
utoritile au enit cu o completare la egea pri ind drep n e putea ace i
turile copilului alocarea unui spri in de de lei pe lun copiilor al el
plasai la rude de ctre prinii plecai la munc n strintate rinii n oi s aci i tu
sunt acum o ligai s in ormeze autoritile despre dorina de a pleca n e ai fi cut tu
din ar i s numeasc o persoan care are toat responsa ilitatea
n u te ai fi si it
cre terii copilului n lipsa lor
ntr o ase enea
(Sursa: www.stiri.tvr.ro) situaie
I I E N R RI MI I
ornind de la te tul dat interpretai roluri di erite
rezumm
potri it lriilor g nditoare dentific n text
mi place c aptele sunt o sur de
urmtoarele protecie pre ut
n rticolul
din on enia cu
ene ciile sunt u e ine pri ire la repturile
e ar dac urmtoarele din cauz c
opilului

36
REINEM
itii i de batei rti
colele i din on
enia cu pri ire
la repturile opilului
anex i rticolul
din tatutul le ului

onitori ai ti p
de trei ile un post de
radio ori colectai
articole din presa
pentru copii
o parai esa ele
E ER M n care sunt pro o ate
1 ncercuie te literele corespunztoare cu intelor cu sens sau nclcate unele
asemntor drepturi ale copilului
o pletai porto oliul
securitate protecie aprare nesiguran
2 edacteaz un te t care s conin trei argumente simple
pe tema importanei dreptului la securitate i protecie social
3 dentific n cadrul on eniei or e de protecie social
i securitate a copilului

re entai trei responsabiliti asociate dreptului la securitate


i protecie social RE E M
I M NE ERI I M e s ar fi nt plat
dac nu ar fi existat
asionai de educaie social on enia cu pri ire la
u a utorul colegilor ai ari reali ai sonda ul de opinie repturile opilului
ropunei i organi ai
utei utili a odaliti alternati e de or ulare a ntrebrilor acti iti prin care
i rspunsurilor srbtorii iua
repturilor opilului
E
N RE RI N I E
R N E I
e srbtori n iecare an
un singur rspuns
la noie brie
N RE RI E I E R N M I
e nsea n pentru tine aceast i nu r neli itat de ariante de rspuns
N RE RI E I IER R I R N I MEN
u aprecie i pe o scal de la la
respectarea n coal a drepturilor copilului

37
R E I ME I I N IIE IEII
R MEN RE N I N E E ERE ER N

2
Unitatea

um imaginai planeta icului rin ar iitorul lanetei l astre

I IM I E EM
e ase nri
e planeta icului rin se gseau ca pe toate planetele i exist ntre esa ul
ier uri une i ier uri rele rin urmare semine une de ier uri textului i rticolul
une i semine rele de ier uri rele ac e or a de o plant rea din on enie
tre uie s smulgi numaidec t aceast plant c iar din clipa n care
are este
ai descoperit o e un ao a dac prinzi de este prea t rziu
se nificaia
nu te mai poi descotorosi niciodat pde te ntreaga planet esa ului s
strpunge cu rdcinile i dac planeta este prea mic i dac ao a ii dichiseti cu gri i
sunt prea muli o ac s sar n aer planeta
ce a ce ine de disciplin mi a spus mai apoi icul rin up
e pericole
ce te ai dic isit de diminea tre uie s dic ise cu gri i planeta
a enin iaa
am unde a o planet locuit de un tr nda u luase seama la
lanetei lbastre
trei copcei
opii i ateni la ao a i e ce este
necesar protecia
ntoine de aint up r Micul Prin ediului

M R E M ME I N M NI E
den c surse de poluare n comunitatea local
ormuleaz un punct de edere personal re eritor la pstrarea
cureniei n parcul copiilor rgumenteaz
n ormularea argumentelor u lizeaz cu intele
n ncepem prin n l mul argument este

n onsider c deoarece n ste e ident c

n intereseaz pentru c n rin urmare

n mi place nu mi place indc n oncluzia este

38
REINEM ME M I N
din on enia
cu pri ire la repturile
opilului pre ede
educarea copilului n
spiritul respectului a
de ediul natural
u i pot ani esta
copiii respectul a de
ediul natural
e tii despre
progra ul ondial
co chools co coala
E ER M
1 crie cel puin trei surse de poluare a mediului
2 ompleteaz enunurile date
a) esursele naturale nu sunt
b) pa reprezint ieii pe pm nt
c) ste necesar mpdurirea pentru c

RE E M
olosind surse de in or are di erite pre entai date i i agini
re eritoare la apa potabil din co unitatea local oala nu este n
corp ci n locul unde
n pro eniena apei
ieuieti
n ecanis e de purificare
n traseul strbtut pentru a a unge n locuine
Seneca

I M NE ERI I M

e a i n acan i ergi spre a


lul rului din apropiere onstai c pre
tutindeni sunt sticle goale hrtii deeuri
ena ere ale celor care i au petrecut
s ritul spt nii n i locul naturii
n are este i pactul asupra

naturii
n u trebuie prote at
ediul
n ropunei suri de prote are
a ediului potri a surselor
de poluare identificate n
co unitatea local PROTECIA I EI
o pletai structura grafic dat MEDIULUI R
reali nd opacul ideilor

39
I M I M NE R
I M N I
N RI I

2
Unitatea

E II R

a ig nd pe internet atenia mi a ost captat de adresa ta laneta m nt ocuim su acela i


oare respirm acela i er ne scldm n acelea i pe m stp nul ni ersului in entatorul
na elor cosmice desc iztor de drumuri printre a tri ai s ne acem aga ele de isuri s m icii
rini ai planetei noastre i cu g ndul ndreptat ctre semeni s acem curenie de sr tori printre
ulcani i grdini pe pla e i n marile ora e
n cltoria n urul m ntului am descoperit c n unele locuri oamenii se strduiesc ntr ade r s
construiasc un iitor mai un i caut metode de a i con inge semenii c nc se mai poate ace ce a
pentru a do ndi e nicia lanetei l astre
ar nu una iluzorie precum cea o erit de tra canii de droguri e nlturai
au e nicia n care intr ietele animale ucise edeaps raconierilor
au e nicia copacilor care nu mai apuc s moar n picioare din cauza tietorilor nec i zuii e
supra eg eai
nceteze rsp ndirea irusurilor uciga e u ost pl te cu prea multe iei
s el prin apte ce duc la dispariia marilor pericole iaa rede ine cu ade rat un dar or tot
mai muli cei care or putea s spun c a tri nseamn siguran u toii ne om ucura de lumina
oarelui lumin ce nu a mai reprezenta doar o speran ci i o m ndrie perana i m ndria de a
adar s nu renunm
ino cu mine n noua noastr lume colo unde g eurile mai sunt eterne unde tunetele se mai
dezlnuie n nes ng erita prim ar unde nisipul mai are er ineala erii i n li ezi mai miroase a mere
coapte
ino cu mine acolo unde lini tea n a auzit zgomotul armelor unde toi copiii au mame unde tr nii
sunt neri i alatele al e nseamn ia lung
ocile auzite din spaiu a er zeaz c nu a u or dar c su im oldul acelora i preocupri om
putea irui

ncreztor rietenul tu
(Din creaiile copiilor i scriu pentru ai spune cum putem construi un viitor mai bun)
40
NI ER IN ER I N IM I ME IN
e este arda
1 ite te te tul lizeaz pentru e cien zarea lecturii semnele
aional de
date consemneaz ntr un ta el aspectele semnalate ediu
nd utili
coninutul confir cunotinele tale
coninutul nu confir prerile cunotinele tale
u proced
cunotine noi nentlnite pn acu dac n
cunotine care necesit discuii l uriri co unitatea local
in or aii supli entare obser un
accident ecologic
2 ormuleaz ntre ri re eritoare la
aspecte ce necesit l uriri esa ul adresat copiilor
n n
ER
n pericole ce a enin ediul n aciuni rspuns propuse
scultai i inter
pretai cntece
din olclor despre
xersai odaliti alternati e de or ulare a rspunsurilor la ediul natural
ntrebrile date irule i
e aciuni ecologice fir de iarb
e nseamn e ce s i
de oluntariat e tine cine
s i oluntar oluntar te ntreab
poi ace
e i e tea
3 la orai n ec ipe un pliant un a o seciune pe e site ul de te doare
colii care re ect ac iti de oluntariat des urate la ni elul colii nd eti clcat
i al comunitii n picioare

I I E N R RI MI I
NI I R
ormai cinci grupuri a c te patru cinci ele i u procedea
bunicii ti pentru a
mprii sarcinile ropunei liste cu ac iti de protecie a mediului
econo isi resursele
Exemple: naturale
educ consumul i e it risipa de energie
educ consumul i e it risipa de ap
RE E M
strez curenia n spaiul pu lic
c iziionez produse tradiionale nutri e o pletea
r adi i alimentari cti itile des
E deplasez cu icicleta colectez de euri de urate au a utat
r e selectez materiale pentru atelierele crea e n s cunosc

n s neleg

lustrai Ghidul eco pentru elevi cu otogra i din mpul ac itilor n s iau atitudine

des urate n s a un co
romo ai l pe e site ul colii porta ent

41
M RE RI I RE N I I I
R RIM RE RI E I I I M N I
I m ost surprins ER NEI
I E E EN R IN ERN I N de aptul c
RE RI R
m n at I I
c

2
m descoperit
c
Unitatea

I M N I
E IEI

ealizai un calendar al e enimentelor de sr torire a unor drepturi ale copilului

I I N R R

tili ai odaliti alternati e de


a or ula ntrebri i rspunsuri
re eritoare la drepturile
MIC i responsabilitile
I I N R E copilului
E n ele or ulea
IE I o ntrebare i
E arunc ingea unui coleg
I cesta a or ula rspunsul
corect apoi a adresa o nou
ntrebare aruncnd ingea
altui coleg
le ii care nu or or ula
corect ntrebrile sau
rspunsurile or iei din oc
eri cai n micul dicionar de educaie social
prezena termenilor dai R I

ERMENI EIE xe plificai proble e de ediu


din co unitatea local
lctuii un te t despre ac itatea omisiei pentru
com aterea iolenei n coal u liz nd urmtorii ucrnd n echipe a cte apte
termeni c eie ele i gsii cte apte soluii
pentru o singur proble de
n iolen n agresor n a uz n oluntariat mediu.
lizai cel puin trei argumente mpotri a iolenei electai cele ai bune propuneri
n coal pe fie de porto oliu

42
E ER M ER
usine un onolog
1 a) rezint la alegere unul dintre drepturile copilului a ut n pe te a oi reguli de
du te de materiale ilustra e te te literare situaii din iaa real conduit n clasa ea
b) olicit le colegilor s e empli ce o situaie de nclcare a r ea paii
dreptului prezentat R R
2 ealizeaz corespondene ntre drepturi i responsa ilitile
asociate
de adresare
Drepturi R
dreptul de a fi prote at n s respeci rudele
rgu entea utilitatea
potri a iolenei n s nu fii iolent propunerilor cute
dreptul de a a ea o a ilie n s a ui prinii

dreptul la identitate n s oloseti responsabil

dreptul la securitate i bursa pri it


protecie social a alegerile e brilor
pentru onsiliul ocal
al opiilor i se cere
s cree i o reclam
3 sete soluii
ii per onal .
la re ol area rebuie s te pre ini
proble elor n ntr un inut
ilustrate n n de secunde
e ei spune
4 edactea o scrisoare ctre un prieten i aginar n care
ari cu se aplic drepturile copiilor n clasa i n coala ta precu R I
i or e prin care sunt respectate aceste drepturi lctuii o scurt
poe ie n care iniialele
eali ai o list care s conin uncile ce depesc puterea ersurilor s or e e
unui copil de clasa a a cu ntul dat
or ulai un protest re eritor la exploatarea copiilor D ...........................
R ...........................
I I E N R RI MI I
E ...........................
P ...........................
ormai grupuri potri it pasiunilor pre erinelor oastre
ezol ai cerinele date speci ce grupului ales T ...........................
U ...........................
escriei n cu inte nterpretai un
alese un drept al c ntec despre R .............................
copilului drepturile copilului I .............................
rezentai in ormaii rezentai modaliti
despre drepturile de petrecere a IR I M R
copilului n lume mpului li er ocuri eali ai o expo iie
ropunei un calendar spor e n lume de caricatur n care
ecologic o piramid a lustrai n te nica criticai cu u or
alimentaiei utiliz nd acuarelei dreptul neasu area unor
de euri recicla ile pre erat responsabiliti asociate
drepturilor copilului
ostai pe pagina e a clasei imagini ale ac itilor

43
E IM IM M IM
1 crie patru drepturi din on enia cu pri ire la repturile opilului
2 lege dreptul potri it ecrei situaii prezentate n enunurile de mai os
asile are o burs social il a plecat n excursie
a. dreptul la educa ie a. dreptul la identitate
b. dreptul la a ilie b. dreptul la ia

2 c. dreptul la securitate i protec ie social

3 ncercuie
c. dreptul la oc i acti it i recreati e

te caseta corespunztoare alorii de ade r a ecrui enun ade rat sau F als
Unitatea

A F amilia cons tuie primul grup social cruia i aparinem


A F opilul nu poate desprit de prini mpotri a oinei sale
A F reptul la educaie este un drept undamental al copilului
A F opiii pot a ea mai multe drepturi dar nicio responsa ilitate
4 ndic prin coresponden responsa ilitatea asociat ecrui drept
dreptul la educaie n mi pregtesc zilnic leciile
dreptul la amilie n pstrez legtura cu rudele

dreptul la iden tate n sunt atent la pericole

dreptul la securitate i protecie social n i respect pe prini

5 den c drepturile nclcate n situaiile din imagini


agresorul utai ne cu ce a
u nu am de m ncare
u ai oie s clasei nume
mergi la coal

6 ropune patru soluii pentru respectarea drepturilor copilului n situaiile date


7 um procedezi dac
par cip nd cu un prieten la puncte situaii x puncte
un concurs de not o ser i
c aproape de s r itul cursei punct situaii x puncte
acesta este n pericol s se 3. punct situaii x puncte
nece
punct situaii x puncte
on nui s noi e ce
ntrerupi cursa e ce 5. punct situaii x puncte
lizeaz cel puin patru punct situaii x puncte
argumente 7. puncte situaii x punct

44
MODALIT|}I DE EXERCITARE
Unitatea
3
A DREPTURILOR {I DE ASUMARE
A RESPONSABILIT|}ILOR
ASOCIATE ACESTORA (I)
preun
pentru o lu e
ai bun

Copiii, promotori ai propriilor drepturi


Proiect educa]ional (A)
Etapa I Alegerea temei
Etapa a II-a Elaborarea fi[ei de proiect
Etapa a III-a Derularea proiectului
Etapa a IV-a Evaluarea proiectului

E EI RE I

45
E I E ERE EMEI
I E I IE I NE rupm drepturile m putea grupa
despre care am or it drepturile
la educaie social copilului realiz nd
conceptograme
olectm
iscutm
electm
lasi cm
nalizm

3
romo m

I
Unitatea

D
E
I

M E EM EM R IE I
RERE N E
Pas 1 o identifica un set de ne oi proble e eali ai o ntlnire cu
i nd do eniul repturi i re pon a ilit i ale e brii onsiliului ele ilor
copilului. ropunei un chestionar cu
ece ntrebri n ederea
Pas 2 om analiza posi ilitatea de a rspunde ne oilor
alegerii te ei proiectului
pro lemelor semnalate
n e ai ace dac ai fi
Pas 3 o adopta o deci ie cu pri ire la te a n e ai propune
proiectului
ontinuai
Pas 4 o stabili un logo care s contribuie la
identitatea proiectului
entru populari area proiectului o reali a
afie i uturai

R IN RMIN
E II R
olectai ntr un mp sta ilit reau s ac ce a pentru tine
c t mai multe idei re eritoare la domeniul dat mitei pentru noi toi
un numr c t mai mare de soluii otai le pe o coal de pune i care este proble a
r e nregistrai le cu care te con runi acu
E nregistrai propunerile r a i crie ntrodu plicul
st n eni pe par cipani n cutia dat
oninutul
ealizai prima etap de selecie a ideilor colectate este confidenial

46
NE I E R MEN E
or ulai opinii explicaii argu ente RINI R
tili ai argu ente
te n susinerea opiniilor Care este cel
ai i portant
interesant aspect al
1 ri ul argu ent este c 1 ena area unor spaii proble ei
nu i poi apra drepturile pentru oac a unui parc olicitai propuneri
dac nu le cunoti al copiilor a a ea ai din partea prinilor
ulte beneficii sau repre entanilor
2 l doilea argu ent pro
o ndu le i ei a uta pe 2 ici nu e ne oie s insist sociaiei rinilor
toi copiii s i cunoasc u toii a citit din coal
drepturile opilul rde nelepciu onse nai le
3 l treilea argu ent este nea i iubirea ea e ocul
esursele ateriale sunt . (Lucian laga rei ee )
Medalion civic
bser ai ase nri i deosebiri ntre opinii explicaii argu ente n itai la ora de
o parai le ubliniai ne oia de argu ente educaie social
xersai or ulele u cred c unt u sunt de acord cu n personaliti ale

co unitii locale
M E I II n repre entani
iecare participant ace un clasa ent personal al ideilor ai co isiei de
tabilii utili nd calculatorul ideea care a ntrunit cel ai disciplin co isiei
are nu r de oturi n clasa entele ele ilor pentru aciuni
ci ice co isiei
R NEM MII R pentru curriculu
fi putut opta pentru alte etape n luarea deci iei acti iti extra
ac alegerile s ar fi cut prin ot secret ideile noastre curriculare etc
ar fi ctigat nu i aa eali ai schimburi
de opinii.
R IE I
ropunei un logo al proiectului care s contribuie la identitatea
acestuia RE E M
ecidei criterii de selecie i odaliti de e aluare de alegere ogoul
a logoului ot secret concurs la ni elul clasei pentru
repturile
mului
iecare autor i pre int succint logoul reali at
u este u arat e este ra cianul s r re
drag ta i este au
u ce se asea n e ce torul logoului pentru
a ce te ace s te gndeti repturile mului
u ar putea fi olosit maginea ngemneaz
e presupune in ce este cut m na omului i z orul
psrii
u l consideri e ce um interpretai

47
E II E R RE I EI E R IE
R IN RMIN utem olosi i e a teptai s
nregistrm edei a ai n cadrul
(cu evaluare am nat ) cu tele onul
oi olante
proiectului
ine ar trebui s e om include
meu n porto oliul
e tii despre proiectului
e ai ace dac ai preocup
fi drepturile
u ai proceda n copilului rea
locul
em

3
e i ai s tui pe are este cel
ne oie
u credei c mai important
s
e ai propune interesant
u explicai aspect
Unitatea

ori s identific
ne oi ale
are sunt

ME R M I R IE I NE IN RM M
or ai echipe de
Pas 1 ocu entarea culegerea de in or aii cercetare
identificarea unor ne oi ale ele ilor i ate de dentificai surse de
te a aleas in or are
Pas 2 relucrarea organi area in or aiilor n n coal clas
re eritoare la proble a te a proiectului n la bibliotec
Pas 3 eali area fiei proiectului n internet

n ass edia
iscutai opiunile iecare echip a a ea
pentru ecare seciune sarcina de a obine
component pre zut in or aii utili nd o singur
n a dat surs
ser ai legtura dintre
opiunile e primate i
scopul u litatea proiectului
onsultai porto oliul realizat
n cadrul orelor de educaie social
M N RI
xe plificai acti iti n concordan cu ne oile ansai apelul tuturor
identificate rgu entai colegilor
rgani ai propunerile cute potri it odelului cetia pot prti
sugerat de ia de proiect. experiene proprii
apturile oto ideo sec enele audio oile olante pot a uta n selectarea
or fi incluse n orto oliul proiectului. in or aiilor

48
o pletai fia proiectului utili nd odelul dat
I E R IE
I R IE I opiii pro otori ai propriilor drepturi
R IE I tili ai logoul ales x arianta
ERI dece brie ebruarie
E E R RE
E E E I EN I I RE coala lasa
R R RI E le ii clasei colii co unitii
IN
R IE I ro o area drepturilor copilului n clas coal co unitate
ontienti area aptului c drepturile nu pot fi aprate
dac nu sunt cunoscute
n estigarea soluionarea unor proble e specifice drepturilor copilului
I I E R IE I eali area n echip a unui proiect de pro o are a drepturilor copilului
xercitarea drepturilor i responsabilitilor n luarea unei deci ii personale
i de grup
articiparea acti la deci ii de grup pri ind i plicarea acti
n pro o area drepturilor copilului i a responsabilitilor asociate
n derularea proiectului educaional

I I I R E
entru o ai bun operaionali are se reco and utili area ur torului tabel
I
R R Colaboratori Criterii de

Privind O hrtie
on enia con enie creioane
prin ochii pe nelesul acuarele
copilriei tuturor lipici
copiilor copiator

o pletai toate acti itile propuse des urate n clas E


i sau n a ara clasei
re entarea produ ului/produ elor se reali ea pliante
n acti iti subacti iti distincte brouri
ncludei n cadrul acti itii de finali are a proiectului o ateriale on line
seciune de teatru educaional participativ pornind de la afie
aspecte i ate de drepturile i responsabilitile copilului porto oliu
cti itile reali ate se or concreti a prin produsul articole
produsele proiectului o expo iie o publicaie o re iste pentru copii
ini onografie un ebsite o seciune a unui ebsite un e isiuni radio onice
aterial audio ideo un spectacol de teatru oru etc adresate copiilor

49
E III ER RE R IE I
ducaia este cea ai puternic
ar pe care o putei olosi
pentru a schi ba lu ea
el on andela remiul o el
pentru ace 999

isat c orbesc cu tine


despre pace oag te
i tot ce se poate i a plcut

3
pentru a e ita r boiul olegii or mult aceast
auro 9 ani cri orele c tre e om include
nc ntai s a e n porto oliul ac itate
apa ranci c in ormaii despre proiectului
aprtori ai
Unitatea

oi fi ericit n iua n care copiii


ei nu or ai fi tratai n od drepturilor omului
di erit pentru c au pielea de
culoare neagr
artin Lut er ing r.
remiul o el pentru ace 9 4

lctuie te un te t pornind de la urmtorul mesa upt pentru drepturile copilului


n a s sc im i lumea

M M ER R IE RN
RE E I
edactai n cadrul
Pas 1 o stabili acti itile pe care le o des ura proiectului un urnal
n clas n a ara clasei autore exi
Pas 2 o reali a acti itile propuse con or onse nai aspecte
re eritoare la
ter enelor de reali are i descrierii din fia de n experiene dobndite
proiect n acti iti pre erate

Pas 3 o propune acti iti de intere aluare a n dificulti se nalate

n gradul de i plicare
produsului produselor reali ate n cadrul
personal
proiectului
n odul de cooperare
Pas 4 o pre enta produsul produsele proiectului n posibiliti de

n cadrul unor acti iti subacti iti distincte buntire


Pas 5 o pro o a alorifica proiectul n rndul
ele ilor prinilor colegilor din alte coli
repre entanilor co unitii locale a
Pas 6 o organi a n cadrul acti itii propuse
pentru finali area proiectului seciunea
nteracti n cadrul creia ele ii participani
or fi antrenai n pro o area drepturilor
copilului

50
E II E RE I RE N R I I I N R R IE I
N ENI E NE E II R N R EN R INE
eali ai n
Descriere echip on enia
definiie n copil este o repturilor
a copilului persoan care nu opilului utili nd
a plinit ani un li ba accesibil
ultor copii
al on eniei pre ede c tinerii pot fi in or ai despre ultiplicai
drepturile lor n oduri di erite broura reali at
tili nd odul de reali are exe plificat ai sus copiii or nelege erii o n dar
ai bine drepturile lor i responsabilitile asociate acestora cu prile ul ilei
nternaionale
RE RI E ME E N IM INI I RE a repturilor
lustrai drepturile copilului opilului
eali ai o expo iie cu desenele obinute
xersai abilitile de co unicare re entai lucrrile
utei aduga postere sau cola e

re entai
drepturile copilului
n texte care s
includ cel puin trei
MI E M argu ente
ecupai cartonae a nd di ensiuni ase ntoare crilor sociai textele
desenelor i
de oc
posterelor reali ate
lustrai pe cartonae di erite drepturi i responsabiliti asociate anterior
erei le e brilor ai ici ai a iliei s asocie e fiecrui drept
responsabilitile specifice IR I M R
RE RI RE E E RE RI N E reionai caricaturi
n care s criticai
R copii protagoniti ai
dentificai n spaiul colii situaii de respectare nclcare a responsabilitilor
drepturilor copilului onse nai le neasu ate
or ulai proble ele care i ea drepturile copilului ca punct ublicai le n re
de plecare n re ol area lor ista colii sau pos
dentificai posibile suri de inter enie pentru ca urile tai le pe pagina eb
se nalate a clasei

51
a a E RE R IE I
RE E M M RE N N RE R NERE I RE I RE
e ectai mpreun asupra msurii n care proiectul a a ut nu a a ut succes
ndrumai de cadrul didac c analizai gradul de realizare a indicatorilor criteriilor de e aluare
a ac itii din cadrul proiectului
RN RE E I E M RE I
rezint e periena do ndit g idat de ntre rile date
t am reu it s m implic n t de cooperant am ost
3
n n

ac itatea proiectului n e am a at despre colegii mei

n e rol mi s a nu mi s a potri it n e am a at despre mine la nalul


Unitatea

n e mi a plcut nu mi a plcut ac itii din cadrul proiectului


I E E RE
olose te urmtoarea scal indic nd acordul dezacordul
de acord
a) m neles cum s realizez n ec ip un proiect
b) m n at s u cooperant n soluionarea pro lemelor
c) m neles ce nseamn s i e ercii drepturile i responsa ilitile
n luarea unei decizii personale de grup
d) m par cipat implic ndu m ac n promo area drepturilor copilului
e) i am m untit a ilitile de comunicare de cercetare
m descoperit c aciunile mele pot a ea un impact asupra celorlali
m n at mai mult despre drepturile copilului
I E ER IE
entru ecare criteriu se or acorda note de la la
edia notelor o inute cons tuie nota nal acordat ele ului
a) gradul de ndeplinire a sarcinilor sta ilite
b) calitatea materialelor ac itilor realizate
c) capacitatea de asumare a unui rol n cadrul grupului su grupului
d) spiritul de cola orare i de adaptare la ac itatea n ec ip
e) spiritul de iniia
Nota final
R I R IE I
a nalul ntregii ac iti realizai orto oliul proiectului.
orto oliul proiectului a include
a) fia de proiect b) produsul produsele c) fiele de obser are
proiectului i de e aluare a acti itii
ot incluse suplimentar materiale care e empli c ac itile realizate n cadrul proiectului

52
RESPECTAREA,
Unitatea
4
AP|RAREA {I PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI
el ai bun i loc de a n a s te cunoti
const n a cuta s nelegi pe altul
A

Categorii de copii n situa]ii de risc


[i/sau cu cerin]e educative speciale
Copii din mediul rural.
Copii din medii dezavantajate
socioeconomic
Copii cu dizabilit\]i
Copii care apar]in unor minorit\]i
RECAPITULARE
EVALUARE

E EI RE I

53
II IN ME I R R
II IN ME II E N E I E N MI
ece ilometri
zilnic lecm la uli au
dimineaa u oi renuna a andonat coala
mi place s n u plecat la
reau s de in munc
in orma cian

4
Unitatea

ptm na
iitoare om
icio cas oar c mp i primi un
pdure neori i mai ia micro uz
o cru colar
ai con runtat reodat cu situaii similare celor ilustrate ar colegii o tri

I IM I E EM
unt are unt ele n clasa a a la o coal din mediul rural coala mea a
primit tlul de coal european in it s o izitai minunat E
ste cunoscut pasiunea mea pentru urnalism a propunerea onsiliului ele ilor I INII
cred c om a ea o disciplin opional pentru pasionaii de urnalism ste dorina ornind de la
multor colegi explo ia stelar
re uie s realizez un reporta despre copiii din mediul rural i copiii care pro in or ulai ntre
din medii deza anta ate socioeconomic ncura at de doamna dirigint am pornit la bri re eritoare
drum la coninutul
m descoperit copii minunai talentai prini care i nt mpinau cu ucurie textului dat
m nt lnit ns i copii tri care a andonaser coala m descoperit copii a ai n
situaii de risc amilii con ictuale copii trimi i s munceasc zilnic pentru a contri ui ine
la unstarea amiliilor srace supu i di eritor orme de negli en rele tratamente
e ce e
m descoperit coli minunate dar i coli mai puin dotate sau a ate ntr o stare
de degradare a ansat
m nt lnit amilii ne oia e pe care srcia le mpiedica s i mplineasc isele
ingurul enit era alocaia copiilor oiau s sc im e aceast situaie dar nu reu eau nd nde
m o ser at ns un aspect comun copiii nu i cuno teau drepturile iar prinii
nu au cum s acceseze ser iciile sociale comunitare
dm copiilor aripi de is g ndim mpreun ce pot ace coala amilia
omunitatea II N R
(Din creaiile copiilor coal amilie comunitate ) ropune acti iti
de cunoatere
a drepturilor
I I E N R RI MI I pe care doreti
den cai posi ile msuri de inter enie pentru aspectele semnalate iz nd s le des ori
asigurarea dreptului la educaie preun cu
Ce poate copiii din medii
interveni de a anta ate
socioecono ic

54
REINEM I I
dentific n
cadrul on eniei
drepturi ale copilului
corespun toare
situaiilor relatate n
textul coal a ilie
co unitate de la
pagina

E ER M E E E N
ropune o soluie de
1 ompleteaz enunurile re ol are a proble ei
opiii din mediul rural sunt copiii care copilului din i agine
espectarea demnitii copilului nseamn
2 enioneaz trei situaii de e ploatare economic a copilului
3 arc eaz cu caseta corespunztoare unui grup deza
anta at socioeconomic
copiii strzii grupul ocal copiii cu

dentificai proble e ale copiilor pro enind din ediul rural


sau aparinnd grupurilor de a anta ate
iscutai la ni el de clas proble ele se nalate R I
EM I
dentificai posibiliti de inter enie
eali ea indi idual
un porto oliu te atic
I M NE ERI I M orto oliul a
N RI E N conine aspecte i nd
respectarea nclcarea
rgani ai un grup de iniiati n ederea des urrii drepturilor copiilor
unor aciuni caritabile a ai n situaii de
e aciuni propunei s des urai risc i sau cu cerine
E or ai echipe de lucru prii sarcinile
olectai cri rechi ite haine ali ente
educati e speciale

L olosii afie uturai elaborai un pliant pentru a ace


cunoscute aceste aciuni tuturor colegilor RE E M
I olaborai cu onsiliul ele ilor
entru a tri ntre
E Fil
u poi participa la proiecte de n are prin acti iti
oa eni trebuie s tii
s te pori cu oa enii
R n olosul co unitii . . ou eau

55
II I I I I

4 omnule a em acum
o metod nou nelege
dup mi carea uzelor
a i n ai s
or easc ei
Unitatea

cu intele pe care at ta r dare


i le spun i aceasta o acei
de ani ntregi

edai cu ntul ucces u liz nd imaginile lim a ului mimico gestual

I IM I E EM E I INII
ornind de la
u prea am ncredere n gduielile colilor astea n at semnele explo ia stelar
u i spun nimic i s ezi singur ns tutul surdomuilor e aproape or ulai ntrebri
unt tatl copilei igia oggi zise grdinarul e rog c eam o ndat re eritoare la con
a se desc ise i intr o pro esoar in nd de m n o at inutul textului dat
e mult a crescut e rumoas s a cut umneata e pro esoara ei ine
e rog spune i s mi ac c te a semne s m silesc s le n i eu
ro esoara z m i i i spuse copilei rar i lmurit uit ndu se drept n e ce e
aa ei
ine este domnul care a enit s te ad
ste tata nd nde
rdinarul se ddu un pas napoi i strig o entai
or e te e poate or e te ata mea pune mi or e sau u prea a
isez oamn pro esoar te rog lmure te mi i mie minunea asta ncredere n
gduielile
dmondo e micis e a surdomut colilor astea
n ol Cuore, inim de copil

I I E N R RI MI I
i i r colul din on enia cu pri ire la repturile opilului ane
murii lucr nd n grup nelesul e presiilor din coninutul ar colului

ne ztori ngri ire special dez oltarea ser iciilor des nate acces la educaie ormare
necesar dez oltrii copiilor cu andicap pro esional

ezumai coninutul ar colului lustrai l
ealizai un cola cu tlul i erii dar egali olosind materialele izuale selectate

56
REINEM I I R I
ouis raille orb de
la rsta de trei ani
de enea la nu ai
ani in entatorul
al abetului raille
eali ai o
fi biografic a
in entatorului

E ER M RE I
1 crie ade rat sau F als n caseta corespunztoare criei utili nd al abetul
raille o urare pentru
a rmaiei
copiii cu cerine educati e
iza ilitatea este diminuarea unei unor a iliti speciale
2 ndic prin coresponden mi locul necesar ecrei
persoane cu diza iliti
M I NII
surd limbaj mimico-gestual
lctuiete o list de
n

mut n prote auditi


persoane cu di abiliti
orb n baston alb
edaliate cu aur argint
chiop n scaun cu rotile
sau bron la co petiii
internaionale
3 o pletea spaiile punctate
u explici reuita lor
a) a pa de acces este
b) e a ori area sonor constituie
RE E M
N
dentificai proble e ale copiilor cu di abiliti din u tiu cu a fi
co unitatea local i nd dreptul la educaie ar i pot doar
tabilii n echip posibile suri de inter enie re entai le imagina
u a fi cnd oi putea
I M NE ERI I M cnta
ormai ec ipe de lucru dentificai di abilitile despre care ei niciodat n a
se orbete n textul de la pagina putut orbi
re entai pe scurt nd oi putea dansa
istoricul unei in enii sociai fiecrei di abiliti o u picioarele ce nu
adresate persoanelor cu in enie adec at tili ai surse au a utat
di abiliti di erite de in or are iciodat s erg
n etape de reali are dresai copiilor cu di abiliti un nd oi putea ace
n per ecionri aduse esa al crui s rit s fie gi nastic
de a lungul ti pului i reuit ontinu u inile pe care
n scopul in eniei ai reuit ontinu nicicnd
onse nai pe fie de ( ridt o an en u le a putut ica
porto oliu datele culese e plorator norvegian) ( in creaiile copiilor)

57
II RE RIN N R MIN RI I
INE I VENI
DECEM RIE
IU MIN RI IL R N I N LE DIN R M NI

4
Unitatea

E R M E E ERIM
xplicai sensul
ter enilor minoritate
1 n statele n care e ist minoriti etnice religioase i autohton olosind
sau ling is ce sau persoane de origine auto ton un copil
dicionarul de la s ritul
auto ton care aparine uneia dintre aceste minoriti nu
poate pri at de dreptul de a a ea propria sa ia cultural anualului
de a pro esa i de a prac ca propria sa religie sau de a olosi dentificai drepturi ale
propria sa lim n comun cu ali mem ri ai grupului su copiilor care aparin unor
(Convenia ONU cu privire la Drepturile Copilului) inoriti

I I E N R RI MI I
i i r colul din on enia cu pri ire la repturile opilului
murii nelesul e presiilor date mai os lucr nd n grup


xe plificai inoriti etnice iscutai la ora de religie despre electai pe o fi de porto oliu
din o nia inoritile religioase din personaliti ale inoritilor
co unitatea local ling istice din ar

II R N E E I
e responsa iliti asociai dreptului la ia cultural proprie iz ndu i pe copiii care aparin
unor minoriti

58
REINEM RERE ME
N E
re i c n coala la
care n ei copiilor care
aparin unor inoriti
le este respectat acest
drept
E ER M pentru c
N pentru c
1 ompleteaz enunurile date
a) omii cons tuie o ER
b) re udecata este
xersai salutul n toate
c) tereo pul este li bile inoritilor
2 usinei com atei a rmaia dat naionale
omii cons tuie o comunitate deza anta at zer usz
pentru c N pentru c
3 ncercuie te caseta corespunztoare alorii de ade r a as pe
enunului ade rat F als
A F opiii de etnie ro abandonea coala adeseori

efinii coala inclu i

roiectul cces la educaie pentru grupuri de a anta ate


I R
are la ba criterii socioecono ice culturale i educaionale
e putei spune despre acest proiect eali ai un albu afi
e tii despre doua ans dedicat acestei ile
E E IE EN R R RI E N E
I I
IN I n cadrul proiectului
Acce la educaie
pentru grupuri
de avanta ate au
participat
de copii din medii
de a anta ate
socioecono ic
ro i copii cu cerine
educati e speciale
la orai pe aza unui plan de documentare un Proiect s au des urat
individual pri ind o pro lem re eritoare la drepturile copilului
acti iti de pre enire
iscutai n grup etapele planului de documentare u lizat dar i de corecie a
ser ai deose iri ntre opiniile azate pe con ingeri personale i abandonului colar
cele azate pe argumente

59
MI N R E RE RI E
I E E R I

4
Unitatea

den cai n imaginile date situaii de respectare nclcare a drepturilor copilului


I I N R ER N ERII
R

prii clasa n u tate i or ai


dou cercuri concentrice n care
MIC ele ii stau a n a
I I N R i p de dou inute fiecare
ele din cercul interior i a spune
E E colegului din cercul exterior ceea ce
E IE tie despre subiectul n discuie
I
I le ii schi b rolurile le ul din
I cercul exterior de ine la rndu i
orbitorul
M a expirarea celor dou inute
ele ii din cercul exterior se ut cu o
Minoritate po iie n sensul acelor de ceasornic
e ectai asupra schi bului de
in or aii
eri c prezena termenilor dai n micul tu
dicionar de educaie social RE E ERE I
e onstrai c ur toarele
afir aii constituie pre udeci
stereotipuri
ERMENI EIE
a) ieii sunt ai inteligeni
ornind de la cu intele a andon etnie minoritate i dect etele
incluziune redacteaz un te t care s conin msuri b) unctualitatea colegei ele
de pre enire i com atere a a andonului colar are o preci ie ger an

60
E ER M ER
1 ompleteaz spaiile punctate usinei n aa
a) opilul cu diza iliti are ne oie de colegilor un onolog
pe o te la alegere
b) na dintre cauzele a andonului colar este
2 arc eaz cu crite 3 o pletea n struc
riile dup care i alegi mem rii tura dat cu inte ce au legtu
grupului spor r cu te a discutat
pasiuni aginea i o
rst .
coal inclu i
n iitor
pre erine u i ar plcea
. . .
es mentaie s fie
interese . .
RE M N RI
prietenie EN R
.
E R
4 eali ea corespondena ntre ter enii dai ecitete Vasile
oro an de asile
incluziune n btina lecsandri
autohton n renunare crie trei oti e
handicap n dificultate
care stau la te elia
prieteniei celor
n includere
doi copii e ocai
n po estire
ncepnd de ast i ai un coleg nou de etnie ro
u reacione i RIN RIN
re udecata spune c el M NI E
ti de acord s fie colegul tu de banc
r putea fi un ele bun bser ai elul n
care sunt respectate
I I E N R RI MI I drepturile persoa
nelor cu di abiliti
ormai grupuri mici a c te patru cinci ele i
iscutai ecare dintre situaiile date din co unitatea
plic ce aci dac oastr
n un copil care cer e te i cere umil ani a) n ce sur
n n aa ta se opre te amenintor un copil iolent
au rampe de
n a i c un coleg din clas este adeseori trimis la munc
acces instituiile
de mem rii amiliei srace publice
n ecinul tu ar a ea ne oie de ainele care i prisosesc
b) n ce sur
n o persoan cu diza iliti se a n scaunul cu ro le
exist se a o
n aa unor trepte ri are sonor

61
E IM IM M IM
1 oteaz n dreptul ecrei a rmaii C corect sau I incorect
iza ilitatea este diminuarea unei a iliti
opilul cu diza iliti are dreptul la ngri ire special
opiii pot negli ai i e ploatai economic
opiii ce aparin minoritilor au dreptul la ia cultural proprie

4 2 arc eaz cu semnul


un stereo p
caseta corespunztoare a rmaiei ce e prim o pre udecat
Unitatea

ieii n a mpreun cu ceilali colegi


oi romii din coal sunt lene i
etele au plecat la concurs
ra de educaie social a nceput

3 ndic prin coresponden responsa ilitatea asociat ecrui drept


dreptul la ngri ire special n rec entarea colii
dreptul la familie n a nu i exploata econo ic pe ceilali
dreptul la educaie n respectarea a iliei
dreptul de a fi prote at potri a n respectarea trata entului
exploatrii econo ice
4 ormuleaz o pro lem care izeaz drepturi la educaie ale copiilor din medii
deza anta ate socioeconomic
den c trei posi ile msuri de inter enie pentru cazul semnalat

5 magineaz i c aci parte dintr un tri unal al clasei care udec situaii de
respectare nclcare a drepturilor copilului spunde la urmtoarele ntre ri
a) um sunt respectate drepturile copilului n clasa ta
b) ac drepturile sunt nclcate cine este responsa il de acest lucru
c) e drepturi ale copilului sunt nclcate rec ent
d) um te poi implica personal pentru respectarea n mediul colar a drepturilor i
responsa ilitilor

puncte situaii x puncte


punct o situaie x punct
3. puncte situaii x puncte
puncte situaii x puncte
5. puncte situaii x puncte

62
Unitatea

INSTITU}II GUVERNAMENTALE,
5
INTERGUVERNAMENTALE
{I NEGUVERNAMENTALE
CU ROL N RESPECTAREA,
AP|RAREA {I PROMOVAREA
DREPTURILOR COPILULUI
Institu]ii guvernamentale:
rolul statului
Securitate [i protec]ie social\
Organiza]ii interguvernamentale
[i neguvernamentale:
rolul societ\]ii civile
RECAPITULARE
EVALUARE

E EI RE I

63
IN I II ERN MEN E R I
R MEN R EN R I

5
Unitatea

(Articolul din on tituia om niei)

magineaz i c e parlamentar pentru o zi e mesa ai adresa copiilor

I IM I E EM E ERIM
e este statul
Statul cons tuie totalitatea ins tuiilor cu a utorul crora sunt asigurate
conducerea i organizarea societii ntr un teritoriu delimitat de grani are sunt princi
rincipalele ins tuii ale statului sunt Parlamentul, Preedinia, Guvernul palele instituii ale
i instituiile judectoreti. statului e atribuii
ons tuia om niei este legea undamental care pre ede organizarea au acestea
statului i garanteaz drepturile cetenilor e este onstituia
ele trei mari puteri ale statului sunt Puterea legislativ ela oreaz le e rol are statul
gile Parlamentul; Puterea executiv asigur aplicarea legilor Guvernul i n respectarea
Puterea judectoreasc sancioneaz nclcarea legilor Justiia aprarea i
arlamentul reprezentat de enat i amera eputailor este ales prin promovarea
otul li er al cetenilor ot prin ot li er este ales pre edintele e ul statului drepturilor copilului
n comune i ora e se aleg primarul i consiliile locale care rezol pro
lemele locale
tatul asigur protecia copilului i garanteaz respectarea tuturor dreptu
rilor sta ilite prin ons tuie i lege n concordan cu pre ederile on eniei
repturilor opilului prin ac itatea speci c realizat de ins tuiile statului
i de autoritile pu lice cu atri uii n acest sens
a oritatea copiilor se ucur de a eciunea ocro rea protecia
dragostea amiliei i a ntregii societi
n rol deose it n asigurarea respectarea i promo area drepturilor
copilului l are utoritatea aional pentru rotecia repturilor opilului

I I E N R RI MI I
ormai grupuri mici a c te patru cinci ele i E RIM I
RERE
n societate u s ar asigura erespectarea re ederile
nu ar e ista aplicarea legilor nu ar on eniei nu ar chi bai opinii
legi legilor sancionat respectate la ni elul clasei

64
REINEM RE
I
electea pe o
fi de porto oliu
cel puin cinci
atribuii ale
utoritii
aionale
pentru rotecia
repturilor
opilului
E ER M
1 spunde la ntre rile date ER
a) e este statul ii a ocatul unui
b) e caliti crezi c ar tre ui s ai un pre edinte drept al copilului
olicit le cole
c) ac ai senator sau deputat ce lege ai propune pentru gilor s i adrese
a i a uta pe copiii strzii e ntrebri
2 ndic prin coresponden ins tuia corespunztoare o parai
uterea legislati n ustiia esa e ale unor
uterea udectoreasc n Guvernul
texte scrise pe
paginile eb ale
uterea executi n arla entul
ireciei enerale
3 arc eaz cu soluia pe care o consideri corect pentru rotecia
rimarul ora ului a otr t s taie teii din parcul copiilor e crezi c opilului
ar tre ui s ac cetenii dentificai
u e proble a lor nu i interesea situaii de
pro o are
rinii i copiii erg la pri ar s discute proble a nclcare a
etenii erg n parc i a enin autoritile drepturilor
copilului
RE RI E ME E N N I I R M NIEI I N N ENIE
iecare stat se natar al on eniei cu pri ire la repturile opilului trebuie
s ar oni e e legislaia naional cu pre ederile on eniei
onstituia o niei este legea unda ental a rii
E or ai dou ateliere de lucru
L xplorai on enia
E IER I
cu pri ire
E IER II
xplorai onstituia o niei
I la repturile opilului
xe plificai drepturi ale copilului
dentificai drepturile corespun toare
n onstituia o niei
E pre ute n on enie.

R Exemplu: itii rticolul din on enie i rticolul


dreptul identificat xpri ai prerea
din onstituia o niei re entai

65
E RI E I R E IE I
RI E
ER I I I IRE I ENER N I N
EN R R E I MINI ER M N II
E I EN I E I EN I I IIEI I E
I R E I I I RE RI R I I
I IE MM
N

5
Unitatea

oi cola ora cu toi


n iitor oi lucra aici oi coordona la ni el actorii implicai
oi monitoriza respectarea udeean ac itile oi propune msuri pentru a construi
drepturilor copilului n de asisten social i pentru protecia o ia mai un
comunitatea local protecie a copilului drepturilor copilului pentru copii

I IM I E EM dentificai insti
tuii cu atribuii n
on enia cu pri ire la repturile opilului su liniaz necesitatea protecia i pro
asigurrii securitii i proteciei sociale a copiilor rol ce re ine statelor pri o area drepturi
trategia naional pentru protecia i promo area drepturilor copilului lor copilului
are ca scop dez oltarea unstarea i accesul uni ersal la ser icii al olicitai colegi
copilului cu implicarea mai multor ins tuii i autoriti ale statului lor beneficiari ai
trategia propune con nuarea msurilor de protecie social e istente ser iciilor pri e
dar i noi direcii de aciune iz nd asigurarea egalitii de anse precum i a lor dou instituii
prioritilor speci ce securitii i proteciei sociale date s i expri e
atenie deose it se acord copiilor din zonele srace copiilor de etnie acordul de acor
rom celor cu diza iliti copiilor a ai n sistemul de protecie a copilului dul re eritor la
copiilor strzii copiilor consumatori de droguri copiilor a ai n con ict cu legea odul n care
ist di erite puri de ser icii sociale des nate pre enirii separrii copilului sunt spri inii
de prini centre de zi centre de consiliere i spri in pentru prini ser icii
de protecie special cum ar ser iciile de p amilial plasament sau de p
rezidenial centre de plasament centre maternale des nate copilului separat
temporar sau de ni de prinii si
locaia de stat pentru copii alocaia pentru susinerea amiliei indemnizaia
pentru cre terea copilului indemnizaia pentru copilul cu andicap cons tuie e nelegi prin
c te a dintre prestaiile sociale acordate copilului i amiliei securitate i
oi copiii ene ciaz de asigurri sociale de sntate protecie social

I I E N R RI MI I
ompletai ta elul de pe ele suport potri it cerinelor reau
tiu n at
1 in ormaii cu 2 ntre ri re e 3 rspunsurile s tiu
noscute ritoare la tem gsite n te t 3
omparai n grup in ormaiile din coloanele ... ... ...

66
RERE
N E
rotecia social
se ba ea pe
solidaritate
n ce situaii cre i
c ai dat do ad de
solidaritate

ER
usine un onolog
i aginndu te n
situaiile date
n eti un

copil r
E ER M adpost
n eti
1 or ulea enunuri n care s oloseti ur torii ter eni n ocatul
redarea unor co porta ente de respectare a drepturilor copilului opilului
n asisten n a bene icia n protecie n securitate n drept

2 edactea o scrisoare ctre o organi aie local prin care


solicii a utor pentru un coleg or an
R I
criei n structura grafic dat suri de securitate i pro eali ai pe echipe
tecie social i nd copiii un porto oliu re eritor
la respectarea
E RI E I R E IE I nclcarea drepturilor
copilului n

co unitatea local

I M NE ERI I M
or ai trei echipe de lucru E E
nali ai n cadrul fiecrei echipe ca uri care pri esc drep E IN I MIN E
turile copilului soluionate de criei pe fie un lucru
I II III pe care l ai n at n
coal primrie autoriti organizaii din comu aceast lecie
locale nitatea local or ulai o
n anali area fiecrui ca ur ai paii ntrebare pe care o
N R II M E ai a ei n legtur
cu aceasta
IE re entai propriile soluii re eritoare la ca ul ales
RE
67
R NI II IN ER ERN MEN E I NE ERN MEN E
R IE II I I E
R E I
rea s de in N I I I
doctor dar acum E R EI
nu mai am unde s EN R
n coala mea a RE RI E I I
ost om ardat
Ahmed, 11 ani
RAPORT UNICEF rioriti
egalitatea anselor

5
nul a ost crncen
pentru copiii din iria pentru toi copiii
e ucam oarte excluderea iolenei
mult n curtea a de copii
colii dar acum mi drepturile copiilor n
Unitatea

este ric s m aterie digital


mai duc acolo ustiie adaptat
tuturor copiilor
Yana, 9 ani participarea tuturor
copiilor

u a ilia coala co unitatea noi ceilali i a putea a uta pe copiii re ugiai u n ce od

I IM I E EM E I INII
ornind de la
opiii se oac pretu ndeni ste legea solar a rstei iar ocurile explo ia stelar
copiilor lumii nu sunt nu pot prea deose ite a olul ord i n ora ele or ulai ntrebri
din prea ma a arei pe po rni urile lpilor sau n car erele marilor re eritoare la coni
ora e occidentale am zut copiii uc ndu se e act ca i oi dragi ci tori nutul textului dat
de a a a oar a de a ai ascunselea de a capra miua ine
m zut ns i un alt oc de copii ost poate cel mai cutremurtor
spectacol la care mi a ost dat s asist reodat ocul a ea loc n e ce e
curtea unui spital i era dup toate aparenele o a a oar a igur
acesta era ocul opilul care era a a oar a era or cu ade rat
nii erau c iopi altora le lipsea c te un ra nd nde
opiii aceia se ucau a toi copiii din lume u mai erau unii copii
catolici iar alii copii protestani rau copii e i drept sc ilodii pentru edai n cu nt cu
tot restul ieii de rz oiul ce le ntuia ara loare sau cntec e
nde a departe se auzeau e plozii e strzi gemeau am ulane sa ul textului e oia
sun nd asurzitor din sirene entru copiii care i pierduser ederea ce ncearc
m inile picioarele soseau desigur ali to ar i de oac
(Mircea Sntimbreanu, Dea babaoarba) R
iscutai n grupuri
I I E N R RI MI I de trei ele i fiecare
ele cu ecinii si
S Re ia
apoi la ni elul
dentificai organi aiile crora le aparin siglele din i aginile de ai sus S clasei
xe plificai aspecte specifice do eniilor de acti itate ale acestora
i

e tii despre
enionai organi aii care au rol n respectarea aprarea i copiii re ugiai
pro o area drepturilor copilului din iria ra
n la ni el ondial n european n naional ganistan
enu ii organi aii negu erna entale din co unitatea local xpri ai prerea

68
REINEM IN

NI E ondul
aiunilor nite pentru
opii a ost creat de
n anul
rioriti
n copilrie pentru copii

n protecia copilului

n plus de i uni are

n educaia etelor

E ER M I E I I I
1 crie cel puin trei prioriti ale onsiliului uropei re eritoare
la respectarea aprarea i promo area drepturilor copilului
2 escrie cum crezi c este ine s acionezi
a) pentru a i a uta pe copiii re ugiai
b) pentru a de eni oluntar ntr un din comunitatea local
3 lctuie te o compunere n care concluzia s e urm
toarea oi pentru unul unul pentru toi

enionai una dintre ca paniile rgani aiei al ai copiii


la care ai participat n cadrul colii xpri ai prerea electea pe fie de
porto oliu onu ente
i locuri din o nia
I M NE ERI I M incluse n atri oniul
ER I NE N IN ERE ondial
ersuasiune nseamn aciunea darul sau puterea de a con inge re int unul
pe cine a s cread s g ndeasc sau s ac un anumit lucru dintre onu entele
magineaz i c e un reprezentant n om nia usine selectate
un monolog de dou trei minute ncerc nd s i con ingi pe copiii
din ar s i a ute pe copiii re ugiai
rezint propriile soluii I INE
N IE
oi persuasi
igur oi con inge copiii s eali ai un poster care
str ng a utoare umanitare m s ilustre e solidaritatea
mai organizat campanii pentru cu copiii din onele de
copiii din sia en a con ict ar at

69
M RE N N EM M I ERNI I

arlamentul ela oreaz


legile pentru respectarea n rol deose it l are

5
aprarea i promo area utoritatea aional
drepturilor copilului pentru rotecia
tatul rom n asigur repturilor opilului
protecia copilului i
Unitatea

garanteaz respectarea
tuturor drepturilor
u ernul potri it ons tuiei us ia adic puterea
asigur i pre ederilor udectoreasc sancioneaz
aplicarea on eniei nclcarea nerespectarea
acestor legi drepturilor copilului

I I N R R

lizai modaliti alterna e de


a ormula ntre ri i rspunsuri
MIC re eritoare la
I I N R n msuri de securitate i

protecie social
E n rolul ins tuiilor gu er
E IE namentale intergu erna
I mentale i negu ernamentale
n respectarea aprarea
Senat
i promo area drepturilor
copilului
Stat
n ele ormuleaz o ntre are i
arunc mingea unui coleg cesta a
ormula rspunsul apoi a adresa
eri c prezena termenilor dai n micul tu o nou ntre are arunc nd mingea
dicionar de educaie social altui coleg

ERMENI EIE R I
ornind de la cu intele stat, parlament, guvern, nterpretai n grupuri de cte
Convenie, redacteaz un te t despre rolul statului patru ici scenete create de oi
n respectarea aprarea i promo area drepturilor care s ilustre e rolul societii
ci ile n respectarea aprarea i
copilului
pro o area drepturilor copilului

70
E ER M
1 ompleteaz enunurile date mai os
a) rincipalele ins tuii ale statului sunt
oi copiii
b) rganizaia aiunilor nite este pot se nala
c) rganizaia al ai opiii este proble e gra e
abu uri la care sunt
2 ndic prin coresponden atri uiile ecrei ins tuii supui n a ilie coal
centre de plasa ent pe
uterea legislati n asigur aplicarea legilor strad sau n alte edii
uterea udectoreasc n elaborea legile ele onul opilului n
n sancionea nclcarea
uterea executi colaborare cu instituiile
legilor locale i ateapt
i tu poi pr i
3 ncercuiete caseta corespun toare alorii de ade r a fie drepturile
crei afir aii ade rat F als
A F pele pentru c un grup de copii consu droguri ER
A F persoan n rst nu poate respira i a c ut aginea i c trebuie
s apele i sau
eali ai un afi desen pictur sau cola prin care s atenio n pre int te
nai asupra necesitii de a respecta dreptul copilului la securitate n relatea pe scurt
i protecie social ca ul se nalat
aluai n perechi lucrrile cordai n indic adresa

n de puncte pentru rele ana esa ului exact


n de puncte pentru calitatea plastic a afiului

E N I N RE IE IN I II E I
arcai cu caseta corespunztoare ins tuiei n ecare dintre
situaiile date
a) na a nscris n clasa preg toare
are este ins tuia creia i se adreseaz prinii este nu rul unic
coala primria poliia european de urgen
b) i te ru ctori i au luat anii unicului situaie de urgen
rei ins tuii se a adresa acesta este cea n care trebuie
s inter in i ediat
primriei po tei poliiei oliia
c) amilia ecinului tu nu i poate asigura un trai decent o pierii a
ut o s sta ileasc ins tuia care o poate a uta n as el de situaii
primria spitalul poliia copiii pot apela 112
prin ser iciul opiii cu di abiliti de
pu lic au orbire pot apela
de asisten siste ul de urgen prin
social 113

71
E IM IM M IM
1 ompleteaz enunurile date
a) tatul este totalitatea ins tuiilor care
b) rincipalele ins tuii ale statului sunt
c) utoritatea aional pentru rotecia opilului este o ins tuie
d) ns tuiile negu ernamentale urile sunt orme de
2 ndic prin coresponden scopul ac itii ecrei organizaii
5 Crucea oie n ea ai i portant organi aie internaional
intergu erna ental care apr drepturile copilului
Unitatea

UNICEF n rgani aie din o nia care a ut copiii pro enii din
edii de a anta ate
UNESCO n rgani aie internaional care are drept scop strngerea
de onduri pentru a a uta copiii de pretutindeni
al ai copiii n rgani aia aiunilor nite pentru educaie tiin i cultur

n rgani aie internaional care a ut oa enii n ca ul unor


ONU cala iti naturale sau r boaie

3 ropune trei proiecte sugerate de imagini n care s se implice societatea ci il

a b c

recizeaz una dintre situaiile ilustrate n care poi apela

4 arc eaz cu semnul situaia n care poi apela ele onul opilului
iolen neatenie tristee oac

5 edacteaz un te t n care s
menionezi patru msuri de
puncte situaii x puncte
securitate i protecie social
pentru copiii pro enind din puncte situaii x puncte
amilii a ate n di cultate 3. puncte situaii x puncte
punct o situaie x punct
5. puncte situaii x puncte

72
Unitatea
6
MODALIT|}I DE EXERCITARE
A DREPTURILOR {I DE ASUMARE
A RESPONSABILIT|}ILOR
ASOCIATE ACESTORA (II)
Mai mult verde n [coala mea
Proiect educa]ional (B)
Etapa I Alegerea temei
Etapa a II-a Elaborarea fi[ei de proiect
Etapa a III-a Derularea proiectului
Etapa a IV-a Evaluarea proiectului
RECAPITULARE FINAL|
EVALUARE FINAL|

E EI RE I

73
E I E ERE EMEI
l aplicm tuturor copiilor
om propune utem aduga i alte
aplicarea unui ntre ri
c es onar
E I N R
1 E
2

E
6
3
4
Unitatea

M E EM EM R IE I
N I I E E I R
eali ai o ntlnire cu repre
Pas 1 rezentarea reciproc a claselor partenere n entanii onsiliului ele ilor n
cadrul proiectului educaional ederea discutrii aspectelor
rele ante i nd proiectul
Pas 2 dentificarea unui set de ne oi proble e i nd
propus
unul dintre do eniile pre erate rearea unei
liste coninnd proble e care apar n coal
co unitate
iscutai tot ceea ce tii despre proble ele din
coal din co unitate
Pas 3 aluarea posibilitilor de a rspunde ne oilor
proble elor se nalate a odului n care
repre entanii autoritilor locale ad inistraia
colii pot o eri aterialele necesare susinerii
unor acti iti
Pas 4 doptarea unei deci ii cu pri ire la te a Medalion civic
proiectului
xa inai in or aiile i selectai o proble n itai la ora de educaie social
n repre entani ai
pentru studiu
autoritilor locale
Pas 5 tabilirea unui logo care s contribuie la n repre entani ai

identitatea proiectului unei organi aii


le ii claselor partenere pot decide criterii de negu erna entale
selecie i odaliti de alegere a logoului n conducerea colii

n ot secret n concurs la ni elul claselor n ad inistratorul colii

74
NE I E R MEN E N R IE
in c nd n c nd la orele de desen deasupra colilor al e apar
E I I
cu intele esen dup natur
e a ia a pus ns m na pe creion c iatul din anca nt i s a
oprit nedumerit e ntoarce spre cel din spate
e i aia oi s m lmure are un ruct ciudat n crengile
teiului
zmeul meu care s a agat de crengi u l desena
e i cu iar a aceea al astr l ng grila
u e iar unt ni te r i n elitorile ec i de la caiete u ste propunerea mea
le desena umai c am i eu o nedumerire ite acolo ce el rea s con ing
de pomi or este re uie s u
persuasi
tot pomi orul de sptm na trecut dar s au dez rcat cei
dintr a aptea pentru c au gimnas c i de i a em es ar i au ri ul argu ent
agat ainele de pomi or u le desena un ediu sntos
tunci ce s mai desenez u desena pomul c e aerodrom este o condiie
de zmeie nu desena rondul de ori c e teren de ot al nu desena a unei iei
pomi orul c e cuier nu desena iar a c e r e e i de cut sntoase
n prima recreaie acem ordine a modele unem m na l doilea argu ent
toat grupa este necesitatea
( ircea ntim reanu e en dup natur ) educaiei
ecologice
o pletea harta textului l treilea
argu ent
HARTA TEXTULUI ontinuai
M IN
I
RE E R E
E R NERE
EI RE EN
I R IM

M R MEN E M R MEN E
ER N E E
R I E N I I E ealizai prima
selecie a ideilor
colectate
IM RE II ER N E
n coala n care n ei tu se nt pl la el
iecare participant poate alege odalitatea de pre entare
a propunerilor
bser ai ase nri i deosebiri ntre opinii explicaii
argu ente o parai le
ubliniai ne oia de argu ente
egociai n echip alegerea te ei

75
E II E R RE I EI E R IE
De ce dorim s Care sunt ne oile
realizm acest iden cate
proiect
Cine a
responsa il
de ecare
ac itate

6 Ce ac iti am putea
realiza mpreun
i
om des ura
acem izi il
proiectul nostru
Unitatea

Ce resurse materiale ac itile din om dac


sunt necesare cadrul proiectului proiectul a a ut succes

ME R M I R IE I NE IN RM M
or ai echipe de
cercetare
Pas 1 ocumentarea culegerea de in ormaii iden dentificai surse de
carea unor ne oi ale ele ilor ale comunitii in or are
locale iz nd tema aleas n n coal clas

utei olosi inter iul adres ndu colegilor prini n la bibliotec

lor autoritilor locale altor mem ri ai comunitii n internet

n ass edia
n persoane resurs
Interv
prini bunici
ola orai cu ec ipa partener autoriti locale etc
n realizarea inter iului
n ormai persoanele inter ie ate
cu pri ire la pro lema de studiu
nregistrai audio ideo sau notai rspunsurile
primite la ntre rile adresate
e nelegi prin ai mult erde n coala mea
ste aceasta o pro lem important e ce M N RI
e ac iti ai propune n cadrul proiectului
eco ci ic ansai apelul ctre colegii
are sunt sursele de in ormare recomandate din clasele ai ari sau
de ne ctre repre entani ai
sociaiei de prini
cetia pot prti
Pas 2 relucrarea organizarea in ormaiilor re eritoare experiene proprii
la pro lema tema aleas pot a uta n selectarea
Pas 3 ealizarea ei proiectului in or aiilor

76
o pletai fia proiectului utili nd odelul dat
I E R IE
I R IE I ai ult erde n coala ea
R IE I tili ai logoul ales x arianta
ERI ai iunie
E E R RE
E E E I EN I I RE coala lasele
R R RI E IN le ii clasei colii co unitii
R IE I ro o area drepturilor copilului prin asigurarea unui ediu natural
sntos n spaiul colii
n estigarea soluionarea unor proble e i nd protecia ediului n
cadrul colii
unoaterea legturii ntre calitatea ediului i sntate
I I E R IE I eali area n echip a unui proiect tip de pro o are a drepturilor copilului
xercitarea drepturilor i responsabilitilor n luarea unei deci ii
personale i de grup
articiparea acti la deci ii de grup pri ind i plicarea acti n reali area
tuturor etapelor proiectului educaional
I I I R E
entru o ai bun operaionali are se reco and utili area ur torului tabel
I
R
R de Criterii de
sabili tori

pliant unelte i plicarea


verde afi echipa ent acti n
olul erde seciune protector des urarea
al clasei pe ebsite ul ori acti itilor
lorile din colii care le n propuse
curtea colii s re ecte
o ii acti itile
din grdina de protecie
colii a ediului
crotii
psrile

o pletai acti itile propuse n cadrul proiectului innd
sea a de pre erinele propunerile ele ilor participani E
precu i de condiiile specifice co unitii locale
cti itile reali ate se or concreti a prin produsul produsele
proiectului xe ple pliante uturai
n expo iie de desene postere afie coala ea erde ateriale on line
n un calendar ecologic e isiuni radio
n un aterial audio ideo o er oint ai ult erde n porto oliu
coala ea
n un albu oto ilustrnd acti itile des urate n cadrul brouri
proiectului articole re iste
n o seciune cu acti iti ale proiectului pe ebsite ul colii pentru copii a

77
E III ER RE R IE I
ste greu de cre ut c ai exist aa ce a n uropa
excla a exploratorul cercettorul om alctui e
obser atorul ceanului lanetar ac ues es ousteau iogra ce ale unor
ad irnd ru useea eltei unrii mari e ploratori
mil aco i
ac ues es
ousteau
rigore n pa

6 la n
eta

lb a st r
Unitatea

i
I b
M NE

M M ER R IE I NI
untei pasionai
de biologie
Pas 1 om cola ora n mod permanent cu partenerii de proiect. geografie
Pas 2 om realiza ac itile con orm termenelor de lucru eali ai un scurt
sta ilite n a de proiect. fil docu entar
Pas 3 eriodic om propune ac iti de e aluare intere aluare a cu titlul o orile
produsului produselor proiectului. eltei unrii
Pas 4 n des urarea ac itilor propuse om antrena colegii tili ai i agini
potri it pre erinelor pasiunilor mani estate n cadrul ale egetaiei
disciplinelor de studiu emple
aunei peisa elor
n creaii literare n ersuri sau n proz a nd coninut
moral ci ic acestui loc inunat
n concurs de desene ce ilustreaz ac itile proiectului re entai le
n con ecionarea la educaie te nologic a unui anner colegilor o erindu le
in orma al proiectului prile ul de a ad ira
n prezentare de mod u liz nd costume din de euri recicla ile ru useea eltei
n nregistrarea audio ideo sau otogra erea di eritor unrii
sec ene de ac itate speci c proiectului
n compunerea unor pro leme pentru re ista de
matema c a nd coninut re eritor la can tile de
de euri colectate
n compunerea interpretarea unor c ntece dedicate di eritor
sr tori nscrise n calendarul ecologic realizat
Pas 5 om promo a alori ca aspecte pozi e ale ac itilor
des urate n cadrul proiectului n r ndul ele ilor prinilor
i comunitii

78
E II E RE I RE N R I I I N R R IE I
ME ER E RIN I E
asionat de psri
opiii din uropa
sia entral i
rica pot posta
obser aii despre
rndunic bar
olul erde lorile din grdina omii din grdina cro i alb cuc etc pe
al clasei colii colii psrile site ul
tabilii acti iti practice de ngri ire a plantelor plantai i
adoptai cte un po ior construii csue i stegulee ecologice articip i tu poi
pentru psri
o pletai fie cu obser aii despre elul n care se de olt plantele
bser ai specii de psri din ona n care locuii
bogii ebsite ul colii cu i agini ale acti itilor des urate
E M EE M RE I M

udiai Serenada
privig etorii
de nrico oselli
olectaii deeuri
olecta de euri reciclabile plastic sticl hrtie carton baterii ranspunei n
alu iniu etal uri etc cu nt i culoare
alorificai le cu a utorul ad inistratorului colii cntecul psrilor
tili ai banii obinui n scopuri caritabile pentru dotarea colii
excursii i ite la u ee ecusoane personali ate coala ea
erde pre ii pentru posibile concursuri organi ate E IER RE I
xe ple lasa ea erde arada costu elor din deeuri eali ai o expo
reciclabile dei er i pentru coala ea nteracti a iie cu n are
lctuii un albu porto oliu te atic cola care s ilustre e a unor obiecte
acti itile des urate con ecionate din
deeuri reciclabile
N N E E E M N tili ai banii
re ultai pentru
I I I I a utorarea unei
M N I M N I M N I M N I a ilii a ate n
M N I EI N II ME I I dificultate
aprilie artie aprilie 5 iunie
on ecionai
panouri eco afie
eali ai un . uturai costu e ale
aprilie oogle a arcat iua ntului printr un unor persona e de
doodle special carna al
ropunei acti iti de celebrare a rbtorilor lanetei lbastre

79
a a E RE R IE I
RERE I I INE N E
1 I UN I E M R E I I R
I
C OP I L U LU

ZI
UA I N T E
cro i n mediu

6 laneta curat
A

opiilor o ia
R
NA
I O NA L sntoas
rote ai
Unitatea

I mediul
M N I
ME I I

N RE R IE IE I RE I RE RE E M
ta ilii permanent raporturile calita e dintre ceea ce s a realizat ie nu ai
i ceea ce s a proiectat panice i ericite
n pe parcursul des urrii proiectului
ilele ntului
n la nal
pentru erra
u ndrumarea cadrului didac c analizai realizarea indicatorilor care continu
criteriilor de e aluare a ac itilor i produsului produselor rezultate s se roteasc
onsemnai n raportul nal al proiectului n spaiul rece
n puncte orte cos ic cu
n puncte sla e ncrctura sa
n propuneri de m untire cald iaa
e ectai asupra msurii n care proiectul a a ut succes ant
ac ai acorda un cali ca care ar acesta Secretar General
al ( 9 97 )
oarte ine ine u cient nsu cient

RN E R IE E M RE I E
e o scal de la la apreciaz gradul de implicare n propria n crie cel puin
are n cadrul proiectului educaional trei nsuiri care
rgumenteaz alegerea cut definesc proiectul
Foarte slab Slab M Foarte bine E educaional
ompleteaz ta elul de mai os potri it cerinelor parcurs
M

e in or aii noi are sunt acti u se re ect n area n


ai a at n cadrul itile la care ai alorile pro o ate n atitudi
proiectului participat nea i co porta entul tu
... ... ...

80
I E E RE
olosind urmtoarea scal indicai acordul dezacordul
de acord
a) m n at mai multe despre pro lemele comunitii
b) i am m untit a ilitile de comunicare cercetare
c) m neles ce nseamn s i e ercii drepturile s i asumi
responsa ilitile n luarea unei decizii personale i de grup
d) m n at s u cooperant n soluionarea pro lemelor
e) m ormulat opinii e plicaii argumente iz nd drepturile copilului
mediul i protecia mediului
m o ser at comparat asemnri deose iri ntre opinii
e plicaii argumente ormulate de alte persoane
m par cipat la decizii de grup pri ind implicarea ac n realizarea
tuturor etapelor proiectului educaional

I E ER IE
entru ecare criteriu se acord note de la la
edia notelor o inute cons tuie nota nal acordat ele ului
a) gradul de ndeplinire a tuturor sarcinilor sta ilite
b) calitatea materialelor ac itilor realizate
c) capacitatea de asumare a unui rol n cadrul grupului su grupului
d) spiritul de cola orare i de adaptare la ac itatea n ec ip
e) spiritul de iniia comportamentul ci ic
Nota final

R I R IE I
a nalul ntregii ac iti realizai orto oliul proiectului.
orto oliul proiectului a include
a) fia proiectului b) produsul produsele c) fiele de obser are
proiectului i de e aluare a acti itii
ot incluse suplimentar materiale care e empli c ac itile realizate n cadrul proiectului
n eseuri n inter iuri

n postere n curioziti din natur

n uri n e de e aluare n perec i a produselor


n studii de caz proiectului
n prezentri o er oint n in ormaii despre uri care lupt pentru
n e de o ser aie un mediu curat i sntos etc
n nregistrri

81
EMN EI R
(fragmente)

[ una se uita la nt aa cu se uit copiii la tele i or sau la


cine atogra se uita adic aa cu te uii la ce a ndeprtat i tare

6 apropiat n acelai ti p ce a a at peste ri i ri i parc n acelai


ti p la tine n odaie e uita la el cu plcere pentru c l socotea un
el de prieten bun un prieten care ar locui dincolo de deal i cruia i
Unitatea

se nt pl ereu el de el de lucruri
i iat c toc ai acu cnd se ae ase la ereastr spernd s se
ai n eseleasc puin i s alunge plictiseala care o presurase ca o ap cldu
ador itoare una bg de sea c pe nt se strnise o ar are
n r bii din cine tie ce pricini oa enii intraser n r boi
una se rec la ochi u i enea s cread c se poate nt pla aa ce a n intea ei de
un oa enii a eau toate oti ele s fie ulu ii cu traiul pe nt ntul le o erea n
dar toate bogiile lui i nu le cerea ni ic n schi b tta doar s l lase n pace s i respecte
pdurile i ani alele i orile i iarba i s i pstre e apele curate
r iat c n l eala asta r rost i r alt ctig pentru oa eni dect oartea i
durerea rni adnc i ntul
alurile ici de iarb presrate cu ori slbatice ur s rtecate de copitele iilor de cai
nspi ntai de lnci ori chiar ucii c pul u rscolit cu lopata sau cu sapa pentru ii i ii
de capcane pentru ii i ii de or inte retetul ntotdeauna alnic al ntului se pustii
lsnd s apar n haina erde a pdurilor guri ari i negre precu cele dintr o hain ciuruit
de gloane in sprncenele lui altdat stu oase alctuite din bra i pitici psrile burar
departe cu ipete n ricoate
pele rilor i oceanelor se tulburar de r iele corbiilor scu undate
ntul se ncrunt ge nd de durere i de re olt betul i pieri
poi de parc iaa l ar fi prsit dintr odat ntul nepeni ca ort
una r itoare se sperie gro a te ndu se ca nu cu a prietenul ei s se boln easc de
ini rea r fi o boal r leac i ise ea
a c ls pentru o re e treburile gospodriei n gri a stelelor i lundu i din sertar
ocheanul de side se apuc s studie e ntul
ilele i nopile treceau ntr o linite deplin acea linite ncre enit care se las de obicei
prin prea a bolna ilor a ai n so n aductor de oarte
una era tot ai nspi ntat tepta cu ncordare un se n orict de ic care s i
spun c prietenul ei ntul se ace bine
ar se nul bun nu se i ea
una se r nta r ncetare r fi dorit nespus s l a ute ar nu
putea nicicu r ile ei nu se potri eau de el pentru o boal
att de grea boal cu ea nu ai po enise nc

82
snd pn i lu inatul cerului n gri a fiicelor ei stelele una cu su etul la
gur pndea ntul de parc ar fi egheat la cptiul unui su erind de lng
care perana plecase ai de ult
n cele din ur era ntr o di inea rece cu cerul plu buriu una l
ri cu se tre ete
ntr ade r ntul deschisese ochii
poi una l au i cu o ea adnc i l u cu se scutur ca de o
a oreal
up un ti p cu gesturi tacticoase ntul ncepu s i nu ere
rnile
rau nespus de ulte
a dup o treab grea isto itoare ntul se opri
n ti p se odihni dorind parc s capete puteri
poi una bg de sea c ntul ncepe s i oblo easc rnile aa bbete cu
doctoriile pe care le a ea la nde n loaia i oarele
ar rnile i se nchideau cu greu
e locul ostelor pduri abia de se rea printre cioturile arse cte un plc de puiei de
ag ori de olid rsrii ane oie din se inele aduse de nt i btute de ploi
alurile rilor i ale oceanelor erau nc tulburate de r iele corbiilor s r ate oar
pe alocuri albstrea cte un lu ini de ape
e ntinderea c piilor arse de obu e nu se rea nicio oare oar cte o buruian r
lag ce se usca ntr o clip atins de aria soarelui nepstor
a trecu un ti p i p lung ct un an ori o sut ori poate o ie de ani
i iat c ntr o di inea enind la ereastr s dea perdelele la o parte una bg de
sea cu bucurie o schi bare pe runtea ntului rsrise un fir de iarb
i apoi dup o i sau dou ntul a u din nou echea n iare ub antia de iarb
ult erde proaspt parc ntinerise
retetul i se acoperise iar de codri dei onind de psri
prncenele lui alctuite din bra i pitici erau iari stu oase rbiile ciripeau de or ericite
printre genele lui er i
n lu ina dulce a pri erii caii slbatici alergau iar te eri spre punile ntinse
ntul surdea
a da strig una ericit btnd din pal e i a indecat rnile i su etul uitat au
se pre ace c a uitat relele pricinuite de oa eni adar i a iertat emnul iert rii e te iar a
hotr una dnd alene din cap
or ulai esa ul textului xpri ai prerea
ropunei lecturi supli entare care s ilustre e te ele studiate la educaie social
n clasa a a
rgu entai alegerile cute

83
ME MIN N EN R II
nde te pot gsi copil minune al acanei 12 august oi n a gimnas ca
am cutat i l am gsit 20 august red c a putea
ineneles tot n ezlongul de su dud cre te porum ei oi
Mircea Sntimbreanu ace colum o lie
26 august i iepuro lie
3 septembrie mi dresez celul
15 septembrie oi premiantul
clasei

6
Unitatea

osit iatul aipise


ra septem rie
coala ncepuse de o sptm n

I E E RN E I INII
ornind de la e
i o ser at desigur n materie de acan colar toi copiii plozia stelar or
se trezesc dar ce zic eu se nasc speciali mulai ntre ri re e
cestea nu ncape ndoial erau g ndurile cu care ielu ritoare la coninutul
r mi a at n ezlongul de su dud intra n acana mare ei te tului dat
recunoa te g nduri mari demne de s ma oricui
ine
iunie n lim a rancez la per ecie
iunie i germana u e
iunie n clria
iunie u srituri la o stacole u
iulie n pe dina ar de poezii nd nde
iulie n notul den cai n te tul
iulie ac a n a zilnic cugetri i a orisme dat drepturi ale copi
la toamn a o mie comoar lului
iulie ac un al um latelic
iulie putea s m pun la punct cu arta otogra c E RIM I
iulie m nscriu la un cineclu RERE
august itasem muzica ntr o acan se poate n a
pianul i acordeonul
cesta i urnalul i o realizat unul meu prieten pe
r nd toate proiectele
ar unde e tu ielu r mi tan al mpului li er nde
s te gsim copil minune al acanei
redei c ielu
(Mircea Sntimbreanu, Moment organizatoric)
r i i a reali at
R proiectele de acan
itii integral o ent organi atoric de ircea nti breanu n pentru c
n olu ul ecreaia mare. nN pentru c

84
E ER M II R
1 ompleteaz u liz nd organizatorul gra c coninuturi parcurse tili ea porto oliul
la educaie social reali at n cursul
anului colar n cadrul
RE RI orelor de educaie
N ENI I RE N I I I social ei recapitula
RI IRE RE RI E ai uor coninuturile
I I parcurse
E I E
E IE I I
aginea i
un dialog cu un
repre entant al
o itetului aional
2 crie n structura gra c dat 3 on enia cu pri ire o n pentru
drepturi ale copilului la repturile opilului
xe plific oral responsabili adoptat de dunarea or ulea
ti adec ate fiecrui drept eneral a la ntrebri despre
n drepturile copiilor
noie brie include
la rticolul dreptul din lu e
n elul n care copiii i
copilului la oc i acti iti
petrec ti pul liber
. recreati e la odihn i
acan
edactea o E
. . reptul la oc co punere n care s eali ai un
i acti iti
recreati e pre ini i s susii acest oc pu le pe te a
drept e pot ace n ti pul
. . xe plific o situaie liber
de nclcare a acestui u rul
drept acti itilor propuse
. dentific posibile trebuie s fie egal cu
suri de inter enie nu rul ele ilor din
clas
E RE E RE N ERE I

de puncte pre entarea dreptului n tehnica co punerii espect regulile


de puncte susinerea dreptului pre entat de ortografie i de
punctuaie
puncte pre entarea unei situaii de nclcare a dreptului ota final se
puncte identificarea unor posibile suri de inter enie stabilete prin
puncte utili area adec at a ter enilor specifici educaiei prirea puncta ului
sociale obinut la
puncte originalitate
puncte se acord din oficiu

85
N R R MEN I RI IN RE E RE
I R RE RE RI R I I
R
N
E I E E ERE E II

6
Unitatea

I E E N R E II EM I E
opiii nu ar trebui s unceasc
om organiza un concurs argumenta nternetul poate nlocui biblioteca
pri ind respectarea i aprarea drepturilor rinii pot a ea acces la situaia colar
copilului a copiilor
tatul apr drepturile copilului
om cunoa te mai ine drepturile ocietatea ci il poate a uta copiii or ani
copilului il ele ce conin iolen trebuie
unosc nd drepturile om n a s le inter ise
aprm rice copil are dreptul la identitate
om cunoa te mai ine ontinuai
a) documente care apr drepturile
copilului IRM IE E I IE
b) ins tuii cu rol n aprarea
promo area i respectarea E I E EM E
drepturilor copilului
e om m unti a ilitile de N II
comunicare

1 ormai dou ec ipe 1 e otea pro contra fiecrei echipe


2 iecare ec ip i a e pune pe r nd 2 e nu r oturile
opiniile susinute de argumente I II
3 em rii celor dou ec ipe i pot adresa
ntre ri suplimentare N
4 u licul a ormula ntre ri de 3 tig echipa cu cei ai uli susi
clari care am elor ec ipe ntori

86
1 ncercuie te caseta corespunztoare alorii de ade r I I N R
a ecrei a rmaii ade rat F als
A F onstruirea unei tabere pentru copii nsea n respec
tarea dreptului la oc i acti iti recreati e MIC
I I N R
A F oderni area siste ului edical asigur dreptul la E
sntate
E IE
A F ntegrarea copiilor r a ilie ntr o instituie asigur I
dreptul la securitate i protecie social
A F otarea colii nsea n respectarea dreptului
la educaie
2 arc eaz cu semnul casetele corespunztoare rezint dicionarul
ins tuiilor gu ernamentale cu termeni speci ci
educaiei sociale realizat
inisterul uncii i us iei ociale n acest an colar
pitalul de ediatrie ropune un oc n
lu ul opiilor cadrul cruia colegii
s u lizeze n conte te
inisterul ducaiei aionale noi ariate cu intele i
utoritatea aional pentru rotecia opilului e presiile din dicionar
er iciul u lic de sisten ocial
3 enioneaz cel puin trei msuri de protecie social
a copiilor din medii deza anta ate socioeconomic
E IER RE I
reai un docu ent
4 numer drepturi sociale ale copiilor potri it pre ederilor ord n care s inserai
tatutului le ului i agini ale acti itilor
des urate la orele de
educaie social
o pletai sche a dat utili nd tatutul le ului i on
enia cu pri ire la repturile opilului e obser ai

unosc
pre ederile
RE RI tatutului
E I N E le ului

E N I

N RIRI

87
E IM IM M IM
1 ormuleaz cinci ntre ri cu pri ire la propriile drepturi i responsa iliti

2 crie n caset dac a rmaia este ade rat sau F dac a rmaia este als
on enia este legea internaional a drepturilor copilului
rincipiul nediscriminrii este unul dintre principiile generale ale on eniei
opilul poate a ea multe drepturi i nicio responsa ilitate

6 rice copil care este lipsit temporar sau de ni de mediul su amilial are dreptul la
protecie i a utor special din partea statului
Unitatea

3 plic ce aci n urmtoarele situaii


e strad n aa ta un copil a ost rpit
n parcul copiilor un copil inde droguri
unica a czut i nu poate respira
n recreaie un coleg te a agresat n curtea colii

4 e tre uie s acem pentru a a ea un mediu ncon urtor sntos


ndic prin sgei ac itile care conduc la poluare i pe cele care ocrotesc mediul

n pstrarea linitii i a ordinii n fiecare loc


n curarea apelor
crotirea ediului n strigte puternice n grupul de copii excursioniti

oluare n aruncarea gunoaielor n ru

n plantarea de puiei n tabra pentru copii

n aruncarea hrtiilor pe strad

5 edacteaz un te t de
dousprezece r nduri care
s conin patru argumente puncte situaii x puncte
simple pe tema respectrii puncte situaii x puncte
propriilor drepturi i 3. puncte situaii x puncte
responsa iliti
punct situaii x puncte
5. puncte situaii x puncte

simt

88
I E RE
1 u s ormulez ntre ri cu pri ire la propriile drepturi i responsa iliti
2 u s ormulez opinii e plicaiiii argumente simple pentru promo area propriilor drepturi
i responsa iliti
3 scult ac i respect opiniile e plicaiile i argumentele ormulate de alte persoane n
cadrul unor dez ateri pri ind asigurarea i promo area drepturilor copilului
4 u s ormulez pro leme care izeaz drepturile copilului ca punct de plecare n rezol area lor
5 den c msuri de inter enie ie posi ile pentru cazuri semnalate de nclcare promo are a
drepturilor copilului
6 implic ac n cadrul proiectelor iz nd drepturile copilului
7 mi e ercit n mod corect drepturile i responsa ilitile respect nd drepturile celorlalte
persoane
8 ar cip ac la decizii de grup pri ind aprarea i promo area drepturilor copilului
9 mi cunosc drepturile i mi asum responsa ilitile asociate ecrui drept
10 red c am un comportament adec at i sunt mai atent la ocea mediului ncon urtor

II INI N E
1 ac ai acorda o not manualului tu de educaie social care ar aceasta
ormuleaz un punct de edere personal rgumenteaz opiunea ta
i a plcut u mi a plcut
i s a prut mai atrac a a utat s
oi ine cont de uno nele nsu ite se re ect n a tudinea
u am neles compor tamentul meu

III IN I IE I
1 i ar plcea ca n ela orarea unui manual s e implicate ec ipe de ele i
pentru c N pentru c
2 rezi c ele ii par cipani la olimpiadele speci ce educaiei sociale ar putea reprezenta
copiii la ela orarea unui manual
pentru c N pentru c
3 ac tu ai autorul unui manual de educaeducaie social cum ar arta acesta e le ai propune
tuturor copiilor

I N EN
ENI N RI IRE RE RI E I I
I E E I
mpreun cu ceilal
ceilali colegi cerceteaz n ce msur drepturile copilului pre zute n on enie
se regsesc n tatutul le ului
e a teapt o surpriz plcut e ecteaz a adar asupra propriilor drepturi i responsa iliti

89
Dic]ionar
A etnie unitate etnic
nclcarea unui drept cu trsturi de
luarea i ngri irea unui copil de ctre o ci ili aie i cul
alt a ilie dect cea n care s a nscut tur li b tradi
care s rete o agresiune un atac ne ii etc co une
pro ocat a olosi unca
( a susine a do edi a de onstra unei persoane n od necinstit
po iie punct de edere co portare F
btina or social de ba care const din so
dreptul puterea de a conduce de a soie i copiii lor
i pune ascultare
G
C colecti itate or at din persoane
caritabil ilos generos unite prin acti iti i interese co une
act oficial prin care se confir organ de stat care exercit puterea exe
naterea unei persoane cuti
locuitor al unei ri a nd drepturi i n
datoriri a de aceasta H
colaborare participare conlucrare cooperare deficien infir itate a unei persoane
il co pti ire de a anta dificultate ne oie
totalitatea locuitorilor unei lo
I
caliti care au interese credine sau nor e
ansa blu de date prin care se recu
de ia co une
noate o persoan
organi are grafic sau i ual a acceptarea tuturor persoanelor indi
in or aiei erent de apartenena lor etnic social re
nenelegere de acord ceart ligie naionalitate
lege unda ental n care sunt pre su de bani care se acord cui a
ute principiile de ba ale organi rii unui i care nu are caracter de salariu
stat drepturile i ndatoririle cetenilor organ sau organi aie de stat care nde
nelegere acord pact plinete anu ite uncii des oar acti iti
D cu caracter social cultural ad inistrati etc
hotrre luat de o persoan sau de un grup aciunea de a se integra reuniunea ai
trata ent di erit nedrept a de ultor pri ntr un singur tot
persoane din cau a apartenenei lor la un J
anu it grup social ansa blul legilor i al instanelor udec
stare fi ic psihic sau ental care toreti
li itea o persoan n deplasare acti itate
receptare L
drept care este con or cu legile raiunii cu lega lider conductor al unui grup al unei organi aii
litatea social cu tradiiile
M
E a di inua a reduce pe nedrept
tiina care se ocup cu studiul legturii aloarea i portana unei persoane a unui
dintre organis e i ediul n care se de olt lucru a unei idei prin negli are n od oit
i triesc prin neluare n sea

90
i loace de co unicare public totalitatea surilor luate pentru a
radio pres internet etc se enine o anu it ordine
ansa blul condiiilor naturale de pe responsabilitate obligaia de a e ectua un lucru
nt sau dintr o regiune n care se de olt risc posibil pericol
fiinele sau lucrurile
partea cea ai ic a unei colecti iti S
grup de oa eni de aceeai ori pedeapsa pre ut de lege pentru cei
gine i li b care locuiete pe teritoriul unui care ncalc dispo iiile ei
stat naional protecie aprare
senat corp legislati
N societate totalitatea oa enilor care triesc laolal
trata ent egal al persoanelor t ntre care exist anu ite relaii
indi erent de naionalitate gen ras sau ori solidaritate legtur puternic unire rie
gine etnic religie sau credin di abilitate senti ent care i deter in pe oa eni s i
rst sau orientare sexual acorde a utor reciproc
cu nt sau grup de cu inte pe (a avea) spirit civic a respecta legile a contribui la
care l poart e brii unei a ilii i care se buna des urare a acti itii n societate
trans ite de la prini la copii stat totalitatea instituiilor cu a utorul crora este
asigurat conducerea i organi area societii
P ntr un teritoriu deli itat de grani
organ legislati ales prin otul cete care nu poate fi prit
nilor care are putere absolut n a i ho
a aciona alturi de altcine a la tr soarta
reali area unui lucru a unei aciuni a lua a nd o conducere unic
parte a se asocia a colabora a coopera a idee con ingere generali atoare si
conlucra plificatoare cu pri ire la o situaie un grup
totalitatea bunurilor care aparin de oa eni etc
colecti itii i sunt ad inistrate de ctre or
ganele statului T
aciunea darul sau puterea de a acceptarea prerilor i co porta en
con inge pe cine a s cread s gndeasc telor di erite de ale noastre ngduin in
sau s ac un anu it lucru dulgen
degradarea ediului ncon urtor cu
substane toxice V
atitudine negati ndreptat acti itate des urat n olosul altor
potri a persoanelor pe care nu le cunoa persoane sau al societii r a ur ri cti
te pentru aptul c aparin anu itor cate guri ateriale
gorii grupuri constrngere brutalitate
alocaie co pensare inde ni aie
ele ent unda ental idee de ba
aprare ocrotire spri in
aciuni organi ate n scopul
pstrrii echilibrului ecologic asigurnd con
diii de ia ai bune
R
rsplat
91
Anex\
N EN I N RI IRE RE RI E I I
( elec ie de articole)

R I
n sensul pre entei con en ii prin copil se n elege orice fiin u an sub rsta de ani
exceptnd ca urile n care legea aplicabil copilului stabile te li ita a oratului sub aceast rst
R I
tatele pr i se anga ea s respecte i s garante e drepturile stabilite n pre enta con en ie
tuturor copiilor din urisdic ia lor indi erent de ras culoare sex li b religie opinie politic
sau alt opinie de na ionalitate apartenen etnic sau originea social de situa ia aterial
incapacitatea fi ic de statutul la na tere sau de statutul dobndit al copilului ori al prin ilor sau
al repre entan ilor legali ai acestuia
tatele pr i or lua toate surile de prote are a copilului potri a oricrei or e de
discri inare sau de sanc ionare pe considerente innd de situa ia uridic acti it ile opiniile
declarate sau con ingerile prin ilor ale repre entan ilor si legali sau ale e brilor a iliei sale
R I
n toate ac iunile care pri esc copiii ntreprinse de institu iile de asisten social publice sau
pri ate de instan ele udectore ti autorit ile ad inistrati e sau de organele legislati e interesele
superioare ale copilului trebuie s fie luate n considerare cu prioritate
tatele pr i se oblig s asigure copilului protec ia i ngri irea necesare n ederea asigurrii
bunstrii sale innd sea a de drepturile i obliga iile prin ilor si ale tutorilor ale repre entan ilor
si legali sau ale altor persoane crora acesta le a ost ncredin at n od legal i n acest scop or lua
toate surile legislati e i ad inistrati e corespun toare
R I
tatele pr i se anga ea s ia toate surile legislati e ad inistrati e i de orice alt natur
necesare n ederea punerii n aplicare a drepturilor recunoscute n pre enta con en ie
R I
tatele pr i or respecta responsabilit ile drepturile i ndatoririle
ce re in prin ilor naturali ai copilului sau dup ca i con or tradi iei
locale e brilor a iliei lrgite sau co unit ii tutorilor sau altor
persoane care au prin lege copii n ngri ire de a asigura de o anier
corespun toare capacit ilor n continu de oltare ale copilului ndru
area i orientarea necesare n exercitarea de ctre copil a drepturilor
recunoscute n pre enta con en ie
R I
tatele pr i recunosc dreptul la ia al fiecrui copil
tatele pr i or ace tot ce le st n putin pentru a asigura supra ie uirea i
de oltarea copilului

92
R I
opilul a fi nregistrat i ediat dup na terea sa i are
de la aceast dat dreptul la un nu e dreptul de a dobndi
o cet enie i n sura posibiliului dreptul de a i cunoa te
prin ii i de a fi crescut de ace tia
R I
tatele pr i se obliga s respecte dreptul copilului de a i
pstra identitatea inclusi cet enia nu ele i rela iile a iliale
as el cu sunt recunoscute de lege r nicio i ixtiune ilegal
R I
tatele pr i or eghea ca niciun copil s nu fie separat de prin ii si potri a oin ei
acestora exceptnd situa ia n care autorit ile co petente decid c aceast separare
este n interesul supre al copilului
tatele pr i or respecta dreptul copilului care a ost separat de a bii prin i sau de
unul dintre ei de a ntre ine rela ii personale i contacte directe cu cei doi prin i ai si n od
regulat exceptnd ca ul n care acest lucru contra ine interesului supre al copilului
R I
tatele pr i or garanta copilului capabil de discern nt dreptul de a i expri a
liber opinia asupra oricrei proble e care l pri e te opiniile copilului ur nd s fie luate n
considerare inndu se sea a de rsta sa i de gradul su de aturitate
n acest scop copilului i se a da n special posibilitatea de a fi ascultat n orice
procedur udiciar sau ad inistrati care l pri e te fie direct fie printr un repre entant
sau un organis co petent n con or itate cu regulile de procedur din legisla ia na ional
R I
opilul are dreptul la libertatea de expri are acest drept cuprinde libertatea de a
cuta de a pri i i de a di u a in or a ii i idei de orice natur indi erent de rontiere sub
form oral scris tiprit sau artistic ori prin orice alte i loace la alegerea copilului
R I
tatele pr i or respecta dreptul copilului la libertatea de gndire de con tiin i
religie
R I
tatele pr i recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere i la libertatea de
ntrunire pa nic
R I
iciun copil nu a fi supus unei i ixtiuni arbitrare sau ilegale n ia a sa pri at n
a ilia sa n do iciliul su ori n coresponden a sa precu i niciunui el de atac ilegal la
onoarea i reputa ia sa
R I
tatele pr i or recunoa te i portan a unc iei ndeplinite de i loacele de in or are n
as i or asigura accesul copilului la in or a ie i ateriale pro enind din surse na ionale
i interna ionale n special cele care ur resc pro o area bunstrii sale sociale spirituale
i orale i a snt ii sale fi ice i orale

93
R I
tatele pr i or depune e orturi pentru asigurarea recunoa terii principiului potri it
cruia a bii prin i au o rspundere co un pentru cre terea i de oltarea copilului
spunderea pentru cre terea copilului i asigurarea de oltrii sale le re ine n pri ul rnd
prin ilor sau dup ca repre entan ilor si legali ce tia trebuie s ac ione e n pri ul
rnd n interesul supre al copilului
R I
tatele pr i or lua toate surile legislati e ad inistrati e sociale
i educati e corespun toare n ederea prote rii copilului potri a
oricror or e de iolen t are sau abu fi ic sau ental de
abandon sau negli en de rele trata ente sau de exploatare inclusi
abu sexual n ti pul ct se a n ngri irea prin ilor sau a unuia
dintre ei a repre entantului ori repre entan ilor legali sau a oricrei
persoane creia i a ost ncredin at
R I
tatele pr i or lua surile necesare pentru ca un copil care caut s
ob in statutul de re ugiat sau care este considerat re ugiat n con or itate cu
regle entrile i procedurile interna ionale i na ionale aplicabile fie c este singur sau
nso it de a ori de tat sau de orice alt persoan s beneficie e de protec ia i asistena
u anitar corespun toare pentru a se putea bucura de drepturile recunoscute de pre en a
con en ie i de celelalte instru ente interna ionale pri ind drepturile o ului sau a utorul
u anitar la care respecti ele state sunt pr i
R I
tatele pr i recunosc c pentru copiii handicapa i fi ic i ental trebuie s se asigure
o ia plinit i decent n condi ii care s le garante e de nitatea s le a ori e e
autono ia i s le acilite e participarea acti la ia a co unit ii
R I
tatele pr i recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea ai bun stare de sntate
posibil i de a beneficia de ser iciile edicale i de recuperare le or depune e orturi pentru a
garanta c niciun copil nu este lipsit de dreptul de a a ea acces la aceste ser icii
R I
tatele pr i recunosc dreptul oricrui copil de a beneficia de asisten social inclusi
de asigurri sociale i or lua suri pentru asigurarea exercitrii depline a acestui drept n
con or itate cu legisla ia lor na ional
a acordarea inde ni a iilor pre ute de lege se a ine sea a cnd este ca ul de
resursele i situa ia copilului i ale persoanelor responsabile de ntre inerea sa precu i de
orice alte pre urri care au legtur cu cererea de acordare a inde ni a iilor naintat de
copil sau n nu ele su
R I
tatele pr i recunosc dreptul oricrui copil de a beneficia de un ni el de trai care s
per it de oltarea sa fi ic ental spiritual oral i social
rin ilor i oricrei alte persoane care au n gri un copil le re ine n pri ul rnd
responsabilitatea de a asigura n li ita posibilit ilor i a i loacelor lor financiare condi iile
de ia necesare n ederea de oltrii copilului

94
R I
tatele pr i recunosc dreptul copilului la educa ie i n ederea
asigurrii exercitrii acestui drept n od progresi i pe ba a egalit ii
de anse n special statele e bre or a ea obliga ia
a) de a asigura n ntul pri ar obligatoriu i gratuit
pentru to i
b) de a ncura a crearea di eritelor or e de n nt secun
dar att general ct i pro esional i de a le pune la dispo i ia
tuturor copiilor i dee a per ite accesul tuturor copiilor la acestea
de a lua suri corespun toare cu ar fi instituirea gratuit ii
n ntului i acordarea unui a utor financiar n ca de ne oie
d) de a pune la dispo i ie copiilor i de a per ite accesul acestora la in or area i orientarea
colar i pro esional
e) de a lua suri pentru ncura area rec entrii cu regularitate a colii i pentru reducerea
ratei abandonului colar
tatele pr i or lua toate surile corespun toare pentru a asigura aplicarea surilor de
disciplin colar ntr un od co patibil cu de nitatea copilului ca fiin u an i n con or itate
cu pre enta con en ie
R I
tatele pr i sunt de acord c educa ia copilului trebuie s ur reasc
a) de oltarea plenar a personalit ii a oca iilor i a aptitudinilor entale i fi ice ale
copilului
c) educarea copilului n spiritul respectului a de prin ii si a de li ba sa de identitatea
i alorile sale culturale a de alorile na ionale ale rii n care acesta locuie te ale
rii de origine precu i a de ci ili a ii di erite de a sa
d) pregtirea copilului s i asu e responsabilit ile ie ii ntr o societate liber ntr un
spirit de n elegere de pace de toleran de egalitate ntre sexe i prietenie ntre
toate popoarele i grupurile etnice na ionale i religioase i cu persoanele de origine
autohton
e) educarea copilului n spiritul respectului a de ediul natural
R I
n statele n care exist inorit i etnice religioase sau ling istice ori persoane de origine
autohton copilul apar innd unei as el de inorit i sau a nd origine autohton nu a fi pri at
de dreptul la ia cultural proprie de dreptul de a i declara apartenen a religioas i de a i
practica propria religie precu i dreptul de a olosi li ba proprie n co un cu al i e bri ai
grupului su
R I
tatele pr i recunosc copilului dreptul la odihn i la acan
dreptul de a practica acti it i recreati e proprii rstei sale de a
participa liber la ia a cultural i artistic
tatele pr i respect i pro o ea dreptul copilului de
a participa pe deplin la ia a cultural i artistic i ncura ea
punerea la dispo i ie acestuia a i loacelor adec ate de petrecere
a ti pului liber i de des urare a acti it ilor recreati e artistice i
culturale n condi ii de egalitate

95
R I
tatele pr i recunosc dreptul copilului de a fi prote at potri a exploatrii econo
ice i de a nu fi constrns la reo unc ce co port reun risc poten ial sau care este
susceptibil s i co pro it educa ia ori s i dune e snt ii sau de oltrii sale fi ice
entale spirituale orale ori sociale
R I
tatele pr i or lua suri corespun toare inclusi suri legislati e ad inistrati e
sociale i educa ionale pentru a prote a copiii contra olosirii ilicite de stupefiante i
substan e psihotrope a a cu sunt acestea definite de con en iile interna ionale n
aterie i pentru a pre eni olosirea copiilor n scopul producerii i al traficului ilicit de
as el de substan e
R I
tatele pr i or lua toate surile necesare pentru a pre eni rpirea n area i
traficul de copii n orice scop i sub orice or
R I
tatele pr i or prote a copilul contra oricrei or e de exploatare duntoare
oricrui aspect al bunstrii sale
R I
on or obliga iei care le re ine n irtutea dreptului u anitar interna ional de a
prote a popula ia ci il n ca de con ict ar at statele pr i or lua toate surile e abile
as el nct copiii a ecta i de con ictul ar at s beneficie e de protec ie i de ngri ire
R I
tatele pr i se anga ea s ac larg cunoscute att adul ilor ct i copiilor principiile
i dispo i iile pre entei con en ii prin i loace acti e i adec ate

or doar n tovar pe care l ai ntrebat pe


nt n pro es nde s
s a r tat spre nainte naintea ea dar i a ta er
N i a G.B. Shaw i

96
ISBN 978-606-706-627-2