Sunteți pe pagina 1din 3

Program de terapie

Numele si prenumele:
Varsta:
Unitatea scolara:
Grupa/Clasa:
Diagnostic logopedic:Rotacism

ETAPA DEMERSUL TEHNICI DE TERAPIE


TERAPEUTICA TERAPEUTIC SI RECUPERATORIE(PROGRAMUL
OBIECTIVELE RECUPERATOR
URMARITE
A.Etapa pregatitoare Inlaturarea Amenajarea intima a cabinetului
negativismului fata de logopedic,asigurarea unui climat placut,pregatirea
vorbire,crearea unor materiale didactice attractive,jocuri cu
dorintei dea se corecta character adaptativ;
s idea se implica in Psihoterapie efectuata individual/colectiv;
corectare Aprecieri positive cu rol stimulativ
-exercitii de mers;
-exercitii de gimnastica pentru member trunchi
B.Etapa terapiei ,trunchi ,torace abdomen
recuperatorii 1.Dezvoltarea -jocuri de miscare insotite de vorbire:cantatul la
mobilitatii corporale pian imitarea spalatului pe maini
legate de limbajul
verbal-gimnastica -exercitii pentru expiratie (ex.de suflat)
generala

-exercitii pentru inspiratie(mirosirea florilor)


a.Terapia generala -ex.pentru invatarea inspiratiei
2.Educarea diferentiale(alternarea inspiratiei pe cele doaua
*respiratiei nari)
nonverbale -pronuntie de vocale
-obtinerea unei -pronuntia ritmica a consoanelor
respiratii lungi fara -pronuntia unor grupe de vocale intr-o singura
effort /educarea respiratie
echilibrului inspire -ex.ritmice :exclamatii,jocuri,numaratul in
expir expiratie.
*respiratiei verbale

3.Dezvoltarea -gimnastica faciala (umflarea alternative a


mobilitatii fono obrajilor ,umflarea si retragerea simultana a
articulatorii obrajilor ,imitarea rasului ,a surasului etc.)
a.Antrenarea -intinderea buzelor ,rotnjirea buzelor,vibrarea
motricitatii faciale buzelor
--miscari rapide si ritmice de scoatere si retragere
a limbii
-miscarispre dreapta sis pre stanga
b.Antrenarea -imitarea plescaitului
motricitatii labiale
-ridicarea si coborarea ritmica a mandibulei
c.Antrenarea -miscari dreapta-stanga ,inainte si inapoi a
motricitatii linguale mandibulei
-imitarea rumegatului animalelor
d.Antrenarea
miscarilor -imitarea sunetelor din natura(onomatopee), in
mandibulare soapta, in ritm prelungit

4.Antrenarea auzului -analiza auditiva a sunetului(la inceput ,la mijloc


fonematic si la sfarsitul cuvantului)
a.Formarea capacitatii
de diferentiere -repetarea unor silabe in scopul diferentierii
fonematica consoanelor surde de cele sonore(pa-ba ,pe-be )
b.Formarea perceptiei -separarea in propazitie a cuvantului care contine
fonetice corecte sunetul deficitar
-diferentierea cuvintelor paronime
c.Analiza fonetica de
la propozitie ,la cuvant
,silaba,sunet

b.Terapia Impostarea
recuperatorie sunetuluiR
specifica -onomatopee
1.a.Pregatirea -este frig: barrrrr/cum face motorul
1.Obtinerea si impostarii masinii:barrrrmm,brummmm/soneria
exersarea sunetului tarrr
R -limba plata in interiorul cavitatii
bucale,marginile limbii sprijinite pe molarii
1.b.Emiterea sunetelor superiori,varful limbii latit,asezat in spatele
prin demonstratie si alveolelor incisivilor superiori,limba vibreaza de
imitatie 2-3 ori prin expulzarea aerului
-pronuntie concomitenta reflectata cu logopedul
-exercitii de pronuntare dupa model,concomitent
in soapata si apoi cu voce crescand in intensitate
-includerea sunetului in diferite combinatii
silabice,in cuvinte si propozitii de intensitate
1.c.Emiterea progresiva.
concomitenta -silabe directe si inverse(ra,re ,ri, ro
,ru/ar,r,ir,or,ur
-structuri reversibile(-ra-ar,re-er)
1.d.Emiterea -structuri silabice cu ritm:sa sa
independenta ra/rerere/riririi/ararara/ererer/ -
2.Consolidarea a.Introducerea -cuvinte cu fonemulR in pozitie
sunetului R sunetului R in initiala(mono,bi,polisilabice):rac,rata,ramura
silabe -cuvinte in care fonemulR este in pozitie
medie:tare,mare,sare
-cuvinte in care fonemul se afla in pozitie
finala:car,mar,pahar;
b.Introducerea -cuvinte in care fonemul in grupuri consonantice
sunetuluiR in tras,tren trece
cuvinte

3.Automatizarea A.Exersarea sunetului -de la propozitii simple in care este present in


sunetuluiR R in propozitii cuvinte sunetulR la inceput ,mijloc si final:

B.Exersarea sunetului
Rcorectat in scurte -sintagme cu partea finala constanta:Mircea e cu
texte ,povestiri,in Maria, Sonia e cu Ramona
memorizari si ghicitori

-sintagme cu frecventa mare a sunetuluiR:


-povestiri si repovestiri dupa imagini,planes,etc.
-memorarea de scurte poezii:
-rostirea si memorarea unor scurte ghicitori;
-texte cu dificultati variabile:
-dialoguri libere sau cu teme date;
-compuneri cu teme date sau libere.

S-ar putea să vă placă și