Sunteți pe pagina 1din 2

COALA GIMNAZIAL

SPECIAL NR.1 PLOIETI

PLANIFICAREA ACTIVITII
PENTRU ASIGURAREA CALITII EDUCAIEI
n anul colar 2014-2015

Denumirea activitatii Frecventa Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Febr. Martie Apr. Mai Iunie

Numirea responsabilului Anual
si constituirea comisiei
Planul operational Anual
Reactualizarea Anual
regulamentelor i a unor
proceduri

Aplicare de chestionare Semestrial
pentru cadre didactice

Stabilirea stilurilor de Anual
invatare pentru elevi

Planificare pe programe Semestrial
de invatare
Evaluare initiala Anual
Autoevaluarea Anual
Portofoliile cadrelor Lunar
didactice( pe programe de
invatare si dirigentie)
Portofoliile elevilor Lunar
Observarea lectiilor si Lunar
completarea fiselor de
observare
Monitorizarea frecventei La 2 luni
participarii la programele
de invatare

Monitorizarea completarii Trimestrial
cataloagelor scolare
COALA GIMNAZIAL
SPECIAL NR.1 PLOIETI


Monitorizarea progresului Semestrial
scolar
Completarea fiselor de La 2 luni

monitorizare privind
implementarea principiilor
de calitate

Raport de autoevaluare Anual
final
Plan de imbunatatire Anual
Raport de inspectie Anual
Sortarea,pastrarea si Lunar
verificarea materialelor si
dovezilor
Rezolvarea contestatiilor Lunar (ori

de cate ori
este
necesar)

Verificarea documentelor Trimestrial
oficiale
Monitorizare orar Bilunar
ntocmit,
Coordonator C.E.A.C.
Prof. Lixandru Iuliana