Sunteți pe pagina 1din 49

Prezentul formular-cadru este realizat innd cont de prevederile art.

9 din HG 395/2016 privind


scopul i coninutul Strategiei de contractare.
Textul marcat cu gri ntre paranteze ptrate reprezint indicaii privind modul de completare a
documentului. Acestea vor fi terse din versiunea final a documentului.

Autoritarea contractant: [Introducei denumirea, adresa autoritii contractante, astfel cum este n
antetul instituiei]
Emis de: [Introducei denumirea compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor publice]
Data: [Introducei data emiterii Referatului de necesitate: zz/ll/aa]
Aprobat de: [Introducei numele persoanei care APROB Strategia de contractare, conform
procedurilor interne la nivel de autoritate contractant i prevederilor art. 9, alin. (1) din HG
395/2016]
Data: [Introducei data aprobrii: zz/ll/aa]

Formular-cadru
Strategia de contractare
pentru procesul de achiziie public care se finalizeaz cu

Contractul de achiziie public de: [Introducei ]


Acordu-cadru pentru: [Introducei]
[Completai unul dintre rndurile de mai sus i stergei-l pe cellalt, dup cum este aplicabil.]

Persoana de contact n legtur cu informaiile din aceast Strategie de contractare


Persoana de contact din compartimentul Nume i Prenume: [Introducei]
intern specializat n domeniul achiziiilor Funcia: [Introducei]
publice din cadrul autoritii contractante E-mail: [Introducei]
pentru aceast Strategie de contractare Telefon: [Introducei]

Forma documentului: [Marcai cu X, dup caz, i adugai numrul reviziei, pentru situaiile n care
este cazul.]
Iniial
Revizuit
Numrul revizuirii

Elemente privind operaiunea de revizuire a Strategiei de contractare orice modificare, adugare,


eliminare, completare sau altele asemenea - n perioada etapei de planificare a procesului de
achiziie i, dup caz, n perioada de evaluare de ctre ANAP, a conformitii cu legislaia aplicabil
n domeniul achiziiilor publice a documentaiilor de atribuire i a documentelor suport:
Capitolul i
Tipul Motivul Persoana care
Data elementul/elementele
revizuirii revizuirii realizeaz revizuirea
revizuit/revizuite
[Precizai
dup caz: [Introduce [Precizai care
modificare, i data la este/sunt [Introducei: numele,
[Introducei: capitolul i
adugare, care se motivul/motivel prenumele i funcia
elemntul/elementele
eliminare, realizeaz e care au persoanei care
revizuit]/revizuite]
completare revizuirea: determinat relizeaz revizuirea]
sau altele zz-ll-aaaa] revizuirea]
asemenea]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 1 din 49
Cuprins
1. INFORMAII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CTRE
ANAP...........................................................................................................................................4
2. Contextul realizrii achiziiei.......................................................................................................6
3. Informaii privind date de intrare pentru pregtirea procedurii:...............................................6
3.1. Informaii pentru pregtirea achiziiei obinute din analiza i cercetarea pieei.......................6
3.2. Informaii privind pregtirea procedurii obinute din consultarea pieei..................................8
3.3. Informaii privind pregtirea procedurii obinute din analiza experienei anterioare a
autoritii contractante n situaii similare.................................................................................9
3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziie i obiectului contractului i msuri
de gestionare a acestora.............................................................................................................9
4. Planificarea achiziiei de produse/lucrri/servicii......................................................................9
4.1. Obiectul contractului...................................................................................................................9
4.2. Coninutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv..........................................................9
4.3. Tipul contractului......................................................................................................................10
4.4. Alte contracte aflate n legtur cu contractul care rezult din aceast procedur.................11
4.5. mparirea pe loturi...................................................................................................................11
4.6. Justificarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare..................................................14
4.7. Stabilirea condiiilor contractuale pentru achiziie..................................................................18
4.8. Obligaii contractuale/clauze contractuale utilizate ca referin pentru emiterea
documentelor constatatoare i pentru evaluarea performanei contractantului...................18
4.9. Informaii privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de
achiziie public /acordului-cadru............................................................................................19
5. Justificarea valorii estimate a contractului care rezult din aceast procedur i,
respectiv, a achiziiei.................................................................................................................19
6. Finanarea achiziiei..................................................................................................................21
7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea
acordului-cadru.........................................................................................................................21
7.1. Accelerarea procedurii i reducerea termenelor......................................................................21
8. Instrumente, tehnici de atribuire i mijloace utilizate n cadrul procedurii.............................22
9. Justificarea criteriilor de calificare i selecie...........................................................................23
10. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii i atribuirea
contractului/acordului-cadru precum i executarea/implementarea contractului din
procesul de achiziie.................................................................................................................42
11. Alte aspecte relevante pentru ndeplinirea necesitii autoritii contractante......................42
Anexa 1 - Evidenierea loturilor n cadrul procedurii.......................................................................43
Anexa 2 Stabilirea valorii estimate................................................................................................44

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 2 din 49
1. INFORMAII PENTRU REALIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE EX-ANTE DE CTRE ANAP

nr. Aspecte Informaii disponibile la Coninut relevant din strategie


crt. verificate capitolul: Opiune aleas Justificare
Procedura Justificarea alegerii [introducei] [Introducei informaii,
de atribuire procedurii de atribuire utiliznd ca referin pentru
aleas pentru atribuirea completare informaiile din
contractului/semnarea Ghidul privind Strategia de
1 acordului-cadru contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]
Modalitatea Instrumente, tehnici de [introducei] [Introducei informaii,
special de atribuire i mijloace utiliznd ca referin pentru
atribuire utilizate n cadrul completare informaiile din
procedurii Ghidul privind Strategia de
2. contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]
Reducerea Accelerarea procedurii i [introducei [Dac opiunea aleas este DA
termenelor reducerea termenelor DA sau NU] Introducei informaii,
utiliznd ca referin pentru
completare informaiile din
Ghidul privind Strategia de
3.
contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]
mprire pe mparirea pe loturi [introducei Dac opiunea aleas este NU
loturi DA sau NU] Introducei informaii,
utiliznd ca referin pentru
completare informaiile din
Ghidul privind Strategia de
4.
contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]
5. Criterii de Justificarea criteriilor de [Introducei] [Introducei informaii,
6. calificare calificare i selecie [Introducei] utiliznd ca referin pentru
.... privind completare informaiile din
capacitatea, Ghidul privind Strategia de
inclusiv contractare emis de ANAP i
cerinele informaiile incluse la capitolul
privind aferent din Strategia de
nscrierea n contractare sau facei
registrele trimitere la acesta.]
profesionale
sau
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 3 din 49
nr. Aspecte Informaii disponibile la Coninut relevant din strategie
crt. verificate capitolul: Opiune aleas Justificare
comerciale
Criteriul de Justificarea criteriului de [Introducei] [Introducei informaii,
atribuire atribuire i a factorilor de utiliznd ca referin pentru
evaluare completare informaiile din
Ghidul privind Strategia de
8. contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]
Factorii de Justificarea criteriului de [Introducei] [Introducei informaii,
evaluare atribuire i a factorilor de utiliznd ca referin pentru
utilizai evaluare completare informaiile din
Ghid privind Strategia de
9. contractare emis de ANAP i
informaiile incluse la capitolul
aferent din Strategia de
contractare sau facei
trimitere la acesta.]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 4 din 49
2. Contextul realizrii achiziiei

Beneficii anticipate a fi [Enumerai i descriei beneficiile care vor fi obinute ca urmare a


obinute de ctre realizrii acestei achiziii.
autoritatea contractant Exemplu: pentru achiziia de servicii de formare n vederea
(art. 9, alin. (3), lit. e) din calificrii/perfecionrii profesionale a personalului autoritii
HG 395/2016) contractante , beneficiile sunt: nsuirea cunotinelor teoretice i a
deprinderilor practice necesare pentru desfurarea activitii la
nivelul standardului de performan cerut.]

[Dac este cazul, precizai dac achiziia n cauz contribuie la ndeplinirea obiectivelor comunicate
la nivelul sectorului administraiei publice n care activeaz.]

Obiectivele comunicate la DA NU Nu este cazul


nivelul sectorului [Marcai cu X, [Marcai cu X,
administraiei publice n [Marcai cu X, dup caz]
dup caz] dup caz]
care activeaz autoritatea
Precizai obiectivul
contractant la a cror
comunicat la nivelul
realizare contribuie
sectorului administraiei
contractul/acordul-cadru
publice n care activeaz
(art. 9, alin. (3) lit. e) din
autoritatea contractant]
HG 395/2016)

[Dac este cazul, precizai obiectivul din strategia local/regional/naional de dezvoltare la a


crui realizare contribuie contractul de achiziie public/contractul sectorial/acordul-cadru
respectiv.

Obiective din strategia DA NU Nu este cazul


local/regional/naional de
dezvoltare la a crui realizare [Marcai cu X, dup [Marcai cu X, [Marcai cu X,
contribuie contractul/acordul- caz] dup caz] dup caz]
cadru respectiv (art. 9, alin. (3), [Specificai strategia
lit. g) din HG 395/2016) local/regional/na
ional de dezvoltare
la a cror obiective
contribuie
contractul/acordul-
cadru, dac este
cazul]

3. Informaii privind date de intrare pentru pregtirea procedurii:

[n acest capitol trebuie s precizai care sunt informaiile pe care le-ai utilizat ca date de intrare,
pe care le-ai supus analizei la nvel de autoritate contractant n vederea stabilirii deciziilor privind
abordarea achiziiei din care face parte aceast strategie de contractare.]

3.1. Informaii pentru pregtirea achiziiei obinute din analiza i cercetarea pieei

[Optiunea 1]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 5 din 49
i. Surse de informaii pentru cercetarea i analiza pieei
[Introducei informaii despre sursele primare i secundare accesate precum i informaii
despre experiena anterioar a autoritii contractante care au fost utilziate ca date de intrare]

A fost realizat ca parte a etapei de DA NU


pregtire a strategiei de contractare i a
[Marcai cu X, dup
documentaiei de atribuire analiza i [Marcai cu X, dup caz]
caz]
cercetarea pieei?

ii. Analiza STEEPLE

[Introducei factorii de macromediu: socio-culturali, tehnologici, economici, de mediu, politici,


juridici, etici care au fost subiect de analiz i care sunt relevani pentru aceast achiziie n
raport cu obiectivele ce trebuie ndeplinite de autoritatea contractant i/sau n raport cu
beneficiile ce urmeaz a fi obinute]

[Marcai cu X documentul achiziiei sau


documentul suport care include informaii
stabilite ca rezultat al analizei STEEPLE:]
Reflectarea rezultatului analizei STEEPLE n
Strategie de contractare
documentele achiziiei i n documentele suport
Fi de date
Caiet de sarcini
Clauze contractuale

[n cazul n care rezultatul analizei STEEPLE influeneaz modul de formulare a criteriului de


atribuire, a criteriilor de calificare i selecie, a modului de descriere a caracteristicilor
produselor/serviciilor sau a modalitii de atribuire, precizai pe scurt legtura dintre
rezultatul analizei i efectele asupra coninutului documentelor achiziiei sau a documentelor
suport.]

iii. Analiza SWOT


[Introducei punctele tari, punctele slabe, oportunitile i ameninrile, astfel cum reies din
matricea SWOT, relevante prin raportare la aceast achiziie i care au fost analizate n vederea
ndeplinirii obiectivelor i/sau n raport cu beneficiile ce urmeaz a fi obinute.]

[Marcai cu X documentul achiziiei sau


documentul suport care include informaii
stabilite ca rezultat al analizei SWOT:]
Reflectarea rezultatului analizei SWOT n
Strategie de contractare
documentele achiziiei i n documentele suport
Fi de date
Caiet de sarcini
Clauze contractuale

[n cazul n care rezultatul analizei SWOT influeneaz modalitatea de realizare a achiziiei,


precizai pe scurt legtura dintre rezultatul analizei SWOT i efectele asupra coninutului
documentelor achiziiei sau a documentelor suport i asupra procesului de achiziie, inclusiv
prin explicitarea legturii dintre rezultatele analizei SWOT i planificarea modului de evaluare a
ofertelor cu competene din cadrul autoritii contractante sau cu experi cooptai.]

iv. Analiza gradului de competitivitate pe piaa creia i se adreseaz autoritatea prin


aceast achiziie

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 6 din 49
[Introducei informaii care descriu structura i natura competiiei pe piaa creia i se
adreseaz aceast achiziie.]

v. Analiza perspectivei potenialilor ofertani asupra relaiilor contractuale cu


autoritatea contractant

[Introducei rezultatul analizei privind perspectiva potenialilor ofertani astfel cum reiese din
Modelul pentru analiza perspectivei potenialilor ofertani asupra relaiilor contractuale cu
autoritatea contractant i modul n care aceste informaii nflueneaz realizarea achiziiei.]

[Marcai cu X documentul achiziiei sau


documentul suport care include informaii
stabilite ca rezultat al analizei:]
Reflectarea rezultatului analizei n documentele
Strategie de contractare
achiziiei i n documentele suport
Fi de date
Caiet de sarcini
Clauze contractuale

[Opiunea 2]

Pentru aceast achiziie nu a fost realizat cercetarea i analiza pieei ntruct [Precizai motivele
pentru care nu au fost realizate analiza i cercetarea pieei.]

3.2. Informaii privind pregtirea procedurii obinute din consultarea pieei

A fost derulat o consultare a pieei ca parte a DA NU


pregtirii lansrii procedurii de atribuire? [Marcai cu X, dup [Marcai cu X, dup
caz.] caz.]

Reflectarea rezultatului consultrii pieei n [Marcai cu X documentele achiziiei care


documentele achiziiei includ informaii stabilite ca rezultat al
[n aplicarea prevederilorart. 139, alin. (1) din consultrii pieei:]
Legea 98/2016 nainte de iniierea procedurii
de atribuire, autoritatea contractant are
dreptul de a organiza consultri ale pieei n
vederea pregtirii achiziiei, prin raportare la
obiectul contractului de achiziie public i
pentru a informa operatorii economici cu privire Strategie de contractare
la planurile de achiziie i cerinele avute n Caiet de sarcini
vedere n legtur cu acestea, fcnd cunoscut
acest lucru prin intermediul SEAP precum i prin Clauze contractuale
orice alte mijloace.]

Data finalizrii consultrii pieei [n aplicarea [Introducei data finalizrii procesului de


prevederilor art. 19, alin. (5), din HG 395/2016: consultare a pieei (data aprobrii/nregistrrii
Autoritatea contractant are obligaia de a documentului): zz/ll/aa.]
publica n SEAP rezultatul procesului de
consultare a pieei, dar nu mai trziu de
momentul iniierii procedurii de atribuire.]

[Opiunea 2]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 7 din 49
Etapa de pregtire a acestei proceduri nu a inclus o consultare apieei, ntruct [Precizai motivele
pentru care nu trebuie realizat consultarea de pia.]

3.3. Informaii privind pregtirea procedurii obinute din analiza experienei anterioare a
autoritii contractante n situaii similare

[Introducei rezultatul analizei privind perspectiva potenialilor ofertani astfel cum reies din
Modelul pentru analiza perspectivei potenialilor ofertani asupra relaiilor contractuale cu
autoritatea contractant i modul n care aceste informaii nflueneaz realizarea achiziiei

[Marcai cu X documentul achiziiei sau


documentul suport care include informaii
stabilite ca rezultat al analizei:]
Reflectarea rezultatului analizei experienei
anterioare a autoritii contractante n stuaii Strategia de contractare
similare
Fisa de date
Caiet de sarcini
Clauze contractuale

[Optiunea 2]

Planificarea acestei achiziii nu s-a bazat pe experiena autoritii contractante n situaii similare,
ntruct [Precizai motivele pentru care nu a fost realizat pentru aceast achiziie o analiz a
situailor.]

3.4. Analiza riscurilor aferente procesului de achiziie i obiectului contractului i msuri de


gestionare a acestora

Identificarea, evaluarea i stabilirea msurilor de gestionare a riscurilor n etapa de planificare


[Precizai pe scurt care sunt datele de intrare utilizate]
Includei ca anex la strategia de contractare registrul riscurilor realizat pentru aceast achiziie,
dac este cazul. Precizai aici numai sursele de risc identificate i dac i n ce msur au fost
luate n calcul riscurile identificate la stabilirea modalitilor de achiziie i a coninutului
documentelor achiziiei. Justificrile solicitate prin art 9 alin 3 lit d din HG 395/2016 sunt incluse n
capitolul stabilirea condiiilor contractuale pentru achiziie.]

4. Planificarea achiziiei de produse/lucrri/servicii

4.1. Obiectul contractului

[Descriei obiectul achiziiei i particularitile acesteia.]

Prezenta Strategie de contractare [Denumii obiectul contractului]


documenteaz deciziile autoritii Exemple:
contractante din etapa de planificare/pregtire - Achiziia de servicii de consultan pentru
a achiziiei publice, avnd ca OBIECT AL elaborarea strategiei de dezvoltare pentru
CONTRACTULUI: perioada 2017-2020 n comunitatea Y,

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 8 din 49
- Achiziia de produse de birotic,
- Achiziia de lucrri de reabilitare pentru
coala Y.]

4.2. Coninutul Caietului de sarcini/Documentului Descriptiv

Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include descrierea caracteristicilor Opiunea


achiziiilor de realizat selectat
[Marcai cu x]
prin raportare la cerine de performan/funcionale

prin trimitere la specificaii tehnice nsoit de meniunea "sau echivalent"

prin raportare la cerine de performan/funcionale i prin trimitere la specificaii

prin trimitere la specificaiile pentru unele caracteristici i prin raportare la cerine


de performan/funcionale pentru alte caracteristici

4.3. Tipul contractului

Tipul contractului Servicii Produse Lucrri


[Marcai cu X, [Marcai cu [Marcai cu
dup caz]: X, dup caz]: X, dup caz]:
[Introducei codul CPV corespunztor scopului [Introducei [Introducei [Introducei
principal al contractului.] codul CPV] codul CPV] codul CPV]
[Utilizai un cod CPV din vocabularul principal
prezentat n REGULAMENTUL (CE)
NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie
2007 ce corespunde scopului principal al
contractului.
Dac se utilizeaz mai mult de un cod CPV (al
2-lea i al 3-lea), acestea trebuie s descrie
orice aspecte complementare obiectului
principal al contractului; pentru descrierea
caracteristicilor produsului/serviciului/lucrrii
utilizai vocabularul suplimentar si nu
adaugai coduri CPV din vocabularul
principal.]

ndeplinirea obiectului contractului [Marcai cu X, dup caz, i tergei informaia care nu este
aplicabil]
Nu include elemente mixte [Marcai cu X, dup caz, i tergei informaia
care nu este aplicabil]
Include elemente mixte [Marcai cu X, dup caz i tergei informaia
care nu este aplicabil]
Reprezint un mix de elemente de tipul: Produse Servicii Lucrri
[Marcai cu X, [Marcai cu [Marcai cu
dup caz]: X, dup caz]: X, dup caz]:

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 9 din 49
[n cazul n care ndeplinirea obiectului contractului presupune un cumul de elemente mixte de tipul
produse, lucrri i servicii, precizai testul aplicat pentru determinarea (calificarea juridic) tipului
de contract i justificai de ce a fost utilizat un anume test i argumentele care au stat la baza
stabilirii tipului de contract utiliznd structura de mai jos:]

Fundamentarea alegerii tipulului de contract, atunci cnd obiectul


contractului include un mix de elemente de produse/lucrri/servicii,
Fundamentarea
dup caz
stabilirii tipului de
Conform Deciziilor Curii de Justiie a Uniunii
contract
Europe, prevederilor Legii 98/2016 i HG Opiunea selectat
395/2016
Testul valorii bneti, bazat pe valoarea estimat [Marcai cu X] [Introducei justificarea]
a elementelor mixte
Testul scopului contractului, bazat pe legtura [Marcai cu X] [Introducei justificarea]
dintre obiectul contractului i obiectivele ce
trebuie ndeplinite, beneficiile anticipate a fi
obinute

4.4. Alte contracte aflate n legtur cu contractul care rezult din aceast procedur

[Precizai dac acest contract face parte dintr-o reea de contracte determinat pe criterii
funcionale i/sau temporale i sunt similare cu alte produse, servicii, lucrri sau sunt incluse n
acelai proiect, dup cum este aplicabil. Includei informaiile pornind de la structura de mai jos].

Achiziii anterioare [Marcai cu X] [Marcai cu X]


iniierii procedurii DA NU

Achiziii care urmeaz s [Marcai cu X] [Marcai cu X]


fie realizate dup DA NU
iniierea procedurii

Achiziii anterioare
DA NU
identice/similare
[Marcai cu X] [Marcai cu X]

Achiziii identice/similare [Marcai cu X] [Marcai cu X]


care urmeaz s fie DA NU
realizate dup iniierea
procedurii

[Adugai informaiile necesare pentru a oferi o privire de ansamblu care s ofere suficiente
argumente pentru fundamentarea modalitii de atribuire n special, dar fr a se limita la
procedura de atribire.]

4.5. mparirea pe loturi

[Precizai dac vei utiliza sau nu mprirea pe loturi n cadrul contractului.

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 10 din 49
Atenie! Autoritile contractante au obligaia de a justifica decizia de a nu utiliza mprirea pe
loturi, raiunea acestei obligaii fiind ncurajarea participrii IMM-urilor la procedurile de
atribuire.]

mprirea pe loturi:
Vznd prevederile art. 141 Recurge la atribuirea pe loturi Nu recurge la atribuirea pe loturi
i a urmtoarelor din Legea
98/2016, Autoritatea [Marcai cu X] [Marcai cu X]
Contractant
Justificri pentru [Justificai decizia de a nu mpri pe loturi - acest cmp trebuie
neutilizarea mpririi pe completat OBLIGATORIU atunci cnd NU se realizeaz mprirea pe
loturi (art 141, alin 3 din loturi. Justificarea are la baz motive obiective care provin din
Legea 98/2016) contextul procesului de achiziie identificat la nivel de autoritate
contractant prin raportare la elemente cum ar fi dar fr a se limita
la resursele i constrngerile existente la nivel de autoritate,
specificul obiectului contractului sau realizarea rezultatul
urmrit,informaiile obinute din analiza i cercetarea pieei,
imposibilitatea realizrii beneficiilor n cazul n care obiectul
contractului se mparte n loturi. Motivele obiective sunt n contextul
justificrii nempririi pe loturi acele motive care fie nu sunt
rezultatul unei inaciuni a autoritii contractante prin raportare la
procesul de achiziie, fie cele ce in de obiectul contractului, respectiv
imposibilitatea mpririi acestuia pe loturi datorit inseparabilitii
obiectului contractului.]
[Atunci cnd este marcat opiunea Recurge la atribuirea pe loturi oferii informaiile solicitate n
continuare;
Atunci cnd este marcat opiunea Nu recurge la atribuirea pe loturi i este prezentat
justificarea asociat, tergei informaiile din acest capitol n versiunea final a acestui document.]
Stabilirea obiectului Pe baze cantitative [Marcai cu X, dac aceast
fiecrui lot s-a realizat (art opiune este aplicabil.]
141, alin 2 din Legea
98/2016)
Pe baze calitative - meserii i [Marcai cu X, dac aceast
specializri implicate opiune este aplicabil.]

Pe baze cantitative i calitative [Marcai cu X, dac aceast


opiune este aplicabil.]

Detalii privind raionamentul care a stat la baza stabilirii obiectului fiecarui lot
[n cazul n care obiectul fiecrui lot a fost stabilit pe baze cantitative.]
[Precizai informaiile i elementele care au stat la baza stabilirii obiectului contractelor pe loturi,
pe baze cantitative sau calitative, prin raportare la informaiile din analiza i cercetarea pieei, la
caracteristicile contractului mprit pe loturi, la obiectivele din strategia
local/regional/naional, acolo unde este aplicabil, n special pentru ceea ce nseamn
stimularea participrii IMM-urilor, precum i avantajele obinute de autoritatea contractant n
urma lotizrii i cum permite lotizarea realizarea de achiziii n condiii de eficien economic .
mprirea pe louri presupune ntotdeauna luarea n calcul a concluziilor obinute n urma analizei
pieei.]
Detalii privind raionamentul care a stat la baza stabilirii obiectului loturilor [n cazul n care
obiectul fiecrui lot a fost stabilit pe baze calitative.]

Coninutul documentaiei de atribuire care reflect materializarea deciziilor cu privire la planificarea


obiectului contractului
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 11 din 49
Pentru un singur lot [Marcai cu x i explicai argumentele
Depunerea acestei decizii.]
ofertelor/aplicaiilor Pentru unul sau mai [Marcai cu x i explicai argumentele
realizat (art. 141, alin.multe loturi acestei decizii.]
(4) din Legea 98/2016) Pentru toate loturile [Marcai cu x i explicai argumentele
acestei decizii.]
[Dac ai marcat alt opiune dect pe un singur lot, continuai cu justificrile solicitate n
continuare.]
Atribuirea loturilor Este limitat [Marcai i precizai numrul de loturi care
pentru un ofertant poate fi atribuit unui ofertant i enumerai i
(art. 141, alin. (5) din explicai justificarea care st la baza acestei
Legea 98/2016) decizii cu referire la constatrile obinute din
analiza i cercetarea pieei, din
caracteristicile obiectului contractului i din
descrierea beneficiilor care urmeaz s fie
obinute de ctre autoritatea contractant.]
Nu este limitata [Marcai, daca este aplicabil.]
[Dac ai precizat informaii n legtur cu limitarea atribuirii numrului de loturi unui ofertant,
continuai cu urmtoarele informaii.]
Documentaia de Include reguli obiective i Dac este aplicabil, precizai justificarea ce
atribuire nediscriminatorii pentru sta la baza stabilirii acestor reguli prin
stabilirea loturilor raportare la informaiile din analiza si
atribuite unui ofetant, cercetarea pietei i a modului n care ar
mecanismul de aplicare a putea fi create sinergii i eventuale reduceri
regulilor unui eventual ale costurilor in astfel de situaii
discount n cazul n care
unui ofertant i sunt
atribuite mai multe loturi
Nu include reguli [Marcai, dac este aplicabil.]
obiective i
nediscriminatorii pentru
stabilirea loturilor
atribuite unui ofetant
Dac ai selectat c atribuirea nu este limitat, continuai cu urmtoarele informaii.
Documentaia de Include loturile care pot fi [Marcai, dac este aplicabil.]
atribuire reunite pentru a fi
atribuite aceluiai
ofertant precum i
mecanismul de aplicare a
unui eventual discount n
cazul n care unui ofertant
i sunt atribuite mai multe
loturi
Nu Include loturi care ar [Marcai, dac este aplicabil.]
putea fi reunite pentru a
fi atribuite aceluiai
ofertant

Formularul de ofert Include informaiile [Marcai cu x i explicai argumentele acestei


necesare depunerii de decizii.]
oferte pe loturi
Nu include informaiile [Marcai cu x i explicai argumentele acestei

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 12 din 49
necesare depunerii de decizii.]
oferte pe loturi
[Dac ai marcat opiunea Include informaiile necesare depunerii de oferte pe loturi, continuai
cu urmtoarele informaii.]
Formularul de oferta Include posibilitatea [Marcai cu x, acolo unde este aplicabil.]
ofertanilor de a oferi un
discount autoritii
contractante n cazul n
care le este atribuit mai
mult de un lot
Nu include solicitarea de [Marcai cu x, acolo unde este aplicabil.]
informaii privind un
potenial discount

4.6. Justificarea criteriului de atribuire i a factorilor de evaluare

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract


Opiunea
Opiuni conform art. 156, alin. (1) din
selectat Justificarea opiunii selectate
Legea 98/2016
[Marcai cu X.]
Preul cel mai sczut
Costul cel mai sczut
Cel mai bun raport calitate-pre
Cel mai bun raport calitate-cost

[Dac ai selectat preul cel mai sczut, justificai prin raportare la aspecte ce in de caracteristicile
produsului/serviciului/lucrrii ce face obiectul contractului i beneficiile autoritii contractante, ca
de exemplu: .
1. produsele/serviciile incluse n caietul de sarcini nu se difereniaz prin caracteristici tehnice ce
aduc beneficii autoritii contractante, singurul beneficiu care poate fi obinut de autoritate n
aceste condiii fiind concurena pe pre,
2. lucrrile care urmeaz a fi executate sunt descrise integral prin intermediul caietului de sarcini,
inclusiv prin detalii de execuie, iar prin natura sa, obiectul contractului implic numai punerea
n oper a unei specificaii descrise n detaliu,
3. expertiza n domeniul de activitate care corespunde obiectului contractului este numai la nivelul
autoritii contractante, astfel c aceasta achiziioneaz date de intrare, iar acestea sunt n
integralitate coordonate i integrate de autoritatea contractant dup cum rezult din
coninutul caietului de sarcini.
[Precizai orice informaii care motiveaz corespunztor utilizarea criteriului preul cel mai sczut.
Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul preurilor ofertate, cel mai mic pre fiind clasat
pe primul loc. Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta cu cel mai mic pre.]

[Dac ai selectat cel mai bun raport calitate pre, justificai prin raportare la aspecte ce in de
caracteristicile produsului/serviciului/lucrrii ce face obiectul contractului i beneficiile autoritii
contractante, ca de exemplu:
1. nivelul caracteristicilor tehnice i funcionale ale produselor/serviciilor/lucrrilor (proiectare
i execuie) au impact asupra beneficiilor anticipate a fi obinute la nivel de autoritate
contractant,
2. nivelul caracteristicilor tehnice i funcionale ale produselor/serviciilor/lucrrilor (proiectare
i execuie) au impact asupra costurilor de proprietate la nivel de autoritate contractant,

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 13 din 49
3. nivelul profesional i/sau educaional al personalului implicat n prestarea serviciului are
impact semnificativ asupra rezultatului serviciului prestat, n special asupra urmtoarelor
dimensiuni: (introducei rezultate ale contractului ce sunt direct influenate de nivelul de
educaie, de nivelul profesional al personalului ce presteaz serviciul),
4. modul de organizare i coerena echipei propuse are impact asupra modului de prestare a
serviciului i asupra rezultatelor obinute n urma prestrii serviciului (introducei activiti
ale contractului ce sunt direct influenate de modul de organizare i sincronizare a
personalului ce presteaz serviciul.]
Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul punctajului obinut, cel mai mare punctaj
fiind clasat pe primul loc. Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta cu cel mai
mare punctaj]

Descriei sau facei referire la seciunea din Documentaia de atribuire ce include prezentarea
criteriului, O modalitate de structurare a informaiilor este prezentat n continuare cu titlu de
exemplu

Factorii de evaluare utilizai pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate pre sunt:
1. factorul pre are o pondere de ____% [introducei, maximum 40% pentru contracte de
consultan/asisten tehnic, elaborare studii, proiectare sau supervizare, aferente unor
proiecte de complexitate ridicat, conform art. 32 alin. (6) din HG 395/2016] n totalul criteriului
de atribuire, cruia i corespunde un maximum de ___ [introducei] puncte,
2. factorul [introducei factorul de evaluare n] - are o pondere de [introducei]% n totalul
criteriului de atribuire, cruia i corespunde un maxim de [introducei] puncte.
3. [....]

Punctajul total obinut de o ofert se va calcula dup cum urmeaz:


Scorul total = Punctajul total = P (pre) + factor de evaluare 1 + factor de evaluare 2 + factor de
evaluare 3+...... + factor de evaluare n
Ierarhia ofertelor este stabilit pe baza obinerii celui mai mare punctaj total. O ofert poate obine
un numr maxim de [introducei numr intreg 1/100/1000] de puncte.
Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta care obine cel mai mare punctaj.

Descriei sau facei referire la seciunea din Documentaia de atribuire ce include factorii de
evaluare propui i mecanismele asociate. Una din modalitile de structurare a informaiilor este
prezentat n continuare cu titlu de exemplu

FACTORUL DE EVALUARE PRE (P)

Punctele pentru factorul de evaluare Pre - cu o valoare de ____ [introducei] (maximum 40%)
pentru contracte de consultan/asisten tehnic, elaborare studii, proiectare sau supervizare,
aferente unor proiecte de complexitate ridicat puncte i o pondere de ___%[introducei] n totalul
criteriului de atribuire - se vor acorda dup cum urmeaz:
1. Pentru oferta admisibil cu preul cel mai sczut ____[introducei] puncte,
2. Pentru restul ofertelor admisibile, punctele se vor calcula utiliznd urmtoarea formul:
P pre (n) =Pre (minim) / Pre(n) x [introducei] p, unde:
P pre (n) - punctajul obinut de ctre oferta admisibil aflat sub evaluare;
Pre(minim) - cel mai sczut dintre preurile ofertelor admisibile;
Pre(n) - preul ofertei admisibile aflat sub evaluare.

Preurile ofertate sunt ierarhizate n funcie de nivelul acestora, cel mai mic pre obinnd cel mai
mare punctaj, adic ____[introducei] puncte. Celelalte preuri ofertate obin punctaje prin
raportare cu cel mai mic pre.
Punctajul obinut de o ofert admisibil are o pondere de ____%[introducei] n totalul criteriului de
atribuire.
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 14 din 49
Ponderea aferent factorului Pre a fost stabilit lund n considerare: [introducei justificarea cu
referire la aspecte ce includ dar nu se limiteaz la:
1. Coninutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv;
2. Coninutul formularului de propunere tehnic, prin referirea la modul n care se solicit
evidenierea modului de ndeplinire a cerinelor minime;
3. Importana factorului pentru obinerea beneficiilor anticipate;

Una din modalitile de structurare a informaiilor privind ali factori de evaluare inclui n criteriul
de atribuire n plus fa de pre este prezentat n continuare cu titlu de exemplu

FACTORUL [introducei denumirea factorului de evaluare]are o pondere de ___[introducei] % n


totalul criteriului de atribuire, cruia i corespunde un maximum de [introducei] puncte.

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este ___puncte [introducei] din totalul de
____ [introducei] de puncte i cu o pondere de ___% [introducei] n totalul criteriului de atribuire.

Punctajul individual obinut la acest factor de evaluare de ctre un ofertant cu oferta admisibil x se
va calcula astfel:
Nivel factorx=factorx/factormax X [introducei] p unde:
Nivel factorx punctajul obinut de oferta x pentru acest factor de evaluare;
factorx valoarea pentru factor prezentat n cadrul ofertei admisibile aflat sub
evaluare;
factormax valoarea pentru factor prezentat n cadrul ofertelor admisibile.

Ponderea aferent factorului [introducei] a fost stabilit lund n considerare: [introducei


justificarea cu referire la aspecte ce includ dar nu se limiteaz la:
1. Importana caracteristicii pentru autoritatea contractant ndeplinirea obiectului
contractului, i n obinerea beneficiilor anticipate
2. Posibilitatea evalurii obiective a acestei caracteristici la momentul ofertrii, pe baza
informaiilor introduse de ofertant n propunerea tehnic
3. Coninutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv
4. Coninutul formularului de propunere tehnic prin care se solicit prezentarea de ctre
ofertani a informaiilor ce sunt subiect de aplicare a factorului de evaluare

[Dac ai selectat costul cel mai sczut , justificai prin raportare la aspecte ce in de caracteristicile
achiziiei ce face obiectul contractului i beneficiile autoritii contractante, ca de exemplu:
1. Achiziia care este subiect al acestei proceduri are un impact semnificativ din punct de vedere al
costurilor pe perioada utilizrii bunului/rezultatului lucrrii de ctre autoritatea contractant,
2. Caietul de sarcini include specificaii de performan/funcionale,
3. Caietul de sarcini include o descriere a factorilor de cost, iar propunerea tehnic solicit
informaii despre factorii de cost,
4. Impactul urmtoarelor elemente de cost este semnificativ asupra cheltuielilor pe care urmeaz
s le efectueze autoritatea contractant pe perioada exploatrii rezultatului contractului:
Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul costurilor achiziiei incluse n ofert, cel mai mic
cost fiind clasat pe primul loc. Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta cu costul cel
mai sczut.]

[Precizai orice informaii care motiveaz corespunztor utilizarea criteriului costul cel mai sczut.
Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul costurilor pe ciclul de via ofertate, cel mai mic

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 15 din 49
cost pe ciclul de via fiind clasat pe primul loc.Contractul este atribuit ofertantului care prezint
oferta cu cel mai mic cost pe ciclul de via.]

[Dac ai selectat cel mai bun raport calitate cost, justificai prin raportare la aspecte ce in de
caracteristicile produsului/serviciului/lucrrii ce face obiectul contractului i beneficiile autoritii
contractante, ca de exemplu:
1. Achiziia ce este subiect al acestei proceduri are un impact semnificativ din punct de vedere al
costurilor pe perioada utilizrii bunului/rezultatului lucrrii de ctre autoritatea contractant,
2. Caietul de sarcini include specificaii de performan/funcionale,
3. Caietul de sarcini/Documentul descriptiv include o descriere a factorilor de cost iar propunerea
tehnic solicit informaii despre factorii de cost. ]
Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul punctajului obinut, cel mai mare punctaj fiind
clasat pe primul loc. Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta cu cel mai mare
punctaj]

[Precizai orice informaii care motiveaz corespunztor utilizarea criteriului cel mai bun raport
calitate cost. Ierarhia ofertelor este stabilit n funcie de nivelul costurilor ofertate, cel mai mic cost
pe ciclul de via fiind clasat pe primul loc.Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta
cu cel mai mic cost pe ciclul de via.]

Una din modalitile de structurare a informaiilor privind ali factori de evaluare inclui n criteriul
de atribuire n plus fa de cost este prezentat n continuare cu titlu de exemplu

Factorii de evaluare utilizai pentru aplicarea criteriului cel mai bun raport calitate cost sunt:
1. factorul cost pe ciclul de via - are o pondere de [introducei] % n totalul criteriului de
atribuire, cruia i corespunde un maximum de [introducei] puncte,
2. factorul [introducei factorul de evaluare ...] - are o pondere de [introducei] % n totalul
criteriului de atribuire, cruia i corespunde un maximum de [introducei] puncte.
3. [.....]

Punctajul total obinut de o ofert se va calcula dup cum urmeaz:


Scorul total = Punctajul total = C(cost pe ciclul de via) + factor de evaluare 1 + factor de evaluare
2 + factor de evaluare 3...... factor de evaluare n
Ierarhia ofertelor este stabilit pe baza obinerii celui mai mare punctaj total. O ofert poate obine
un numr maxim de [introducei numr intreg 1/100/1000] puncte.
Contractul este atribuit ofertantului care prezint oferta care obine cel mai mare punctaj.
Factorii de evaluare propui i mecanismele asociate sunt reproduse mai jos:

FACTORUL DE EVALUARE COST PE CICLUL DE VIA (C)

Punctele pentru factorul de evaluare Cost - cu o valoare de [introducei] puncte i o pondere de


[introducei] % n totalul criteriului de atribuire - se vor acorda, dup cum urmeaz:
a) Pentru oferta admisibil cu costul cel mai sczut [introducei] puncte,
b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctele se vor calcula utiliznd urmtoarea formul:
C cost(n) = Cost (minim) / Cost(n) x [introducei] p, unde:
C cost (n): punctajul obinut de ctre oferta admisibil aflat sub evaluare;
Cost(minim): cel mai sczut dintre costurile ofertelor admisibile;
Cost(n): costul ofertei admisibile aflat sub evaluare.

Costurile ofertate sunt ierarhizate n funcie de nivelul acestora, cel mai mic cost obinnd cel mai
mare punctaj, adic [introducei] puncte. Celelalte costuri ofertate obin punctaje prin raportare cu
cel mai mic cost.
Punctajul obinut de o ofert admisibil are o pondere de [introducei] % n totalul criteriului de
atribuire.
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 16 din 49
Ponderea aferent factorului Cost a fost stabilit lund n considerare: [introducei justificarea cu
referire la aspecte ce includ dar nu se limiteaz la:

1. Importana costului ofertat pentru autoritatea contractant,


2. Interesul autoritii contractante pentru a realiza achiziii n condiii de eficien economic i
social.

Factorul [introducei factorul de evaluare 1] - are o pondere de ____ [introducei] % n totalul


criteriului de atribuire, cruia i corespunde un maximum de ____[introducei] puncte.

Punctajul maxim acordat pentru acest factor de evaluare este [introducei] puncte din totalul de
[introducei] puncte i cu o pondere de [introducei]% n totalul criteriului de atribuire.
Punctajul individual obinut la acest factor de evaluare de ctre un ofertant cu oferta admisibil x
se va calcula astfel:
Nivel factorx=factorx/factormax X [introducei]p unde:
Nivel factorx punctajul obinut de oferta x pentru acest factor de evaluare;
factorx valoarea pentru factor prezentat n cadrul ofertei admisibile aflat sub
evaluare;
factormax valoarea pentru factor prezentat n cadrul ofertelor admisibile.

Ponderea aferent factorului [introducei] a fost stabilit lund n considerare: [introducei


justificarea cu referire la aspecte ce includ dar nu se limiteaz la:
1. Importana caracteristicii pentru autoritatea contractant n ndeplinirea obiectivelor de
eficien economic i social, n vederea obinerii beneficiilor anticipate
2. Posibilitatea evalurii, n mod obiectiv, a acestei caracteristici la momentul ofertrii, pe baza
informaiilor introduse de ofertant n propunerea tehnic,
3. Coninutul Caietului de sarcini/Documentului descriptiv;
4. Coninutul formularului de propunere tehnic, prin referirea la modul n care se solicit
evidenierea modului de ndeplinire a cerinelor minime.]

4.7. Stabilirea condiiilor contractuale pentru achiziie

[explicai n aceast seciune legtura dintre riscurile identificate i abordarea utilizat pentru
gestionarea acestora n cadrul contractului :
- fie prin indicarea explicit a informaiilor incluse n Registrul riscurilor dac este anexat
strategiei de contractare
- fie prin utilizarea acestui spaiu pentru descriere
cel puin a urmtoarelor]
Mecanism de plat n cadrul contractului pentru [Documentai i explicai decizia privind
Contractant mecanismul de plat inclus n contract]
Riscuri transferate Contractantului i justificarea [Documentai i explicai decizia privind
acestui transfer transferul anumitor riscuri contractantului]
Stabilirea penalitilor pentru nendeplinirea [Documentai i explicai decizia nivelul
obligaiilor contractuale penalitilor i raiunea stabilirii acestora ]
Stabilirea penalitilor pentru ndeplinirea [Documentai i explicai decizia nivelul
defectuoas a obligaiilor contractuale penalitilor i raiunea stabilirii acestora ]

4.8. Obligaii contractuale/clauze contractuale utilizate ca referin pentru emiterea


documentelor constatatoare i pentru evaluarea performanei contractantului

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 17 din 49
[Introducei informaii privind indicatorii de performan utilizai pentru evaluarea performanei
Contractantului i pentru emiterea documentului constantator. Nu reproducei aici clauzele
contractuale sau indicatorii de performan, ci indicai referina la coninutul documentelor
achiziiei care includ aceste informaii; n cazul n care achiziia include opiuni pentru servicii sau
lucrri similare indicai referina la coninutul contractului care include informaii privind corelaia
dintre indicatorii de performan/clauzele contractuale i atribuirea de lucrri/servicii similare
incluse n documentele achiziiei sub form de opiuni.]

4.9. Informaii privind clauze contractuale referitoare la modificarea contractului de achiziie


public /acordului-cadru

Modificarea contractului de
achiziie public/acordului-
cadru (clauze de revizuire DA NU
privind anticiparea
eventualelor modificri
care pot interveni n
derularea
[Marcai cu X.] [Marcai cu X.]
contractelor/acordurilor-
cadru)

Obiectul anticipat al [Enumerai, descriei .... ] [Justificai .... ]


modificrilor

Cauza anticipat a [Enumerai, descriei .... ] [Justificai .... ]


modificrilor

Limitele modificrilor [Enumerai, descriei .... ] [Justificai .... ]

Natura modificrilor [Enumerai, descriei .... ] [Justificai .... ]

Cauze care pot genera [Enumerai, descriei .... ] [Justificai .... ]


modificrile

Mecanismul propus [Menionai clauze incluse n contract pentru astfel de situaii .]


pentru realizarea
modificrilor

Eventualele prelungiri ale DA NU


duratei contractului art [Marcai cu X.] [Marcai cu X.]
165, HG 395/2016 [Justificari .... ]

Interval anticipat de [nr. zile/luni]


prelungire - art 165, HG
395/2016

Formul de ajustare a DA NU
preului - [Marcai cu X.] [Marcai cu X.]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 18 din 49
5. Justificarea valorii estimate a contractului care rezult din aceast procedur i, respectiv, a
achiziiei

[n determinarea valorii totale estimate inei cont de:


1. preurile ofertate pe pia n domeniul de referin al obiectului contractului,
2. valoarea total de plat, fr TVA, i
3. orice eventuale forme de opiuni i prelungiri ale contractului menionate n mod explicit n
documentele achiziiei.
Autoritatea contractant justific valoarea estimat, calculat n raport cu necesitatea, obiectul i
fondurile alocate.
Atenie! Evideniai elementele/detaliile minime din care s rezulte modul n care a fost stabilit
valoarea estimat, respectiv preurile unitare/totale ale necesitilor care fac obiectul
contractului de achiziie public/contractului sectorial/acordului-cadru.]

Valoarea total estimat [Introducei valoarea total estimat a contractului (fr TVA).]
a contractului care
urmeaz s fie atribuit n
urma derulrii procedurii
Moneda [LEI]
Caracteristici [Introducei informaii privind corespondena dintre elementele
incluse n valoarea estimat i coninutul Caietului de sarcini, a
clauzelor contractuale i a propunerii financiare.]

[n cazul mpririi pe loturi menionai c: Valoarea estimat pe fiecare lot este inclus n Anexa 1
care face parte integrant din prezenta Strategie de contractare.]

[Fundamentai valoarea estimat, folosind aceeai structur ca i cea pentru propunerea financiar
inclus n documentaia de atribuire! Aceast fundamentare este util n aplicarea prevederilor art.
127, alin. (1), lit. h) i art. 136, alin. (1) din HG 395/2016.]

Fundamentarea valorii estimate a [Marcai cu Sursele utilizate i raionamentul


contractului ce rezult din procedur s-a X situaiile utilizat n stabilirea valorii
realizat pe baza urmtoarelor: aplicabile] estimate
Surse primare
Surse secundare
Date istorice la nivel de autoritate
contractant
Coninutul Caietului de Sarcini
Condiiile contractuale care reflect
mecanismul de alocare a riscurilor n
contract i ntinderea rspunderii prilor
Alte surse de informaii
[adugai, dup caz]

Justificarea valorii estimate pentru procedura de atribuire:

Fundamentarea valorii estimate a [Marcai cu Fundamentarea deciziei de


procedurii s-a realizat pe baza X situaiile stabilire a tipului de contract
urmtoarelor: aplicabile]
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 19 din 49
[Explicai i facei referire la:
Opiuni avute n vedere pentru - factorii critici/cheie de succes
achiziionarea ulterioar de servicii/lucrri - mecanismul de evaluare a
similare conform art. 104, alin. (8) din performanei contractorului n
Legea 98/2016 vederea emiterii documentului
constatator
Orice alte forme de opiuni avute n vedere - serviciile/lucrrile incluse n
de autoritatea contractant contractul iniial, care sunt
subiect de repetare n
contractele viitoare.
Explicai i facei referire la
Eventuale prelungiri pe care o autoritate
modalitatea de stabilire a unor
contractant, care acioneaz cu atenia
astfel de suplimentri sau a
cuvenit, le poate anticipa
situaiilor care ar permite
repetarea unor lucrri, servicii n
viitorul apropiat.]

[Utilizai Anexa 2 pentru structurarea informaiilor.]

6. Finanarea achiziiei

Sursa de finanare [Menionai sursa de finanare.]

Poziia n buget [Menionai poziia n buget.]

Poziia n PAAP [Menionai poziia n PAAP varianta iniial.]


[Menionai poziia n PAAP varianta modificat.]

[Specificai dac PAAP este aprobat DA NU


- marcai cu X.] [Marcai cu X.] [Marcai cu X.]

[Introducei nr. de nregistrare PAAP]


[Introducei data nregistrrii PAAP - zz/ll/aa]

7. Justificarea alegerii procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului/semnarea


acordului-cadru

[Justificai procedura selectat cu luarea n considerare a prevederile art. 7 i art. 68 din Legea
98/2016 i precizai argumentele ce susin aceast decizie prin raportare la prevederile legislaiei i
analiza datelor de intrare n elaborarea strategiei; cu titlu exemplificativ aceste argumente se pot
referi la:
1. valoarea estimat a contractului i valoarea estimat a achiziiei,
2. constrngerile autoritii contractante,
3. nivelul de competiie de pe pia,
4. capacitatea operatorilor economici de a rspunde solicitrii autoritii contractante,
5. tipul i complexitatea contractului
6. complexitatea achiziiei,
7. modalitatea utilizat pentru descrierea caracteristicilor produselor, serviciilor, lucrrilor n
Caietul de sarcini/Documentul descriptiv. ]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 20 din 49
7.1. Accelerarea procedurii i reducerea termenelor

[n situaiile pentru care este aplicabil, justificai motivele care au determinat accelerarea
procedurii i reducerea termenelor.]

Accelerarea procedurii DA NU
[Marcai cu X.] [Marcai cu X.]

[Introducei justificarea pentru accelerare]

8. Instrumente, tehnici de atribuire i mijloace utilizate n cadrul procedurii

[Marcai cu x, opiunea aplicabil i justificai argumentele care au determinat aceast alegere:]

Descriere Justificarea deciziei


Acord-cadru cu 1 operator Marcai cu x [Justificarea deciziei privind
Acord-cadru cu mai muli operatori, modalitatea de utilizare a
cu reluarea competiiei acordului-cadru]
Acord-cadru cu mai muli operatori,
fr reluarea competiiei
Acord-cadru cu mai muli operatori,
parial cu reluarea competiiei i
parial fr reluarea competiiei
Durata acordului cadru [Justificati durata stabilita pentru
acordul-cadru]

Frecvena atribuirii contractelor subsecvente, n cazul utilizrii acordului cadru

[Precizai frecvena anticipat a contractelor subsecvente i argumentele care stau la baza stabilirii
frecvenei.]

Caracteristicile celui mai mare contract subsecvent:

Obiectul [introducei]
Cantitatea [introducei]
Valoarea estimat [introducei]
Durata [introducei]

[Marcai cu x, opiunea aplicabil i justificai argumentele care au determinat aceast alegere:]

Descriere Justificarea deciziei


Procedur online Marcai cu x Justificarea deciziei
Procedur offline Justificarea deciziei
Cu etap final de licitaie electronic Justificarea deciziei
Fr etap final de licitaie Justificarea deciziei
electronic
[Pentru situaia n care se utilizeaz licitaia electronic ca etap final precizai elementele care fac
obiectul licitaiei electronice i raiunea pentru care au fost selectate]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 21 din 49
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 22 din 49
9. Justificarea criteriilor de calificare i selecie

[selectai numai cerinele minime aplicabile i adugai informaii pentru criteriile de selecie stabilite]
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
Criterii privind capacitatea
1. Art. Documente relevante Operatorii economici trebuie Partea IV. Criteriile de selecie [Consultai e-certis pentru a
173, care s dovedeasc s dovedeasc forma de A. Capacitatea de a corespunde obine o nelegere asupra
alin. forma de nregistrare nregistrare n registre cerinelor documentelor echivalente.].
(1) din comerciale (precum i nscrieri n registrul comerului Exemple: Certificat constatator
Legea obiectul de activitate). Este nscris n registrele comerciale n sau orice alt document echivalent
98/201 statul membru de stabilire, astfel cum care s dovedeasc forma de
6 este descris n anexa XI la Directiva nregistrare.]
2014/24/UE.
Justificarea [Introducei justificarea cerinei privind obinerea de informaii care s permit verificarea c operatorii economici sunt nregistrai
cerinei ntr-un registru comercial i au autorizat activitatea, oferind n mod licit pe pia prestarea de servicii, ndeplinind astfel
caracteristicile stabilite prin definiia operatorului economic de la art. 3, lit. 36.jj) din Legea 98/2016.
La stabilirea cerinei se va ine cont ca cerinele legale privind nregistrarea n registrele comerciale n alte ri pot fi diferite fa de
cerinele la nivel naional i faptul c se aplic principiul recunoaterii reciproce, att la stabilirea cerinei ct i la evaluarea modului
de ndeplinire a acesteia.]
2. Art. Documente relevante Operatorii economici trebuie Partea IV. Criteriile de selecie [Consultai e-certis pentru a
173, care s dovedeasc s dovedeasc forma de A. Capacitatea de a corespunde obine o nelegere asupra
alin forma de atestare ori atestare ori apartenena din cerinelor documentelor echivalente.]
(1), apartenena din punct de vedere profesional. nscrierea ntr-un registru profesional
Legea punct de vedere relevant
98/201 profesional. Este nscris n registrele profesionale
6 relevante n statul membru de stabilire,
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 23 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
astfel cum este descris n anexa XI la
Directiva 2014/24/UE; operatorii
economici din anumite state membre
pot avea obligaia de a respecta alte
cerine stabilite n anexa respectiv.
Justificarea
cerinei [Introducei justificarea cerinei privind obinerea de informaii care s permit verificarea ca operatorii economici sunt nscrii n
registre profesionale relevante, astfel avnd capacitatea de a presta serviciile n mod licit, ndeplinind caracteristicile stabilite prin
definiia operatorului economic de la art. 3, lit. 36.jj) din Legea 98/2016 i c stabilirea cerinei i a modului de ndeplinire a acesteia
trebuie realziate cu respectarea principiului recunoaterii reciproce.]
3. Art. Servicii: n cazul n Operatorii economici trebuie Partea IV. Criteriile de selecie [Introducei denumirea
173, care este necesar ca s dein o autorizaie Pentru contractele de achiziie de certificatelor/documentelor de
alin. operatorii economici special, respectiv servicii: este necesar o anumit autorizare pentru prestarea
(2) din s dein o [Introducei] autorizaie serviciilor respective activitatea
Legea autorizaie special, Este necesar o anumit autorizaie subiect de autorizare; Consultai
98/201 autoritatea pentru ca operatorul economic s poat e-certis pentru documente
6 contractant are presta serviciul n cauz n ara unde echivalente.]
dreptul de a solicita este stabilit?
acestora s dein o
astfel de autorizaie
Justificarea [Introducei justificarea cerinei, utiliznd acelai raionament ca mai sus.]
cerinei
4. Art. Servicii: n cazul n Operatorii economici trebuie Partea IV. Criteriile de selecie [Introducei denumirea
173, care este necesar ca s fie membri ai unei anumite Operatorul economic trebuie s fie certificatelor/documentelor
alin. operatorii economici organizaii pentru a putea membru al unei anumite organizaii pentru demonstrarea
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 24 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
(2) din s fie membri ai unei presta serviciul n cauz n pentru a putea presta serviciul n cauz apartenenei la organizaii
Legea anumite organizaii ara unde este stabilit, n ara unde este stabilit? profesioanle/tehnice (exemplu:
98/201 pentru a putea respectiv [Introducei] expertiza contabil, consultana
6 presta serviciile, financiar, audit etc.)]
autoritatea
contractant are
dreptul de a solicita
acestora s fie
membri ai unei astfel
de organizaii.
Justificarea [Introducei justificarea cerinei privind obinerea de informaii care s permit verificarea c operatorii economici sunt membri ai
cerinei unei anumite organizaii profesionale, astfel prestnd serviciile n mod licit, ndeplinind caracteristicile stabilite prin definiia
operatorului economic de la art. 3, lit. 36.jj) din Legea 98/2016.
La stabilirea cerinei se va avea n vedere c cerinele legale referitoare la apartenena la anumite organizaii n alte ri pot fi diferite
fa de cerinele din Romnia. n baza principiului recunoaterii reciproce, autoritatea contractant are obligaia de a accepta
documente echivalente emise de organisme abilitate din ara din care este stabilit operatorul economic.]
Cerine minime privind situaia economic i financiar
5. Art. Un anumit nivel al Ofertanilor li se Partea IV. Criteriile de selecie [specificai documentele suport ce
175, cifrei de afaceri impune/solicit s aib un Cifra sa de afaceri anual general vor fi solicitate pentru
alin anuale generale n nivel al cifrei de afaceri pentru numrul de exerciii financiare demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. fiecare din ultimii 3 anuale generale de impus n anunul relevant, n operatorului economic privind
a) din ani minimum ........... [introducei documentele achiziiei sau n DEAU, este nivelul solicitat pentru cerin]
Legea suma i moneda] pentru dup cum urmeaz [.....]
98/201 fiecare din ultimele 3 exerciii
6 financiare [Introducei]
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 25 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului
respectiv volumul solicitat i valoarea monetar a volumului solicitat
precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]
6. Art. Un anumit nivel Ofertanilor li se Partea IV. Criteriile de selecie [specificai documentele suport ce
175, minim al mediei impune/solicit s aib o Cifra sa de afaceri medie anual pentru vor fi solicitate pentru
alin. cifrei de afaceri medie a cifrei de afaceri numrul de ani impus n anunul demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. anuale pentru generale de minimum relevant, n documentele achiziiei sau operatorului economic privind
a) din ultimii 3 ani [Introducei suma] i n DEAU, este dup cum urmeaz: [.....] nivelul solicitat pentru cerin
Legea [moneda] pentru ultimele 3
98/201 exerciii financiare
6 [Introducei]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului
respectiv volumul solicitat i valoarea monetar a volumului solicitat
precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]
7. Art. Un anumit nivel Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [specificai documentele suport
175, minim al cifrei de impune/solicita s aib un Cifra sa de afaceri anual specific n care vor fi solicitate pentru
alin. afaceri specifice n nivel al cifrei de afaceri domeniul la care se refer contractul demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. fiecare din ultimii 3 anuale n domeniul obiectului pentru numrul de exerciii financiare operatorului economic privind
a) din ani - contractului de minimum specificate n anunul relevant, n nivelul solicitat pentru cerin]
Legea [introducei suma i moneda] documentele achiziiei sau n DEAU este,
98/201 pentru ultimele 3 exerciii dup cum urmeaz: [.....]
6 financiare [Introducei]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 26 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului
respectiv volumul solicitat i valoarea monetar a volumului solicitat
precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]
8. Art. Un anumit nivel Ofertanilor li se Partea IV. Criteriile de selecie [specificai documentele suport ce
175, minim al mediei impune/solicita s aib un Cifra sa de afaceri medie anual vor fi solicitate pentru
alin. cifrei de afaceri nivel al cifrei de afaceri specific n domeniul la care se refer demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. specifice pentru anuale n domeniul obiectului contractul pentru numrul de ani operatorului economic privind
a) din ultimii 3 ani - contractului de minimum specificat n anunul relevant, n nivelul solicitat pentru cerin]
Legea [introducei suma i moneda] documentele achiziiei sau n DEAU este
98/201 pentru ultimele 3 exerciii dup cum urmeaz:
6 financiare [Introducei]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului
respectiv volumul solicitat i valoarea monetar a volumului solicitat
precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]:
9. Art. Anumite niveluri ale Ofertanilor li se Partea IV. Criteriile de selectie [specificai documentele suport
175, altor indicatori impune/solicit s aib un n ceea ce privete indicatorii financiari care vor fi solicitate pentru
alin. economico-financiari nivel al indicatorului specificai n anunul relevant, n demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. relevani, precum [introducei denumirea documentele achiziiei sau n DEAU, operatorului economic privind
b) din nivelul de lichiditate indicatorului] de minimum operatorul economic declar c valorile nivelul solicitat pentru cerin,
Legea anual; [introducei reale pentru indicatorii solicitai sunt, inclusiv dar fr a se limita la
98/201 valoarea/referina pentru dup cum urmeaz: [.....] declaraii bancare
6 indicator] SAU corespunztoare]
[pentru fiecare indicator Partea IV. Criteriile de selectie
stabilit furnizai aceste n ceea ce privete alte cerine
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 27 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
informaii] economice sau financiare, dac este
cazul, care ar putea fi specificate n
anunul relevant sau n documentele
achiziiei, operatorul economic declar
c: [.....]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
cerinei precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei:
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului
respectiv relevana indicatorului pentru stabilirea capacitii economice i financiare necesar pentru a executa contractul, condiiile
comerciale din contract, nivelul de competiie de pe piaa adresat,capacitatea operatorilor economici de a rspunde solicitrii
autoritii contractante.
Pentru stabilirea nivelului unui indicator economic-financiar, este recomandat s se aib n vedere nivelul de referin al respectivului
indicator pentru piaa adresat de obiectul contractului, informaii care pot fi disponibile n publicaiile statistice la nivel naional (INS)
sau prin intermediul furnizorilor de servicii de analiz economice.
n plus fa de informaiile de mai sus, se va analiza oportunitatea solicitrii unui anumit indicator financiar sau unui anumit nivel al
unui indicator financiar n funcie de scopul pentru care aceasta este solicitat i n raport cu nivelul cifrei de afaceri solicitat.]

Atunci cnd autoritatea contractant este interesat de obinerea de informaii privind bonitatea unui operator economic, trebuie s
precizeze care sunt indicatorii financiari pe baza crora se elibereaz de ctre banc declaraia bancar corespunztoare sau orice alt
cerin cu privire la situaia economic i financiar care poate fi exprimat prin intermediul formularului DUAE la rubrica alte cerine
economice sau financiare]
10. Art. Un nivel Ofertanilor li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
175, corespunztor al impune/solicit s dein sau Asigurarea riscului profesional care vor fi solicitate pentru
alin asigurrii de risc s se angajeze s obin Suma asigurat prin asigurarea sa demonstarea declaraiei iniiale a
(2), lit. profesional nainte de atribuirea mpotriva riscurilor profesionale este operatorului economic privind
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 28 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
c) din contractului, o asigurare de urmtoarea: nivelul solicitat pentru cerin, ca
Legea risc profesional [Introducei Suma [Introducei] Moneda [Introducei] de exemplu: polia/poliele de
98/201 categoria profesional] de asigurare pentru suma i riscurile
6 minimum [Introducei suma solicitate.]
i moneda]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului
cerinei precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei:
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului, respectiv nivelul potenial al
pierderilor care pot fi generate de activitatea/rezultatul contractului, prin raportare la obiectul contractului, complexitatea
activitilor, riscurile identificate i rspunderea prilor,durata contractului,natura i specificul serviciilor,profilul de risc al sectorului
pe care il adreseaz obiectul contractului,activitile din contract care sunt supuse riscului,rezultatele contractului care pot fi supuse
riscului, evaluarea potenialelor pierderi,abordare n ceea ce privete managementul riscului la nivelul autoritii contractante, etc.]
Cerine minime privind capacitatea tehnic i profesional
10. Art. List a lucrrilor REGULA Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, realizate n cel mult Ofertanilor li se Pentru contractele de achiziie de care vor fi solicitate pentru
pct (a) ultimii 5 ani, nsoit impune/solicit s lucrri: executarea de lucrri de tipul demonstarea declaraiei iniiale a
Legea de certificate de bun demonstreze lucrri de specificat operatorului economic privind
98/201 execuie pentru [Introducei tipul de lucrri i Numai pentru contractele de achiziii nivelul solicitat pentru cerin, ca
6 lucrrile cele mai carateristici, n cazul n care publice de lucrri: n perioada de de exemplu: contractele cu
importante; este aplicabil] efectuate n cel referin, operatorul economic a beneficiarii lucrrilor, aa cum vor
Atunci cnd este mult ultimii 5 ani pn la data ndeplinit urmtoarele lucrri de tipul fi acestea specificate de ctre
necesar n scopul limit de depunere a specificat: operatorii economici ofertani n
asigurrii unui nivel ofertei/aplicaiei [selectai], DUAE i certificatele de bun
corespunztor de respectiv [Introducei] n execuie aferente.]
concuren, valoare de minimum
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 29 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
autoritatea [Introducei suma i moneda],
contractant poate SAU
stabili c sunt luate n EXCEPIA
considerare lucrri Ofertanilor li se
relevante realizate cu impune/solicit s
mai mult de 5 ani n demonstreze lucrri de
urm. [Introducei tipul de lucrri i
carateristici, n cazul n care
este aplicabil] efectuate n cel
mult [Introducei] ani pn la
data limit de depunere a
ofertei/aplicaiei[selectai],
respectiv [Introducei] n
valoare de minim [introducei
suma i moneda]
Justificarea [Introduceijustificarea cerinei i a nivelului acesteia pentru determinarea capacitii tehnice, profesionale, organizatorice a
cerinei ofertantului
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului , respectiv volumul solicitat i
caracteristicile, precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]:
[n cazul n care decidei pentru excepie, aceasta trebuie justificat prin referire la situaii ce genereaz necesitatea: complexitatea
lucrrilor care necesit etape succesive i, deci, timp ndelungat, sporirea numrului de participani la procedur, frecvena unor astfel
de tranzacii de pe pia etc. n paralel cu necesitatea asigurrii unui nivel corespunztor al concurenei. Este recomandat ca utilizarea
excepiei s fie argumentat cu cifre i referiri la surse de informaii oficiale sau emise de tera parte]
11. Art. Lista principalelor REGULA Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, livrri de produse Ofertanilor li se Pentru contractele de achiziie de care vor fi solicitate pentru
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 30 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
lit. (b) efectuate n cel mult impune/solicit s produse: executarea de livrri de tipul demonstarea declaraiei iniiale a
din ultimii 3 ani, cu demonstreze livrri de specificat operatorului economic privind
Legea indicarea valorilor, [Introducei produsul] Numai pentru contractele de achiziii nivelul solicitat pentru cerin, ca
98/201 datelor i a efectuate n cel mult ultimii 3 publice de produse: n perioada de de exemplu contractele cu
6 beneficiarilor publici ani pn la data limit de referin, operatorul economic a beneficiarii livrrilor aa cum vor
sau privai; depunere a ofertei/aplicaiei efectuat urmtoarele livrri principale fi acestea specificate de operatorii
Atunci cnd este [selectai], respectiv de tipul specificat economici ofertani n DUAE i
necesar n scopul [Introducei] n valoare de documentele care atest livrarea,
asigurrii unui nivel minim [introducei suma i documente de acceptare a
corespunztor de moneda], produselor menionate ca fiind
concuren, SAU livrate
autoritatea EXCEPIA
contractant poate Operatorilor economici li se
stabili c sunt luate n impune/solicit s
considerare livrri de demonstreze livrri de
produse relevante [Introducei] efectuate n cel
efectuate cu mai mult [Introducei] ani pn la
mult de 3 ani n data limit de depunere a
urm; ofertei/aplicaiei [selectai],
respectiv n valoare de
minimum [Introducei]
Justificarea [Introduceijustificarea cerinei i a nivelului acesteia pentru determinarea capacitii tehnice, profesionale, organizatorice a
cerinei ofertantului
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului , respectiv volumul solicitat i
caracteristicile, precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]:
[n cazul n care decidei pentru excepie, aceasta trebuie justificat prin referire la situaii precum: la nivelul pieei exist cerere mic
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 31 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
i la intervale mari de timp pentru un astfel de produs, generat de nivelul ridicat de tehnologizare, de specializare etc., segmentul de
ni vizat, ciclu lung de fabricaie etc. n paralel cu necesitatea asigurrii unui nivel corespunztor al concurenei. Este recomandat ca
utilizarea excepiei s fie argumentat cu cifre i referiri la surse de informaii oficiale sau emise de tera parte.]
13. Art. Lista principalelor REGULA Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, servicii prestate n Ofertanilor li se Pentru contractele de achiziie de care vor fi solicitate pentru
lit. (b) cel mult ultimii 3 ani, impune/solicit s servicii: executarea de servicii de tipul demonstarea declaraiei iniiale a
din cu indicarea valorilor, demonstreze prestri de specificat operatorului economic privind
Legea datelor i a [Introducei serviciul] Numai pentru contractele de achiziii nivelul solicitat pentru cerin, ca
98/201 beneficiarilor publici efectuate n cel mult ultimii 3 publice de servicii: n perioada de de exemplu: contractele cu
6 sau privai; ani pn la data limit de referin, operatorul economic a furnizat beneficiarii serviciilor aa cum vor
Atunci cnd este depunere a oferte/aplicaiei urmtoarele servicii principale de tipul fi acestea specificate de operatorii
necesar n scopul [selectai], respectiv specificat. economici ofertani n DUAE i
asigurrii unui nivel [Introducei] n valoare de documentele care atest livrarea,
corespunztor de minim [introducei suma i documente de acceptare a
concuren, moneda], serviciilor menionate ca fiind
autoritatea SAU prestate.]
contractant poate EXCEPIA
stabili c sunt luate Ofertanilor li se
n considerare impune/solicit s
servicii relevante demonstreze prestri de
prestate cu mai mult [Introducei serviciul]
de 3 ani n urm; efectuate n cel mult ultimii 3
ani pn la data limit de
depunere a ofertei/aplicaiei
[selectai], respectiv
[Introducei] n valoare de
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 32 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
minimum [introducei suma
i moneda]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului acesteia pentru determinarea capacitii tehnice, profesionale, organizatorice a
cerinei ofertantului
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului , respectiv volumul solicitat i
caracteristicile, precizai relevana cerinei n contextul achiziiei i a informaiilor obinute din analiza i cercetarea pieei]:
[n cazul n care decidei pentru excepie, aceasta trebuie justificat prin referire la situaii precum: cerere mic i la intervale mari de
timp pentru prestarea unui astfel de serviciu pe pia, generat de nivelul ridicat sau de specificitatea competenelor solicitate n
prestarea de servicii, segmentul de ni vizat, perioada lung de timp necesar pentru obinerea rezultatelor prestrii serviciilor etc. n
paralel cu necesitatea asigurrii unui nivel corespunztor al concurenei.Este recomandat ca utilizarea excepiei s fie argumentat cu
cifre i referiri la surse de informaii oficiale sau emise de tera parte]
14. Art. Indicarea Ofertanilor li se solicit s Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, tehnicienilor sau a demonstreze accesul la Tehnicieni sau organisme tehnice prin care se demonstreaz
lit. (c) organismelor tehnice tehnicieni i/sau organisme pentru controlul de calitate atestarea/autorizarea/certificare
din implicate, indiferent tehnice [selectai], implicat n Poate recurge la urmtorii tehnicieni sau a tehnicianului/organismului
Legea dac fac sau nu parte asigurarea i/sau controlul la urmtoarele organisme tehnice, mai tehnic specificat n DUAE de ctre
98/201 din organizaia [selectai] calitii ales cei (cele) responsabili (responsabile) operatorul economic i forma de
6 operatorului produsului/serviciului de controlul calitii. asigurare a accesului la
economic, n special [selectai], inclusiv pe tehnician/organism [detaliai n
a celor care rspund perioada executrii funcie de specificul achiziiei] i
de controlul calitii lucrrilor[aplicabil numai consultai IMI - Internal Market
pentru contractele de lucrri] Information system (IMI).]
pentru urmtoarele
etape/etap din procesul de
fabricaie/livrare/prestare/ex
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 33 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
ecuie [selectai],
[n funcie de specificul i
contextul achiziiei aceast
cerin poate fi formulat
separat pentru asigurarea
calitii i separat pentru
controlul calitii]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a modului de formulare a acesteia pentru determinarea capacitii tehnice, profesionale,
cerinei organizatorice a ofertantului,
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului de lucrri, respectiv cerine
legislative n legtur cu lucrrile ce fac obiectul contractului, natura i specificul acestora,.La stabilirea cerinei se va ine cont ca
cerinele legale privind atestarea/autorizarea/certificarea tehnicianului / organismului tehnic n alte ri pot fi diferite fa de cerinele
la nivel naional. n baza principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant are obligaia de a accepta documente echivalente
emise de organisme abilitate din ara din care este stabilit operatorul economic.]
15. Art. Precizarea sistemelor Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, de management i solicit s demonstreze Gestionarea lanului de aprovizionare prin care se demonstreaz
lit. (e) de trasabilitate din existena sistemelor de Va fi n msur s aplice urmtoarele aplicarea i meninerea
din cadrul lanului de management i de sisteme de management i de sistemelor de management i
Legea aprovizionare pe trasabilitate din cadrul trasabilitate n cadrul lanului de trasabilitate descrise de
98/201 care operatorul lanului de aprovizionare. aprovizionare pe durata executrii operatorul economic n DUAE]
6 economic le va putea contractului:
aplica pe parcursul
executrii
contractului
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a modului de formulare a acesteia pentru determinarea capacitii tehnice, profesionale,
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 34 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
cerinei organizatorice a ofertantului,
explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului incluse n Caietul de sarcini, n
special cele referitoare la alte stadii ale ciclului de via , riscurile identificate i alocarea acestora n contract i rspunderea prilor,
informaiile obinute din analiza i cercetarea pieei.
16. Art. n cazul n care Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie N/A
179, produsele sau solicit acceptul pentru Permiterea controalelor
lit. (f) serviciile care efectuarea de ctre Pentru produsele sau serviciile complexe
din urmeaz s fie autoritatea contractant de care urmeaz s fie furnizate sau, n
Legea furnizate sunt verificri ale capacitilor de mod excepional, pentru produsele sau
98/201 complexe sau, cu producie/ capacitii tehnice serviciile necesare cu un scop anume:
6 caracter excepional, [selectai]. Operatorul economic va permite
sunt destinate unui n procesul de verificare a efectuarea de verificri ale capacitilor
scop special, capacitilor de producie/ de producie sau ale capacitii tehnice a
rezultatele unui capacitii tehnice [selectai], operatorului economic i, dac este
control efectuat de autoritatea contractant necesar, ale mijloacelor de studiu i de
autoritatea verific urmtoarele aspecte: cercetare de care dispune i ale
contractant sau, n [Introducei informaii sau msurilor de control al calitii. V
numele acesteia, de facei referire la documentul rugm s reinei c, n cazul n care
un organism oficial inclus n documentaia de operatorul economic a decis s
competent din ara n atribuire ce prezint subcontracteze o parte din contract i se
care este stabilit aspectele supuse verificrii, bazeaz pe capacitile
operatorul economic, criteriile aplicabile pentru subcontractantului pentru executarea
sub rezerva acordului evaluarea aspectelor prii respective, trebuie s completai
respectivului verificate, condiiile ce un DUAE separat pentru astfel de
organism, care trebuie ndeplinite de subcontractani.
vizeaz capacitile aspectele supuse verificrii i Permitei verificri? DA/NU
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 35 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
de producie a efectele rezultatului acestor
operatorului verificri asupra operatorului
economic care economic n raport cu
furnizeaz produsele aceast procedur.]
sau capacitatea
tehnic a
operatorului
economic care
presteaz serviciile i,
dac este necesar,
facilitile de studiu i
de cercetare care
sunt la dispoziia
acestuia i msurile
de control a calitii
pe care acesta
urmeaz s le aplice.
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a modului de formulare a acesteia
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului incluse n Caietul de sarcini,
cum ar fi, dar fr a se limita la complexitatea obiectului contractului, complexitatea activitilor, riscurile identificate i alocarea
acestora n contract i rspunderea prilor, natura i specificul activitilor, capacitatea operatorilor economici de a rspunde
solicitrii autoritii contractante.]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 36 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
17. Art. Calificrile Ofertanilor li se solicit Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, educaionale i demonstrarea deinerii Diplome de studii i calificri pe care operatorul economic le
lit. (g) profesionale ale calificrii educaionale i/sau profesionale Urmtoarele calificri poate nominaliza n DUAE i
din operatorului profesionale [selectai]n educaionale i profesionale sunt modul n care trebuie s le
Legea economic care domeniul/pentru [selectai], deinute de prestatorul de servicii sau prezinte operatorul economic
98/201 presteaz servicii/ respectiv [introducei de contractantul nsui i/sau (n funcie pentru calificarea
6 execut lucrri ; calificrile educaionale sau de cerinele stabilite n anunul relevant profesional/educaional-
calificrile profesionale solicitate] sau n documentele procedurii de [detaliai n funcie de specificul
educaionale i Ofertanilor li se solicit s achiziie de ctre personalul su de achiziiei] i consultai IMI -
profesionale ale demonstreze c personalul de conducere. Internal Market Information
personalului de conducere al acestuia, system.]
conducere al respectiv [introducei rolurile
operatorului considerate relevante] deine
economic, care calificri educaionale i/sau
presteaz servicii/ profesionale [selectai], dup
execut lucrri dac cum urmeaz [introducei
acestea nu constituie calificrile educaionale sau
factori de evaluare profesionale solicitate]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 37 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelurilor solicitate
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului incluse n Caietul de sarcini,
cum ar fi, dar fr a se limita la complexitatea obiectului contractului, complexitatea activitilor, riscurile identificate i alocarea
acestora n contract i rspunderea prilor, natura i specificul serviciilor, capacitatea operatorilor economici de a rspunde solicitrii
autoritii contractante. La stabilirea cerinei se va ine cont ca cerinele legale privind obinerea/dobndirea calificrilor
educaionale/profesionale n alte ri pot fi diferite fa de cerinele la nivel naional. n baza principiului recunoaterii reciproce,
autoritatea contractant are obligaia de a accepta documente echivalente emise de organisme abilitate din ara din care este stabilit
operatorul economic.]
18. Art. Precizarea msurilor Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, de management de solicit s demonstreze prin Msuri de management al mediului pe care operatorul economic le
lit. (h) mediu pe care intermediul urmtoarelor Operatorul economic va putea s aplice poate nominaliza n DUAE pentru
din operatorul economic documente [introducei urmtoarele msuri de management de demonstrarea posibilitii
Legea le va putea aplica pe documentele solicitate]c au mediu atunci cnd execut contractul: aplicrii msurilor de
98/201 parcursul executrii capacitatea de a aplica pe management de mediu
6 contractului perioada executrii solicitate.]
contratului urmtoarele
msuri de management de
mediu: [introducei msurile
solicitate]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a modului de formulare a acesteia
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului incluse n Caietul de sarcini,
cum ar fi, dar fr a se limita la activitile incluse n Caietul de sarcini, riscurile identificate i alocarea acestora n contract i
rspunderea prilor, natura i specificul activitilor]
19. Art. O declaraie cu Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, privire la numrul solicit declararea numrului Numrul membrilor personalului de pe care operatorul economic le
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 38 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
lit. (i) personalului de personalului de conducere conducere poate nominaliza n DUAE pentru
din conducere din ultimii din ultimii 3 ani i Numrul membrilor personalului de demonstrarea numrului i
Legea 3 ani urmtoarele niveluri conducere ale operatorului economic categoriilor de personalul de
98/201 [introducei] din ultimii trei ani au fost dup cum conducere solicitat.]
6 urmeaz:
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului stabilit pentru cerin
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile de volum i complexitate ale obiectului contractului
incluse n Caietul de sarcini, riscurile identificate, ntinderea rspunderii prilor, natura i specificul activitilor]
20. Art. O declaraie cu Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179, privire la numrul solicit declararea numrului Efectivele medii anuale de personal pe care operatorul economic le
lit. (i) mediu anual de mediu anual de personal care Efectivele medii anuale de personal ale poate nominaliza n DUAE pentru
din personal al presteaz servicii ori execut operatorului economic i numrul demonstrarea numrului mediu
Legea operatorului lucrri i urmtoarele membrilor personalului de conducere anual de personal din fiecare
98/201 economic care niveluri: [introducei] din ultimii trei ani au fost dup cum categorie solicitat.]
6 presteaz servicii ori urmeaz:
execut lucrri
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului stabilit pentru cerin
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile de volum ale obiectului contractului incluse n Caietul
de sarcini, riscurile identificate, natura i specificul activitilor, complexitatea acestora]
21. Art. O declaraie cu Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport
179. privire la utilajele, solicit demonstrarea Utilaje, instalaii i echipament tehnic (extras din evidenele
lit. (j) instalaiile i modului n care vor dispune Va dispune de urmtoarele utilaje, operatorului economic, contract
din echipamentele la urmtoarele utilaje i/sau instalaii sau echipamente tehnice de leasing, de nchiriere etc.) pe
Legea tehnice la dispoziia instalaii/ i/sau echipamente pentru executarea contractului: care operatorul economic le
98/201 operatorului tehnice [introducei], pentru poate nominaliza n DUAE pentru
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 39 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
6 economic care prestarea serviciilor/ demonstrarea modului de
presteaz servicii ori executarea lucrrilor dispoziie asupra utilajelor,
execut lucrri [selectai] n cadrul instalaiilor, echipamentelor
pentru executarea contractului. Descrierea descris n DUAE prin prezentarea
contractului inclus de operatorul de documente suport menionate
economic n DUAE trebuie s n DUAE.]
indice
Justificarea [Introducei justificarea cerinei i a nivelului stabilit pentru cerin
cerinei explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile de volum ale obiectului contractului incluse n Caietul
de sarcini, riscurile identificate, natura i specificul activitilor, relevana accesului la utilaje, instalaii, echipamente, riscuri
identificate, impactul i contribuia acestor utilaje, instalaii, echipamente la realizarea obiectului contractului[
22. Art. Precizarea Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport,
179, prii/prilor din solicit precizarea Proporia de subcontractare de tipul contractul de
lit. (k) contract pe care prii/prilor din contract pe Operatorul economic intenioneaz s subcontractare ntre operatorul
din operatorul economic care intenioneaz s o/le subcontracteze eventual urmtoarea economic ofertant i operatorul
Legea intenioneaz s o/le subcontracteze.Operatorii parte (adic procentaj) din contract. V economic subcontractant, cu
98/201 subcontracteze economici ofertani rugm s reinei c, n cazul n care indicarea clar a modului de
6 precizeaza n DUAE numrul operatorul economic a decis s exercitate a opiunii n ceea ce
i data contractului de subcontracteze o parte din contract i se privete plata ctre
subcontractare pentru partea bazeaz pe capacitile subcontractor, n conformitate cu
propus pentru subcontractantului pentru executarea prevederile art 218 i urmtoarele
subcontractare. prii respective, trebuie s completai din Legea 98/2016.]
un DUAE separat pentru astfel de
subcontractani; a se vedea partea II
seciunea C de mai sus.
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 40 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
Justificarea [Justificai necesitatea cerinei prin aplicarea principiului proporionalitii, raportare la obiectul contractului i aplicarea principiului
cerinei transparenei i a prevederilor legislaiei]
23. Art. Eantioane, descrieri Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai eantioane, descrieri
179, sau fotografii ale solicit prezentarea de Pentru contractele de achiziie de sau fotografii ale produselor care
lit. (l) produselor care eantioane, descrieri sau produse: eantioane, descrieri sau urmeaz s fir livrate i
din urmeaz a fi livrate, a fotografii ale produselor care fotografii, fr certificate de modalitatea n care autoritatea
Legea cror autenticitate urmeaz a fi livrate. autenticitate contractant intr n posesia
98/201 trebuie certificat la Dac autoritatea contractant Pentru contractele de achiziii publice de acestora.]
6 solicitarea autoritii va solicita, operatorul bunuri: Operatorul economic va furniza
contractante economic va furniza eantioanele, descrierile sau fotografiile
certificatele de autenticitate solicitate ale produselor care urmeaz s
ale produselor care urmeaz fie furnizate, care nu trebuie s fie
a fi livrate. nsoite de certificate de autenticitate.
[Introducei informaii sau [...]
facei referire la documentul
inclus n documentaia de
atribuire ce prezint
aspectele supuse analizei,
evaluarea aspectelor
verificate, condiiile ce
trebuie ndeplinite de
aspectele supuse verificrii i
efectele rezultatului acestor
verificri asupra operatorului
economic n raport cu
aceast procedur]
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 41 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
Justificarea [Introducei justificarea cerinei
cerinei Explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului, caracteristicile produselor ce
fac obiectul contractului i modalitatea de evaluare a eantioanelor, descrierilor, fotografiilor pentru produsele ce urmeaz a fi livrate.]
24. eantioane, descrieri Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai eantioane, descrieri
sau fotografii ale solicit prezentarea de Pentru contractele de achiziie de sau fotografii ale produselor care
produselor care eantioane, descrieri sau produse: eantioane, descrieri sau urmeaz s fie livrate i
urmeaz a fi livrate, a fotografii ale produselor care fotografii, fr certificate de modalitatea n care autoritatea
cror autenticitate urmeaz a fi livrate. autenticitate. contractant intr n posesia
trebuie certificat la Daca autoritatea contractant Pentru contractele de achiziii publice de acestora.]
solicitarea autoritii va solicita, operatorul produse: Operatorul economic va
contractante economic va furniza furniza eantioanele, descrierile sau
certificatele de autenticitate fotografiile solicitate ale produselor care
ale produselor care urmeaz urmeaz s fie furnizate, care trebuie s
a fi livrate. fie nsoite de certificate de
autenticitate/i va furniza certificatele
de autenticitate, dac este cazul. [...]
Justificarea [Introducei justificarea cerinei
cerinei Explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului, caracteristicile produselor ce
fac obiectul contractului i modalitatea de evaluare a eantioanelor, descrierilor, fotografiilor pentru produsele ce urmeaz a fi livrate
La stabilirea cerinei se va ine cont ca cerinele legale privind certificarea autenticitii n alte ri pot fi diferite fa de cerinele la
nivel naional. n baza principiului recunoaterii reciproce, autoritatea contractant are obligaia de a accepta documente echivalente
emise de organisme abilitate din ara din care este stabilit operatorul economic.]
25. Art. certificate emise de Operatorilor economici li se Partea IV. Criteriile de selecie [Specificai documentele suport,
179, institute oficiale solicit prezentarea de Pentru contractele de achiziie de de tipul certificate de
lit. (m) responsabile cu certificate emise de institute produse: certificate emise de organisme conformitate a produselor emise
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 42 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
din controlul calitii sau oficiale responsabile cu de control al calitii de institute oficiale responsabile
Legea organisme cu controlul calitii sau Operatorul economic poate furniza cu controlul calitii sau
98/201 competene organisme cu competene certificatele solicitate emise de institute organisme cu competene
6 recunoscute, care recunoscute, care atest sau servicii oficiale de control al calitii
recunoscute.]
atest conformitatea conformitatea produselor cu competene recunoscute, care s
produselor care care urmeaz a fi livrate. ateste conformitatea produselor clar
urmeaz a fi livrate, identificate prin trimiteri la specificaiile
identificat n mod sau la standardele tehnice care sunt
clar prin trimitere la stabilite n anunul relevant sau n
specificaii tehnice documentele achiziiei?
sau standarde
Justificarea [Introducei justificarea cerinei
cerinei Explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului, caracteristicile produselor ce
fac obiectul contractului i relevana informaiilor din certificatele solicitate.
La stabilirea cerinei se va ine cont ca cerinele legale privind emiterea de certificate care s ateste conformitatea produselor n alte
ri pot fi diferite fa de cerinele la nivel naional. n baza principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant are obligaia de
a accepta documente echivalente emise de organisme abilitate din ara din care este stabilit operatorul economic.]
Standarde de asigurare a calitii i standarde de management de mediu
26. Art. Dreptul de a impune Operatorilor economici li se Certificate emise de organisme [Specificai documentele suport
200, operatorilor solicit prezentarea de independente cu privire la standardele pe care operatorul economic le
alin. economici obligaia certificri specifice care de asigurare a calitii poate nominaliza n DUAE, de
(1) din prezentrii unor atest respectarea de ctre Operatorul economic va putea s tipul certificat emis de organism
Legea certificri specifice, acetia a standardelor de prezinte certificate ntocmite de independent de certificare sau
98/201 acordate de asigurare a calitii organisme independente care s ateste orice alt document care atest
6 organisme de [introducei standardul] c operatorul economic respect respectarea de ctre acetia a
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 43 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
certificare acreditate, standardele de asigurare a calitii anumitor standarde de asigurare
care atest cerute, inclusiv privind accesibilitatea a calitii, inclusiv privind
respectarea de ctre pentru persoanele cu handicap? accesibilitatea pentru persoanele
acetia a anumitor cu dizabiliti.]
standarde de
asigurare a calitii,
inclusiv privind
accesibilitatea pentru
persoanele cu
dizabiliti.
Justificarea [Introducei justificarea cerinei
cerinei Explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului i relevana informaiilor
privind sistemul de asigurare a calitii la nivel de operator economic ofertant.]
27. Art. Dreptul de a impune Operatorilor economici li se Certificate emise de organisme [Specificai documentele suport
200, operatorilor solicit prezentarea de independente cu privire la sistemele pe care operatorul economic le
alin. economici obligaia certificri specifice care sau standardele de management de poate nominaliza n DUAE, de
(1) din prezentrii unor atest respectarea de ctre mediu tipul certificat emis de organism
Legea certificri specifice, acetia a standardelor sau Operatorul economic va putea s independent de certificare sau
98/201 acordate de sistemelor de management prezinte certificate ntocmite de orice alt document care atest
6 organisme de de mediu organisme independente care s ateste respectarea de ctre acetia a
certificare acreditate, [introducei standardul] c operatorul economic respect anumitor standarde de
care atest sistemele sau standardele de management de mediu.]
respectarea de ctre management de mediu cerute?
acetia a anumitor
standarde ori sisteme
Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 44 din 49
Modalitate de demonstrare n
etapa final a evalurii (pentru
Modalitate de demonstrare preliminar
ofertantul a crui ofert este
Cerina cu nivel minim i prin DUAE
Informaii din clasat pe primul loc sau pentru
Nr. crt. Art. perioada de referin (dac (rubric marcat n DUAE la momentul
legislaie candidaii selectai) documente
este aplicabil) elaborrii acestuia n etapa de
suport solicitate pentru
planificare)
verificarea informaiilor din
DUAE
de management de
mediu
Justificarea [Introducei justificarea cerinei
cerinei Explicai aplicarea principiului proporionalitii prin raportare la caracteristicile obiectului contractului i relevana informaiilor
privind sistemul de management de mediu la nivel de operator economic ofertant.]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 45 din 49
10. Gestionarea etapelor privind organizarea procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru
precum i executarea/implementarea contractului din procesul de achiziie

[Atunci cnd descrie particularitile achiziiei, autoritatea contractant are n vedere constrngerile i
complexitatea asociate respectivei achiziii, raportndu-se la aspecte de natur tehnic, financiar
i/sau contractual precum i la modalitatea de implementare a viitorului contract.
n aceast seciune autoritatea contractant va justifica relaia dintre obiectul achiziiei, constrngerile
asociate i complexitatea contractului, pe de o parte, i resursele disponibile la nivel de autoritate
contractant pentru derularea activitilor din etapele procesului de achiziie, pe de alt parte.]

1. Etapa a-II-aOrganizarea procedurii i atribuirea contractului/acordului-cadru

Compartimentul responsabil pentru Compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor


organizarea procedurii publice

Complexitatea achiziiei (nivel) Sczut Medie Ridicat

[Marcai cu X.] [Marcai cu X.] [Marcai cu X.]

Resurse disponibile (personalul i


competenele necesar a fi implicate
n organizarea procedurii i modul [introducei informaii privind modul n care sunt
de utilizare a acestora pe perioada gestionate resursele disponibile i atrase, astfel nct s se
derulrii procedurii de atribuire, asigure realizarea de achiziii n condiii de eficien
inclusiv furnizori de servicii auxiliare economic i social, inclusiv referire la procedurile
achiziiei, expertiz necesar n interne ale autoritii contractante,prin care se stabilesc
evaluarea ofertelor) responsabiliti i rspunderi n derularea activitii]

2. Etapa a-III-a Post atribuire contract/acord-cadru, executarea i monitorizarea implementrii


contractului/acordului-cadru

Compartimentul responsabil pentru [introducei compartimentul autoritii contractante


gestionarea contractului responsabil pentru gestionarea contractului]

Complexitatea contractului (nivel) Sczut Medie Ridicat

[Marcai cu X.] [Marcai cu X.] [Marcai cu X.]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 46 din 49
Resurse disponibile (numr personal [introducei informaii privind modul n care sunt
implicat n derularea contractului) gestionate resursele disponibile i atrase, astfel nct s se
asigure implementarea contractului conform planificrii
realizate, inclusiv referire la procedurile interne ale
autoritii contractante,prin care se stabilesc
responsabiliti i rspunderi n derularea activitii]

11. Alte aspecte relevante pentru ndeplinirea necesitii autoritii contractante

[Introducei orice aspecte relevante pentru procesul de achiziie, aspecte ce privesc fie etapa de derulare
a procedurii, fie etapa de implementare a contractului, aa cum rezult acestea din etapa de planificare]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 47 din 49
Anexa 1 - Evidenierea loturilor n cadrul procedurii

Denumire loturi [Introducei valoarea total estimat pentru


fiecare lot (lei, fr TVA).]

Lot 1 [suma]

din care

din care

din care

Lot 2 [suma]

din care

din care

din care

Lot 3 [suma]

din care

din care

din care

Lot ... [suma]

din care

din care

din care

TOTAL (SUMA) [SUMA]

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 48 din 49
Anexa 2 Stabilirea valorii estimate

Cod document:
Denumire document: Formular Strategia de contractare Pagina 49 din 49

S-ar putea să vă placă și