Sunteți pe pagina 1din 1

Banca Comercial Romn S.A. contact.center@bcr.

ro nmatriculat la Registrul nregistrat la Registrul de eviden


Societate administrat n sistem www.bcr.ro Comerului: J40/90/1991 a prelucrrilor de date cu caracter
dualist InfoBCR: 0800.801.227, apelabil nmatriculat la Registrul personal sub nr. 3772 - 3776
gratuit din orice reea naional; Instituiilor de Credit: Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, +4021.407.42.00 apelabil la Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999 SWIFT: RNCB RO BU
Sector 3, Bucureti, cod 030016 tarif normal din strintate Cod Unic de nregistrare: RO 361757

Anexa B.04
ADEVERIN Salariu Nr. _._._._._._._._ Data _._/_._/_._._._

Sectiunea 1 se completeaza cu informatii despre angajator, angajat si venituri suplimentare incasate/tichete de masa:
Denumirea companiei: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres sediu social (str., nr., bl., ap.)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel/Fax sediu social _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._._ ._ . _/ _ . _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ;Tel/Fax punct de lucru_ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . _/ _ . _ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ ._
C.U.I/Cod fiscal _._._._._._._._ _ _ _._ Nr. nregistrare Registrul Comerului _._._. .__._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Domeniul de activitate (Cod CAEN principal)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. angajai _._._._
Compania este n procedur de reorganizare judiciara, faliment, lichidare, dizolvare, radiere sau insolventa DA NU
Data nfiinrii companiei _._/_._/_._._._ Persoana de contact _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nume i prenume angajat: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CNP _______________________________________, angajat din data de _._/_._/_._._._ cu contractul individual de munc/ hotrrea de
numire in funcie* nr. _ _ _ _ /_._/_._/_._._._ (Contractul de Munc) ncheiat pe durat nedeterminat /
determinat pn la data de _._/_._/_._._._ Funcia_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Modificarea venitului fata de anul precedent (daca este cazul) a fost generata de: Schimbare functie; Modificare
legislativa; Renegociere/Decizii colective; Schimbare norma de lucru; Schimbare perioada
contract(determinatanedeterminata); Expirare perioada de proba; Altele (a se preciza) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________________________
Alte tipuri de venituri: _._/ 20_._ _._/20_._ _._/20_._
(Lun / An) (Lun / An) (Lun / An)
Venituri suplimentare nete banesti incasate in ultimele 3 luni: Lunar
ore suplimentare, bonusuri, comisioane, prime, sporuri/ore de
tur/week-end/ noapte, grzi incasate (NU se vor completa Trimestrial
diurnele, munca in acord, stimulentele) Anual
Valoare tichete de masa/ norm hran aferent ultimelor 3 luni (valoare lei):

Sectiunea 2 se completeaza doar pentru Contractele de Munc ncheiate pe durata determinat:


Declarm c n Contractul de Munc (astfel cum a fost modificat prin acte aditionale, dac este cazul), ncheiat pe durat
determinat: Exist clauz de prelungire conditionat; Exist clauz de prelungire Neconditionat;
Nu exist clauz de prelungire
Not: Prelungirea condiionat a duratei Contractului de Munc are in vedere, dar fr a se limita la, indicatori de performan, inte de vnzri, etc.

Sectiunea 3 se completeaza doar pentru veniturile care conform legii NU intra sub incidenta raportarii la ANAF si daca
angajatorul NU vireaza veniturile in cont la BCR:
Venituri (lei)/ Lun _._/ 20_._ _._/20_._ _._/20_._
(Lun / An) (Lun / An) (Lun / An)
Salariu net ncasat n ultimele 3 luni (inclusiv sporuri cu
caracter permanent, fara tichete de masa sau norma de hrana)
La data eliberarii prezentei, salariul net incasat mentionat mai sus este grevat de reineri n valoare de _._._._._._._lei
motivul reinerilor fiind _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Sectiunea 4 se completeaza doar pentru veniturile care conform legii NU intra sub incidenta raportarii la ANAF
indiferent daca angajatorul vireaza sau nu veniturile in cont la BCR:
Venitul brut realizat in anul precedent a fost de _._._._._._._ lei, iar venitul net realizat a fost de _._._._._._._._._._ lei
(in cazul in care nu a realizat venit va rugam precizati motivul: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ).

Sectiunea 5 pentru situatia in care angajatorul va vira drepturile banesti in contul angajatului deschis la BCR:
Confirmam virarea drepturilor banesti incepand cu data de _._/_._/_._._._ din contul curent cu urmatorul cod
IBAN________________________________________________________________________in contul angajatului deschis la BCR cu urmatorul cod IBAN
________________________________________________________________________.
Declaraii Angajator
Ne asumm ntreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaiilor cuprinse n prezentul document i confirmm c persoanele semnatare
sunt autorizate s reprezinte n mod legal compania.
Semnturile Reprezentanilor Companiei**
Nume n clar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nume n clar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Funcia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Funcia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Semntura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Semntura: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Se aplic n cazul salariailor angajai ai instituiilor publice pe baza deciziilor/hotarrilor/ordinelor de numire in funcii publice conform legii;
**Persoane autorizate: Administrator Societate, Director General, Director Economic, Contabil ef, Director Adjunct, Director Financiar, Director Resurse Umane, ef
Serviciu departament contabilitate sau alt persoan care are drept de angajare patrimonial. Orice modificri/tieturi pe Adeverina vor fi nsoite de semntura
reprezentantului angajatorului. Acest document este valabil 1(o) lun de la data emiterii. Acest termen NU se aplica n cazul in care documentul este utilizat pentru
demonstrarea duratei contractului individual de munc.

*BCR2ADEVCTR*
BCR2ADEVCTR