Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul

UTILIZAREACALCULATORULUISITEHNOLOGIACOMUNICATI
ILOR
poatefiparcursnmodindependent,iarordineade
parcurgereaconinuturiloresteceadintabelul
de
corelareacompeteneloriconinuturilor.
Coninuturilesevorexemplifican funciededome
niulprofesional,respectivreprezentrile
graficen aplicaiileWord iExcel,bazelededat
e i informaiiledinsursevariatevorcorespunde
domeniuluiprofesional.
Profesoriipotfolosi informaiidesprestilulde
nvarealelevilor. Activitilela leciipotfi
variateastfelnctsgarantezectoatestiluril
edenvaresuntatinse.Pentruatingereacompete
nelor
dinprezentulmodulsevoraplica activitide nv
arecucaracterinteractiv.Serecomandmetode
cumsunt: demonstraia, exerciiul,proiectul, meto
dapractic, observaiasistematica
comportamentuluielevilor,autoevaluarea.
Alegereaacestor activitioferurmtoarele avant
aje:suntorientateasupraceluicare nva,
respectivasupradisponibilitilorsale,urmnds
lepunmaibinenvaloare;permiteindividualiza
rea
nvrii;ofermaximuldedeschidere;permitedif
ereniereasarciniloriatimpuluialocat.
Alegereaacestoractiviticonduclaoorientarea
supraceluicarenva,urmndslepunmai
binenvaloare,permitdifereniereasarcinilori
atimpuluialocat.
Domeniul:Sntateiasistenpedagogic
Nivelul:3avansat
Calificareaprofesional:
Asistentmedicalgeneralist
13
Evaluareatrebuiesfiecorelatcucriteriilede
performan,condiiiledeaplicabilitateicu
tipulprobelordeevaluarecaresuntprecizatenS
tandarduldePregtireProfesionalcorespunztor
calificrii.nparcurgereamodululuisevautiliza
evaluaredetipformativilafinaldetipsumati
v,
pentruverificareaatingerii competenelor.Se eval
ueaznumai competeneledinacestmodul,
evaluareaaltorcompetenenefiindrelevant.Ocom
petenseevalueazosingurdat.
Serecomandadaptareaprogrameilaeleviicunevoi
speciale,prinfieindividualizate.
Sugestiimetodologice
Cadreledidacticeauposibilitateadeadecide asup
ranumruluideorealocatfiecreiteme,n
funciededificultateaacesteia,deniveluldecun
otineanterioarealegrupuluiinstruit,decomple
xitatea
materialuluididacticimplicatnstrategiadidacti
ciritmuldeasimilareacunotineloridefor
marea
deprinderilor.
Instruireasevarealizanlaboratoruldeinformat
iccuobundotarematerial icusoftul
corespunztor.Instruireaprinactivitateala compu
terare importandeosebitnrealizarea
corespunztoareacompetenelorpentruviitoriiteh
nicienidevizeimsurtorinconstrucii.
Niveluldepregtireteoreticesterealizat coresp
unztor,dacsuntndeplinitecriteriilede
performancepotfiatinsenumaidacnprocesul
de nvmntsuntasigurate condiiilede
aplicabilitatedescrisenstandard.
Metodeledepredarevorfivariate,predominnd stu
diuldecaz, exerciiul, demonstraia,
dezbatereaidiscuiingrup.
Evaluareacontinuisumativestecondiionatde
evaluareastabilitnStandarduldepregtire
profesiona

S-ar putea să vă placă și