Sunteți pe pagina 1din 17

C.N.

MIHAI VITEAZUL- PLOIESTI


Aprobat:
Prof.: PUFULETE GEORGIANA
Director:
Manualul utilizat: UPSTREAM PROFICIENCY
An scolar: 2017-2018
Avizat:
OMEN 3410/ 07.03.2006
Sefcatedra: COMANESCU GEORGIANA

PLANIFICARE PE UNITATI DE INVATARE


DISCIPLINA LIMBA ENGLEZ
CLASA A XII-A F2-3 ore, L1

UNIT 1: GETTING THE MESSAGE ACROSS

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


VIZATE INVATARE
-Relaii 1.1Extragerea esenialului din exercii de exersare a activitateindividuala, observaresistematica
interpersonale / rapoarte orale, discursuri, vocabularuluinou(ex. de
manual, CD Evaluareformativa
inter-umane; interviuri, talk-show-uri asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu activitateindividuala,
mass-media;
alegeremultipla,ex. de Prezentareorala fisa de
aspecte din viaa collocation, idoms, fixed
manual
evaluareindividuala
contemporan; 1.3 Analizarea unor situaii phrases, phrasal verbs) -activitatepeperechisi in
aspecte legate de descrise n texte audiate sau citite, -dialoguri Compunere
grup, manual
profesiuni i de -ex. de listening comprehension scrisoareformala/informala
viitorul n scopul unui studiu aprofundat -ex. de lecturadirijata Ilustratii, manual
profesional. sau al lurii unor decizii Fise de lucru, manual,
-ex. de reformulare, ex. de
-A utiliza formule 2.1 Expunerea, oral i / sau n completare a textului lacunar, caiet de exercitii
adecvate scris, a unor idei, opinii i puncte ex. de asociere, ex. error Evaluaresumativa test cu
Manualul, modele de
contextual de de vedere proprii i susinerea lor correction, ex. cu itemiobiectivi
alegeremultipla scrisori
iniiere, ntreinere cu argumente i exemple
i ncheiere a unei -ex. de summary writing
conversaii 2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin
(inclusiv sintetizarea de informaii din
- ex. de redactare de scrisori,
telefonice);a diferite surse, a unui raport/ eseurisiarticole
ntrerupe n mod referat/ eseu / prezentare,
politicos ;a argumentate logic i susinute de
exprima atitudini exemple pertinente din experiena
emoionale: personal sau din alte surse
simpatie, regret,
ncredere,
ndoial,
ngrijorare,
2.4 Utilizarea conveniilor
temere, A
folosite n comunicarea oral i n
contrazice
scris, formal i informal,
opiniile altora
adecvnd formatul i limbajul la
-verbe modale context i la tipul de text

3.3 Redactarea de scrisori / alte


texte funcionale pe diferite teme,
ctre diveri destinatari, n diferite
scopuri de comunicare (a obine
ceva, a informa, a convinge, a
invita, a refuza etc.), cu adecvarea
formatului i a limbajului la
subiect i la cititorul intenionat

3.4 Participarea la conversaii


folosind un limbaj adecvat
funcional la context i respectnd
normele socio-culturale, n funcie
de rol i de relaia cu interlocutorii

4.1 Rezumarea n scris, ntr-un


numr de cuvinte dat, a unui text
citit

UNIT 2: THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


VIZATE INVATARE
-Viaa personal 1.1Extragerea esenialului din exercii de exersare a activitateindividuala, observaresistematica
(educaie, opiuni rapoarte orale, discursuri, vocabularuluinou(ex. de
manual, CD Evaluareformativa
pentru carier,); interviuri, talk-show-uri asociere, ex. de completare a
unui text lacunar, ex. cu activitateindividuala,
aspecte legate de
alegeremultipla,ex. de Prezentareorala fisa de
profesiuni i de collocation, idoms, fixed
manual
evaluareindividuala
viitorul phrases, phrasal verbs) -activitatepeperechisi in
1.3 Analizarea unor situaii descrise
profesional;
n texte audiate sau citite, n scopul -dialoguri Compunere
grup, manual
-ex. de listening comprehension scrisoareformala/informala
- a solicita i a unui studiu aprofundat sau al lurii
Ilustratii, manual
formula unor decizii -ex. de lecturadirijata
propuneri, Fise de lucru, manual,
sugestii, a -ex. de reformulare, ex. de
2.1 Expunerea, oral i / sau n caiet de exercitii
formula completare a textului lacunar,
scris, a unor idei, opinii i puncte ex. de asociere, ex. error Manualul, modele de Evaluaresumativa test cu
concluzii, a
de vedere proprii i susinerea lor correction, ex. cu itemiobiectivi
exprima opinii / scrisori
cu argumente i exemple alegeremultipla
puncte de
vedere 2.4 Utilizarea conveniilor folosite
personale;a n comunicarea oral i n scris,
argumenta / formal i informal, adecvnd
justifica opinii / formatul i limbajul la context i la
puncte de tipul de text
vedere
personale;a 3.1 Oferirea de rspunsuri, oral sau
solicita opinii / n scris, la un chestionar pe teme de
puncte de interes, n care sunt motivate
vedere opiunile
personale; a
3.3 Redactarea de scrisori / alte
exprima condiii
texte funcionale pe diferite teme,
-fraza ctre diveri destinatari, n diferite
condiional; scopuri de comunicare (a obine
ceva, a informa, a convinge, a
invita, a refuza etc.), cu adecvarea
formatului i a limbajului la
subiect i la cititorul intenionat

*4.5 Parafrazarea unui citat,


folosind exemple personale / prin
raportare la experiena personal
UNIT 3: EXTRA! EXTRA!

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


VIZATE INVATARE
Relaii 1.1 Extragerea esenialului din vocabularuluinou(ex. de activitateindividuala, observaresistematica
interpersonale / rapoarte orale, discursuri, interviuri, asociere, ex. de completare a
manual, CD Evaluareformativa
inter-umane / talk-show-uri 1.3 unui text lacunar, ex. cu
alegeremultipla,ex. de activitateindividuala,
profesionale;
2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin collocation, idoms, fixed Prezentareorala fisa de
manual
Mass-media.; sintetizarea de informaii din diferite phrases, phrasal verbs) evaluareindividuala
-dialoguri -activitatepeperechisi in
Aspecte din viaa surse, a unui raport/ referat/ eseu / -ex. de listening comprehension Compunere
prezentare, argumentate logic i grup, manual
scrisoareformala
contemporan
susinute de exemple pertinente din -ex. de lecturadirijata Ilustratii, manual
(socio-economice) experiena personal sau din alte surse
Fise de lucru, manual,
-ex. de reformulare, ex. de
-a exprima 2.4 Utilizarea conveniilor folosite n completare a textului lacunar, caiet de exercitii
opinii / puncte comunicarea oral i n scris, formal ex. de asociere, ex. error
Manualul, modele de
de vedere i informal, adecvnd formatul i correction, ex. cu Evaluaresumativa test cu
limbajul la context i la tipul de text alegeremultipla scrisori itemiobiectivi
personale;a
argumenta /
3.11 Oferirea de rspunsuri, oral sau
justifica opinii /
n scris, la un chestionar pe teme de
puncte de
interes, n care sunt motivate opiunile
vedere
personale; a 3.3 3 Redactarea de scrisori / alte
exprima i a texte funcionale pe diferite teme,
motiva acordul / ctre diveri destinatari, n diferite
dezacordul fa scopuri de comunicare (a obine
ceva, a informa, a convinge, a
de opiniile invita, a refuza etc.), cu adecvarea
altora, formatului i a limbajului la subiect
i la cititorul intenionat 3.4
- diateza pasiv
4.1 Rezumarea n scris, ntr-un
numr de cuvinte dat, a unui text citit

*4.5 Parafrazarea unui citat,


folosind exemple personale / prin
raportare la experiena personal

UNIT 4: PLANES, TRAINS AND AUTOMOBILES

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE VIZATE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


INVATARE
- Viaa personal 1.2 Identificarea, n texte audiate/citite, a exercitii de activitateindividua Systematic
(educaie, stil de punctelor de vedere, atitudinilor i predictiesiverificareaacestora
la, manual, CD
observation
via,); Aspecte din sentimentelor exprimate prinascultareaunuimesaj oral Homework
-exercitii de asociere activitateindividua Project
viaa contemporan
Formative
(tiinifice, tehnice, -ex. de comparare
la, manual
evaluation
ecologice, ) 2.1 Expunerea, oral i / sau n scris, a unor -exercitii cu alegeremultipla, Cumulative
idei, opinii i puncte de vedere proprii i exercitii de completare a evaluation
- A formula comparaii susinerea lor cu argumente i exemple propozitiilorlacunare
ntre caracteristici ale multipla, exercitii de activitatepeperechi
unor obiecte, locuri, completare a
si in grup, manual
fenomene;a exprima propozitiilorlacunare
intenii, dorine, 2.3 Redactarea unor texte funcionale variate
preferine; mai complexe, structurate i cu folosirea de
conectori -exercitii de lecturadirijata
- a solicita opinii / Ilustratii, manual
puncte de vedere 3.1 Oferirea de rspunsuri, oral sau n scris, la un -exercitii de asociere
personale;a cere i a chestionar pe teme de interes, n care sunt
Fise de lucru,
da clarificri pentru motivate opiunile
-conversatie
nelegerea unui manual, caiet de
mesaj;a cere i a da 3.4 Participarea la conversaii folosind un
exercitii
detalii i explicaii limbaj adecvat funcional la context i
respectnd normele socio-culturale, n funcie
- ordinea cuvintelor de rol i de relaia cu interlocutorii Exercitii de redactaredirijata
*3.6 Utilizarea limbajului adecvat n
negocierea sensului ntr-o interaciune -exercitii de completare ex. de Manualul, modele
oral/scris 4.1 asociere, ex. cu de
alegeremultipla
4.2 Transferul informaiilor din texte
referitoare la domeniul de specializare n
diverse forme de prezentare

UNIT 5: THE SCIENCE OF LIFE

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
Relaii interpersonale / 1.1 Extragerea esenialului din exerciii de prediciepebazaimaginilor- individual, manual, observaresistematica
inter-umane / rapoarte orale, discursuri, domeniilor de activitatei de verificare
caseta - evaluaresumativa:
profesionale, viaa de interviuri, talk-show-uri cu ajutorulunuimesaj oral p.99
test
-ex. de lecturadirijata p 100-101
echipa; aspecte legate 1.3 Analizarea unor situaii descrise -exercii de exersare a - individual,
de profesiuni i de n texte audiate sau citite, n scopul vocabularuluinou(ex. de asociere, ex. de
manual
viitorul unui studiu aprofundat sau al lurii completare a unui text lacunar, ex. cu
alegeremultipla,ex. de collocation, - peperechi,
profesional;descoperiri unor decizii
idoms, fixed phrases, phrasal verbs) p
tiinifice i tehnice; 102-104
manual,
-dialoguri p105 fisedelucru,
- a exprima i a 2.1 Expunerea, oral i / sau n scris, -ex. de listening comprehension p 106-
argumenta refuzul de workbook
a unor idei, opinii i puncte de 107
a face o aciune; a vedere proprii i susinerea lor cu - perechi,
exprima intenii, argumente i exemple individual, manual,
dorine, preferine ; a -ex. de lecturadirijata p108-109
exprima opinii / 2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin workbook
puncte de vedere sintetizarea de informaii din diferite -ex. de reformulare, ex. de completare a -caseta
textului lacunar, ex. de asociere, ex.
personale; a surse, a unui raport/ referat/ eseu /
error correction, ex. cu alegeremultipla - peperechi,
argumenta / justifica prezentare, argumentate logic i p110-112
opinii / puncte de susinute de exemple pertinente din manual,
vedere personale; a experiena personal sau din alte -ex. de summary writing p.113 - individual,
solicita opinii / surse
manual,
puncte de vedere 2.3 Redactarea unor texte - ex. de redactare de rapoarte p.114-118
personale funcionale variate mai complexe, -perechi, fise de
structurate i cu folosirea de lucru
conectori

- vorbirea direct / -manual, workbook


indirect
3.4 Participarea la conversaii
folosind un limbaj adecvat
funcional la context i respectnd
normele socio-culturale, n funcie
de rol i de relaia cu interlocutorii

4.1 Rezumarea n scris, ntr-un


numr de cuvinte dat, a unui text
citit

*4.5 Parafrazarea unui citat,


folosind exemple personale / prin
raportare la experiena personal

UNIT6: THE ART OF ENTERTAINMENT

CONTINUTU COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


RI VIZATE
Viaa personal 1. 2 Identificarea, n texte audiate/citite, a exercitii de activitateindividu observaresistemati
(educaie ); punctelor de vedere, atitudinilor i predictiesiverificareaacestoraprinasculta
ala, manual, CD ca
Universul sentimentelor exprimate reaunuimesaj oral
-exercitii de asociere activitateindividu -
adolescenei
evaluaresumativa:
(timp liber); ala, manual
-ex. de comparare test
Viaa cultural i -exercitii cu alegeremultipla, exercitii de
lumea artelor; completare a propozitiilorlacunare
Patrimoniul multipla, exercitii de completare a
socio-cultural propozitiilorlacunare activitatepeperech
european; isi in grup,
- A -exercitii de lecturadirijata manual
caracteriza 2.1 Expunerea, oral i / sau n scris, a -exercitii de asociere
persoane, unor idei, opinii i puncte de vedere
fapte, proprii i susinerea lor cu argumente i
-conversatie Ilustratii, manual
aciuni; a exemple
argumenta / 2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin
justifica sintetizarea de informaii din diferite surse, Fise de lucru,
opinii / a unui raport/ referat/ eseu / prezentare,
manual, caiet de
puncte de argumentate logic i susinute de exemple Exercitii de redactaredirijata
vedere pertinente din experiena personal sau din exercitii
personale; a alte surse
-exercitii de completare ex. de asociere,
cere i a da 2.3 Redactarea unor texte funcionale ex. cu alegeremultipla
detalii i variate mai complexe, structurate i cu
explicaii. folosirea de conectori

-construcii cu
infinitivul i cu 3.1 Oferirea de rspunsuri, oral sau n scris,
participiul, la un chestionar pe teme de interes, n care
sunt motivate opiunile

3.3 Redactarea de scrisori / alte texte


funcionale pe diferite teme, ctre diveri
destinatari, n diferite scopuri de
comunicare (a obine ceva, a informa, a
convinge, a invita, a refuza etc.), cu
adecvarea formatului i a limbajului la
subiect i la cititorul intenionat
*3.6 Utilizarea limbajului adecvat n
negocierea sensului ntr-o interaciune
oral/scris

*4.4 Rezumarea oral i / sau n scris a


esenialului dintr-un text (audiat sau
citit) din mass-media / literar, ntr-un
numr determinat de cuvinte

UNIT 7: BORN TO WIN

CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


VIZATE
- Viaa personal 1.1 Extragerea esenialului din exerciii de predicie pe baza imaginilor - - individual, manual, CD - observare
domeniilor de activitate i de verificare cu
(stil de via, rapoarte orale, discursuri, interviuri, - individual, manual sistematic
ajutorul unui mesaj oral p.145
hobby-uri); talk-show-uri -ex. de lectur dirijat p. 146-147, 154-155 - pe perechi, manual,

1.2 Identificarea, n texte fise de lucru, workbook


Universul -exerciii de exersare a vocabularului nou
audiate/citite, a punctelor de vedere, (ex. de asociere, ex. de completare a unui - perechi, individual,
adolescenei text lacunar, ex. cu alegere multipl, ex. de
atitudinilor i sentimentelor manual, workbook
collocation, idoms, fixed phrases, phrasal
exprimate verbs) p. 148-150 -CD
-dialoguri p151
(cultura, sport, 1.3 Analizarea unor situaii descrise n -ex. de listening comprehension p 152-153 - pe perechi, manual,
timp liber). texte audiate sau citite, n scopul unui - individual, manual,
studiu aprofundat sau al lurii unor -ex. de reformulare, ex. de completare a -perechi, fise de lucru -
- -A solicita i a decizii textului lacunar, ex. de asociere, ex. error evaluaresumativ:
correction, ex. cu alegere multipl p156- -manual, workbook
oferi informaii *1.4 Identificarea elementelor Test
158
despre structurale ale textului literar
fenomene, (tem, subiect, mesaj, personaj, -ex. de summary writing p.159
evenimente, fundalul aciunii)
experiene, - ex. de redactare de propuneri p.160-163
aciuni i 2.1 Expunerea, oral i / sau n scris,
activiti a unor idei, opinii i puncte de
profesionale; a vedere proprii i susinerea lor cu
formula argumente i exemple
comparaii ntre 2.4 Utilizarea conveniilor folosite n
caracteristici ale comunicarea oral i n scris, formal
unor persoane, i informal, adecvnd formatul i
obiecte, locuri, limbajul la context i la tipul de text
fenomene,
activiti, 3.3 Redactarea de scrisori / alte texte
evenimente, funcionale pe diferite teme, ctre
procese diveri destinatari, n diferite scopuri
de comunicare (a obine ceva, a
informa, a convinge, a invita, a
refuza etc.), cu adecvarea formatului
i a limbajului la subiect i la
cititorul intenionat
3.4 Participarea la conversaii
folosind un limbaj adecvat
funcional la context i respectnd
normele socio-culturale, n funcie
de rol i de relaia cu interlocutorii

*3.6 Utilizarea limbajului adecvat n


negocierea sensului ntr-o
interaciune oral/scris

4.2 2 Transferul informaiilor din


texte referitoare la domeniul de
specializare n diverse forme de
prezentare

UNIT 8: RESPECT!

CONTINUTU COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


RI VIZATE
- Viaa 1.2 Identificarea, n texte audiate/citite, a exercitii de activitateindividuala, observaresistemati
personal - punctelor de vedere, atitudinilor i predictiesiverificareaacestoraprinascult
manual, CD ca
comportame sentimentelor exprimate areaunuimesaj oral
-exercitii de asociere activitateindividuala, -
nt social ; 1.3 Analizarea unor situaii descrise n texte evaluaresumativa:
Democraie, -ex. de comparare
manual
test
audiate sau citite, n scopul unui studiu
civism i aprofundat sau al lurii unor decizii -exercitii cu alegeremultipla, exercitii
drepturile de completare a propozitiilorlacunare
omului; multipla, exercitii de completare a
propozitiilorlacunare activitate pe perechi
- A exprima
si in grup, manual
diverse grade
de -exercitii de lecturadirijata
certitudine/
incertitudine 2.1 Expunerea, oral i / sau n scris, a -exercitii de asociere
; a compara unor idei, opinii i puncte de vedere Ilustratii, manual
stri, aciuni proprii i susinerea lor cu argumente i
-conversatie
i fapte exemple
prezente cu 2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin Fise de lucru,
cele trecute; sintetizarea de informaii din diferite surse, manual, caiet de
a exprima a unui raport/ referat/ eseu / prezentare,
exercitii
cauze i argumentate logic i susinute de exemple Exercitii de redactaredirijata
consecine pertinente din experiena personal sau din
alte surse
- timpuri -exercitii de completare ex. de asociere,
verbale ex. cu alegeremultipla
perfecte

UNIT 9: ANOTHER DAY, ANOTHER DOLLAR

CONTINUTU COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE


RI VIZATE
-Viaa 1.2 Identificarea, n texte audiate/citite, a exercitii de activitateindividua observaresistemati
personal (stil punctelor de vedere, atitudinilor i predictiesiverificareaacestoraprinascult
la, manual, CD ca
de via, sentimentelor exprimate areaunuimesaj oral
-exercitii de asociere activitateindividua -
opiuni pentru
1.3 Analizarea unor situaii descrise n evaluaresumativa:
carier); -ex. de comparare
la, manual
test
texte audiate sau citite, n scopul unui
studiu aprofundat sau al lurii unor decizii -exercitii cu alegeremultipla, exercitii
Relaii
de completare a propozitiilorlacunare
interpersonal multipla, exercitii de completare a
e / inter- propozitiilorlacunare
umane /2.1 Expunerea, oral i / sau n scris, a activitatepeperechi
profesionale, unor idei, opinii i puncte de vedere si in grup, manual
viaa de proprii i susinerea lor cu argumente i -exercitii de lecturadirijata
echip; locuri exemple
-exercitii de asociere
de munc, surse
echipamente, 2.3 Redactarea unor texte funcionale Ilustratii, manual
activiti, variate mai complexe, structurate i cu -conversatie
operaiuni, folosirea de conectori
comportamen 3.3 Redactarea de scrisori / alte texte Fise de lucru,
t profesional, funcionale pe diferite teme, ctre diveri
manual, caiet de
deontologie destinatari, n diferite scopuri de
comunicare (a obine ceva, a informa, a Exercitii de redactaredirijata exercitii
profesional;
convinge, a invita, a refuza etc.), cu
- construcii cu adecvarea formatului i a limbajului la
-exercitii de completare ex. de asociere,
participiul subiect i la cititorul intenionat ex. cu alegeremultipla
3.4 Participarea la conversaii folosind
un limbaj adecvat funcional la context i
respectnd normele socio-culturale, n
funcie de rol i de relaia cu
interlocutorii
4.1 Rezumarea n scris, ntr-un numr de
cuvinte dat, a unui text citit
*4.5 Parafrazarea unui citat, folosind
exemple personale / prin raportare la
experiena personal

UNIT10: OUR PLANET, OUR HOME


CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE RESURSE EVALUARE
VIZATE
- Viaa ex. de comparare activitateindividuala, observaresistematica
1.1 Extragerea esenialului din rapoarte
personal (stil orale, discursuri, interviuri, talk-show- -exercitii cu alegeremultipla,
manual, CD - evaluaresumativa:
de via, uri exercitii de completare a
test
propozitiilorlacunare activitateindividuala,
comportament
1.3 Analizarea unor situaii descrise n multipla, exercitii de completare a
social); manual
propozitiilorlacunare
aspecte din texte audiate sau citite, n scopul unui
viaa studiu aprofundat sau al lurii unor decizii
contemporan 2.2 Elaborarea, oral / n scris, prin -exercitii de lecturadirijata
(ecologice, sintetizarea de informaii din diferite activitatepeperechisi
strategii de surse, a unui raport/ referat/ eseu / -exercitii de asociere
in grup, manual
utilizare a prezentare, argumentate logic i susinute
resurselor); de exemple pertinente din experiena -conversatie
personal sau din alte surse
- A solicita i a
2.4 Utilizarea conveniilor folosite n Ilustratii, manual
da
comunicarea oral i n scris, formal i
instruciuni; a
informal, adecvnd formatul i limbajul
solicita i a da Exercitii de redactaredirijata Fise de lucru,
la context i la tipul de text
sfaturi; A manual, caiet de
3.1 Oferirea de rspunsuri, oral sau n
solicita i a
scris, la un chestionar pe teme de interes, -exercitii de completareex. de exercitii
formula
n care sunt motivate opiunile asociere, ex. cu alegeremultipla
propuneri,
sugestii 4.2 Transferul informaiilor din texte
referitoare la domeniul de specializare n
diverse forme de prezentare
- comparaia
intensiv,
structuri care *4.4 Rezumarea oral i / sau n scris a
utilizeaz esenialului dintr-un text (audiat sau
comparativul citit) din mass-media / literar, ntr-un
numr determinat de cuvinte
*4.5 Parafrazarea unui citat, folosind
exemple personale / prin raportare la
experiena personal