Sunteți pe pagina 1din 1

1

DUMINICA DUP NATEREA DOMNULUI

Tropar, glas 2 T
Wt s
B qm !0@aos
i ne ves te e 0
te !1OS
I o si i!fe!Amlui
<?!Da
1100
vid, dum ne

!1'
ze ies !
cu !110!
lui p rin te mi1'
nu !
u !!A
ni le:b<?0
pe 02
Fe cioa 'ra+ai
!!1O v zu

0@1
t-o ns cnd,am<? 1q
cu ma !
gii0!
te-ai n !
chi1a0!
nat, cu ps1~0!
to rii ai !
sl!A
b <?0
vit, prin

e
n !
ger00
n ti 0
in !
a )a 111a
s re lu nd. m<? 0@11O'
Roa g pe Hris tos !
Du

_1a
um ne zeu m<? @11q!10!
s mn tu ias c su fle te!
le !
noaos
as @
tre. kb<?

Condac, glas 3 T , Podobie: Fecioara, astzi...


eN s

D 0d
e N0
ve 01PS
se li i ]@e 3' a !a ! !A nC 01M
as tzi dum ne 11
ze ies

001'
cul Da vid !
se\!O
u u um @a
] mV !i n0
ple I 01PS
o si if ]@
cu 3'
Ia !a !a

!A
covnC 3M
la 0
u 00\!O
d a du u u @a
] mV 00
ce cci cu 1os
nu u !+u 1a
n

!0
pen tru 0
n 0
ru q ! 00
di rea cu Hris !
to o
o 1 ') 0
o os s nd
lu q! se \ !O
bu u cu ]

@a
r mV 011'
i pe Ce N! ! !A
el ns cutnC 3M
ne 0
gr q!0!
it pe p mo
1' )0
nt s
l

q
la !u 00\!O
d i stri i i @a
] mV 1N
g: Mn 1
tu 1'
ie ! !1
te,n du O
ra !
te, 0
pe

0'
to !
oi !
cei!
ceO\!\0!K
Te ci in ste esc.nC

www.stavropoleos.ro