Sunteți pe pagina 1din 31

SLUJBA CELUI NTRU SFINI PRINTELUI NOSTRU

GRIGORIE PALAMA, ARHIEPISCOPUL TESALONICULUI,


CNTAT LA 14 NOIEMBRIE

VECERNIA

C z
Prosmii la Doamne strigat-am. Glas 2 Cu ce cununi.

u ce e c n tri de e la
!S s
aa a a u u u u d

vom 3
l
u da a
pe e e3
e I e ra a ar
hul tr
m
bi i i

a
cu vn t
s!
rii
de e
e Du u
u um
neese
e
zeu

gu
ra
de foc
su
fl toa aa
re e e a ha
a a
ruusu
u

lui
cin
sti
tul
va a a
as al
Du
uhu
lui st

l
pul Bi

se e ri i
z i cii
ce e
el ne e
e e
cliisi
in
tit
bu cu

ri
i
i i z
a cea ma a re e
e a
toa a
a t

luusu

u mea
r
ul n e ee
e lep
ciu
u u
nii
sfe ni cul
lu
u

mi i i nii
!S stea ua cea
a
a!a str
lu u
u ci i
i i
toa
as

a
a re
ca 3
re
lu
mis
i nea a a a
z z
n trea!
ga a2
zi

i i
i i
diisi
i
re
VECERNIA

C z
u ce !e cu u nuni de e la
S s
aa a a u u u u de

vom
n
cu nu na a
pe e e
e I e ra a ar
hul
pe
a

p 2
r 2
to rul cin sti rii
de e
e
Du um
ne
e ze eui 2
po

triv ni cul ne e
ci in stiisi
i
rii
p
zi
to rul fier

bi
i in te0
a a al
cre
di
ii!
i in e
ei c l u
zi

to rul
ce
el
ma !S
a a re i
i i !
i n
v


to
os

o
o
rul
gu
ura3
cea z
ca a a u
ru
ul str lu u u ci i
3 i i

toaas
a
a
re
r
ul ce i i i
iz vo
r

te
cre e

e di
in
cio o
o
i i
i
lor a
le
vin
de
c
ri

i i lor
!S a
aa
pe
pe
ma
a a
ree
le i vre e
ed

ni i i i i
!S i i
cul de
e z
la u
u
d Gri i
z ! go
o o
oo

C s!s
rii si
i
e

u ce bu u u ze p m n te e e e nii

vom
l
u da a
pe e e
e I e ra a ar
hul
pe
al Bi
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

se e ri i
z i cii

n v
]

s
tor
ves

ti to o rul lu
mi ni
i ii dum ne
e e
zeese
e
ieti

ti 3
u
to
ru
ul ta ai!
ni ic a a a
al Tre
i
i i
mii 3
po doa

a ba cea ma a re e
z e a
mo o
o na a a ]
a a
hiis i
i

lor
ca a!S
re e e
cu fa
a
a ap
ta
i dum ne ze ia as

ca ve de
es!ere
a a
a str
]

luus u
u
cit

a 3
Te z
sa lo ni !
cu u lu ui la a
u u
u u
d ca
3

re a re
n
Ce !S
e e
ruri
m
pre u u
u n

ce e

e t


ean
pe3iz
vo
r
to o
o o rul
de e
e
mi ir

pe
ee
dum
ne
ze eiees e
es
cul 3z
i prea mi nu na
tul

Slav. Glas 6

C 3
Di i
! mi
i ii
i
triis i
i
e .Dup Suceveanu.

u vi oa a a a se de

tre e ei ori fe e e ri i ci i

te
prea sfin
te e
e
e P ri i
i in
te
ps to
o

o ru le e e
ce
el bun
i 333
u ce ni i i
ce
al lui
Hri iis
VECERNIA

tos Mai
3 ma a
re
lu
u u ui
ps
to
o o o
ri isi
i
lor

cel
ce 2
i-ai pus
su
u3
fle e
e e
] tu
ul
t
u pe e en
tru

u u
oi
n
sui
i
a
cu u !
u umS Gri
i go o

ri i
i i
e
de Dum ne ze e
e eu
pur 2
t to o

ru u le
P
ri
i i
i in te !S
le ee
no o oso o
os
tru

ce e
e ere
cu mij lo ci i
ri i i
i le e ta a le

s se d ru
!S ia a as
c
no u ma as
re
mi i i
i !K
l

S 3
La Litie, troparele Patriarhului Filothei. Glas 1 . T.

tnd ln g tro o nul Dum ne


] e e ze i i i i rii Gri

i go
o!
ri i e e
Ce
lei
n Trei So o
s ori
i
i
f

r
de e
n
ce e !
e e S
pu ut
i de

lu cra a a a ]!
a a rea a a
S 0 a !
E eiK
din
bel
ug
u
u um

pl
n
du u
u
te
i
de
ha a a
a
rul
pe ca a

a a re e e
l-a ai l
u u !
u uS
da at 3z
po me ne
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

te
ne e
e
P
ri
i
i i
in
te e
pe
cei
ce

L 3 2!S
pu us
ru
uri te e e e
ee
po oo
me e e
nim

e gi le la a u
de e e lor co vr eti Fe ri ci i i

i i
i i
te i al c
tu
i i
ri
i
le mu
si

ce
eti!
cu u a a a
a a de e
e ev !
ra at
S c

pe p
m !
] nt lo o cu
S 0 u !
i ind ne tru
K pe
e e

e e
s te
a
ai pe e e
tre e
e ecut ci tu
pri
me
e

te e 3
ne 3
cn ta a
a a rea
s

r

c

cioasa
a
a
s
i pli ne tez
ce re
ri i i
le ce

lor ce
z do
re e
esc
de
ti
i
i ii
ne e
cu
mij

lo
ci
i i
] ri
le ta asa
le Sfin
z te z
Gri
i go o o

A
o o o
riisi
i
e

a fla t-ai rs pla


] a t os te ne e e li lo oo

or ta aaa
le e 3
m 3
p 3
r i iz
a lui
Du u
um
VECERNIA

ne e !
e e
S ze e
eu 3z
cea f
r
de e

n
ce e !
e e pu
S 3

ut
pe ca re P ri in te
pe p
mnt
o
o o
a a
ai

ve e
es
tit n
tre
i i i
i
t
cu nu u
u u n

a a go o
o oni i !
i i si ind
S a
mr tu
3z ri si rii

dum ne e
e
ze e !
e e
S ie e
eti a
pre
o i 
i i i
i i

ei
i
a
li ni ti i i ]
rii
n z
tru
sfin e e e

S
e e e
niisi
i
e

la
v
Ta a
a
t
lui i Fi i
u u
u

A!
u
lui
i Sfn tu
lu u!
u ui
S Du u
uh

a r ta
] S 0! a a a
: 33] a a tu u u u te-a ai si ha a a

tri
lo
o o
or
la a!
u u
d
gu u
u u
] r
gr 3i

to oz
ri lor
de Du u
um
ne e !
e e]
S ze e
eu i
pre
o i

ei
cu
us
ul
me
dum
ne e e e3
3 ze e
ee
iaasa
as c

i tu tu
ro o o o !
] o or dre e e
S 0 ep !
ta arK
f ]
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

r
r

t
ci iii
re e
pen
tru
a cea a
a a ]

sta P
ri i
i in te
i i sa a
a ai i !
i i da at
S

da rul
z fa ce
rii de e
e
mi !
i i]
S nu u
uni
cu vin te

le ta
a a
] le 3z
pe cetlu
u i i i i
i in
duusu

333 33]
u le

i a cum i pu u u ru u u rea i n ve e e e

G
cii
ve
ci
lo o
or
Aa !
a a
S mi i
in

u u u u r
] n
fri co toa a a rei na a a

a
te
rii
ta aaa
le e
i
li i
i im
] b
cu
vn

t
toa asre
de Du u
um
ne e!
e e
S ze e
eu
n dum ne ze

i i
i i ri i ii
ce e le e
e ei
di i !
i inS
ha ar
ce

e
e
e lei mai
pre
sus de e
e fi z 
i i i
i
re

din
ti
ne r s
ri i i i
te St p

] n
Gri go o
o o

ri i i
e e sa a
a a
f !
cu ut z
S a le c ru
VECERNIA

ia ru u
u
g !

S ciu u
uni
a cum
pri
mi
ins
du
le

mn tu
ie
e
e
e
e e
te e
ei
pe e
e
to o
o o
oi

B z
Prosomiile Stihoavnei. Glas 5 . T. Bucur-te cmara.

u cu r te lu
333 mi n to rul bu nei cin stiri al Bi

se ri
cii P ri inte
soa
re
str lu ci tor
po doa

ba mo na
hi
lorz
al i si hi ei
drep tar al fp tu

i i
rii i al ve de e e
rii
dum ne
ze ieti
prea bu
nu
le das

c le
I e ra
ars
he
Gri go ri e o
do rul n e

lep ciu uz
nii i cu no tin
ei
de Dum ne zeu
s la ul

n
v
tu ri
lor
din l u
un
tru i din a fa a
r

trm
z 7 bi a Du
hu
lui
psal ti i
re
n
su
fle i i
t
a Dom nu

lui gu r ce scoa a3
3 te din ce
e z
ru
ce
ea ce e bun

la 3
Hris
tos mij lo ce e e
te 3
s dea su fle te lor noa
as

tre
ma re mi la Lui
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

B z
u cu r te min tea
cea prea na al t v z to

ru le al ta ais
3 ne
lor Du hu lui
va sul da a
ru
ri lor2
lu
mi

noa s f
3 cli i e333
a ful ge r
rii i lu mi n
rii

dum ne ze ieti
al iu bi
33 rii
cin stit s la
o, prea bl
ns
de

Gri go ri
e
cel3
f r m ni i 3z
e i r u ta
te 3
i

pa ti m
des
lu i i
rea i lim pe zi i i rea

Scrip
tu ri

lor z
ma
7 re a noi
me
lo or ce e
lor dum
neze
ieti
vis ti e ri

e ne de er ta a
33 t a cu
vn z
t
rii
de Dum ne zeu

la
Hris
tos mij lo ce e e
te
s dea su fle te lor noa
as

B z
tre
ma re mi la Lui

u cu r te a dn cul cu
3 vn t rii de Dum ne zeu

al drep tei cre di


ins
e
ca non prea drept ce
la ce fi

rea cea u u
na z
a Tre i
mii
o ai ves tit
i n

tru
o si
in
gu r vo ie i lu cra a
re dum ne ze i
VECERNIA

rea cea
3 si im
plne zi
di i
t a tot pu ter ni c 3
i

ai f cut de ru i i 32z
2 ne pe cei ce ha
rul
Du hu lui Sfnt

i n dum ne ze i i
33 rea cea f r a a ani
le
bat jo co reau

gu
z 7 r
a te
o lo
gi
lor
I e ra
ar
heGri
go ri e
i

pr ta ul i sla a va dum ne
3 ze
ie ti lor P rini
cel

ce dai tu
tu ro o o
ra
mi los ti
ve
P ri intez
mi

Slav. Glas 8 . Dup Suceveanu.

L
la St p nu lui

im ba ta cea de tep ta t spre n v tu u u u

r
r 3
su nnd n u re e ez
chi le i is
ni
mi i i
lor

tre ze
te
su u
fle2
e te e e le ce
lo o o or
tr s
n

davi 3
i
prin cu vin te le ta a
a a
] le
ce
le
gr i toa a

a re
dese
Dum
ne e e
zeu
sca r se
e
fa !S
a a
ce 3
su
ind pre
cei

de pe
p mnt
la
Du
u u um ne es
e
e zeu3
pen2
tru a cea sta

Gri go o
o
ri i e
minu
nea
a
aa
a
Te sa a li3
i e
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

ei
nu
n ce ta ru g
n
dutes e
lui
Hri i is
tos
s lu
mi
i

ne e e
!S ze ]
cu dum ne e e ze e:
!S ia
a a
a as
ca!S
lu u
u

mi i i si
i
i n 3
pe
cei
ce
te e e
cin ste e
3 e esc
] pe
ti i
i
Troparul pentru ziua praznicului, cntat mai rar.

L
i ne e
3 Glas 8

u mi n to rul Or to do xi i i ei spri ji nul Bi se

ri cii
i nz
v
to o !
ru u
= le
po doa ba mo na
hi

lor 2
a p r to rul te o lo gi lor
celzne
e bi i !
ru u
= it

Gri go o33z
ri e f c to ru 3
le de mi nuni
la a

u da Sa
lo ni
cu
lui3
ves ti to ruz
le a
al Ha a!
ru u
= lui

roa a
g
te pu
ru
rea
s se mn tu ia as c
su
flez
te

cu sfrit:
le e noa a!
a as
= tre su
fle
te le noa
as s
tre e
e
ee
VECERNIA
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

U TRENIA

L z3
Sedealna Ia. Glas 1 T. (Mormntul Tu).


u mi na ha ru lu ui do bn di in do n A tos din trn sul ai

ie i it
lu mi na a te
lu cea fr Bi se ri ca a
Gri go o o ri

e e n trea g lu u
mi n n
duo
cu u
cu
vi
in
te le
dog

me lor ta a
le
cu ra te
pen
tru
ca a
re azi
prea lu mi na a
tul
A Nsctoarei de Dumnezeu.

L
tu praz nic
l fa cem sl vi i tu le Asemenea.

a Dom nul mij lo ci ind Ns c toa a rea Lu mi nii de grab ai

lu mi na
3 at
du p cu um
se
ru ga se3
pe
ro bul t
u
Gri go o o

ri e e pu te re d
nd a ce e es
tu
ia
r t
ci i
ri le

s ru i ne e zen
tru to tul
i
s
la a
u de
tai
na cea ma a

Sedealna a IIa.

C
re St p n2
a Ce lui Ns cu ut al tu Asemenea.
u to ii s cn t m pe Gri go o ri e as tzi pe stl pul

cel de fo
3 oc
i pe no o
rul lu mi nii
ca 3
re pe no o
ul I i is

ra i il n Du hul a a
c l u
zit
cu u
mi
nu u
ni le
UTRENIA

i cu do og
2 me le sa le
n
p
m
n
tul cel
gn
dit al p
cii
A Nsctoarei de Dumnezeu.

R
Asemenea.
du cn dul
n sta u lul lu ui Hri stos

u gnd pe Fi ul t u Ns c toa a rea Lu mi nii al i ni

mii de gra
3 ab2
n tu ne e
ric
dez lea gmi po
3 va ra ri i
di c n

du mio o a pa
m ti mi i
lor ro o o
gute
i i a
ju u
t

dum ne ze
ia as
c
Mi rea s
s 3
m
fa
ac
pr ta
prin po c i in

Sedealna dup Polieleu.


St p n
lu mi nii cei ve e ni ce

232 2
Glas 4 T. (Degrab ntmpin).

n treg lu mi nn du te Sfin te de ha rul ce resc fi i in a lui

Dum ne zeu nem pr t i i t


22 a fi
ai
spu
s-oz
Gri gori
e

ia r m pr t i t2
|33 ne zi di i ta
lu cra re 33
sla va dum ne

ze ias c 2z
cea pe ca re P rin te 2
a a r ta t-o Dom
nul
n Ta
A Nsctoarei de Dumnezeu.

L 233
Asemenea.
vor
ca
un Bun
Uz
ce ni
ci
lor

a mi ij loc n tre zi diri i Zi di tor te-a ves tit cu


SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

rv n Gri go ri e de Dum
2 ne ze eu n su flat 2
cu ra
t z
St p

na mea
pri ci n a ve ni rii 3
|3 ha ru lui c tre oa a a
meni

u prea mi nu na t z
a ce re ti lor da
ruri Bu cu r

te cea pli n de har


stri gnd
cuz
e vla vie

V
Idiomela. Glas 6 T. Dup Suceveanu.

r sa a a a tu sa a Ha a rul n bu ze e e e le e

ta a
a a
le
Cu vi
oa z!
a a
se
P

ri ii

i in
! te e
i te-ai
f
cu u
ut
p
s
to o
or
Bis

se
e eseri
ci i
ii
lu u
u
u ui
Hri
i iis
tos
n
v


nd ]!:
o o So
o o o o
i
le
ce
eele
cu

vn
t

toa aa
a re
s
crea
a
a a
a a
d

n
3 Tre i i
mea
a as!a
cea
de
o o
o
fi i
i is
i i!
in


n
tru
o oo o ]
o Dum ne e
e e ]
ze i
i i i
Canonul. Glas 4 leghetos T. Cntarea I-a.
re e (Deschide-voi gura mea).

!K
UTRENIA

S z
H 33
fin te al lui Dum ne zeu roa g te pen tru noi

ris tos lu mi nn du te Sfin te n treg cu lu mi na Lui

i min
tea
mea ro gu te cu ra
za
ha
ru
lui lu mi nea zmi
3

dar
Gri
go 3
ri 3
e sl vi te
si cnt prz
nu
in du te
la a

S 33
u d vred
ni
c

ur pa tu i-ai cu ge tul cel p mn tesc ne vo in du te

n A
3 tos
Gri go ri e ca un n
ger
tr
ind i 3
um pln du te

de sla 3
va 3
cea ce reas c 3
lu mi n ai
str
lu cit
lu u miica

P 33
soa
rele

u te rea Gri go ri e ai m br ca t-o a Du hu lui

pu ter 3
3 nic n
tru
cu
vnt
Sfin
te
f cn
dute 3
i-ai sur pat pe cei

ce ha 3
rul 3
ne bu ne te 3
cre zn du se n
e lepi l hu leau
2

D 33 2
ca zi dit

e-a pu ruri m ri ri le dum ne ze ies cul Gri go ri e


SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

cu fri
3 c
i dra gos te 2
i-a ves tit
tu
tu ror 3
c pur ta rea ta

de gri
j3
Prea cu ra t 3
i-ai da t-o m
3 bel
u gat
i a
ju to

Cntarea a III-a. (Pe ai ti cntrei).

rul
tu

n
A 3
tos3
lu mi nii ne zi di i te
Gri go o
ri e te-ai

n vred ni cit 333


ca Mo i si sl vi tule
o di
ni oa

r n Si nai 3
n
Du
hul
ce
le 23z
mai pre sus de min te Sfin
te
gus tn

C 332
du le

u min tea su in du te cu to o tul dea su u pran gri ji

rii p mn teti 3
2 str in
n
lu me pu
rurea
ai
pe 2
tre cut Gri go

rie
n tru 2
lu 2
mi na ha
ru
lui2
stnd i gr i
ind
Cu vi o

C 33 2
su le

u r ul de la crimi a d p n dui P ri in te o go

rul su fle tesc


2 a du
sai a le Du
3 hu
lui roa
de
ce reti
Gri
go
ri

e 3
cu
ca 2
re 2
pu ruri cu
getul2
l i hr ne
eti
cre
din cio
UTRENIA

C 332
i lor

u ra t al Soa re lui drep t ii v zu u tu te-ai nor

prea lu mi
nos 33
f r s mn n pn te ce
lu nd
pe
Ra za

Ta
t
lui 3
ci
i
pe
mi ne ro
gute 2
cu sla va ta a
lu
Sedealna. Glas 5 T. .

A2 33
(Pe Cuvntul
Cel mpreun-fr-de-nceput).

mi nea
z
m

a e zn du ten A a tos dum ne ze ies cu le i la

mun ii cei ve
33z nici
pre cum gr ie
e
te Da vid
nl n

du te n tai
3 n
ha rul Du
hu
lui 33
prin pr t i e dum

ne zeu 3
2 a r ta
tu
te-a a poi
Gri
go o
ri e f r
pizz

m i3
lu 3
cr tor
al
mi nu u u
nii 3
i I e rarh pre cum

P 2
A po
osto
o
lii

e St p nul a toa a te i Zi di to rul meu de Dum

ne zeu Ns c toa
3z re333
prea mi nu na at
z mis lind 3
dez le

ga t-ai
de bles tem
3 pe 3
cel n ti
zi
dit 3
ci i pe mi ne
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

cel le gat 3
2 cu mul i me de gre eli
de
zlea
a
g m Prea cu

ra
z t
cu3n 3
drz ni
re
de ma a ai
c 3
pe Dum ne zeu n

Cntarea a IV-a.
du ple c
n
du mi isi
i i (Cel ce ade ntru slav).
iL

C z |
2

u ge te le I e ra ar he ari cu plu gul cu vin te lor

se m nnd s m n
3 a 333!
cea dum ne ze ia as c a ha

ru lui
cea
ro 2
di toa
re 3
P rin te de e vla vi e n
|

P 2 33!
e
le
ep
tule
de Dum ne ze
eu
gr i to
ru
le

lin de toa tn e lep ciu u nea cea ce rea as c a ha

ru lui
n3
Con33
stan ti no
o o
pol
o, Prea
cu vi oa
z se
si lin
du
te

so
bor 2
ni ce
te 3
sur pa t-ai cu cu vn tul tu |
n 3
e

R 2 33!2
le
eptule
pe
scor
ni to o
rii e re
su
lui

uri de ne stri c ciu u ne din iz voa a re le Du hu

lui 3
iz 3
vo r te lu u u
mii
ros
tul3!2
tu P ri in te Gri go
UTRENIA

ri e
i
su 2
fle te
te 3
ne-a da p a du cn du ne |
la

M 2 33!2
ro di
reaz
cea ne mu ri toa
re
sl vi
tu
le

ai c Pu ru rea fe cioa a r bu cu ri i a zi di

ri lor|
pe
Iz 33
vo r to
o o
rul 3
vi e
ii!
ne stri ca a te

i ve
ni
ce
pe
Dum
ne ze
ul
a toa te du p vo ia

Lui |
n 3
tru
p
n
du Se
ni
L-ai 2
ns cu
ut
mu ri to ri
lor

Z 3333
Cntarea a V-a. (Spimntatu-sau toate).

ba l Gri go ri e le-ai pus cu is cu sin a ta gu

u ri
lor3
de hu lz
gr i toare 3
a su 3
pra
Do
om
nu lui
pre
cum

zi i
ce Da vid |
ma
re i cu to
tul2
str lu cit
Sfin
te
m p ra

O 333333
i lor
cin sti tori a
r tn
dute

o glin d a ha ru lui te-ai a r tat Gri go ri e

gu u
raDum ne ze uz
3 lui a toa te
Or 3
to 3
do xi i
ei ca
non

prea li
im
pe de |
vis
ti
er
al
dog
melor
ce reti
pe
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

drept
nu
m rn
du
te
cu P rin
ii
Bi se ri
cii

n
Dom 33
nul Bi se
ri333
ca ai ps to rit Gri go ri e

a Te sa lo ni
33 cu
lui
cea
zsfn
t
ca re
se
la
a
u d
n

tru
ti i
ne sl tnd |
i 3
cin
stin dui
ca
pe2
un o dor
moate

S 33333
le sl vi
tu
le
cu cre din
i dra
gos
te

la Zi di to ru lui prea lu mi nat ti in du te

ro bul tu i Mai
3 cz
a Lu mi
nii
n tu
ne
ca
a2
tul su flet St

p na
mea lu 2
| mi
nea zmi

ro
gu2
te de grab
ne
gu
ra p ca

Cntarea a VI-a.

A 332
te lor
a lun gn dumi
cu ha
rul
tu
(nelepii lui Dumnezeu) .

a vnd cu vn tul lui Dum ne zeu drept sa bi e P ri i in te Gri go

ri e
cu
ge
tul cel tru fa
l-ai 3
o 3
mo r t3
al e re su lui

C332
ce se tur ba
or z
bete
a su
pra
ha
ru
lui

u vin te vii a le ha ru lui cu ro ua cea de su u us re vr


UTRENIA

sn
du
se Sfin
te
din gu ra ta n 3
vi 3
o rea a3
z i bu cu

C 332
r
ne
n ce tat
P z
rinte
ob tea
Bi se ri
cii

in sti te chi vot al Du hu lui i trm bi a ta a ai ne lor

ha
ru
luistl
pul
Bi se ri cii vis 3
ti 3
e ri i3
e a dog me

P
lor
te
l u dm
cu z
to
ii
Sfin
te
Gri go rie

zin dui pn te ce le ne ars fo cul Dum ne ze i


3 33 i i rii St

p
na
mea din
ti
ne S-an tru pat
i-a
mis
tu i it
cu v pa

ia Lui
cel o drs lit
prinz
E va
spin
al
ble ste mu
lui

Condacul. Glas 8 T. (Aprtoare Doamn).


n
e
lep ciu
nii
Cei
de sus
cin
sti te va a a

su u
s le
i a gr i i
rii de Dum ne zeu
prea
sfn t

tr ms
bi i
z
l u d mu te Gri go
ri i
e
fe ri

ci i te
ci
ca min
te
stndz
n fa
a
Min ii din ti

c tre Ea i min tea


noas
tr n drep tea az

o si stri

SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

gm
Bu
u
cu
r te
ves
ti
to
ru
le al ha aru
u
lui

Sau aa, cu ncheiere:


ves
ti
to ru le al ha
ru
luusu
u ui

N 332
Cntarea a VII-a. (Nau slujit zidirii).

o rul Du u hu lui stl pul de foc Gri go ri e to ia gul

ha
z rusu
lui 33
pe Is ra i i
lul cel nou
pe ob tea
Bi se

ri cii
cu2
cu vin te
le lui la ho ta
|3 a
re e3
le vi e 2
ii

M3 2
ce lei ve ni
ce
nen
ce tat
c
l u ze te

ie rea ha a ru lui de trei ori Fe ri ci tu le pu ruri Bi

se
z risi
cii o iz vo r
33 ti ca un bun
din stu
pul
cu vin

te lor pe ca
2 re le-ai
l sat cre din cio
3 o
i i
lor
ca un 2
p

F 32
rin
te fi i
lor
mo te
ni
re
ne stri ca t

i lo so o fu lui de ert Prea n e lep tu le m po tri

vin
z dusu
te dum ne ze ie
33 e
te i-ai zis
lu mi
naTa
vo

ru lui
ne2
zi di t
a fi3
trez vi to
o
ru ule 32
ia r fi
UTRENIA

T 32
in
z a
lui Dum
ne
zeu |33
ne m pr t i t
ne a tin
s

rup f c n du Se din sn ge le cu rat al tu Cu vn tul

Ta
z ts
lui i n vi i
333 ind
din
mor mnt
schim ba
t-a
cu ha

rul Su no
u
f cn
duo3
fi rea o
o
mu u
lui i 3
n dum
3

S 33
ne
ze
in
duo
Mai c Pu
ru
rea fe cioa
r Cntarea a VIII-a.
(Pe feciorii binecinstitori).

co o o s-ai ca pe lu pii cei pr da al nici Ps to o ru le

cu to ia
33 gul
n e lep te
lor
dog
me Cu vi o
sule
din
st

na Bi se
ri
cii pe Var 2
la
am cu cea
ta
lui
Sfin
L te
Gri

go o
ri e
cu dra
goste
strn gnd
3 n
tru u na
ob 3
tea
dez

G 33 2
bi
na at
a
Or
to do xi ei

u uu ra des chi znd n a du na a re gr i i t-ai n

e lep ciu
ne
i pri ce pe
re
gu ra as tu pn
duo
Sfin
te
hu

li to
ri
lor
a su
3 pra
roa dei ha 3
ru 3
lui Prea mi nu na

a tu
le
cu vor
bele
v dind3
tu
tu ro ra
a 3
Mn2
g ie
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

T
to
o
ru lui roa
d
din
tru ti
ne

ru u u pul prea cins tit al tu


332
a v n dul ce ta a tea Te

sa lo ni
33 cu
lui Gri go ri e 2
pu ru rea se bu
cu
r
stri gnd

cu e vla
vie. De tot
3 ne
ca zul a 3
p 3
r Ar hi e

re e
ule
Bi se ri
ca
i ob 3
tea
a ceas ta
i 3
de
r

M
t
ci i
rea e re
su
lui P rin te

tea i i in tea
332
2 cea trn da v n drep tea a zmi la dra a gos

U
nu3
ia Ns cut al
tu
Mai c a
ju tn
du
m
pen
tru
ru g ciu
nea

ta 3
a do
bn
di St p 3
na 3
mea lu mi na ha a
rului

cu
ra a
t
c toa 3
te
le ca pei
de 3
la Dum
ne
ze eul

Cntarea a IX-a.

M 232
i
Fi
ul
tu
Fe cioa
r (Tot neamul pmntesc).

a re te-ai v zu ut cu fap ta i dog me le i cu iz bn

zi le
i
da
rul mi nu
ni
lor P rinte
3 Sfin 3
te
ob
tii
Bi se

ri cii
plin
de cu vn tul ha 3
ru 33
lui pre cum A po ostolii|
UTRENIA

cu 3
P !S
ri i i
in ii
de
de
mult
Gri
go rie 3
n tro cea

T
t pez
dreptso
co tin
du
te

oi
s
l u d m pe
das
c232
lul ha ru lui pe gu ra Du

hu lui
pe
drep
ta rul dog
me
lor 3
pe I
e
rar 3
hul 3
Te sa lo

ni
cu
lui dum ne ze ias ca trm3
bi

stl L
pul
Bi
se eri

cii |
so 3
li !S
to o o
o
rul la
tro
nul
St p
nu
lui pen tru
3

D 232
cei
caz
re cer
mij
lo ci
rea
lui

mi de la Hris to os lu mi na ce reas c dar i ro ua ha

ru lui
ce
lui
ce cu bu
ze
le prea n
3 ti
na 3
te
cnt l
u dn
du

te 3
i
ce re2
de la Dum ne zeu
SfinLte
Bi
se e
ricii ne
|

smin ti i i i
3!S t
a sta
n
ce re ti
le3
i cu ra tez
le dog

T
me Gri go
rie

oi
te
fe ri ci im cu
fri
c232
cin stin du te i cu e vla

vi e
cai
pur
tat n pn
te
ce pe Pier
3 z
to 3
rul
por i
lor
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

ia
du
lui
pe2
D t to rul ha 3
ru 332
lui pe m p ra a tulHris

tos
3 de 3
la !S
Ca a a
a
re
Mai
c mij lo ce tele
tu 3
tu ror

Luminnda. Glas 2 T.

H 3z32
cre din cio
i
lor mi
la
Lui (Cu Ucenicii s ne suim).

z

a rul Mn g ie to o o ru lui Cu vi oa se e lu n

dul3
ves z
ti tu l-ai
prea3
li i im
pede 2
n so bo ru
ul
cel ma a a

re
Gri go ri e
33z n e
le e ep
te a
se da ce e
lor

vre
e ed
nici ia r de
3 fo o
cul do o og
melor
a tin gnd3
fle

c rea a la lui Var la


32 a a
a
s am cea din p ru ta
2 n

e
e
lep ciu u u
ne 3z
pri ci n a e 3
re e e
sului
o ai ars

P z3 2
I i
e ra a ar !K
he e

e Dom nul sla vei z mis lind prea sl vi t Fe cioa a a

r
n 32
tru um bri i
rea Du u u
hului2
i cu tru pu
ul
ns c n

duL 3
fe z
cioa r du p3
na a ate
re r2
m nnd ne e stri ca a a

t 3z
ter s-ai cu to
tul 3
pl n
gerea
cea a ma 3
r 3
a E e
UTRENIA

vei i-a lui A


2 da a!
a a a am 3
la lu mi na ha ru lui

a a du c n
dui ci te m ri
32 im
cei m n
tuii3
prin ti ne

Prosmiile Laudelor. Glas 1 T.

F 3 ]
Prea a
cu ra a a !K
t Ceea ce eti bucuria.

e ri ci i ta vi a a a a ai pe tre cu ut n

lu u
u
u u u!
u
S u
me
e
i a
cu
u
u u
umte

e
bu
u u
curi
cu
ce z
te e e e 0
le e
Fe
ri i
ci i

i i
3 i i !
i i lo or 3
S i p
mnztu
ulce e e
lo or
blnzi

ca un
bl
nd
lo
cu u u
ieti
I e
ra
a a a
ar

he e Gri i
go
o sri
i i
e
ha rul mi
nu
uni
i
lor

lu !S


nd ]
de e e
la
Du
u um
ne e e
zeu
pe

ca
rel da ai
ce eslo
orce
e e
e
e e
te e
e
ci i

D 333
ins
tesc

o og me e le Or to do xi i i i ei le-a ai s

!S

di it 3
t ind
Fe
e
e e
e
ri i
ci
i i
te
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

spi
z ni i
i ii0
re e lei
cre e
di i i
i
i i !
i inS
e

e
i a cre
dinzei
s
m
n

n mul
i

i i in
do
fru uu
mos
cu
ploaz
ia
cu
vi
i i i
in
te e

lo or
taasa
a
le spic
n su
ti
itcaun
vred
znic
lu u
u

cr
tor
ai a
dusz
lu
uiDu
u u u
u um
nees e e

D33 z
zeu

e str lu ci i rea vi e ii ta a a a le ne pri h ni

te
Fe ee
ri i
ci i i
i
i i !
i iS
te e
sau mi

nu
na
a a a at
n ge
re
e e
ti 3
le 3
i
p

m

n0
te e ti
le e
ce e e
e
e e !
e eS
te e
c

prin vo
i z
rea
cea
bu u u
uu !
u u
S n

bun os
ta
a a

al
lui
Hri iis
tos i
pu
u u u
ust
ni ic te-a ai
a a a

r


tat
i I e
ra
arhi
i
slu
ji
tor z
lui

Du
u
um ne e e
zeu i
prie
z te en
a
a a
a
a a
de e
UTRENIA

A
e v


rat Slav. Glas 2 T.

ar hi e re ee es cul ve e e mnt m
!S z
br c

n
dul
o
cro ti
tor i
pa a
v

z
te-ai
f
cut 3
Bi

se
e!S
ri i i
cii
lui
Hri is
to !
o o o
o os I e
33 ra as!
ar

he e
Gri3
go
oo o
] riisi
ie
c
du 3
p
nu u
u u ]

me !S
le e
e
tu
trea az !S
i ii
n n du
u u

te 3
spre3
cu 2
v
n
tul !S
lu u2
ui
Du u
um
ne e e !:
ze eu
@

ne
ghi
i i i ne
le
n
trnsa
o
dr
s
li !S
i i
te
i

stri
ca te
le n
v

tu
uri
cu
se
e e ]
ce
ra

Du u
hu
u
lui !S
le-a
a ai
pli isi i !
vi it:
i
dru
uu

u mul
a pos
3 to
li ce te
s v
!S r
i in
du u
u u

il 3
cu A
pos
to lii 3
te-a a
ai
i i
i
sl !
vi it:

din 0
po o mul
vi i i
e e
e e
e e
ii
neX
mij lo
cit

m z
pr3
t
i i
i
i in
duusu
u
te 3
ci 3
mij lo
ce
ee
SLUJBA SFNTULUI GRIGORIE PALAMA

e e
!S te
ru
g

mu
ne
pen tru
turz
ma
lu
u

ui Hri i is
to !
o o o o os 3
ca rea lu mi nat
te ci
in
ste !S
e e

te
i
pen tru n
trea a
a
aa !
a aS
ga a
a Or

to
3 do
o o
] x
Bi i
i
se
ee!
ri i
c
s
ne 2
iz

b
vi i
im
P

ri !S
i in
te
din is
pi i si
tei
str


m
toos
o o r ri
!K
La Dumnezeiasca Liturghie, Megalinaria.

B z
Glas 8 T. (Pe cea mai cinstit).


u u cu r te gu ra P
rin i lor stlp i n t ri

i re
i
drep z
taral
Bi se ri
cii
s
la 3
i
o gli in d

lu mi
nii
ne zi di i te
i trm bi i cra
ai
nic
Sfi in

te Gri go ri e

S-ar putea să vă placă și